Szaturnusz – Plútó együttállás: 2020 január 12

Néhány további gondolat

A Szaturnusz – Plútó együttállás január 12-én, helyi idő szerint 17:59′-kor pontosul be. 2019 – 2020 legjelentősebb hatásáról már nagyon sok bejegyzésben volt szó; a fontosabbak a konjunkciónak szentelt tematikus oldalon is megtalálhatók. Arról is részletesen írtam, hogy a hozzá társítható, nagy horderejű átalakulások nem egyetlen nap, hanem hónapok, évek alatt zajlanak, a folyamatok átlátásához pedig további évek szükségesek. Az elmúlt és az előttünk álló néhány nap más szempontból jelentős, akkor is, ha sok olyan szerencsés ember van, akiknek életében semmilyen látványos külső esemény nem történik. Vagy legalábbis még nem történt…

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Többször rámutattam, hogy egyetlen aspektus hatása sem érvényesül elszigetelten. Így van ez a Szaturnusz – Plútó együttállás esetén is. Egyes asztrológiai időszakok a továbblépéseknek, kezdeményezéseknek, aktivitásnak kedveznek, mások a mérleg-készítésnek, felismeréseknek, következtetések levonásának, erőgyűjtésnek. A jelenlegi inkább az utóbbinak .

A jelenleg érvényesülő hatásokról a januári előrejelzésben és külön bejegyzésekben is lehet olvasni, lesznek is még posztok a témában, így ebbe most nem megyek bele:

Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala
Telihold és penumbrális holdfogyatkozás a Rákban
Merkúr- Szaturnusz tranzitok
Nap – Szaturnusz – együttállás tranzitként, Erőpróbáló Szaturnusz – Nap tranzitok
Plútó – Nap tranzitok

A Bak (Liz Greene)
A Szaturnuszon és a Plútón kívül most a Nap és a Merkúr is a Bakban tartózkodik. a Nap egyebek mellett a tudatosság, én-tudat, kreativitás jelölője, a Merkúr a gondolkodási folyamatoké, kommunikációé. A Szaturnusz lefékez, nyomást gyakorol; a Plútó átalakulásra szólít fel. Ezek általában nem teljesen önszántunkból, hanem valamilyen krízishelyzet hatására történnek. Január közepe – mint a havi előrejelzésben részletesen szó volt róla, nem a legalkalmasabb időszak az év elején szokásos lendületes indulásra, terjeszkedésre, pörgésre. (A nyugati asztrológia újéve kicsit még odébb van : a tavaszi napéjegyenlőségtől, a Nap Kosba lépésétől számítjuk. Mint még szó lesz róla, az idei tavaszi napéjegyenlőség-képlet is egészen specifikus – ( ld  későbbi bejegyzések, 2020 : hogyan tovább ? Mi jöhet még?; Karanténban – önmagunk kellemetlen társasága ) , nagyon jó kérdés, minek kedvez és minek nem, de most a polgári újévről van szó).

Szaturnusz – Plútó együttállás, 2020 január 12, Bp, 17:59

Sokkal többet érünk ha kicsit meghosszabbítjuk az óévi mérleg-készítést, és január első felét is inkább introspekcióval, reflexióval töltjük. Ha ezt megtehetjük, önmagában is azt jelzi, hogy embertársaink nagyon jelentős részénél szerencsésebb helyzetben vagyunk. Most óhatatlanul 2019 végének – 2020 elejének egyik legmegrázóbb , a szó szoros értelmében felfoghatatlan katasztrófája jut eszembe: a lángba borult Ausztráliáé. Több mint húsz ember és legalább egymilliárd állat halt meg, , a tűz miatt keletkező mérgező füstöt pedig már Új-Zélandon és Dél-Amerikában is érezni, tömegek váltak hajléktalanná, sokaknak  teljes életük munkája vált percek alatt a lángok martalékává,  a károk felbecsülhetetlenek és hosszú távúak. A természeti katasztrófák a világ más részeit sem kímélik, több helyen pedig háborúk pusztítanak. Ott vannak a kisebb közösségekben vagy egyéni szinten bekövetkező tragédiák is: az erőszakos cselekmények, betegségek, balesetek, halálesetek (akár az olyan hirtelenek is, mint Gesztesi Károlyé, a közismert magyar színészé, akinek épp a Bak Holdján jött létre az együttállás), válságos anyagi körülmények.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Kimondhatatlanul szerencsés jelen időszakban az, akinek csak a hétköznapok nehézségeivel, az emberi tűrőképesség határain belül mozgó kihívásokkal kell szembesülnie. Olyan feladatokkal és korlátokkal, amelyeket meglehet terhesnek érzünk, az életünk vidámabb, kényelmesebb lenne nélkülük, de még mindig kezelhetők. Azt hiszem a lehető legjobb újévi kívánság az, hogy maradjon is így.

Azzal villogni, hogy “rám így nem hat meg úgy nem hat, az egész hülyeség, károgás, különbenis két hónap múlva vége”, stb az istenkáromlás, ostobaság, önzés, rövidlátás, cinizmus és arrogancia olyan keveréke, amely óhatatlanul kihívja maga ellen a sorsot. Ha nem előbb, hát utóbb, de egész biztosan. Az istenkáromlást nem valamilyen vallási felekezet koncepciója szerinti, hanem az univerzumot kormányzó törvények tagadása és kigúnyolása, a gondviseléssel szembeni hálátlanság értelmében írtam. Még soha nem írtam ilyesmit blogjaimon, de most muszáj.)  A viszonylagos nyugalmat tehát semmiképp sem szabad magától értetődőnek vennünk. Egész évben szem előtt kell tartanunk az erőpróbáló Szaturnusz – Plútó tranzitok sajátosságait, amit talán Bil Tierney foglalt össze a legtalálóbban magyarul is elérhető, Békességben a Plútóval című könyvében:

„Egy szeles napon a bozótban támadt tűznek elég pár perc ahhoz, hogy a haragvó Plútó pillanatok alatt elpusztítsa világi ragaszkodásainkat. Még csak el sem búcsúzhatunk múltunk helyszínétől, ami tragikus módon a szemünk láttára válik a lángok martalékává. Nehéz megmondanunk miért volt szükségünk erre a tapasztalatra, ám ha az esemény egy Plútó – Szaturnusz tranzit alatt történik, akkor bizonyosan nem csupán a szeszélyes véletlen műve, amely esetlegesen és személytelenül szedi áldozatait. Ez a két bolygó ennél határozottabban és célirányosabban cselekszik. A hamuvá lett romokból kell felépítenünk új életünket, amely egész biztosan sokkal tágasabb, messzebb érő és hasznosabb lesz, mint amit elképzelhetőnek véltünk. Ne feledjük, hogy a Plútó rejtett kincsekben gazdag, amiket mindig kész felajánlani nekünk, jóllehet a veszteség pillanatában nem tartjuk reálisnak a bőség ígéretét. Ezen a fordulóponton a végzet iszonyatosan kegyetlennek tűnik.”

„A Plútó és a Szaturnusz véget vet mindannak, ami már nem működik az életünkben. Ebben áll igazi erősségük. A Szaturnusz önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy gyorsan kiiktassuk azt, amiről kiderült, hogy elkerülhetetlenül és menthetetlenül lejárt, akár egy kapcsolatról, akár egy objektumról legyen szó. Mindent megpróbálunk a végleges lezárás elkerülése érdekében- hátha valahogy mégis fenntartható a dolog – mielőtt elfogadnánk a megváltoztathatatlant. A Szaturnusz épp ezt az érzékeny megközelítést részesíti előnyben: igenis próbáljunk meg minden tőlünk telhetőt az ‘ügy’ megmentése érdekében, de csak azért, hogy mi magunk ismerhessük fel annak elkerülhetetlen végét. A Plútóval viszont nagyon is helytálló indokra lesz szükségünk , ha azt akarjuk, hogy valamihez, amit már el kellene engednünk, továbbra is ragaszkodhassunk. Az ő kiiktatási stratégiája jóval brutálisabb a Szaturnuszénál és gyakran igen gyors is. Ráadásul takarítómunkáját meglehetős alapossággal végzi, ha olyasmit kell eltörölnie, ami értelmes jövőnk útját állta volna.”

 „A Szaturnusz mindig elég időt ad arra, hogy megtanulhassunk hatékonyan alkalmazkodni a realitás korlátaihoz. Haladásunk érdekében megtanulunk egyre okosabban cselekedni, és mindig érzékelni az itt és most diktálta praktikus követelményeket”. Vele ellentétben „a tranzit Plútó az őrületbe kergetően éles érzelmi fordulatokat vált ki bennünk, s azt követően hagyja, hogy fejjel rohanjunk a falnak életünknek egy olyan pillanatában, amikor úgy érezzük, az univerzum minket szemelt ki a legsúlyosabb büntetés elviselésére.”

„Mindkét bolygó egyik fontos témája a lezárás, ezért bizonyos dolgoknak véget kell érniük e tranzit alatt, márpedig nem mindig kellemes módon. Úgy tűnik, a Plútó mindig extra bonyodalmakat okoz, még akkor is, amikor a fejlődés egyébként stabilnak mondható. Semmit sem siettethetünk. Ilyenkor valójában a türelmünk lesz próbára téve. Úgy érezzük, beleragadtunk egy bizonyos élethelyzetbe, és súlyos nyomás nehezedik ránk, hogy megoldjuk problémáinkat – stresszes körülmények között. A Szaturnusz tisztában van a Plútó aknamunkájával, és kíváncsian várja, mikor robban ki a feszültség. Rettenetes félelem lehet úrrá rajtunk, hogy életünk megszokott struktúráinak végleg szét kell robbannia, ami az esetlegesség időszakát hozhatja el, amit nem tudunk irányításunk alá vonni. A Plútó szemszögéből ez egy kreatív és erőt adó idő, amikor megszabadulhatunk minden jelentős beidegződéstől.”

„A Plútó tudja, hogy a dolgok még rosszabbra fordulhatnak, ha nem értjük, miért fordultak rosszra igazán. Az ő energiáival gyakran kényszerülünk totális újrakezdésre, s csupán egy-két, még használható elemet vihetünk magunkkal a hibásnak bizonyult struktúrából. Az is lehet, hogy semmi nem maradt és valóban a nulláról kell újrakezdenünk. Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, a Szaturnusz kegyeként elég erőt kapunk, elsajátítunk egyfajta túlélő mentalitást, és azonnal megnyílnak belső erőforrásaink. A Plútó szerint az élet megy tovább, ezért célszerű mielőbb elengedni a múltat!”
A 12-én bepontosuló Szaturnusz – Plútó együttállás talán egy buddhista lelki gyakorlattal köszönthető a legméltóbban. Nem csak buddhisták gyakorolhatják – jómagam sem vagyok kimondottan az, bár talán ez a világnézet áll a legközelebb hozzám . És nem is csak erre a napra szól, hanem életünk hátralevő részére is kiterjeszthetjük.

Ezek az ún Satipatthana meditációk ( egy részük újabban a divatos mindfulness gyakorlatok néven él a köztudtaban) lényegében a légzésünk tudatos követéséről szólnak. A Buddhista Misszió tulajdonában levő Buddhizmus című oldalról idézve: „Nem kell befolyásolnunk, visszatartanunk vagy erőltetnünk, hanem csupán átlelkesülten figyelnünk. A gyakorlat bármilyen helyzetben és körülmények között végezhető, akár buszon is, hiszen csak a testünk és levegő kell hozzá. Bár megtévesztően könnyűnek és egyszerűnek látszik, valójában nem az. Gyakorlással egyre finomabb különbségeket is képesek leszünk észrevenni. S hogy mért érdemes gyakorolni? A légzés tudatosításának meditációja önmagában is elvezethet bennünket akár egészen a Felébredésig”.

A gyakorláshoz kellő impulzust és motivációt adó gondolatok általában is fontosak. A Szaturnusz – Plútó együttállással fémjelzett időszakban azonban naponta többször is elmélkedni kellene rajtuk, a levont következtetéseket pedig mindennapjainkba is átültetnünk:

„A gyakorlások a helyes motiváció gerjesztésével kezdődnek, mert ez biztosítja az erőfeszítéshez szükséges energiát. Ennek során négy fontos gondolaton elmélkedünk: a szabad és szerencsés emberi születésünkön; arról, hogy milyen nehéz ezt elérni; az okok és következmények összefüggéseiről, valamint a mulandóságról. Az első két elmélkedésben arra emlékeztetjük magunkat, hogy jelenleg megvan a lehetőségünk a gyakorlásra, életminőségünk javítására, önmagunk és mások szenvedéseinek csökkentésére. Az állatok pl. kiszolgáltatottságuk és kötöttségeik következtében erre nem képesek. Ugyanakkor a tanítások figyelmeztetnek, hogy az értékes emberi újjászületésre nagyon nehéz szert tenni. Gondoljunk csak bele, hogy embertársaink között legtöbben szélsőséges nyomorban élnek, ahol a szellemi gyakorlás lehetősége nincs meg. Csekély a valószínűsége, hogy a halál után a mostanihoz hasonló kedvező körülmények közé születünk újjá. Ez az elmélkedés megtanít bennünket elfogadni és megbecsülni emberi testünket, és létrehozza bennünk a vágyat, hogy az általa biztosított életet szép és nemes célokra fordítsuk.

Az okok és következményeik elemzése rávilágít arra, hogy minden, amit teszünk, hatással van önmagunkra és másokra. A nem üdvös tettek szenvedéshez, az üdvös tettek pedig boldogsághoz vezetnek. Az igazi boldogsághoz azonban nem elég az üdvös tett, hanem ehhez arra is szükség van, hogy helyesek legyenek a szándékaink, és jó legyen a tett eredménye. Ennek eléréséhez pedig nem elég bizonyos szabályokat követni, hanem bölcsességre is szert kell tennünk. A következő lépés a mulandóságról folytatott elmélkedés.

El kell fogadnunk a tényt, hogy egyszer minden elmúlik. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy minden szüntelenül változik: megszületik, fejlődik, majd megszűnik. Ugyanígy van ez saját testünkkel is. Megszületünk, felnőtté válunk, megöregszünk, majd amikor eljön az idő, meghalunk. A halál perspektívájából mindennapi életünk átértékelődik, és megszokott tevékenységeink új megvilágításba kerülnek. Sok szükségesnek vélt dolog, amire oly nagyon vágyunk – pl. ruhák, szórakozás, egzotikus nyaralások stb. – hirtelen elvesztik érdekességüket, és más értékek kerülnek előtérbe.

A meditáció minden esetben a cél tudatosításával kezdődik. Ez a lépés azért nélkülözhetetlen, mert enélkül nem tudhatjuk azt sem, hogy haladtunk-e egyáltalán, vagy csak vakon körözünk egy helyben.

A meditáció másik kulcsa a helyes éberség. Az éberség tudatosságot, jelenlétet és emlékezést jelent. Az emberi lét három síkján – a testünkben, beszédünkben és tudatunkban – egyaránt megtanulunk nagyon tudatosan jelen lenni. A gyakorlás hatására nyitottá válunk minden tapasztalt jelenségre. Nem fojtunk el semmit, de nem is bonyolódunk bele a gondolatainkba, hanem csupán szemlélődünk. Ezáltal előítéleteink és megszokásaink sűrű hálója lazábbá, áttetszőbbé válik, és megmutatkozik valódi – szabad és világos – természetünk.

A meditáció másik kulcsa a koncentráció. Ha nem vagyunk képesek hosszasan egy választott tárgyra összpontosítani, akkor energiáink szétfolynak, s a meditációnk is csupán szétszórtságunkat erősíti meg. A koncentráció fejlesztésére sokféle gyakorlat létezik, ilyen a légzés folyamatának tudatosítása.

A légzésre irányuló éberség gyakorlása közben üldögélünk és egyszerűen tudatában vagyunk a be- és a kilégzésnek anélkül, hogy befolyásolnánk azt. Ahogy a Buddha tanította, a szerzetes “hosszan belélegezvén, tudja: ’Hosszan belélegzem’; hosszan kilélegezvén, tudja: ’Hosszan kilélegzem’; röviden belélegezvén tudja: ’Röviden belélegzem’; röviden kilélegezvén tudja: ’Röviden kilélegzem’.” Ezen kívül másra nincs is szükségünk. Hagyjuk a kósza gondolatokat és belső képeket jönni-menni, nem akadályozzuk felmerülésüket, de nem is bonyolódunk bele ezekbe”. Forr: Buddhizmus
Utóirat : 

2020 jannuár 12 – óbudai lakástüzek, Blikk

Budapesten sajátos szinkronicitása volt a bepontosulásnak. A  bejegyzést  röviddel előtte osztottam meg a Facebookon . Nem sokkal ezt követően egy hatalmas, óbudai robbanásról beszámoló hírek (Blikk, Origo, HVG, stb ) tűntek fel idővonalamon. Erre már felkaptam a fejem.

“A Kunigunda útján, a Dinamó utca sarkához közel faházak gyulladtak ki és égtek porig. Az épületek felett egy magas feszültségű vezeték húzódott, ez leszakadt, ezért a tűzoltók sokáig nem tudták eloltani a tüzet. Hosszasan próbálták a lángokat körülhatárolni, de az oltáshoz használt víz miatt áramütés fenyegetett. A vezetéket időközben sikerült áramatalanítani.  A három épületben kilencen laktak, közülük öten tartózkodtak otthon. A HVG munkatársainak értesülései szerint valószínűleg az egyik ház kályhacsöve robbanhatott le, ez okozta a tüzet, ami aztán a kátrányos tetőszerkezeten nagyon gyorsan továbbterjedt.Az összes épület lakhatatlanná vált”. (Forr: HVG)

Döbbenetes példa egy olyan váratlan eseményre, amely egyik pillanatról a másikra megváltoztathatja életed. Ülsz biztonságosnak vélt otthonodban, az meg egyszer csak, minden előzmény nélkül kigyullad és porig ég. Benne van életed munkája, az összes személyes holmid, de a szerencse fiának/lányának érzed magad, ha szeretteiddel együtt élve kikeveredtél a tüzes pokolból.

A robbanás a Szaturnusz – Plútó együttállás bepontosulásának időpontja körül történt, valamivel du. 6 után. 2020 további történéseinek ismeretében igen beszédes ómen  volt.

Kapcsolódó

Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala

Telihold és penumbrális holdfogyatkozás a Rákban

Merkúr- Szaturnusz tranzitok

Nap – Szaturnusz – együttállás tranzitként,

Erőpróbáló Szaturnusz – Nap tranzitok
Plútó – Nap tranzitok

 

Könyvajánló

Satipattana: a buddhista meditáció szíve

Bil Tierney: Békességben a Plútóval

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!