Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Az asztrológiai hagyomány szerint a szerelem, az erotika, a női szépség, a társas viszonyok jelölője nem érzi magát jól, száműzetésben van a Skorpió jegyében. Ez elsőre nagyon különösen hangzik, hiszen mint a mitológiából tudjuk, a bájos Aphroditének számtalan kalandja volt, szinte senki nem tudott ellenállni bájainak –így aztán a minimum, ami elvárható lenne tőle az, hogy a lehető legotthonosabban érezze magát a szenvedélyes, erotikus Skorpió tartományaiban. Csakhogy a dolgok általában bonyolultabbak, mint elsőre tűnnek, különösen ha valakinek a Vénusza ebben a jegyben áll.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Vénusz, Mars és a Plútó analógiái

Az asztrológiában a Vénusz analógialáncába tartozik a szeretet és a szerelem, a vonzalom, a harmónia, a szépség, művészi érzék, a társas élet, a kellemes és a szép dolgok, pl. művészet, zene, tánc, a finom szórakozások. Hatása alatt állnak a fiatal nők, a női érosz, a nőiség szexuálisan vonzerő szempontjából.

Személyi horoszkópban a Vénusz helyzete, különösen a jegyhelyzete- nagyon sokat elárul egyéni ízlésünkről és értékeinkről, valamint arról, hogyan kapcsolódunk másokhoz, hogyan osztjuk meg érzéseinket, mi módon igyekszünk harmóniát teremteni életünkben, hogyan fejezzük ki és fogadjuk be a vonzást és vonzalmat intim párkapcsolati és szélesebb, társasági szinten egyaránt.

A Skorpió jegyében ez a nőies bolygó két férfias elv, a Mars (régebben) és Plútó (a modern asztrológiában) uralma alatt áll. Mint korábban volt róla szó, a Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját (nőknél a szexuálisan vonzó férfitípust is) jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban.

A Plútó pszichológiai szinten  a személyiségünk legősibb rétegeiben működő erőket jelképezi, a kreativitás, megújulás, túlélési képesség kincses bányáját, melyek a kollektív tudattalannál, az emberiség közös tapasztalatainak varázsbarlangjánál is mélyebben honolnak. Bár lassú mozgású bolygóként nemzedékeken keresztül ugyanabban a jegyben tartózkodik, az az életterület, amelyen képletünkben áll, lesz az a pont ahol a legmélyebb átalakulásokat megtapasztaljuk. Itt szembesülünk legmélyebb válságainkkal és születünk újra belőlük, itt vagyunk megszállottak, próbálunk meg manipulálni vagy válunk manipuláció áldozataivá, nyúlunk alattomos módszerekhez, nem kegyelmezünk még saját magunknak sem, rendelkezünk a legnagyobb hatalommal vagy vagyunk a legtehetelenebbek, szörnyű bosszút állunk, megszállottan, halálosan szeretünk, itt érjük el legnagyobb sikereinket és itt szenvedjük el a legmegalázóbb kudarcokat, vagyunk rögeszmések vagy céltudatosak, itt vannak legnagyobb értékeink és itt kerülünk a legmélyebb válságokba, keserves harcot vívva a túlélésért.

A Skorpió Vénuszról általában

 

Tűzliliomok a Lupán, fotó: Ruszó Liviu

Értelemszerű, hogy a fentebbi, egymással gyakran homlokegyenest ellentétes tulajdonságokat és késztetéseket nem könnyű harmonikus egészbe ötvözni. Általánosságban elmondható, hogy a Skorpióban a Vénusz intenzívvé, egyszersmind sebezhetővé válik. Ahogy Stephen Arroyo megfogalmazta, ezt a pozíciót szenvedélyesség, egy fajta megszállottság jellemzi.

„Semmit sem csinál félig. Az alaposság talán a legfontosabb vonása, emocionális és pszichológiai természetében. Ez nemcsak a partnerségekre igaz, hanem az élet minden területére (pénzügyek, karrier, stb. Mindent a maga teljességében kell megélnie és intuitív módon tudja, ha van még valahol egy hiányzó kis puzzle – darab vagy valami még nem az igazi. A tudatalattija végzi el ezt a munkát, dolgozza fel a „teljes képet” és a Skorpió Vénusznak annál jobb dolga van az életben, minél inkább rá mer hagyatkozni az intuícióira. Az összes jegy közül valószínűleg a Skorpiónak vannak a legpontosabb megérzései (habár a paranoiájára vigyáznia kell), és ebből adódik, hogy kiváló detektív, kutató, befektető, pszichológus válhat belőle.”

„Ezt a bolygóállást érzelmi szélsőségesség jellemzi, a reakciói rendkívül erőteljesek, és az érzelmei tengermélyek. (…) A Skorpió Vénuszú ember tántoríthatatlanul elkötelezett társ és barát vagy épp engesztelhetetlenül ádáz ellenfél, ha épp úgy érzi, hogy elárulták, ha sebet ejtettek igazságérzetén vagy önbecsülésén. Ha bántják, bosszúállóan üthet vissza – mintha ez begyógyítaná a sebesülését. Általában a legtöbb társasági elfoglaltság hidegen hagyja, mert azokat felszínes időpocséklásnak tekinti, ráadásul annyira érzékeny a környezeti behatásokra, hogy gyakran valóban jobb neki egyedül. Tulajdonképpen semmiben sem bízik az élet felszíni jelenségei közül, legyen az akár hagyományos, bevett viselkedés, az uralkodó társadalmi rend és divat vagy éppen az emberek általában.”

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást ÉS csatold a cikkemre mutató linket !!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

 

Durga istennő archetípusa egyaránt kapcsolatba hozható a Skorpió és a Kos princípiummal

Skorpió Vénusz által képviselt női minőség

 

A fentebbiek egyébként általános Skorpió – karaktervonások, és részletesen bemutattam őket a Skorpió Mars című bejegyzésemben. Ezek a tulajdonságok Skorpió Vénusz esetén is megjelennek, úgy férfi, mint női horoszkópban. ( Értelemszerűen mindenkinél más és más módon, a képlet egyéni adottságaitól függően. ) Az alábbiakban azonban a Skorpió Vénusz által képviselt női minőségről ejtenék pár szót. ( Durga archetípus által uralt nőkről sok szempontból hasonlók mondhatók el, de a két karakter mégsem teljesen ugyanaz)

Ösztönös nőiség: lehetőségek és buktatók

Jelenlegi civilizációs körülményeink között nem könnyű egészséges módon megélni a marsikus és plútói energiákat, különösen ha a képlet tulajdonosa nő. Ráadásul keresztény kultúránkból az egyoldalú Mária kultusz [a Közel- Keleten pedig a patriarchális iszlám] kiszorította e kirobbanó, ösztönös, erőteljes női energiának megfelelő ókori istennőket, így az autonóm, öntörvényű, kreatív nőkre a boszorkány vagy a prostituált szereposztása jutott. (Az alábbi megállapítások Kos típusú nőkre is érvényesek, illetve azokra, akiknek képletében hangsúlyos szerepet játszik a Plútó és a Mars. E kombinációk meglétéről horoszkópelemzés adhat felvilágosítást)

Kétségtelen, hogy jelenleg a nyugati világban sokkal több alternatíva kínálkozik a princípium egészséges megélésére, mint akár nagyanyáink, vagy dédnagyanyáink korában is, amikor az erőteljes Mars- hatások alatt álló nők jól nevelt kislányokká, majd engedelmes feleségekké válva elfojtották kirobbanó életenergiájukat .(Az önérvényesítő törekvések mellett ide tartozik az erőteljes szexualitás is.) Ez depressziót, különféle hisztériás tüneteket, testi betegségeket (pl. krónikus nőgyógyászati problémák, nehéz szülés, gyulladások, sérülések, baleseti hajlam, autoagresszív betegségek) idézett elő náluk, vagy pedig szaftos szerelmi ügyek főszereplőivé váltak.

Spontán összhangban

 

indiai templomi tánc (bharata-natyam) – egyik egészséges megélési mód

 Az erős Mars /Plútó hatások alatt álló nők (bár jelen esetben a Vénusszal foglalkozunk, itt olyanokról is szó van, akiknek több bolygójuk –elsősorban a Mars és a Plútó áll a Skorpióban ) szerencsés esetben ösztönösen „kemény” szakmát választanak: pl. fegyveres testületek kötelékében helyezkednek el, cégvezetők, terapeuták, válságmenedzserek, sikeres üzlet asszonyok lesznek, nem riadnak vissza a kihívásoktól, a veszélyes, de valamiképpen mégis egészséges kockázatoktól (pl. nyomozó, valamilyen titkosszolgálat munkatársa, sebész, hivatásos életmentő, állatvédő) eközben azonban egészséges kapcsolatban maradnak nőiségükkel, szexualitásukkal is. A különféle harcművészeti irányzatok, indiai templomi tánc (bharata natyam  ), jóga, meditációs gyakorlatok is segíthetnek harmonizálni energiáikat.

A lehetséges problémák

 

1.A csatakép állandó szereplői. Problémásabb a dolog ha alap beállítottságukkal ellentétesen nevelték őket, pl. a szülők inkább azon voltak, hogy mindenáron jó kislányt faragjanak kis rosszcsontjukból ( a “pogány” archetipikus mintázatnak sem a keresztény sem az iszlám kulturális háttér nem kínál egészséges megélési lehetőségeket) stb. Ilyenkor elnyomott vitalitásuk depresszió, külső ellenségek, folyamatos sorskrízisek, balesetek, konfliktusok, stb. formájában tör rájuk a külvilágból . Saját maguk által sem felismert harci szellemük, terhelhetőségük is zűrösebbnél- zűrösebb élethelyzetekbe bonyolíthatja őket. Ha kalandvágyuk, harci kedvük, függetlenségigényük pusztító és önpusztító méreteket ölt, veszélyesebbnél veszélyesebb kihívásokat vállalnak vagy a külvilág brutalitásának esnek áldozatul (pl. kegyetlen, igazságtalan, kihasználó bánásmód, fizikai –főleg szexuális jellegű bántalmazás, stb). Ugyanilyen tragikus következményekkel járhat, ha intenzív szexualitásuk naivitással, az önfegyelem hiányával – vagy éppen túlzott elfojtással párosul.

 2.Veszedelmes viszonyok Szenvedélyes vérmérsékletük olyan kapcsolatokat vonzhat be, ahol partnerüket egyszerre nyűgözi le és rémíti meg a titokzatos, érzéki kisugárzásuk, karizmatikus személyiségük, öntörvényűségük. Így aztán, bármennyire forrók is együttléteik, feleségnek, élettársnak már nem őket választja. Ezek a fájdalmas tapasztalatok akár a legősibb szakma, és/vagy a korábbiaknál is önrombolóbb kapcsolatok felé is terelhetik őket. [ Bővebben l. Kezdő örömlányok túlélési kalauza című munkám bevezetőjét. A „diplomás örömlányok” motvációit, a legősibb szakma közismert buktatóin kívüli, „beépített csapdákat” (amelyekkel még a témával foglalkozó szakemberek – pszichológusok, nyomozók – sincsenek mindig tisztában, nemhogy az előzetes tapasztalattal nem rendelkező lányok), a kijövetel lehetséges útjait taglaló tanulmány e-könyv formájában lesz elérhető.]

A tudattalan rivalizálási kényszer, a meredek helyzetekhez, hatalmi játszmákhoz való vonzódás szerelmi háromszögek  állandó szereplőjévé teheti a Skorpió Vénuszú nőket (Kos karakterűeket is, csak más módon). Különösen, hogy a távolság tartó vagy más okból elérhetetlen társ egyébként is “illeszkedhet” saját rejtett függetlenségigényükhöz és/vagy magány iránti vonzalmukhoz.

A háromszögek azonban különösen rombolóan hatnak életükre, hiszen, mint a Skorpió Marsnál  már szó volt róla, a Skorpió karakter a hűtlenkedést viseli el a legnehezebben. De a Vénusz -játékos  ilyenkor, bármennyire is szenved, úgy tűnik, nem tud hatást gyakorolni az események alakulására, még azon a szinten sem, hogy legalább saját magát kivonja a főleg sérüléseket tartogató interakciókból. Érzelmei, kötődései ugyanis túlságosan mélyek, semhogy azonnal sikerülne neki elvágni őket, amint a józan ész úgy kívánja. Így sajnos megtörténhet, hogy ahelyett, hogy a tudatos erőfeszítéseket téve törekedne az egészséges leválásra, önpusztító, önszabotáló forgatókönyvekbe bonyolódik (l. bővebben Medeától Don Joséig , Kezdő örömlányok túlélési kézikönyve , bevezető ). Ezek akkor is bekapcsolnak, ha tökéletesen átlátja, megérzi helyzete tarthatatlanságát, csak épp az ebből következő, gyakorlati lépésekre nem bírja elszánni magát.

Majdnem ugyanekkora gondot okozhat, hogy átlagosnál nagyobb teherbírása, probléma – megoldó készsége miatt infantilis, életükért felelősséget vállalni képtelen partnerek mágnesévé válhat. Míg azonban az ő gubancaikat bogozza, elmegy saját személyiség fejlődésének lehetőségei mellett.

3.Függőségek csapdájában. Sokuk pl csak közvetett módon, apjukon, férjükön, főnökükön keresztül kerülnek kapcsolatba a férfi elvvel. Így ahelyett, hogy tudatosan megélnék szellemiségüket, alkotókészségüket, asszertivitásukat, körön kívülre kerülnek, nem ritkán teljesen elveszítve identitásukat, vagy csak a másik ember reakcióinak függvényében érzékelve magukat. Ily módon akár beteges társfüggőség vagy más, lelki vagy kémiai függőségek is kialakulhatnak náluk.

4.A nagy vulkán kitörés Mindez egyre ingerültebbé teszi őket az évek folyamán. Egy kritikus pillanatban – rendszerint az élet közepe táján, 35 – 45 év körül, de bármelyik más életszakaszban is, főleg szerelmi csalódás (pl. a partner hűtlensége) hatására aztán kirobban dühük, pusztító lávaözönbe borítva saját és környezetük életét. (Bővebben: Megszállott szerelem – Medeától Don Joséig) Az indulatos természet, a rendszeresen ismétlődő dührohamok ennél fiatalabb korban is komoly gondot okozhatnak.

Összkép a horoszkóp tükrében

A fentebbiek természetesen csupán általános leírások, a megélési szint az egyéni horoszkóp adottságaitól is függ. A Nap pozíciója mutathatja többek között pl. hogy összhangban van-e a Skorpió Vénusz-jelezte ösztöndiszpozíció a tudatos irányultsággal, a tudattalan –és a nőiség más, Hold által jelzett tartományaival, intellektuálisan mennyire értelmezhető mindez az illető számára (Merkúr), tudja vajon a gyakorlatban is kamatoztatni ezeket a felismeréseket (Mars), könnyen alakít ki olyan párkapcsolatot, ahol mindezt harmonikus formában élheti meg, vagy életre szóló kihívást jelent a számára, milyen formában, milyen életterületen valósíthatja meg a legegészségesebb módon ezeket a tartalmakat, stb. Ezek a részletek csupán a születési képlet elemzéséből derülhetnek ki, általánosan alkalmazható receptek nincsenek.

Bennünk élő istenek és istennők

A mitológia és a világirodalom szintén hasznos kiindulópontokat adhat ahhoz, hogy megértsük, hogyan is működnek képletünk bolygójátékosai. Egyszersmind elénk tárják az adott princípium szerencsésebb és kevésbé szerencsés megélési lehetőségeit is. Az ókori isteneket és istennőket ugyanis az asztrológia bolygókként, a jungiánus pszichológia archetípusokként tartja számon. Utóbbiak olyan, az emberiség közös tapasztalataként évezredeken át tovább örökített ösztönkészletet, érzelmi beállítottságokat képviselnek, amelyek elődeinket is sikeres túlélőkké tették Az archetípusok intenzív belső képek, emocionális reakciók formájában hatnak, kritikus életszakaszokban megsokszorozzák erőnket, emberfeletti teljesítményekre, csodával határos megoldásokra sarkallva bennünket. A különböző archetípusok megtestesítői nem csupán a mítoszokban bukkanhatnak fel, hanem irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban és az emberek álmaiban, fantáziáiban is.

Lelki egészségünk, párkapcsolatunk, pályaválasztásunk, beilleszkedésünk szűkebb vagy tágabb környezetünkbe azon múlik, összhangban élünk-e a pszichénkben legerőteljesebben munkáló archetípusos erőkkel, azaz isteneinkkel és istennőinkkel, vagy az asztrológia nyelvén, bolygóprincípiumokkal.

Bár sok más példát felsorolhatnék, én az alábbiakat találtam a legszemléletesebbnek.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

 

1.A legrosszabb forgatókönyvek

Medea, a tragikus sorsú varázsló-királylány

 

A gyilkosságokat követően Medea sárkányfogatán távozik ( gör.vázakép, i.e.400 körül)

Medea, a kolkhiszi varázsló királylány, Hekaté papnője nemcsak győzelemre segítette Iaszont, de még apját és fivérét is feláldozta miatta. Hanem amikor rádöbbent, férje habozás nélkül képes lenne lecserélni egy, pillanatnyi érdekeinek megfelelőbb partira, nem csupán vetélytársával, hanem közös gyerekeikkel is végzett Iaszon szeme láttára. Medeától don Joséig című cikkem Medea, Carmen és Don José történetén keresztül mutatja be, hogyan fordul maga ellen egy szerelmi csalódás esetén a sérült Skorpió női energia. (Ebben az esetben a tünetek még súlyosabbá válnak, Medea ugyanis szellemi útját, ráadásul egy kimondottan Skorpió/Plútó jellegű ösvényt – Hekaté papnője volt – adta fel a férfi kedvéért. ) Szerencsére nem minden ilyen történet végződik a hús-vér gyerekek meggyilkolásával, de az is éppen elég, amikor saját kreatív önmegvalósítási lehetőségeit (pl. munka, tanulmányok, művészi önkifejezés, szellemi út) teszi tönkre.

Salome és Heródiás

Salome – Aubrey Beardsley híres metszete

A Bibliából tudjuk, hogy Keresztelő Szent János, akit Heródes elfogatott, börtönében szüntelenűl a király felesége, Heródiás „bűnös”, buja, „kicsapongó” élete ellen prédikált. Heródiás lánya táncot lejtett Heródes előtt és jutalmul a próféta fejét követelte. A Biblia szerint Heródiás félelme és háborgó lelkiismerete miatt ölette meg Jánost, a nép mondáiban azonban úgy maradt fenn, hogy Heródiás szerelmes volt egykor Jánosba. „Mert vajon követeli-e olyan férfi fejét egy asszony, akit nem szeret?” –írta Heine. Ezen a gondolaton Oscar Wilde híres, Salome című színdarabjában csupán annyit változtatott, hogy Saloméval kívántatta meg Jánost, és a tánc szörnyű jutalmának követelését nem az anya, hanem a leány szájába adja. Így teszi Salomét a történet főszereplőjévé. (wikipedia )

Azonban mindkét verzióban ráismerhetünk a sérült –így destruktivitásba forduló Skorpió Vénusz működésére. A szent és a prostituált története szintén olyan archetípusos motívum, amely a világ minden táján fellelhető, különböző kimenetellel. Ez nem minden esetben tragikus, vannak jól vagy viszonylag jól végződő történetek is. Jelen esetben azonban a szerelmi/érzelmi (Salomé) –és a vallásos megszállottság (János) – a Skorpió elv két véglete –pusztító és önpusztító méretet öltött.

A szerelmes boszorkány |Pasquale Festa Campanille

Isidora, a szerelmes boszorkány, Dorisia, a barokk Róma ünnepelt kurtizánja, pápák, szerzetesek, örömlányok, katonák, urak és boszorkányok együtt egy kissé Boccacciora hajazó vérbő olasz történetben . És hogy boszorkány volt-e Isidora? Igen. Mint minden szép, talpraesett és furfangos nő, aki tisztában van a saját vonzerejével, és nem hajlandó belenyugodni a társadalom által neki szánt szerepbe, nem hagyja elnyomni magát, megtorolja a sérelmeit. De abban a korban ezért máglyahalál járt.” (moly.hu  )

Cristina kisasszony | Mircea Eliade

 

Cristina kisasszony – a 2013 as feldolgozás egyik jelenete

A gyönyörű, de különc természetű és szexuálisan túlfűtött Cristina kisasszony a román földbirtokos lányok gondtalan életét élte az 1907-es parasztfelkelésig. A zavargások során azonban megerőszakolták és brutálisan meggyilkolták. Állítólag azért, mert beteges, szadista rituálék közepette kínozta alattvalóit, mások szerint féltékenységből elkövetett bosszú állt a háttérben. (A kicsapongás, promiszkuitás, különösen szadista –mazochista elemekkel kombinálódva – a diszharmonikusan működő Skorpió karakterekre jellemző túlkapások. A szexuális energiával való visszaélés pedig általában tragikus forgatókönyveket vonz – nem csak regényhősnők esetén.) Holttestére később sem bukkantak rá hozzátartozói; a környékbeliek azt rebesgették vámpírrá változott. A jelek szerint lehetett is valami a mendemondában: az egykor életteli kúriában ugyanis egyre különösebb, kísérteties dolgok történtek.

28 évvel később (egy Szaturnusz-visszatérésnyi idő! ) egy fiatal bukaresti festő, Egor érkezett a birtokra, meglátogatni annak a lánynak a rokonait, akinek udvarolt. Cristina, akinek szépsége nemhogy megfakult volna, hanem kiteljesedett a halál után, beleszeret a halandó férfibe. Ez tipikus fordulata az ilyen történeteknek, a világhírű vallástörténész, néprajzkutató Mircea Eliade tollából azonban a hollywoodi vámpírsztorik bugyutasága nélkül. Cristina úgy érzi, hogy az őt átható elemi erejű szenvedélynek a segítségével újra megtestesülhet. Először álmokban látogatja Egort, akire –bár igyekszik hús-vér menyasszonyához, Sandához menekülni –egyre nagyobb hatással van.Tipikus Skorpió módjára Cristina sem szívleli a vetélytársat, és a vámpírok varázserejét bevetve életére tör. Így Sanda napról- napra gyengül, ö maga viszont egyre valóságosabbá, Egor egyik álmát követően pedig végül fizikailag is láthatóvá válik. A festőt azonban iszonyattal tölti el még mindig eleven sebe és eltaszítja magától.

Ha nagyon pszichologizálni akarnék, azt mondanám, megrémül, ahogy egy kreatív folyamat révén – fontos mozzanat, hogy szakmája festő, így belső világa megjelenítésével foglalkozik – a tudattalan tartalmai életre kelnek. Sok más sorstársához hasonlóan azonban (ezzel a témával C.G.Jung részletesen foglalkozik) e ponton visszariad a valóságba való átemelésüktől, az ezzel járó felelősségtől és a további erőfeszítésektől. Ahogy a jungiánus Marie – Louise von Franz írja:

„Művészek gyakran készek elfogadni a tudattalant, mint az ihlet táptalaját, amelyből aztán festmény vagy írásmű lesz, ugyanakkor azonban rettenetesen félnek az analízistől. Azt állítják, hogy ez megsemmisítené kreativitásukat. Igazából persze attól félnek, hogy valóságnak kellene tekinteniük azt, amit megfestettek, vagy hogy Vénusz istennő, akinek szobrát kifaragták, leléphetne a talapzatról és átölelhetné őket. Úgy gondolják, ők alkották meg, tehát a műnek nincs joga arra, hogy megmozduljon, ők hozták létre, tehát nem ragadtathatja magát arra, hogy életre keljen és kinyújtsa kezét alkotója után. A képet fogadják el, de nem akarják, hogy a mű élő valósággá váljék, ami betörhet életükbe.” Marie Louise von Franz : Az árnyék és a gonosz a mesékben, A hűséges János, 104 old., Európa könyvkiadó, 1998

A mitológia nyelvén, a démonszerető, az elátkozott menyasszony – a pszichológiáén a férfi tudattalan lélekrésze, animája -megváltatlan marad – és ez hamarosan tragédiát von maga után. (Amennyiben nőről van szó, éppenséggel a konzervatív, patriarchális beállítottságú animusz, a nő maszkulin lélekrésze és/vagy az ösztönökkel hadilábon álló keresztény kulturális háttér – jelent halálos fenyegetést a psziché kreatív, archaikus, “pogány” Skorpió- tartományaira. )

Asztrológiai kontextusban némi skorpiós szarkazmussal jegyezhetnénk meg, hogy úgy látszik, az ilyesfajta forgatókönyvek annyira jellemzők a Skorpió Vénuszra, hogy némelyiküket még a haláluk után is végigkíséri az a fájdalmas tapasztalás, hogy a hozzájuk legközelebb álló személy a döntő pillanatban elutasítja őket. De kétségbeesésre semmi ok, efféle tragédiáknak egyáltalán nem kell bekövetkezniük, ha az illető időben felismeri a benne munkáló archetípus egészséges megélési módjait, és ilyen mederbe tereli energiáit. Ebben a folyamatban az asztrológiai tanácsadás is sokat segíthet.

Egor tehát végül úgy dönt, hogy a klasszikus módszerrel, a szívbe döfött karóval megsemmisíti a vámpírt. Terve sikerül, a közben keletkezett tűzvészben azonban a földi menyasszony, és Cristina kisasszony unokahúga és bizalmasa, a tíz éves Simina ( szintén Skorpió Vénusz –karakter) is meghal. Egor magára marad, és egész hátralevő életében szenved döntésétől. (Ez pedig azoknak a kreatív személyiségeknek a szinte borítékolható tragédiája, bármelyik nemhez tartozzanak is, akik ahelyett, hogy eleven, életteli kapcsolatot létesítenének tudattalanjukkal, megragadnak a teoretizálás és esztétizálás szintjén. És – visszatérve az asztrológiai analógiákhoz – Skorpió típusoknak nagyon ismerős tapasztalás: akiknek nem volt bátorságuk felvállalni sokszínű, karizmatikus egyéniségüket, egész életükben bánni fogják. Csakhogy olyankor már rendszerint nincs visszaút. Persze, jó esetben nem olyan tragikus a végkifejlet, mint Cristina kisasszonyé, mert legközelebb sikerül  alkalmasabb partnert választaniuk. )

A történet magyarul a Serampuri éjszakák  című novelláskötetben olvasható. Kétszer is megfilmesítették, egyszer 1992-ben egyszer 2013-ban. Én az 1992-es , angol feliratos változatot linkeltem be (ennek az egyik jelenete látható a bejegyzés borítóképén), mert érzéseim szerint ez ábrázolja élethűbben a két Skorpió Vénusz karaktert, Cristina kisasszonyt és Siminát. Természetesen, mint már annyiszor, az igazi élményt most is a könyv nyújtja, ami sokkal több egy egyszerű kísértethistóriánál.

VV -Fanni

Vénusz a Skorpióban - tragikus forgatókönyvek
Novozánszki Fanni, forrás: Starity

A VV – Fanniként ismert Novozánszki Fanni  (1993.11.11 Dunaújváros – 2017.11.20 ) az egyik legtragikusabb példa a rosszul megélt Skorpió karakterre. (Nála nem csak a Vénusz, hanem a Nap, a Merkúr, Jupiter és a Plútó is ebben a jegyben áll, tehát egy stelliumról, bolygóhalmozódásról van szó.) Mint ismeretes, a Való Világ egykori szereplője később a legősibb szakmában dolgozott tovább és ebből nem is csinált titkot. 2017-ben rejtélyes gyilkosság áldozata lett, holtteste még mindig nem került elő, a valószínűsíthető tettes ellen pedig még mindig nem sikerült perdöntő bizonyítékokat találni. Nem kívánom részletezni a történetet, megtette már – gyakran igen kegyeletsértő módon – a média.

VVFanni történetében sok a skorpiós – plútói analógia. Erotikus kisugárzása, tabudöntögető, provokatív személyisége, szakmája, halálának körülményei, stb. Természetesen a végkifejlet nem az átlagos, hanem a legszerencsétlenebb Skorpió – forgatókönyveket példázza.

„Ami valóságos, nem hagyja szublimálni magát.” – írja Jung (Az alkímiai konjunkció – 1993). Skorpió típusoknál (ne feledkezzünk meg a jegy és a benne uralkodó bolygó alkímiával való kapcsolatáról) ez fokozottan igaz. Ahhoz, hogy felemelkedhessenek, a mélységek tartományait is meg kell tapasztalniuk, “ki kell tombolniuk” magukat. Számos Skorpió karakternél fordul elő, hogy fiatal korában túlságosan provokatív – saját érvényesülése szempontjából is káros módon – viselkedéssel tesztelgeti saját és mások határait. Aztán tanul kárából, finomodik stílusa és képes lesz valamilyen, mások számára is hasznos módon kamatoztatni öntörvényűségét, kritikai érzékét. (Pl. a még elfogadható polgárpukkasztás kategóriájába tartozó művészi, publicisztikai vagy más közéleti tevékenység, egyéni módszereket alkalmazó pszichológus vagy más mentálhigiénés szakember).

Az is gyakori, hogy egy Skorpió – típus fiatalabb éveiben nagy kanállal habzsolja az érzéki örömöket, sokféle lehetőséget kipróbál. Ebben nincs semmi rossz, amíg magának vagy másoknak nem árt vele. Ha külső körülményei és képlete sajátossága ebbe az irányba mutatnak, akár a szexbizniszbe is fejest ugorhat. Ebben a kitérőben persze benne vannak az önsorsrontó forgatókönyvek is, de több ilyen alkatú szülött képes nyertesen kijönni az alvilágjárásból. (Nem anyagi értelemben vett nyereségre gondolok, mert a megkeresett összegeknek ilyen vagy olyan formában általában lába is kél, hanem arra, hogy önismeretben, emberismeretben gazdagodik, tapasztalatait aztán társadalmilag elfogadhatóbb szinten kamatoztatja, legjobb esetben pedig sorstársnőinek is képes lesz megmutatni a kijövetel, az egészségesebb alternatívák útját.)

Fanni esetében azonban sajnos nem ez történt. A túlpörgetett ösztön nem betegség, baleset formájában kényszerítette rá a Skorpió minőség fejlettebb megélési szintjeinek keresésére – mint az ilyen helyzetekben történni szokott. Hanem egyszerűen véget vetett a fiatal lány életének. Nem maradt idő, hogy a személyiség beérjen, kiforrjon, esetleg más utakat válasszon.  Egy szintén Marie – Louise von Franztől származó idézet segíthet megérteni a történtek pszichológiai hátterét :

„Freud nézete szerint az ösztönök egyoldalúak és a tudat feladata, hogy kezelje vagy szublimálja őket. Jung ezzel szemben azt a felfogást képviselte, hogy a tudattalan ösztön magában hordja önmaga feláldozásának lehetőségét. Ha az állatvilágot vesszük, mindez nyilvánvalónak tetszik, hiszen az állatok, eltekintve a normálistól eltérő feltételektől, éppoly kevéssé viszik túlzásba a szexualitást, mint a táplálkozást vagy a harcot. Ez azt jelenti, hogy a természetben az ösztönöknek megvan a maguk gátlási küszöbe. Ezt egyetlen állat sem lépi át. Mindegyikük magában hordozza a lehetőséget, hogy feláldozzák. Ugyanez érvényes az emberi ösztönökre is, hiszen gátlások alatt állnak, és csak akkor válnak mániássá, ha a tudat a maga egyoldalúságában rosszul avatkozik közbe. Gondoljunk annak a lelkésznek a fiára, aki egy egyetemi városban elzüllik – akinek rókarőt paripája elszabadul. Amennyiben nem intellektuális alkat és nem lesz neurotikus, akkor egy idő után beleun ebbe az életformába és tartós kapcsolatra vágyik, meg a tanulmányaival kíván foglalkozni. Az első kitörés után hamarosan nyugvópontra jut. Ám ha a szabad szerelem szószólója lesz, akkor túlzásokra ragadtatja magát és messze túlmegy a természetes mértéken. Az ilyen emberek talán felismerik a figyelmeztetéseket, hogy fékezzék meg szexualitásukat, de ha továbbra is fenntartják életmódjukat, természetük impotenssé teheti őket. Ezt többször tapasztaltam. Olyan, mintha a paripát a tudattalan lőné le, mondván: ha nem hallgatsz rám, én lövöm le a paripát. Brutális dolog az olyan szexualitás, amelyet önmaga gátol; betegség formájában akár tehetetlenséget is eredményezhet. Az analízis ebben az esetben azt mutathatta volna ki, hogy a természet gátlási küszöböket akart kialakítani, és hogy nem vették figyelembe az áldozatot követelő helyzetet: az áldozatok révén individuációra való törekvés az egyoldalú és végzetes ösztönkésztetést helyes mederbe, a középútra terelheti.

Az ösztön, lényegéből eredendően, a mindent vagy semmit elve alapján működik. A tudatnak kell közbelépnie úgy, hogy megtanít az ösztön mérsékelt érvényesítésére.” (Marie Louise von Franz : Az árnyék és a gonosz a mesékben, A hűséges János, 108 old, Európa könyvkiadó – 1998)

2. Elfogadható megoldások

 

Hádész és Perszephoné

Kép: Az eddigi, Hádész és Perszephoné témájú bejegyzések illusztrálásával ellentétben most egy modern, a Pinteresten  talált feldolgozást választottam. Ez a kép ugyanis egy már boldog házasságot ábrázol

E tekintetben a legfontosabb Hádész és Perszephoné története, hiszen a Skorpióban a Vénusz a Plútó (Hádész) uralma alatt áll.

Hogy miként rabolta el az alvilág ura a gyanútlan Perszephonét, Démétér földistennő lányát, hogyan tette erőszakkal a feleségévé, hogyan barátkozott az meg fokozatosan státusával és lett az anyja után sikoltozó gyereklányból az alvilág teljes jogú úrnője, részletesen leírtam a Plútó archetípusa című bejegyzésemben.

Ott azzal is kimerítően foglalkoztam, mit jelent, pszichológiai szempontból, egyéni fejlődési utunkon egy- egy ilyen alvilágba ragadtatás, hogyan profitálhatunk a túlélőkészleteinket mozgósító plútói válságokból. (Már persze, ha túléljük őket, hiszen ilyenkor az is bőven benne van a pakliban, hogy csak egy következő létformában sajátítjuk el a kozmikus leckét).

Az életveszély mellett a plútói válságok súlyos testi –lelki szenvedéssel járnak. És, ha viszonylag ép pszichével, ép testben, a testi- lelki regeneráció révén túl is éljük ezeket, a személyiség gyökeresen átalakul, többé már nem leszünk olyanok, mint akik voltunk. Lehet, sokkal erősebbekké váltunk, mint korábban, sokkal inkább tudatára ébredtünk belső tartalékainknak, de az átélteket nem tudjuk többé nem tudni. (Egy koncentrációs tábor foglyai, egy túszdráma életben maradt szereplői, az Iszlám Állam pribékjeitől kiszabadított szexrabszolgák, egy súlyos betegség, pl. rák túlélői egész hátralévő életükben hordozzák majd pokoljárásuk terhét.) Így aztán nem lehet egyértelmű happy endekről sem beszélni.

Perszephoné, az “anyja lánya”

Hádész és Perszephoné története kapcsán nagyon fontosnak tartom felhívni a figyelmet az „örök lány” archetípusának további elemeire is. Ezekről Jean Shinoda Bolen ír részletesen a Bennünk élő istennők című könyvének Perszephoné, az anyja lánya  c. fejezetében.

A Perszephoné –archetípus által befolyásolt Skorpió Vénusz bizonyos esetekben akár végzetesen passzív is lehet. A dolgok többnyire megtörténnek vele, az irányítás nem az ő kezében van. Gyakran kelt olyan benyomást, mint aki „azt sem tudja kicsoda”, tehát nincs tudatában erotikus kisugárzásának, erejének, vágyainak, annak hogy milyen hatást vált ki, akár egészen fiatalon is a férfiakból. Ez a tulajdonsága Lolita –típusú történetekbe sodorhatja. Persze a skála meglehetősen széles: a mama által gondosan őrzött és menedzselt gyerekmodellektől a japán anime – karakterekig, a partner elvárásait ösztönösen megérző és annak megfelelően különböző szerepeket öltő hamvas ártatlanságoktól, akik- micsoda véletlen, mindig a legjobb partinak számító korosabb úriemberekkel „ártatlankodnak” – a pedofil bűncselekmények, nemi erőszak valódi áldozataiig – terjed.

Számos problémát okozhat a későbbiekben az is, hogy Perszephoné az egészségesnél sokkal közelebb áll az anyjához, közelebb, semhogy önálló, független nővé fejlődhetne. (Az ilyen betegesen szoros anya lány, Démétér – Perszephoné kapcsolatokról l. Mohás Lívia A Démétér–Perszephoné kapcsolatról  c. cikkét.) Ilyen esetekben kimondott jótétemény, hogy Hádész „elrabolja”: akár erőszakkal elszakítva az egészségtelenül szoros köteléket. (Nem véletlenül domborítottam ki A Plútó archetípusa  című írásomban ennek a mozzanatnak a fontosságát, ahogy az sem véletlen, hogy a Démétér és Perszephoné kapcsolatát elemző tanulmány szerzőjének a Napja szintén a Skorpióban áll. ) Szélsőséges esetekben, amikor az anya súlyosan sérült személyiség, kizárólag az ilyen elszakíttatás teszi lehetővé, hogy legalább a lánygyerek viszonylag egészségesen fejlődjön. Ez akkor is igaz, ha maga a leválás olyan tragikus, „plútói” események következtében történik, mint pl. az anya halála, gyámügyi hatóságok erőszakos közbeavatkozása, stb.

Kirké, aki disznókká változtatta a férfiakat

Kirké  (Κίρκη) a görög mitológia istennője, a Nap gyermeke, tehát Héliosz  és Perszéisz lánya, Pasziphaé és Aiétész  testvére.

A görög világ legnagyobb varázslónőjének hírében állt, és aki a szigetére lépett, azt varázsvesszejével vadállattá változtatta. Így történt ez Odüsszeusszal és kíséretével is, akik bolyongásuk során kikötöttek Aiaié szigetén. Az ithakaiak hamar ráakadtak Kirké palotájára, azonban a varázslónő disznóvá változtatta őket. A többiektől elszakadt Odüsszeuszt Eurülokhosz  figyelmeztette, majd Hermész adott Ithaka királyának egy gyógynövényt, amelytől Kirké varázsereje hatástalan lesz. Így Odüsszeusz nyugodtan lépett be a palotába, és hamarosan Kirké is észrevette, hogy Odüsszeusz az istenek kegyeltje, és ereje nem hat rá. Azonban a disznókat csak akkor változtatta vissza, ha szerelme legalább egy éjszakára Kirkéé lesz. Így is történt, és a visszaváltoztatott ithakaiakat már szívesen fogadta palotájában Kirké. Egy egész éven át vendégeskedtek a varázslónő palotájában. Mielőtt elhagyták volna a szigetet, Kirké jótanácsokkal látta el őket, főleg a szirének ) halálos énekével kapcsolatban. Telegonosz néven gyermeke született Odüsszeusztól, aki a türszének uralkodója lett.

Kirké nem csak gonosz varázslatokat tudott, így például amikor az argonauták érkeztek meg szigetére, segített nekik lelki megtisztulásukban Abszürtosz meggyilkolása miatt. (wikipedia  )

Jóllehet Kirkének nem sikerült maga mellett tartania Odüsszeuszt, a szerelmi affér nem torkollt tragédiába, mint Medea esetén –így ez is az elfogadható megoldás kategóriájába tartozik. Egyébként semmi meglepő nincs abban, hogy a Skorpió karakterű Kirké nem talál fogást az Ikrek (leleményes, állhatatlan, furfangos) – Nyilas (nagy utazó) –típusú Odüsszeuszon. Ez az emberi világban is így szokott történni általában: kibékíthetetlen inkompatibilitásról van szó akkor is, ha a két típus bizonyos körülmények között vonzódik egymáshoz. Az ilyen interakciókban minden „varázsereje” ellenére a Skorpió –játékos húzza a rövidebbet. Minél görcsösebben próbálkozik megtartani a másikat, annál inkább. Bővebben: Az örökifjú archetípusa

Gyakori, hogy a Skorpió – játékos ilyenkor valamilyen fajta szerelmi mágiával kísérletezik, vagy másvalakit bíz meg vele. Csakhogy, éppenséggel a nagyfokú érzelmi rágörcsölés miatt ez akkor is teljesen hatástalan, ha az illetőnek egyébként nagyon jó a kontaktusa a kollektív tudattalannal, minden „boszorkányság” forrásával . (Ez a motívum a fentebb említett Szerelmes boszorkány című könyvben is felbukkan: Isadora mágikus praktikái csupán egyetlenegy férfire nem hatnak: arra, akit szeret) Az erőlködésnek valószínűbb következménye egy Medea-féle tragikus forgatókönyv, mint a siker. Kirké abból a szempontból is szerencsés, hogy az ember- Skorpió nők többségével ellentétben, időben le tudott állni a jelen esetben hiábavaló boszorkánykodással, és túltette magát a csalódásán. (További „jó pont”, hogy függetlenségét élvező, öntörvényű nőként él varázskastélyában, nincs feltétlenül szüksége ún. “stabil kapcsolatra” ahhoz, hogy teljesnek érezze magát .)

Felmerül persze az a kérdés is, miért vonzott be egy ekkora hatalmú varázsló -istennő éppenséggel egy vele teljesen inkompatibilis Odüsszeusz-karaktert? Tán’ csak nem a férfiak disznóvá változtatásával ? Ez ugyanis, pszichológiai értelemben a legalantasabb, legállatiasabb késztetések életre keltését jelenti, szexuális függőség előidézését, amelyen keresztül a „boszorkány” hatalmat gyakorol, uralkodik áldozata fölött. A sérült Skorpió típus előszeretettel folyamodik ehhez a játszmához (különösen, ha sérülését korábbi partnerei elutasítása, hűtlensége idézte elő), de ez a későbbiekben rá is visszaüt. Hiszen hogy alakíthatna ki jó kapcsolatot, hogyan vonzhatna be alkalmas partnert az a nő, aki úgy gondolkodik a férfiakról, hogy mindannyian disznók?

Kirké azonban ezzel a szórakozásával is időben hagyott fel, az elvarázsolt férfiakat pedig nem csupán visszaváltoztatta emberré, hanem még egy éven keresztül vendégül is látta őket a kastélyában és hasznos tanácsokat is adott nekik. Nem ez volt az egyetlen eset, amikor varázserejével, gyógyító képességeivel segített az embereknek. Mindezek fényében elmondható tehát, hogy a disznóvá változtatás csupán afféle skorpiós csíny volt, és hogy ha némiképp különbözik is a keresztény nőideáltól, Kirké szerethető, alapvetően jóindulatú istennő. Karaktere sok olyan nőnek kínálhat egészséges életmintát, akiben erőteljesen munkál a Skorpió archetípus, és semmi affinitása a társadalmunk által jóváhagyott női szerepekhez.

Nisan sámánnő

Nisan sámánnő

„A varázserejű mandzsu sámánnő, Nisan kalandos-veszélyes útra indul, hogy az idő előtti halált halt ifjú lelkét visszaszerezze a sötét Alvilágból, őt magát életre keltse. Minden tudására, furfangjára szüksége van, hogy a gonosz kísérteteken, ellenőrökön győzhessen, vállalt feladatát teljesíthesse. Az emberi világba visszajutván azonban nem örülhet híre-neve gyarapodásának: az Alvilág legyőzőjét az evilági hatalmasok sámáneszközeinek elkobzásával büntetik.” (moly.hu  )

Arról, hogy valóban jó ez a forgatókönyv vagy sem, lehet vitatkozni. Abból a szempontból mindenképp, hogy Nisan fizikailag és szellemileg is épen jött vissza veszélyes útjáról, sőt még a fiatalember lelkét is sikerült visszaszereznie. Az alvilágjárás a legveszélyesebb sámánfeladatok közé tartozott a burját- mongol kultúrkörben. Nem véletlen, hogy erre a tipikusan plútói próbatételre a legtapasztaltabb sámánok sem vállalkoztak rá szívesen. (Akik pedig igen, általában nők voltak, hiszen az ún. fekete sámánok főleg a nem is annyira gyengébb nem képviselői közül kerültek ki. A “fekete” ebben a kontextusban nem gonoszat jelent, csupán annyit, hogy az illetőnek nem a felső világgal, hanem Erlig Kán  , a burját – mongol mitológia “Plútója” birodalmával van kontaktusa, energiái azzal rezonálnak, így ilyen típusú sámánfeladatok végrehajtására alkalmas. )

Azonban nem tudjuk, miként alakult Nisan sámánnő későbbi sorsa. A szakirodalom ugyanis azt mondja, (ld. pl. Mircea Eliade : Sámánizmus) hogy sámánnak folyamatosan praktizálnia kell ahhoz, hogy megőrizze lelki egyensúlyát. Amennyiben ezt abbahagyja, megőrülhet, megbetegedhet és/vagy korai halál ragadja el –így lehetséges, hogy hosszú távon mégsem járt olyan jól.

Lady L.

„Lady L. ódon kastélya csodás termeiben ünnepli nyolcvanadik születésnapját. Az összejövetelt váratlan esemény zavarja meg: az egykoron bájos, de felettébb akaratos arisztokrata hölggyel közlik, hogy hatalmas parkja szélén álló kerti lakját lebontják, mert az állam kisajátítja a területet. Egy heves tiltakozó roham után a Lady felháborodva karon fogja hűséges rajongóját, a „Koszorús Költőt”, és a kerti lak felé sétálgatva elmeséli, miért is tiltakozik annyira. A vallomás – az egykori párizsi utcalány izgalmas és váratlan fordulatokban bővelkedő élettörténete – porig sújtja az erkölcseire oly büszke, álszent és sznob angol arisztokrácia hű alattvalóját…” (moly.hu  )

Lady L. élete szerelme, Armand ugyanis a Medeatól Don Joséig c. bejegyzésben bemutatott destruktív, hűtlen és felelőtlen partner volt, az „örökifjú” egyik legrosszabb változata. Az akkor még Louise néven ismert fiatal lány felismerte a kapcsolat pusztító jellegét, de túlságosan kötődött érzelmileg, semhogy fel tudta volna számolni, így a legősibb szakma révén próbált meg részben egyensúlyt tartani, másrészt meg fenntartani magukat. Más viszonyai az anarchista fiatalember politikai céljait szolgálták. Szíve választottja kalandjaihoz (emberrablás, politikai gyilkosság) statisztálni nem volt életbiztosítás – de Skorpió karakterű nőkre jellemző, hogy szerelemből ilyen helyzetekbe keverednek.

Mielőtt komoly bajba került volna azonban, Lord Lendale, a nagyvonalú és nála sokkal idősebb ügyfél vészkijáratot kínált számára, így feleségeként az angol arisztokrácia megbecsült tagja lett. Jóllehet tisztában volt, hogy házassága az egyetlen helyes döntés, Louise érzelmileg még mindig Armandhoz kötődött. Végül a maga módján, skorpiósan oldotta meg, hogy élete nagy szerelme társaságáról se kelljen lemondania, de az önpusztító viszony se keverjen több bajt életében. Utolsó találkozásuk alkalmából, az ominózus kerti lak szekrényébe rejtette a zűrös ügyei miatt épp szökésben levő Armandot, aztán rázárta az ajtót és épp elég ideig hagyta sorsára ahhoz, hogy biztosan eltávozzon az élők sorából. A gyilkosság soha nem derült fény; kinek is jutott volna eszébe a köztiszteletben álló Lady L. -t ilyesmikkel gyanúsítani ?!

Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirshi Ali – nagyon skorpiós tekintet 🙂

Ayaan Hirsi Ali ( 1969. november 13. ) szomáliai születésű, holland- amerikai állampolgárságú író-és politikus. Hirsi Magan Isse szomáli tudós, politikus és ellenzéki vezető lánya. Az iszlám vallás egyik legjelentősebb kortárs kritikusa. Egyike azoknak ritka értelmiségieknek, akik „a halálos fenyegetések és a bigottság vádja ellenére felszólal az iszlám ellen – nem csak az ellen ahogy azt a hithű muzulmánok ismerik, hanem az ellen is, ahogy mi nyugatiak azt elképzeljük.”

Ayaan Hirsinek szintén több bolygója áll a Skorpióban: a Nap, a Merkúr, a Vénusz és a Neptun. Gyerekkorában neki is el kellett szenvednie a borzalmas csiklócsonkítást (képletében a Vízöntő Mars – Skorpió Vénusz – Bika Szaturnusz T kvadrátja utal a tragédiára) és megannyi más súlyos atrocitást, amelynek a muszlim nők az iszlám törvénykezés (sária) szerint működő országokban nap mint nap ki vannak téve. E tapasztalatokról részletesen ír A hitetlen című, magyarul is megjelent önéletrajzában.

Hirsi csodával határos módon képes volt önerőből kitörni destruktív környezetéből. Nyugat-Európába szökött, a bronzkori szomáliai falu környezetéből parlamenti képviselő (Hollandia, 2003 – 2006), világszerte ismert nőjogi aktivista pozíciójába küzdötte fel magát. Az őt ért traumák ellenére sem keseredett meg. Plútói indulatait képes volt szent haraggá nemesíteni, és egy emberiségellenes vallási-politikai eszme, az iszlám ellen fordítani. (Újabb jó példa, hogy a Skorpiós indulati tartományokat nem szublimálni kell, hanem megfelelő célpontra irányítani, és akkor nagyon – nagyon hasznosan nyilvánulhatnak meg). Élesen kritizálja a mai, a hidzsábot szabadság szimbólumként ünneplő, a muszlim bevándorlást és ezzel a csiklócsonkítás, gyerekházasságok, becsületgyilkosságok Nyugaton való elterjedését bátorító ál- feministák, mű-jogvédők tevékenységét is. Ezért az ál- liberálisprogresszív” baloldaliak körében pillanatnyilag legalább annyira népszerűtlen, mint a „béke vallásának” hívei között. Bár mai napig halálos fenyegetéseket kap és bujkálnia kell, a lehetőségekhez képest teljes életet él. Intelligenciája rendkívül vonzó külsővel párosult, skorpiós vonzereje idősebb korában is megmaradt. Nem csak karrierjében teljesedett ki, hanem férjhez ment, és egy szép kisfiúnak is életet adott.

3. A legjobb forgatókönyvek

Selket, a halottak őrzője

Selket istennő

Szelket, Szerket, Szelk, Szelget vagy Szelkisz skorpió alakú istennő az egyiptomi mitológiában aki a házastársak násza felett őrködik. A halottak oltalmazója. Ré leánya, aki segít apja ellenségei legyőzésében. Főleg Alsó-Egyiptomban tisztelték. Szent állata a skorpió. Nő alakjában ábrázolták, skorpióval a fején

Ezeken az ábrázolásokon az istennő skorpiót viselt a fején, a későbbiek során karaktere egybe mosódott Iziszével. Ábrázolására jellemző, hogy a skorpió egyébként ártó, félelmetes volta miatt a fejdíszt csonkítva ábrázolták, rendszerint a faroktüske és az ollók nélkül, de gyakran a lábakat is elhagyták. Ennek azért volt jelentősége, mert az egyiptomi hiedelmek szerint megfelelő mágiával minden ábrázolás életre kelthető, és akár ártalmas is lehet. (A festés, festmények hatalmát Egor és Cristina kisasszony fentebb bemutatott történetében is láthattuk, de a blog számos más bejegyzése is foglalkozik ezzel a témával.) A csonkítások azonban lehetetlenné tették az életre keltést, illetve az életre keltett lény cselekvőképességét. Jellemző példa erre a Tutanhamon sírkamrájában talált, az arany szentélyeket őrző Szelket-szobor, amit a csonkítások miatt egyes helyeken tévesen delfinnek néznek. (Ebben az “óvintézkedésben” sajnos azt is tetten érhetjük hogyan rombolja, bénítja, nyomorítja meg a patriarchális férfitársadalom ezt a fajta teremtő Skorpió női energiát. Ez a destruktivitás aztán az egyiptomi civilizáció romjain jóval később kialakult iszlám kultúrkörben érte el tetőfokát. Itt ugyanis már nem csupán egy Skorpió-szobor fullánkját, hanem magának az élő nőnek a csiklóját metszik ki, nemi szervét nyomorítják meg, megfosztva egyik legjelentősebb erőforrásától.)

Alvilági istennőként Szelket Néith-tel, Izisszel és Nepthuszel alkotott négyességet. Koporsó ábrázolásokon és a túlvilágon egyaránt a halottakat oltalmazták. A négy istennő patronálta a halott belsőségeit őrző négy kanopusz edényt is, így szobrát Ízisz, Nebethet és Neith ábrázolásaival együtt a szarkofágokba helyezett kanopusz edénybe szokták zárni. Szelket a sólyomfejes (Kebehszenuf) kőedény őre volt, melyben különböző altesti szerveket tároltak. (A nyugati orvosi asztrológia szintén ehhez a princípiumhoz rendeli a nemi – és kiválasztó szerveket). A mérgek és a varázslatok úrnőjeként pedig mérgezések, fekete mágia ellen védett. (wikipédia  , régebbi cikkem a Díványban  )

Az egyiptomi Szelket istennő vonásai, testalkata pontosan ugyanolyannak ábrázolja a Skorpió nő típusát, mint a modernebb karakterológiai könyvek, “feladatköre” pedig összhangban van egy spirituálisan fejlett Skorpió – típus feladataival.

Napjainkban ez, a Szelket archetípus befolyása alatt álló, introvertált Skorpiók esetén: terapeuta, életvezetési tanácsadó, intenzív osztályon, háborús zónákban, katasztrófa-sújtotta övezetekben dolgozó orvosnő, ápolónő –ahol mindennapos a halál, haldoklóknak segítő szakember, ill. olyan, tradicionális meditációs gyakorlatokban jártas személy, aki akár az elhunytat is képes „átkísérni” a halál és a következő újjászületés közötti Bardo-szakaszon. Felesleges hangsúlyozni, hogy a New Age által kínált gyorstalpaló személyiségfejlesztő-, instant –megvilágosodás tanfolyamok erre NEM alkalmasak. Ilyesmire csak olyan segítő képes, aki hosszú évtizedek óta, nap mint nap gyakorolva halad valamilyen tradicionális, hiteles szellemi ösvényen. (Bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? Dióhéjban a new age- mozgalmakról  )

Ez a „feladatkör” nem tévesztendő össze a Skorpió típusnak a tudattalan tartományaira, a „szellemek”, a „túlvilág”, a halál birodalmára való ösztönös fogékonyságával. Ez akár egészen kora gyermekkorban is megnyilvánulhat és végigkíséri a szülött életét, mondhatni, felnőtt korában is megmarad számára az átjáró a világok között. (Perszephoné, a „fogékony nő” archetípusába ez is beletartozik, nem csupán az őt körülvevő férfiak titkos fantáziáira való fogékonyság.) Mint a Skorpió Marsnál  részletesen kifejtettem, a Skorpió típus kifejezetten érzékeny a halál energetikai folyamataira (gyakran nem csupán hozzá közelállók, hanem távolabbi személyek halálát is megérzi, az elhunytak álmaiban is felbukkannak, és ezeknek az álmoknak meglehetősen sok közük van a valósághoz, stb.) Ez a fajta érzékenység azonban, ha nincs a megfelelő mederbe terelve, kimondottan káros is lehet – mint pl. Cristina kisasszony unokahúga, Simina esetén. Más esetekben „csupán” önbecsapáshoz, rosszabb esetben mások átveréséhez vezethet : ld. a folyamatosan szellemekkel suttogó, „halottlátó” médiumok és az ezt szolgáltatásként űző szélhámosok.

Durga, a harcos istennő

Az indiai Durga istennőt, mint a Skorpió (és Kos) női minőség legmagasabb megélési szintjét szándékosan hagytam listám végére. Karakterének részletes, mitológiai, pszichológiai és asztrológiai elemzésével Durga, a harcos istennő című írásom foglalkozik.

Az istennő archetípusának tudatos kimunkálása természetesen nem csak Skorpió Vénuszú nőknek jelenthet felbecsülhetetlen segítséget. Ha asztrológiai analógiákat keresünk, Kos, Skorpió és valamelyest az Oroszlán típusú nők (azaz akiknek Nap jegye mellett Ascendense vagy személyi bolygója- pl. Hold, Vénusz, Mars áll ezekben a jegyekben, illetve a Napnak vagy a Marsnak, Plútónak kiemelt szerepe van a képletükben) rezonálnak a leginkább Durga karakterével.

Természetesen ezek az asztrológiai, pszichológiai párhuzamok csak töredékei a lehetséges analógiáknak. Durga jelentéstartalma ennél sokkal összetettebb, az indiai mitológiában magának a saktinak, az egész világegyetemet átható női teremtő energiának a jelképe. Míg az európai és kínai kultúrkörben a női princípium passzív, lágy, befogadó, Indiában kicsit másképp áll a helyzet. Sakti tartja mozgásban a világot, ő a kezdeményező, az aktív elv, míg a férfiprincípiumra inkább a passzivitás, nehézkesség, anyagszerűség a jellemző.

Durga Nagy Istennő minőségében egyesíti magában a nőiség valamennyi aspektusát: a termékenyt, a táplálót, a gondoskodó, védelmező anyait, és a halált hozó, túlvilággal kapcsolatban álló vagy alvilági banyaistennőkét. Különböző megtestesülései, a tündöklő, fiatal szűz, az érett nő és Káli, a harcias öreg asszony, az alvilági istennő, a titkos tudással bíró boszorkány alakjai a „pogány” európai kultúrkörben is fellelhetők.

Természet közelisége, az állatokkal (ösztönszférával) való szoros kapcsolata (pl. állathátasok, állatsegítők) miatt, Durga istennőben egy másik erőteljes, és a Nagy Anyával többé – kevésbé átfedő archetípusnak, az Állatok Úrnőjének/ Természet Anyának a karaktervonásai is felismerhetők. Ez szintén fontos az animális szférával szoros kapcsolatban levő Skorpiók számára.

Durga istennő abból a szempontból is egészséges modell, hogy bár tud egyedül lenni, sőt, ez erős spirituális igény is a számára, meghódította a számára fontos férfit, Siva istent is. Bár ez nem volt könnyű feladat (ha az lett volna, több mint valószínű, hogy bele se vág) egészséges Skorpió- módszerekkel történt. Ezek egyszerre nőiesek, miközben a plútói és marsikus elem is tetten érhető bennük.

 

Kapcsolódó

 

A Skorpió (Liz Greeneű)

A nem is olyan ördögi Skorpió

Megszállott szerelem – Medeától Don Joséig

Kezdő örömlányok túlélési kézikönyve, bevezető

Az örök háromszög (Liz Greene)

Durga, a harcos istennő

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? Dióhéjban a new age- mozgalmakról

A Plútó archetípusa

Skorpió Mars

Mohás Lívia A Démétér–Perszephoné kapcsolatról

Jean Shinoda Bolen : Bennünk élő istennők című könyvének Perszephoné, az anyja lánya c. fejezete

Nisan sámánnő

Mircea Eliade : Sámánizmus

Ayan Hirsi : A hitetlen

Ayan Hirsi : Az engedetlen

Marie- Louise von Franz : Az árnyék és a gonosz a mesékben

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!