A vizes jegyek és az agresszió

A nagy kiborulás

Legtöbbjük még indokolt esetben is bajban van, ha ki kell fejeznie haragját. Sokszor csak utólag jönnek rá, hogy valamilyen sérelem érte őket. Ameddig csak lehet, magukban tartják, hagyják felgyülemleni frusztrációjukat, mígnem aztán szökőárként tör elő belőlük, pusztító áradatot zúdítva a célszemélyre, vagy az ügyben teljesen ártatlan kívülállóra.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Ha mégsem várják meg a Nagy Kiborulást, nemtetszésüket inkább kerülő úton, közvetett módszerekkel fejezik ki. Mesteri módon képesek bűntudatot, rossz hangulatot kelteni, máskor manipulációk, intrikák, passzív ellenállás, érzelmi zsarolás, könnyes jelenetek révén érnek célt.

Mivel maguk sem teszik túl magukat egykönnyen sérelmeiken, konfliktus esetén újra meg újra visszatérnek az adott témára, őrületbe kergetve a náluk sokkal könnyebben felfortyanó, de sokkal hamarabb lecsillapodó tüzes és levegős jegyű társaikat. Mint a „lassú víz partot most”, „az esőcsepp kivájja a sziklát” típusú szólások is mutatják, e nem feltétlenül tudatos taktika rendkívül hatékony. Kifinomult radarjaikkal ösztönösen kitapintják ellenfeleik gyenge pontját, így irracionálisnak tűnő reakciók is elevenbe találnak. Látszólagos engedékenységük mélyén örvény rejtőzik, könnyen magukkal ránthatják azt, aki eredetileg őket szánta áldozatnak..

A fel nem ismert vagy ki nem adott harag minden más jegynél rombolóbb hatást gyakorol a vizes típusúakra. Az önemésztő düh daganatos vagy autoimmun betegségeket, depressziót, szélsőséges esetben öngyilkossági hajlamot, de legalábbis önromboló viselkedést okozhat. Sokuk például azért válik alkoholistává vagy más szenvedélyek rabjává, mert nemtetszésüknek csak néhány korty után képesek hangot adni, máskor pedig csak így tudják elviselhetővé tenni azokat az élethelyzeteket, amelyek józan állapotban heves tiltakozást váltanának ki belőlük.

Díványban: A Nagy Kiborulás – a víz jegyek és az agresszió , 2009 őszAz ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Rák: a duzzogás mestere

Bár egyike a legsértődékenyebb típusoknak, ameddig lehet, igyekszik véka alá rejteni nemtetszését. Gyakran nincs is tudatában, mennyire besokallt, de csak a vak nem látja, hogy nincs minden rendben körülötte.

Duzzog, bűntudatot kelt, demonstratíven vörösre sírt szemekkel, érzelmi zsarolással elviselhetetlenné teszi a légkört. A cél „érdekében” idővel gyomorfekélyt vagy más gyomorbántalmakat is képes produkálni, hiszen emésztőrendszere neki reagál a legérzékenyebben a lenyelt haragra.

E látszólag sebezhető típus meglepően harcias, ha szűkebb vagy tágabb otthonát, hazáját, emlékeit vagy védencei körét (nála elesettebb emberek, állatok) éri támadás. Ilyenkor önfeláldozó hősiességgel védi szeretteit. Ennél már csak az válthat ki belőle élénkebb tiltakozást, ha maguk a védencek érzik fojtogatónak a túlzásba gondolkodást és több önállóságot szeretnének. Egy Rák típusú szülő személyes sérelemként élheti meg Kos vagy Vízöntő karakterű gyereke ösztönös talpraesettségét, kalandvágyát. Ha érzéketlennek, hálátlannak nevezi, akár egy életre megtörheti lendületét.

Az agresszív anyaság másik, a fogamzásgátlás korában is meglepő gyakorisággal előforduló példája, amikor kész helyzet elé állítja épp szabadulni igyekvő párját: „terhes vagyok, drágám”. Akár maradásra bírja ezzel a nem is mindig tudatos taktikával, akár faképnél hagyják, annyi elégtétele mindenképp lehet, hogy saját életén kívül még legalább két emberét sikerült tönkretennie.

A felsoroltakon kívül leginkább egy fajta, a tüzes jegyekre jellemző rámenősség képes kiborítani. Ezt akkor is erőszakként, sürgetésként éli meg, ha senki sem akarta bántani. Cserében kiszámíthatatlanná, szeszélyessé válik, nyílt állásfoglalás helyett utalgatásokkal, panaszkodással fejezi ki rosszallását.

Indulatait legsikeresebben az egyébként minden vizes jegy számára hatékony úszással, ha nem sportos típus, valamilyen kézműves tevékenységgel, kézimunkázással, barkácsolással terelheti egészségesebb mederbe. Ha pedig valamilyen fülbemászó zene hatására táncra perdül, rövidesen azon kapja magát, hogy duzzoghatnékja is elmúlt.

Díványban :  Rák – a duzzogás mestere, 2009 ősz   
Skorpió: a született harcos

Akár tudatában van, akár nem, született harcos, aki ösztönösen eligazodik a lelki és fizikai hadviselés legkifinomultabb és legalantasabb változataiban. Szinte telepatikus önvédelmi rendszerrel rendelkezik.

Bár a felszínen talán semmi sem látszik, az ártó szándékot, partnere hűtlenkedését (ez utóbbira különösen érzékeny) még tényleges bekövetkeztük előtt is megérzi. Ezt a bámulatos képességet egészséges formában valamilyen harcművészeti irányzat elsajátítása révén kamatoztathatja.

Különösen, hogy halálig megbízható szövetséges, akár saját élete árán is megoltalmazza szeretteit vagy valami olyan ügyet, ami mellett érzelmileg is elkötelezte magát. Ugyanilyen ádáz ellenféllé válik azonban ha elárulják vagy igazságtalanság éri. Ekkor mély hallgatásba burkolódzik, de a még felületes szemlélő is érzi. süt belőle a harag. Vagy dühétől megfagy a levegő. Amikor végül kitör, elemi erővel pusztító szökőárt zúdít környezetére. Fullánkos megjegyzései garantáltan eltalálják a másik Achilles-pontját, de ha istenigazából bepöccent, nem csak szavaival üt. Bármilyen furcsán hangzik is, ez a jobbik eset.

Sokkal veszélyesebb, ha valamiért nem tombolhatja ki magát vagy túlságosan mélyen sérült. A hírhedt Skorpió tulajdonságok, így a haragtartás és a bosszúvágy intenzív, archaikusan mély érzelemvilágával magyarázhatók. A húsz évvel ezelőtt kapott seb ezért még ma is szinte ugyanannyira sajog. A „tartsd oda a másik orcádat is” Halak típussal szemben neki csak a „szemet szemet, fogat fogért” sokkal ősibb, még az állatvilágban (ne feledjük, az egyik legösztönösebb jegyről van szó) gyökeredző igazsága hoz enyhülést. Ezért akár hosszú éveken át várakozik, szeme sarkából figyeli áldozatát, ráhangolódik, észrevétlenül becserkészi majd alkalmas pillanatban lecsap rá.

Veleszületett adottsága, hogy nemcsak „letapogatni” képes, hanem hatást is gyakorol a mások tudattalanjában zajló folyamatokra, akkor is rombolhat, ha látszólag felülemelkedett sérelmein. “Én megbocsátottam, de a sors megfizetett neki” –meséli, miközben maga is meg van győződve ártatlanságáról. Egyvalamiben azonban biztosak lehetünk, ha nem is vagyunk babonásak: az ő átkai „fognak”, még ha tudatos beállítottságától idegenek is a mágikus praktikák. Ugyanez a képessége természetesen gyógyító erővé is válhat: a puszta jelenlétével képes lehet mély átalakulásokat előidézni.

Jóllehet befelé forduló típus, ha energiái egy része nem áramolhat kifelé, agressziója saját maga ellen fordul. Öngyilkosságot leginkább akkor követ el, ha érzelmileg zsarolni akarja környezetét, de önromboló viselkedésre, kötekedésre, mások folyamatos provokálására, veszélyes helyzetek bevonzására, autoagresszív betegségekre (pl.a rák bizonyos formái), gennyes gyulladásokra kevésbé szélsőséges esetekben is hajlamos.

Szerencsére neki van a legerősebb regenerációs képessége is: a harcművészeteken kívül az úszás, vívás, dárdavetés, valamilyen önismereti út gyakorlása indíthat el gyógyító folyamatokat. Ha van érzéke hozzá, szélsőséges érzelmi állapotait festéssel vagy más művészi tevékenységgel vezetheti le, válsághelyzetekhez való vonzódását pedig olyan veszélyes szakmákban, mint a testőr, kommandós vagy nyomozó.

Díványban: Skorpió – a született harcos 

Kapcsolódó: Mars a Skorpióban – mélységeink ösvényein
Halak: az áldozat ereje

kép: Dickxon Fernando

Az állatövi jegyek talán legbékésebbikének legtöbbször még tudatosítani is nehezére esik ellenérzéseit. Mások lelkiállapotára annyira fogékony, hogy akkor is együtt tud érezni ellenfelével, amikor valójában haragudnia kéne.

„Inkább nekem fájjon, mint neki!” – mondogatja némi mazochista elégtétellel.

A legáldozatkészebb jegyek egyike, ha szándékai nem is mindig annyira önzetlenek, mint a látszat mutatja. Ha valaki, ő zsigerből érzi, mennyi erő van a látszólagos gyengeségben, kiszolgáltatottságban – és ezzel valóban képes manipulálni másokat. Hol úgy, hogy újra meg újra a gyámoltalan áldozat szerepébe hozza magát, akit nem lehet csak úgy bűntudat nélkül sorsára hagyni, hol pedig ún. reménytelen esetek (pl. meggyógyulni nem akaró szenvedélybetegek, függőségi kapcsolatok) felkarolásával rontja saját és mások fejlődési esélyeit.

Ez a taktika időnként valóban lehetővé teszi, hogy még a legzavarosabb vizekből is ő fogja ki a legnagyobb halat, máskor azonban a legkilátástalanabb helyzetek kelepcéjébe csalja: pl. mártír házastárs, az örök vesztes, akit folyamatosan meglopnak, testileg-lelkileg bántalmaznak stb. Elnyomott dühe, sértődöttsége ilyenkor odáig fajulhat, hogy valósággal hajszolja azokat a talán fizikailag is egyre veszélyesebb helyzeteket, amelyekben odatarthatja a másik orcáját is. Máskor, főleg illuminált állapotban, boldog-boldogtalant eláraszt haragja.

Ha elégedetlen helyzetével, valamilyen kapcsolatával, tisztázás helyett inkább zavart támaszt, ködösít, oly mértékben vonja ki magát, hogy már-már fizikailag is láthatatlanná válik, kisebb-nagyobb csalásokba, intrikákba, pletykákba bonyolódik. Bevallása szerint nem akart semmi rosszat, amikor némiképpen átköltve adott tovább egy történetet (és ezzel kaotikus állapotokat teremtett) – csupán adott lelkiállapotban érezte úgy, hogy saját verziója jobban megfelel a valóságnak.

Bár nem túl teherbíró alkat, az úszás, a tánc, esetleg a taicsi számára is nagyon hasznos lehet. Ahhoz, hogy egyáltalán objektív képet kapjon a benne zajló lelki folyamatokról, sokat segíthet a festés, valamilyen vallásos vagy karitatív tevékenység révén pedig hasznos formában élheti ki áldozatkészségét.

Díványban: Halak –  az áldozat ereje, 2009 ősz

Kapcsolódó:

Halak Mars a személyi horoszkópban

Mars a 12. házban: a passzív agresszió problematikája 

Kapcsolódó:

A tűz jegyek és az agresszió: az éltető konfliktus

A levegős jegyek és az agresszió: a dermesztő szélcsendtől az orkánig

A földies jegyek és az agresszió: a nagy földindulás

 

Megjegyzés:

A sorozat 2009 őszén, a Díványban jelent meg az Állatövi jegyek és az agresszió címmel. A könnyed, bulváros stílusban megírt cikkek a Mars (önérvényesítés, életerő,agresszió) pozícióját veszik alapul tüzes,levegős, vizes, földes jegyekben, ill. olyan esetekre érvényesek, amikor valamelyik jegy hangsúlyos szerepet játszik a horoszkópban. Értelemszerűen nagyon-nagyon általánosítanak, hiszen valós következtetéseket kizárólag egy részletes horoszkópelemzés révén lehetséges levonni. A radix ugyanúgy jellemző egy egyénre, mint az ujjlenyomat, így aztán személyenként változó, milyen kombinációkban, módokon, életterületeken nyilvánulnak meg az adott tulajdonságok.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!