Március – 2020

Március folyamán igen komplex hatások érvényesülnek. Egészséges mederbe terelésük még az önismereti utakon otthonosabban mozgók számára is nagy kihívást jelent. Az ilyen irányba tett hiteles erőfeszítések mégis megtérülnek. Ezek jelenthetik ugyanis a különbséget a szorgalommal és önfegyelemmel elért szinten maradás, netán áttörés, vagy az arroganciából, lehetőségek túlbecsüléséből fakadó padlót fogás között.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A hónap nehézkesen kezdődik: a február végi Vénusz – Plútó kvadrát hatása a március 3-án bepontosult Vénusz – Szaturnusz kvadrátéval kombinálódva nem nevezhető kimondottan barátságos startnak. Az eredmény az egyéni horoszkóp adottságaitól és eddigi hozzáállásunktól függően: anyagi, érzelmi lenullázódás, eltapsolt/nem megfelelő célra/alanyra fordított tartalékok miatt; a szokásos hó végi/ hó elei mizéria, amikor az előző havi fizetés már elfogyott, a következő még nem érkezett meg ; okosan csoportosított, de szűkös tartalékok, a nem tápláló kapcsolatok önkéntes korlátozása, tél végi tisztítókúrák,stb.

E tranzitok a gazdasági folyamatokra is befolyással vannak – különösen, hogy idén az egyidejűleg érvényesülő hosszabb távú hatásokkal is számolni kell ( Szaturnusz – Plútó együttállás, Jupiter a Bakban). A koronavírus – járvány miatt a 2008 őszén kirobbant válság óta nem látott mélyrepülésbe kezdtek a tőzsdék – az erről tudósító hírek a február 23 Halak újholdat (Vénusz – Jupiter kvadrát) követően szaporodtak. Az igazi hírdömping a Vénusz – Plútó kvadrát bepontosulásakor ; ill az azt megelőző / követő napokban érkezett; a folyamat most is tart. (Privátbankár  , Portfolio  , Origo ) Az idei évnek nem ez lesz az egyetlen mélyrepülése, és a járványon kívül más olyan problémák is felmerülnek, amelyek mélyíteni fogják a válságot. A jelenlegi helyzet csak afféle felvezető; csodálkozni persze nem kell, mert sem 2020 sem az utána következő évek nem igérkeznek valami könnyűnek.Március 4 -16 : újra a Vízöntőben a Merkúr
Március 4-én a Merkúr visszatolat a Vízöntöbe; itt is vált majd direktbe 9-én. A váltás nagy megkönnyebbülés lehet azoknak, akik megunták már a Halak tranzitjához köthető kaotikus kommunikációs helyzeteket. Most valamelyest egyértelműbbé válhatnak a dolgok, a gondolkodási folyamatok letisztulnak, de azért a retrográd szakaszra jellemző sajátosságok megmaradnak – így nem árt némi óvatosság. (Bővebben: Retrográd Merkúr – általános tudnivalók, Retrográd Merkúr levegős jegyekben, Vízöntő Merkúr- tranzitként )

Március 4: Merkúr – Vénusz szextil, Vízöntő – Kos 29°44
Ugyanezen a napon pontosul be a Merkúr és a Vénusz közötti szextil is. Bár a diplomáciai érzék és a tapintat sem a Vízöntőnek sem a Kosnak nem erőssége, a jóakarat egyik jegyből sem hiányzik. A szextil békéltető hatására még az is előfordulhat, hogy közös pontokat keresnek; a rájuk jellemző könnyedség, nagyvonalúság, humorérzék pedig még az elmérgesedett – vagy elmérgesedéssel fenyegető viszonyokon is javíthat. Jelen bolygóhatások mellett természetesen rengeteg olyan szál is akad, amelyeket nem szorosabbra fűzni, hanem elvékonyítani kell vagy kimondottan megszakítani, a folyamat mikéntje azonban most sem mindegy. Társas viszonyaink vonatkozásában, ha rajtunk múlik, a fontosabb döntéseket talán szintén nem árt vagy két héttel elhalasztani.

Március 5 – április 3 : Vénusz a Bikában
A Vénusz, a pénzügyek, társas viszonyok jelölője sokkal otthonosabban érzi magát a Bikában, ebben a stabil, két lábbal a földön álló, érzéki jegyében, mint a nyughatatlan és kissé könnyelmű Kosban. Amíg a Vénusz otthonában halad, kalandozás helyett a biztonságvágy, az érlelés, az eredmények kamatoztatása és kiélvezése kerül előtérbe. A 2019 – 2026 közötti években azonban, míg az Uránusz is a Bika jegyében tartózkodik, a stabilitás, az eddig elértek érlelése, a regeneráció igen csak feltételes módban értendő, hiszen e tranzit jóvoltából több szempontból is komfortzónánk elhagyására kényszerülünk.

A Vénusz későbbi tranzit- fényszögei már nagyobb összhangban vannak a bolygó és a jegy alaptermészetével ( március 23 Vénusz – Neptun szextil, március 28/ 29 Vénusz – Jupiter/Plútó trigon) ami segíthet stabilizálni pénzügyeinket, testileg, lelkileg regenerálódnunk az előző hetek hullámvasutazása után, és remélhetőleg a március végén esedékes bonyodalmakat is enyhíti. Ez a jegyhelyzet segíthet reálisabban, gyakorlatiasabban és következetesebben kezelni kapcsolatainkat, pénzünket, holmiinkat, anyagi értékeinket, üzleti ügyeinket. Egyszersmind azonban el is kényelmesíthet, illetve arra hajlamosíthat, hogy kizárólag a birtokolt javak alapján értékeljük magunkat és embertársainkat. A túlzásba vitt eszem-iszom, költekezés további problémák forrása lehet.
Március 8: Nap- Neptun együttállás – Halak 18°23
A Nap – Neptun aspektusok egy személyi horoszkópban és tranzitként, időszakos hatásként is nagyon képlékenyek és nagyon pontosan érzik az energiákat, hangulatokat maguk körül. Ennek köszönhetően most mi is könnyebben felfoghatjuk, mit várnak tőlünk mások, hogyan hódítsunk és hogyan kedveltessük meg magunkat az emberekkel, hogyan alkalmazkodjunk és rejtőzzünk el – ha erre van szükség. Egyszersmind azonban problémákat vethetnek fel identitásunk és haladási irányainkat illetően. Az önmeghatározás nem valami könnyű, és ez oda vezethet, hogy engedünk a körülmények és mások befolyásának. A megerősödött intuíció, álmokra és a tudattalanból érkező más üzenetekre való fogékonyság pozitívum lehet, de jelen van egy erős önbecsapásra, a tények megszépítésére való hajlam is. A realitások túl kellemetlenné vált szögleteit alkohol, drogok is lekerekíthetik.

Március 8 – Vénusz – Uránusz együttállás, Bika 4°01
A Vénusz – Uránusz együttállások zsákbamacska- jellegű tranzitok: egyaránt jelezhetnek váratlan bevételnövekedést és meggondolatlan kiadásokat, hirtelen anyagi veszteségeket. Az is megtörténhet ilyenkor, hogy jóformán egyik pillanatról a másikra egy kapcsolatban találjuk magunkat (ez azonban, ha más tényezők nem utalnak az ellenkezőjére, nem lesz túl tartós), ugyanakkor egy meglévő kapcsolat is megszakadhat váratlanul. Persze, hogy melyik forgatókönyv érvényesül a személyi horoszkóp adottságai mellett a tudatosság, ítélőképesség dönti el. Utóbbiakból most a szokásosnál nagyobb adag szükséges, hiszen a Nap – Neptun együttállás is aznap pontosul be.

Március 9 telihold a Szűzben, 19°37, Bp 18:48

Telihold a Szűzben, 2020 március 9, Bp 18h 48

A telihold helyi idő szerint 18:48′ kor születik meg, a Szűz 19°37′-en. A teliholdképletben igen vegyes hatások érvényesülnek. A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat.

Ellenpólusa, a Neptun uralma alatt álló Halak a tudattalan tartományok parttalan óceánja, ahol minden mindennel egybemosódik. A profetikus erejű látomások, a magasabb törvényekre való ráhangolódás, hiteles spirituális tapasztalatok, teremtő képzelet éppen úgy részei, mint az önbecsapás, csalódás, önsors rontás- főleg szenvedélybetegségek és a valóságelhárítás más módszerei által.

A Szűz Holddal trigont, a Halak Nappal , Neptunnal szextilt képez a Bak Mars,Jupiter, Plútó. Mindez olyan kedvező forgatókönyvekhez adna lehetőséget, amikor az álmok lehozhatók a realitások talajára, megérzéseinket a gyakorlatban is sikerül kamatoztatni, a látomásokból – tudatos erőfeszítésekkel – kedvezőbb valóság formálható. Ezzel egyidejűleg azonban érvényesül a 8-án bepontosult Vénusz – Uránusz együttállás hatása is, és a hónap elei Vénusz – Szaturnusz kvadrát is érvényesíti még valamelyest a befolyását. Mindez a tényleges lehetőségek elszalasztásának, a nem megfelelő helyre, alanyokra, célokra összpontosított energiák, tartalékok elpazarlásának a veszélyét is magában hordozza.

Március 10 : Merkúr direkt stacionáriusba vált, Vízöntő 28° 12
A Merkúr március 10-én, a Vízöntő 28° 12-en vált direkt stacionáriusba. Ezt követően ügyeink fokozatosan visszazökkennek a normális kerékvágásba, de addig, amíg ki nem lép a retrográd árnyékból, még bőven várható zűrzavar.
Berobban a tavasz ?

A következő napok kimondottan jól is alakulhatnak. Az enyhülés már valamivel korábban elkezdődött, de 10 -14-e között olyan, stabilizáló erejű fényszögek pontosulnak be, amelyeknek hatására azt hihetjük, ímmár átvitt értelemben is berobban a tavasz. Az egyre intenzívebbé váló Mars- hatások tovább növelik a kezdeményezőkedvet, vállalkozószellemet, kockázatvállaló hajlamot. Az idei Bak Mars tranzitról szóló márciusi előzetesben részletesen írtam az időszakban rejlő lehetőségekről és kockázatokról, így most nem megyek bele részletesebben.

Dolgokat tető alá hozni, koncentrált erőfeszítéseket tenni valamely irányban valóban érdemes most, de a dolgok túltolása, a lehetőségek túlértékelése problémákat okouhat. Nagyon előre tervezni, abban a reményben, hogy később is barátságos marad a terep, szintén nem ajánlott.

Március 11,  Nap – Jupiter szextil,  Halak – Bak 21°23
Nap – Jupiter szextil a következő napokban is érezteti hatását. A dolgok pillanatok alatt a helyükre kerülhetnek, egészséges önbizalom tölt el, „az OK vagyok – te is OK vagy” állapotában saját magunk és környezetünk teljesítményét is elismerjük. Bár az időszak sokunk számára tartogat próbatételeket, most a lehetőségeket is észrevesszük. Ha nem kínálják őket tálcán, eléggé kreatívak vagyunk ahhoz, hogy a külső körülmények hibáztatása és az elszalasztott lehetőségek miatti önmarcangolás helyett magunk munkáljuk ki őket a „semmiből”. Az egészséges kockázatvállalás pedig új utak keresésére sarkall, ha úgy érezzük, mozgásterünk beszűkül.

Március 14: Mars – Neptun Bak – Halak szextil 18°37

A Mars – Neptun szextil (Bak – Halak 18°37) segíthet ráérezni a megfelelő irányokra. A kreatív tevékenység, az álmokkal végzett munka hosszabb távon kedvező irányba terelheti azokat a folyamatokat is, amelyekre most látszólag nem vagyunk hatással. újabb löketet ad teremtő képzeletünknek, segíthet a gyakorlatban is kamatoztatni megérzéseinket. Belső képeink kreatív megmunkálása révén elhárulhat néhány blokk, jobban átlátjuk helyzetünket, ráérzünk az alkalmazandó stratégiákra, több empátiával, hatékonyabban kommunikálunk.

Március 14 :  Nap – Plútó szextil 24°33
Ezzel egyidőben bepontosul egy Nap – Plútó szextil is. Ez a fényszög kedvezően hat üzleti ügyeinkre, lehetővé teszi, hogy a dolgok mélyére hatoljunk, javunkra fordítsuk válsághelyzeteinket, rajtuk keresztül jussunk el belső erőforrásainkhoz. A párhuzamosan érvényesülő hatások azonban irritációkat is tartogathatnak.

Március 16 – április 11 : Merkúr újra a Halakban
Március 16-án a Merkúr, a kommunikáció bolygója újra a Halakba lép. A logika és az intellektus bolygója ugyan nem érzi jól magát ebben a vizes, érzelmes jegyben, de kárpótlásként fogékonyabbak lehetünk pszichénk képes nyelvének üzeneteire, mint általában. Nem csupán szokatlanságuk miatt érdemes lejegyeznünk álmainkat, hanem azért is, mert hasznos információkat hordozhatnak ébrenlétünk eseményeiről és szereplőiről. Ez a pozíció azonban nem csak ilyen pozitív megélési lehetőségeket tartogat: hatására a valósággal is könnyebb elveszíteni a kapcsolatot.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Mars-, Jupiter -, Szaturnusz, – Plútó : ütős kombináció kollektív szinten is

Kép forr: Mail Online,  Verdon Tomajko, Solent News. Az kép egy híres, a hegyikecskegidák életét bemutató természetfotó-sorozat része.

Márciua 19-én a Mars eléri a Bak 22°-ot, amelyen Szaturnusz – Plútó együttállás január 12-én bepontosult. Mint a Bak jegyén való idei áthaladásáról írt bejegyzésben már szó volt, a Mars aktivátor, így az ominózus konjunkcióhoz kapcsolódó témák személyes és kollektív szinten is terítékre kerülnek. A következő napokban, amikor az agresszió és asszertivitás bolygója sorra együttállást képez a Jupiterrel, Plútóval, a hónap legvégén meg a Szaturnusszal is, e tendencia egyre hangsúlyosabbá válik. A robbanásveszélyes kombináció egyaránt magában hordozza az áttörés és az összeomlás lehetőségét is.

A Mars- Jupiter, Mars- Plútó, Mars- Szaturnusz együttállások hatása tehát együttesen, összeadódva érvényesül. (A hatásokat szokás szerint külön- külön sorolom fel, de a valóságban együttesen értelmezendők. )  Hogy ez mit jelenthet ? Valami nagy lendülettel, bizakodóan elindul, a projekt talán némi kockázatvállalással jár, esetleg kimondottan veszélyes, aztán akadályokba ütközik, jelentős késleltetést szenved, és csak hosszabb távon, részleges sikerrel hozható tető alá ? Teljesen meghiúsul ? Miért ? Mert túl nagy volt a lendület, túl rámenősen akartak érvényesülni a szándékok; a cselekvési kedv destruktivitássá fajult ? Vagy valami régi, életszerűtlen fojtott el ígéretes új folyamatokat ?  Netán valami olyan rombolóerő szabadult el, amit tűzzel – vassal meg kellett fékezni ?  A biztató kezdetet követően akadályok tornyosulnak, de az erőfeszítéseket siker koronázza, és hosszú távon is lehet profitálni belőlük ? Származik-e abból jó, ha mégis sikerül áttörni a szaturnikus gátakat és korlátokat, vagy éppen ezzel veszi kezdetét az igazi destrukció ?

Egyéni és kollektív szinten is sokféle variáció lehetséges, akár egyidejűleg is, helyzetektől, helyektől, emberektől függően . Annyi azonban bizonyos, hogy e kombinációt egyéni szinten sem egyszerű kezelni, de az energiák tudatos mederbe terelésére még mindig több lehetőség van, mint kollektíve. Arról nem is beszélve, hogy mint más bejegyzésekben is szó volt róla ( Jupiter a BakbanSzaturnusz – Plútó együttállás ) ezek a Mars- tranzitok más, nagyobb ciklusok kezdeteit jelző hatásokkal is összeadódnak (Jupiter – Plútó együttállás, Jupiter – Szaturnusz együttállásSzaturnusz – Plútó együttállás – még ha ezek már/ még nem is egzaktak). A Szaturnusz – Plútó együttállás január 12-én pontosult be, a Jupiter és a Plútó együttállás első bepontosulására április 6-án kerül sor, a Jupiter és a Szaturnusz konjunkciója pedig csak december 21-én, a Vízöntő 0°39-én kerül sor.

Március folyamán azonban mindhárom nagyágyú éppen elég közel van ahhoz, hogy találkozójuk jelentős történelmi, gazdasági átalakulásokat vetítsen előre. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a Szaturnusz – Plútó, Jupiter – Szaturnusz, Jupiter – Plútó együttállások – és konjunkcióikkal kezdődő ciklusaik egyikei a tíz ún. „történelemformáló” kombinációnakBővebben: A Mars tranzitja a Bakban 2020, Külső bolygók történelemformáló ciklusai I.rész, II.rész
Március 20: Nap – Szatrunusz szextil, Halak – Bak 29°50
A március 20-án, éppen napéjegyenlőségkor bepontosuló Nap – Szaturnusz szextil remélhetőleg ad annyi valóságérzéket, amely képes fékezni a túlságosan nagy lendületet. Ez a tranzit nagyszerű lehetőség arra, hogy tető alá hozzunk dolgokat. Ilyenkor nagyobb rend van a fejünkben, mint általában és jó érzékkel vagyunk képesek fegyelmezni magunkat. Konkrét terveket kovácsolunk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a gyakorlatban is kivitelezhetők legyenek. Cseppet sem érdekelnek a praktikus szempontból hasznavehetetlen idealista spekulációk és absztrakciók. (Bővebben : Nap – Szaturnusz szextil tranzitként)

Március 20 Nap a Kosba – tavaszi napéjegyenlőség

A Nap március 20-án, helyi idő szerint 4:54-kor a Nap a Kos jegyébe lép, és ezzel asztrológiai értelemben is elkezdődik a tavasz. A tavaszi napéjegyenlőség képlete egy hosszabb, a következő tavaszi napéjegyenlőségig terjedő időszak történéseiről is felvilágosítást ad.

Az asztrológiai újév idején mi is erős késztetést érezhetünk az új irányok belövésére, a dinamikus kezdetekre, a megújulásra, de ezúttal nem árt figyelembe venni a napéjegyenlőség – képlet realitásait. Az ott érvényesülő hatásokról részben a Bak Mars tranzit kapcsán írtam, és még lesz róla szó

2020 március 20, tavaszi napéjegyenlőség, Bp 04:54

Nem mindegyik esemény fog március folyamán bekövetkezni. Mint már szó volt róla, ezek az együttállások a március 20-i napéjegyenlőség, – az asztrológiai év kezdete- képletében is jelen vannak, igencsak problémássá téve a következő 12 hónapot. A legfigyelemreméltóbb időszak a 2020 júliusától decemberig tartó, amikor, amíg a Kosban, otthonában tartózkodó, az ősz folyamán ott tolató Mars kvadrátot képez a Jupiterrel, Plútóval illetve a Bakba visszatérő Szaturnusszal is. A Mars 2020 folyamán június 28-tól jövő év január 6-ig tartózkodik a Kosban, tolatását szeptember 9-én, a Kos 28˙-án kezdi meg és november 14-én, a jegy 15°-án vált direkt stacionáriusba. Nem minden fényszög lesz egzakt, de hatásuk ettől függetlenül érzékelhető. Ebben az időszakban a nagyvilág hiteles szakmai alapokon álló asztrológusai szerint is jelentős pusztítóerővel kell számolnunk.

A Mars jegyváltására már 2021 januárjában kerül sor, de asztrológiai szempontból még a 2020 március 20-i napéjegyenlőséggel kezdődő évben zajlik. Nos, ez sem lesz zökkenőmentes, hiszen nem sokkal jegyváltása után kvadrátot képez az akkor már Vízöntőben levő Jupiterrel és Szaturnusszal, a Bika Uránusszal pedig együttállásba kerül. Ismét nagy energiák, ismét úgyszólván megzabolázhatatlan folyamatok. Hogy a retrográd Kos Mars- és Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal képezett kvadrátjai által jelzett, szimbolikus vagy konkrét állóháborúkat a jegyváltásokat követően drámai áttörések, vagy még látványosabb összeomlás követi, nehéz megmondani.
Bízom benne, hogy még a kedvezőtlen kollektív forgatókönyvek esetén is egyéni szinten valamelyest szerepet kaphat a tudatosság és a szabad akarat is, így némi befolyásunk lehet az eseményekre.

Március 20 – Mars – Jupiter együttállás Bak 22°48

A Mars- Jupiter együttállás az asztrológiai értelemben vett tavasz és újév első napján, március 20-án pontosul be, de már az azt megelőző héten is érezhető a hatása. A Mars – Jupiter fényszögeket nagyfokú vállalkozószellem, önbizalom jellemzi, energiában, tetterőben és optimizmusban sincs hiány. Bár kedvező aspektusoknál Fortuna valóban besegíthet, a dolgok szerencsés alakulásába vetett bizalom a sors kísértésévé is fajulhat. A túlzott kockázatvállalásra és más fajta túlzásokra való hajlam szintén jellemző lehet. Együttállásokra ez fokozottan igaz, akkor is, ha most föld jegyben jön létre a találkozó. (Ld: Mars – Jupiter együttállás tranzitkéntMars – Jupiter : a szerencsejátékosMars – Jupiter fényszögek)
Március 22 : a Szatrunusz a Vízöntőbe lép


Március 22-én újabb fontos váltást tapasztalhatunk: a Szaturnusz a Vízöntőbe lép. Ez még csak ideiglenes jegyváltás, hiszen július 1-jén visszatolat a Bakba, amelyet csak december 18-án hagy el. De ez alatt a három hónap alatt ízelítőt kaphatunk 2023 március 7-ig tartó Vízöntő tranzitjának fő témáiból. Erről természetesen lesznek még bejegyzések, most csak néhány gondolat. Bővebben: Szaturnusz a Vízöntőben – beharangozó

Március 23: Vénusz szextil Neptun, Bika- Halak 18°56
A Vénusz és a Nerptun március 23-án bepontosuló szextilje nem annyira látványos hatás, de enyhítheti a párhuzamosan érvényesülő befolyások intenzitását. Egyszersmind segíthet földközelbe hozni álmainkat, ideáljainkat, fantáziáinkat. Persze, ehhez sok aprómunka, tudatos erőfeszítés szükséges. Lépésről- lépésre haladva, a gyakorlati szempontokat is figyelembe véve, jó esélyeink adódnak megvalósítani üzleti elképzeléseinket, kreatív látomásainkat. Szívügyekben is realistábbá tehet, ami a közkeletű elképzelésekkel ellentétben kimondott előny, ha egy valóságban is működőképes kapcsolatot akarunk.

Március 23- Mars együtt áll a Plútóval, Bak 24°43
Március 23-án a Mars a Plútóval is találkozik a Bak 24°43′-án ( az együttállás hatása itt is már kb egy héttel az előtt érezhető, és a Jupiterével is összeadódik) – ami nem csupán a szó átvítt értelmében ígérkezik robbanékony elegynek. A két bolygó konjunkciója egyfelől aktiválhatja belső tartalékainkat, megnöveli teherbírásunkat, teljesítményünket – de ezt teheti valamilyen válság kirobbantása formájában is. (A Plútó működésének egyik legjellemzőbb vonása, hogy ezáltal, ilyen vagy olyan formában kikényszeríti a helyzet megoldását. A végeredmény persze nem mindig az ego kedvére való. Ha ugyanis nem sikerül kielégítő választ adni a kihívásra, akár a korábbi struktúra/ létforma megsemmisülését is jelentheti.  Ebben az esetben, mivel úgy a Plútó mint a Mars föld jegyben állnak, az alkalmazott stratégiáknak a gyakorlatban is meg kell állniuk a helyüket.) A dolgokat hajlamosak lehetünk túltolni, a testi – lelki erőszak, manipuláció, a pszichoterror különböző fáltozatai szintén jellemzők erre a kombóra. Kollektív szinten a Mars, Jupiter, Plútó együttese elég nyugtalanító trió, egyéni szinten kellő körültekintéssel kedvező megélési lehetőségek is adódhatnak. ( Ld: Mars- Plútó együttállás tranzitkéntMars- Plútó: a benned lakozó fenevadMars – Plútó : az átalakító tűz)
Március 24: újhold a Kosban – 4 °12

Újhold a Kosban, 2020 márc 24, Bp 10h28

A március 24-i újhold a Kos 4°12-án születik meg (Bp. 10:28′)- kor. Az erőteljes hatások arra ösztönöznek, hogy új utakra lépjünk, megvalósítsuk terveinket. (Ez főleg azokra igaz, akiknek a Kos 0 -7 fokán áll Ascendensük, Napjuk vagy más személyi bolygójuk). Ez nagyon hasznos és időszerű lehet: a Bika Vénusz trigonja a Bak Plútóval, Jupiterrel, a Bak Mars, Jupiter, Plútó úthengerszerű triója elegendő valóságérzéket, kitartást és lendületet is ad a kivitelezéshez. A Szaturnusz megállítótáblája azonban már látóteren belül van, ráadásul az Uránusszal is kvadrátot képez, a Mars pedig vészesen közeledik hozzájuk. A túlzott sietség, a részletek fölötti elsiklás így óriási melléfogásokat eredményezhet, a dolgok bármikor kicsúszhatnak az ellenőrzés alól.

Március 28: Vénusz – Jupiter trigon, Bika- Bak 23°54
Vénusz – Jupiter trigon sokat javít az összképen. A Kis -és Nagy Jótevő közötti harmonikus fényszögek anyagi – érzelmi szempontból is igen kedvezők lehetnek. Jó bevételeket, megtérülő befektetéseket, ajándékokat, szerencsés találkozásokat társítanak hozzájuk. Kedveznek a társasági összejöveteleknek, megbeszéléseknek is. Ily módon a szaturnuszi, plútói tehertételek is könnyebben viselhetők; a lezárások, elválások, átmeneti nélkülözés új, kifizetődőbb irányokba nyitnak utat. Hacsak nem lustálkodjuk el (mert kár tagadni, összefogásuk erre is hajlamosíthat), valami kézzelfogható, hosszabb távra szóló eredmény is kihozható ezekből az igen erőteljes márciusi hatásokból. Az is elképzelhető, hogy egy fajta koratavaszi, idő előtti betakarításról van szó; a termésből pedig a következő, sokkal ínségesebb hónapokat is ki kell húzni.

Március 29 : Vénusz – Plútó trigon 24°48, Vénusz – Algol együttállás
Ez a tranzit szenvedélyt, intenzitást visz kapcsolatainkba. Egyszersmind valamilyen szempontból veszélyes, tiltott vagy szélsőséges viszonyokba is belebonyolódhatunk . Meglévő vonzalmaink is elmélyülhetnek: ha pl. korábban kételyeket tápláltunk afelől, hogy a megfelelő társsal vagyunk-e vagy sem, megérzéseink most megbízható útmutatást adnak. A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (amelyeknek azonban lehet valamilyen alvilági jellege is) . Figyelembe véve azonban, hogy a Vénusz az Algollal, a legrosszabb hírű állócsillaggal képez konjunkciót, a Jupiter pedig a Plútóval áll együtt, Mars a pedig még mindig hatókörükben tartózkodik, pénz-és szívügyekben egyaránt elkel az óvatosság.
Március 30 – május 13: Mars a Vízöntőben
Március 30-át követően, amikor a Mars a Vízöntőbe lép, jelentős energiaváltás tapasztalható. E tranzit időszakában főleg az olyan emberekhez vonzódhatunk, akik elismerik szabadságigényünket, és mi magunk is sok szabadságot , valamint stimuláló, társadalmilag tudatos, eredeti és önálló szellemi életet és életstílust igényelünk. A túlzott lázadozás, a helyzetek mindenáron való provokálása azonban hátráltathat céljaink elérésében, ugyanakkor találhatunk nagyon kreatív csatornákat is reformer vagy forradalmi késztetéseink számára. Tér- és szabadság igényünk is hangsúlyozottabbá válik.

Fontos szem előtt tartani, hogy ezzel a Mars állással kapcsolatban a kiszámíthatatlanság az egyetlen biztos dolog. Ennek hasznos vagy kártékony mivolta személyes és kollektív szinten a többi bolygóval létesített fényszögektől függ. 2016 november – decemberében pl., amikor a Mars ugyanebben a jegyben haladt, több segítő, stabilizáló fényszöget is képezett: trigont a Jupiterrel, szextilt a Szaturnusszal és az Uránusszal, így az általa katalizált változások is kedvezőbbek voltak, előbbre vittek, az új elemeket könnyebben lehetett ötvözni a régiekkel.

Idén korántsem ennyire rózsás a helyzet, ugyanis a tranzit legelején, április 7-én megismétlődik egy Mars – Uránusz kvadrát, amelyből már 2018 tavaszán – nyarán is ízelítőt kaptunk. Akkor, a Mars tolatása miatt úgyszólván egész nyárra kijutott a petárdázásból. Mivel most a Mars direktben halad, rövidebb ideig tart, de megelőzi egy másik igen problémás állás: március 31-én, a Vízöntő 0°39-án bepontosul az a Mars- Szaturnusz konjunkció, amely már az előző napokban is féket tett a Jupiter – Plútó – gerjesztette lendületre

Március 31 Mars – Szaturnusz együttállás Vízöntő 0°39

Ez a befolyás egészen más jellegű, mint a hónap közepén, vége felé érvényesülő expanzív, vállalkozó szellemű, növekedésre, kockázatvállalásra, kezdeményezésre ösztönző hatások. Jóllehet a Mars – Szaturnusz együttállás csak március 31-én pontosul be, a Vízöntő 0°36-en, a két bolygó technikailag már a hónap végén, a Bakban is igen közel van egymáshoz.(Érdekes “véletlen”, hogy a december 21-i Jupiter – Szaturnusz nagy konjunkciója e ponthoz nagyon közel, a Vízöntő 0°29′-én válik egzakttá – de ne szaladjunk ennyire előre.) A Mars és Szaturnusz e találkozásai gyakran hozhatók kapcsolatba áttörésekkel (ezek rendszerint a sokadik nekifutásra következnek be, illetve nagy áldozatokat követelnek) vagy összeomlásokkal. (Ld: Mars- Szaturnusz kapcsolatokMars- Szaturnusz együttállás, áttörés vagy összeomlás ?, Mars- Szaturnusz együttállás tranzitként) A kis -és nagy rossztevő találkozásának időszakait mindenki másképp és másképp éli meg, képlete sajátosságai szerint.

Általánosságban véve elmondható, hogy a vágy, a lendület, a cselekvési szándék egyidejűleg érvényesül valamilyen gátlással, frusztrációval. Gyakran érezzük úgy, hogy az akadályok mások részéről, a külvilágból érkeznek. Akarunk valamit, de nem sikerül. Újra meg újra nekirugaszkodunk, egyre erőszakosabban, egyre görcsösebben nyomulunk, mígnem valami összetörik. [ Persze ha valamit annak ellenére akarunk tovább erőltetni, hogy már elértük a végső határt, az intenzív frusztráció mindig borítékolható. Amikor azonban a Szaturnusz (diszharmonikus) tranzitba kerül a Marssal, különösen kritikus számunkra az aktuális energiaszintünket meghaladó erőlködés.] Ami ilyenkor eltörik, az jó darabig úgy is marad.

Mindez nem azt jelenti, hogy teljesen és véglegesen le kell mondanunk vágyainkról, de az eddiginél fegyelmezettebb mederbe terelve, bizonyos korlátokat figyelembe véve kell megélnünk őket. A választási szabadság ezekben a napokban is érvényesül: szabadon eldönthetjük például, hogy tudatosan féket téve impulzusainkra, valamilyen értelmes dologgal, kreatívan töltjük a kényszerparkolás időszakát, addig is növelve állóképességünket, míg ki nem gyullad a zöld lámpa, vagy újra meg újra nekimegyünk a falnak, míg összezúzzuk magunkat.

Csakhogy, mivel a Mars most a lázadó Vízöntő jegyében halad, ilyen tanácsokat könnyebb osztogatni, mint megfogadni. A hamarosan bepontosuló Mars- Uránusz kvadrát tovább növeli annak a kísértését, hogy átszáguldjunk a piroson, és egy sokkal hosszabb távú, jelentősebb tranzit – a Szaturnusz – Uránusz kvadrát is előrevetíti árnyékát. Noha ez a fényszög csak 2021-ben pontosul be és veti szét a kuktafazekat, amelyben a Szaturnusz- Plútó együttállás időszakában (főleg ősszel, amikor a Mars a Kosban tolat) jelentős mennyiségű gőz halmozódott fel , az elődetonációkból már mostantól is ízelítőt kaphatunk.
Fontosabb bolygóállások

Március 2 – első holdnegyed, Hold Ikrek 12°42
Március 3- Vénusz – Szaturnusz kvadrát, Kos – Bak 28°25
Március 4 – a Merkúr visszatolat a Vízöntőbe
Március 4 – Merkúr – Vénusz trigon, Vízöntő – Kos 29°44
Március 5 – április 3: Vénusz a Bikában
Március 8 – Nap- Neptun együttállás – Halak 18°23
Március 8 -Vénusz – Uránusz együttállás 4°01
Március 9- telihold a Szűzben, 19°37, Bp 18:48
Március 9 – Vénusz szextil felszálló holdcsomópont, Bika – Rák
Március 10 – Merkúr direkt stacionárius, 28° 12
Március 11 – Nap – Jupiter szextil Halak – Bak 21°23
Március 14 – Mars – Neptun szextil 18°37
Március 14 – Nap – Plútó szextil 24°33
Március 16- A Merkúr a Halakba lép
Március 16- utolsó holdnegyed Nyilas 16°25
Március 19- Uránusz szextil felszálló holdcsomópont 4°32
Március 20- Nap – Szatrunusz szextil, Halak – Bak 29°50
Március 20- Nap a Kosba – tavaszi n apéjegyenlőség
Március 20- Mars – Jupiter együttállás Bak 22°48
Március 22 – Merkúr trigonban a felszálló holdcsomóponttal, 4 °1
Március 22 – Szatrunusz a Vízöntőbe lép
Március 23 – Vénusz szextil Neptun Bika- Halak 18°56
Március 23 – Mars együtt áll a Plútóval, Bak 24°43
Március 23 – Nap kvadrát felszálló holdcsomópont Kos- Rák 3°47
Március 24 – újhold a Kosban 4 °12, Bp 10:28′
Március 28 – Vénusz – Jupiter trigon Bika- Bak 23°54
Március 29 – Vénusz – Plútó trigon 24°48, Vénusz – Algol együttállás
Március 30 – Mars a Vízöntőbe lép
Március 31 – Mars – Szaturnusz együttállás Vízöntő 0°39

Kapcsolódó

2020: Hogyan tovább ? Mi jöhet még ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!