Újhold a Kosban

Az április 16-i újhold a Kos 26°-án születik meg (Bp. 03:57′), az Uránusz közelében. Mint szűkebb- tágabb környezetünkben megtapasztalhattuk, az időszakot nyugtalanság hatja át: az új életszakasz előtti kellemes izgatottságtól az ideges vibrálásig meglehetősen széles a skála. Az erőteljesen érvényesülő Uránusz – hatások azt sejtetik: a dolgok kicsúszhatnak az ellenőrzés alól.

E felvillanyozó bolygóhatásoknak köszönhetően sokan érzik úgy (különösen azok, akiknek a Kos 20 -29 fokán áll Ascendensük, Napjuk vagy más személyi bolygójuk), hogy ideje felébredni a téli álomból és tettek mezejére lépni. Valamennyien hajlamosak lehetünk azokon az életterületeken, amelyek e jegyben vagy a jegy hatása alatt állnak, újításokat eszközölni. Minél látványosabb az irányváltás, annál lelkesebbekké válunk. Ez nagyon hasznos és időszerű lehet (a föld elemben levő bolygók harmonikus fényszögei: Bika Vénusz trigonja a Bak Marssal, Plútóval, a Mars/Plútó szextilje a Jupiterrel elegendő valóságérzéket és kitartást ad a kivitelezéshez), de a túlzott sietség, a részletek fölötti elsiklás óriási melléfogásokat eredményezhet. Az Uránusz lázadásokkal, forradalmakkal, robbanásokkal, időjárási szélsőségekkel is kapcsolatban áll, így nem csupán kellemes meglepetések várhatók.

A Merkúr, a gondolkodási folyamatok, kommunikáció, információáramlás planétája ugyanezen a napon hagyja abba tolatását és a Kos 4°48′-en direkt stacionáriusba vált. A direktbe fordulást követően ügyeink visszazökkennek a normális kerékvágásba, de a stacionárius szakaszban még bőven várható zűrzavar. A Kosban (Nap, Hold, Merkúr, Uránusz) és a Bakban (Mars, Szaturnusz, Plútó) haladó bolygók közötti feszültség szintén arra utal, hogy a változások nem zajlanak zökkenőmentesen. A gondolkodás (Merkúr) és az érzelmek (Hold) princípiuma egy tüzes, a Mars uralma alatt álló jegyben arra figyelmeztethet, hogy az emóciók megnehezítik a józan, tárgyilagos ítéletalkotást. A Nap – Uránusz együttállás két nappal később, április 18-án pontosul be, de az újhold- képletben – s így a következő 28 nap történéseiben is meghatározó szerepet játszik. Mint az áprilisi előrejelzésekben szó volt róla, egy hosszabb távú folyamatról van szó: a Nap a feszültségektől terhes Plútó kvadráttól tart az Uránusszal való találkozó felé.

Újhold a Kosban, 2018 ápr 16, Bp. 03:58′Lehetőségek és kockázatok

Személyes szinten, ha épp megrekedtünk egy élethelyzetben, talán épp ilyen elemi erejű impulzusokra van szükség ahhoz, hogy kimozduljunk a holtpontról. De vigyázat: e rendkívül robbanékony bolygóhatások mellett még egy úgynevezett irányított detonáció is kiszaladhat ellenőrzés alól. Ez pedig különösen akkor okozhat felfordulást szerelmi életünkben, családi, baráti viszonyainkban, szakmai területeken, ha az érintett kapcsolatok már eddig is borotvaélen táncoltak, az egyensúlyt csak nagy- nagy erőfeszítésekkel -és egyre több energiával sikerült fenntartani, esetleg már régóta csak önismétlés, egy helyben toporgás jellemezte ezeket az interakciókat. Nos, ha most a tettek mezejére lépünk (vagy éppenséggel a másik fél lendül akcióba) – a cselekedetnek borítékolhatóan meglesz a hatása. Csak persze nem biztos, hogy olyan, amilyet szerettünk volna.

A nagyvilágban ezek a bolygóformációk a már meglévő háborús konfliktusok eszkalálódását -ld. a szíriai fejlemények, katonai akciókat, forrongást, lázadásokat, többé vagy kevésbé erőszakos demonstrációkat jelezhetnek. Ezek a tendenciák a következő hetekben is megmaradnak.

A kreativitás, tudatosság (a Nap) és a nagy ébresztő (Uránusz) közötti találkozó az individualitást, újítást helyezi középpontba. Ez az együttállás segít ráérezni, milyen jellegű változásokra van szükség, hol van szükségünk nagyobb szabadságra. Csakhogy az Uránusz fütyül a konvenciókra. Egyaránt képes sutba dobni a megkövült, a fejlődést már nem szolgáló – vagy kimondottan akadályozó és a még mindig használható, jól bevált, a növekedéshez támaszt adó régi struktúrákat is. Fokozatosságról hallani sem akar: a gyors változásokat, izgalmas élményeket, újdonságokat keresi. Spontán és idealista, így a részletek és a tettek következményei sem érdeklik. Az árnyalás sem az erőssége: a forradalmi lendület hevében hajlamos lehet a kád vízzel a gyereket is kiönteni. Ugyanez vonatkozik a cselekvés – orientált Kos jegyre.

Siess lassan !

Személyes életünkben és közösségi szinten tehát az újholddal együtt álló Uránusz elemi erővel ösztönözhet, hogy lépjünk új utakra – a Kos jegy (és így az újhold ura). a Mars azonban a Bakban, a Szaturnusz otthonában áll. A Szaturnusz pedig egy merőben más energiaformát képvisel: lelassít, megfegyelmez, akadályokat helyez utunkba, határokat szab és mielőtt tovább enged, vizsgáknak és valóságteszteknek vet alá. A kötelességek, a felelősség és az időtényező szintén a Szaturnuszhoz társítható. A konvenciók, tradíciók,  az autoritásfigurák, államgépezet is analógialáncába tartoznak. A Szaturnusz 2020 decemberéig a saját jegyében áll, így hatása még erőteljesebb. A nagy feladatosztó uralma alatt a Mars, a cselekvés, önérvényesítés és a harc planétája veszít forrófejűségéből és némiképp lelassul, de ez korántsem jelenti, hogy veszítene hatékonyságából. (Idén, mivel nemrég szabadult a március végét – április elejét meghatározó Szaturnusz -együttállás szorításából, még nehézkesebben mozog, de feltartóztathatatlanul közeledik a másik jelentős találkozó, az április 22-én bepontosuló Plútó együttállás felé. Az újhold idején épp fél úton van a két bolygó között, így mindkét energiát ötvözi. Mint az előző, számos bejegyzésben már szó volt róla, a Szaturnusz és a Plútó kimondottan nehézsúlyú bolygójátékosok, amikor pedig a karma és az alvilág ura között egy kozmikus terminátor közvetít, végképp nem ajánlott fejjel menni a falnak. A Szaturnusz ráadásul április 17-én kezdi meg szeptember 6-ig tartó tolatását, ami újabb üzenet lehet a vájtfülűeknek.)Mérd fel az erőviszonyokat !

Bár sem az Uránusznak sem a Kosnak nem szokása az ilyesmi, mielőtt kicsörtetnénk a csatatérre, nem árt józanul, hogy úgy mondjam szaturnuszi tárgyilagossággal felmérni az erőviszonyokat. A Szaturnusz otthonában, a Mars erőben van a Bakban, így hatásaik fokozottan érvényesülnek. A Plútó 2008 óta tartózkodik ugyanebben a jegyben, és a tapasztalatok azt mutatják, egész jól elvan. Apropó, a fegyveres testületek, pl. katonaság, rendőrség szintén Mars-analógiák, különleges alakulataik esetén már a plútói vonások is megjelennek. Persze az individualista, spontán, lendületes Kos jegye is harmonizál az Uránusz karakterével, a Nap pedig erőben van az első tavaszi jelben -de a Hold már kimondottan rosszul érzi magát a Mars uralma alatt, a Merkúr pedig épp most tér magához a tolatás zsibbadtságából. Összességében nézve tehát, bár a Kos – energiák látványos tűzijátékot jelezhetnek, a Bak hatások erőteljesebben és hatékonyabban érvényesülnek. A kettő úgy viszonyul egymáshoz, mint a petárdázás a nehéztüzérség, a Molotov -koktél a páncélozott harci kocsik eszköztárához. (Bővebben: A tűz elem és az agresszió, A föld elem és az agresszió)

A jelenlegi időszak legnagyobb kihívása: sort keríteni az esedékes átalakításokra, akkor is, ha ezek érdekében el kell hagyni a komfortzónát, közben gondosan ügyelve arra is, hogy ne perzseljük fel azt is, amire még szükségünk van. Jóllehet a Bakban (Mars, Plútó) és a Bikában (Vénusz) levő bolygók közötti földtrigonok megajándékozhatnak a hosszabb távú, kedvező folyamatok elindításához szükséges valóságérzékkel és kitartással, a szélsőségeket nem könnyű elkerülni.

Személyes szinten ez mégis kivitelezhetőbb, mint kollektív folyamatok esetén, hiszen ne feledjük: a Kos a saját, egyéni útját járja. Egyéni szinten a tudatosság és a szabad akarat is nagyobb szerepet kap, így az elkerülhetetlen változások nem csupán megtörténnek velünk, hanem mikéntjükre, ütemükre, intenzitásukra is nagyobb befolyást gyakorolhatunk. Csoportszituációkban erre jóval kevesebb az esély. Nem utolsó sorban azért, mert tömegbe verődve a legharciasabb kosok is birkanyáj benyomását kelthetik, az őket terelgető főkolomposok között pedig nem csupán hófehér, hanem fekete bárányok, sőt, még báránybőrbe bújt farkasok is akadnak. Ez a megállapítás valamennyi hadban álló csoportra igaz. Szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is. 

Kapcsolódó

 

Áprilisi előrejelzés

Vénusz a Bikában 2018

Mars a Bakban 2018

Szaturnusz a Bakban tematikus oldal

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén

A föld elem és a szellemi utak

A tűz elem és az agresszió

A föld elem és az agresszió

Mars – Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás ?

Jupiter – Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!