Változó T – kvadrát, 2016

A blogokon számos bejegyzés foglalkozott ezzel a 2016 első felét meghatározó formációval.

A T kvadrát nagyon erős, két kvadrátból álló formáció, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni, jelen esetben pedig maguk a bolygók is egymással nem túl kompatibilis tartalmakat képviselnek (pl. jelen esetben Jupiter: optimizmus, terjeszkedés, hit, távlatok, Szaturnusz: pesszimizmus, korlátok, kétely, beszűkülés, praktikum, józanság, realitás, Neptun: határtalanság, fantázia, káosz, bódulat, összeolvadás, stb.)   T- kvadrát esetén a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk. E fényszög –kombináció hatására számos átalakulást tapasztalhattunk magunk körül.  A Jupiter (Szűz)Szaturnusz (Nyilas)  – Neptun ( Halak ) T- kvadrátjának különböző elemei egyébként már 2015 eleje óta borogatják az egyensúlyt.

Kollektív szinten a fényszög leglátványosabb hozadéka a migránsválság és a terrorizmus által teremtett káosz, bizonytalanság, az EU stabilitásának megingása, az unión belüli határellenőrzés visszaállítása, határzárak és a határokat ért támadások, vallási fanatizmus, zavarosban halászó politikusok, a szélsőjobb előretörése, gazdasági problémák, kaotikus állapotok a felsőoktatásban, stb.

2016 folyamán, akárcsak 2013 – 2014-ben (ott kardinális T-kvadrátról volt szó), a T -kvadrát hatását eleinte egy nagy trigon ellensúlyozta. Utóbbi, kedvező fényszög részben némi stabilitást teremtett a változásban, részben azonban el is kényelmesíthetett vagy eltompította a valóság érzékelését, így nem sikerült időben reagálni a kihívásra. Bővebben ld: A cukor és az ostor esete: nagy föld trigon, változó T- kvadrát, nagy kereszt (2016 május)

 

I. Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz 

Szaturnusz a Nyilasban (főleg a személyes szint) Feloldódó valóságok, változó idők| Leslie Hale, Szaturnusz a Nyilasban (2014.december 23 – 2017.december 20) | Iulia Trandafir

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba (mundán -asztrológia, nagyvilág)

Vasfüggönytől vasfüggönyig ? (Szaturnusz  a Nyilasban, jelenkori történelem)

II. A változó T – kvadrát komponenseiről: 

Jupiter  – Neptunusz szembenállás

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás? ( A fényszög 2015 szeptemberében pontosult be először). A Jupiter – Neptun szembenállás (akárcsak a Neptun- Szaturnusz kvadrát, és a 2016 első felében összeállt Neptun -Jupiter – Szaturnusz T kvadrát ) kapcsolatban áll a kontinensünkre érkező menekültek áradatával is. A közel- keleti eseményeket követve olyan benyomást szerezhettünk, hogy ez az ideológiai- és vallási szélsőségek, felkorbácsolt érzelmek, a káosz, a határok feloldásának a formációja is. A történelem folyamán a Neptun – Jupiter szembenállás mindig kapcsolatban volt a határok megváltozásával és valamilyen értelemben vett népvándorlással.

Szaturnusz – Neptunusz kvadrát (2015 november – 2016 szeptember)

Szaturnusz  – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik…. Ezt az időszakot nagyon kényelmetlennek érezhetjük, ugyanis bizonyos helyzetek, eszmék, sőt akár emberek is feloldódhatnak és eltűnhetnek az életünkből anélkül, hogy újak bukkantak volna fel a láthatáron. Az idejét múlt szertefoszlik, hogy átadja a helyét az újnak, csakhogy ez nem történik meg egyik napról a másikra. Az ebből következő változások zavarodottá tehetnek, nem látjuk a fényt az alagút végén, depressziósakká válunk, elbátortalanodunk. Aztán, mikor a régit felváltja az új, mi is visszanyerjük tisztánlátásunkat és önbizalmunkat

Jupiter – Szaturnusz kvadrát

A nagyobb szabású gazdasági, társadalmi folyamatokkal is kapcsolatban álló fényszög 2015 folyamán az akkor még Skorpióban haladó Szaturnusz és az Oroszlán Jupiter között hatott. Ld. A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, a Jupiter – Szaturnusz kvadrát című blogbejegyzéseket. Jóllehet a  a jegyváltás átszínezte a hatásokat, a fényszög jellege, azaz a növekedés, gyarapodás jupiteri erőinek konfliktusa a korlátozás, késleltetés szaturnuszi erőivel –  változatlanul érvényesült. Kimondottan az immár Nyilasban járó Szaturnusz és a Szűz Jupiter közötti erőpróbáló fényszög témájával foglalkozik A  lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát c. bejegyzés.

III. A változó T – kvadrát

Mi az igazság ? Változó T – kvadrát, 2016 – nyár.  A labilis jegyekben álló bolygók meglehetősen változékonyak  – és ezek a változások azokon az életterületeken zajlanak, amely házakat a T kvadrát összekapcsol az egyéni képletben. Ez nem olyasfajta hirtelen és váratlan változás, mint azt az Uránusz – Plútó kvadrát esetén tapasztalhattuk meg, hanem inkább lassú, fokozatosan bekövetkező, hosszabb ideig tartó. Mivel a Jupiter és a Neptun is része a T-kvadrátnak, jelen esetben a legnagyobb kihívás annak megértése: mi is az igazság valójában és hogyan érint ez bennünket személyes és kollektív szinten. Vagy, másképp fogalmazva, az egyik valóság egy másik valósággá alakul. Ez időnként közvetlenül az orrunk előtt zajlik. Egyik nap arra ébredünk, hogy a dolgok megváltoztak. Természetesen ez egy darabig nyugtalanító, sőt kimondottan kétségbeejtő is lehet és ideiglenesen elveszíthetjük tájékozódó képességünket.

Átmeneti állapotban…Még egyszer a 2016 -os változó T kvadrátról (Leslie Hale) A Neptun elhomályosítja tudatunkat és ítélőképességünket, a Szaturnusz kemény leckéken keresztül tanít, a Jupiter pedig  – jó- és rossz értelemben  -felnagyít. E három bolygó hatásának kombinációja gyakran eredményez zavarodottságot, keserűséget és a tisztánlátás hiányát. Jelzi egy régi korszak hanyatlását is, egy korszakét, amelyet megismertünk, elsajátítottuk a leckéit – és most rá kell találnunk az újra és helyet kell csinálnunk neki. Az új felbukkanása azonban időbe telik és pontosan ez a probléma. Mi a valóságos és mi nem ? Ez a legfontosabb kérdés, amelyre ebben az időszakban választ kell találnunk.

Változó T – kvadrát, Magyarország, Európa és a nagyvilág….Árvizek, terrorakciók, focihuligánok, kegyetlen bűncselekmények, összeomló egészségügy, rohadó oktatási rendszer és még sorolhatnánk. A változó T kvadrát, nagy kereszt hatására a már eddig is meglévő problémák még inkább megmutatják magukat. Valójában mindez egy már évek óta tartó folyamat része…

 

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!