Az archetipális Mars | Linda Reid

„Pszichológiai értelemben a Mars az az asszertív és önmeghatározó tényező, amely lehetővé teszi számunkra a túlélést valamint azt, hogy nyíltan és félelem nélkül fejezzük ki emberi mivoltunkat. Nagyon egyértelmű energia – céltudatos, mentes az emocionális és gondolkodásmódbeli komplikációktól.”. Linda Reid cikke eredetileg a The Traditional Astrologer című, nemzetközi tekintélynek örvendő asztrológiai folyóirat egyik 1998-as, Marsnak szentelt tematikus számában jelent meg. Az újság 1993 – 2000 között működőtt az Egyesült Királyságban.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A mitológiai témák az emberiség kollektiv történetében gyökeredző szimbólumok és abban a formában, amelyet Jung „ősképeknek” nevez, az egyéni természetre befolyást gyakorló motívumokat képviselnek. A későbbiekben, a képek történelmi és ősi jellegének kifejezésére az „archetípus” szót használta. Az idő teltével az ősképeket különféle befolyások érik, az elsődleges képet kulturális motívumok változtatják meg és rárétegződő kulturális kölcsönhatások fedik el. Ugyanakkor a központi arhetípus tiszta marad.

Amikor a mítosz segítségével kifejezzük ezeket az archetípusokat, rákapcsolódunk a kulturális információk ama hatalmas tárházára, amelyek megértésünket átszínezik. Ezeket az információkat és képi világot azonban megváltoztatták, kilúgozták, átdolgozták, politikailag manipulálták, így már nem is hasonlít az eredeti energiára. Mivel a különféle kultúrák „istenei” eltakarják megszemélyesített képeikkel, lényege elfedődik, és még mélyebbre süllyed a kollektív tudattalanban, ahonnan csak időnként emelkedik fel legtisztább formájában a felső rétegekbe.

Ilyen torzult kép a Marsé is – az asztrológia klasszikus „rosszfiújáé”, amelyet, mivel szorosan kapcsolódik az egóhoz, sokan a lelki folyamatok nemkívánatos tartozékának tekintettek, olyasminek, amit le kell igázni, civilizálni, pacifikálni kell. Véleményem szerint ez nem így van. A Mars lényegi jelentése energia, egész egyszerűen energia, mindenfajta értékítélet, összekapcsolás, koncepciók, szabályok, emóciók, civilizáltsága miatti aggályok nélkül; mindössze a cselekvés és a vitalitás egyszerű, világos és folyamatos forrása. Mítoszaink és az asztrológia azonban módosított jelentésén és, viselkedésünk révén e megváltozott formájában vetítjük ki a Marsot. A kreatív Mars energiája a szimbolikus Napból, az örök vitalitás és a szent önvaló forrásából árad ki.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú fordításokban (a minőségi  szakirodalom beszerzésébe fektetett jelentős összegekről már nem is beszélve), akárcsak az oldalamon elérhető összefoglalókban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, ÉS tüntesd fel a cikkemre mutató linket is !!!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).
Meglehetősen biztosaknak kell lennünk céljainkban ahhoz, hogy leáshassunk e képek mögé és eljussunk az ősi gyökerekig. Ahhoz, hogy visszatérjünk az archetípusos modellhez, nem csupán egyetlen mitikus hatással kell tisztában lennünk, az emberi fogalmak szerinti jelentés felgöngyölítésekor pedig egymással ellentmondásban levő metaforákba ütközünk. Ilyenkor a rárakódott rétegek sokféle jelentésével találkozunk valójában. Ily módon egyaránt megérthetjük az összes bolygómodell pozitív és negatív aspektusát. Ez az a nyersanyag, amellyel dolgozunk, ugyanis mivel pszichénk mélyén hordozzuk ezeket a képeket, nem racionalizálhatjuk el elsődleges gyökereiket, csupán megélhetjük őket. Az alapmodell ösztönös, természetes és az összes többi archetípusos erőhöz hasonlóan nem bonyolult. Nem gondolkozik, nem érez, nem cselekszik a mély-én (Self) irányítása nélkül.

Melyek tehát azok a képek, amelyeket a mítosz elénk tár, hogy fogalmat alkothassunk a Mars természetéről? A rómaiak hódoltak neki és imádták Marsot, a hódítás istenét, Jupiter fiát. A görögök mítoszaiban a gyűlölt, háborút szító Árészként, Zeusz fiaként és az egoista Héraklészként jelent meg, akinek isteni szülei és halandó vágyai voltak. A tavasszal teret hódító természet elveként találkozhatunk Marssal Síva alakjában, a keresztény kultúrkörben Ádámként, az egyiptomiban Oziriszként. Valamennyi mítoszban van egy közös szál: egy isteni szülő fizikai lényt teremt. A Mars tehát az „isteni akarat” különböző formákban történő, kézzelfogható kifeződésének tekinthető a Földön.

Az „isteni én” a Marson keresztül juttatja kifejezésre akaratát és arra való képességét, hogy életben maradjon „a Földön”. Ez az a szerszám ( elnézést a szójátékért), amellyel az istenség elülteti az emberiséget, így nem okoz túl nagy meglepetést, hogy a különféle Mars-kultuszok különböző formában a phallost is mindig magukban foglalják.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Pszichológiai értelemben a Mars az az asszertív és önmeghatározó tényező, amely lehetővé teszi számunkra a túlélést valamint azt, hogy nyíltan és félelem nélkül fejezzük ki emberi mivoltunkat. Nagyon egyértelmű energia – céltudatos, mentes az emocionális és gondolkodásmódbeli komplikációktól. Legegészségesebb formájában lehetővé teszi számunkra, hogy önérvényesítők legyünk anélkül, hogy ez agresszivitásba csapna át, egyenesek legyünk anélkül, hogy sértőkké válnánk, hogy (szoláris) nézőpontunkat kifejezve kapcsolódjunk másokhoz anélkül, hogy kétségbe vonnánk önkifejezéshez való jogukat. Az akaraterőt, önállóságot, az élettapasztalatok szerzésére és a cselekvés kezedményezésére irányuló vágyat jelképezi.

A teljesség a tiszta tudatosságot és a belső élet táplálását is feltételezi. Ha nem vagyunk tudatában a bennünket körülvevő életnek és nem vagyunk képesek azonosulni vele, esély nincs rá, hogy fogalmat alkossunk a teljességről, megvalósításáról már nem is beszélve. Azonban, míg „belső munkát” végezve mindannyian igyekezhetünk javítani magunkon, elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk az emberek valóságos világára is, akik az emberi világban élnek, és ahol a túlélés egyenlő az önérvényesítéssel. A Mars részben arról szól, hogy teret foglalunk a világban és ott új életet hozunk létre- így teljes élettapasztalatunknak le kell rónia tiszteletét a Mars előtt, ami nem más, mint a világi teljesítményekre sarkalló erő és késztetés.

A Mars leírja személyes sebezhető pontjaink védelmére való képességünket, de nem írja le, mire vagyunk érzékenyek. Ez más archetipális formák hatásköre. Lehetővé teszi számunkra, hogy olyan nagyfokú precizitással tegyük ezt, ahogy az isteni királya vagy királynője (akiket a Nap archetípusa képvisel) szolgálatában álló, jól képzett katona teszi. A Mars szerepét ahhoz a megbízható lovagéhoz (fiú) hasonlíthatjuk, aki töretlenül hűséges urához vagy úrnőjéhez. Az „isten fiának” emberi alakja ő, akinek a Földön véghez kell vinnie a keresést és mindig isteni parancsra kell cselekednie. Amennyiben az isteni Én motivációi tiszták, a Mars tiszta szellem formájában hajtja végre akaratát.

Amennyiben tisztában vagyunk vele, hogy a Marsot az isteni Én ellenőrzi és az ő szolgálatában áll, nem is kérdés, hogy energiáinak nem szükséges a renegát, a terrorista, vagy a zsoldos álcájában megnyilvánulnia hiszen tudatára ébredtünk hasznosságának. Az elnyomott vagy el nem ismert Marsot, amely nem fejezheti ki magát szabadon, a Király vagy a Királynő – Én lebecsüli – így nem képes eleget tenni feladatának. Létfontosságú, hogy elismerjük : képesek vagyunk harcolni, és megfelelő tisztelettel kell adóznunk eme képességünknek.
Szimbolikus értelemben a Mars feladata védekezni és időnként megtámadni azokat a félelmetes sárkányokat, amelyek életünk ösvényére piszkítanak, szembeszállni a tényleges „rossz” fiúkkal. Ezt azonban csiszolt, elegáns és nyilvánvalóan tiszteletreméltó módon kell megtennie. A kreatív célok megvalósításának összhangban kell lennie az isteni Én akaratával. A Mars olyan kifejeződési formái, mint az őrjöngés vagy a megsemmisítő dühroham nem helyesek. Függetlenül attól, hogy a primitív, brutális erő is hozzátartozik jelentéséhez, a gyilkos Mars nem tiszta archetípusos kép, mert a düh emóciókat is feltételez, a Mars pedig nem emóciókból, hanem tiszta cselekvésből és energiából áll. Az emóció kicsorbítja az élét. [ Ford megj: Az itt leírtak nyilván békés, civilizált körülményekre vonatkoznak, hiszen a szintén Mars által uralt háborús helyzetekben mások a szabályok. Attól, akinek mondjuk szeme láttára irtják ki a családját, viszonylag kevéssé várható, hogy emócióktól mentesen támadjon az ellenfélre. A skandináv berserker – harcosainak (medvevitéz) a világ valamennyi mitológiában megvan a megfelelője; a harci düh jelenségét és jelentőségét pedig a szakirodalom is ismeri. Nagyon kártékony önbecsapás letagadni, hogy ez is szerves része a Mars archetípusának. És, ha nem is éppen szimpatikus, van amikor a csata kimenetele- vagyis egy nagyobb közösség túlélése is ettől függ. Miheztartás végett: a mimózalelkű széplelkek hozzászólásnak álcázott fontoskodását törlöm, a szerzőiket spammelés vagy zaklatás miatt jelentem és letiltom. Ez fokozottan érvényes a privát chatben történő “megkeresésekre”. És nem csak ennél a posztnál] . A Mars lényegi energiáját az élet „csírája”, „magva” tartalmazza. Így szexuális töltete is van. Az orvosi asztrológiában a Mars a hímvessző, ami megint csak kapcsolatot teremt a phallos képével , és az a „szerszám”, amely a szoláris magvakat szállítja. A heréket a Naphoz társítják.

A legfontosabb, a Mars kifejeződését szabályozó keretek vénuszi jellegűek, például : kedvesség, mások számára elfogadható forma. Ha a Vénusz nem lép be a képbe, pusztán a Marssal nem jutsz túl messzire. Az olyan marsikus elvek, mint a férfiasság, asszertivitás, hajtóerő, kezdeményezőkészség egy dualisztikus világban csakaz  archetipális partnerrel, a nőiességet, passzivitást, szelídséget, elfogadást jelképező Vénusszal való kontraszt formájában létezhetnek. De ha túlságosan visszafogjuk Marsunkat, számos problémának ágyazunk meg. Ha a Vénusz túlságosan szabad kezet kap, a Mars betegessé, letargikussá, gátolttá válik. Befülled és fuldoklik. Azoknak a viselkedése, akik nem engedik kifejeződni Marsukat, hanem folyamatosan aranyosak, illedelmesek és arra törekszenek, hogy jó benyomást keltsenek, a Vénuszt modellezi és elnyomják természetes ösztöneiket. Az elnyomott és felbőszült Mars energiák végül dühroham, erőszak, aggresszió formájában fognak felszínre törni. A Vénusz kifinomítja a primitív Marsot és lehetővé teszi számunkra, hogy civilizált társadalomban éljünk, de mindkettőjüket külön – külön is ki kell fejezni és minkét energiának tudatában kell lennünk. Ez a paradoxon. Nem kívánatos, hogy az egyik archetípus dominanciára tegyen szert a másik rovására. A lelki egészség feltétele az egyensúly fenntartása.
A dühroham az elnyomott Mars diszfunkcionális kifejeződési módja. Heves indulatkitörések nélkül is kimutathatjuk bosszúságunkat, felháborodásunkat, megvédhetjük becsületünket, pozíciónkat, véleményünket, tulajdonunkat, egészséges módon fejezhetjük ki vágyainkat. Meg kell engednünk magunknak, hogy ezt tegyük ( és mások is meg kell engedjék nekünk), mert ha nem tesszük, katasztrofális hatással lesz egészségünkre.

Hasonlóképpen, igenis dühbe kell gurulnunk. Ha így teszünk, és felismerjük, hogy most a Mars árnyoldalát éljük, megadjuk árnyékunknak a neki járó tiszteletet és így kevésbé lesz képes cselekedeteinket kontrollálni. A bosszúság és az irritáció tettekre sarkallja a Marsot. Pontosan ez a célja. Ha ilyenkor egyértelműen hangot adunk bosszúságunknak, de a Vénuszra is tekintettel vagyunk, más szóval elismerjük a másik szempontjait is, Marsunk tiszteletreméltó formában fejeződik ki. Ha már évek óta elfojtjuk haragunkat, egészségtelen és homályos módon fog megnyilvánulni. Gyakran egy apróság is több év felhalmozódott dühét hozhatja felszínre.

Mi módon előzhetjük meg Marsunk elfojtását ? Oly módon, hogy megértjük: az önkifejezés helyes eszköze. Ha tudatában vagyunk isteni mivoltunknak, nem fogjuk atta használni a Marsot, hogy visszaéljünk azzal az isteni adománnyal, amelyet magunkban hordozunk. Az isteni ellenpárját az árnyék tartalmazza. Az Ördög szervesen hozzátartozik Istenhez. Isten nem létezhet kreatív istenként anélkül, hogy ne lenne egy ellentéte, a destruktív és gonosz Ördög. Hogyan is ismerhetnénk fel a jót, ha nem volna jelen a gonosz is ellentétpárként. Így Isten és Ördög szorosan összetartoznak. Negatív megnyilvánulási formáiban a Mars ugyanannyira képes kifejezésre juttatni az ördögit, mint pozitív megnyilvánulási formáiban az istenit. A Mars nem értékel, ő csak cselekszik egyik vagy másik ura nevében.
Kos az „első” jegy, a Mars pedig az „első” energiaforma és az elsődleges belső túlélőerő, amely teljes mértékben az „Én”, „Engem”, „Én magam” témáival foglalkozik. E szavak a világban halandó testet öltésre törekvő isteni Én szavai. Amennyiben ezt szem előtt tartjuk, egyértelműen fogjuk használni a Marsot, és oly módon, ahogy ezt az örök energiát használni kell : kreatívan. A Mars horoszkópbeli helyzete azt szemlélteti, hogyan fejezhető ki ez a Mars a legjobban. A Marsot közvetlen, spontán módon, rögtön a dolgok elején kell kifejezni – bármilyen helyzetről van is szó, a jegy által jelzett módon. A tapasztalati tartományra a ház utal. A forrás tisztasága nélkülözhetetlen a Mars asszertív – de mégsem agresszív kifejezéséhez.

A düh gyakran azért támad fel, mert akár önmagunkban akár kapcsolatainkban túl sokáig vártunk valaminek a tisztázásával. Legtöbbször azéval, hogy mit is akarunk és pontosan mekkora térre van szükségünk megvalósításához. Az őrjöngés és a vérszomj azonban összeegyeztethetetlen azzal a világossággal és egyértelműséggel, ahogyan ezt kifejezhetnénk. Ne feledd, a Mars a „kezdeményezés”, így amikor elborul az agyad, elsősorban a düh kiváltó okára, nem pedig jelenlegi megnyilvánulási módjára kell odafigyelned. Ily módon világossá válik számodra, mi hozott ki a sodrodból és akkor jobb célra is fordíthatod dühödet. A Mars soha nem a düh forrása, hanem az eszköztár, amelyen keresztül az kifejeződik. Így ahhoz, hogy a Mars gyümölcsöző módon fejeződhessen ki, pontosan meg kell határozni a forrást és az eszköztárat.

Marsunk kifejezése nem azt jelenti, hogy megfigyelők vagyunk, hanem azt, hogy aktívan résztveszünk kreatív folyamatainkban. Olyen eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy minden szinten egészségesek legyünk. Ha felismerjük értékét, vagyis azt, hogy kreatívan a mély-én (Self) javát szolgálja, helyesen használhatjuk energiáját.

A horoszkópban a Marsot a többi bolygóval képezett fényszögeinek összefüggésében kell vizsgálnunk. Jegyének elemi minősége segít fogalmat alkotnunk, mi módon kell elvetnünk a Mars – ajándékozta kreatív magvakat. Föld jegyekben az energia a fizikai szükségletekre vonatkozik és így kell kifejezni. Tüzes jegyekben ösztönös cselekvés és intuitív tudás formájában nyilvánul meg. Levegős jegyekben e magvakat a tudatba kell elvetni, hogy az intellektust aktiválják, vizes jegyekben pedig a szenvedélyes érzelmek felébresztik az együttérzést. Képletedben gyakran a Kos jegyét tartalmazó ház (házak) a legalkalmasabb talaj, ahova az istenség által inspirált kreativitásod magvait elvetheted.

 

Forrás : Skyscript

Megjegyzés : Linda Reid cikke eredetileg The Traditional Astrologer című, nemzetközi tekintélynek örvendő asztrológiai folyóirat egyik 1998-as, Marsnak szentelt tematikus számában jelent meg. Az újság 1993 – 2000 között működőtt az Egyesült Királyságban. A Skyscript weboldalon a folyóíratok néhány cikke még elérhető
Kapcsolódó

A Mars princípiuma az asztrológiában

A Kos (Liz Greene)

Így kezeld a dühödet !

A tüzes jegyek és az agresszió

A levegős jegyek és az agresszió

A vizes jegyek és az agresszió

A föld jegyek és az agresszió

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!