A levegő elem és a levegős típus

A levegő elem, a tűzhöz hasonlóan, pozitív, kiáradó, jang típusú minőséget képvisel. Hozzá társítható az intellektus, a logika, a gondolkodás, az ítélőképesség, tudatosság, tárgyilagosság, racionális megközelítésmód, az eszmék és elméletek világa. Mozgékonysága révén közvetítői szerepe van, mindennel kapcsolatba kerül, nyitott, kötetlen – ezért minden fajta kommunikációban, információ továbbításban, cserében, kereskedelmi tevékenységben, a társas érintkezés különböző formáiban is szerepet játszik. Nem árt azonban szem előtt tartani, hogy bármennyire pompásan kéklik is telente az ég, dermesztő hideget áraszt: érzelmi mélységek nélkül még legközelebbi kapcsolataink is puszta formalitássá silányulnak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A levegős típus

Akinek képletében az Ikrek, Mérleg, Vízöntő princípium hangsúlyos (több bolygó, Asc ezekben a jegyekben, stb.)Legfőbb erőssége intellektusa, ítéletalkotó képessége. Tisztán, világosan fejezi ki magát, gyakran jó nyelvérzékkel, íráskészséggel rendelkezik. Azonnal átlátja a helyzetet, jó stratéga, nagyszerű taktikus, aki, ha a helyzet úgy kívánja, ravasz, sőt dörzsölt is tud lenni.

Harmonikus változata értékrendjében ugyanakkor a becsületesség, sportszerűség, igazságosság is fontos szerepet játszik. Ítéletalkotása érzelem mentes, magabiztos.A problémákat logikusan elemzi, eközben a mindenek mögött rejtőző szabályt keresi. Ez jó esetben nemcsak ahhoz segíti hozzá, hogy a jelen helyzetet átlássa, de a jövő tendenciáira is következtetni tud belőle. Kevésbé szerencsés esetben elhamarkodottan vagy felületesen általánosít. Hajlamos lehet egy „ez semmi más mint…”- típusú legyintéssel túlságosan leegyszerűsíteni a dolgokat, ezért ő sem tévedhetetlen. Másik gyengéje, hogy javasolt megoldásai inkább elméleti szinten mozognak. Ahhoz, hogy a gyakorlatban is megállják a helyüket, a föld elem támogatására is szükség van.

Sokoldalú, változatosságra vágyó személyiség, nagy függetlenség igénnyel. A szó fizikai értelmében is mozgékony, szeret sportolni, táncolni vagy csak egyszerűen csak jönni – menni. Lételeme a kommunikáció, az eszmecsere, de még legszorosabb emberi kapcsolatait is némi távolságtartással kezeli. (Inkább külön ágyban szeret aludni pl. semmint összebújva, a lelkizős – romantikus esték helyett szívesebben megy partnerével valamilyen társasági – kulturális programra, az érzelmi gubancbogozás pedig annyira idegen tőle, hogy ha ilyesmit gyanít, szélsebesen el is illan.) Nem veszi túlságosan a szívére az életet, könnyed, szellemes, jó a humorérzéke, de ha túlzásokba esik, szétforgácsolódik, felületessé, könnyelművé válhat. Ilyenkor sem szándékosan rosszindulatú, de érzéketlen az érzelmi árnyalatokra, ezért önkéntelenül is megsérthet másokat, akárcsak akkor, ha gyorsasága szelességbe, elhamarkodottságba csap át.

Diszharmonikus változata senkire és semmire nincs tekintettel. Érzelemmentes, állhatatlan, hazudozó, aki gátlástalanul visszaél mások gyengéivel. Mindenkinél okosabbnak hiszi magát, csak a szellemi fölényt hajlandó elismerni, a szerényebb értelmi képességűekkel megalázóan viselkedik, nézeteit hajlamos másokra kényszeríteni, kifejezésmódja sértő, provokatív, pletykálkodó. Ez által valódi értékeket is elpusztíthat, rideggé, érzéketlenné válhat, legrosszabb esetben teljesen kivetkőzve emberségéből.A levegős típusú nő sok rokon vonást mutat Pallas Athénével, aki a tudomány, bölcsesség, a háború és a kézművesség istennője volt a görög mitológiában. Ezek az egymással látszólag ellentétes tulajdonságok jobban megférnek egymás mellett, mint gondolnánk. Athéné teljes fegyverzetben pattant ki apja fejéből, a levegős karakterű nő pedig alkatánál fogva fel van vértezve az élettel szemben. Tisztában van az emberi gyarlóságokkal, már kislányként ragaszkodik függetlenségéhez, ha pedig egyáltalán belekeveredik, értelmi képességei segítségével szabadítja ki magát a függőségi viszonyokból ( pl. tanulás révén tör ki egy rossz családi háttérből) ,jó tervező-szervező, racionális, praktikus alkat. Sokszor üzletasszony, tanácsadó, szóvivő vagy egy cég arca, aki okosan, diplomatikusan éri el céljait. Idős korában is szívesen tanul újat.

Ő sincs azonban tekintettel az érzelmi árnyalatokra, sőt, sokszor nem is érzékeli őket, így azzal a mozdulattal, amellyel átvágja magát az érzelmek gordiuszi csomóján, súlyos sérüléseket is okozhat. Vakfoltja saját maga számára is kelepcét rejt: bármennyire „okosan”, „taktikusan” játszik is, esetenként sokkal nagyobb kapcsolati baklövéseket követ el, mint egy pl. az a „vizes” alkat, akit intellektusa helyett zsigeri igazságai vezérelnek.

A levegő típusú férfi harmonikus változata racionális beállítottságú, jó szellemi képességű, aki magas szinten kezeli az információkat. Logikus, analitikus alkat, nem csupán könnyen átlátja a problémákat, de el is magyarázza őket és megoldásukat is kidolgozza. Remek szervező, kereskedő, közvetítő, tanácsadó vagy reál értelmiségi. Veleszületett tekintélye, diplomáciai érzéke, emberekkel való bánni tudása jó politikussá, államférfivé vagy jogásszá teheti. Döntéseiben igazságos, pártatlan, oly annyira, hogy az emberi tényezőt esetleg teljesen figyelmen kívül hagyja. Fejlett igazságérzete, morális, szociális érzéke azonban többnyire megóvja az effajta szélsőségtől.Összefoglaló

Igazságérzet: szembenéz a még oly kellemetlen igazságokkal is, figyelembe veszi valamennyi fél érdekeit, tisztességes, sportszerű eszközökkel harcol, pártatlan, elfogulatlan

Jó emberismerő: gyorsan átlátja a helyzetet, tisztában van a rejtett vágyakkal és indítékokkal, nehéz becsapni, félrevezetni, azonnal megérti a kimondatlan szabályokat is, olvas a sorok között

Jól önkifejezési készség: nyílt, közvetlen kommunikációs stílus, szabatos, egyenes, őszinte, a helyzethez illően csomagolja mondanivalóját, képes mások szája íze szerint beszélni

Szellemes: elragadó humorérzéke van, tréfával oldja a feszültséget, semmit nem vesz véresen komolyan, nemcsak másokon, hanem saját magán is tud nevetni, időnként pimasz

 

Díványban:  Született játékosok, 2010 tavasz
 

Kapcsolódó

Mi derül ki a horoszkópból ?

A négy elem az asztrológiában

Ikrek, a kommunikáció zsonglőrje

A tűz elem és a tüzes típus

A víz elem és a vizes típus

A föld elem és a földes típus

A tűz jegyek és az agresszió: az éltető konfliktus

A vizes jegyek és az agresszió: az esőcsepp kivájja a sziklát

A levegős jegyek és az agresszió: a dermesztő szélcsendtől az orkánig

A  földies jegyek és az agresszió: a nagy földindulás

Az örökifjú archetípusa

Az örök ifjúság ára

Illik hozzám a párom ?

 

Képen: a levegő elemhez társítható Kardok-lapok ( Tarot) udvari kártyái (Apród, Lovag, Királynő, Király)

Könyvajánló:

Hajo Banzhaf: A négy elem

Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!