Tranzitok

 

Általános tudnivalók

„Egy tranzitbolygó egészen másképp működik, mint a születési képletben érintett planéta (az, amelyik a sugárzást fogadja). Születési radixunk bolygói személyiségünk kialakulási folyamatának részesei. Rengeteg időnk van az általuk szimbolizált erősségek kifejlesztésére, miközben persze gyengeségeiket is megismerjük, amikor rosszul kezeljük őket. Bőven van időnk finomítani energiáikat, hogy hozzáigazítsuk őket egyre változó szükségleteinkhez. Akár pozitív, akár negatív a mérleg, egy idő után nagyon természetesnek, azaz természetünk szerves részének tartjuk őket. A radix bolygókat nem érezzük kívülről ránk támadónak, jóllehet gyakran jönnek mégis kívülről, ha kivetítjük őket másokra (a radix külső bolygókat rendszerint kiskorunkban mindannyian kivetítjük, bár a szaturnuszi típusok erre egész életükben erős hajlamot mutatnak).

Egy tranzit alatt a radix bolygó passzív- befogadó állapotban van s eleinte magába engedi a tranzit energiáit. Miután magába fogadta, megpróbálja gyorsan ki is vetni magából (van úgy, hogy megkóstolunk valamit , és csak miután lenyeltük, jövünk rá, hogy baromira nem ízlik…) A tranzitbolygó energiáiból valamit mégis magában kell tartania, mielőtt bármit is elfogadna vagy visszautasítania. Ilyenkor alkalmunk van megfigyelni, hogyan illeszkedik be az új energiaféleség a születési képletünk áltaé leírt, már megszokott – kedvelt vagy utált rendszerbe. (…)

Hosszú távon azonban mindig a radix- bolygó elvének kell érvényesülnie, azaz a radix által jobban előtérbe kerülnie – legalábbis csak ekkor beszélhetünk sikeres tranzitról. A radix bolygó ugyanis nem valamiféle bábu a diktátorként fellépő tranzitbolygó markában, hanem ideális esetben egyenrangú együttműködő a magasabb fokú tudatosság kialakításában.” Bil Tierney : Békességben az Uránusszal, 37 – 38. old, Édesvíz kiadó, 2003


Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nap tranzitjai / a Napot érő tranzitok

Nap – Jupiter együttállás, Jupiter – Nap együttállás (Robert Hand)

Nap – Jupiter szextil, Jupiter – Nap szextil (Robert Hand)

Nap – Jupiter kvadrát, Jupiter – Nap kvadrát (Robert Hand)

Nap – Jupiter trigon tranzithatásként

Nap – Jupiter szembenállás, Jupiter – Nap szembenállás (Robert Hand)

Nap – Szaturnusz szembenállás

Szaturnusz – Nap tranzitok

Nap – Szaturnusz , Szaturnusz – Nap szextil (Robert Hand)

Nap – Neptun szembenállás, Neptun – Nap szembenállás (Robert Hand)

 

 

A Hold tranzitjai / a Holdat érő tranzitok

Erőpróbáló Szaturnusz – Hold tranzitok

 

A Merkúr tranzitjai / a Merkúrt érő tranzitok

 

Erőpróbáló Szaturnusz – Merkúr tranzitok

Merkúr – Uránusz együttállás tranzitként

Merkúr – Neptun trigon/ Neptun – Merkúr trigon (Robert Hand)

 

A Vénusz tranzitjai / a Vénuszt érő tranzitok

Vénusz – Mars együttállások – tranzit

Vénusz – Mars trigon tranzitként (Robert Hand)

Vénusz – Jupiter együttállás (Robert Hand)

Vénusz – Jupiter kvadrát/ Jupiter – Vénusz kvadrát (Robert Hand)

Vénusz – Jupiter együttállás 2019 január 22

Vénusz – Jupiter trigon (Robert Hand)

Vénusz – Jupiter trigon, 2019 

Vénusz – Szaturnusz együttállás, Szaturnusz – Vénusz együttállás (Robert Hand)

Vénusz – Szaturnusz szextil, Szaturnusz – Vénusz szextil (Robert Hand)

Vénusz – Uránusz együttállás tranzitként

Vénusz – Uránusz kvadrát tranzitként, szolárban és szinasztriában

Vénusz – Uránusz szembenállás tranzitként, szolárban és szinasztriában

Uránusz – Vénusz tranzitok ( Howard Sasportas)

Vénusz – Neptun/ Neptun – Vénusz kvadrát tranzitok (Robert Hand)

Vénusz – Plútó tranzitok

Vénusz – Plútó együttállás , Plútó – Vénusz együttállás (Robert Hand)

 

A Mars tranzitjai/ a Marsot érő tranzitok

Mars – Jupiter / Jupiter – Mars együttállás tranzitként (Robert Hand)

Mars – Jupiter/ Jupiter – Mars szextil (Robert Hand)

Mars – Jupiter / Jupiter – Mars kvadrát tranzitként (Robert Hand)

Mars – Szaturnusz / Szaturnusz Mars együttállás tranzitként (Robert Hand)

Mars – Szaturnusz / Szaturnusz Mars kvadrát tranzitként (Robert Hand)

Mars- Uránusz trigon/ Uránusz – Mars trigon (Robert Hand)

Mars-Uránusz szembenállás/Uránusz – Mars szembenállás (Robert Hand)

Uránusz – Mars tranzitok (Howard Sasportas)

Mars – Plútó/ Plútó -Mars együttállás tranzitként (Robert Hand)

Mars – Plútó/ Plútó – Mars kvadrát tranzitként (Robert Hand)

Mars- Plútó trigon tranzitként (Velünk van az Erő)

 

Figyelem ! A tranzitok fontossága és minősége a személyi horoszkóp adottságain és a párhuzamosan érvényesülő többi tranziton kívül az egyidejűleg érvényesülő direkcióktól függ. Ezek szintén ugyanolyan egyén -specifikusak, mint az ujjlenyomat. Azt pedig egy pillanatra se felejtsük el, hogy a tradicionális asztrológiában először direkciókat nézünk, a tranzitokat ezek kiegészítéseként, velük összefüggésben értékeljük. Klasszikus asztrológia esetében szintén ez a helyzet, de még ha egyes iskolák előnyben is részestíjük is a tranzitot, a direkció legalább annyit nyom a latban, a kettő együtt értékelendő. Az említett, együttesen érvényesülő hatások komplex rendszert alkotnak. Ez kizárólag horoszkópelemzés keretén belül értelmezhető, nem pedig szakácskönyvszerűen összeollózott „receptek” segítségével, “ránézésre”. Értelemszerű, hogy a lassú mozgású bolygók tranzitjai sokkal jelentősebbek , mint a gyorsabbaké.

A Jupiter tranzitjai / a Jupitert érő tranzitok

Uránusz – Jupiter tranzitok ( Howard Sasportas)

Jupiter – Uránusz kvadrát/Uránusz – Jupiter kvadrát (Robert Hand)

Jupiter – Uránusz trigon / Uránusz – Jupiter trigon ( Robert Hand)

Jupiter – Uránusz trigon  – 2019 december

Jupiter – Neptun/ Neptun – Jupiter szextil (Robert Hand)

Jupiter – Plútó együttállás, Plútó – Jupiter együttállás (Robert Hand)

A Szaturnusz tranzitjai / a Szaturnuszt érő tranzitok

A Szaturnusz  29 év és 167nap alatt járja körbe az ekliptikát. Így a horoszkóp bolygóit és tengelyeit érő hatása is jelentősebb és sokkal tovább tart. Aspektusai háromszor pontosulnak be: amikor direktben halad, amikor retrográd és amikor újra direktbe vált. A hatás ilyenkor is bepontosuláskor a legerősebb, nagyjából egy éves időszakot érdemes rászámítani. E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Szaturnusz -tranzitok, az ún. harmonikusakat is beleértve, gyakran jeleznek sorsszerű változásokat azzal a bolygóval és életterülettel (házzal) kapcsolatos témákkban, amelyekkel kapcsolatba kerülnek. Harmonikus fényszögeknél – szextilekkel és trigonoknál rendszerint könnyebb együttműködni a sorssal, mint erőpróbálók esetén (együttállás, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás)

Erőpróbáló Szaturnusz tranzitok : a megvalósítás és érés ciklusai

Szaturnusz – tranzitok (Robert Hand)

Erőpróbáló Nap – Szaturnusz tranzitok

Szaturnusz visszatérések (tematikus oldal)

Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát (Robert Hand)

Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás (Robert Hand)

Szaturnusz – Uránusz tranzitok (Bil Tierney)

Szaturnusz – Uránusz kvadrát/ Uránusz – Szaturnusz kvadrát (Robert Hand)

Szaturnusz – Plútó együttállás /Plútó – Szaturnusz együttállás (Robert Hand)

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok (Bil Tierney)

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó tranzitok (Bil Tierney)

Az Uránusz tranzitjai / az Uránuszt érő tranzitok

Gondolatok egy Uránusz – tranzit kapcsán (Bil Tierney)

Uránusz – Jupiter tranzitok ( Howard Sasportas)

Uránusz – Szaturnusz tranzitok (Howard Sasportas)

Uránusz – Uránusz szembenállás : az utolsó esély ?!?

 

A Neptunusz tranzitjai / a Neptunuszt érő tranzitok

Neptun tranzitok (Robert Hand)

Neptunusz – Szaturnusz tranzitok (Leslie Hale)

A Plútó tranzitjai / a Plútót érő tranzitok

E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Plútó lassú mozgású bolygó, kb egy éven és 8 hónapon belül háromszor pontosul be tranzitfényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő 2 -3 év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 4 – 5 éven keresztül, vagy akár tovább is érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.

A tranzitáló Plútó jelentősége ( Robert Hand)

Plútó – Nap tranzitok (Howard Sasportas)

Plútó – Szaturnusz tranzitok (Howard Sasportas)

Tranzit Plútó – radix Plútó fényszögek (Howard Sasportas)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!