Szaturnusz – Plútó kvadrát (2009 – 2011)

 

A Plútó – Szaturnusz kvadrát hatásait bemutató cikksorozatot 2009 őszén írtam .  Október – december között jelent meg a Díványban. 

A Plútó és a Szaturnusz konfliktusai az egész társadalom életére kihatnak, a régi struktúrák felbomlanak. Szembenállásuk idején bukott el Róma 411-ben, egy későbbi pengeváltásukkor volt a mórok spanyolországi hadjárata, 1914-es találkozójukkor pedig kitört az első világháború. Az erőpróbáló fényszög súlyos gazdasági válságokkal, természeti katasztrófákkal is összefüggésbe hozható.

A legutóbbi Plútó – Szaturnusz kvadrát 2009. november 15-én pontosult be először, másodszor 2010 január 31-én, harmadszor 2010 augusztus 21-én, de egész 2011 folyamán, különösen nyáron is intenzíven hatott . A  konfliktus kerülő és a problémamentesség látszatát fenntartani igyekvő Mérleg jegyében pl. a Szaturnusz  halálosan kemény támadásokra számíthat a Bak Plútó részéről. Hiszen itt a jegy problémás területei: pl. szegénység, haldoklók, öregek, hajléktalanok, munkanélküliek, stb., a rossz szociális környezet és az ebből fakadó beilleszkedési gondok, gazdasági problémák, a különböző társadalmi struktúrák működésképtelen volta, az eddiginél is sürgősebb, gyakorlati (Bak) megoldást követelnek, még  tömegesebb (Plútó) méreteket öltenek. A teoretizálás, esztétizálás (Mérleg) nem csupán nem elégíti ki, de elemi erővel tomboló elégedetlenséget szül, akárcsak a teátrális, de valójában semmire nem jó gesztusok.

ÖSSZECSAP A KÉT TERMINÁTOR

 

A titokzatos természetű Plútó szándékai rendszerint csak akkor derülnek ki, amikor  már a jegy közepe felé tart, vagy amikor  Jupiterrel vagy Szaturnusszal képezett kapcsolata fellebbenti a fátylat a titokról. Nehéz eldönteni, hogy örüljünk – e vagy inkább a fejünket fogjuk, amiért nem kell további 2 – 3 évig, míg eléri a Bak 10 – 12 fokát – malmoznunk a nagy kinyilatkoztatásig. Jegyének házigazdájával, a Szaturnusszal már vendégeskedése elején alaposan összekülönbözik. A két kozmikus terminátor párharca itt és most, a fejünk felett zajlik.

A lightosnak már most sem nevezhető mérkőzés 2009. november 15-én vált igazán élesbe, a már Mérleg elején lévő Szaturnusz és a Bakban tartózkodó Plútó között. A kettőjük közötti feszült kölcsönhatás, asztrológiai szakkifejezéssel kvadrát 2010 augusztusáig teszi próbára állóképességünket, teherbírásunkat. Szaturnusznak, a kozmikus rend őrének eközben az Uránusszal is jócskán meggyűlik a baja (ld.korábbi, Titánok harca, A zűrzavar ciklusai c. írásaimat), de ne féltsük: a földi szaturnikus típusokkal ellentétben egyszerre több tényezőre is tud figyelni. Maximum kissé bosszúsabb lesz tőle. Viszontagságaink közepette vigasztaljon az a tudat, hogy a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg, Bak) közötti konfliktusok csúnyán kezdődnek, de kölcsönös nyereséggel is végződhetnek. Persze, nekünk, embereknek is alaposan meg kell dolgoznunk, hogy ezúttal is így legyen. Minél többet tudunk a kozmikus érdek ellentétekről, annál jobb – bár még így is érhetnek meglepetések.

A konfliktus természete

A bolygó kombinációk számtalan változatban nyilvánulhatnak meg. Bajos lenne általásnos érvényű igazságokat mondani két, ilyen összetett szimbólikájú őselvről, mint a Szaturnusz és a  Plútó, de néhány kiindulópont azért kínálkozik. A többi majd a személyes vagy történelmi tapasztalás részét képezi.

Még harmonikus kölcsönhatás esetén is a Plútó megváltoztatja a rendet a horoszkópnak azon a területén, amelyet érint, a Szaturnusz pedig tartósítja/ “véglegesíti” a változást. A két őselv konfliktusa két fontosabb  módon nyilvánulhat meg:

Az struktúrák,  a normák, törvények, hierarchia által szabályozott társadalmi intézmények,érintkezés formák, hétköznapjaink kiszámíthatóságát (Szaturnusz) alapjaiban  rengetik meg a plútói hatások. Egyik napról a másikra olyan területre kerülünk, melyen nem csupán eszünk ágában nem volt kikötni, de talán fogalmunk sem volt létezéséről.Személyiségünkön belül és a külvilágban tehát összeomlanak a jól ismert, éveken át “bejáratottan” működő struktúrák, átadva helyüket valami merőben újnak.

Tilalmak, korlátozások, összehúzódás: a bőségszaru eldugul, tartalékainkhoz nem férünk hozzá olyan könnyen mint ezelőtt. A megrémített Szaturnusz még keményebb biztonsági intézkedésekkel reagál. Gazdasági szinten ez újabb megszorításokban, takarékossági intézkedésekben nyilvánulhat meg, az államigazgatás területén átfogóvá válik az ellenőrzés, a demokratikus intézmények helyét  (akár gazdasági alapon szerveződő) diktatúrák vehetik át. Egyéni szinten, valamilyen közösségi nyomásra, a családi – társadalmi normáknak megfelelendő, pénzügyi vagy más, “praktikus” megfontolásokból  elnyomhatjuk akár legeredetibb, legösztönösebb késztetéseinket is.

Ez, talán felesleges is ragozni, még elkeseredettebb lázadó akciókhoz vezet. A Plútó, akárcsak a Szaturnusz, hosszú távban gondolkozik: akár éveken keresztül is képes építkezni a föld alatt, hogy aztán időről – időre különböző terrorakciók, környezeti katasztrófák, egyéni, túl kontrollált tudatos beállítottság esetén különféle személyiségzavarok  (legsúlyosabb változatokban szkizofrénia, pszichotikus epizódok) formájában kirobbanjon.

Mivel a fentebbi végletek egyaránt végzetesek lehetnek az egyén, a társadalom, sőt, maga a bolygó számára is, személyes életünkben és kollektív szinten egyaránt arra kell törekednünk, hogy kiegyensúlyozzuk (Mérleg) a plútói és a szaturnikus hatásokat. Egy erőpróbáló aspektusról lévén szó, ez valószínűleg még a sokadik nekifutásra sem valósulhat meg maradéktalanul.

A két őselv csak 2012 októberében fog olajozottabban együtt működni, amikor a Szaturnusz is belép a Plútó felség területére, a Skorpióba. Az egyépként nem túl empatikus bolygó kénytelen – kelletlen ősi ellenlábasa szemüvegén keresztül nézi  majd a világot. Igaz, ebben az esetben egymás legrosszabb tulajdonságait is felerősíthetik, különösen, hogy a Kosban, a szokásos formájánál is rebellisebb Uránusz egyformán borsót tör majd mindkettőjük orra alá.

Semmiképpen sem lenne azonban tanácsos addig várakoznunk, különösen, hogy  a 2010 január 18-án Halakba lépő Jupiter sokkal békülékenyebbé teheti az alvilág urát, mint ahogy bemutatkozásakor megismertük. Különösen, ha belátja: Kronosz – Szaturnusz ezúttal nem elnyelni akarja teremtő energiáit, mint tette problémás gyerekkorában (ld. Titánok harca c. cikk), hanem éppen ellenkezőleg: olyan fegyelmezett mederbe terelni, ahol még hatékonyabban nyilvánulhatnak meg.

Lehetséges kompromisszumok

Mivel mindkét bolygó kerüli a felesleges sallangokat, mi is tisztitsuk meg tőlük szaturnuszi – plútói hatásoknak kitett életterületeinket. Meg fogjuk látni, a kevesebb több.

A lezárás

Mindkét bolygó kapcsolatban van a lezárással, elengedéssel, valamilyen ciklus befejezésével, a szó fizikai értelmében vett halállal. A Szaturnusz, mint az idős emberek, öregedési, érési folyamatok jelölője is, a természetes, lassú elmúlást részesíti előnyben, míg a Plútó a drasztikus, hirtelen véget.

Szaturnikus hozzáállás pl. a gondjainkra bízott öreg, beteg élőlényekről, emberi hozzátartozóinkról vagy állatainkról, ismerősökről és idegenekről halálukig gondoskodni. Akkor is, ha a vég előre látható, életünk probléma mentesebb lehetne nélkülük, és az effajta szociális magatartás (Szaturnusz) ellentmond a lét farkas törvényeinek (Plútó).

Az ellentmondás azonban mégiscsak látszólagos, hiszen mint a korábbi részekben kitértünk rá, a Plútó –elv hosszú távon (Bak) azt követeli tőlünk, hogy anyagi megfontolások, társadalmi előnyök, racionális vagy praktikus érvek (Szaturnusz) ellenére  is az élet pártján álljunk,  a valóságos érvek, valamilyen értékes áldozat hatására pedig enyhít a nyomáson.

  •      Az időre bízzuk hát pl. minek kell valóban eltűnnie és minek kell megmatradni életünkben.
  •        Csak alapos mérleglés, elmélyült fontolgatás után söpörjük ki aktualitásukat vesztett kapcsolatainkat vagy azokat a dolgokat, melyek egykor fontosak voltak, mostani értékük azonban egyre inkább megkérdőjeleződnek.
  •     Gyökeresen és kompromisszumokat nem ismerve megszüntejük bizonyos, fejlődésünket nem szolgáló, vagy egyenesen káros szokásainkat (pl. szenvedélybetegségek, bizonyos, testi-lelki-érzelmi függőségen alapuló kapcsolatminták.
  • Társadalmi szinten is felkaroljuk azt a témát, ami legmélyebben érint bennünket

 

A környezetvéfelem, környezetszennyezés témáját pl. még a harmonikus Szaturnusz – Plútó hatások is aktuálissá teszik, a két bolygó erőpróbáló kölcsönhatásai nyomán azonban élet-halál kérdésekké válnak. A talaj szennyezettsége, az altalaji kincsek, energia források kimerülése a Plútó Bakban haladása idején egyébként is súlyos gondot jelent..

Még az olyan látszólag külsőségekben kimerülő, vagy szűkebb közösségek életére korlátozódó kezdeményezéseknek is értelmük van, mint a szemét összeszedése ( a hulladék és ennek az eltüntetése egyszerre tartozik a Szaturnusz és a Plútó hatása alá) a szomszédos parkokból, erdőkből, autópályákról, környezetvédelmi rendezvények, demonstrációsk, kulturális (Mérleg) programok szervezése. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a látszatmegoldásoknak, halogatásnak(Mérleg) végzetes következményei lehetnek (Plútó)

 

A társadalmon kívüliek, hátrányos helyzetűek, elesettek problémája szintén egyszerre tartozikPlútóhoz és Szaturnuszhoz.

E problémacsokornak a gyakorlati kezelése szintén aktuálisabbá válhat az előttünk lévő időszakban , mint valaha.Bár a Szaturnuszhoz hasonlóan a Plútó is tud nagyon fegyelmezett, sőt aszkétikus is lenni ha céljai úgy kívánják, utál minden fajta elnyomást, korlátozást. A hatalmi szót különösen rosszul viseli, ha csak nem önként rendelte alá magát valamilyen elvnek. Főleg az életszerűtlen, a külsőségekre, statusz quo megtartására irányuló rendelkezések bőszítik fel, amikor pedig valós kríziseket kellene orvosolni..

A  konfliktus kerülő és a problémamentesség látszatát fenntartani igyekvő Mérleg  jegyében pl. a Szaturnusz  halálosan kemény támadásokra számíthat a Bak Plútó részéről. Hiszen itt a jegy problémás területei: pl. szegénység, haldoklók, öregek, hajléktalanok, munkanélküliek, stb., a rossz szociális környezet és az ebből fakadó beilleszkedési gondok, gazdasági problémák, a különböző társadalmi struktúrák működésképtelen volta, az eddiginél is sürgősebb, gyakorlati (Bak) megoldást követelnek, még  tömegesebb (Plútó) méreteket öltenek. A teoretizáslás, esztétizálás (Mérleg) nem csupán nem elégíti ki, de elemi erővel tomboló elégedetlenséget szül, akárcsak a teátrális, de valójában semmire nem jó gesztusok.

A karácsonyi levesosztás  meg a többi operettdíszlet pl. még az eddiginél is kevésbé fogja meghatni, ha a mélyebbre ható, lényegi változások elmaradnak..

Ebben az esetben a mokány, Bak Plútó móresre akarhatja tanítani ez egyébként puritán tarmészetű, de a Mérleg jegyében igazság szeretet mellett sznob allűröket is felvevő Szaturnuszt. Mivel módszereiben köztudottan nem válogat, mire amaz, 2012 őszén a Skorpió jegyébe ér, akár a legbrutálisabb módon is elérheti: hogy ne csak lássa, de csontja velejéig érezze is át mindazt a nyomort, amit  a halott formáknak,  üres társadalmi szerepeknek, látszat értékeknek való megfelelés  képes előidézni.

NEHÉZFIÚK, HA ÖSSZECSAPNAK – kis történelmi áttekintés

 

A Plútó és a Szaturnusz konfliktusai az egész társadalom életére kihatnak. Szembenállásuk idején bukott el Róma  411-ben, egy ugyanilyen pozíciónál alapította meg Mohamed saját iszlám államát 628-ban,  711-ben, egy későbbi pengeváltásukkor volt a mórok spanyolországi hadjárata, 1066-ban a normannok győzelmével végződő hastingsi csata, 1914 – es találkozójukkor pedig kitört az első világháború.

Asztrológiai szempontból együttállásuk (azaz, amikor egymástól 0 fok távolságra vannak, tehát többé- kevésbé ugyanazt a helyet foglalják el), szembenállásuk (amikor 180 fok távolságra vannak egymástól) ill. kvadrátjuk ( amikor 90 fokos szöget zárnak be egymással) számít a legproblémásabbnak. Az olyan események azonban, mint a román forradalom 1989 decemberében viszont azt sejttetik: földi mércével még harmonikus együtt működésük sem kimondottan problémamentes.

De ne szaladjunk ennyire előre az időben, inkább tekintsük át századunkat a két kozmikus nehézfiú ügyködésének tükrében:

Szaturnusz-Plútó együttállás: első, XX. századi találkozójukra  1914 október 4 és 1915 május 19 között került sor a Rák jegyében. Jóllehet az első világháború 1914 augusztusában kezdődött, hatásuk már akkor érzékelhető volt, egy Mars kölcsönhatás pedig az egzakt bolygóformáció kialakulása előtt felrobbantotta a lőporos hordót. A második világháború kezdetét egyébként egy hasonlóan feszült Mars – Plútó – Szaturnusz konstelláció jelezte. (A harcias Marsrot a Zöld oroszlán és az élet tüze című cikkben mutattuk be röviden.)

Az első világháború tipikusan Szaturnusz – Plútó krízisnek tekinthető: a 19. században még széles körben elterjedt politikai struktúrák, évszázadok óta működő birodalmak, uralkodói dinasztiák omlottak össze, új nemzetek alakultak ki. A régi világ egyszer és mindenkorra átadta helyét egy újnak.

Szaturnusz (Mérleg) – Plútó (Rák) kvadrát : 1922.október 9. A látványos tüzijátékok ugyan elmaradtak, de az Egyesült Államokban, az első világháborút követően gazdasági recesszió söpört végig. Ennél sokkal aggasztóbb méreteket öltött a németországi infláció, Olaszországban pedig a forrongó társadalom hatalomra juttatta Mussolinit.

Szaturnusz (Bak) – Plútó (Rák) szembenállás. Az oppozíció időtartama alatt, 1931 február 17-1931 december  között kezdődött nagyjából a nagy gazdasági válság. A már akkor is nehezen elviselhető körülmények tovább romlottak, egyebek mellett ez vezetett Németországban Hitler és a nácizmus győzelméhez. Akárcsak a fentebbi példákban, itt is nyomon követhetők a drámai struktúra váltás jelei.

Szaturnusz (Bika) – Plútó (Oroszlán) kvadrát:  a fényszög nem sokkal a második világháború kitörése után, 1940. március 26-án vált egzakttá. Persze, egy feszült Mars – Szaturnusz – Plútó kapcsolat már 1939. szeptemberében is jelezte a világégés bekövetkeztét.

Az első világháborúhoz hasonlóan a második is gyökeres váltást eredményezett a történelmi struktúrákban, sok tekintetben lezárva az első világháború idején kezdődött folyamatokat. E változások vezettek át abba a fázisba, a melyben az eddig túlnyomórészt Európát sújtó feszültség az Egyesült Államokat és a Szovjetúniót is megosztotta. Hiába, a pöttöm Plútó nagy léptékben szeret gondolkozni, mint ahogy a Szaturnusz sem aprózza el.

Az újabb Szaturnusz (Oroszlán) – Plútó (Oroszlán) együttállással, 1947 augusztus 11-én újabb ciklus vette kezdetét. A hidegháború csak ekkor kezdődött el igazán, röviddel a konstelláció létrejötte előtt pedig az egész világon gazdasági recesszió söport végig. Ugyanekkor jöttek létre a Plútó karakterének megfelelő, korszerű kémszervezetek is, pl. a CIA, az UFO hírek pedig az egész világot lázba hozták.

Szaturnusz (Skorpió) – Plútó (Oroszlán) kvadrát : 1955 december 27 – 1956. október 7 között javában tombolt a hidegháború, de Eisenhower idején virágzott az amerikai gazdaság. Más területeket azonban nem került el a válság. A Közel–Keleten Nasszer egyiptomi elnök államosította az addig britek és franciák által ellenőrzött szuezi csatornát . 1956-ban októberében Izrael megszállta Egyiptomot, az angol meg a francia alakulatok pedig lebombázták a csatornát.

Mint köztudott, a szuezi válság elterelte a világ figyelmét  a Magyarországon zajló eseményekről. 1956. október 23-án a Szaturnusz már átlépett a Nyilas jegyébe, amely szoros kapcsolatban van a magyarokkal, a Plútó pedig a Szűzbe. A világtörténelem eseményei ezúttal is szépen példázzák a terminátorok harcának lehetséges kimenetelét. Míg a Szuezi válság esetén a szaturnikus régi rendet képviselő angolokat és franciákat félreállították, a magyar felkelés leverésével a korábbi struktúrák győztek. A megtorló akciók kegyetlensége  egyaránt jellemző mindkét princípiumra.

Szaturnusz – Plútó oppozíció: 1965 április 23 – 1966. február 20.. Bár ez idő alatt nem lehett kimondott gazdasági recesszióról beszélni,  a Szaturnusszal egyesült erővel farkasszemet néző Uránusz és Plútó ( ld. Zűrzavar ciklusai az Uránusz és a Szaturnusz szembenállásáról) komoly társadalmi forrongásokat jelzett. 1965 nyarán minden nagyobb amerikai városban lázadások törtek ki, a nemzedékek közötti ellentétek kiéleződtek. A baby boom-generáció egyre kevésbé találta meg a hangot  a második világháború nemzedékével, pusztított a vietnami háború és  tetőfokukra hágtak az ezt kísérő társadalmi feszültségek,  tiltakozó akciók

A bolygóformáció felbomlását 1967 februárjában a  hatnapos háború követte Izraelben 1967 júniusában. Az összecsapásokhoz a korábbi Szaturnusz – Plútó szembenállás idején kezdődött folyamatok vezettek.

Szaturnusz (Rák) – Plútó ( Mérleg) kvadrát: Az 1974 május 28- án egzakttá váló kapcsolatot a Jom Kippuri  zsidó – arab háború követte, amely az arab olajembargóhoz vezetett – kisebb gazdasági krízist okozva az Egysült Államokban, amelynek most kellett szembesülnie az első komolyabb energiaválság következményeivel.

Szaturnusz – Plútó együttállás ( a Skorpióban) :  a két bolygó 1982. november 8-i találkozója nem sikerült olyan drámaira, mint a korábbiak, de annál mélyrehatóbb változásokat indított el. Bár érzékelhető volt némi gazdasági stagnálás, ezt a ’80- as évek végén annál prosperálóbb időszak követte.  Az időszakot inkább a kisebb, brutális háborúk jellemezték, pl. az iraki – iráni konfliktus mindkét oldalon sok áldozatot szedett. Az oroszok afganisztáni kudarca, és csalódása, az ezt kísérő általános, a vietnami háborúéhoz hasonló frusztráció később hozzájárult a  rendszer felbomlásához.

Szaturnusz (Vízöntő) – Plútó (Skorpió) kvadrát: 1993. március 20 – 1994. január 2. A gazdaság pangása megülte az amerikai kedélyeket, ami a Clinton – éra első szakaszára is rányomta bélyegét. A szaturnikus – plútói hatások alatt álló balkáni térségben azonban sokkal aggasztóbb folyamatok zajlottak : a  közvetlen közelünkben zajló délszláv polgárháború népirtásai, tömegsírjai még azok számára is háborús traumákat okoztak, akik csak képernyőn találkoztak pusztításaival.

Szaturnusz (Ikrek) Plútó (Nyilas) szembenállás: 2001.augusztus 5 – 2002.május 26.  Az új ciklus egyik legsokkolóbb eseménye a 2001. szeptember 11-i terrorista akció. Ez új korszakot jelentett  a mi életünkben is, az akkor elindult folyamatok pedig a 2009. november 15-én egzaktá váló, de hatásait most is érzetető Plútó – Szaturnusz kvadrát során válnak hangsúlyozottabbá.

Mi jöhet még?

Az eddigi megfigyelések szerint a két bolygó feszült kapcsolatát eddig is kisebb-nagyobb méretű gazdasági recesszió vagy egyenesen válság kísérte: akár olyan súlyosak is, mint az 1931-es. Más fényszögek háborúkkal álltak összefüggésben. Az első–második világháború vérontásai minden eddiginél nagyobb területre terjedtek ki,  a tömegpusztító fegyverek megjelenésén túl az eddigieknél kegyetlenebb harcmodor jellemezte őket. Más fegyveres konfliktusok, pl.  a vietnami, sokkal kisebb térben zajlottak, de szimbólumértékűvé váltak, mélyreható folyamatokat indítva el. Másutt polgárháborús övezetek alakultak ki, a szintén plútói–szaturnuszi hatások alatt álló  arab világ forrongása, az olajkérdés pedig további aggályokra ad okot.

KIRÁNDULÁS A PURGATÓRIUMBA: VEGYÜK AZ ADÁST!

 

A november 15-én pontossá váló Szaturnusz–Plútó kvadrát elsősorban azokon az életterületeken tartogat kihívásokat, amelyeket elfoglal az egyéni horoszkópban, a legtöbb megoldandó feladatot pedig azokra rója, akik személyiségében hangsúlyos a Bak, a Skorpió, a Mérleg, a Rák, a Bika vagy a Kos.

Persze nem biztos hogy azonnali és feltűnő változásokról van szó, hiszen a két őselv nem csupán a korábban bemutatott, látványos, drámai formákban fejtheti ki hatását, hanem a személyiség igen finom szintjein is. Ilyenkor csupán évek múlva derülhet ki, mi is történt valójában. Mégis érdemes figyelemmel kísérni az elkövetkező napok eseményeit. Az asztrológiai analógiák törvényei szerint ugyanis még az apró, látszólag jelentéktelen történések is hordozhatnak szimbolikus jelzéseket.

A nov 16–i Skorpió újhold, harmonikus kapcsolatba kerülve a látnoki Uránusszal tovább élesítheti tehát radarjainkat. Hasznos lehet odafigyelni álmainkra, komolyan venni megérzéseinket, hangulatainkat, valamilyen kreatív, művészi tevékenység, hobbi gyakorlásával előcsalogatni lelki képeinket. Jegyezzünk le mindent akkor is, ha látszólag értelmetlenségnek tűnik: ki tudja, talán pár hónap vagy év múlva értékes fogodzónak bizonyul. Figyeljünk oda az elkezdődő és a befejeződő dolgokra, ha lehet, váljunk meg önként kiselejtezésre váró darabjainktól. Az újhold egyébként is kitűnő alkalom a nagytakarításra, lomtalanításra és ennek belső megfelelőjére, a különböző méregtelenítő kúrák elkezdésére, az életmódváltásra.

Ugyanakkor tanácsos megőrizni kritikai érzékünket is, hiszen a Nap és a Merkúr diszharmonikus kapcsolata a Neptunnal és a Jupiterrel elhomályosíthatja tisztánlátásunkat. Nem csupán az fordulhat elő, hogy a fáktól nem vesszük észre az erdőt, de helyzetünket hajlamosak lehetünk túlságosan optimistán megítélni. A Vénusz és a Hold feszült kapcsolata a Marssal érzelmileg is sebezhetőkké tesz bennünket, mintegy garantálva, hogy valódi felismeréseink fájdalmasak legyenek. Ezt enyhítendő hajlamosak lehetünk különböző pótcselekvésekkel tompítani érzékelésünket: pl. túl sokat eszünk, iszunk, vásárolunk, túlpörgethetjük társasági életünket, „fülig szerelmesek leszünk” első látásra (csak épp nem a megfelelő személybe)…

A földrengés jelei

Bár egy bolygókapcsolat megnyilvánulási lehetőségeinek ismertetése több kötetnyire rúgna, azért van néhány általánosan jellemző sajátosság:

Egyfajta borongós életérzés, nyomott hangulat az ilyenkor szinte „kötelező” őszi melankóliától a totális depresszióig. Az idő előrehaladtával utóbbi akár krónikussá is válhat, szélsőséges eseteiben egész eddigi értékrendünket, teljesítményeinket, emberi viszonyainkat , sőt saját létjogosultságunkat is megkérdőjelezve. Fontos tudatosítanunk, hogy még a legsötétebb öngyilkossági fantáziák hátterében is a lélek megújulási törekvése áll, amelyet tudatos beállítottságunk hibásan értelmez.

Tiszta lappal

A bennünk munkáló Plútó-elv csupán azt mondja: a régi struktúráknak pusztulniuk kell, utunkat nem folytathatjuk tovább a szokásos kerékvágásban, totális megújulást viszont csak totálisan tiszta lappal tud elképzelni. Szimbolikus értelemben (és csakis így, hiszen ne felejtsük, a princípium valójában életpárti – lásd a korábbi részek) tehát valóban halálra kell ítélni korábbi önmagunkat: a javunkat már nem szolgáló kapcsolatokat, beidegződéseket, rutinokat, talán azt a sok- sok apró szokást is, amiből biztonságérzetünket merítettük. A kiürült életnek újra értelmet kell találni.

Ez persze nem  csak tudatos igyekezet kérdése. Ha több hónapos töprengést követően sem jut eszünkbe semmi, ami lángra lobbantaná lelkünket, legjobb megtisztítani az utat a mindannyiunkban ott munkáló vitális impulzusok számára. Ezek hatására előbb–utóbb életkedvünk is visszatér, idővel pedig körvonalazódni kezdenek újabb feladatköreink is.

Egy böjtkúra pl. egész más megélési szintre terelheti az önrombolásra is hajlamosító Szaturnusz–Plútó hatásokat. Már egy 2-3 napos, egy hetes méregtelenítés is jó hatású, a hosszabb (16–21 napos) léböjtök azonban sokkal mélyebb rétegeket érintenek. Külső táplálék híján ilyenkor a szervezet saját magát kezdi „enni”: lebontva a talán sok éve felhalmozódott salakanyagoka, mérgeket. Mindettől kedélyállapotunk is javul, energiacsatornáink szabadabbakká válnak, a depresszív hangulatok önmarcangolása  a Szaturnusz és Plútó jobbik természetére egyaránt jellemző befelé figyeléssé, koncentrációvá, komolysággá szelídül.
Vigyázat, csak egészségesek vállalkozzanak hosszabb böjtkúrákra, de előtte feltétlenül kérjék ki a témában otthonos orvos, természetgyógyász véleményét, esetleg csatlakozzanak egy böjtölő csoporthoz. A témába vágó, magyarul is igen részletes irodalmat feltétlenül olvassák el, pl. Rüdiger Dahlke könyveit.

A RETTEGÉS FOKA

Szorongás, bűntudat, rögeszmék és megszállott kapcsolatok, vagy a nyers energiák alkotó mederbe terelése, út a Boldogok Szigetére – a Plútó-Szaturnusz kvadrát  további finomságai.

A november 15-én pontossá váló Szaturnusz–Plútó kvadrát elsősorban azokon az életterületeken tartogat kihívásokat, amelyeket elfoglal az egyéni horoszkópban, a legtöbb megoldandó feladatot pedig azokra rója, akik személyiségében hangsúlyos a Bak, a Skorpió, a Mérleg, a Rák, a Bika vagy a Kos.

Az időszak segíthet annak eldöntésében, hogy a bolygókapcsolatra szintén annyira jellemző szorongás, bűntudat, önvád indokolt-e, vagy csupán mindennapi gyarlóságainkat duzzasztottuk fel ennyire, olyan helyzetet elemzünk már sokadjára, amelyben semmit sem tehettünk volna, esetleg egy túlságosan sötét jövő rémképeivel riogatjuk magunkat.

Ez a konstelláció ugyanis legmélyebb, akár gyerekkori félelmeinket is képes lehet előcsalogatni. Bár reggelente még a legizzasztóbb lidércnyomásokat is hajlamosak lehetünk elbagatellizálni, most ne fukarkodjunk a tárgyilagos önvizsgálattal és az azt követő gyakorlati változtatásokkal.

A görög mitológia egyik változata szerint Jupiter Tartaroszba, Hádész birodalmának legsötétebb bugyrába száműzte a legyőzött Szaturnuszt. Ez a hely az ég és föld között lebegett, és olyanok kerültek ide, akik megsértették az isteneket vagy nagy elvetemültségeket követtek el embertársaik ellen. A büntetés személyre szabott volt: Thantaloszt, aki saját megölt fiát tálalta fel az isteneknek szánt lakomán, folyamatosan elérhetetlen ételek–italok veszik körül, Sziszüphosz egy követ görget felfelé egy hegyen, de mielőtt a csúcsra érne, amaz folyamatosan visszagurul – sziszifuszi tevékenységek, az elvarratlan szálak, teljesítetlen kötelességek, immár jóvátehetetlen mulasztások tehát mi magunknak is tantaloszi kínokat okozhatnak.

Út a Boldogok Szigetére

A Hésziodosznál olvasható mítosz változat szerint azonban a legyőzött Kronosz–Szaturnusz az Elüszioni Mezőkre, a béke és boldogság tartományába került. Ide, a „Föld Sarkára” térnek vissza a hősök és a tiszta lelkek is megpihenni.

Bár az Uránusz, Neptun és a Plútó hatásait elsősorban külső események formájában éljük meg, a mi magatartásunkon is sok múlik: saját személyes poklunkban, tartaroszunkban vagy inkább pszichénk elüszioni mezőin töltjük ezt az időszakot. Még ha az utóbbi lehetőség nem is túl könnyű, a földi halandók előtt is nyitva áll.

Az ehhez szükséges belépő jelen esetben a nyers plútói energiák finom alkotó erővé alakítása, értékes mederbe terelése lenne. Ez azonban még oldottabb Szaturnusz kapcsolatok esetén sem egyszerű és nem is veszélytelen.

A Naprendszer utolsó, szabad szemmel látható bolygójaként a Szaturnusz egónk határait, a személyiségünket összetartó erőket, belső vázunkat is jelképezi. Szaturnikus belső struktúráink felbomlása tehát nagyjából azt jelentené, hogy a tudattalan hatásoktól elárasztva akár ép elménket is elveszíthetjük. Ebből a szempontból immár nem is olyan haszontalanok azok a szaturnuszi önvédelmi mechanizmusok, amelyek automatikusan bekapcsolnak, amikor a Plútó torpedózni kezdi biztonsági rendszerünket.

Diszharmonikus kapcsolódásnál azonban a jó öreg kapuőr túlzásokba esik, és tökéletesen elszigetel pszichénk mélyebb rétegeitől. Ilyenkor nem hallgatunk megérzéseinkre, elnyomjuk szívünk vágyait, érzelmeinket, kreativitásunkat, nem emlékszünk álmainkra, aztán fokozatosan mi is elszáradunk. Egyre többet aggódunk, kegyetlenek vagyunk magunkkal és másokkal, miközben ennek talán nem is vagyunk tudatában, érzéketlenekké válunk (nem csupán lelki értelemben, hanem fizikai érzékelésünk is tompulhat), viselkedésünk kényszeressé, gépiessé válik, mindent ellenőrzésünk alá vonnánk csak épp a valóságos élet csúszik ki a kezünk közül.

Mindennapi megszállottságaink

 

Különféle megszállottságok, rögeszmék is elhatalmasodhatnak fölöttünk: ezek hatják át párkapcsolatainkat, társadalmi szerep vállalásainkat, vallási nézeteinket. Immunitásunkat testi és lelki értelemben is elveszíthetjük.

(Utóbbi társadalmi szinten is igaz, ez áll például a különböző járványok lelki hátterében. A H1N1 fertőzés ellen talán immunisabbá válhatunk, ha lelkünk képeivel is gondoskodunk védelmünkről..)

Bizonyos fokú, pozitív megszállottság harmonikus Plútó-Szaturnusz kapcsolatok esetén is fennáll, de azokat inkább az jellemzi, hogy nagy kitartással, önfegyelemmel, elmélyülten követjük célunkat. Életfeladatunk betöltésére irányuló törekvéseink közepette érzelmi gubancaink lekerülnek a napirendről.

Ezzel ellentétben az erőpróbáló Plútó–Szaturnusz hatások megszállott kapcsolatokat vonzhatnak életünkbe. Ezekben az érzelmi viszonyokban a szexualitás határterületei, titkok, tabuk, fixációk, a hatalom és kiszolgáltatottság, manipuláció és kényszer témái is szerepelnek.

A tranzit pozitív, bár fájdalmas hozadéka, hogy ha máris egy ilyen viszony csapdájában vergődünk, most visszanyerhetjük szabadságunkat. A Plútóról és Szaturnuszról lévén szó, persze valamilyen értelemben nagy árat kell fizetnünk érte: vagy lelkünk fontos, de „elrákosodott” darabját amputáljuk, esetleg anyagi/egzisztenciális biztonságunkat kell feladnunk, válás esetén pedig az övön aluli húzások vagy az istenhozzád tragikus formái sem ritkák.

Bár folyamatosan és tudatosan kell törekednünk a két ellentétes hatás kiegyensúlyozására, a gyakorlatban inkább végleteikben éljük meg őket, egyszer a plútói egyszer a szaturnuszi oldal kerül előtérbe . Beteg viselkedésminták sokkal könnyebben jönnek most létre, mint egészségesek, és ezek aztán rosszul beforrott csont módjára rögzülnek. Ha most alakul ki pl. valamilyen szenvedélybetegség, függőség, a későbbiekben sokkal nehezebb lesz kilábalni belőle. Ugyanakkor érdemes megpróbálkozni már meglévő rossz szokások átalakításával is.

 

ÁTKELÉS A KÖNNYEK VÖLGYÉN

Korántsem biztos, hogy a haladás majd abban az ütemben zajlik, ahogy szeretnénk. Eredményeket csak nagy szorgalommal, önfegyelemmel, többszöri nekifutásra sikerül produkálni. Ez egyébként más életterületekre is igaz.

Bár látszólag semmi sem mozdul, a felszín alatt nagy a feszültség. A Plútó ugyanis azonnali és gyökeres változásokat sürget, a Szaturnusz viszont csak apránként enged. Ha elveszti biztonságérzetét, azonnal bekeményít, a Plútó pedig válaszul levegőbe röpítheti az egész konstrukciót. Néha ez teljesen ártalmatlan ügyekben nyilvánul meg: folyamatosan elkésünk mindenünnen (bár egyébként pontosak vagyunk), ha sietni akarunk, dugóba keveredünk, lerobban a kocsi, határidős munkáinkat különböző technikai malőrök fékezik, ha pedig erőszakoskodunk, baleseteket, konfliktusokat provokálunk. Mintha még a legeslegbanálisabb helyzet is azt akarná belénk súlykolni: nem vághatjuk le a kanyarokat.

Akkor sem, ha többnyire, a konstellációban részt vevő bolygók természetéből adódóan ennél sokkal nagyobb horderejű ügyekről van szó, gyakran élet-halál kérdésekről, melyek mielőbbi megoldást sürgetnek. Gyakorlatilag borotvaélen táncolunk. Sajnos ezekben az esetekbena részeredményekre is büszkéknek kell lennünk, különösen, ha sikerül tartósítanunk őket és további (apró) lépéseket tehetünk célunk felé.


Újrakezdjük az alapoktól

Hiszen nem ritka a totális kudarc sem, szándékaink meghiúsulása vagy akár a teljes szakmai, egzisztenciális bukás. Egész értékrendünk is összeomolhat, mindannak az elvesztésével együtt, ami eddig biztonságot nyújtott, amiből identitásunkat merítettük. Ilyen tragédiák esetén nehéz arra gondolnunk, hogy ahhoz, hogy testileg, lelkileg újjászülessünk, a Könnyek Völgyén is át kell kelnünk. Idővel majd felismerhetjük, hogy csak az omlott össze, ami nem volt a miénk: némelyeket csak egy ilyen egzisztenciális kataklizma képes valódi életútjára terelni.

Az általánosítás azonban ezúttal is kerülendő, hiszen sokszor meg pont azzal bizonyítjuk állhatatosságunkat saját utunkon, hogy az akárhányadik összeomlás után is képesek vagyunk az alapoktól újrakezdeni az építkezést.

Esetleges tévedéseink, hibáink felismerése, megbánása sem sokat használ önmagában. Nincs ugyanis semmi garancia arra, hogy ez lerövidíti megpróbáltatásaink időszakát. Többnyire ki kell várni, míg szenvedésünk mértéke betelik és szárba szökkennek új életünk csírái.

Mindeközben azonban, még a legnagyobb tehetetlenség idején is rengeteget tehetünk. Folyamatosan növeljük testi–lelki állóképességünket (a konstelláció karakterének egyik legmegfelelőbb energetizáló módszera hatha jóga, látszólagos passzivitásával), válasszunk valamilyen szellemi, önismereti utat (lehetőleg szigorú önfegyelmet követelő, puritán szellemű, mint egyes zen irányzatok), folytassunk ilyen témájú tanulmányokat (például pszichológia, asztrológia, stb).

Különös kegyetlenséggel…

A fenti módszerek abban is segítséget nyújthatnak, hogy bizonyos kegyetlen tapasztalatokat elkerüljünk, finomítsunk megélési szintjeiken, ha pedig mégis át kell élnünk őket, felépülhessünk a trauma után. A túlélés érdekében hozott kíméletlen döntések még békeidőben is gyakoriak. (A szülést levezető orvosnak és családtagoknak például dönteniük kell, a baba vagy a mama maradjon életben – a szülési komplikációk, farfekvés, túlhordás, szintén gyakoribbak ennél a konstellációnál, a sziámi ikerpár szüleinek esetleg választaniuk kell, melyik gyerek maradjon életben, stb.)

Mondani sem kell, hogy a két bolygó által befolyásolt háborúk is bővelkednek ilyen fordulatokban. A II. világháború rémtetteiről viszonylag sokat tudunk, de a közelmúltbeliek módszerei sem finomodtak. A ruandai polgárháborúban az áldozatok szabadon megválaszthatták haláluk módját: ha minden földi javukat odaadták, „csak” tarkón lőtték őket, a nincsteleneket viszont a legbrutálisabb módszerekkel kínozták halálra. A délszláv háborúban a megerőszakolt (a nemi erőszak, annak legkegyetlenebb formáival szintén e konstelláció hatása alá esnek) nők egy része úgy döntött, kihordja ellenségtől fogant magzatát és megpróbálja szeretetben felnevelni.

Máskor, ha mi magunk „vétlenek” vagyunk is, a kegyetlenség a testünkben munkál – gondoljunk csak a szöveteket szétroncsoló rák formáira, a skizofrénia (részben ehhez a konstellációhoz kapcsolódó személyiség zavar) egyes változataira, amikor a beteg megcsonkítja magát, illetve az ettől nem is annyira távoli, megint csak a  Plútó és a Szaturnusz által befolyásolt szerelmi megszállottság formákra. Amikor a csalódott fél tehetetlen fájdalmában, vagy a szó szoros értelmében vérre menő hatalmi játszmák részeként saját magát kezdi megsebezni.

TROLLOK ÉS AZ APA SÖTÉT OLDALA

 

A trollal szemben szaturnuszi vértben

A legutóbbi típusú viselkedés zavarból egyébként önerőből is kilábalhatunk, ha – akárcsak az öngyilkosság-és halál- fantáziák esetén – helyesen értelmezzük a tudattalan üzenetét. Hiszen bármennyire értékes energiatartalékokat hordoz is, a Plútó (és egyáltalán, mindhárom transzcendens bolygó, az Uránuszt és a Neptunt is beleértve) a kollektív tudattalan nálunk sokkal hatalmasabb, személytelen erőit jelképezi. Ezek pedig veszélyesek sőt kimondottan ártalmasak is lehetnek, ha a tudat kritikátlanul aláveti magát hatásaiknak.

Ezekkel a mitológiai trollok által jelképezett energiákkal szemben csak egy, a lemarkánsabb szaturnuszi erényekkel felfegyverezett tudatos magatartás állhatja meg a helyét. Ezek: spártai szigor, fegyelem, következetesség, rendszeresség, összpontosítás, komolyság, megfontoltság, állhatatosság, éberség. Tudták ezt már a középkori lovagok is, a praktikus, önvédelmi szempontok mellett ezt jelképezte páncélzatuk, etikai kódexük, akárcsak a szamurájok harci öltözéke, a viselkedésüket szabályozó bonyolult kódrendszer.

A többi, e két princípium energiáit magasabb megnyilvánulási síkra terelő szellemi irányzat sem bánik kesztyűs kézzel tanítványaival. Nem csupán az egyes harcművészeti iskolák kemény edzésprogramjáról van itt szó, hanem a hiteles jógairányzatokban előírt aszkétikus életvezetésről, böjtökről is. Arról a számtalan próbatételről, aminek a különböző távolkeleti mesterek alávetették tanítványaikat, mielőtt foglalkozni kezdtek volna velük .

Egyes zen kolostorokban először évekig szolgálni kellett, mielőtt a növendékek felvételt nyertek volna. A tibeti karma-kagyü tantrikus buddhista irányzat egyik prominens tanítója,Marpa különböző embertelen, sőt, európai mércével megalázó próbatételeknek vetette alá Milarepat, aki rablógyilkosból, fekete mágusból lett a XIV. századi Tibet egyik legkiemelkedőbb vallásos szereplője. Ezek egyikeként folyamatosan házakat építtetett vele, amelyeket aztán porig rombolt. A sámánizmusban (nem a sámán tanfolyamokon, hanem annak hiteles változataiban) világszerte különböző kemény, akár életveszélyes próbáknak is alávetik a tanítvány-jelöltet, hogy meggyőződjenek róla: valóban a szellemek védelmét élvezi-e vagy csak egyszerűen elmebeteg, és nagyzási mániában szenved.

A fentiek természetesen nem jelentik azt feltétlenül, hogy nekünk is hasonló „életszerűtlen” praktikákat kellene űzni legalább 2010 augusztusáig (amíg a konstelláció szorítása meg nem enyhül). De ha már nem csak környezetünk, hanem saját magunk is kezdünk besokallni bizonyos plútói-szaturnuszi forgatókönyvektől, megpróbálkozhatunk a lightosabb, de még mindig elég önfegyelmet követelő változatokkal.

Hatalmi harcok, az apa sötét oldala

Ez időszak ráirányíthatja figyelmünket a szűkebb-tágabb környezetünkben zajló hatalmi harcokra is. Akár kívülálló szemlélőként, akár aktív részvevőként sokszor találkozunk majd az autoritás, hatalom, a presztízs, a féltékenység, rivalizálás témáival. Elsősorban családunk, otthonunk és egzisztenciánk, karrierünk, esetleg az állam, autoritás területein szembesülhetünk vele. Vagy pénzügyi szférában, megosztott tartalékok, intimitás, szexualitás,  tabuk, tilalmak, hagyatékkal és halállal kapcsolatos területeken is.

A munkahelyek légörét hatalmi harcok, merev, hierarchikus légkör, túlzott fegyelem, irreális követelmények, féltékenység, egymás folyamatos szemmel tartása, a gyenge pontok felderítése, egy fajta általános „Nagy Testvér figyel” – filing jellemezheti. Kialakulásában természetesen a konstellációhoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi változások is közrejátszanak.

A hatóságokkal, adóhivatallal talán még olyanoknak is meggyűlhet a bajuk, akik soha nem gondolták volna, hogy ilyesmikbe keveredhetnek. A családi titkok kamrájában pedig akár szüleink legárnyékosabb oldalával is szembesülhetünk. Utóbbi különösen akkor lehet megrázó, ha eddig félistenekként tiszteltük őket

Az apakép akkor is mélyreható átalakulásokon megy keresztül, ha nem kerül sor olyan drámai konfrontációkra, mint a plútói analógiák sorában már említett Csillagok háborújában. Hiszen már az is megrázóan hat, ha egy jószerivel ismeretlen apa egyszer csak emberközelbe kerül. Mondjuk mert elvált szülők gyerekeként alig találkoztunk vele, most azonban vagy tudatosan ápolni kezdjük a kapcsolatot, mert egyre jobban érdekel, ki is ő valójában vagy pedig „véletlenül” összehoz vele a sors. Hasonló felkavaró lelki változásokat indíthat el ha tragikus körülmények között elveszítjük apánkat, akihez az átlagosnál szorosabb vagy éppenséggel szélsőségesen rossz kapcsolat fűzött.

 

PLÚTÓ – SZATURNUSZ KAPCSOLATOK A  SZEMÉLYI HOROSZKÓPBAN

 

A Szaturnusz – Plútó kvadráttal (ill. a két bolygó közötti más, diszharmonikus aspektussal, pl. szembenállással vagy együttállással) akkor sem leányálom együtt élni, ha nem tranzit hatásként, hanem a személyi horoszkópban szereplő formációról van szó. (ld. A történelmi áttekintésben szereplő dátumok között születettek). Az a tény azonban, hogy ezekben az időszakokban is születtek emberek, sokan közülük értékes, alkotó életet éltek, tisztes öregkort érve meg, elegendő okot ad az optimizmusra.

Akárcsak az előző részben ismertetett tranzit hatások esetén, itt is  csak a többi horoszkópelemmel össszefüggésben kaphatunk részletesebb információt a konstelláció által befolyásolt életterületekről. Néhány általános vonás természetesen így is felismerhető. Mivel úgy a Plútó mint a Szaturnusz lassú mozgású bolygók, nemzedéki hatásról is beszélhetünk.
Jó esetben ezek az emberek nagyfokú szociális érzékenységről tesznek tanúságot, azonosulnak a társadalom perifériáján élők vagy különböző határhelyzetekben levők problémáival.Társadalmi, gyakran föld alatti mozgalmak élére állnak vagy legalábbis szerepet vállalnak bennük, olyan szakmát választanak, melyekben a leghatékonyabban képviselhetik a rászorulók ügyét. Máskor folyamatos összetűzésbe keverednek az autoritás különböző képviselőivel, esetleg egy csoport fekete bárányaivá, bűnbakjaivá válnak .A hatalommal való konfliktusok során különösen erőszakos, életveszélyes helyzeteket vonzhatnak magukhoz, környezetüket kegyetlen visszavágásokra provokálják akkor is, ha ennek nincsenek tudatában, túlélésük érdekében folyamatosan harcolniuk kell. Máskor ők szegődnek a hatalom szolgálatába – akár  hivatalos formában, államigazgatási szervezetek tagjaiként, akár az alvilághoz, zsoldos alakulatokhoz, légiókhoz csatlakozva.

Szociális hátrányaikat esetenként kudarcaik megideologizálására  használják. Magatartásuk részben valamely mély gyerekkori sérüléssel magyarázható. Ilyen vagy olyan okokból nélkülözniük kellett a biztonságos, szerető otthont, kapcsolatuk szüleikkel több fájdalmat, frusztrációt tartogatott, mint szeretetélményt – gyakran pl. családon belüli erőszak áldozataivá váltak  vagy annak voltak szemtanúi, hogyan bántalmazzák egymást szüleik, esetleg a történelem dúlta fel családi fészküket. Ezért aztán belőlük is hiányzik az ősbizalom, érzelmileg megbélyegzetteknek érzik magukat, önértékelésük pedig akkora csorbát szenvedett, hogy még  saját, gyakran kiemelkedően jó adottságaikat, tehetségüket sem merik maradéktalanul kiaknázni.

Képességeiknek gyakran csak életük későbbi szakaszaiban ébrednek tudatára.

Bár sokkal szívósabbak embertársaik többségénél úgy érzik, alaposan elbánt velük az élet. Ebben sokszor kétségtelenül igazuk  van, hiszen az átlagosnál súlyosabb terhet kell cipelniük. Időnként mintha az egész világ eseményei azért lennének, hogy megnehezítsék a dolgukat – tépelődnek keserűen. Ha belefognak valamibe, egész biztosak lehetnek benne, hogy  nem fog karikacsapás – szerű könnyedséggel menni. Persze, ebben az is közrejátszik, hogy a túl egyszerű nem jelent kihívást számukra, ha pedig fanyar realizmusuk negativ elvárások sokaságába csap át, ennek megfelelő bánásmódot, eseményeket vonzhatanak a külvilágból. Kudarcaikért ilyenkor őket is felelősség terheli.
Sebezhetőségüket kompenzálandó már-már a megszállottságig vonzódhatnak a hatalomhoz, társadalmi státushoz. Biztonságuk érdekében szeretik átlátni, ellenőrzés alatt tartani a környezetükben zajló folyamatokat, kapcsolatrendszereiket. A skála meglehetősen széles: ha szerencsésen kamatoztatják jó megérzéseiket, szervezőkészségüket, radarjaikat a kiélezett helyzetekre, remek nyomozók, magándetektívek, kémek, biztonsági berendezések készítői, forgalmazói, minőségi ellenőrök lehetnek belőlük. Más esetekben, adóellenőrként, besúgóként , a munkatársak telefonjait lehallgató vagy szállodaszobákat bekamerázó és üzemeltető “személyzetként” ők végzik a piszkos munkát, beteges változataikban pedig paranoid képzeteik között vergődnek, de sosem tudják megszerezni a “tettenéréshez” szükséges bizonyítékokat. A szkizofrénia különböző változatai, az üldözéses téveszmék a legsúlyosabb végletek közé sorolhatók – bár a legegészségesebbek is hajlamosak némi rögeszmésségre, időnként pedig tudattalan tartalmaik megszállottjaivá válhatnak.

A formáció energiáinak átalakítása

Harmonikus Szaturnusz – Plútó állásokhoz képest e formációt sokkal munka-és energiaigényesebb javunkra fordítani. Harmonizáslásához rendszeresen, folyamatosan foglalkozni kell a témával, bár ez sem kímél meg maradéktalanul a  frusztrációktól .

Első és legfontosabb lépésként vissza kell vonnunk kudarc projekcióinkat a külvilágból. Azaz, mielőtt külső tettesek szemében kutatnánk a szálkát, vegyük szemügyre saját gerendánkat,amelyben lépten – nyomon megbotlunk. Kellő fokú őszinteséggel fokozatosan az egész ismétlődő viselkedésminta beazonosítható. Következésképpen felelősséget vállalunk életünkért, választásainkért. Elköteleződünk egy cél iránt, fegyelmet gyakorlunk, megfeszítjük akaratunkat és ahelyett, hogy sorsunk passzív áldozataként sodródnánk tovább, igyekszünk magunkhoz ragadni az irányítást.

Az előző, a Plútó tranzit hatásait taglaló részekben ajánlott módszerek: böjt, hatha jóga, valamilyen meditációs gyakorlat, harcművészeti irányzat életünkbe építése rendszeres, napi gyakorlatként ebben az esetben is ajánlott. Mivel az effajta minták a gondolati tevékenységgel befolyásolható tartományoknál sokkal – sokkal mélyebb rétegekben hatnak, a rajtuk való agyalás nem hozza meg a kívánt áttörést. Az intellektusra pusztán annyi feladat hárul, hogy beazonosítsa a problémát, felfogja a megoldáshoz vezető lépéseket, de gyakorlati eredményeket csak a fentebbi önismereti utak hozhatnak.

Mindemellett az is kétségtelen, hogy a hátrányos társadalmi környezet ellensúlyozásához nagyfokú találékonyság és szívósság szükséges, de  kitartásnak egyik bolygó sincs híján, a plútói túlélőkészletek birtokában pedig akár egy nukleáris katasztrófa is átvészelhető.

 

Kép:  Uroborosz – kulcs. Egy 2007 decemberi, a fényszöggel kapcsolatos tapasztalásokat előrejelző álmom alapján

 

Kapcsolódó:

 

A  Plútó archetípusa

Szaturnusz – Mérlegben

Plútó – Uránusz kvadrát

 

A sorozat a Díványban :

Összecsap a két terminátor ,  Nehézfiúk ha összecsapnakKirándulás a purgatóriumba – vegyük az adást ! ,  A rettegés foka ,  Átkelés a könnyek völgyén, Trollok és az apa sötét oldala , A plútói túlélőkészletek mozgósítása

Ajánlott irodalom:

Bill Tierney : Békességben a Plútóval

A sorozatot 2011-ben az alábbi lábjegyzettel egészítettem ki:

 

Az első ízben 2009. november 15-én  egzakttá vált, igen problémás formáció az egész tavalyi évre rányomta a bélyegét, döntő hatással volt a nagyvilágban zajló gazdasági, társadalmi folyamatokra, és szűkebb környezetünkben, pszichénkben is sorsdöntő  átalakulásokat indított el. Aktualitása nemcsak azok miatt a változások miatt van, amelyek hosszú éveken át fogják meghatározni életünket, hanem amiatt is, mert idén, 2011 április  9 –től  2011 július végéig újra éreztetni fogja a hatását.

Jóllehet idén már nem képeznek egzakt kvadrátot, a fényszög ereje még mindig nem elbagatellizálható. A bolygóformáció mindkét szereplője pillanatnyilag ráadásul retrográd – látszólagosan hátráló – mozgású, ami arra figyelmezhet, hogy nem léphetünk tovább, míg el nem varrtuk a tavalyi szálakat, fel nem dolgoztuk mindazt, amit kozmikus interakciójuk felszínre hozott a múlt év folyamán, ill. hogy akkor szerzett sebeink újra feltépődhetnek.

Talán nem egészen tanulság nélküli összevetni az akkor még csak előrejelzett és az azóta ténylegesen lezajlott, vagy elkezdődött, de immár visszafordíthatatlanná vált folyamatokat. A cikk egy rövid történeti áttekintést is tartalmaz arról, milyen típusú hatásokat váltott ki ez a konstelláció, ill. kettőjük többi, ún. nehéz fényszöge a történelem folyamán.

 

Plútó- Uránusz kvadrát – a robbanások epicentruma

A már 2009 őszén, ill. a tavalyi év folyamán sem egyszerű ábra  azóta egy  Plútó – Uránusz kvadráttal vált még komplikáltabbá. Ezt is részletesebb cikkben szeretném bemutatni, hiszen hatását kb. 2015 ig fogja éreztetni, itt csak néhány szót ejthetek róla

A vulkánkitörések  (Plútó) és a földrengések (Uránusz) urainak csatájának földi következményeiről már 2010 május vége óta  szerezhetünk tapasztalatokat. Kettősük olyan horderejű  asztrológiai eseményekkel kombinálódott  a tavaly nyáron, mint az először 2010 június 26-án, majd 2010. aug.6 – 7-én összeállt Nagy Kereszt formáció (a későbbi hónapokban, állandó és új szereplőkkel ismétlődött)

Emlékeztetőül, a 2010 június 26-i telehold, ami egyben holdfogyatkozás is volt, világviszonylatban nagy, és nem nem feltétlenül pozitív változásokat jelzett, amelyek, nem csak az tavaly nyárra, hanem a 2010 – 2012 közötti időszak egészére rányomják bélyegüket.

A formáció „sztárjai” kétségtelenül a Jupiter és Uránusz eufórikus párosa volt, amely szemben állt a Szaturnusszal, egyszersmind kvadrátot képezett a Plútóval is, további résztvevők: a Rákban álló  Nap, Merkúr, szemben a Hold – Plútó együttállással  a Bakban.

2010 augusztus 6 -7 –én , a Hold Rákba lépésekor újra alakult  a júniusban már bemutatott kardinális kereszt formációja. A Mérlegbe lépő Mars még jobban felpiszkálja a Kos Jupiterrel, Uránusszal, Bak Plútóval egyaránt fasírtban levő Szaturnuszt. Jupiterrel képezett szemben állása az eddigieknél is féktelenebb túlzásokra hajlamosít, miközben a szintén Mérlegbe lépő Vénusz a Rák Holddal érzelmi, anyagi veszteségekre, egymással ütköző emocionális igényekre figyelmeztet. Mint  a 2010. augusztus 5-i, végül is szerencsés kimenetelű chilei bányaszerencsétlenség példája is mutatja, a látszólag kibékíthetetlen ellentétek összeegyeztetése még ideális esetben is bizonyos szintű frusztrációval járt.

A Plútó – Uránusz kvadrát témái azonban 2011 márciusában, röviddel az előtt, hogy március 13- án az Uránusz egy huzamosabb ideig tartó vendégeskedésre visszacsörtetett a dinamikus Kos  jegyébe, sokkal drámaibb jelleget öltöttek. A fukushimai atomreaktor március 11-i tragédiája már mindenfajta happy endet nélkülözött, pedig az egyebek mellett nukleáris eseményekkel, atommag energiával is kapcsolatban álló két bolygó viszonya csak idén május közepétől vált kimondottan feszültté. (Természetesen a japán szökőár és földrengés létrejöttében más asztrológiai tényezők is közrejátszottak)

Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk tehát, a  cikkben leírt Szaturnusz – Plútó hatásokat feltétlenül ki kell egészítenünk a Plútó – Uránusz kvadrát jelezte eseményekkel és élethelyzetekkel.

Bill Tierney szerint pl.: ilyenkor „ hatalmas megrázkódtatásokra számíthatunk, mivel energiájuk keveréke nem kifejezetten kellemes egyveleget alkot. Azok a viselkedési – és szokásminták, amelyek addig a biztonság kényelmes alaptónusát nyújtották, bizonyos pszichológiai erők és külső körülmények folytán feltétlenül átalakulnak, ráadásul ezen erők szemmel láthatóan nem kiszámíthatók (pl. amikor nyugodt tévézgetés során egy tornádó leszakítja a háztetőt a fejünk fölül)” Bill Tierney: Békességben az Uránusszal, Édesvíz kiadó, 2003

Szerencsére az egyébként is nehezen kezelhető helyzeteket még robbanékonyabbá tevő, az ideén február közepétől március utolsó hetéig nagy intenzitással ható Jupiter – Plútó kvadrát ez év június utolsó hetére trigonná szelídül. ( A Jupiter 2011. június 5-én lép a prosperitást támogató Bika jegyébe). Ez ugyan nem semlegesítheti ezeknek az emberi eszközökkel kezelhetetlen, elsöprő erejű kollektív folyamatoknak a hatását, de legalább lehetővé teszi, hogy konstruktív módon használjuk fel e szó szoros értelmében robbanásveszélyes konstellációk energiáit. Kollektív és egyéni szinten ugyanis ez lenne a feladat.

 

Kép: Tekin Türe galériájából

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!