Bolygók, jegyek mint archetípusok

Bennünk élő istenek és istennők

Az ókori istenek és istennők jobban beleszólnak mindennapjainkba, mint gondolnánk. Az asztrológia bolygókként, a jungiánus pszichológia archetípusokként tartja őket számon, azaz olyan, az emberiség közös tapasztalataként évezredeken át tovább örökített ösztönkészletnek, érzelmi beállítottságnak, amelyek elődeinket is sikeres túlélőkké tették Az archetípusok intenzív belső képek, emocionális reakciók formájában hatnak, kritikus életszakaszokban megsokszorozzák erőnket, emberfeletti teljesítményekre, csodával határos megoldásokra sarkallva bennünket.

Lelki egészségünk, párkapcsolatunk, pályaválasztásunk, beilleszkedésünk szűkebb vagy tágabb környezetünkbe azon múlik, összhangban élünk-e a pszichénkben legerőteljesebben munkáló archetípusos erőkkel, azaz isteneinkkel és istennőinkkel, vagy az asztrológia nyelvén, bolygóprincípiumokkal.

 

A Nap ereje: a kreativitás kibontakoztatása. A Nap formálja meg identitástudatunkat, mutatja meg, mi módon érvényesítjük egyéniségünket, vezérlő szellemiségünket. A Nap azoknak az értékeinknek, tulajdonságainknak a jelölőjeként is fontos témája képletünknek melyek révén magunkra találhatunk, megvalósíthatjuk önmagunkat. Horoszkópbeli ház helyzete ráirányítja figyelmünket arra az életterületre, amelyen a leginkább helyt kell állnunk, amellyel tudatosan és elmélyülten kell foglalkoznunk, ahol életünk központi feladata található.

Az archetipális Mars | Linda Reid „Pszichológiai értelemben a Mars az az asszertív és önmeghatározó tényező, amely lehetővé teszi számunkra a túlélést valamint azt, hogy nyíltan és félelem nélkül fejezzük ki emberi mivoltunkat. Nagyon egyértelmű energia – céltudatos, mentes az emocionális és gondolkodásmódbeli komplikációktól.”Linda Reid cikke eredetileg a The Traditional Astrologer című, nemzetközi tekintélynek örvendő asztrológiai folyóirat egyik 1998-as, Marsnak szentelt tematikus számában jelent meg. Az újság 1993 – 2000 között működőtt az Egyesült Királyságban.A Plútó archetípusa.  Pszichológiai szinten a Plútó személyiségünk legősibb rétegeiben működő erőket jelképezi, a kreativitás, megújulás, túlélési képesség kincses bányáját, melyek a kollektív tudattalannál, az emberiség közös tapasztalatainak varázsbarlangjánál is mélyebben honolnak.  Az életterület, amelyen képletünkben áll, lesz az a pont ahol a legmélyebb átalakulásokat megtapasztaljuk.  Itt szembesülünk legmélyebb válságainkkal és születünk újra belőlük, itt vagyunk megszállottak, próbálunk meg manipulálni vagy válunk manipuláció áldozataivá, nyúlunk alattomos módszerekhez, nem kegyelmezünk még saját magunknak sem, rendelkezünk a legnagyobb hatalommal vagy vagyunk a legtehetetlenebbek, szörnyű bosszút állunk, megszállottan, halálosan szeretünk,  itt érjük el legnagyobb sikereinket és itt szenvedjük el a legmegalázóbb kudarcokat, vagyunk rögeszmések vagy céltudatosak, itt vannak legnagyobb értékeink és itt kerülünk a legmélyebb válságokba, keserves harcot vívva a túlélésért.

Durga, a harcos istennő: Mars és Plútó archetípusa női horoszkópban.  Túlcivilizált kultúrkörünkben azonban nem könnyű egészséges módon megélni a marsikus és a plútói energiákat, különösen ha a képlet tulajdonosa nő. Keresztény kultúránkból az egyoldalú Mária kultusz kiszorította e kirobbanó, ösztönös, erőteljes női energiának megfelelő ókori istennőket, így az autonóm, öntörvényű, kreatív nőkre a boszorkány vagy a prostituált szereposztása jutott. Az indiai Durga istennő archetípusának kimunkálása egészséges alternatívákat kínál.
Artemisz őrülete | Liz Greene : The Dark of the Soul – Psychopathology in the Horoscope…’Úgy tűnik, Artemisz dühét egy bizonyos típusú dicsekvés szabadítja el, és e dicsekvés általában azt a kijelentést is magában foglalja, miszerint az ember magasabb rendű a természet világánál. Úgy tűnik, Artemisz az emberi tudás és erő korlátaira emlékeztet bennünket. Ezt mondja: „ Lenyűgöző technológia birtokába juthatsz és bizonyos fokú kontrollra tehetsz szert a természet fölött. De vannak misztériumok, amelyeket tisztelned kell, mert az emberi tudás fel nem érhet hozzájuk. A természet világa szent, és nem szabad az emberi mohóság takarmányaként kezelni”. Részlet Liz Greene: The Dark of the Soul – Psychopathology in the Horoscope ( A lélek sötét oldala – pszichopatológia a horoszkóp tükrében) című könyvéből.

Vénusz a Skorpióban : a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető. A problematika sok mindenben hasonlít a Durga archetípus hatása alatt álló nőknél bemutatotthoz, a kedvező , az elfogadható és a rossz – vagy egyenesen tragikus forgatókönyvek különböznek. A halottakat őrző, egyiptomi Selket istennő, Nissan, a sikeres túlvilágjáró burját sámánnő, Kirké, a híres boszorkány, Lady L., az egykori örömlány, Perszephoné – Hádész hitvese, a megszállott Salomé és Herodiás, Medea, a tragikus sorsú varázslónő példái rálátást adhatnak a szerencsés és szerencsétlen forgatókönyvekre.

Pillangó-lelkület, barátságos megbízhatatlanság : az örökifjú archetípusa. A jungi pszichológia örökifjúnak (puer aeternus) nevez egy sajátos férfitípust. Az örökifjú inspiráló szellemi kvalitásokkal rendelkezik, gondolkodó, otthon van a társasági helyzetekben, mindenütt, ahol a csere, a kommunikáció és az elevenség uralkodik. Ugyanakkor ő az, aki szeret és elhagy, széllelbélelt is lehet, árnyoldala pedig a felelősségérzet teljes hiánya. A puer aeternus archetípusa leginkább a levegős (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) és tüzes (Kos, Oroszlán, Nyilas) jegyekkel, illetve ezek kombinációjával állítható párhuzamba. Az Ikrek Mars különösen jól példázza a karakter pozitívumait és árnyoldalait.

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió. A pszichológiához hasonlóan az asztrológia is civilizációs ártalomnak tartja a depressziót, népbetegséggé válását pedig egyebek mellett a Szaturnusz princípium nem megfelelő kezelésével hozza kapcsolatba. Az asztrológiai szemlélet szerint ugyanis a gyűrűs égitest nem csupán a naprendszer utolsó, szabad szemmel még látható bolygója, hanem egyike a valóságot alkotó őselveknek is, melyek minden ember horoszkópjában képviselik magukat. Ezekkel a princípiumokkal valamennyien elkerülhetetlenül találkozunk életünk során, elsősorban azokon az életterületeken, amelyik horoszkóp-házunkban állnak. Az általuk jelölt témákat alkatunktól és jellegüktől függően találjuk kellemesnek vagy kellemetlennek. (…) Egyetlen ősprincípium témáinak megélése alól sem vonhatjuk ki magunkat, hiszen létünk alapköveit jelképezik – de ha a Szaturnusz analógialáncához tartozókat kíséreljük meg lerázni magunkról, vagy csupán elhanyagoljuk a velük való foglalkozást, sokkal nagyobb árat kell fizetnünk, mint ha születési képletünk másik kilenc bolygója által jelképezettekkel tennénk ugyanezt. Nem megfelelő módon közelítve az általa jelölt témákhoz, könnyen Nagy Rossztevővé válik – ahogy a középkorban nevezték – és erőszakkal hajtja be „kintlevőségeit”.

Neptunusz a személyi horoszkópban és a szinasztriában. “Be kell ismernünk, hogy egy kicsit mindannyian szerelmesek vagyunk a külső bolygókba. Olyan rajongással olvasunk róluk, ahogy a fiatal lányok falják a tini – magazinokat, hogy aztán a legújabb szívtipróról emailezgessenek egymásnak. Ők a csapat ragyogó sztárjai. Ők a hétköznapok fölé magasló, elérhetetlen filmcsillagok. Színpompásak, gondtalanok, hatalmasak, ide-oda taszigálnak bennünket, amít addig nem is bánunk túlzottan, míg valami igazán szörnyű nem történik. E tündöklő pasik közül a Neptunusz a legvégzetesebb”. .. (Dawn Bodrogi)
The Astrology of Fate / A sors asztrológiája című könyvében Liz Greene a sors és szabad akarat dilemmáját boncolgatja. Az olvasó nem fog egyértelmű és megnyugtató választ kapni, viszont egy nem csak asztrológiai ismeretekben, hanem kultúrtörténeti, történelmi, pszichológiai adalékokban gazdag élménnyel gyarapszik. A könyv jegyekről és uralkodó bolygóikról szóló fejezetei nem karakterológiai jellemzések, hanem az adott archetípusok domináns témáit és problematikáit járják körül mitológia, pszichológia, alkímia, egyetemes kultúrtörténet összefüggéseiben. A könyv blogomon elérhető részletei:  Mítosz és Állatöv (gyűjtőoldal);  KosBikaIkrekRák, OroszlánSzűzMérlegSkorpióNyilas, BakVízöntőHalak

Bonyolult kombinációk : Skorpió – Vízöntő

Bonyolult kombinációk : Oroszlán – Skorpió

Bonyolult kombinációk : Oroszlán – Bak

Bonyolult kombinációk : Ikrek – Bak

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!