Skorpió Mars a radixban: mélységeink ösvényein

Saját jegyében, a Skorpióban a Mars fokozott intenzitással fejti ki hatását. Ennek az erős, de nem teljesen problémamentes bolygópozíciónak az egészséges megéléséhez nem árt tisztában lenni a belőle adódó lehetőségekkel és buktatókkal.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Mars analógiái

A Mars általános jelentéstartalmáról az előző bejegyzésrkben (Az archetipális Mars, A Mars princípiuma az asztrológiában) már volt szó, így most csak röviden sorolom fel a legfontosabb tudnivalókat. A Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban. Felvilágosítást ad arról is, hogy mennyi vitalitással ill. öngyógyító, regeneráló erővel rendelkezünk, milyen energiatartalékokat mozgósíthatunk annak érdekében, hogy sikerrel vehessük az élet akadályait, és megbirkózhassunk a kihívással.

A Skorpió princípium

A Plútó uralma alatt álló Skorpió (l. A Skorpió (Liz Greene), A nem is olyan ördögi Skorpió A Plútó archetípusa  ) az egyik legarchaikusabb jegy, a legfejlettebb, még az ősvilágból “itt felejtődött” ösztönkészlettel. Ez remek túlélővé teszi, nagyszerű radarokkal ajándékozza meg: különös érzéke van pl. megkülönböztetni a hitelest a gagyitól, megérzi a hazugságot, civilizációs körülményeinkhez képest nagyon jó kapcsolatban van a tudattalan mélyebb rétegeivel, beleértve a kollektívet is.

Az árnyék és a projekciók birodalma

A dolog velejárója, hogy a jegy természete folytán kapcsolatban van a mélység tartományaival: Ez egyfelől azt jelenti, hogy a személyiség árnyéktartományát sokkal könnyebben képes elfogadni, kevésbé szerencsés esetekben megjeleníteni, mások- vagy saját árnyékprojekcióinak mozivásznává válni, mint más jegyek képviselői.* (ld. a cikk végén levő megjegyzéseket)

(Az alábbi természetfilmből kiderül, hogy az élő állatok milyen tulajdonságai adtak táptalajt a Skorpió karakterrel kapcsolatos projekcióknak. Jellemző, hogy maga a film kommentárja is bővelkedik ilyen kijelentésekben, holott a valóságban az élővilág egy nagyon különleges képviselőjéről van szó)

Az élet árnyoldalaival – pl. krízishelyzetekkel, műtétekkel, válságokkal, halállal – amennyiben a születési képlet más komponensei is alátámasztják, annak legtragikusabb nemeit is beleértve. – is szorosabb a kapcsolata, mint más jegyeké. Tehát közvetlenül dolga van ezekkel a témákkal, s minél nagyobb benne a tudatos ellenállás, annál drasztikusabb formában jelenhetnek meg az életében.

Például, ha egy születési képletben az Oroszlánban és a Skorpióban is bolygók állnak, a látszólag csupa szív, élő pozitív gondolkodás tanfolyam Oroszlánt kivetített Skorpió árnyékrészei ádáz intrikák, drámai jelenetek főszereplőjévé teszik, ahol ő természetesen csakis ártatlan áldozat lehet. Ellenfelét pedig akár a legszadistább Skorpió karaktert is megszégyenítő érzéketlenséggel képes tönkretenni . Egy Ikrek , Mérleg vagy Vízöntő karaktert a saját képletében fellelhető Skorpió Hold, Vénusz, Mars állás jóvoltából féltékenységtől tajtékzó társsal verhet meg a sors. Ez a típus szokta azzal a panasszal megkeresni az asztrológust, hogy nem érti, miért botlik folyamatosan Skorpiókba, amikor már annyira de annyira elege van belőlük. Ilyen alkatú partnereinek ugyanis nehéz hazudni, a füllentésnek ráadásul tétje is van, hiszen amazok, a bonyolult manipulációs manőverek, lelki erőszak mellett a fizikaitól sem riadnak vissza.

Ilyen bolygókombinációknál könnyen megtörténhet az is, hogy a tudatos beállítottság elutasítja magától a Mars/ Plútó– princípium egészséges megélési módjait (úgy fogalmaz, hogy “borzad mindenfajta erőszaktól” – kivéve a talán még számára sem tudatos passzív agresszió formáit, amivel halálra kínozza környezetét), így ő maga válik erőszak, kegyetlenkedés célpontjává. Ilyen, problémás Skorpió Mars- Vénusz állással vált merénylet áldozatává Mahatma Gandhi , 1869 október 2, a közismert békeharcos is. (horoszkópja itt)

Mindez semmiféle “pozitív gondolkodással” nem változtatható meg, mert a képlet tulajdonosával született alapbeállítottságról, ösztönszféráról van szó. Az egyetlen megoldás karakteréhez illő megnyilvánulási területet találni számára, s ezt a tudatos személyiséggel is elfogadtatni. Minél több, a gyakorlatban is helyt álló ismeretet szerezni ezekről a tartományokról, tanulni, tudatosan kezelni őket. (Ebben a folyamatban sokat segíthet az asztrológiai tanácsadás)

Jó regenerációs készség, ösztönös emberismeret

Másfelől a Plútó/ Skorpió princípiumok kiapadhatatlan kincsesbányát képviselnek. A típus képviselője nagyfokú regenerációs készséggel rendelkezik, jó érzéke van ahhoz, hogy. működésbe hozza szervezete öngyógyító mechanizmusait akkor is, amikor már a tudatos beállítottság kifogy az ötletekből. A zsigeri impulzusok követése. a gyakorlatban is működő, a valósággal, a racionálisan megfoghatóval szoros kapcsolatban álló megoldásokhoz vezet. Az ösztönösen jó emberismeret, önelemzésre való képesség, a lelki folyamatok áttekintése, a felszín alatt ható áramlatok megérzése és a nekik megfelelő reakció is erősségei közé tartozik.

Erős megérzések – szemben a gyakorlati, racionális szempontokkal

Egy “hangsúlyos” Skorpió típusnak (tehát: Nap, Mars, Ascendens, Plútó ebben a jegyben állnak és összhangban vannak a születési képlet többi elemével is ) nem esik nehezére összhangban cselekedni megérzéseivel. Ha azonban, ahogy általában lenni szokott, más hatások is átszínezik a képletet, már problémásabb a helyzet. “Túl sötéten látod. miért kell mindig a legrosszabbra gondolni? !”-akadékoskodik a Mérleg és az Oroszlán személyiségrész, illetve az általuk bevonzott emberek a külvilágból…“Te hívod be magadnak” „Fő a pozitív gondolkozás.” „Vizualizáld a fényt.” – bölcselkedik a Nyilas. “Ez hülyeség. Semmi racionális alapja nincs” “Kattanj már le róla.” – így az Ikrek és a Vízöntő.

Ebben rejlik az ilyen összetételű személyiségek egyik legnagyobb csapdája. A fentebbiekhez hasonló kombinációk esetén ugyanis a képlet tulajdonosa nem hisz még oly erős megérzéseinek sem, érzelmeit, lelke vágyait, az esetleges művészi, kreatív hajlamot , mélyebb szükségleteket hajlamos lehet kényelmi szempontok, biztonsági törekvések, racionális érvek, megfelelési kényszer alapján elnyomni. De a tudattalan tartomány (főleg ha a Mars van a Skorpióban) sokkal erősebb és hatalmasabb a tudatosság területeinél, így ez csak ideig – óráig sikerülhet, ám addig is nagyon kellemetlen melléktüneteket eredményez, végül pedig valamilyen nagy robbanásba, válsághelyzetbe torkollik.

Ilyen tünetek pl. a látszólag indokolatlan szorongás, a megkésett reakciók (“bárcsak hallgattam volna a megérzéseimre”), depresszió, nagy hangulatingadozások, esetleges, pszichoszomatikus betegségek. Természetesen azt sem teheti meg, hogy kritikátlanul szabadjára engedi ezt az intenzív érzelmi- és ösztöntartományt,hanem inkább egy fajta egészséges egyensúly megteremtésére érdemes törekedni . Hiszen az emóciók , benyomások, tudattalan tartalmak parttalanul áradó, hatalmas folyama is nagyon veszélyes. Ennek meglehetősen kellemetlen hozadékai lehetnek, pl: kritikátlan rajongás, hiszékenység (a pontos megérzések ellenére. Egyfajta libikóka a túlzott gyanakvás, kritika és egy fajta mindent elfogadó, az arra érdemtelent is tápláló magatartás között), önbecsapás, önmaga struktúrálására való képtelenség.

Perzselő szenvedélyek, érzelmi bonyodalmak

A Skorpió típus sokat emlegetett féltékenysége, ellenőrzési, túlbiztosítás kényszere esetében alkati adottság. Ezzel jó ha maga is, partnere is tisztában van. Bármennyire vonzza is tehát egy lehetséges kapcsolat, ne áltassa magát azzal, hogy szerelme tárgyát lenevelheti csapodárságáról, illetve ő maga képes lesz valaha is, őszintén megbarátkozni ennek akár a puszta gondolatával is. (A felek összeillőségének kiderítését képleteik összehasonlítása is segítheti). És fordítva: csak az olyan monogám alkatok válasszanak maguknak hangsúlyos Skorpió társat, akik egyszersmind cseppet sem plátói szerelmi igényeinek is képesek megfelelni. A mendemondák ugyanis igazak: különösen ha az ösztönszférát jelző bolygók is ebben a jegyben állnak, rendkívül szenvedélyes alkattal van dolgunk. Erotikus kisugárzását, intenzív szexualitását azonban neki magának is nehéz kezelnie, különösen fiatalabb korban, hiszen ez sokszor sodorja olyan kapcsolatokba, melyekben egész személyisége sérül.

Se veled, se nélküled. Ha ugyanis más személyi bolygók levegős vagy tüzes jegyekben – pl.Ikrekben, Mérlegben, Vízöntőben, Kosban, Oroszlánban, Nyilasban állnak, gyakori a nehezen elköteleződő vagy kötődés – képtelen partner bevonzása. Az ilyen alkatok mellett nem elégülnek ki biztonsági igényei, de elengedni sem tudja őket. Ha rossz kapcsolatban van, az általa okozott szenvedés kitölti tudatát, semmi másra nem tud koncentrálni, aminek szakmai előmenetele, tanulmányai, baráti, társadalmi kapcsolatai is kárát láthatják, esetleg kimondottan autoagresszív, önszabotáló reakciók is lehetségesek. ( Ld: Megszállott szerelem)

Ilyen kombinációnál megtörténhet az ellenkezője is: nem tudja kontrollálni intenzív szexualitását, így zűrösebbnél zűrösebb kalandokba keveredik. Miközben Skorpió – személyiségrészei megállapodnának, az újdonság, az ügyeletes Igaziak levadászása is hatalmas csáberővel bír számára, ez a hozzáállás pedig elriasztja a szóba jöhető, komolyabb partnereket. (És/ vagy olyan játszmákba bonyolítja, amelyben nehezen gyógyuló sérüléseket ad és kap, a „se veled se nélküled”, „Keserű méz” típusú felállások legváltozatosabb kombinációit vonzva életébe.)

Tudod, hogy nincs bocsánat…A manapság oly divatos, elengedésről, megbocsátásról, szóló szeretetmantrákkal egyetlen igazi Skorpió típus nem szerelhető le hosszú távon, maximum kisebbrendűségi érzéseket, bűntudatot s a frusztrációból adódó agressziót kelt benne. És nem azért, mert ő maga híján lenne ezeknek az egyébként valóban nemes erényeknek. Kiváló karakterérzékével azonban csalhatatlanul képes megállapítani, kik azok, akik valóban rászorulnak, és mikor van szó álspirituális önbecsapásról, manipulációs szándékról. Féltékenységének majdnem minden esetben van alapja, noha számára az is a megcsalás kategóriájába tartozik, ha partnere valaki másra gondol, megbámul valakit az utcán, míg mondjuk egy lazább Ikrek típus a flörtölést, egy vagy több mással töltött éjszakát sem tekint annak.

Az önmegtartóztatás végletei. Jellemző lehet az is a Skorpióra, hogy azért megy bele az egyébként nem kielégítő kapcsolatokba, mert még a gondolatát sem tudná elviselni, hogy megcsalják, így legalábbis ebből a szempontból “biztosra megy”. Más kérdés, hogy. a más szempontból alkalmatlan partner neki sem kell hosszú távon, de azért az mégiscsak másként fest, ha ő teszi ki a szűrét, nem pedig fordítva
Maximalizmusából adódóan egy, rossz kapcsolatok sokaságától sérült Skorpió akár hosszú éveken át is képes önmegtartóztatásban élni. Az erős ösztönszféra elfojtása hosszú távon nagyjából ugyanannyira jó megoldás, mint a fejfájást lefejezéssel gyógyítani, de az, akit önsorsrontó viszonyai már néhányszor életveszélyes helyzetekbe sodortak, nehezen talál egészségesebb alternatívát.
Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Válságkezelés felsőfokon

A Skorpió Mars egyik legértékesebb, de egyben legproblémásabb tulajdonsága egy fajta, a legarchaikusabb ösztönrétegekkel és túlélőkészletekkel kapcsolatban álló beállítottság, ill. annak a képessége, hogy a képlet tulajdonosa ezeket a gyakorlati életben is mozgósítsa.

Ennek megvannak a nyilvánvaló előnyei, pl a rendkívül jó megérzések, találó, spontán reakciók, nagyfokú találékonyság válsághelyzetekben, szívósság, kitartás, nagy teljesítmény, önfegyelem, mély érzelmek, szenvedélyesség

A lehetséges hátrányok részben abból fakadnak, hogy túlcivilizált tudatunk, már nem tud egészségesen viszonyulni ehhez az archaikus ösztönszférához – mint ahogy biológiai környezetünket is tönkre tesszük. A racionális szempontok szintén gyakran megkérdőjelezik a “semmiből jött” megérzések, látszólag magyarázat nélküli rokon-és ellenszenvek jogosságát:

A „mágikusan kemény” akarat nem áll mindig, maradéktalanul rendelkezésére. A képlet tulajdonosa sokáig, (különösen diszharmonikus Szaturnusz-állás mellett) leggondosabb igyekezete ellenére is egy fajta bénultságban van, a megoldás rendszerint csak az utolsó pillanatban érkezik. Akarata ellenére arra kényszerül, hogy kivárja, míg a dolog válságosra fordul. Az ilyen helyzeteket, amelyekbe mások esetleg belehalnak , megrokkannak– aztán frappánsan megoldja, a „hétköznapiakkal” viszont nehezen boldogul.

Bár az alapbeállítottságon nem sokat lehet változtatni, a tudatosság sokat segíthet ilyenkor.

Bármilyen tisztán látja is problémáját adott esetben, tudnia kell, pusztán ésszerű vagy praktikus érvekkel nem lesz képes feltápászkodni ezekről a mélypontokról. A nyers akaraterő is csak ideiglenesen hozhat sikert. Tartósan azonban csak olyasmikért tud harcolni (vagy egyik pillanatról a másikra a tettek mezejére lépni), amelyek érzelmileg motiválják. Az érzelmi reakciókat kiváltó, intenzív belső képek, mentális képek látszólag kilátástalan helyzetekben is hatékonnyá tehetik
A zsigeri, vegetatív szintekre és a test energiarendszerére egyaránt ható testgyakorlatok pl. jóga, tai – chi, harcművészetek rendszeres űzése szintén csökkentik ezt a sajátos tehetetlenséget.

Áramlatok a felszín alatt

A víz elem fogékonysága miatt rendkívül érzékeny, környezete kimondatlan elvárásait is azonnal érzékeli, akárcsak a felszín alatt ható áramlatokat. Rendkívüli mértékben rá van hangolódva a tudattalanban zajló folyamatokra . Ennek pozitív hozadéka a jó intuíció, empátiás készség, a valószínűleg nagyon-nagyon értékes álomanyag, gyakran egyenesen “jós” jellegű éjszakai vagy nappali képek.

Néha még ő maga sem tudja megmondani, miért kerül ilyen vagy olyan hangulatba. Esetenként nincs is tudatában, milyen pontosan érzékeli a másokban végbemenő folyamatokat. Látszólag irracionális viselkedésének (pl. a hirtelen támadt haragnak vagy éppenséggel rokonszenvednek vki iránt) mindig oka van. Más kérdés, hogy az információ időnként torzultan kerül a felszínre, nem a megfelelő személyre irányul, hanem egy ahhoz valamilyen tekintetben hasonló alkatra (Pl. pontosan érzékeli, hogy a partnere megcsalja, de a tényleges vetélytárs helyett egy, az ügyben tökéletesen ártatlan ismerőst üldöz féltékenységével)

 

Született harcos

  Akár tudatában van akár nem, a Skorpió Mars tulajdonosa született harcos, aki ösztönösen eligazodik a lelki és fizikai hadviselés legkifinomultabb és legalantasabb változataiban. Szinte telepatikus önvédelmi rendszerrel rendelkezik. Bár a felszínen talán semmi sem látszik, az ártó szándékot, partnere hűtlenkedését (ez utóbbira különösen érzékeny) még tényleges bekövetkeztük előtt is megérzi. Ezt a bámulatos képességet egészséges formában valamilyen harcművészeti irányzat elsajátítása révén kamatoztathatja.

Különösen, hogy a halálig megbízható szövetséges, akár saját élete árán is megoltalmazza szeretteit vagy valami olyan ügyet, ami mellett érzelmileg is elkötelezte magát. Ugyanilyen ádáz ellenféllé válik azonban ha elárulják vagy igazságtalanság éri. Ekkor mély hallgatásba burkolódzik, de a még felületes szemlélő is érzi. süt belőle a harag vagy dühétől megfagy a levegő. Amikor végül kitör, elemi erővel pusztító szökőárt zúdít környezetére. Fullánkos megjegyzései garantáltan eltalálják a másik Achilles pontját, de ha istenigazából bepöccent, nem csak szavaival üt. Bármilyen furcsán hangzik is, ez a jobbik eset.

Sokkal veszélyesebb, ha valamiért nem tombolhatja ki magát vagy túlságosan mélyen sérült.. A hírhedt Skorpió tulajdonságok, pl. a haragtartás, bosszúvágy intenzív, archaikusan mély érzelemvilágával magyarázhatók. A húsz évvel ezelőtt kapott seb ezért még ma is szinte ugyanannyira sajog. A „tartsd oda a másik orcádat is” Halak típussal szemben neki csak a „szemet szemet, fogat fogért” sokkal ősibb, még az állatvilágban (ne feledjük, az egyik legösztönösebb jegyről van szó) gyökeredző igazsága hoz enyhülést. Ezért akár hosszú éveken át várakozik, szeme sarkából figyeli áldozatát, ráhangolódik, észrevétlenül becserkészi majd alkalmas pillanatban lecsap rá.

Alkalmazott “mágia”. Veleszületett adottsága, hogy nemcsak „letapogatni” képes, hanem hatást is gyakorol a mások tudattalanjában zajló folyamatokra, akkor is rombolhat, ha látszólag felülemelkedett sérelmein.” Én megbocsátottam, de a sors megfizetett neki ” –meséli, miközben maga is meg van győződve ártatlanságáról. Egy valamiben azonban biztosak lehetünk, ha nem is vagyunk babonásak: az ő átkai „fognak”, még ha tudatos beállítottságától idegenek is a mágikus praktikák. Ugyanez a képessége természetesen gyógyító erővé is válhat: a puszta jelenlétével képes lehet mély átalakulásokat előidézni.Nyertes vagy áldozat ?

A Skorpió Mars tulajdonosa éppúgy válhat nyertesévé, mint áldozatává e nagy lehetőségeket és kockázatokat egyaránt magában hordozó bolygóállásnak Magasabb, tudatosabb szintre emelése, kezelhetővé tétele sok éves-évtizedes tanulási folyamat, de fáradság már a legelején megtérül.
Az álmokkal, szimbólumokkal folytatott munka , önismereti, karakterológiai tanulmányok (pl. pszichológia, asztrológia) , meditáció, a testre és az energiarendszerre egyaránt ható gyakorlatok, pl. jóga, harcművészetek, megfelelően összeállított étrend révén az intuitív és az érzékelési folyamatok fokozatosan összehangolhatók, ezáltal megérzéseink, zsigeri benyomásaink révén a külvilágban is jobban fogunk boldogulni.

Kíméletlen belső diktátor. Egy fajta maximalista, teljesítmény centrikus beállítottság és ennek megfelelő szereplők a külvilágban. Az apa, hatalmi személyek, főnök, katonai, rendészeti szervezetek pl. magas követelményeket támasztanak, „halálra hajszolják”,jó esetben viszont számíthat támogatásukra, védelmükre, ameddig megfelel elvárásaiknak. A jutalmak pedig busásak. Még szerencsés helyzetekben is problémát okoz azonban a szinte ember feletti elvárásrendszer, a z esetleges kihágásokat követő drasztikus megtorlás. Problémás helyzetekként megtörténhet, hogy ő lesz a beáldozható „ágyútöltelék”, az ember, akivel a piszkos munkát elvégeztetik, majd kiközösítik.

Szélsőséges, esetenként nagyon veszélyes élethelyzetek, párkapcsolatok bevonzása. Utóbbiak különösen akkor valószínűek, ha a munka, hobbi nem terheli le eléggé kihívás-kereső személyiségrészeit. ( A Skorpió, Kos, Mars, Plútó princípiumok által dominált női képletek egészséges megélési lehetőségeitől ld. bővebben Durga, a harcos istennő című régebbi bejegyzést.)

Ilyenkor, fogalmazzunk úgy – ha nincs baj, csinál. Lépten- nyomon konfliktusokba bonyolódik, folyamatos piszkálódásával leghűségesebb szövetségeseit is elmarja magától, vihart kavar egy pohár vízben, felpiszkálja a kedélyeket, provokál, intrikál, álproblémákon lovagol. Pszichoszomatikus tünetek: pl. gyulladások, fejfájás, fogfájás, allergiás reakciók, baleseti hajlam

Önpusztító tendenciák. Jóllehet befelé forduló típus, ha energiái egy része nem áramolhat kifelé, agressziója saját maga ellen fordul. Öngyilkosságot leginkább akkor követ el, ha érzelmileg zsarolni akarja környezetét, de önromboló viselkedésre, kötekedésre, mások folyamatos provokálására, veszélyes helyzetek bevonzására, autoagresszív betegségekre (pl.a rák bizonyos formái), gennyes gyulladásokra kevésbé szélsőséges esetekben is hajlamos.

Szerencsére neki van a legerősebb regenerációs képessége is:harcművészeteken kívül az úszás, vívás, dárdavetés, valamilyen önismereti út gyakorlása indíthat el gyógyító folyamatokat. Ha van érzéke hozzá, szélsőséges érzelmi állapotait festéssel vagy más művészi tevékenységgel vezetheti le, válsághelyzetekhez való vonzódását pedig olyan veszélyes szakmákban, mint a testőr, kommandós, nyomozó,stb.
 

Megjegyzések: Az árnyék és a projekció

1.Az árnyék

“A személyiség alsóbbrendű része. Minden olyan személyes és kollektív pszichikus diszpozíció összegzése, amelyet nem élünk meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan választott életformával, és amelyek – ellenkező tendenciával – viszonylag autonóm árnyékszemélyiséggé szerveződnek egybe a tudattalanban. Az árnyék kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért egyaránt lehet negatív vagy pozitív.(…)

Mint a személyes tudattalan része, az árnyék az énhez tartozik, de mint az “ellenlábas”archetípusa, a kollektív tudattalannak a része. Az árnyék tudatosításával kezdődik az analízis munkája. Ha figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják az árnyékot, vagy akár identifikálják az énnel, az egyaránt veszélyes disszociációkhoz vezethet. Mivel az árnyék igen közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül folymaatosan figyelembe kell venni.

– Az árnyék-alak megszemélyesít mindent, amit a szubjektum nem ismer el, és ami mégis újra meg újra, közvetlenül vagy közvetve – feltolakszik benne, így például az alacsonyabb rendű jellemvonások és más összeférhetetlen tendenciák.

– Az árnyék az a leplezett, elfojtott, többnyire kisebb rendű és vétkes személyiség. amelynek végső hullámverése egészen az állati ősök birodalmáig nyúlik vissza és ilyen módon átfogja a tudattalan teljes történelmi aspektusát…

-Ha eddig úgy vélekedtek, hogy az emberi árnyékszemélyiség minden baj forrása, közelebbi vizsgálódások során most már fölfedezhető, hogy a tudattalan ember, vagyis tulajdonképpen az árnyék nemcsak morálisan elvetendő tendenciákból áll, hanem meglehetősen sok jó tulajdonság is kimutatható róla, többek között például normális ösztönök, célszerű reakciók, valósághű észlelések, alkotó impulzusok.” (C. G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok )

„…Röviden, árnyék mindazon tulajdonságaink listája, amiket rossznak tartunk önmagunkban- és ezért nem szeretnénk, ha mások is tudomást szereznének róla, esetleg nem is vagyunk tudatában létezésüknek. Ezek a gerendák többnyire fel sem tűnnek a saját szemünkben, de milyen hevesen üldözzük azokat a szomszédainkat, akiknek szálkái rájuk emlékeztetnek! Nagyon szeretnénk, ha nem volnának ilyen tulajdonságaink, csupán azt hagyjuk figyelmen kívül, hogy az árnyék nemcsak a külvilág tárgyainak ad árnyalatokat és dimenziókat, hanem személyiségünknek is. Hétköznapjainkban abba is ritkán gondolunk bele, hogy az olyan banálisnak tűnő ellentétpárok, mint a fény és a sötétség, a hideg és a meleg, a kellemes és a kellemetlen, az élet és a halál csak egymáshoz viszonyítva érzékelhetők.

Hogy melyikünknél milyen tulajdonságok kerülnek az árnyék kategóriájába, függ neveltetésünktől, kulturális hátterünktől, személyes tapasztalatainktól. Meglepő módon nemcsak „rossz”, „hibás” jellemvonásainkat nyomjuk el ily módon, hanem olyan értékes hajlamainkat is, amelyek létezéséről vagy sejtelmünk sincs, vagy körülményeink nem kedveznek kibontakoztatásuknak.
Csakhogy a markáns, nagy energiatöltettel rendelkező hajlamok, adottságok nem sokáig hagyják elnyomni magukat és félmegoldásokkal sem érik be. Fütyülnek rá, hogy mit tart jónak vagy rossznak az egyén vagy a társadalom, ki akarnak élődni valami módon. Ellenkező esetben akár testi betegségeket, viselkedészavarokat, sőt, hosszú távon sikeresen elfojtva egzisztenciális katasztrófákat okozhatnak.
Amikor kapcsolatba kerülünk másokkal, nemcsak tudatos, de tudattalan tartományainkkal is részt veszünk a kontaktusban. Az árnyék is a tudattalan tartományába tartozik. Mindannyiunknak szüksége van bizonyos mennyiségre belőle, hogy egyáltalán életképesek, testi- lelki szempontból egészségesek maradhassunk, de „optimális dózisa” személyenként változik. Túlzott kiélése ugyanis éppen olyan súlyos, testi- lelki zavarokat okozhat, mint szélsőséges elnyomása.”- egy régebbi cikkemből

2. A kivetítés (projekció)

“A projekció (kivetítés) tulajdonképpen egy elhárítási mechanizmus, amikor is minden olyan tulajdonságunkat, gondolatunkat, érzéseinket, amilyenek nem akarunk lenni, amit magunkban nem akarunk meglátni és elfogadni, azt kivetítjük a másikra.
Az általunk negatívnak ítélt, önmagunkban el nem fogadott tulajdonságokat felnagyítva látjuk másokban, és hevesen bíráljuk, kritizáljuk őket miattuk. Indulataink hevessége jól tükrözi, hogy mennyire küzdünk önmagunkkal, hogy kizárjuk, elfojtsuk az adott tulajdonságot, vágyat.
A kivetítés a valóság téves felméréséhez vezet, és szubjektívvá tesz, lehetetlenné teszi a problémák gyökerének felismerését, így akadályozza az önismeretet, a fejlődést” ( Miért szúr úgy a másik szálkája?)
 

Kapcsolódó

A Mars az asztrológiában

Mars a Skorpióban (Iulia Trandafir)

Az archetipális  Mars (Linda Reid)

A Plútó archetípusa

A Skorpió (Liz Greene)

A nem is olyan ördögi Skorpió

Vénusz a Skorpióban : a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Jupiter a Skorpióban

Merkúr a Skorpióban

Plútó a Skorpióban

Így kezeld a dühödet !

A vizes jegyek és az agresszió

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

A nyolcas ház ( hasznos idézetek)

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!