Munka, hivatás

A horoszkóp ismerete hasznos információkat adhat a képlet tulajdonosáról mint munkaerőről is.

Talán felesleges is hangsúlyozni, hogy a választott szakma, munka, hivatás szempontjából mennyire fontos, hogy milyen vérmérsékletű, lelki alkatú valaki. Dinamikus, örökmozgó, változatosság kedvelő?

Szeret a saját fejével gondolkozni, vagy elveszett embernek érzi magát ha nem akad valaki, aki egyengesse lépéseit ? A rutin, a jól bevált, kiszámítható tevékenységek adnak biztonságot neki, vagy épp ellenkezőleg: még a létbizonytalanságot is elviseli, csak része lehessen a kalandnak?

Egyenletesen teljesít, akár a monotóniát is jól tűrve, vagy a nagy erőbedobásokat kisebb – nagyobb szünetek követik, míg össze nem gyűl újra az az energia, amivel valami igazán eredetit, egyszersmind mások számára is hasznosat vagy “csak” szórakoztatót, kellemeset, esztétikust hoz létre?  Közösségi ember, akinek be nem áll a szája, a társaság lelke, aki még abban az országban is képes barátokat szerezni, amelynek a nyelvét sem beszéli? Vagy inkább kitűnő hallgató és tanácsadó, született bizalmas, akinek mindenki kiöntheti szívét, de valósággal megkukul, amint nagyobb társaságba kerül?

Az ilyen és hasonló ismeretek már iskolás korban is hasznos támpontot jelentenek, amikor a pályaválasztás még a távoli jövő témakörébe tartozik. Egy esetleges munkahely változtatásnál, munkanélküliség esetén, vagy cégek humán erőforrás osztályán, munkaközvetítők- vagy fejvadászcégeknél azonban alapfontosságú tudnivalók.

Munka és hivatás

A születési képlet kimerítő információt ad arról, mit jelen a szülött számára a munka, a hivatás, milyen fontosságot tulajdonít ezeknek az életterületeknek. Csak a felnőttkor szükséges (rossz) tartozékának tekinti őket, amelynek egyetlen pozitívuma, hogy pénzt lehet velük keresni, vagy önértékelésének alappillérei.? Milyen tevékenységet végez szívesebben? Azt, amit jól megfizetnek, még ha enyhén szólva nem is rajong érte, vagy muszáj szeretnie, ahhoz hogy végezni tudja, még ha nem is ebből fog meggazdagodni? Esetleg is-is: egyformán fontos számára a  jó kereset és az, hogy örömmel végezze munkáját, sikereket érjen el benne, ezért aztán, ahelyett hogy az ideális helyet keresgélné, maga hoz létre magának egy ilyet.


Közösségi szellem, teherbírás

Fontos átlátni azt is, hogyan boldogul egy közösségben. Elemében érzi magát, fel sem képes fogni, hogy is lehetne dolgozni másképp, vagy csak akkor visel el másokat maga körül, ha vezetheti őket vagy bizonyos mértékben függetlenül mozoghat tőlük? Netán, bármilyen teherbíró, találékony, kitartó is  amikor  önállóan kell dolgoznia, egy munkaközösségben egy csapásra szögletessé  válik? Esetleg egyik ügyetlenséget a másik után követi el, hogy hamarosan a fekete bárány vagy a kollegiális piszkálódás – divatosabban mobbing – áldozata szerepében találja magát?

Vezető vagy beosztott? Stressz

Egy célirányos asztrológiai elemzés során hasonló, fontos adalékok derülhetnek ki a vezetők és beosztottak lélektanáról is.

Mennyire tűri valaki a stresszt?  Mit kezel jobban? A tartós nyomást vagy a ciklikusan ismétlődő, intenzív stresszhelyzeteket, amelyek csak azonnali reagálással oldhatók meg? Vajon lebénítja a veszély, az izgalom, a helyzetek kiszámíthatatlansága, egy esetleges konfliktus vagy épp ellenkezőleg, akkor válik kibírhatatlanná, nyíltan vagy burkoltan agresszívvé, ha nincs része ilyesmikben: akár meg is alkotva a kezelendő problémát?

Mennyi embert képes vezetni?  Csak kisebb csoportokban boldogul, vagy egy nagyobb szervezetet is képes átlátni? Magával ragadja beosztottjait, lelkesíti őket, vagy hajcsárkodik felettük?

Csoporttagként milyen szerepben érzi jól magát? Született békeszerző, vagy intrikus? Egyesít vagy klikkekre oszt? Kihez lojális? Céghez vagy emberekhez, esetleg csak addig a pontig az, bárkihez, bármihez is, amíg érdekei így kívánják?

Munka , hivatás, vállalkozás  mint sorsterületek

A születési képlet azonban, ezek mellett a pszichológiai  módszerekkel is felderíthető, alkati, vérmérséklet -és beállítottságbeli tulajdonságok mellett lényeges információkat nyújt a  munkáról, hivatásról mint sorsterületről is .

Különösen munkanélküliség esetén érdemes  pl. utánanézni, átmeneti jelenségről van-e szó (ha igen, kb. mennyi ideig tarthat) és a rövid távon kétségtelenül kellemetlen helyzet “burkolt” célja más, alkatához,  jelenlegi szükségleteihez illőbb foglalkozás felé irányítani a szülöttet? (És ha igen, mi lenne az?) Vagy egyébként is nehezen boldogul ezzel az életterülettel? Mennyire viseli meg a munkanélküliség? Titokban örül neki, és csak tessék-lássék keres magának más megélhetésforrást (de  gondosan ügyel, hogy véget ne érjen a hosszú vakáció), vagy úgy érzi magát, mintha a kezét amputálták volna?

Amennyiben vállalkozni akar, érdemes körüljárni, alkatilag alkalmas-e erre, vagy csak egy olyan időszak láttatja vele jó megoldásnak, amelyben egyébként is magasabb energiaállapotban van, könnyebben kezeli a mindennapok kihívását és még több pörgésre vágyik – hogy aztán a későbbiekben akár anyagilag is nagy árat fizessen felbuzdulásáért.

Munkatársak, üzlettársak képleteinek összevetése

Munkaadó és munkavállaló, főnök és beosztott születési képletét is tanulságos összehasonlítani egymással. Könnyen lehetséges ugyanis, hogy miközben a jelentkező szakmai ismeretei semmiféle kívánnivalót nem hagynak maguk után, emberileg nem fog kijönni főnökével. Vagy, ha történetesen kételyeket ébresztett is az interjún, ily módon kiderülhet: kiválóan tudnának egymás keze alá dolgozni, fél szavakból is értik egymást.

Leendő, vagy már működő üzlettársak esetén szintén nagy jelentősége van az effajta összevetésnek.  Mennyire lesz gyümölcsöző a két ember (vagy akár csoport) együttműködése? Kölcsönösen korrektek egymással? Hogy kezelik saját pénzügyeiket, milyen viszonyban vannak ezzel az életterületükkel, és hogyan bánnak a más pénzével, javaival? Milyen területeken tudnak hatékonyan közreműködni és hol várhatók, akár még olyan régi, jó barátok esetén is problémák, akadályok, nézetkülönbségek? Hiszen az, hogy mindketten jól képzettek, biztos lábakon állnak a szakterületükön, tőkeerősek, mindeddig kitűnően elvoltak és vállalkozó szellemnek sincsenek híján még  korántsem garancia arra, hogy társulásuk is  sikeres lesz.

Kapcsolódó:

Az asztrológia megfelelő felhasználásáról (Charles E.O.Carter)

Mikor értelmetlen felkeresni az asztrológust és mikor segíthet ?

A prognózis lehetőségei és korlátai

Munka, hivatás, pályaválasztás az asztrológia tükrében

A pszichoterror (mobbing, bullying) természetrajza

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!