Április 2018

Nehézkesen, robbanékony hangulatban kezdődik április. A hónap első tíz napját követően a blokkolt energiák lassanként feloldódnak, és tudatossággal, időzítéssel, gyakorlatias gondolkodásmóddal, a valósághoz igazodó stratégiákkal sok jót is ki lehet hozni ebből az időszakból. A forrófejűség, kapkodás, indulatból hozott döntések, hatalmi harcok azonban nehezen helyrehozható károkat okozhatnak.

A hónap első napja nem biztos, hogy az áprilisi mókák jegyében telik. A március 31-i telihold erőpróbáló fényszögei még mindig érződnek, a Mars – Szaturnusz együttállás, amely március utolsó két hetére és április első tíz napjára is befolyást gyakorol, 2-án pontosul be.

A Mars és Szaturnusz e találkozásai gyakran hozhatók kapcsolatba áttörésekkel (ezek rendszerint a sokadik nekifutásra következnek be, illetve nagy áldozatokat követelnek) vagy összeomlásokkal. A tranzit már jóval a bepontosulás előtt, jelen esetben azóta érezteti hatását, hogy a Mars március 17-én belépett a Bakba. A Szaturnusz és a Mars találkozásának időszakait mindenki másképp és másképp éli meg, képlete sajátosságai szerint. Általánosságban véve elmondható, hogy a vágy, a lendület, a cselekvési szándék egyidejűleg érvényesül valamilyen gátlással, frusztrációval.

Ami ilyenkor eltörik, az jó darabig úgy is marad. Mindez nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk vágyainkról, de az eddiginél fegyelmezettebb mederbe terelve, bizonyos korlátokat figyelembe véve kell megélnünk őket. A választási szabadság ezekben a napokban is érvényesül: szabadon eldönthetjük például, valamilyen értelmes dologgal, kreatívan töltjük a kényszerparkolás időszakát, addig is növelve állóképességünket, míg ki nem gyullad a zöld lámpa, vagy újra meg újra nekimegyünk a falnak, míg összezúzzuk magunkat. (Bővebben l. a fényszöggel foglalkozó bejegyzéseket: Mars – Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás?, Mars a Bakban : 2018 tavasz, A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai). A két bolygó a rosszindulatú, balesetekkel – főleg szemsérülésekkel, erőszakkal, gátlástalansággal kapcsolatba hozható Facies állócsillaggal is együttállást képez, ami még nagyobb körültekintésre ad okot.

Az április 1-i Nap – Merkúr együttállás jó esetben a tudatosság növekedését jelzi, így ahelyett, hogy fejjel mennénk a falnak, értelmetlen harcokba bonyolódnánk, reflexióra használjuk a rendelkezésre álló időt. Ez a Merkúr tolatása miatt is indokolt: a cselekvés pillanata később jön el.

Önfegyelmet gyakorolni persze a következő napokban még nehezebb lesz, hiszen 4-én és 5-én a tolató Merkúr a Marssal és a Szaturnusszal is kvadrátot képez. Ez az időszak rendkívül balesetveszélyes is. Ezekről a fényszögekről más részletesen szó volt az előző bejegyzésekben: Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén, Erőpróbáló Merkúr – Szaturnusz kapcsolatok a radixban és tranzitként, így csak néhány mondatban térek ki rá.

Koson való áthaladása során a Merkúr háromszor képez erőpróbáló fényszöget a Szaturnusszal, de az április 5-i találkozásuk a legjelentősebb. Akkor ugyanis a tolató Merkúr egyszerre képez kvadrátot a Szaturnusszal és a Marssal. Nem csupán felül kell vizsgálnunk és újra kell gondolnunk (Merkúr R) tehát valamit, hanem a korlátok (Szaturnusz), (mások) cselekedetei és/vagy versenyhelyzetek (Mars) is kihívások elé állítanak. A Kos a Mars uralma alatt áll, ami még több agresszív/ vitatkozó energiát jelent. Ezzel egyidejűleg a szaturnuszi korlátok is érvényesülnek. Mindez tömény frusztráció, esetleg brutalitás, bántó szavak formájában nyilvánulhat meg. Most fokozott elővigyázatosságra van szükség: a keletkezett hőt inkább arra érdemes használni, hogy feltüzeljük az akadályok leküzdésére irányuló eltökéltségünket, semmint hogy romboló szócsatába bonyolódjunk.

A Vénusz és a Szaturnusz április 7 -én bepontosuló trigonja valamelyest enyhíti a légkört. Így az indulatoskodás, felelőtlen hőzöngés mellett remélhetőleg a gyakorlati szempontok is szerepet kapnak. A fényszög érzelmi életünkre és pénzügyeinkre is stabilizálóan hat. Ily módon akár a bőség zavarában is visszafogottabban költekezünk, amellett, hogy jövedelmező stratégiákat dolgozunk ki, hajlamosak vagyunk komoly, minőségi munkát is fektetni projektjeinkbe. Vállalkozás, különféle típusú magánéleti, üzleti vagy szakmai társulások esetén egyaránt jó érzékkel különböztetjük meg egymástól a kifizetődő és az energiarabló interakciókat. Értelemszerű, hogy csak az előbbieket részesítjük előnyben.

Április 10-én vegyes hatások érvényesülnek.

A Nap és a Plútó aznap bepontosuló kvadrátja rögeszmésségre hajlamosíthat, kisebb- nagyobb bosszúságokat, konfliktusokat hozhat. Az általa jelzett változások gyakran tartósak és valaminek az elmúlásához, valakinek a halálához, valamilyen dráma csúcspontjához kötődnek. A diszharmonikus Nap – Plútó – kapcsolatok lélektani hadviselésre, hatalmi harcokra is utalnak, így munkahelyünkön, magánéletünkben és a nagyvilágon is a pszichoterror különféle megnyilvánulásainak lehetünk tanúi. Felesleges hangsúlyozni, ezek nem azok a napok, amikor érdemes konfliktusokba kell bonyolódni. Április 18-án, két nappal az újholdat követően, amikor a Nap eléri az Uránuszt, még markánsabb jelzések érkezhetnek az esedékes változások természetéről.

A Nap azonban a tudatosság princípiuma is, így arra is van lehetőség, végre megértsük, milyen ellentétek és konfliktusok kezelésével van dogunk. Az elmúlt hónapok folyamán összegyűlhetett a saját élményanyag is, hogyan konkretizálódtak ezek a hatások egyéni szinten Mivel ez a döntések előtti átértékelés ideje, elkel az eddigieknél nagyobb fokú tudatosság, rálátás. (Mint már többször felhívtam a figyelmet, az ugyanaznap vagy pár nap eltéréssel mutatkozó hatások összeadódnak, így együttesen értelmezendők. Az egymással ellentétes tendenciák bonyolultabbá teszik a képet).

A légkört az ugyanaznap egzakttá váló Mars – Vénusz trigon oldja. A két földes jegyben álló bolygó kapcsolata szenvedélyes flörtöt jelezhet, amelyből akár tartós kapcsolat is lehet. Hogy hosszabb távon is tombol majd a szerelem vagy csak időszakos fellángolásról van szó, a képlet egyéni adottságaitól függ. Általános értelemben vágyainkat, érzelmi és biztonsági szükségleteinket a gyakorlatban is hatékonyabban tudjuk érvényesíteni. Ez szakmai, üzleti projektek esetén is jól jöhet

Innentől kezdve, bár még nagyon sok a váratlan fejleményekre, impulzív döntésekre utaló elem, a józan ész és a gyakorlati szempontok is szóhoz jutnak. Az akadályok mellett már a lehetőségek és eredmények is egyre jobban észrevétetik magukat. A Bikában a Vénusz otthon, a Bakban pedig a Mars erőben van, így a befektetett munka busásan megtérül. Jóllehet a Mars csak a hónap vége felé találkozik a Plútóval, a Vénusz pedig április 17-én képez vele harmonikus fényszöget, a plútói befolyás erőteljesen érvényesül. A Bakban Plútó növeli az erőfeszítések hatásfokát és a gyarapodást is látványosabbá teszi. A következő két hét során, amikor a Jupiter – Mars szextil és Mars – Plútó együttállás bepontosul, ez a folyamat egyre erősödik. Az eddigi erőfeszítések gyümölcse kezd beérni – persze csak akkor, ha eddig apait-anyait beleadtunk és ez után sem veszítjük el lendületünket.

Április 12-én a Vénusz és a Mars – Neptun szextil hoz további enyhülést. Ez a fényszög romantikus légkört teremt, emellett segíthet ráérezni a megfelelő irányokra. A kreatív tevékenység, az álmokkal végzett munka hosszabb távon kedvező irányba terelheti azokat a folyamatokat is, amelyekre most látszólag nem vagyunk hatással. Április 14-én újra egzakttá válik a Jupiter és Plútó szextilje. Ez a fényszög majdnem egész évben jelentős stabilizáló erőt gyakorol, hatásával A saját szerencséd kovácsa című bejegyzés foglalkozott részletesen.

Újhold a Kosban

Az április 16-i újhold a Kos 26°-án születik meg (Bp. 03:57′). Az újholdképletről még részletesebben is lesz szó a következő bejegyzésekben; addig is lássuk az ötvöződő hatásokat.

Újhold a Kosban, 2018 ápr 16, Bp. 03:58′

A Nap – Uránusz együttállás két nappal később pontosul be, de a képletben – s így a következő 28 nap történéseiben is meghatározó szerepet játszik. A napot nyugtalanság hatja át: az új életszakasz előtti kellemes izgatottságtól az ideges vibrálásig meglehetősen széles a skála. Az erőteljesen érvényesülő Uránusz – hatások azt sejtetik: a dolgok kicsúszhatnak az ellenőrzés alól.

E felvillanyozó bolygóhatásoknak köszönhetően sokan érzik majd úgy (különösen azok, akiknek a Kos 20 -29 fokán áll Ascendensük, Napjuk vagy más személyi bolygójuk), hogy ideje felébredni a téli álomból és tettek mezejére lépni. Valamennyien hajlamosak lehetünk azonban azokon az életterületeken, amelyek e jegyben vagy a jegy hatása alatt állnak, újításokat eszközölni. Minél látványosabb az irányváltás, annál lelkesebbekké válunk. Ez nagyon hasznos és időszerű lehet (a föld elemben levő bolygók harmonikus fényszögei: Bika Vénusz trigonja a Bak Marssal, Plútóval, a Mars/Plútó szextilje a Jupiterrel elegendő valóságérzéket és kitartást ad a kivitelezéshez), de a túlzott sietség, a részletek fölötti elsiklás óriási melléfogásokat eredményezhet. Az Uránusz lázadásokkal, forradalmakkal, robbanásokkal, időjárási szélsőségekkel is kapcsolatban áll, így nem csupán kellemes meglepetések várhatók.

A Merkúr direkt stacionáriusba vált

Április 16-án, sokunk megkönnyebbülésére a Merkúr is abbahagyja tolatását és a Kos 4°47′-án direkt stacionáriusba vált. Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. (A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik. ) Nos, a direktbe váltást követően ügyeink visszazökkennek a normális kerékvágásba, de a stacionárius szakaszban még bőven várható zűrzavar.

A következő napokban bepontosuló, de az újholdképletben is szerepet játszó bolygóállások szintén óvatosságra intenek.

A Vénusz – Jupiter szembenállás április 17 -én válik egzakttá.

A Vénusz a szerelem, a pénz és az értékek planétája. A Jupiter hatása alá tartozik az expanzió, a pénz, felnagyít mindent, amivel érintkezésbe kerül. Mindkét bolygó jótevő, így ez a tranzit néhány laza, társasági eseményekben bővelkedő nap lehetőségét hordozza, amikor is társas viszonyaink, a földi élvezetek kerülnek figyelmünk középpontjába. Csakhogy a Jupiter egyszersmind fel is nagyít, túlzásokba esik, túl hangzatos kijelentéseket tesz, bolhából elefántot csinál és drámai érzéknek sincs híján. A túlzott elvárások és igények problémák forrásaivá válhatnak. Vénusz esetleg túlságosan követelőzővé is válhat, de akár jogos, akár irreális igényekkel lép fel, mindenképpen többet szeretne, mint amit a tolató Jupiter nyújtani képes. Egy Vénusz – Jupiter szembenállás a valódi és hamis értékrendek közötti konfliktust is jelezhet, beleértve annak megkérdőjelezését is, mennyire valódiak a saját értékeink. A meggondolatlan költekezésnek, mértéktelen dínomdánomnak is súlyos következményei lehetnek, bár a számlát csak később nyújtják be. Ezekben a napokban nehéz önfegyelmet gyakorolni, bár az egyidejűleg érvényesülő Vénusz – Plútó trigon, Plútó – Jupiter szextil sokat javíthat az összképen.

Vénusz – Plútó trigon: április 17

Ez a tranzit szenvedélyt, intenzitást visz kapcsolatainkba. Egyszersmind valamilyen szempontból veszélyes, tiltott vagy szélsőséges viszonyokba is belebonyolódhatunk . Meglévő vonzalmaink is elmélyülhetnek: ha pl. korábban kételyeket tápláltunk afelől, hogy a megfelelő társsal vagyunk-e vagy sem, megérzéseink most megbízható útmutatást adnak. A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (amelyeknek azonban lehet valamilyen alvilági jellege is) . Figyelembe véve a szintén aznap bepontosuló Vénusz – Jupiter szembenállásnál írtakat, pénz-és szívügyekben egyaránt elkel az óvatosság.

Kerülget a sors: kezdetét veszi a Szaturnusz retrográd időszaka

Április 17-én vált retrográd stacionáriusba a Szaturnusz is, hogy megkezdje szeptember 6 -ig tartó tolatását. Mint már többször szó volt róla, a bolygók retrográd mozgásának, különösen a Szaturnuszénak karmikus jelentősége van. Ezekben a napokban szinte fizikailag érzékelhetően nehezedik ránk a nyomás, megrekedtnek, szomorúnak érezhetjük magunkat. Az üzenet olyan helyzetek és emberek révén érkezhet hozzánk, amelyek valami módon struktúrákkal, szabályokkal, autoritás-személyekkel, elvárásokkal és felelősséggel állnak kapcsolatban. A következő négy hónap folyamán jobban tesszük, ha új célkitűzések helyett azon gondolkozunk, hogyan lehetne valóra váltani a régieket, hogyan tökéletesíthetjük módszereinket, illetve megvizsgálnunk: helyes célokat követünk-e. A részletek kidolgozásának is nagy figyelmet kell szentelnünk.

Április 20-án a Nap a Bikába lép, ami újabb megkönnyebbülést jelenthet. Ez a földjegy valóságérzék, gyakorlatiasság mellett az élet kellemes dolgait is nagyra értékeli. Olyan apróságoknak is tud örülni, mint a tavaszi napsütés, a virágzó fák – így egy kiadós séta még a legmélyebb mélyponton is gyógyító hatású lehet. Arról nem is beszélve, hogy közben kitűnő ötleteink támadhatnak azt illetően, mi módon tehetnénk örömtelibbé életünket.

Alvilági kitérő: április 22-én a Plútó retrográdba vált, hogy megkezdje szeptember 30-ig tartó tolatását.

Az alvilág urának direkt és retrográd mozgásával már e blog több bejegyzése is foglalkozott. Emlékeztetőül: a Plútó látszólagos hátráló (asztrológiai szakkifejezéssel retrográd) mozgásának hónapjai alatt olyan élethelyzetek adódhatnak, melyek akár gyökeresen meg is változtathatják hatalmi viszonyokról, üzleti ügyekről, befektetésekről, szexualitásról, intimitásról alkotott nézeteinket. Ez a princípium többek között a felszín alatt zajló, mélyre ható változásokról, a teljes megújulást vagy pusztulást hozó válságokról szól. Mindez bizonyos szempontból magában foglalja a rombolást is : ha egyes struktúrák, helyzetek, kapcsolatok, magatartásmódok működésképtelenségét már saját magunk előtt is egyre nehezebb volt letagadni, ezek megsemmisülésén is felesleges csodálkozni. Persze ez a folyamat nagyon ijesztő és fájdalmas is, így működésbe hozza elhárító- mechanizmusainkat is. Minél nagyobb erővel igyekszünk azonban megakadályozni vagy késleltetni a leépülést, annál nagyobb szenvedést élünk át.

Tágabb környezetünkben azt tapasztalhatjuk, hogy a kulisszák mögött ádáz hatalmi harcok dúlnak. Ez a politikában, közéletben, üzleti világban ugyanúgy érvényes, mint munkahelyeinken vagy gubancos társas viszonyainkban. A konfliktusok, válsághelyzetek állandósulhatnak is (például háborús övezetekben, atomfegyverekkel, hasadóanyagokkal, gazdasággal, pénzügyekkel kapcsolatban). Bizonyos folyamatok megrekedhetnek, a most jegelt témák azonban újra terítékre kerülnek szeptember 30-át követően, amikor a Plútó egyenesbe fordul.

Mars – Jupiter szextil (Bak – Skorpió 20°) : stabilitás, feltételes módban

Az április 24-én bepontosuló fényszög jótékony hatása már egy héttel az egzakttá válás előtt és után is érződik. Felerősíti az év elején összeállt és április 14-én újra egzakttá vált Plútó – Jupiter fényszög hatását is (Bővebben: A saját szerencséd kovácsa). Azonban, mint a szextilt, a Bak, a Plútó princípiumát, a Skorpió Jupitert és a Bak Marsot bemutató cikkekben már volt róla szó, a kedvező bolygókapcsolat korántsem jelenti azt, hogy tálcán kínálják majd a dolgokat. A kapkodás, felületes megközelítés ezúttal nem jön be. A Mars – Jupiter szextil jótékony sugárzása mellett sem elég pusztán a jó intuíció, a kalandvágy és a kockázatvállalási kedv. Alaposan meg is kell tervezni tehát mindent  és módszeresen kell munkálkodni a hosszú távú siker érdekében.

Vénusz az Ikrekben: április 24 – május 19

Április 24-én egy más jellegű hatás is érvényesül: a Vénusz jegyet vált, hogy elkezdje május 19-ig tartó haladását az Ikrekben. A Vénusz többek között a szerelem, a szépség, a társasági élet, a pénzügyek, a gazdaság jelölője az asztrológiában. Amikor tehát otthonából, a stabil, földies Bika jegyéből átlép a levegős Ikrekbe, a fentebbi témákban is változások tapasztalhatók. Járni kezd a levegő, az események felpörögnek, a társas kapcsolatok, beleértve az üzletieket is, könnyedebbé, kötetlenebbekké – rossz esetben súlytalanná válnak. Az ügyes megoldásokat olykor csak hajszál választja el a szemfényvesztéstől, a felelősség megosztására irányuló egészséges törekvéseket pedig a tőle való szabadulási kísérletektől.Ingatag talajon

Az idei év folyamán ez a váltás egy ingatag, egyre ingatagabb időszak kezdetét jelzi. Így a hónap végére a kialakuló zűrzavaros állapotok lefékezhetik vagy megzavarhatják az év közben elindult kedvező folyamatokat. Amiről néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, menni fog, mint a karikacsapás, bravúros gyorsasággal kuszálódhat össze. Az első pillantásra néhány nap/ hét/ hónap alatt, átlátható ütemterv szerint tető alá hozhatónak tűnő projektek lezárása a bizonytalanságba tolódik. Jó esetben természetesen csak arról van szó, hogy a dolgok megvalósulása sokkal több időt tesz szükségessé, mint azt első lelkesedésünkben feltételeztük A kiszámíthatatlan változások május közepétől, amikor az Uránusz a Bikába lép, és kvadrátot képez az akkor már Vízöntőnben levő Marssal, felerősödnek. A nyár folyamán a föld elem – még kevésbé képviseli majd magát, ami figyelmeztető jelként értelmezendő: egyre kevesebb biztos(nak hitt) fogódzó marad.

A földrengés előjeleként április 25 -26-án két erőteljes bolygóhatás is érvényesül.

Egyfelől, a Kos – Bak 9° -án harmadszorra is bepontosul a Merkúr – Szaturnusz kvadrát. Kedvezőtlen esetben az erőpróbáló fényszög hozadékai : terméketlen viták, álláspontjukhoz dogmatikusan ragaszkodó beszélgetőpartnerek, az információcsere különféle típusú megrekedései (kommunikációs zsákutcáktól a kommunikációt szolgáló műszaki cikkekben keletkező zavarokat, rendszerhibákat), késések.

Kedvezőbb esetben arra használjuk ki a kényszerszünetet, hogy felülvizsgáljuk gondolatainkat, eszméinket, keressük a pontosabb önkifejezés lehetőségeit. Végiggondoljuk, hogy az álláspontok további ütköztetése vagy közelítése, netán az adott kommunikációs csatorna ideiglenes vagy végleges lezárása szolgálja-e jobban a javunkat.

Jelen helyzetben a kvadrát hosszabb ideje tartó, lezáratlan konfliktusra utal: a Merkúr és a Szaturnusz először március 11-én, aztán április 4-én keveredett összetűzésbe. Most itt az ideje rálátni az elmúlt másfél hónap folyamataira, levonni a következtetéseket és előrukkolni a megoldással. Ha nem akarjuk erőnek-erejével a másik félre kényszeríteni álláspontunkat, az egyetértés vagy egyet nem-értés kierőszakolása helyett éberen, kívülállóként figyeljük kommunikációnk mintázatait, megállapodásra is van esély.

Ugyanezen a napon pontosul be azonban a Mars- Plútó együttállása is Bak 21°16 -án, ami igen megnehezíti a békés forgatókönyveket.

A két bolygó találkozója egyfelől aktiválhatja belső tartalékainkat, megnöveli teherbírásunkat, teljesítményünket – de ezt teheti valamilyen válság kirobbantása formájában is. (A Plútó működésének egyik legjellemzőbb vonása, hogy ezáltal, ilyen vagy olyan formában kikényszeríti a helyzet megoldását. A végeredmény persze nem mindig az ego kedvére való. Ha ugyanis nem sikerül kielégítő választ adni a kihívásra, akár a korábbi struktúra/ létforma megsemmisülését is jelentheti. Ebben az esetben, mivel úgy a Plútó mint a Mars föld jegyben állnak, az alkalmazott stratégiáknak a gyakorlatban is meg kell állniuk a helyüket.)

Persze adottak a kedvező forgatókönyvek is. Így ha ebben az időszakban megragadjuk az utunkba kerülő lehetőségeket, ahelyett, hogy mások szeméből próbálnánk kioperálni a szálkát – szélsőséges esetben az illető látószervével együtt – a sajátunkban éktelenkedő gerenda eltávolításán fáradozunk, nagyon jó eredményeket érhetünk el.

Telihold a Skorpióban

Az április 30-i, erőteljes Skorpió telihold (Budapesten 02:59′, Skorpió 9°) fényénél megmutatkoznak az április 16-i újholdnál elindult folyamatok eredményei. A megfelelő mederbe terelt, megfelelő célokra fordított energia jutalma a regeneráció, testi-lelki – érzelmi megújulás, kézzelfogható anyagi sikerek. Sajnálatos módon azonban, az egyidejűleg érvényesülő, fentebb bemutatott hatások miatt a szélsőségek is felerősödhetnek.

telihold a Skorpióban, 2018 április 30, Budapest 02:59

A kétségtelenül jó intuícióval megáldott és válsághelyzetekben nagy lélekjelenlétet tanúsító Skorpió ugyanis egészen jelentéktelen ügyeket is élet- halál – kérdésekké dagaszthat – különösen a vele együtt álló, mindent felnagyító Jupiter hatására. Ha energiái nem kapnak karakterüknek megfelelő megnyilvánulási területet, ő maga gyárt drámát, tragédiát, komédiát vagy mindennek a groteszk elegyét. A féltékenységi jelenetek, a kapcsolatban zajló hatalmi harcok, játszmák szinte nélkülözhetetlen tartozékai a telihold-képlet formációinak. Az érzelmektől túlfeszített légkör továbbra sem kedvez sem a döntéseknek sem a fontos kérdések megvitatásának.

A még mindig ható Mars – Plútó együttállás elegendő muníciót ad a legeszelősebb ötletek kivitelezéséhez is, így pedig a szappanoperák akár tragédiával is végződhetnek. A nagyvilágban is elszabadulhatnak az indulatok: a felkavarodott kedélyek utcai zavargásokba, önbíráskodásba, kegyetlen leszámolásokba, terrorakciókba torkolhatnak.
 

 

Kapcsolódó:

 

Telihold a Mérlegben: társulások próbája

Vénusz a Bikában

Mars – Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás ?

Mars áthaladása a Bak jegyén 2018

Bak Mars a személyi horoszkópban

A föld jegyek és az agresszió

A tűz jegyek és az agresszió

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén, 2018 tavasz

Merkúr – Szaturnusz kvadrát a személyi horoszkópban

Merkúr – Szaturnusz kvadrát tranzitként

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

A Facies állócsillag

Ami a Karma és átalakulásból kimaradt: a Plútó fényszögei személyi bolygókkal

Plútó – Jupiter szextil: a saját szerencséd kovácsa

Vigyázat, balesetveszély !

A Plútó archetípusa

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!