Illik hozzám a párom ?

Mottó:
“…még el kell mondanom egy szomorú hírt. Az “Igazi” sem létezik. Nincsen. Sehol nem él valahol egy nő vagy egy férfi, aki az igazi, s akit csak meg kell találni. De aki szerencsés, élete során találkozhat két-három olyan emberrel, akiből lehetne “igazi”. De ehhez nagyon sok türelem, lemondás, megértés, háttérben maradás szükséges, ám végül kialakulhat egy olyan viszony, melyben a másik már nélkülözhetetlenül belecsiszolódott, vagyis igazivá vált. “ Popper Péter : Hét undok megjegyzés a szerelem kínjairól

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A születési képletek összevetése, szakkifejezéssel szinasztria az asztrológiának az az ága, amely két ember kapcsolatát vizsgálja. Többek között felvilágosít arról, mi működteti viszonyainkat, melyek azok az életterületek, amelyeken jól elboldogulunk egymással és hol számíthatnunk súrlódásokra, mennyire tartós szövetségünk, problémák esetében pedig, hogy bizonyos életszakaszokban elkerülhetetlenül jelentkező, átmeneti válságokról, vagy mélyebb szintű, alkati összeférhetetlenségről van-e szó.
Szerelmi partnerek, házastársak, szülők és gyerekek, barátok, munkatársak, üzlettársak kapcsolatától kezdve bármilyen típusú interakció leírható a módszer segítségével. A gyakorló asztrológus számára sokszor teszik fel a kérdést: miért mindig ugyanazokat a típusokat vonzom, ugyanazokkal a problémákkal? S persze a következő kérdés már az: mi lehet velem a gond, miért vonzom be folyamatosan azt, amit nem tudok kezelni?

I.Az egyéni születési képletek

A kérdés valamennyi fajta szinasztria – képlet vizsgálatakor jogos. Annyira, hogy a képletek összehasonlításának nincs is értelme mindaddig, míg egy részletes horoszkóp elemzés fényt nem derített a kérdező vérmérsékletére, érzelmi beállítottságára, valamint arra, hogyan van jelen ő maga a kapcsolataiban, milyen igényeket támaszt a másik felé és milyen más elvárásokat sugároz magából úgy, hogy talán nincs is ezek tudatában.
A születési képlet (radix) kiértékelése feltárja az illető vele született, illetve tanult kapcsolatmintáit is, hiszen elképzelhető, hogy csak a belénevelt normákhoz, szabályokhoz, vagy az épp aktuális divatnak megfelelő trendekhez alkalmazkodva nem tudja megtalálni a hozzá illő társat.

Ki birtokol, ki távol tart, ki eggyé olvad a párjával

A képlet tulajdonosa természetesen már maga is tisztában van egyes jellemvonásaival, alkati adottságaival. Az olyan tulajdonságokhoz pl. mint a féltékenység, birtoklási vágy, biztonságra való törekvés pl. rendszerint negatív címke tapad, az asztrológia azonban vele született alkati adottságként kezeli. Egy Skorpió  (ld. Mars, Vénusz a Skorpióbanvagy Bika típus pl. a legnagyobb erőfeszítések árán sem tudja „lenevelni” magát ezekről a „gyarlóságokról”, mint ahogy egy levegős karakterben, pl. Ikrek személyiségben is mindig lesz valami mozgékonyság, sokszínűség, megfoghatatlanság.

Az önnevelési kísérletek csak a saját karakter szabta lehetőségeken belül lehetségesek – az említett Skorpió megtanulhatja kezelni féltékenységét, illetve bele sem megy olyan helyzetekbe, amelyekről tudja, hogy kiválthatják belőle – pl. egy szerelmi háromszög, viszony egy csapodár hírében álló rajongóval, stb) az Ikrek pedig arra figyelhet, hogy a változatosság igénye ne csapjon át állhatatlanságba. Ha azonban hosszú távon próbálunk kibújni bőrünkből, előbb- utóbb belebetegszünk, vagy elnyomott személyiségvonásaink talán éppen a legalkalmatlanabb pillanatban törnek szökőárként a felszínre.

Eltérő érzelmi igények

Érzelmi igényeink pl. a személyiségünket alkotó őselmektől függően különbözhetnek egymástól. A föld jegyek (Bika, Szűz, Bak típusok) szoros életközösséget igényelnek, ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, folyamatosan arra van szükségük, hogy láthassák, megérinthessék partnerüket, szerényebb fantáziájukat, esetleges nehézkességüket pedig az a tulajdonságuk ellensúlyozza, hogy vonzalmukat tettekkel bizonyítják.

levegős alkatoknak (Ikrek, Mérleg, Vízöntő – típusok) nem csupán a mozgás- vagy a térigényük nagy, hanem érzelmileg is hajlamosak bizonyos távolságtartásra. Bár sokszor érzelmeik kifejezése helyett is agyalnak, fontosak számukra a társas kapcsolatok. Partnerükkel szemben inkább pajtásként viselkednek semmint tüzes szeretőként, és annak ellenére, hogy jól bánnak a szavakkal, nem túl romantikus alkatok.

Ezzel szemben a víz jegyekben (Rák, Skorpió, Halak – típusok) túláradnak az érzelmek, legszívesebben eggyé olvadnának partnerükkel, szinte telepatikusan képesek ráhangolódni, önfeláldozásukban sokszor még saját személyiségüket is feladják. Kapcsolataikban odabújósak, romantikusak bár kissé szeszélyesek, önállótlanok.

tüzes (Kos, Oroszlán, Nyilaskarakterek arra vágynak, hogy lángra lobbantsák őket és ők is szeretnek lángra lobbantani, kedvelik a spontaneitást, szenvedélyt, drámaiságot, a monotonitást pedig párkapcsolataikban is rosszul tűrik. Szeretnek tetszeni, szerepelni és akkor is nagyfokú önállóságot igényelnek ha épp a családi tűzhelyet melegítik. A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Az elemek összhangja

A hagyományos asztrológia szerint a föld és a víz elem remekül kiegészíti egymást. A víz benedvesíti, termékennyé teszi a száraz földet, amaz viszont mederbe tereli, irányt, korlátokat szab a víz áradásának. Hasonlóan jól működő párost alkot a levegő és tűz elem. Mint hétköznapjainkból is ismeretes, levegő táplálja a tüzet, amaz pedig kellemesen felmelegíti a levegőt. Ezzel szemben a föld elem nehezen kibékíthető, esetenként egymást elpusztító ellentétpárokat alkot a tűzzel és a levegővel . A víz pedig nem csupán a szólásmondásban összeférhetetlen a tűzzel, egyszersmind a levegős minőséggel sem képes harmonikusan együtt működni.

Ezek az ősprincípiumok (csak részben azonosak a kémiából ismert elemekkel, jelentéstartalmuk sokkal tágabban értelmezendő) – és a hatásuk alatt álló bolygók és jegyek – azonban különböző keverék- arányokban vannak jelen az emberi pszichében. Kombinációjuk saját személyiségünkön belül is képezhet nyerő párost vagy eredményez egymással látszólag összeegyeztethetetlen alkati adottságokat. Ezeknek megfelelően fogunk aztán, a külvilágból is harmonikus vagy diszharmonikus élethelyzeteket és kapcsolatokat bevonzani. Utóbbiak valószínűleg megfelelnek egyik felünk igényeinek, a másiknak viszont a szőr is feláll a hátán tőlük.

Az összeférhetetlen elem

Bizonyos horoszkópelemek jelképezte alkati adottságainkkal, elvárásainkkal mi magunk is tisztában vagyunk. Tudatos beállítottságunkat pl. a Nap, az élet színpadán viselt jelmezünket pedig az Ascendens jelképezi.

Érzelmi igényeinkösztönös irányultságunk, zsigeri rokon- és ellenszenveink (Hold, Vénusz, Mars) azonban sokkal kevésbé megfoghatóan jelentkeznek. Ha pedig túlságosan ellentétesek egymással vagy gyökeresen eltérnek tudatos beállítottságunktól, hajlamosak vagyunk tőlünk idegen külső hatásként érzékelni őket. Működésük leggyakrabban társas kapcsolatainkban érhető tetten.

A pszichológia, az ezoterikus hagyományok, ezen belül pedig az asztrológia is egyetért azzal, hogy az ellentétek fejlődésünk motorját képezik, magasabb tudatszint elérése pedig csak ezek révén lehetséges. Értelemszerű tehát, hogy ha azt szeretnénk, hogy harmonikusan működjenek kapcsolataink, mielőtt a másik háza táján kezdenénk söprögetni, saját, ellentétes irányultságú karakter jegyeink megismerésére és összehangolására kellene törekednünk.

Ez azonban meglehetősen fáradságos, gyakran kellemetlen folyamat. Ráadásul az eredmény többnyire részleges, a siker mértéke egyebek mellett életszakasztól, érettségi szinttől is függ.
Szerencsés esetekben bizonyos, párkapcsolati problémákat okozó horoszkóp elemeinket sikerülhet harmonikusabb szintekre terelnünk. Az „összeférhetetlen elem” ilyenkor csak addig teszi tönkre a kapcsolatokat, amíg más, hasznosabb megnyilvánulási területet nem talál magának, és mindaddig, amíg ilyen, kívánatosabb mederben tartják, nyugton is hagyja a társakat.

Fel nem ismert kreativitás

E téma felvetése azért is fontos, mert nem egyszer az is kapcsolati problémaként jelentkezik, aminek vajmi kevés köze van az épp aktuális vagy korábbi partnerekhez. Sok esetben pl. fel nem ismert vagy nem kellő komolysággal kezelt kreatív hajlamokról van szó. Melyek, mivel nem kapnak jellegükhöz illő megnyilvánulási területet, ott kezdenek nem kívánatos alkotó tevékenységbe, ahol garantáltan felhívják magukra a figyelmet. A Szerelem színpadán, kisebb-nagyobb drámákat, tragikomédiákat vagy éppenséggel szappanoperákat adva elő. ( Asztrológiai értelemben a helyszín nem véletlen, hiszen az 5. ház egyaránt jelöli a kreatív hajlamainkat és szerelmi életünket, de utal kedvteléseinkre, hobbiinkra, esetleges dramaturgiai érzékre, kockázatvállalási kedvünkre, gyerekekre, vállalkozásra is ) Ezek az adottságok aztán valamilyen hobbiban, esetleg szakmai vonalon sokkal eredményesebben, netán a szó szoros értelmében is kifizetődően kamatoztathatók, mint egy párkapcsolatban.Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

II. A szabad akarat lehetőségei és korlátai

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden, kapcsolati problémával küzdő emberben egy meg nem értett zseni lakozik, vagy hogy alkotókészségünk értékes mederbe terelésével egyszer és mindenkorra megszabadulhatunk szerelmi bonyodalmainktól. Hiszen, bizonyos formációk ez után is bizonyos kapcsolattípusokat fognak bevonzani. Akár nagyon nehezen kezelhetőket is. Horoszkóp elemzés révén azonban általában csak magának a mintának a megléte deríthető fel (és ha belegondolunk, ez is értékes támpontokat ad), annak megnyilvánulási szintje, tudatos szabályozhatósága ritkábban.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy csüggedten fel kéne adnunk magasabb megnyilvánulási szintre terelése érdekében tett erőfeszítéseinket. Hiszen a szabad akarat tehetetlenségét csak akkor ismerhetjük be, ha már minden igyekezetünk zátonyra futott – és még ez se jelenti, hogy ne lehetnénk sikeresebbek egy érettebb életszakaszban. (Ez nem csupán a kapcsolatok témájára, hanem születési képletünk minden, erőpróbáló bolygóhatásoknak kitett életterületére érvényes)

Azt is fontos szem előtt tartanunk, hogy csak a saját képletünk adta lehetőségeket alakíthatjuk több- kevesebb szabadsággal, de ha arra próbálunk befolyást gyakorolni, hogy partnerünk milyen formában és tudatossági szinten élje meg a sajátjait, valószínűleg csak energiánkat pazaroljuk.

 III. Bocs, alkatilag vagyok hűtlen

 

Vajon feszegesd-e azt a kérdést az asztrológusnál, hogy partnered hajlamos-e a félrelépésre? Számíthatsz-e valódi válaszra? A hűtlenség is megíratott a csillagokban? És mit kezdj azzal, ha valami egész más derül ki, mint amire számítottál?

szinasztriának, az asztrológia többi ágához hasonlóan megvannak a maga korlátai is. Miközben bámulatosan pontos képet ad a partnerek személyiségéről, interakcióik típusáról, annyira kétes eredményeket produkál, ha olyan kérdéseket szeretnénk kideríteni segítségével, hogy megcsal-e a társunk, válással végződik- e egy kapcsolati krízis, egész pontosan mikor találkozhatunk életünk szerelmével, stb.

A fogyatékosság oka megint csak nem magában az asztrológiában hanem annak egyes művelőiben keresendő. Mint ahogy Paracelsus, a középkor egyik legnagyobb hatású orvosa, aki asztrológián kívül alkimiával is foglalkozott is hangsúlyozta : “A csillagok hatnak, de nem kényszerítenek semmire sem” Sokféle, a horoszkópból nem kiolvasható tényezőtől, többek között neveltetésünktől, környezetünktől, szabad akaratunktól függ ugyanis, milyen formában és szinten éljük ki a radixunk jelezte adottságokat.
Ezért az asztrológusnak nagyon- nagyon óvatosan kell fogalmaznia, amikor ilyen kérdésekben kérik ki véleményét. Hiszen elhamarkodott kijelentéseivel átmenetileg krízis helyzetben levő, de még menthető kapcsolatokat is tönkre tehet, másfelől pedig vérmes reményeket ébreszthet a kérdezőben, aki a Nagy Ö- re várva elmegy a sok apróbb, de valóságos lehetőség mellett.

Az asztrológia módszereivel természetesen leírható a partnerek lelki alkata, azok az életterületek, melyeken támogatják egymást és amelyeken problémáik adódhatnak, valamint az is, hogy tudatos elhatározásukon kívül mi minden is köti össze őket valójában.

Ily módon az is valószínűsíthető, hogy egy érzelmileg távolságtartó, mozgékony, folyamatosan az új élmények bűvöletében élő típus nehezen jön ki majd egy olyan alkattal, aki egy lépést se bír megtenni partnere nélkül, folyamatosan babusgatásra, romantikus vallomásokra vágyik. Ezekről az alkati különbözőségekről, mint a félreértések és konfliktusok potenciális forrásáról az asztrológusnak egyenesen kötelessége felvilágosítani ügyfelét.

Más a helyzet a képlet egyes, több szinten is megnyilvánulni képes formációival. Egy férfi például, akinek Holdja vagy Vénusza a 12. házban áll, csakugyan hajlamos lehet titkos viszonyokat ápolni. De ugyenennyire valószínűsíthető, hogy mély lelki életet él, még párkapcsolatban is szüksége van bizonyos fokú magányra, ezért szabad ideje egy részét partnere nélkül tölti . Érzelmeit, belső világát nehezen fedi fel és olykor szándéka ellenére is olyan titokzatos benyomást kelt, hogy társa esküdni mer rá: van valakije.
Esetenként talán abból a szempontból jogos is a gyanú, hogy lehetnek olyan, teljesen szex- mentes női kapcsolatai, melyeket nem tár fel partnere előtt. Titokzatoskodásának azonban egészen ártatlan oka is lehet: pl. bizalmi állás női közegben, esetleg eszébe se jut, hogy számot kellene adnia róluk, máskor meg, némi joggal úgy érzi, ezek megléte irritálná a társát. (Pl. ha még mindig túl szoros a kapcsolata a mamával, egy tisztán baráti kapcsolat egy nővel, akinek olyan dolgokat is elmond, amelyekbe sosem avatná be szíve hölgyét, stb.)

IV. És tessék mondani, el is válunk?

 

Hasonlóképpen, vannak olyan, asztrológiai módszerekkel jól leírható és előrejelezhető időszakok, amelyek alaposan próbára tesznek egy kapcsolatot, más életszakaszokban pedig sokkal nagyobb eséllyel találunk társra mint egyébként. De ismét jó kérdés, milyen szinten fognak megnyilvánulni az adott hatások – ezért az asztrológusnak ilyenkor is alaposan meg kell válogatnia szavait.

Szaturnusz, Uránusz áthaladását a Descendens és a VII ház felett (azaz a társas kapcsolatokat és ezen belül házasságunkat, házastársunkat is jelölő horoszkóp tengely-és életterület) pl. a válás egyik klasszikus formációjának tekintik az asztrológusok. És valóban, e hatások időtartama alatt sok kapcsolat felbomlik, mások viszont kiállják a próbát.

Természetesen utóbbiakban is megfigyelhető bizonyos szintű eltávolodás, azt viszont nehéz eldönteni, hogy a partnerek csupán nagyobb önállóságra tesznek szert, átértékelik kapcsolatukat, vagy ágytól – asztaltól is elválnak.
Másfelől, egy jótékony Vénusz – Jupiter hatás, más asztrológiai tényezőkkel kombinálódva ugyanefelett az életterület felett ténylegesen kedvez a házasság, vagy azzá alakuló kapcsolatok létrejöttének, de az is lehet, hogy a képlet tulajdonosa más fajta, szerencsés társulásokat (pl. üzleti) köt, kiveszi a részét a társasági örömökből, amerre csak jár, tárt karokkal fogadják, esetleg sikeresen szerepel a nyilvánosság előtt. Így viszont könnyen előfordulhat, hogy olyan új ismeretségeket köt, amelyek hatására a meglévő kapcsolat hiányosságai is nyilvánvalóvá válnak. Márpedig ő olyan életszakaszban van, amikor terjeszkedni, javítani szeretne ezen az életterületén, így talán éppenséggel ezeknek a hagyományos értelmezés szerint “összeboronáló” konstellációknak a hatására bontja fel házasságát. 

Kapcsolódó : 

Párkapcsolat, szerelem (tematikus oldal)

Ikerlángok, lélektársak és meg a többiek

“Karmikus kapcsolatok” – az önbecsapás eszköztárából

Az örök háromszög

Veszedelmes viszonyok

Medeától Don Joséig: megszállott szerelem

A Nap teremtő ereje

Az örökifjú archetípusa

Krízishelyzetben (tematikus oldal)

Mi derül ki a horoszkópból ?

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!