Mars – Uránusz kvadrát, 2018 nyár

2040A Mars – Uránusz kvadrát május 16-án pontosult be először. A szokásosnál nagyobb jelentőségét az adta, hogy egybeesett az Uránusz Bikába lépésével – egy újabb hét éves ciklus kezdetével. A Mars ugyanakkor lépett az Uránusz uralma alatt álló Vízöntő jegyébe. Ez önmagában is fontos esemény, de idén, a Mars hosszas tolatása miatt az erőpróbáló fényszög még két alkalommal megismétlődik: augusztus 1-jén ill. szeptember 18 -án. Ilyenformán egész nyáron velünk lesz; az egyidejűleg érvényesülő tranzitok és a képletek egyéni sajátosságai függvényében kisebb – nagyobb borulásokat okozva. Hogy ezek a sikeres áttöréshez szükséges lökések vagy a pusztító földindulásé, szintén helyzete válogatja. A gyakorlatban nem vonható meg mindig ilyen élesen a határ, hiszen a mai kudarcok és összeomlások gyakran a holnap sikereit alapozzák meg. Nagyfokú önáltatás azonban azt hinni, hogy ez mindig, minden esetben így van.

Ahhoz, hogy pontosabb képet alkossunk az előttünk álló időszak lehetőségeiről és buktatóiról, érdemes elgondolkozni a fényszög jelentéstartalmán, illetve az általa összekötött bolygók sajátos pozícióján is.

A Mars-Uránusz kvadrát tranzitként

Az uránuszi hatásokkal kombinált marsi energia nagyon nehezen irányítható és szabályozható. Lehetséges következményei: cselekedeteinknek egész más hatásuk lehet, mint terveztük. Ez természetesen hozhat áttöréseket, felszabadulást is ( a hullámvasutazás ebben az esetben is stresszes), de az összeomlások, sok éves erőfeszítéseket romba döntő melléfogások ugyanennyire lehetségesek.

Tranzithatásként a Mars-Uránusz kvadrát erős szabadságvágyat ad. A lázadozás lehet teljesen irracionális és destruktív, amikor egy közösség működéséhez nélkülözhetetlen szabályok, normák felrúgásáról van szó. És lehet jogos, ösztönös reakció az élet normális folytatását megbénító rendelkezések, előírások, az individuumot és a kreativitást elnyomó taposómalmok ellen. A helyzet reális megítélésén nem javít, hogy a fényszög rendkívül impulzívvé és türelmetlenné tesz. A hosszabb távú következmények rendszerint elkerülik a figyelmet, az egyén vagy a csoport jobban tudja mit nem akar, mint azt, hogy mit igen. A koncentráció hiánya, kapkodás, szétesettség, változó energiaállapot, hangulati hullámzás (beleértve a tettlegességig fajuló dührohamokat is), veszélyes kockázatok vállalása szintén jellemző lehet. Mindez természetesen a baleseti hajlamot is megnövelheti.

A destrukciót elkerülendő nagyon fontos kreatív, produktív mederbe terelni ezeket az energiákat. Vagy, ha ez nem lehetséges, valami semleges terepet választani tűzijátékukhoz. A hierarchikus, tekintélyelvű munkakörnyezet, iskola, család, stb. most pl. különösen irritáló lehet azok számára, akiknek képletében egyébként is erőteljesen érvényesülnek a marsi – uránikus energiák. Ilyenkor legjobb megoldás olyan kihívásokat keresni, amikor a fényszög nem a tekintélyszemélyek elleni lázadozás, hanem a saját függetlenség megszerzésére tett erőfeszítések formájában nyilvánul meg. (Pl. saját vállalkozás, elköltözés a toxikus családi környezetből, stb.) Csakhogy már most retrográd árnyékban levő, június 26 -tóll tolató Mars és a fényszög többszöri megismétlődése a gyakorlatba ültetés nehézségeire, első nekifutásra talán kimondott kivitelezhetetlenségére figyelmeztet. Ilyenkor, amennyire lehet a folyamatos feszültség levezetésére kell törekedni, nehogy az rosszkor, rossz időben okozzon robbanást. Erre alkalmas lehet az intenzív mozgás, különösen a harcművészetek, valamilyen kreatív tevékenység, hobbi, stb.)Fejetlenség, hisztéria, sokkhatások

Sokatmondó, hogy a kvadrát először kardinális jegyekben állt össze, a Kos (Uránusz) és a Bak (Mars) legutolsó, kritikus fokán álló bolygók között.

A kardinális jegyek (tűz és föld) közötti kvadrát – különös tekintettel a bolygójátékosokra – cselekvés-orientáltak, valamilyen célra összpontosítanak. Feltétlenül „kezdeni akarnak” valamit a felmerülő helyzetekkel – eközben azonban impulzívan, idegesen reagálnak, túllőhetnek a célon. Gyakran előfordul az is, hogy a felmerülő helyzetek nem hagynak időt a felkészülésre, valahogy le kell reagálni őket. A körülmények azonban annyira változékonyak, hogy arról, ami most teljesen helyénvaló válasznak tűnik, már egy- két hónap alatt is kiderülhet, hogy csak a muníció elpufogtatására volt jó. A megfelelő stratégia eltalálása hatalmas kihívás, hiszen az impulzus hatására azonnal reagálni, lesz ami lesz alapon a dolgok közepébe csapni, ugyanakkora melléfogásokhoz vezethet, mintha valaki gondosan méricskélve, apró részletekig menő stratégiákkal és időzítésekkel akarná magát bebiztosítani a kiszámíthatatlannal szemben. (A Mars augusztus 12 – szeptember 10 között visszatér a Bakba. Ekkorra már pontosabb képet alkothatunk, mi működik és mi nem, hol kell átalakításokat eszközölnünk.)
Folyamatos detonációk, állóháborúk

Május 15/16 -án, amikor az Uránusz a Bikába, a Mars a Vízöntőbe lépett, a kardinális energiák helyét a fix minőség vette át. Míg a kardinális minőséget kezdeményezés, dinamizmus jellemzi, a szilárd jegyek a kialakult állapotok tartósítására törekszenek. A változások nem annyira gyorsak, de mélyrehatók és maradandók.

Az Uránusz a nagy ébresztő, a szabadságvágy, forradalmak, sokkhatások, változások, megújulás, meglepetésszerűség, váratlanság princípiuma. Arra ösztönöz, hogy eredetibbé, izgalmasabbá tegyük életünket. Kockázatvállalásra sarkall, arra, hogy felfedezzük a világot, kitörjünk a megszokott kerékvágásból, elszakadjunk azoktól az emberektől és helyzetektől, amelyek elnyomják szabadságunkat, megakadályozzák személyiségünk kibontakoztatását, unalmasak, fojtogatók, kinőttük őket.

Az Uránusz uralma alá tartozik a jövő, a technológia, az elektromosság, a repülők, az internet, az egyetemes testvériség, egyenjogúság, szabadság eszméi. (Beleértve e kétségtelenül nemes eszmék olyan tömegpusztító torzulásait is, mint a marxizmus, a kommunizmus, vagy legújabb kori, muzulmán terrorizmust, az iszlám nyugati értékrenddel összeegyeztethetetlen gyakorlatrendszerét -pl. csiklócsonkítás, gyerekházasságok, stb – támogató „társadalmi igazságosság” (SJW) – mozgalmak , kultúrmarxista trendek, a feminizmus vadhajtásai – amelyek képviselői úton-útfélen meetoot hörögnek, de szabadságszimbólumnak tekintik a hidzsábot, vagy a genderizmus . Mindezek a liberalizmus torzult, kiforgatott változatainak tekintendők, melyeknek semmi közük a klasszikus értelemben vett liberalizmus valós értékeihez. (Persze, az uránikus szélsőségek nem csak baloldalon nyilvánulhatnak meg – Hitlernek pl. Ascendens – Uránusz együttállása volt, a nemzeti szocializmusra, fasizmusra pedig szintén jellemzők az uránuszi túlkapások. Bővebben: Liz Greene Az Uránusz a horoszkópban)

A Bika fix földjegy : az olyan megfogható dolgok tartoznak hozzá, mint a pénz, a földek, az anyagi eszközök, a tulajdon. A Bika állandó és stabil, biztonságérzetét a hagyományok, a rutintevékenységek, a kiszámíthatóságból meríti. A változásokra akkor is nehezen szánja rá magát, ha ezek a javát szolgálják. Bár a szólásmondások szerzői ismeretlenek, az alábbiak egy Bikától is származhatnának. „Jobb az ismert rossz, mint az ismeretlen jó”, „Járt utat járatlanért el ne hagyj”, „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.”

Az Uránusz, ezzel ellentétben, gyűlöli a lassúságot. Berobban, feje tetejére állítja vagy homlokegyenest az ellenkező irányba tereli a dolgokat. Mindenre hajlandó a szabadságáért, rajong a szélsőséges, különleges helyzetekért és gyakran öncélúan hajszolja a változást. És el is hozza azokon a területeken, amelyekkel kapcsolatba kerül. Magától értetődő, hogy nem érzi magát jól a Bikában. (Bővebben: Uránusz a Bikában – beharangozó, Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében)

Május 16-án jegyet váltott a Mars is: elkezdte november közepéig tartó utazását a Vízöntőben. Mint a jegyhelyzetet bemutató bejegyzésben szó volt róla, amikor az individuális önérvényesítés és a személyes függetlenség bolygója a kompromisszumot nem tűrő szabadság és a lázadás jegyében áll, az eredmény egy különösen kiszámíthatatlan energia- megnyilvánulás lehet. Ennek hasznos vagy kártékony mivolta személyes és kollektív szinten a többi bolygóval létesített fényszögektől függ.2016 november – decemberében  pl., amikor a Mars ugyanebben a jegyben haladt, több segítő, stabilizáló fényszöget is képezett: trigont a Jupiterrel, szextilt a Szaturnusszal és urával, az Uránusszal. Így az általa katalizált változások is kedvezőbbek voltak, előbbre vittek, az új elemeket könnyebben lehetett ötvözni a régiekkel.

Egész más a helyzet most, amikor a tranzitot egy sor nagyon diszharmonikus fényszög kíséri. Ezek közül az Uránusz – Mars kvadrát a legjelentősebb, ugyanis a Mars retrográd időszaka és az Uránusz lassú mozgása miatt egész nyáron velünk lesz. A Bikában nem túl jól pozicionált Uránusz ráadásul ura is a Marsnak, így szinte biztosra vehető, hogy a két bolygó egymás legelőnytelenebb tulajdonságait fogja felerősíteni. Ugyanebbe az irányba mutat az a tény is, hogy a formáció része lesz a nyári eklipsz -képleteknek – köztük a nagyon súlyos töréseket jelző július 27-i teljes holdfogyatkozásénak is. (Bővebben itt, itt, itt)

Általánosságban véve a Vízöntő Mars elméleti, intellektuális, feszült, lázadozó és makacs. ( A Vízöntő fix jegy.) A kompromisszumot hírből sem ismeri, igazságaihoz akkor is ragaszkodik, és Don Quijote (a torzultan működő Vízöntő karakter tipikus példája) elszántságával harcol értük, ha a valóságtól idegen rögeszméket, utópiákat képvisel. Jelenlegi, a Bika Uránusszal képezett kvadrátja azt sugallja, hogy minél életidegenebb, természetellenesebb a „szent ügy”, minél nehezebben ültethető át a gyakorlatba és minél nagyobb károkat okoz a meglévő értékekben, annál inkább. A tetszetős narratívák felülírják a realitásokat, az intézmény-szinten támogatott, magántulajdon elleni támadások világviszonylatban felerősödnek. A nagy károkat okozó hackelések, online vállalkozások összeomlása életszerűtlen rendelkezések miatt, online banki tranzakciók során elkövetett visszaélések szintén lehetséges folyományok. A Mars tolatása miatt a lehetetlen erőltetése – vagy épp ellenkezőleg, a valóságot megerőszakoló hatások elleni védekezés – egész nyáron át tartó állóháborúkat eredményezhet. A súlyos következmények egyéni és kollektív szinten is borítékolhatók.

 
 

Kapcsolódó:

A levegő elem és az agresszió

Az örökifjú archetípusa

A Mars tolatása a Vízöntőben – 2018 nyár

Általános tudnivalók a Mars retrográd időszakáról

Nehezen összehangolható ellentétek – fix T- kvadrát, 2018 nyár

Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár

Részleges napfogyatkozás a Rákban – 2018 július 13

Vigyázz magadra, viselkedj okosan, állj készen a változásra ! (Nadia Gilchrist)

Teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben (Leslie Hale)

Teljes holdfogyatkozás 2018 július 27 (Jamie Partridge)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!