Halak Mars a horoszkópban

Az Astrology Place Membership oktató- oldal rövid, de velős összefoglalója a Halak Marsról. Természetesen, mint valamennyi „asztrológiai recept” esetén, az itt írtak sem alkalmazhatók automatikusan, mindenki esetében, hanem a horoszkóp egyéni sajátosságaitól függően színeződnek át. Tranzithatásként való olvasatban az itt bemutatott sajátosságok valamilyen értelemben át fogják hatni a légkört. Pl. a mi viselkedésünk színeződik át ilyen elemekkel, vagy környezetünkből érkező hatásként tapasztaljuk, leginkább a Halakba eső és a Mars uralma alatt álló életterületeken (házakban). Ez szintén mindenkinél más helyre esik, ilyen jellegű kommentekre válaszolni nem áll módomban.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy Halak Marssal rendelkező szülött gyengéd, álmodozó, tudattalan módokon juttatja kifejezésre energiáját, akaratát, vágyait. Víz elemben a Mars fizikai energiája érzékennyé, fogékonnyá válik és erőteljes befolyást gyakorol rá a környezet érzelmi légköre. E típusnak nehezére esik megfogalmaznia személyes törekvéseit vagy érvényesítenie személyes igényeit, ugyanis energiája az eggyé válás irányába hat, mások szolgálatára irányul és inkább az elnyomottakért, alárendelt helyzetben levőkért harcol. Általában véve az agresszív viselkedés a Marsnak ebben a jegyben nehezére esik, időnként túlságosan befolyásolhatóvá válik és konkrét célok nélkül sodródik végig az életen.

A Halak Mars könnyen szem elől tévesztheti az irányt. Energiái emiatt szétforgácsolódhatnak. Ahhoz, hogy bármihez is hozzákezdjen, a szülöttnek inspirációra van szüksége, a hétköznapi feladatoknak pedig valamilyen fajta transzcendens jelentőséggel is fel kell töltődniük. E Mars horoszkópbeli helyzete mutatja, hol oldódik fel, (rosszabb esetben hol, miként veszítheti el identitását – ford megj), milyen célokkal a leghajlamosabb eggyé válni a szülött (pl. párkapcsolat, munka, valamilyen ügy)

Ennek híján ez a típus hajlamos lehet motiválatlan állapotban lebegni és sodródni. A Mars energiája ennem e jegyben nagyon illékony és megfoghatatlan. Lehet szó egy fajta passzív ellenállásról is, amikor is a szülött közvetlen konfrontáció helyett inkább beáramlik egy szituációba vagy éppenséggel kisiklik belőle. Időnként előfordul, hogy ő maga sem érti, miért tette ezt vagy azt, és amikor elvesztette lelkesedését, hajlamos lehet körbe- körbe úszkálni.

A Halak Mars energiája legoptimálisabban nagy fantáziát igénylő alkotó tevékenységek, projektek révén jut kifejeződésre. További erősségek: jóindulat, segítőkészség, könyörületesség, fogékonyság, intuíció. Érdeklődést tanúsíthat a pszichológia, és mindennemű kreatív, rejtélyes dolog iránt is. A velük született színérzék, zenei érzék a festés, költészet, film, zene, fotózás és más fajta művészi tevékenységek irányába terelheti őket. A tánc, vízi sportok nagyobb energiabefektetést igénylő, dinamikusabb kifejeződései ugyanennek az energiának.Szexualitását illetően a Halak Mars nem csak fizikai értelemben akar egyesülni, hanem totális összeolvadásra törekszik, és megvan az az adottsága, hogy teljesen elvesztődjön a másikban. Női képletben arra utal, hogy a szülött vonzódik a „szükséget szenvedő”, „sebzett” típusokhoz, és érzékeny lelkivilágú szeretőre vágyik. Ez időnként odáig fajulhat, hogy a nő folyamatosan függő, vagy fizikailag vagy érzelmi szempontból beteg partnerekbe botlik, és teljesen átitatja a belőlük áradó csüggedés és világfájdalom. Egy férfi szülött kifinomult és közvetett eszközökkel érheti el célját, párkapcsolatait pedig általában romantika, rejtély és fantázia hatja át. E jegyhelyzettel rendelkező férfiaknál gyakori a zenei vagy általában véve a művészi érzék, és fogékonyságukból, érzékenységükből, érzelmeikből merítik erejüket.

A Halak Mars ahhoz a halászhoz hasonlítható, aki bedobja horgát a csalival, aztán csak ül és vár, készen arra, amit az élet áramlatai elébe sodornak. Cselekedeteire azonban erőteljes befolyást gyakorolnak a felszín alatti, érzelmi áramlatok. Ezért feltétlenül ki kell derítenie, ezek milyen jellegűek, hacsak nem akarja, hogy ily módon újra meg újra eltérítődjön céljaitól és olyan kompromisszumokat hozzon, amelyek megakadályozzák az önérvényesítésben. Az ily módon felhalmozódó neheztelés, vagy az elszalasztott lehetőségek miatti bánkódás ugyanis azt eredményezheti, hogy tudattalan kerülőutakon vezesse le dühét vagy vágyait (pl. szarkazmus, titkos viszonyok, stb).Lyn Birkbeck: The Instant Astrologer 

E jegyállásnál elengedhetetlen bizonyos fokú önfegyelem és összpontosítókészség elsajátítása, különben a szülött lépten- nyomon elbóbiskol és letér útjáról. E jegyállás nagyon gyakori alkohol -és drogproblémákkal küszködőknél, illetve alkoholhoz és más tudatmódosító szerekhez kapcsolódó erőszakos bűncselekmények esetén. Ha a Halak Mars még a Neptunnal is fényszöget képez, ittas állapotokban előforduló dührohamokat is jelezhet. A szülött azonban áldozata is lehet az ilyen magatartásformáknak.

E pozíciónál a Mars egyszerűen hajlamos lehet arra, hogy mindent szabadjára engedjen – beleértve tulajdon érzelmi impulzusait is. (A ragaszkodás teljes hiánya és a kritikátlan sodródásra való hajlam a létfentartáshoz szükséges alapeszközök elvesztését is eredményezheti – ford. megj). Egy ilyen Mars- helyzettel rendelkező Marsot oly mértékben felzaklathat a világ kegyetlensége, hogy eszköztelennek és túl gyengének érezheti magát, hogy bármit is tegyen. A Halak Mars akkor a leghatékonyabb, ha magasabb, spirituális tartalommal is áthatott célok érdekében munkálkodhat.

forrás: The Astrology Place Membership
 

Kapcsolódó

A vizes jegyek és az agresszió

A víz elem és a vizes típus

Mars a 12. házban: a passzív agresszió problematikája

Álmok tematikus oldala

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az „asztrológiai receptek” ?

Tanulj asztrológiát (szinte) ingyen !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!