Az elnyelt életerő visszaszerzése

A blokkolt életenergia egy sor komoly tünetet okozhat: egészségügyi panaszokat, magatartászavarokat, kedélybetegségeket, teljesítménygátlást. Ilyen jellegű problémák általában akkor merülnek fel, ha a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatban van a születési képlet valamely bolygójával, pl. Nappal, Marssal, Plútóval. Tranzitban is képezhet velük nehéz aspektust, ilyenkor a helyzet átmeneti. Természetesen a horoszkópok egyéni adottságaitól függően nagyon sok más kombináció is létezik, az alábbi tippek azonban ezekben az esetekben is jól jöhetnek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy jól pozicionált Plútó vagy Mars (pl. Skorpió, Kos) vitalitása, asszertivitása folytán nehezen viseli az életszerűtlenséget. (Alkattól függően változik a toleranciaküszöb is. A Marsnak és a Kosnak hamarabb szakad el a cérnája, mint a Plútónak és a Skorpiónak. Utóbbiak, ha valamilyen „küldetés” úgy kívánja, a hosszú menetelésre is be vannak rendezkedve. Amennyiben a hosszabb távú siker megköveteli, a frusztrációt is jobban tolerálják ) Egyébként azonban amilyen gyorsan csak lehet konkrét megoldást akar találni a probléma orvoslására, nem éri be azzal, hogy kibeszéli, elesztétizálja vagy más absztrakt tartományokba emeli, hanem igen gyakorlatiasan és hatékonyan látna hozzá megoldásához.
Kedvezőtlen Szaturnusz hatásra ezek a vitális impulzusok még tudatosulásuk előtt elnyelődnek, elfojtódnak- és ez krízishelyzetben egyfajta tehetetlenséget eredményez. Ezekben az életszakaszokban, a bennünk munkáló feszültséget enyhítendő hajlamosak lehetünk a szokásosnál is többet majszolgatni, dohányozni, inni valamit. Az alkoholfogyasztás azonban, még társaságban elfogadott, ártalmatlan mennyiségben is nagy károkat okozhat ilyenkor, ugyanis képes lecsiszolni a jéghegy vízből kiálló csúcsát.

Hasonló dolog játszódik le a nem megfelelő élelmiszerek fogyasztásakor, ill. azoknál az étkezési zavaroknál, amikor stresszoldásként, bánatunkban, stb. majszolunk, nem pedig azért, mert valóban éhesek lennénk. Látszólag oldódik a feszültség, de a reflexek is eltompulnak, “eltömődünk” és a Plútó (Skorpió, Mars, Kos) karakter egyik legszerencsésebb vonása, a spontán, zsigeri, „meggondolatlan” reakciók sem állnak többé rendelkezésre, amelyek, anélkül hogy a tudat, a racionális logika tisztában lenne működési mechanizmusukkal, már röpítenek is a megoldás irányába.

Az alkohol vagy a nikotin azonban egyben idegméreg is, a toleranciát már biokémiai szinten is növeli, így egyre nagyobb dózisú tarthatatlansághoz alkalmazkodunk. Eközben a felszín alatti feszültség egyre növekszik, és hol indokolatlan dühkitörésekben, hol totális depresszióban, semminek nincs értelme- kommentárokban, önbecsmérlésben, öngyilkos gondolatokban nyilvánul meg, ill. valamiféle körülírhatatlan, nehezen értelmezhető zaklatottságban, elégedetlenségben.

Utóbbi okozhat egy fajta általános nyugtalanságot, alvászavarokat, rémálmokat- vagy az álmok teljes hiányát mikor mégis, valahogy összetörten, kimerülten ébredünk. Felmerülhetnek megmagyarázhatatlan indulatok, „üldözési mániák”, hiszen érezzük a zavart- de nem tudjuk megnevezni, sem ösztönösen, célirányosan, jól időzítve reagálni rá.)


Duguláselhárítás lépésről – lépésre

Pszichénknek csak elenyészően kis tartományát képviseli tudatos énünk, az az entitás, amivel nap mint nap azonosítjuk magunkat, szándékainkat, motivációinkat. Életünket, sorsunkat azonban tudatos belátásunknál sokkal inkább befolyásolják tudattalan tartományaink. Ezek közvetlen formában általában hozzáférhetetlenek nappali, racionális tudatunk számára, ezért hajlamosak vagyunk úgy cselekedni, mintha nem is léteznének.

Nincs is semmi gond addig, amíg spontánul abba az irányba tartunk, amerre tudattalan lelki folyamataink, a biológiai léthez, a növényekével, állatokéval közös vegetatív szférához kötődő ösztönbázisunk. Problémák akkor keletkeznek, amikor ilyen vagy olyan megfontolásból ( ezek általában gazdasági, kulturális, haszonelvű, urambocsá’ kényelmi szempontok, társadalmi megfontolások) tudatos személyiségünk letér erről a vágányról és egy pillanatnyi érdekei szempontjából hasznosabbnak, kényelmesebbnek ítélt ösvényen kezd el haladni.
Elavult stratégiák – tisztes távolban önmagunktól

Az effajta kitérők, bármilyen racionálisnak, jól átgondoltnak, érdekeinket szolgálónak, kézenfekvőnek tűnnek is első látásra, hosszú távon vitális tartalékaink kimerüléséhez vezetnek.

Ennek konkrét tünetei: egyre fogy lendületünk, elveszítjük érdeklődésünket, életterünk beszűkül, úgy érezzük, valami hiányzik, de nem tudjuk megmondani mi az, megbetegszünk. Minél hosszabb ideje tart a letérés, annál nagyobb problémáink támadnak, rendszerint a számunkra legtöbbet jelentő életterületeken, aztán, valami hirtelen  esemény teljesen lehetetlenné teszi, hogy továbbra is kitartsunk a régi, jól bevált, egykor valamilyen fejlődést szolgáló, mára azonban inkább csak bejáratott mint valóságosan előrevivő ösvényen)

A folyamat részben „önhibánkon kívül” zajlik. Az elmúlt években hasznos célt szolgáló, ezért rögzült beidegződések, rutinok eredménye, másfelől ésszerű biztonság igényünkké. Mivel tudattalan tartományokról van szó, nincs is rálátásunk megszokott eszközökkel, hiszen a tudattalan olyan formákban fejezi ki magát, amelyek racionális tudatunk szempontjából értelmezhetetlen haszontalanságok első pillantásra.
A szimbólumok nyelvén

A tudattalan tartomány leghétköznapibb módon álmokban, hangulatokban, érzelmekben, vagy testi tünetekben, betegségekben, rokon-és ellenszenvekben, valamihez való vonzódásokban és más tárgyak eltaszításában fejezi ki magát. Nyelve nem racionális, verbális, hanem képszerű, leginkább a mesékéhez, mítoszokéhoz vagy ezek képi megjelenítéséhez, ikonográfiájához hasonló, szimbolikus nyelv. Elmondhatjuk tehát, hogy belső tartományaink, ösztönszféránk szimbólumok által kommunikálnak velünk.

Ezek a szimbólumok lehetnek egyéniek, tehát az adott egyén csak rá jellemző ösztönstruktúrájára jellemzőek, és kollektívek- azaz az egész emberi faj ösztönstruktúrájára jellemzők. Ösztönimpulzusaink, a bennünket irányító erők,  ugyanis  olyan képek formájában jelennek meg tudatunk számára, amelyek intenzív érzelmeket váltanak ki. Létezésüket közvetlenül nem tapasztaljuk, mint ahogy pl. az eletromos áramot sem látjuk, csak a fényt, amikor felkapcsoljuk a villanyt, illetve érzékelhetjük még az általa kiváltott hőt is. Ezek az ún. archetípusok a jungiánus pszichológiában.

Gyógyító képek

Már az is gyógyító lehet önmagában, ha engedjük őket ilyen, képi formában felszínre kerülni. Ha azonban értelmezni is tudjuk jelképrendszerüket, képi nyelvüket sikerül lefordítani hétköznapi realitásunkéra, egyfajta párbeszéd kezdődhet el a tudat és az eddig hozzáférhetetlen, tudattalan rétegek között. Ily módon előbb –utóbb sikerül megérteni, megérezni, milyen változtatásokat követel tőlünk sorsunk, miféle új irányba kell elindulnunk és megfelelő belső energiák szabadulnak fel megvalósításukhoz. Fokozatosan eltűnik az blokk ami eddig megmagyarázhatatlan módon, „átokszerűen”fékezte lendületünket, visszanyerjük életerőnket, cselekvőképességünket.

A szimbólumokkal való munka révén a tudatról levált, és a maguk kifürkészhetetlen, önálló életét élő tudattalan tartományokat sikerül újra összekapcsolni, és ez a külvilágban is érzékelhető pozitív változásokat eredményez. (Bővebben: Párbeszéd álmainkkal)

Személyiségtől függő, milyen könnyen, gyakran kerül sor a tudatos álláspont és a tudattalan rétegek eltávolodására. (A horoszkópban többek között a Nap – Hold kapcsolatok adnak erről felvilágosítást, ahol a Nap a tudatos, racionális, a Hold a zsigeri, a tudattalan, irracionális tartományokat jelképezi. Nap – Hold kvadrát, szembenállás, együttállás esetén szembeszökő a disszonancia, a meglévő kiegyensúlyozatlan hatásokon pedig tovább rontanak, ha a két fővilágító és/vagy a többi személyi bolygó a Szaturnusszal, Uránusszal, Neptunnal, Plútóval is erőpróbáló fényszögeket képez. Ezek megléte a születési képlet elemzéséből derül ki.  ) Azok az emberek, akiknek személyisége viszonylag kompatibilis, egymással könnyen összehangolható elemekből tevődik össze ( pl. Nap – Hold harmonikus, energizáló fényszögei), viszonylag ritkán és kevésbé intenzíven szenvednek ilyen problémáktól, ahogy a jelen időszak megpróbáltatásait is könnyebben vészelik át.Problémás kreatívok

Akiknek azonban a személyisége ellentétes, egymással nehezen összeegyeztethető komponensekből áll, egyébként is sokkal gyakrabban kerülnek szélsőséges sorshelyzetekbe. Az ilyen életutak általában a külvilágban sem zökkenőmentesek, tele vannak súrlódásokkal, összeütközésekkel, akadályozott haladással és egyéni, újszerű megoldásokkal. A kreatív típusnak ez a változata nem holmi művészi allűrből válik azzá. Számára, egészséges , kiegyensúlyozott lelki működéséhez ugyanis elengedhetetlen, hogy újra meg újra kifejezze , megjelenítse szimbólumait a külvilágban. Ily módon hangolja össze ösztönösen, egészséges módon az ellentétes személyiségrészeket, fabrikáljon egy járható, harmadik utat azokban az esetekben is, amikor látszólag csak két, egyformán rossz alternatíva kínálkozik.

Ezek a valamilyen művészi tevékenység révén létrehozott, megjelenített szimbólumok ragasztóanyag módjára tartják össze az egymással olykor homlokegyenest ellentétes irányultságú, dinamikájú,  teljesen eltérő igényeket támasztó személyiségelemeket. Félig tudatos, félig spontán folyamatról van szó, de amíg időt, figyelmet fordítanak rá, az egészséges egyensúly is fenntartható- bár feszültségekkel így is számolni kell.

Nem feltétlenül zseniális művészi-előadói képességekről van itt szó. Nem kell az illetőnek feltétlenül művészi karriert befutnia, lehet, csak hobbi szinten, lelki egyensúlya megtartásához szükséges módon műveli. Felmérhetetlen károk, személyiségkárosodás következik be azonban olyankor, amikor az effajta kreatív önkifejezés valamilyen okból leblokkolódik. Ez történhet hasznossági megfontolásokból, más esetben idő nem marad rá, valamilyen családi esemény, betegség, stb. miatt. (A Nap – Szaturnusz, Szaturnusz – Vénusz, Szaturnusz – Mars, Nap – Plútó erőpróbáló aspektusai akárcsak a részletesen bemutatott Szaturnusz – Plútó kvadrát jelezhet ilyen problémát. Ha a születési képletben, radixban fordul elő, végigkíséri az egyén életét, ha csak direkció-és/vagy tranzithatásként, átmeneti zavarként kezelendő).

A baj csak az, hogy ilyenkor teljesen megszakad a tudat és az említett tudattalan tartományok , ösztönrétegek közötti kapcsolat, leomlik az összekötő híd. Az eredmény: a jobb kéz immár semennyire sem fogja tudni, mit csinál a bal, személyiségünk torzul, nem fejlődik szimmetrikusan hanem valahogy féloldalas lesz, a fejlődésükben lemaradt, lelassult részek pedig a későbbiek folyamán rengeteg problémát okoznak. Irracionális hangulatokat, önromboló kapcsolatokat, feszültséget, hangulati hullámzást, súlyosabb esetben szenvedélybetegséget, válságokat .Legyünk újra képben

Nagyon fontos tehát újra építeni a hidat az említett személyiségrészek és a tudat között. Ennek egyik legkézenfekvőbb módja ha mindenféle művészi ambíció, elvárás nélkül  rajzolni kezdünk. Fontos lenne, bármennyire elfoglaltak vagyunk is, időt szakítani rá, mert ily módon a korábban elfojtott személyiségterületek is „szólásszabadságot” kaphatnának és a maguk szimbolikus nyelvén elmondanák, mi a baj, egész konkrétan milyen jellegű, más változtatásokat igényelnek.

A belső tartományok megközelítésének másik, könnyen hozzáférhető módja az álmokkal való foglalkozás (rendszeres álomnapló vezetése akár éveken át, szimbolikájuk megértése, bizonyos, erőteljes, jótékony hatású álomképek lerajzolása) lenne., ill. a két módszer egymással kombinálása. Akármelyiket választjuk is, az a fontos tehát, hogy a tudat újra képes üzeneteket kapjon a tudattalan rétegekből, hogy a szó szoros értelmében képünk legyen a dologról, képben legyünk arról ami a színfalak mögött, nappali látóterén kívül zajlik, legyen jövőképünk és hogy képesek legyünk beavatkozni is ahelyett hogy puszta szemlélők és elszenvedők lennénk.

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy szinte automatikusan , különösebb erőfeszítések, akarás nélkül szüntet meg más, kevésbé egészséges feszültségoldási módokat, pl. az ivást- és indít el spontán gyógyulási, probléma megoldási folyamatokat. Munka közben olyan meglátások, ötletek támadnak, melyek korábban eszünkbe sem jutottak volna, és a kínzó, látszólag teljesen kezelhetetlen élethelyzetek vagy spontánul enyhülnek, vagy mi tudunk beavatkozni az eddigieknél sokkal újszerűbben, hatékonyabban, esetleg teherbíró képességünk nő, jobban tudjuk kezelni a nyomást, stresszt,ha semmiképp sem változtathatunk rajtuk.

Esettanulmány: egy saját történet a vitalitás visszanyeréséről – hogyan szoktam le a dohányzásról ?

 
 

Megjegyzések:

  • Eredeti változatában a cikket a Díványba írtam, a 2009 – 2011 közötti Plútó – Szaturnusz kvadrát hatását bemutató sorozat részeként, hiszen a diszharmonikus Plútó – Szaturnusz kapcsolatok egyik legfontosabb problémája személyes szinten valóban a vitális impulzusok, az egyéni életerő elnyelődése. (Ott: Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése  , Tisztes távolban önmagunktól, Belső tartományok megközelítése,) A fentebbi meglátások azonban más esetekre is érvényesek.
  • Quan Yin és a Sárga Sárkány című festményem (2014 január) nagyon sokat segített abban, hogy egészséges mederbe tereljem energiáimat a kardinális nagy kereszt által fémjelzett időszakban. Eközben természetesen a konszenzuális valóságban, „evilágibb módszereket” bevetve, gyakorlati eredményeket produkálva is nagyon intenzív munkát végeztem. A kettő kombinációja nem csupán megelőzte a teljes összeomlást, amely egyébként folyamatosan benne volt a pakliban, hanem olyan folyamatokat is elindított, amelyekből mai napig profitálok.

 Kapcsolódó:

 

Párbeszéd álmainkkal

A Sárkány szimbolikája

Skorpió Mars a radixban

A Plútó archetípusa

Csak tudnám, miért nem tudom abbahagyni az evést ?

Növeljük állóképességünket !

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!