A Mester visszatekint és értékel

A Szaturnusz hátraarcot vág: ismétlés karmikus leckékből

A Szaturnusznak, a karma urának mozgása egyéni és kollektív szinten is fontos fejlődési állomásokat jelez. Ilyen ún. retrográd fázisa, azaz látszólagos hátrálásának időszaka is.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mit jelent a Szaturnusz az asztrológiában ?

Nagyon – nagyon leegyszerűsítve, a Szaturnusz uralja életünk testi – lelki kereteit és alappilléreit. Hozzá rendelhetők az életünket irányító szabályok és irányelvek, felelősségérzetünk és korlátaink.

Egyszersmind jelzi a célok megvalósításához szükséges elkötelezettséget, kitartást, koncentrációt, felelősségvállalást, adott esetben lemondást, önfegyelmet is. (Jobban belegondolva, egy kiemelkedő sportteljesítmény éppen úgy, mint egy tudományos eredmény, egy cég működtetése és felfuttatása, egy házasság vagy egy államapparátus összetartása ugyanezeket az erényeket tételezi fel)

Esetenként utalhat kudarcokra, a reménytelenség-és a kétségbeesés időszakaira is, amelyek szinte elkerülhetetlenek bizonyos fejlődési szakaszokban, illetve adott életterületre jellemző tapasztalásként ciklikusan ismétlődnek

Kemény kezű tanító

Ezek a frusztrációtípusok azonban korántsem öncélúak, hanem „pedagógiai” célzattal részesülünk bennük. A cél egy magasabb tudatszint, egy új fejlődési szakasz elérése. A Szaturnusz ilyen értelemben tehát „nevel”. Nem egészen olyan módszerekkel, mint Jupiter, a tanításhoz, tanulással társított másik kozmikus princípium, amely inkább biztat és jutalmaz- gyakran érdemtelenekre is bőségesen ontva ajándékait. Meglehet azonban, hogy a szigorú mesternek köszönhetően sokkal értékesebb, a gyakorlatban sokkal inkább hasznosítható tapasztalatokra teszünk szert, mint a felelőtlen derűlátásra, túltengő önbizalomra, a hosszabb távú következmények figyelmen kívül hagyására is hajlamosító szerencsebolygó révén.

Bár időnként úgy érzékeljük, mintha gátolna bennünket (hogy milyen életterületen, az jegy-és házhelyzetétől függ), a Szaturnusz sokkal szívesebben veszi, ha mi magunk tudatosítjuk határainkat. Az évek előrehaladtával, kellő önismeret és tárgyilagosság birtokában (mindhárom a Szaturnusz analógialáncába sorolható) például már mi magunk is képesek vagyunk megállapítani, hogy egy viselkedésminta, egy kapcsolat, egy élethelyzet a javunkat szolgálja-e vagy sem – és ehhez mérten támogatjuk vagy korlátozzuk annak jelenlétét mindennapjainkban.A “karma ura”

Az indiai asztrológiában a Szaturnuszt egyebek mellett a karma urának is tartják. Azt azonban, hogy egy hatásnak megvan a visszahatása is, így az ok és okozatiság, a cselekedetek és a következmények között összefüggés van, még az úgynevezett materialista tudományok is elismerik. (Sir Isaac Newton fizikusnak – 1642. december 25- 1726 március 20 – , aki a hatás ellenhatás elvét tudományosan is bizonyította, egyébként szintén a Bakban, ebben a Szaturnusz uralma alatt álló jegyben állt a Napja. Bár tudományos körökben nem szívesen beszélnek róla, Newton behatóan foglalkozott az asztrológiával és alkímiával is).Ez a kapcsolat európai asztrológia számára is egyértelmű, ahogy az is, hogy mindez fizikai szinten, az anyagi világban (ez megint csak a Szaturnusz tartománya) éppúgy megnyilvánul, mint más valóságszinteken (érzelmi, lelki, stb)

A karma tehát egy nagyon valóságos energiaforma, és a Szaturnuszhoz hasonlóan szoros kapcsolata van az időbeliséggel is. Ha valami rosszat tettünk a múltban, annak meglesznek a következményei a jövőben is. És fordítva: a jó cselekedeteknek is előbb- utóbb megérkezik a jutalma.

Tágabb értelemben persze minden karmikus, és a Szaturnusznak ehhez ugyanannyi köze van, mint a horoszkóp más összetevőinek. (Ezért nincs sok értelme „karmikus asztrológiáról” mint külön irányzatról beszélni…) Így tehát életünk karmikus mintázatába csak a születési képlet egésze adhat betekintést. Ettől függetlenül azonban a Szaturnusz mozgása gyakran sajátos formában irányítja rá figyelmünket életünknek bizonyos összefüggéseire.

A tananyag természete, attól függően, hogy képletünk milyen területén (jegyben , házban) helyezkedik el, vagy halad át a Szaturnusz, milyen fényszögeket kap más bolygóktól – sokféle lehet. Pl. testtel, egészséggel, anyagi javakkal, testi-lelki értelemben vett biztonságérzettel, önértékeléssel, szűkebb környezettel, kommunikációval, otthoni dolgokkal, család mintákkal kapcsolatos, a szerelmi élet, párkapcsolat, alkotótevékenység, egy közösséghez,munkához való viszony, stb.Amikor a Szaturnusz hátraarcot vág

A Szaturnusz hátráló mozgása meglehetősen gyakori jelenség, évente egyszer sor kerül rá (a lassú mozgású bolygó 28, 5 év alatt járja be az Állatövet és nagyjából két és fél évet tölt el egy- egy jelben).

Azokban az időszakokban, amikor a Szaturnusz látszólag hátrafelé halad a pályáján, asztrológiai szakkifejezéssel élve retrográd mozgást végez, fentebbi témák nagyobb jelentőéggel bírnak, mint általában. Nyomás nehezedik ránk, valamilyen fékező hatással, frusztrációval szembesülünk adott életterületeken, ami arra késztet, hogy tolatásának időszaka alatt tisztázzuk életünk megoldatlan helyzeteit. Ellenkező esetben ugyanis ezek visszaköszönnek és megakadályozzák továbblépésünket.

A Szaturnusz retrográd időszakai alatt tehát elengedhetetlen, hogy mi is tegyünk néhány lépést hátrafelé, hogy számot adjunk a közelebbi és a távolabbi múltban vállalt felelősségeinkről, elköteleződésekről, tervekről. Az asztrológiai hagyomány szerint új üzleti tevékenységbe kezdeni a Szaturnusz retrográd időszakai alatt nem javallott. Új vállalkozás alapítása helyett is okosabb ötlet a meglévőt átstrukturálni, tovább képezni magunkat a vele kapcsolatos területeken (marketingtől a szakismeretek bővítéséig), így hosszú távon a korábbiaknál sikeresebbé tehetjük.

Ha úgy érezzük, hogy bizonyos tevékenységek, élethelyzetek, kapcsolatok a frusztráció kiapadhatatlan forrásává váltak, legfőbb ideje, hogy átalakításokat eszközöljünk. Ez jelenthet átszervezést, az új fajta együttműködés kimondott vagy kimondatlan szabályainak felállítást, szerződések, egyezségek újratárgyalását, de lezárást is. A bizonyítottan nem működő – ezért már így is rengeteg frusztrációt okozó – sémákhoz való ragaszkodás ebben az időszakokban az eddiginél is több frusztrációt fog előidézni.

Ami valóban fontos és ami csak látszatra az

Bármennyire szeretnénk is elkezdeni már a következő fejezetet, addig nehezen fog sikerülni, amíg a korábbi projektek közül néhányat le nem zárunk. Másokat sokkal komolyabban kell venni, jobban ki kell dolgozni az elnagyolt vagy szándékosan kihagyott részleteket, ismét másokat pedig el kell vetni. A két irány megkülönböztetése egymástól nagyon lényeges feladat.

A Szaturnusz hátráló mozgása – különösen a nehéz aspektusok – alatt ugyanis fel kell ismernünk, melyek azok az vállalások és felelősségek, melyekkel valójában nem is nekünk kell foglalkoznunk, A disztingválás nem könnyű, hiszen egyáltalán nem arról van szó, hogy kivonjuk magunkat kötelezettségeink alól ( ezt a Szaturnusz egyébként nagyon keményen bünteti). Vannak azonban olyan gubancos kapcsolatok és élethelyzetek is, melyekbe mintha egyenesen amiatt mennénk bele, mert félünk/ lusták vagyunk valódi feladatainkkal foglalkozni. (Bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok? ) Az ezekhez való ragaszkodás ilyen időszakokban beláthatatlan bonyodalmakat teremthet. Adott esetben olyan labirintusrendszerbe is tévedhetünk a rossz döntéseknek köszönhetően, melyekből hosszú évekig hiába keressük a kiutat. Ezért érdemes nyitott szemmel járni, figyelni belső világunk üzeneteire („véletlenek”, megérzések” álmok, stb), melyek segíthetnek különbséget tenni a fejlődés rögös, de követésre érdemes útjai és a sehova sem vezető zsákutcák között.

Utóbbiakból, bármennyire bosszantó is a feleslegesen megtett szakasz – még mindig jobb most visszafordulni – mint néhány hónap múlva siratni az esetleg végleg, vagy legalábbis elég hosszú időre elbaltázott lehetőségeket.
 

Kapcsolódó:

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Retrográd Szaturnusz a születési képletben és tranzitként (Jamie Partridge)

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz visszatérések – tematikus oldal

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!