Újhold a Kosban : a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai az április 16-i Kos újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, május 15-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, április 30-án tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (április 22) hátralevő napok.

Kiindulópont: Kelyhek Ásza

A Kis Arkánum egyik legszerencsésebb kártyája az érzelmi energia legtisztább megnyilvánulási formáit jelképezi. Nem csak szerelem, hanem más, meghitt kapcsolataink – pl. családi, baráti kötelékek, Istenhez való viszony területein is mély beteljesülés lehetőségére utal. Egyaránt utalhat a nagy szerelemmel való találkozás megismételhetetlen lehetőségére, arra, hogy rátalálunk valódi hivatásunkra, külső sikereink feletti örömre és belső elégedettségre, ill. a szerencse és boldogság hétköznapibb formáira is. Jelezhet épp a legmegfelelőbb pillanatban kapott ajánlatokat, ajándékokat, találkozásokat is.

Mint az áprilisi előrejelzésekben már szó volt róla, jóllehet az elmúlt hetekben meglehetősen akadályozott volt a pálya és komoly frusztrációkkal kellett szembe nézni, jó lehetőségek adódnak céljaink megvalósítására is. 2018 folyamán csak viszonylag kevés időszak adódik, amely kedvező lenne az új utakon való elindulásnak. Minden hullámhegye és hullámvölgye ellenére az április 16-i újhold eme ritka alkalmak egyike, különösen a 24-ig terjedő időszak. Érdemes kihasználni, ugyanis a későbbiekben már sokkal több a kiszámíthatatlanság, lelassulás. Azonban, mint már szó volt róla, az Ászok lapjai csupán lehetőségeket jeleznek, kibontakoztatásukhoz tudatos, konkrét erőfeszítésekre is szükség van. Ebben az esetben is erről van szó.Mi nem javallott most : Botok 10

Jóllehet az idő sürget, rengeteg a feladat, a pihenésre, regenerálódásra is időt kell szakítani. A Botok 10 lapja ugyanis arra figyelmeztet, hogy túl vállaltuk magunkat, túl sok felelősség nehezedik ránk, mindent egy magunk próbálunk elintézni. Akár azért kerültünk ebbe a helyzetbe, mert tapasztalatlanságunk miatt ügyetlenül nyúltunk dolgainkhoz, akár azért, mert valóban mi vagyunk a legalkalmasabbak a feladatok elvégzésére, lassan már semmi más nem létezik számunkra felelősségeinken és terheinken kívül.

Nyilván való, hogy testi – lelki egészségünk, jó közérzetünk érdekében mielőbb lazítanunk kell. A kártya szerint jó lehetőségeink vannak önmagunk tehermentesítésére, különösen ha önhibánkból kutyulódtak össze a dolgok. Ezekben a túlfeszített időszakokban egyszerűen muszáj időt szakítanunk a pihenésre, szórakozásra is. Fogadjunk el minden külső segítséget, hiszen valószínűleg nem is egyedül kell elboldogulnunk feladatainkkal.Ehelyett most ez a fontos: Érmék 8

A lap valamilyen fajta tanulási folyamatra utal. Talán ténylegesen beiratkozunk valahova vagy máris diákok, hallgatók vagyunk, esetleg sürgető késztetést érzünk látókörünk kiszélesítésére, de az élet iskolájában is szerezhetünk új tapasztalatokat. Valamilyen konkrét, praktikus célt szolgáló ismereteket szerzünk, gyakran velünk született képességeinket, készségeinket fejlesztjük – mondjuk olyan szakmát tanulunk, amelyben eredményesen kamatoztathatjuk őket. Bár magunk is tudjuk, hogy vállalkozásunknak még csak az elején tartunk, ha elég időt, energiát fordítunk kimunkálására, szép sikerekre számíthatunk.

Legyen szó szakmai elképzelésekről, tanulási lehetőségről, valamilyen, személyiségfejlődésünket szolgáló tervről, megoldásra váró problémáról, csak kemény munka és a részletek kidolgozása révén haladhatunk. Ahol másoknak csak 100% ot kell teljesíteniük, tőlünk 120-at vár el az élet. Szerencsére minél több energiát fordítunk vállalkozásunkra, annál több életerővel töltődünk fel, a későbbiekben pedig produktív, tartalmas, inspiráló időszakként emlékszünk vissza erre az életszakaszra.

A lap arra is utalhat, hogy a tovább jutáshoz új készségeket kell kifejlesztenünk: ha pl. eredeti szakmánkban nem tudunk elhelyezkedni, újat kell tanulnunk. Jelentheti valamilyen kétkezi mesterség elsajátítását – pl. kézműves, cipész, stb, vagy olyan szellemi foglalkozást, ahol az anyag, a fizikai világ törvényszerűségeiről tanulunk, gyakorlati készségekre is szükség van, pl. a fogorvos esetén.

Kulcsszavak:

Szorgalommal elért eredmények: erőfeszítés, kemény munka, maradéktalanul a feladatnak szenteljük magunkat, egyenletes teljesítmény, beleássuk magunkat a témába

Ismeretek gyarapítása: tanfolyam, új mesterség, szakma elsajátítása, készség kifejlesztése, eredeti szakmánkban tovább fejlődni, meglévő ismeretek gyarapítása, velünk született adottságok fejlesztése, szakmai tréning, kutatómunka

Odafigyelés a részletekre: aprólékosság, módszeresség, alaposság, a részletek kidolgozása, lelkiismeretesség, eredményeink újra ellenőrzése, fogékonyság az árnyalatokra.Ide vezet : Botok 7

A lap arra utal, hogy határozottan ki kell állnunk önmagunkért, a számunkra fontos dolgokért. Képviselnünk kell érdekeinket, erőink és gyengeségeink ismeretében védekezési stratégiát alakítunk ki, a helyzettől függően mozgásba lendülünk vagy ellenállást fejtünk ki . Ily módon akár túlerővel szemben is eredményesen védekezhetünk. Jelen helyzetben arról lehet szó, hogy ínséges, küzdelmes idők jönnek. Ez különösen 2019, 2020-ra igaz, de a nagy válságokhoz vezető folyamatok már most zajlanak, május közepétől pedig felerősödnek, a nyár pedig a megrekedtség és a kiszámíthatatlan robbanások jegyében telhet. Bár közösségi szinten nincsenek általánosan alkalmazható receptek a megoldásra, egyéni szinten kiépíthetnek a karakterre szabott túlélési stratégiák. Minél előbb kezdünk hozzá, annál sikeresebben. Ez az időszak jó alkalom a munka elkezdéséhez.

A lap az értékekkel és elérendő célokkal is kapcsolatban áll. Utalhat pl. sikeres szakmai váltásra, de ilyenkor az erő és határozottság elengedhetetlen céljaink megvalósításához. Üzleti ügyekben makacs, erős versenytársakat jelölhet, akiket kitartással, bátorsággal, egészséges kockázatvállalással győzhetünk le. Tárgyi tudás mellett ugyanilyen tulajdonságok birtokában érhetünk el eredményeket vizsgákon, írással, tanítással, kommunikációval kapcsolatos területeken.

A kártya másfelől arra is figyelmeztethet, hogy mielőtt hadiösvényre lépnénk, fontolóra kell vennünk, van-e értelme a küzdelemnek, milyen ráfordítással mit nyerünk és mit veszíthetünk, melyek ellenfelünk erősségei és gyengéi, mire számíthatunk tőle, stb? (Egyaránt utalhat arra, hogy minket támadnak, ill. hogy ellenállásra, harcra számíthatunk, ha mi akarunk megszerezni valamit, és/vagy érvényesíteni akarjuk szempontjainkat.)Kapcsolódó:

Áprilisi előrejelzés

Újhold a Kosban : 2018 április 16

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!