Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár

Oroszlán Vénusz, Merkúr, Nap szembenállása a Vízöntő Marssal

Az idei nyár sokféle szélsőséget, érzelmi hullámvasutazást tartogathat: június végén és július folyamán az Oroszlánban haladó személyi bolygók szembenállásba kerülnek a Vízöntőben tolató Marssal. Az oppozíciós fényszögeket általában a külvilágba vetítve tapasztaljuk meg, ezért ebben az időszakban társas viszonyaink igen bonyolulttá válhatnak. Ez nem csupán a párkapcsolatokra, hanem a családi, szakmai, üzleti jellegűekre is vonatkozik. A projekciókat visszavonva a saját személyiségünket feszítő ellentéteket is közvetlenebbül tapasztalhatjuk meg. Az egyensúly megteremtése vagy az elköteleződés egyik vagy másik irányba sokkal nehezebb, mint általában, hiszen más, erőteljes destabilizáló hatások is érvényesülnek.

Az első szembenállás június 21-én pontosul be a Vénusz és a Mars között, az Oroszlán – Vízöntő tengely 9°-án.

Tranzitként a Vénusz – Mars szembenállások meglehetősen ritkák: az utóbbi években 2014 június 25-én (Mars a Mérlegben, Vénusz a Kosban 16°13′) és 2016 május 24-én (Mars a Nyilas, Vénusz az Ikrek 0%-án) néztek egymással farkasszemet, a legközelebbi oppozícióra pedig 2020 november 9-én (Mars a Kosban, Vénusz a Mérlegben, 15°) kerül sor. A Vénusz – Mars ciklusokban ez kulminációs pontnak számít és meglévő párkapcsolatokban, társulásokban is fontos állomást jelez.

A jelenlegi szembenállás több szempontból is különleges jelentőséggel bír. Nem sokkal előtte, június 19-én a Vénusz együttállást képezett az egyebek mellett a jövő haladási irányait jelképező Északi Holdcsomóponttal. A Mars a múlt témáihoz kapcsolódó Déli Holdcsomópont közelében tartózkodik (az együttállás június 8-án pontosult be.)

Még fontosabb, hogy június 26-án az oppozíció foka ( Vízöntő 9°) közelében (Vízöntő 9°12) vált retrográd stacionáriusba és kezdi meg augusztus 27-ig tartó tolatását a Mars. A tetőfokára hágó feszültség tehát korántsem hozza el a helyzet azonnali megoldását: a retrográd bolygók mindig a visszatekintés, leltárkészítés, lefékezés, részletek kidolgozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Akár párkapcsolati ellentétekről van szó tehát, akár más jellegű társulásokban, életterületeken merülnek fel ezek, az egyértelmű haladási irányok csak október 9 után körvonalazódnak, amikor az immár direktben haladó Mars elhagyja a Vízöntő 9°-át.

A helyzetet több szempontból is meg kell vizsgálni

A nyár folyamán azonban, mivel a Vénusz után a Mars másik két Oroszlánban haladó személyi bolygóval, a Merkúrral (bepontosulás július 5) és a Nappal (bepontosulás július 27, éppen a nagy horderejű teljes holdfogyatkozáskor) is szembenállást képez, inkább arra lehetünk felkészülve, hogy más témák is bevonódnak, a felmerülő helyzeteket más szempontok szerint is kénytelenek leszünk megvizsgálni. Ez jó esetben mélyebb megértést, alaposabb rálátást, több tudatosságot eredményez, kevésbé szerencsés forgatókönyvek esetén olyan állóháborút, amelynek nem lesz igazi nyertese.

Ahhoz, hogy még tisztább képet alkossunk, nem árt szem előtt tartani azt sem, hogy itt nem egyszerű szembenállásokról, hanem fix T kvadrátokról van szó. Az első június végén az Oroszlán Vénusz. Skorpió Jupiter, Vízöntő Mars között alakul ki (az uránuszi hatások is érződnek persze, hiszen a Vénusz az Uránusszal képezett kvadráttól haladt a Marssal való szembenállás irányába). A második, július 5-i T kvadrátnál a Merkúr és a Mars szembenállását még mindig a Skorpió Jupiter teszi borulékonnyá, de az uránuszi hatások is jelentősek, a július 27-i holdfogyatkozással egybekötött Nap – Mars szembenállás viszont már egy Uránusszal képezett egzakt T kvadrát része. A fix T kvadrátról és arról, hogy mit jelent, amikor a Jupiter ill. az Uránusz van gyújtópontjában a következő bejegyzésekben lesz szó.

A bonyodalmak kiindulópontja

Jelen helyzetben a túlságosan rideg, személytelen, megállapodásokat, szabályokat felrúgó magatartás (Mars a Vízöntőben) ösztönözheti arra az Oroszlán játékost, hogy valami eredetit alkosson, megcsillogtassa egyéniségét, képességeit, az érdeklődés központjába kerüljön. Mivel a fejlődés iránya a Déli holdcsomóponttól az Északi felé történik, az egyéniség kibontakoztatása, a tömegből, a kollektívumból való kiválás, energiák kreatív mederbe terelése, az autoritás visszaszerzése valamely életterület fölött a feladat. A kezdeti impulzust  a Vízöntő Marssal való összeütközés frusztrációja adhatja.

A változások legintenzívebben azokat érintik, akiknek az Oroszlán és a Vízöntő elején állnak személyi bolygóik, horoszkóptengelyeik. A befolyásra a másik két fix jegy képviselői (Bika, Skorpió) is intenzíven reagálnak, de természetesen mások számára is érzékelhetők lesznek, főleg a két jegy hatása alatt álló életterületen. (A tapasztalás mikéntje most is a képlet egyéni sajátosságaitól függ.)

Az alábbiakban a két jegy és a szembenállásban résztvevő bolygók tükrében tárgyalom a lehetőségeket és a kockázatokat.

Az Oroszlán – Vízöntő ellentétpár

Jóllehet a két princípium személyiségen belül is ellentéteket képvisel, most mégis inkább társulások összefüggésében lesz róluk szó, hiszen az oppozíciót leggyakrabban a másik emberen keresztül tapasztaljuk meg. A leírtak azonban egyazon személyiségen belül érvényesülő ellentétes törekvésekként is jól értelmezhetők. Ez a fajta megközelítés azért is ajánlott, mert minél kevésbé vagyunk tisztában a tudatos beállítottságunkkal ellentétes irányultságú személyiségrészeinknek, minél vehemensebben hárítjuk integrálásukat, annál problémásabb módon tapasztaljuk meg őket a külvilágban. A feszültségek ilyenkor az árnyékunkat megszemélyesítő személyek és helyzetek formájában jelentkeznek. (Az alábbi jellemzés csak abban az esetben lesz találó az Oroszlán, Vízöntő napjegyű személyekre, ha más bolygóik is ezekben a jegyekben állnak.)

A Vízöntő vonzódik az Oroszlán melegségéhez és életteliségéhez, az Oroszlánnak pedig a Vízöntő eredetisége, intelligenciája, hozzáértése imponál. De vannak jelentős különbségek is köztük. A kollégák, munkatársak, a meglehetősen vegyes összetételű és nagy létszámú baráti kör, a számos ismerős szerves tartozéka a Vízöntő életének, szoros, személyes kapcsolatokra való igénye azonban közel sem olyan erős, mint az Oroszláné. Ez a sajátosság kettőjük viszonyában is megmutatkozhat. A Vízöntő ridegnek és tartózkodónak tűnhet az Oroszlán számára. Véleménye szerint az Oroszlán túlságosan személyesen veszi az életet, szemmel láthatóan túl dramatizálja az eseményeket, bálványozza és bálványoztatja magát, meg a hozzá közelállókat is, és egyáltalán, túlságosan el van foglalva magával. Az Oroszlán erős belső késztetést érez arra, hogy különleges és fontos legyen, ragyogjon és az érdeklődés központjában álljon. Sokkal inkább vezető, irányító típus, mint követő. Az Oroszlán valamilyen értelemben ki akar emelkedni a tömegből és nem csapatjátékos. Vele ellentétben a Vízöntőnek arra van szüksége, hogy tagja legyen egy csoportnak vagy egy közösségnek. A közösségi élmény, a csoportos együttlétek, a csoport összetartása nagyon kielégítő és fontos a Vízöntő számára, attól függetlenül, hogy a figyelem középpontjában van-e vagy sem.

Az Oroszlán azt akarja, hogy az ő kezében legyen az irányítás és nagyon autoriter módra is viselkedhet ( ezt általában nagylelkűen teszi, akár egy „jóságos despota”), csakhogy a Vízöntő lázadozó, szabadság -szerető természetű és zsigerből elutasít minden autoritást. Így, jóllehet nem tör vezető szerepre, engedelmeskedni sem fog és „megszelídíteni” sem hagyja magát. Az Oroszlán lojális, nagyon-nagyon személyes és némi nárcizmus sem áll tőle távol. Vele ellentétben a Vízöntő rideg és igyekszik olyan pártatlanul korrekt lenni, hogy az már az ellenkező végletbe csap át. Az Oroszlánt időnként nagyon sérti, hogy olyan bánásmódban részesül, mint bárki más.

A két jegy közös vonása, hogy a biztonságos, kiszámítható, konvencionális életstílus egyikük prioritáslistáján sem szerepel. Mindketten nonkonformisták és fellázadnak, ha valaki meg akarja szabni, hogyan éljék életüket vagy valamilyen előre gyártott sablonba akarja kényszeríteni őket. A szabadság mindkettőjük számára nagyon fontos (kettejük közül inkább a Vízöntő forradalmár típus) és hiteles belső késztetéseiket kifejezve mindketten hajlamosak egy kicsit felrázni az embereket. Mindketten nagyon önfejűek, zabolátlanok. Ennek ellenére, ha a képletek más tényezői is megerősítik, kölcsönösen képesek elfogadni egymás szeszélyeit, szokatlan érdeklődési körét, hajlamait – azokat is, amelyeket mások túlságosan különcnek, zavarónak vagy szélsőségesnek találnak.

Az Oroszlán és a Vízöntő típus párkapcsolata valószínűleg nem lesz valami kiegyensúlyozott – de unatkozni sem fognak egymás mellett. Társulásukat izgalmak, hullámhegyek és hullámvölgyek, kiszámíthatatlanság jellemzi; nem fér bele egyetlen sztereotípiába sem. Ha valamelyik fél stabil, biztonságos, kiszámítható, konzervatív kapcsolatot keres, nagyon nagyot kell csalódnia. Ha azt akarják, hogy társulásuk működjön, hatalmas szabadságot és függetlenséget kell biztosítaniuk egymás számára. Ha ugyanis birtokolni, irányítani, ellenőrizni akarják egymást, hamarosan mindketten borzalmasan kényelmetlenül fogják magukat érezni és a kapcsolat felrobbanhat.

Jó esetben a két fél inspirálja egymást, kreatívabbá, találékonyabbá, eredetibbé válnak egymás társaságában. Feloldják egymás gátlásait, kísérletező kedvűbbé teszik a másikat és új lehetőségek, önkifejezésmódok keresésére ösztönzik. Egy pillanatig sem kell attól tartaniuk, hogy ez a kapcsolat unalomba fullad. Azonban, túlzásba víve az állandó kísérletezést a folyamatos változás egyiküket vagy mindkét felet ki is merítheti és összezavarhatja.

Jóllehet nagyon erősen vonzódnak egymáshoz, a köztük kialakuló érzelmek igen összetettek, kiszámíthatatlanul változnak. A felek gyakran impulzívan reagálhatnak a másikra. Amikor jó hangulatban vannak, szexuálisan ellenállhatatlannak találják egymást, máskor meg egymás idegeire mennek. Egy igazi se veled se nélküled kapcsolat esetén legalább havonta egyszer kiábrándulnak egymásból, aztán újra fellángol a szerelem. Az erős fizikai vonzalom bizonyos időszakokban megszállottságig, kényszerességig fajul. Ez azonban bármikor átcsaphat az ellentétébe is, a Vízöntő ugyanis unalmasnak is találhatja, hogy az Oroszlán egyből a „lényegre tér”, amikor szeretkezésre kerül a sor. Az ő testiséggel, ösztönszférával való kapcsolata sokkal gyengébb, az együttlétek kifinomultabb – vagy éppenséggel mesterkéltebb típusához vonzódhat, így lehűtheti az Oroszlán lerohanós, „csapjunk a közepébe” stílusa. Társulásukat az alábbi végletek jellemzik: egymás imádata, véget nem érő háborúk, teljes közöny. Maguk is szeretnének időnként tisztábban látni hányadán állnak egymással és több állandóság sem volna ellenükre, mert közös életük is igen kiegyensúlyozatlan. (Hogy ez így van-e vagy sem, mennyire végletes a kapcsolat a képlet más tényezőitől is függ.)

Ha képesek megőrizni rugalmasságukat és együtt áramlani folyamatosan változó érzelmekkel, a kapcsolat izgalmas és elbűvölő lesz. Nagyon fontos az is, hogy mindketten őszintén, világosan, egyértelműen kommunikálják szándékaikat és vágyaikat a másikkal. Ellenkező esetben a dolgok meglehetősen zavarossá válhatnak köztük; mindkettőjüknek elfogy a türelme és a kapcsolatot reménytelenül instabilnak, a partnert pedig megbízhatatlannak fogják találni, akinek nem lehet adni a szavára. A két fél akaratán kívül is összezavarhatja egymást és finoman alááshatja a másik önbizalmát.

A fentebbiek miatt egy üzleti- vagy munkakapcsolat nem biztos, hogy jól fog működni köztük (persze, ennek elbírálásában a képletek más sajátosságait is figyelembe kell venni). Ha tisztában vannak ellentétes karaktervonásaikkal és ezeket tudatosan kezelik, azért ilyenkor is találhatnak közös nevezőt. Ebben az esetben profitálhatnak a másik hozzáállásából és meglátásaiból, gyakorlati kérdésekben is elfogadhatóan működhetnek együtt, pl. a tervezésben, szervezésben, az ötletek fejlesztésében, népszerűsítésében

Oroszlán Vénusz –  Vízöntő Mars szembenállás

Befogadó, diplomatikus oldalad vitatkozik asszertív, szókimondó személyiségrészeiddel. Ez vagy intenzív belső konfliktust eredményez (amely a külvilágból is perpatvarokat vonzhat be), vagy pedig új, kreatív folyamatok indulnak el, amelyek révén dinamikus egyensúly jön létre. A külvilágban a feszültségek párkapcsolati konfliktusok, pénzügyi viták, a kontrollért és az irányításért folytatott küzdelem formájában nyilvánulhatnak meg.

Ezek hatására úgy érezheted, itt az ideje megvalósítani régóta érlelt terveidet. (Ezek üzlettel, pénzügyekkel, divattal, szépségápolással kapcsolatosak, esetleg párkapcsolatod és társulásaid dinamikáján szeretnél változtatni). Más kérdés, hogy az időzítés nem a legjobb, hiszen a tolató Mars késlekedést, frusztrációkat, váratlan fordulatokat jelezhet, így legokosabb év végéig várni ezekkel a projektekkel. Azért olyan sokáig, mert október – november folyamán a Vénusz is hátraarcot vág.) A célok megvalósításának másik buktatója az lehet, hogy a vágyak nem mindig vannak összhangban a tettekkel. Így a túlzott rámenősség, erőlködés önmagában is a siker akadályává válhat. (Pl. nagyon tetszik valaki, de abbeli igyekezetedben, hogy meghódítsd, inkább elűzöd magadtól.) Helyzete válogatja, hogy még nagyobb vehemenciával kell -e kergetni az elérhetetlent, vagy több értelme van lemondani róla.

Akiben a nőies, passzív, befogadó vénuszi minőség van túlsúlyban érzékenyen reagálhat a külvilágból áradó erőteljes hatásokra. Ezeket kimondott agresszivitásként is megélheti, és nem is jár messze az igazságból, ugyanis a Mars – játékos túlságosan nyomulós, tolakodó, sőt erőszakos is lehet. Akiben a pozitív, cselekvés- orientált marsikus energiák tengenek túl, azt találhatják irritálónak, hogy kezdeményezéseikre kitérő válaszokat kapnak, a másik fél nem reagál egyértelműen, és az eredeti elképzeléseikkel homlokegyenest ellentétes irányba próbálják manipulálni őket. Ahhoz, hogy létrejöjjön egy, mindkét felet kielégítő egyensúly, a kompromisszumkészség mellett különféle konfliktus-kezelési technikák is nélkülözhetetlenek.

Párkapcsolatot érintő tranzitként a Vénusz – Mars szembenállás egyidejűleg fokozza fel a vágyakat és a feszültséget. Egészséges kapcsolat esetén ezt azt eredményezheti, hogy a szópárbajok párnacsatákkal végződnek. A féltékenység, az önzés vagy éppenséggel közöny, elköteleződni nem tudás sok gondot okozhat a már eleve problémás társulásokban. A se veled se nélküled jellegűekben a drámai szakításokat szenvedélyes egymásra találások válthatják fel, a szappanopera pedig egész nyáron folytatódhat, értékesebb önmegvalósítási lehetőségektől rabolva az energiát. Mivel Oroszlán Vénuszról van szó, valószínűsíthető, hogy a cirkusz népes közönség előtt zajlik – azonban ha túlzott monotonitással követik egymást a bejáratott forgatókönyvek, a kezdetben hálás publikum füttykoncerttel jelzi: ideje lenne véget vetni a komédiának. Vagy, ha ez nem is jön össze, legalább őket hagyják ki belőle.

Egyedülállók is megismerkedhetnek nem teljesen hozzájuk illő társsal. A viharos románcra jó esetben csak az idei nyaruk megy rá, de ha a képlet más tényezői tartósságra utalnak, akár hosszú éveken keresztül cincálhatják egymás idegeit. (Mint több bejegyzésben már szó volt róla, a személyi bolygók retrográd időszakában sokkal nagyobb esély van a zűrös kapcsolatok bevonzására. A new-ages irányzatok képviselői szerint az ilyen társulások speciális karmikus kihívásokat tartogathatnak, a józanabb szemlélet szerint azonban ha lehet ilyenkor egyáltalán karmikus feladatról beszélni, az az iszony-viszonyból való mielőbbi kilépés művészetének elsajátítása.)

Az üzleti életet, sportot is kemény versenyszellem uralja, az eszközök azonban nem biztos, hogy mindig sportszerűek.

Vízöntő MarsOroszlán Merkúr szembenállás

A Mars – Merkúr szembenállás július 5-én pontosul be (Vízöntő – Oroszlán 8°45′). Ez a bolygókapcsolat szűkebb és tágabb környezetben is alaposan felforrósíthatja a légkört. A Merkúr az Oroszlánban kreatívan, inspiráltan fejezi ki mondanivalóját, de az információcsere nem nevezhető kimondottan tárgyilagosnak. Az interakciókat pátosz, drámaiság hatja át; rosszabb esetben a tényszerűséget teljes mértékben háttérbe szoríthatja a hatáskeltés, a hangerő, a megalapozott ellenérveket pedig tekintélyelvű visszavágás, a vitapartner durva ledorongolása váltja fel.

Az autoritással alapból hadilábon álló Vízöntő Mars számára mindez olaj lehet a tűzre. Bár a levegős jegy büszke pártatlan tárgyilagosságára, újszerű látásmóddal párosuló analitikus képességeire, éppen olyan rögeszmésen tud ragaszkodni igazához, mint az Oroszlán. Ha álláspontját kell megvédelmeznie ugyanolyan intoleráns és korlátolt lehet, mint vitapartnere, akit épp ilyesmikkel vádol. Csupán az eszközei mások: ő bomlaszt, kifiguráz, a gyakorlati következményekkel mit sem törődve lázadást szít, provokál, pusztán az ellenkezés kedvéért ellenkezik. Jóllehet nagyra van objektivitásával, ha elkapja a gépszíj, a legkevésbé sem fárasztja magát azzal, hogy nyitott legyen azokra a nézőpontokra, amelyekben a másiknak van igaza. Elvont eszméi ráadásul éppoly kevéssé állják ki a valóság próbáját, mint az Oroszlán látványos gondolatkonstrukciói.

A Mars ráadásul tolat, így az elfojtott agresszió, az egészséges levezetési módot nem találó indulatok témája aktuálisabb, mint általában. Ez önmagában is romboló és önromboló hozzáállást jelezhet, a destruktív gondolatok szócsaták formájában nyilvánulhatnak meg a külvilágban. A túlzott szókimondás ellenséges reakciókat provokálhat. A mókásnak szánt, valójában nagyon is bomlasztó, ártó szándékú szellemeskedés, „forradalmári attitűd” valós értékeket is tehet tönkre. Ennek egyik leghétköznapibb példája a közösségi média felületein tapasztalható trollkodás.

E tranzit esetén nagyon fontos türelmet, önmérsékletet gyakorolni, különben elszabadulhatnak az indulatok. A viták egyik pillanatról a másikra komoly veszekedéssé fajulhatnak, különösen, hogy egyik fél sem fukarkodik a meggondolatlan kijelentésekkel. Ha lehetséges, inkább beléjük se bonyolódj most.

A Mars- Merkúr szembenállás az idegrendszer számára is nagy próbatételt jelenthet. A fényszög baleset-és sérülésveszélyes is. Az ilyesmi valószínűségét a konfliktusok is fokozhatják, pl. ha vezetés, veszélyes szerszámok használata (pl. láncfűrész) közben robbannak ki. A meditáció, sport, jóga, kézműves tevékenység enyhítheti a feszültséget.

Annak ellenére, hogy a szembenállás csak a bepontosulás előtti és utáni napokban hat, a konfliktushelyzetek ismét csak hosszabb távon oldódhatnak meg. A Merkúr ugyanis július 30- augusztus 20 között tolat és csak szeptember 7-én lép át a gyakorlatiasabb Szűz jegyébe.

Oroszlán Nap – Vízöntő Mars szembenállás


1776 július 9-én, a Függetlenségi Nyilatkozat felolvasását követően New York lakói lerombolták III. György király szobrát. A fémből később lőszereket készítettek az amerikai katonáknak

A sorozat legfontosabb szembenállására július 27 -én kerül sor, a Nap és a Mars között (Oroszlán – Vízöntő 4°12′) Az oppozíció teliholdkor jön létre, amely egyszersmind teljes holdfogyatkozás is. A teliholdképletben a Mars együttállással sérti a Vízöntő Holdat, a szembenállást pedig a Bika Uránusszal képezett T – kvadrát teszi borulékonyabbá. Erről a jelentős égi eseményről még lesz szó, most inkább a Nap és a Mars erőpróbáló fényszögét mutatom be részletesebben.

Akár tranzithatásként akár egy születési képletben jelenik meg ez a bolygókapcsolat, nagymértékben hajlamosít versengésre, kockázatvállalásra, a mainstreammel, autoritásfigurákkal szembeni lázadásra. (Vízöntő Mars, Oroszlán Nap esetén ez még inkább így van.) Rendkívül intenzív energiaformát képvisel, amelynek muszáj valami biztonságos és konstruktív levezetési formát találni. Ennek híján ugyanis számos konfliktust, drámát vonzhat be a külvilágból. Az elfojtott energia dühkitörések formájában is robbanhat, illetve növeli a balesetek, gyulladásos megbetegedések veszélyét. Erre, mivel retrográd Marsról van szó, a szokásosnál jobban oda kell figyelni. (Más fajta, az Oroszlánra és a Vízöntőre jellemző egészségi problémák is jelentkezhetnek: pl. szív-és keringési zavarok, az idegrendszer érzékenysége, stb.)

Fix jegyekről lévén szó, a szemben álló felek makacsul ragaszkodnak igazukhoz. Ennek érvényesítéséhez akár az övön alatti módszerek bevetésétől sem riadnak vissza. A nagyvilágban pl. a Vízöntő Mars pl. felforgatással, terrorcselekményekkel, deviáns magatartásformákkal, lázadások szításával kérdőjelezheti meg az Oroszlán Nap autoritását. Ha a Nap a király, a Mars a katona, így ez a fényszög nem csak szimbolikus értelemben utalhat, arra utalhat, hogy a hadsereg nem engedelmeskedik az uralkodónak, sőt kimondottan ellene is fordul. Ez a világ egyes részein a szó szoros értelmében vett polgárháborúkat is eredményezhet. (Egy szembenállás még önmagában nem lenne elég ilyesmihez, de egy teljes holdfogyatkozás képletében felbukkanva, főleg egy olyan T-kvadrát részeként, amelynek az Uránusz áll a fókuszpontjában, már annál inkább.) Az engedetlenségi mozgalmaknak, társadalomkritikának sokszor meg is van a jogosultsága, de a hasznos reformok kiviteleztetése helyett a jelenlegi fényszögeknél a Vízöntő Mars – játékosoknak sokkal fontosabb, hogy övék legyen az utolsó szó. Bár reális megoldásokat nem tudnak kínálni, akarják a hatalmat; a diktatúrának az anarchia az alternatívája. A valós értékeket mindkét szélsőség megsemmisíti: a Bika Uránusz T-kvadrátja ennek lehetőségére figyelmeztet, a Mars által sértett Hold pedig arra, hogy a konfliktus legnagyobb vesztesei a felbujtott tömegek lehetnek.

A huzakodás személyes szinten is pusztító hatású, a túl vehemens változásoknak ugyanis a psziché látja kárát, az állóháborúban pedig sok érték is elpusztulhat. Különböző típusú személyiséghasadások, pszichotikus epizódok veszélye is fennállhat, ha a személyi horoszkóp más tényezői is utalnak ilyesmikre.)

A jelenlegi időszakban, amikor a meglévő feszültségekre az Uránusz izgágasága is rátesz egy lapáttal, nem könnyű kezelni ezt az egyébként is problémás fényszöget. A Nap – Mars szembenállás ugyanis oly mértékig fokozhatja az ingerlékenységet, hogy már az ellenkezés legparányibb jelére is legszívesebben csípőből tüzelnél. Persze az ilyesfajta reakciók csak még nagyobb ellenállást szülnek. Taktikusabb, finomabb megközelítésmódra lehet szükség.

Jóllehet számos olyan helyzet adódhat, amikor ki kell állnod jogaidért, harcolnod kell céljaidért, előnyre kell szert tenned a konkurenciával szemben, egódból, agresszivitásodból jócskán vissza kell venned. Arra azonban nagyon is szükség van, hogy egyenes légy és érvényesítsd érdekeid. A passzív agresszivitás eszköztára és más, övön aluli taktikák nem fognak hosszú távon működni. Ennek tudata vigasztaló lehet azokban az esetekben is, amikor környezeted részéről tapasztalsz hasonló megnyilvánulásokat. Az interakciókat a szokásosnál több düh, ingerlékenység, irigység, rivalizálás, öncélú rombolási vágy hatja át. Különösen a csendesebb, magukat könnyebben alárendelő típusok tapasztalhatják, hogy mások igyekeznek őket ledorongolni.

Az erős egyéniségeknek – főleg ha ez valamilyen tehetséggel, kreatív adottsággal kombinálódik – ebben az időszakban folyamatosan azzal kell szembesülniük, hogy náluk kevésbé alkalmasak igyekeznek eltiporni őket. Amennyiben felszínen akarnak maradni, számukra folyamatos éberséggyakorlat lesz a nyár. Itt természetesen nem a jó ételemben vett versengésről van szó, hiszen az ösztönzően hat az érintett felekre és arra készteti őket, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, hanem övön alatti módszerekkel operáló konkurenciáról. Az impulzív visszavágás ilyenkor sem jó; inkább olyan taktikák kidolgozására van szükség, amelyekkel átvészeled a Mars retrográd árnyékból való kikeveredéséig tartó állóháborút. (A terep csak jegyváltását követően válik barátságosabbá.)

Akár te vagy az, aki lerohansz másokat, akár csak reagálsz a támadásokra, valószínű, hogy a drámák a közvetlen környezetedben zajlanak. Ha nem szerelmeddel, hát főnököddel vagy más autoritásszeméllyel (ezek szülők, idősebb családtagok is lehetnek), kollégáddal, üzleti versenytársaddal, társadalmi intézménnyel fogsz huzakodni. A nagy horderejű döntések, kockázatok, elhamarkodott cselekvés kerülendő ebben az időszakban. A sport vagy más intenzív fizikai tevékenység, alkotómunka, reális kihívások keresése egészséges mederbe terelheti a feszültséget. 

Kapcsolódó

Vénusz az Oroszlánban

Merkúr az Oroszlánban

A Nap ereje: a kreativitás kibontakoztatása

Mars a Vízöntőben

A Mars tolatása a Vízöntő jegyében – 2018 nyár

Általános tudnivalók a Mars retrográd időszakáról

Mars – Uránusz kvadrát 2018 nyár

Vénusz – Uránusz kvadrát tranzitként

Vontatott, lassú nyár

Így kezeld a dühödet !

Az éltető konfliktus: a túz jegyek és az agresszió

A dermesztő szélcsendtől az orkánig: a levegős jegyek és az agresszió

A tűz elem és a tüzes típus

A levegő elem és a levegős típus

Vigyázat, balesetveszély !

Növeljük állóképességünket !

Illik hozzám a párom ?

Párkapcsolat, szerelem – tematikus oldal

Árnyék, projekció (kivetítés)

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!