A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai 1 (2010 – 2011-es szembenállás)

Jupiter – Szaturnusz szembenállás ( 2010 május 23)

 

Elkezdődött a végletek időszaka ( Dívány 2010 május)

A jelenlegi Jupiter- Szaturnusz szembenállás tulajdonképpen már  2010 április végén éreztetni kezdte hatását, és egész májusra rányomja bélyegét. A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában.

A 2010. május – 2011. március között kialakuló szembenállások pl. fordulópontot jelenthetnek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vonhatnak maguk után.

A Jupiter gyorsabban halad a Szaturnusznál, ezért a 20 évenkénti találkozójuk előtt többször is kölcsönhatásba kerülnek egymással, ún. fényszögeket, aspektusokat képezve. Ezek egy része megint csak fontos mérföldkövet jelent az egyéni életben és világviszonylatban is. A ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére, az oppozícióra két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor.

Az emberek kísérletezőbbek ilyenkor

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén” (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.

A bőség is jellemző és a gátlástalanság

A ciklus első évtizedében tehát a jupiteri jelleg uralkodik a gazdaságban, kultúrában, a társadalom egészében. Azaz a minőség pozitívumai, a terjeszkedés, optimizmus, spekuláció, kockázatvállalás, nagyvonalúság, bőség, fejlődés ugyanannyira jellemző, mint árnyoldalai: pazarlás, opportunizmus, gátlástalanság, minden fajta valóságalapot nélkülöző, vérmes remények.

Ezzel szemben a ciklus második évtizede olyan szaturnuszi tulajdonságokkal jellemezhető, mint: visszafogottság, összehúzódás, takarékosság, mértékletesség, szerénység. Ennek az időszaknak behatároltabbak a lehetőségei, az általános pesszimizmus, csalódottság pedig részben annak tudható be, hogy az előző tíz év alatt sokan azért nem használták ki a kínálkozó alkalmakat, vagy nem becsülték meg lehetőségeiket, mert abba az illúzióban ringatták magukat, hogy Fortuna bőségszaruja mindig rendelkezésükre áll majd. Egyfajta kiégettség, kiábrándulás, a nagy ideálok elvesztése szintén sokaknak ismerős életérzés lehet.

A jelenlegi Jupiter – Szaturnusz szembenállás tulajdonképpen már április végén éreztetni kezdte hatását, és egész májusra rányomja bélyegét. Július végétől szeptemberig szintén érzékelhető lesz befolyása, mint ahogy 2011 tavaszának (március – április), majd 2012 elejének eseményeiben is meghatározó szerepet játszik. Jelen időszak tehát kettejük kötélhúzásának csúcspontjának is tekinthető, az elkövetkező éveket pedig, a 2020-ban bekövetkező újabb Nagy Konjunkcióig a Szaturnusz fogja uralni.

Mi is ez a szembenállás?

A Szaturnusz és a Jupiter legutóbb 2000. május 28-án ült össze a Bika jegyében, most pedig a Szűz (Szaturnusz) és a Halak (Jupiter) végéről tartanak tükröt egymás felé. Szembenállásuk 2010 május 23-án vált egzakttá. Míg 20 évenként bekövetkező együttállásaik egy új ciklus kezdetét jelzik, a ciklus félidejében, tehát a konjunkciót 10 évvel követő szembenállás arról árulkodik, mi bizonyult tartósnak az akkor felépített struktúrákból, milyen értékek állták ki az idő próbáját. Itt az ideje nekünk is visszatekintenünk hát, mit tartottunk fontosnak 10 évvel ezelőtt, milyen alapokról indultunk, mi minden valósult meg egykori a terveinkből és miben kellett változtatnunk? Mindezzel párhuzamosan érdemes áttekintenünk a szűkebb és tágabb környezetünkben zajló eseményeket is, barátaink, ismerőseink életétől a tömegeket befolyásoló politikai, társadalmi, környezeti változásokig.

Ellentétekből születhet az egyensúly ( Dívány, 2010. május)

A Jupiter-Szaturnusz szembenállás kapcsán érdemes kicsit megvizsgálni ezt a fényszöget, amely, bár látszatra kibékíthetetlen ellentétet jelöl, mégis, az általa kikényszerített egyensúly akár álmaink megvalósulását is eredményezheti.

Az oppozíció a polaritás, az egymást kiegészítő, egyszersmind egymással összebékíthetetlen ellentétek jelképe az asztrológiában. A nappal és éjszaka, a hideg és a meleg, a tél és a nyár, a Jó és a Rossz ellentétpárjai mindannyiunk számára ismerősek. A kínai kultúrkörből ismerős jin-jang ábrázolások szimbolikája pedig arra hívja fel figyelmünket, hogy még az egymást kizáró végletek sem lehetnek meg egymás nélkül, a világot a kettőjük közötti kölcsönhatás tartja működésben, és mindegyik tartalmaz valami keveset a másikból.

Emberi tudatunk azonban polaritásokban gondolkozik, ha pedig az ellentétek túlságosan kirívóak, nehezen képes egységben szemlélni őket. Ezért az oppozíció jelképezte kapcsolatokat is hajlamos végleteiben megélni. Az, hogy ki hogyan reagál a jupiteri és szaturnuszi erők kötélhúzására, részben attól függ, saját képletében hogyan boldogul ezekkel a princípiumokkal. Az asztrológia figyelembe veszi a személyes fejlettségi szintet, a képlet tulajdonosának környezetét, neveltetését is, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy akár egy és ugyanaz az ember, különböző életszakaszokban, különböző feltételek között is különböző szinteken kezelhet egy és ugyanazon problémát. (Hogy milyen életterületeken feszítenek bennünket leginkább az ellentétek, azok a házak mutatják, amelyeket az oppozíciós fényszög összeköt.)

Generációs harc

A görög mitológiában Kronosz (Szaturnusz) Zeusz (Jupiter) apja volt, kettejük szembenállása tehát az apák és fiúk generációja közötti konfliktusként is felfogható. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, szülők és gyerekek
A mitológiai Szaturnusz felfalta gyerekeit (azaz „elnyelte” kreatív megnyilvánulásait) Jupitert, Neptunuszt és Plútót, mert félt (a szorongás szintén a princípiumra jellemző életérzés), hogy azok majd letaszítják trónjáról. A későbbiekben ez pontosan így is történt. A fényszög másik jellemző megnyilvánulása lehet a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes kötelesség szakít ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)
Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. Egy vágyott cél elérése még a leghétköznapibb szinten is áldozatokat tehet szükségessé (pl. az álomalak elérése érdekében tett erőfeszítések). Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

A vad kreativitás megzabolázása

Ha nem is sikerül mindig ideális egyensúlyt teremteni az ellentétek között, érdemes mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítani. A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba. A Szűz jegyében különösen ragaszkodik a részletekhez. Ne vegyük hát zokon tőle, hogy folyton folyvást ilyen kérdésekkel kellemetlenkedik: „Technikailag kivitelezhető?” „Vajon mitől nem működik?” „Honnan szerezhetnél segítséget?” „Milyen eszközök állnak rendelkezésedre?” „Vannak forrásaid a projekthez?” „Elég gazdaságos-e?” „Mennyi időn belül tudsz elkészülni?” Meglehet, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül oly módon megválaszolnunk kérdéseit, hogy tovább juthassunk. De úgy tűnik, mintha a Halak Jupiter zabolátlan kreativitásának egyenesen szüksége lenne a szaturnuszi szőrszálhasogatásra, hogy álmaink föld közelbe kerüljenek és magunk és mások számára egyaránt értékes, konkrét formát öltsenek.

Tökéletes egyensúly

Ha a két ellentétes elv között sikerül megtalálni az egyensúlyt, a Jupiter továbbra is derűlátó marad, csupán felelősség nélküli optimizmusát veszíti el. A Szaturnusz kilép a puszta ténymegállapító szerepéből, rideg – hideg tárgyszerűsége emberi melegséggel párosul, a törvény betűje mellett annak szellemére is tekintettel van. A törekvések emberi tartással ötvöződnek, így aztán ambícióit, személyes becsvágyát oly módon sikerül kiélnie, hogy mások érdekeire is messzemenően tekintettel van.
Ha a Szaturnusz valóságérzékkel ajándékozza meg, a Jupiter tisztában van az elé tornyosuló akadályok természetével. Lendülete, lelkesedése azonban képes legyőzni ezeket, így lépéstől lépésre kitaposhatja egyéni útját és olyan érett személyiséggé válik, akinek már puszta jelenléte is gyógyító hatással van környezetére. Ily módon otthonra talál a világban.

Jupiter – Uránusz együttállás

 

Sokkoló események várhatók (Dívány 2010 május)

A Jupiter és a Szaturnusz egyébként sem egyszerű huzavonáját egy Jupiter- Uránusz együttállás teszi még kacifántosabbá. Kettőjük találkozása önmagában is különleges esemény: 14 évente kerül rá sor. Meglepő fordulatokra számíthatunk.

A két bolygó jól megérti egymást: mindkettő kalandvágyó, jövőorientált, újító szellemű, nagy mókamester. Őket aztán bajosan lehetne szőrszálhasogatással vádolni, imádják, ha zajlik körülöttük az élet, ezért lefogadhatjuk, hogy mi sem fogunk unatkozni. Társulásukat ötletgazdagság, szellemesség, merészség, újítási kedv, gazdag fantázia, az újdonságokra való fogékonyság, zseniális sziporkák, találmányok ugyanúgy jellemezhetik, mint a túlzásokból fakadó problémák: az elhamarkodottság, a valóság rovására túlburjánzó képzelet, veszélyek hajszolása, hazárdírozás a szó szoros vagy átvitt értelmében, de bármilyen más formában is elkaphat a gépszíj.

A két bolygó természetében rejlő eltérések még szélsőségesebbé tehetik az előttünk álló időszakot. A Jupiter pl. a lassúbb, követhetőbb változásokat kedveli, a fokozatosság elvét szem előtt tartva időt hagy, hogy hozzászokjunk az új helyzetekhez, és kifejlesszük a kezelésükhöz szükséges eszközöket. Ezzel szemben az Uránusz kvantumugrásokban halad, azonnal és radikálisan akar változtatni, rögtön eredményt akar, félő tehát, hogy a vízzel együtt a gyereket is kiönti. Különösen, hogy ellentétben az élni és élni hagyni elvét valló -Jupiterrel, inkább csak elvileg humanista, mint a gyakorlatban.

Elindult a flúgos futam

Életünk tehát akár egyik pillanatról a másikra is 180 fokos fordulatot vehet. 2010.május 28– tól, amikor az Uránusz becsörtet a Kos jegyébe, még pörgősebbre vált a tempó, június 6- án pedig, amikor a Jupiter is beéri, vágtájuk egyenesen követhetetlenné válhat

Kettejük találkozója egyaránt hozhat hirtelen, meglepő változásokat a nagyvilágban és személyes sorsunkban. Némelyek jelentőségét csak évek múlva tudjuk majd felbecsülni. A együttállás által érintett életterületeinken mi is kalandvágyóbbak, kockázatvállalóbbak leszünk a szokásosnál, érvényre szeretnénk juttatni egyéniségünket, kreativitásunkat, megújulást sürgetünk. Megnő az önbizalmunk, nagyobb szabadságot szeretnénk, esetleg türelmetlenebbekké, követelődzőbbeké válunk.

Ha pedig úgy tapasztaljuk, hogy mi magunk nem sokat változtunk, talán emberi kapcsolataink okoznak meglepetéseket. Időnként egyenesen sokkolókat. A derült égből villámcsapásként lesújtó szakítások ugyanúgy benne lehetnek a pakliban, mint az, hogy egyik pillanatról a másikra belefussunk életünk nagy szerelmébe.

Újabb boszorkányperek vagy a lángelme sziporkái?

Könnyen belátható, hogy az eufórikus duó a komor Szaturnusszal párosulva, cifrábbnál cifrább helyzeteket eredményezhet. A lehetőségek kavalkádjában minden igaz és az ellenkezője is: egy szempillantás alatt érhetnek hatalmas károk és megüthetjük a főnyereményt, a legszerencsétlenebbnek tartott sorsfordulatok idővel a legnagyobb jótéteményeknek bizonyulhatnak.

Ha a bőségesen áramló energiák, ötletek, képességek nem találnak maguknak megfelelő közeget, a feszültség szűk körben robban: szétdúlva családi, baráti vagy munkatársi kapcsolatainkat. Hangulatunk annyira ingatag, hogy nem is kellenek feltétlenül külső események ahhoz, hogy fergeteges jókedvünk egyik pillanatról a másikra búskomorságba csapjon át. Eközben, mintha csak a tárgyak is átvennék a feszültséget, gyakoribbak lehetnek a robbanások, tűzesetek, rövidzárlatok is.

Az egészen abszurd hit- és ideológiabeli viták szintén okozhatnak emberi tragédiákat. 1692- ben például, amikor a legutóbb állt együtt úgy az Uránusz és a Jupiter, hogy egyszersmind a Szaturnusszal is szembekerültek (akkoriban az Ikrek – Nyilas jegyeket kötötte össze az oppozíció), zajlottak a salemi boszorkányperek. Az akkori tömeghisztériát iskolás gyerekek robbantották ki júniusban, szeptember 22- ig pedig, amikor a perek véget értek, 19 ártatlan embert felakasztottak, egy belehalt a kínzásba, több mint száz gyanúsítottat pedig bebörtönöztek.

Ha azt szeretnénk, tehát, hogy az ellentétek nekünk dolgozzanak, ahelyett hogy aknamezővé változtatnák életünket, fantáziánknak szövetkezni kell a stabilitást, teherbíró alapokat adó gyakorlati oldallal. Ne csak egyet aludjunk, mielőtt hirtelen haragunkban vagy lelkesedésünkben felrúgnánk egy régi kapcsolatot, munkahelyet, stb. Engedjünk időt magunknak arra is, hogy kiderüljön: nagy ötleteink, ha átmenetileg nem is valósíthatók meg, csakugyan olyan zseniálisak- e mint pl. Leonardoé vagy már megint üresjáratban pörög az agyunk? Megoldást jelenthet a kemény, őszinte szembesülés is. Ha pedig látszólag minden darabokra hullik körülöttünk, a sors kezünkre játssza az újra kezdéshez szükséges lehetőségeket is.

Beérő folyamatok, nagy változások

 

A szembenállás hatásai a nagyvilágban

A mundán asztrológiában a  Jupiter és a Szaturnusz 20 évenkénti találkozója (az ún. Nagy Konjunkció) új időszak beköszöntését jelzi a gazdaságban, kultúrában és politikában egyaránt.  A 20 éves ciklus folyamán kiemelkedő szerep jut  a két bolygó óriás fél időben bekövetkező szembenállásának. Egyes, még az együttállás során elkezdődött fejlődési folyamatok beérnek, majd lebomló, hanyatló fázisba kerülnek és nem ritkák  a gyökeres  átalakulások sem. A 2010 május – 2011 március között kialakuló szembenállások pl. fordulópontot jelenthetnek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vonhatnak maguk után.

Mint fentebb említettük, az utolsó  Nagy Együttállásra 2000 május 28-án került sor, a Bika jegyében. Az ezt megelőző öt oppozíció 1989 szeptembere és 1991 májusa között jött létre.1989 őszén, amikor a Bak jegyében álló Szaturnusz és a Rákban állomásozó Jupiter először nézett farkasszemet egymással, mint bizonyára emlékszünk rá, Magyarország 13.000 kelet- német turistának adott lehetőséget arra, hogy Ausztriába jusson. Az ezt követő két hónapban felgyorsultak az események: a kelet német országi demonstrációk novemberre a  berlini fal összeomlásához vezettek – de az Európán kívüli térségekben is nagy átalakulások zajlottak ( Pl. Nelson Mandela szabadulása és az apartheid rendszer összeomlása, a Tiennanmen téri vérengzésbe torkolló demokratikus diákmozgalmak Kínában, Szaddam Husszein Kuwaitot lerohanó csapatai, ami az Öbölháború kirobbanásához vezetett, stb)

Az 1989 – 1991 között lezajlott, nagy horderejű változások ismeretében okkal feltételezhetjük, hogy az elkövetkező 12 hónap folyamán is sok átalakulásra számíthatunk világszerte. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a formáció két változó jegyben (Szűz és Halak) álló bolygó között jön létre.  A változások természetét boncolgató előrejelzések azonban épp olyan szélsőségesek, mint az összecsapó ellentétek, a túlságosan leegyszerűsítő magyarázatok pedig ugyanannyira gyakoriak mint az asztrológia nagy közhelyei.

Az asztrológia egyik alapszabálya pl, hogy az egymással kölcsönhatásba kerülő bolygók közül annak a hatása érvényesül jobban, amelyik kedvezőbb helyzetben van. A hagyományok szerint a Jupiter otthonosan érzi magát  a Halakban, hiszen a Nyilas mellett ez a jegy felel meg a leginkább a természetének. Kézenfekvőnek tűnik tehát a következtetés: csakis és kizárólag pozitív fejleményekre számíthatunk, a Jó ugyanúgy győzedelmeskedik a Rossz felett, mint egy Disney – rajzfilmben.

De az effajta leegyszerűsítések már akkor is megbosszulnák magukat, ha csupán a Szaturnusz – Jupiter szembenállását kellene értékelni. Jelen esetben azonban, mint már a korábbi írásokban is említettük (Titánok harca őszi számvetéssel, Vigyázat, balesetveszély), a Jupiter egyszersmind együtt áll a Szaturnusszal már 2008 novembere óta oppozíciót képező Uránusszal, valamint a Scheat (Sheat) nevű állócsillaggal.

Ez utóbbiról még érdemes lesz néhány szót ejteni a későbbiekben. Egyelőre elég annyit tudni róla, hogy a Pegazus csillagkép része és a Halak 29  fok 30 percén helyezkedik el. A régi idők asztrológusai nem voltak túlságosan hízelgő véleménnyel róla.

“Balszerencsés eseményeket jelez hajókkal, tengerrel kapcsolatban és megváltoztatja az időjárást.” “Nagy szerencsétlenségeket, gyilkosságot, öngyilkosságot, vízbe fulladást hoz” “Rossztevőkhöz kapcsolódva jelzi, hogy a szülött katasztrófák áldozatává válik (pl. árvizek, hajótörés, bányabaleset, modern asztrológiában a repülő balesetekhez is köze van)

A képet tovább árnyalja, hogy  ugyancsak május 23-án került  szembe a Rákban haladó Vénusz  a Bak Plútóval. Kettősük kombinációja a már bemutatott Jupiter – Szaturnusz szembenállással létrehoz egy, az asztrológiában Nagy Kereszt néven ismert formációt. A lassúbb haladású alapjátékosok  (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) mellett a közeljövőben, más és más szereplőkkel többször is összeáll  majd a történelem csináló formáció.

A nyár második ilyen találkozójára  a június 26-i holdfogyatkozáskor kerül sor,  A Nagy Krízis Keresztjének vagy a Szenvedés és szolgálat alakzatának becézett formáció pedig augusztus 6, 7-én án alakul ki.

Ezeknek az alakzatoknak  a megfelelő értékelése már évek óta fejtörést  okoz az asztrológusoknak. Hiszen az említett hatások nem elszigetelten, hanem egymással keveredve  jelentkeznek, hol felerősítve egymást hol pedig merőben ellentétes tendenciaként.

Az Uránuszhoz, Plútóhoz társított jelenségekben önmagukban is van valami sokkoló, meglepetés szerű. Az orrunk előtt levő, unalomig ismert elemek egyik pillanatról a másikra állhatnak össze egy vadonatúj egésszé, vagy derült égből villámcsapásként egy olyan tényező is megjelenhet, amire álmunkban sem gondoltunk volna. Az érzelmi reakciókra,  érzelmi, hangulati légkörre utaló bolygók,  pl. a május 23-án Rákban  álló Vénusz, vagy június 26-án a Rák jegyében haladó Hold feszült fényszög kapcsolatai pedig arról árulkodnak, hogy a küszöbön álló események érzelmi tehertételt jelentenek, a konfliktusba kerülő feleknek nem lesz könnyű közös nevezőre jutniuk, az egyébként is nehezen kezelhető helyzetek érzelmi zűrzavart, sérüléseket idéznek elő, az emberek irracionális hangulatok, szélsőséges érzelmek játékszerei, hajlamosak lehetnek hisztérikusan reagálni, túlreagálni, vagy épp ellenkezőleg, még  a legindokoltabb esetekben sem mutatni érzelmi reakciókat. A még olyan kívánatos célok elérése is komoly áldozatokkal jár, a továbbjutáshoz valami, számunkra különösen kedves, fontos dologról vagy kapcsolatokról kell lemondani.

A mundán asztrológusok szerint  az alakzat nagy kihívások és drámai átalakulások időszakát vetíti előre. Mivel sok tekinteben emlékeztet egy, a ’30-as évek alatt létrejött Nagy Keresztre, a mundán asztrológusok gyökeres gazdasági, társadalmi, tudományos és  katonai- politikai átalakulásokat jeleznek”

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!