Durga, a harcos istennő

A Mars és a Plútó, a Kos és a Skorpió princípiuma női horoszkópban

 

Bennünk élő istenek és istennők

Az ókori istenek és istennők jobban beleszólnak mindennapjainkba, mint gondolnánk. Az asztrológia bolygókként és jegyekként, a jungiánus pszichológia archetípusokként tartja őket számon, azaz olyan, az emberiség közös tapasztalataként évezredeken át tovább örökített ösztönkészletnek, érzelmi beállítottságnak, amelyek elődeinket is sikeres túlélőkké tették. Az archetípusok intenzív belső képek, emocionális reakciók formájában hatnak, kritikus életszakaszokban megsokszorozzák erőnket, emberfeletti teljesítményekre, csodával határos megoldásokra sarkallva bennünket.

Lelki egészségünk, párkapcsolatunk, pályaválasztásunk, beilleszkedésünk szűkebb vagy tágabb környezetünkbe, sőt, jelentős mértékben még várható élettartamunk is azon múlik, összhangban élünk-e a pszichénkben legerőteljesebben munkáló archetípusos erőkkel, azaz isteneinkkel és istennőinkkel, vagy az asztrológia nyelvén, bolygó-és jegyprincípiumokkal.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mars: egy nehezen kezelhető őselv

Másfelől, a nem felismert vagy elhanyagolt belső isten vagy istennő komoly problémák forrásává válhat életünkben. Minél erőteljesebb archetípusról van szó, mint amilyen pl. a Mars annál nagyobb zavarokat kelthet, integrációja pedig annál csodálatosabb gyógyulási folyamatokat indíthat el.

Mint a korábbi cikkekben (A Mars princípiuma az asztrológiában, Az archetipális Mars) már szó volt róla , a tüzes planéta  többek között az életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját jelképezi az egyéni horoszkópban. (Férfi képletben a horoszkóp tulajdonosára, női képletben a szexuálisan vonzó férfitípusra utal). Feltárja továbbá, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról,  hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk”  az anyagi világban. Felvilágosítást ad arról is, hogy mennyi vitalitással ill. öngyógyító, regeneráló erővel rendelkezünk, milyen energiatartalékokat mozgósíthatunk annak érdekében, hogy sikerrel vehessük az élet akadályait, és megbirkózhassunk a kihívással

 Mars princípiuma női horoszkópban

 

A Mars és az animusz:

Női képletben a fentebbi analógiák mellett a Mars a női animusz, a „nő lelkében élő férfi”, azaz a női psziché férfi oldalának egyik megnyilvánulási formája is.

Pozitív aspektusában az animusz kreatív tevékenysége hidat teremt az önvaló, a mély én és a tudatos személyiség között, kezdeményezőkészséggel, asszertivitással, objektivitással, megvalósítóerővel ruház fel, összeköttetést teremt a nő tudata és a kor szellemi fejlődése között, fogékonnyá téve az új eszmékre.

Negatív aspektusa olyan tulajdonságokkal bír, mint a durvaság, meggondolatlanság, összeférhetetlenségig fajuló ingerlékenység, üres fecsegés, önfejű, gonosz gondolatok, önbecsmérlés, rögeszmék, életidegen magatartás.

Bár az asztrológiai és a pszichológiai fogalmak nem helyettesíthetők be egymással, vannak bizonyos átfedések. Így az animusz Mars – jelképezte aspektusa inkább az ösztönszféráról, akaraterőről, bátorságról, kezdeményezőkészségről ad felvilágosítást, a szellemiséget, világnézetet, autoritáshoz való viszonyt inkább a Nap, a Jupiter és a Szaturnusz alakítja.

A Mars – állás önmagában tehát még nem ad teljes képet a nő animuszáról, az előbb felsorolt bolygókat is meg kell vizsgálni, ill. ezek kapcsolódását a nőiség hagyományos jelölőihez, a Holdhoz és a Vénuszhoz..

Az animusz marsikus, szoláris, jupiteri és szaturnuszi aspektusa egyaránt fontos szerepet játszik a nő szüleihez és a másik nemhez való viszonyában és persze magában a párválasztásban is.

A nagy erőpróba

Túlcivilizált kultúrkörünkben azonban nem könnyű egészséges módon megélni a marsikus energiákat, különösen ha a képlet tulajdonosa nő. Keresztény kultúránkból az egyoldalú Mária kultusz kiszorította e kirobbanó, ösztönös, erőteljes női energiának megfelelő ókori istennőket, így az autonóm, öntörvényű, kreatív nőkre a boszorkány vagy a prostituált szereposztása jutott. ( A manapság egyre agresszívebben teret hódító iszlámban ez a probléma még hangsúlyosabb.)

Kétségtelen, hogy jelenleg sokkal több alternatíva kínálkozik a  princípium egészséges megélésére, mint  akár nagyanyáink, vagy dédnagyanyáink korában is, amikor az erőteljes Mars- hatások alatt álló nők jól nevelt kislányokká, majd engedelmes feleségekké válva elfojtották kirobbanó életenergiájukat. Ez depressziót, különféle hisztériás tüneteket, testi betegségeket (pl. krónikus nőgyógyászati problémák, nehéz szülés, gyulladások, sérülések, baleseti hajlam, autoagresszív betegségek) idézett elő náluk, vagy pedig szaftos szerelmi ügyek főszereplőivé váltak.

(Hangsúlyos Mars:  ha a Kosban vagy Skorpióban áll, egy női képlet valamelyik női bolygóját uralja, pl. a Vénusz és a Hold Kosban vagy Skorpióban áll, azokkal valamilyen fényszöget képez., az I. házba esik, aspektust képez a Nappal vagy a Plútóval, stb)

Az elférfiasodott nők, a szélsőséges feminista mozgalmak, a túlzásba vitt szabadosság az ellenkező, bár ugyanannyira ártalmas végletet jelképezik és a modern kor vadhajtásai  közé tartoznak. .

Spontán összhangban

Az erős Mars /Plútó hatások alatt álló nők szerencsés esetben ösztönösen „kemény” szakmát választanak: pl. fegyveres testületek kötelékében helyezkednek el, cégvezetők, sikeres üzlet asszonyok lesznek, nem riadnak vissza a  kihívásoktól, a veszélyes, de valamiképpen mégis egészséges kockázatoktól (pl. nyomozó, sebész, hivatásos életmentő, állatvédő) eközben azonban egészséges kapcsolatban maradnak nőiségükkel is. A különféle harcművészeti irányzatok, indiai templomi tánc (bharata natyam), jóga, meditációs gyakorlatok is segíthetnek harmonizálni energiáikat.
Lehetséges problémák

1.A csatakép állandó szereplői. Problémásabb a dolog ha alapbeállítottságukkal ellentétesen nevelték őket, pl. a szülők inkább azon voltak, hogy mindenáron jó kislányt faragjanak kis rosszcsontjukból, a “pogány” archetipikus mintázatnak a keresztény/iszlám kulturális háttér nem kínál egészséges megélési lehetőségeket, stb. Ilyenkor elnyomott vitalitásuk depresszió, külső ellenségek, folyamatos sorskrízisek, balesetek, konfliktusok, stb. formájában tör rájuk a külvilágból .Saját maguk által sem felismert harci szellemük, terhelhetőségük is zűrösebbnél- zűrösebb élethelyzetekbe bonyolíthatja őket. Ha kalandvágyuk, harci kedvük, függetlenségigényük pusztító és önpusztító méreteket ölt, veszélyesebbnél veszélyesebb kihívásokat vállalnak vagy a külvilág brutalitásának esnek áldozatul (pl. kegyetlen, igazságtalan, kihasználó bánásmód, fizikai bántalmazás, stb).

2.Veszedelmes viszonyok. Szenvedélyes vérmérsékletük olyan kapcsolatokat vonzhat be, ahol partnerüket egyszerre nyűgözi le és rémíti meg érzékiségük, ezért feleségnek, élettársnak már nem őket választja. A tudattalan rivalizálási kényszer szerelmi háromszögek állandó szereplőjévé teheti őket, különösen, hogy a távolság tartó vagy más okból elérhetetlen társ egyébként is “illeszkedhet” saját rejtett függetlenségvágyukhoz. Átlagosnál nagyobb teherbírásuk, probléma megoldó készségük infantilis, életükért felelősséget vállalni képtelen partnerek mágnesévé válhat. Míg azonban az ő gubancaikat bogozzák, elmennek saját személyiség fejlődésük lehetőségei mellett.

3.Függőségek csapdájában. Sokuk pl csak közvetett módon, apjukon, férjükön, főnökükön keresztül kerülnek kapcsolatba a férfi elvvel. Így ahelyett, hogy tudatosan megélnék szellemiségüket, alkotókészségüket, asszertivitásukat, körön kívülre kerülnek, nem ritkán teljesen elveszítve identitásukat, vagy csak a másik ember reakcióinak függvényében érzékelve magukat. Ily módon akár beteges társfüggőség vagy más, lelki vagy kémiai függőségek is kialakulhatnak náluk.

4.A nagy vulkán kitörés. Mindez egyre ingerültebbé teszi őket az évek folyamán. Egy kritikus pillanatban – rendszerint az élet közepe táján, 35 – 45 év körül, vagy 50-53 évesen, a klimax idején, aztán kirobban dühük, pusztító lávaözönbe borítva saját és környezetük életét.  Az indulatos természet, a rendszeresen ismétlődő dührohamok ennél fiatalabb korban is komoly gondot okozhatnak.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Durga, az egyetemes  női elv

 

2010 -2013 között festett képek

Az indiai kultúrkör egyik legnépszerűbb alakjának, Durga istennő archetípusának tudatos kimunkálása ilyenkor felbecsülhetetlen segítséget jelenthet számukra. Ha asztrológiai analógiákat keresünk, Kos, Skorpió és Oroszlán típusú nők (azaz akiknek Nap jegye mellett Ascendense vagy személyi bolygója- pl. Hold, Vénusz, Mars áll ezekben a jegyekben, illetve a Napnak vagy a Marsnak, Plútónak kiemelt szerepe van a képletükben) rezonálnak a leginkább Durga karakterével.)

Természetesen ezek az asztrológiai, pszichológiai párhuzamok csak töredékei a lehetséges analógiáknak. Durga jelentéstartalma ennél sokkal összetettebb, az indiai mitológiában magának a saktinak, az egész világyegyetemet átható női teremtő energiának a jelképe. Míg az európai és kínai kultúrkörben a női princípium passzív, lágy, befogadó, Indiában kicsit másképp áll a helyzet. Sakti tartja mozgásban a világot, ő a kezdeményező, az aktív elv, míg a férfiprincípiumra inkább a passzivitás, nehézkesség, anyagszerűség a jellemző.

Másfelől Durga a Nagy Anya, a világ összes mitológiájában fellelhető archetípus egyik kifejeződése is. A Nagy Istennő kultusza a  matriarchátus idején világszerte virágzott, a patriarchális társadalmakban azonban háttérbe szorult és jelentős torzuláson ment keresztül.

Durga Nagy Istennő minőségében egyesiti magában a nőiség valamennyi aspektusát: a termékenyt, a táplálót, a gondoskodó, védelmező anyait, és a halált hozó, túlvilággal kapcsolatban álló vagy alvilági banyaistennőkét. Különböző megtestesőlései, a tündöklő, fiatal szűz, az érett nő és  Káli, a harcias öreg asszony alakjai az európai kulúrkörben is ismerősek. Itt is, máshol is a Hold, a nőiség egyik legfontosabb jelölőjének a fázisai  a női életút jellegzetes szakaszainak a szimbólumává váltak. (Az újhold a “szűz” – pl. Artemisz, Perszephoné, a telehold az érett asszony, a feleség, pl. Héra, Démétér a fogyó Hold meg az öreg, alvilági istennő, a  titkos tudással biro boszorkány, pl. Hekaté jelképe a görög mitológiában)

Mint a későbbiekben látni fogjuk, természetközelisége, az állatokkal (ösztönszférával) való szoros kapcsolata (pl. állathátasok, állatsegítők) miatt, Durga istennőben egy másik erőteljes, és a Nagy Anyával többé – kevésbé átfedő archetípusnak, az Állatok Úrnőjének/ Természet Anyának a karaktervonásai is felismerhetők.

Durga istennő legyőzi a bivalydémont

A személyiségünket meghatározó archetípusos erők („istenek” és „istennők) beazonosítása (ebben asztrológiai tanácsadás segíthet) már önmagában is gyógyító hatású. Még messzebbre vezet az archetípusok tudatos megmunkálása. Bár egy adott helyzet, életszakasz spontánul is életre kelti őket, minél többet tudunk róluk, annál több energiával és vitalitással telítődünk. Fontos tehát ismernünk nevüket, képüket, tulajdonságaikat és történetüket, mítoszaikat. Minél nagyobb teret kapnak  gondolkodásunkban, célkitűzéseinkben, annál valóságosabbakká válnak bennünk és annál többet profitálhatunk belőlük a különböző élethelyzetekben. Különösen együttműködők, ha valamilyen kreatív, művészi tevékenység formájában fejezzük ki irántuk érzett tiszteletünket.

Pszichológiai szinten a harcias együttérzés istennője akkor szokott életünkbe szökkenni, amikor dolgaink ugyanannyira reménytelennek tűnnek, „ mint az isteneké abban az indiai mítoszban, amelyben Mahisasura, az ocsmány bivalydémon bekvártyélyozta magát Indra palotájába. Egész nap a csodálatos kertben dőzsölt a mennyei táncosnők társaságában, elbitorolta az istenek legjobb elefántjait és lovait, az istennőket pedig cselédi munkára kényszerítette.

Még a panteon leghatalmasabb istenei, Brahma, Siva és Visnu is tehetetlenek voltak. Siva és Visnu szent haragja felizzott, egész testüket lángba borítva. A vakító fénycsóva egy Katyan nevű bölcs ashramjában egyesült, megformálva Durga istennőt. Feje Siva hatalmából lett, karja Visnuéból, lába Brahmá erejéből, dereka Indráéból; melle a Holdból, csípője a földből, szeme a tűzből. Az egyszerre jóindulatú és harcias hölgy a Rig Véda  teremtéshimnuszainak nyelvén mutatkozott be. Elmondta, Brahma, az istenek teremtője egyik megnyilvánulási formája, és azért lépett színre, hogy megmentse az isteneket a démontól.

 Azok illő hódolattal köszöntötték, majd erejük mellett immár fegyvereiket is rendelkezésére bocsátották. Siva a szigonyát, Visnu a harci korongját, Indra a villámait, Brahma a kamandaluját, stb. Durga aztán győzelemre is vezette az istenek seregét, Mahisasurával pedig személyesen végzett. Ily módon megmentette a világot  a káosztól, az istenek pedig visszatérhettek palotáikba.

Azóta is mindannyiszor színre lép, amikor a destruktív erők már-már győzni látszanak, a helyzet tűrhetetlenné válik, azonnali cselekvést követel, de vajmi kevés esély van a megoldásra.- legyen szó külső ellenségről vagy belső démonaink ( pl. féltékenység, önzés, gyűlölet, előítéletesség, düh, az egohoz való ragaszkodás.) és isteni természetünk között dúló harcról. Ő a gonosz erők, az igazságtalanság szétzúzója, az emberiséget, isteneket megóvja az ezek által előidézett szenvedéstől”   Terebess 

Durga kultusza

Durga talán a leghatalmasabb istennő az indiai mitológiában. Számtalan alakban és megnyilvánulási formában, különféle neveken tisztelik Ő Párvati, a megszemélyesített Himalája lánya, akinek sikerült a lehetetlen:  sok- sok év meditáció, aszkézis, áldozat révén férjül nyerte magának Sívát, a a teremtés és a rombolás, az extázis és az aszkézis istenét. Ő Uma, a fénylő, Gauri, az aranylóan ragyogó, Jagamata,  Mahadévi. a mindenség tápláló és oltalmazó anyja, egyszersmind a sötét, holtak vérére szomjazó Földanya is. Haragvó alakjai: Durga, a nehezen megközelíthető, az erőd, Káli, a fekete, Chandi, a vad szenvedélyű és Bhairavi, a borzalmas.

Kultuszának első nyomai i. sz. 400 környékéről származnak,de valószínűleg ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. Tiszteletének egyik legnépszerűbb, India- szerte elterjedt formája a több napos Durga pudzsa. Településektől függően a nagyszabású rendezvény kilenc vagy ennél kevesebb napon át tart. Ez alatt az istennő kilenc főbb megnyilvánulási formáján meditálnak , teljes vagy részleges (helytől függően tej vagy gyümölcs, maximum napi egyszeri , hús mentes táplálék) böjtöt tartanak. Ez utóbbi különösen kedves a misztikus extázis tüzében (tapasz) égő istennőnek, emellett egészséges is, hiszen megtisztítja a szervezetet a méreg anyagoktól és pihenteti az emésztő szerveket.

A videón néhány szép Navratri -dal található

Durga ábrázolása

Leggyakrabban piros vagy vöros ruhában ábrázolják, aktivitását hangsúlyozandó. Hosszú, dús hajkoronájában holdsarló, gyönyörű, aranyból, igazgyöngyből, drágakövekből készült ékszereket visel. Négy, tíz vagy tizennyolc erős karja van, kezeiben lótuszvirágot és különféle fegyvereket tart: három ágú szigonyt, lándzsát, kardot, íjat, nyilat, stb. Kagylókürtje a szent OM mantrát, a teremtés szótagját zengi. Hátasa a tigris ( főleg Észak Indiában, Kasmírban), a határtalan energia szimbóluma, ami arra utal, hogy neki is kimeríthetetlen erőtartalékok állnak rendelkezésére ahhoz, hogy legyőzze a démoni erőket és megoltalmazza az igazakat. Dél Indiában többnyire oroszlán hátán ül, akárcsak más keleti vagy mediterraneum-beli istennők (pl. Helena a hettita viharisten felesége, Hebe, Heraklész hitvese, Istar, a nagy babiloni istennő – hogy csak néhányat említsünk közülük)

Élethelyzetek, amelyekben Durga energiái segítségünkre lehetnek

 

Durga legyőzi Mahisát 2012 , Káli a harcmezőn 2010

Tökéletes sminkben a harcmezőn

A harcias istennő többek között azért olyan hatékony, mert agresszivitását mederben tartja, a nyers indulatokat megzabolázza bölcsessége. Haragja  átváltoztató erejű : nem dühkitörések, impulzív cselekedetek formájában nyilvánul meg, hanem a változtatásra irányuló törekvéssé szelídül, egyszersmind segít megtalálni az ehhez legalkalmasabb módszereket is. (Számos, kezeiben tartott fegyvere arra emlékeztet, hogy a különböző típusú ellenségek legyőzéséhez különböző típusú eszközökre van szükség) Hadakozás közben humorérzékét sem veszíti el, sminkje pedig akkor is tökéletes, amikor ellenfelébe vágja szigonyát.

Káli, a zabolátlan pusztító

Vele ellentétben Káli, egy másik megjelenési formája nehezen képes megzabolázni indulatait, ha egyszer szabad folyást engedett dühének. Így aztán olyan pusztító erővé válhat, amely a harag jogos célpontjain kívül saját és környezetünk értékeit is megsemmisítheti – mutat rá Jean Shinoda Bolen Bennünk élő idősödő istennők című könyvében. (A magyarul is népszerű sorozat : Bennünk élő istennők, Bennünk élő istenek, az emberi psziché domináns archetípusait, „isteneinket” és „istennőinket” mutatja be).

Félelmetes megjelenési forma

Bár az indiai kultúrkörben előszeretettel emlegetik Káli anyaként, bajosan illik bele az európai köztudatban élő anyaképbe. Bőre fekete, fogai vagy agyarai fehérek, nyelve kilóg, ajkai vértől csöpögnek. Koponyákból készült nyakláncot visel, négy karja van, melyekben tőrt, szigonyt, levágott, vérző fejet s egy, a vért felfogó koponyatálat tart Teste fedetlen, leszámítva félelmetes díszeit. Siva isten fehér testén táncol.

A rombolással, háborúval, halállal való kapcsolata ellenére hívei az idő és a változás pozitív istennőjeként tisztelik Ebben a minőségben segít megérteni a születés és a halál természetes ciklusait, átkalauzol az szükségszerű változásoknak azokon az időszakain, amikor  a végből új kezdetek születnek.. (Ebben a megjelenési formájában a nem annyira a marsikus, mint inkább a plútói jelleg dominál, számos, szaturnuszi vonással is átszínezve,)

Káli legyőzi a démonokat

 A mondák szerint Durga azért alkotta meg Kálit, hogy segítse  a gonosz eleni harcban. A fekete, koponyaékszereket viselő istennő végzett Raktavira démonnal, akit Durga egymagában nem tudott elpusztítani. Annak ugyanis minden csepp, földre hulló véréből újabb gonosz hasonmás született. Káli istennő is csak akkor jött rá, mi történik, amikor már egy csomó démon vette körül. Káli azonban lenyelte az asurákat, majd leszúrta Raktavirát és az utolsó cseppig kiitta a vérét, megakadályozva, hogy akár egyetlen csepp is a földre kerüljön, és ebből újabb „klón” keletkezzen. A hátborzongató nedűtől azonban megittasult és nemcsak a démonokat kaszabolta le, hanem az elefántokat és lovakat is megölte.

Csak férje, Siva isten tudta megállítani, amikor bekente hamuval meztelen testét és halottnak tettetve magát lefekudt előtte a harcmezőn. Az ellenségei vérétől megittasult Káli csak akkor jött rá, hogy férje testén áll, és tért magához, amikor belenézett Siva szemébe. Egy másik verzió szerint Siva csecsemővé változott a harcmezőn. A magatehetetlen csöppség láttán Káli harci dühe elpárolgott és meg akarta szoptatni a kisfiút.

Egy másik történet szerint amikor  a két démoni fivér, Shumba és Nishumba kiűzték palotájukból az isteneket, azok kétségbeesésükben a Nagy Istennőhöz fordultak segítségért. Az épp fürdőző Durga /Parvati megteremtette bőréből a gyönyörű Kaushikit. Chanda és Munda, Shumba és Nishumba kísérője észrevették a lányt, megbabonázta őket a szépsége, elvitték hát a hírét Shumbának és Nishumbának, akik visszaüzentek, hogy feleségül kell jönnie hozzájuk.  Kaushiki éktelen haragra gerjedt és összeráncolt homlokából, a harmadik szeméből előszökkent  a félelmetes Káli istennő, aki azonnal felpattant a hatalmas oroszlánra, felfegyverezte magát Durga kardjával, lekaszabolta Chandát és Mundát, majd az istennő színe elé vitte holttestüket. Kaushiki annyira elégetett volt teljesítményével, hogy elnevezte Chamundának. (Ebben az alakjában mindig félelmetesnek és öregnek ábrázolják az istennőt, Káliként azonban akár vonzó és fiatal is lehet.)  Ezt követően elsöpörték Shumbát, Nisumbhát a hadaikkal együtt, majd  Kaushiki visszaolvasztotta magába Kálit. Azzal az ígérettel vonult vissza, hogy ha a világot újra a pusztulás veszélye fenyegeti, visszatér.

Amikor Káli színre lép

Természetesen ezek a mítoszok is több szinten  értelmezhetők,  alábbi változatukat a Bennünk élő idősödő istennőkben Bolen fordította le hétköznapi realitásaink nyelvére

A harag és rosszindulat erős érzéseivel különösen akkor kellemetlen viaskodni, amikor huzamosabb ideig próbáltunk meg, saját karakterünket, legelemibb igényeinket elnyomva alkalmazkodni, így igyekezve a legjobbat kihozni helyzetünkből. Ha egyébként jogos indulatainkat nem tartja ilyenkor kordában a bölcsesség, pusztító hatással lehetnek ránk és a környezetünkben élőkre. Ezekben az esetekben haragunk  önmagát táplálja, amikor pedig eluralkodik rajtunk, az őrülethez közeli állapotba kerülhetünk. Gyakran nem csupán tartunk attól, hogy a talaj kicsúszik a lábunk alól, hanem ez ténylegesen be is következhet – lángba borítva életünket.

A másik legáltalánosabb és legrombolóbb hatású élethelyzet, ami aktiválhatja a bennünk szunnyadó Káli archetípusát, amikor megcsaltak, elhagytak, megaláztak, fizikailag vagy szóban bántalmaztak bennünket. Első, ösztönös reakciónkon, a megtorlás utáni vágyon ezekben az esetekben nem szabad megbotránkoznunk.

Egyformán rossz stratégiák

Ha azonban kritikátlanul szabadjára engedjük a bensőnkben tomboló Káli istennőt ugyanúgy megsérülhetünk mint  ha erőnek erejével elfojtjuk dühünket és „odatartjuk a másik orcánkat is”

A szemet szemért, fogat fogért stratégia  stratégia disztingválás nélküli alkalmazásának magunk is kárát láthatjuk, pl előbb-utóbb kísértetiesen hasonlítani kezdünk bántalmazóinkra. Dühös, rosszindulatú, rögeszmés ember válhat belőlünk, akin teljesen eluralkodott a harag.

Dühünk elfojtása, vagyis amikor odatartjuk a másik orcánkat is –  azonban még ennél is rosszabb „megoldás” : depressziót, önértékelési zavarokat vagy autoagresszív viselkedést (az önbüntetés olyan formáitól mint a kényszeres evés, lehetőségeink elszabotálása, szenvedélybetegségek, bizonyos egészségi problémákon keresztül, pl. gyulladások, autoimmun reakciók a halálfantáziákig, öngyilkossági kísérletekig vagy tényleges öngyilkosságig) idézhet elő.

Gyakran annyira elnyomhatjuk haragunkat, hogy már arra sem emlékszünk, mi hozta elő ezt a tagadást kiváltó állapotot. Ilyenkor társfüggővé is válhatunk, hiszen Párvati, a Durga / Káli archetípus  egyik megnyilvánulási formája.- aki olyan  férjét önfeláldozóan szerette férjét, hogy önként halt máglya halált amikor apja megsértette Sívát  egy viszonylag aprósággal

A Kálihoz hasonló haragvó istennők félelmetes és hatékony energiatartományt képviselnek, ezért a patriarchális kultúrkörökben – így Európában és az iszlám világban is elnyomják, démonizálják őket. Ebből kifolyólag a nők is rettegnek haragjuk megélésétől (különösen, hogy ebben a társadalmi játékszabályok is megerősítik őket: a dühüket kimutató nők különféle „büntetéseket”, kiközösítést vonnak magukra).

Pedig vannak olyan, azonnali megoldást követelő helyzetek is, amelyekkel szemben a férfi princípium teljességgel eszköztelen. Máskor pedig mit sem használ a szép szó, kivárás, lelkizés. Ezzel Indiában sokkal inkább tisztában vannak, ők Káli – Má- ként, a vad, de anyai istennőként tisztelik, aki ismeri a világ borzalmait és képes kegyetlen is lenni az érdekükben, és imádságukat is meghallgatja.

 

Durga az előző életek kapujában 2014 április

Káli visszahívása a harcmezőről: harag, empátia, bölcs stratégia

Ahelyett azonban, hogy elfojtanánk vagy vak dühként szabadjára engednénk, egészséges mederbe kell terelni az istennő kegyetlenségét. Ezt jelentené Káli visszahívása a harcmezőről.

A fentebbi okobból kifolyólag ugyanis valamennyiünkkel előfordulhat, hogy dühünk megszállottjává válunk, azaz, képletesen szólva Káli hatalmába kerülünk. Egy külső személy – pl. egy megértő barát vagy egy új párkapcsolat felbukkanása révén azonban újra magára találhat, ráeszmél, hogy bármennyire jogos is felháborodása, „van élet” az őrült dühöngésen kívül is.

A második esetben a nő magához Durgához válik hasonlatossá: önerőből is képes visszahívni megbízható szövetségesét, a benne lakozó vad harcost az aktív tettek mezejéről miután az már elvégezte dolgát. Káli külső segítség nélkül történő visszahívása a harcmezőről hosszú távon valamennyi olyan nőnek megvalósítandó feladata, akiben erőteljesen munkál az istennő archetípusa. Bizonyos élethelyzetekben azonban egyenesen létfontosságú.

Az ilyen szituációk legnagyobb kihívása az, hogy uralkodnunk kell magunkon és  dühünket célirányos cselekedetté kell kristályosítanunk.

A bölcsesség archetípusai kiegyensúlyozhatják és megfékezhetik nyers indulatainkat, mi pedig képessé válunk arra, hogy legjobb tudásunk és érzéseink szerint cselekedjünk.

Ekkor Káli felerősíti afölötti elhatározásunkat, hogy a problémával szembe kell nézni és meg kell oldani. Kitart, őt nem lehet eltéríteni. Tapasztalati tartománya olyan széles, hogy nem tudunk neki olyat produkálni, ami számára túl szörnyű vagy túl borzalmas lenne, vagy meghaladná a képzeletét.

A bölcs stratégiával párosult felháborodás félelmetes ellenféllé tesz bennünket. A bölcsesség révén fájdalmunk, indulataink dacára is képessé válhatunk szembenézni az igazsággal. Többé nem hagyjuk, hogy környezetünk vádaskodása vagy saját szégyenkezésünk letérítsen utunkról, hanem felvállaljuk dühünket. Így mi magunk is olyan erővé válunk, akivel számolni kell.

Káli/ Durga  archetípusa nélkül  ugyanis a brutalitás és a kiszolgáltatottság eltompít, megbénít, passzívvá tesz. Ahhoz, hogy eredményesen tudjunk fellépni a bennünket vagy egy kisebb- nagyobb  közösséget ért méltánytalanságok ellen, egyszerre kell bátraknak és empatikusaknak lennünk, szívből jövő érzelmi reakcióinkkal – akár dühünkkel is – összhangban cselekednünk és önuralmat gyakorolnunk.

(Megjegyzés: a Káli archetípusról írottakhoz  elsősorban Jean Shinoda Bolen Bennünk élő idősödő istennők/ Az átváltoztató harag istennőire támaszkodtam)

Jóban állati természetünkkel

 

A tigris vagy az oroszlán hátas

Durga oroszlán vagy tigris hátasa állati természetünkkel való harmonikus együtt élés mikéntjét mutatja meg, azt az állapotot, amikor ösztöneinket nem fojtjuk el, de nem is engedjük őket kritikátlanul szabadjára. Először szembenézünk a bennünk működő félelmetes archaikus erőkkel, majd elfogadjuk, gyengéd erőszakkal pedig lassanként megszelidítjük őket. Ily módon már nem csak ők állnak majd rendelkezésünkre, hanem az a lelki energia is, amit eddig elnyomásukra fordítottunk.

A kalüdóniai vadkantól Vadzsravarahi bölcsességéig

India egyes részein – pl. Dél Indiában, ill. Nepálban az istennőt vaddisznófejjel, Vadzsravarahiként (Gyémántemse) is ábrázolják. Ebben a minőségben a tapasztalat révén szerzett bölcsesség istennője, aki elűzi a gonosz szellemeket, pl. a depresszióét. Erőteljes védelmező, távol tartja az ellenséget, őrzi a háziállatokat, és egyáltalán a tulajdont, a frissen birtokba vett értékeket. Egyszersmind bölcsességistennő is (ebben a minőségében alakja összemosódik Vadzsrajogini dákinivel, akit Vadzsravarahinak is neveznek. A tudáshordozó istennő kultusza egyaránt népszerű Indiában, Nepálban, Bhutánban, Tibetben. Az ösztönös női erő megszemélyesítője, a nemtudás eloszlatója, a megismerés gyémánt – tisztaságú tudatállapota kapcsolható hozzá).

A Vadzsravarahi által jelképezett, villámcsapás szerű felismerések azonban nem mindig kellemesek. Az illúziók fátylának átvágása sokkoló erővel is hathat, esetleg a világosság pillanataiban olyan sokkoló élmények után /közben lehet részünk, mint természeti katasztrófák, fontos értékek elvesztése, a legszorosabb kapcsolatok megszakadása, stb. Tánca ennek ellenére, vagy épp emiatt a határtalan szabadságé, hiszen ő mindenfajta korláttól mentes, bár éppenséggel szenvedélyei szabadították fel.

bal: vaddisznó-maszk, jobb: Vadzsravarahi, 2011 tacasz

Veszélyes energiatartomány

A vaddisznó- energiának ilyesfajta átalakítása azonban nem könnyű feladat. A világ kultúráiban ennek az állatnak a szimbolikája meglehetősen ellentmondásos. A középkori, európai allegóriákban a falánkság és a kéjsóvárság allegóriájaként jelent meg.

görög kultúrkörben részben, mint lentebb látni fogjuk, a Marssal, másfelől meg a föld elemmel hozható kapcsolatba. Utóbbi minőségben részben termékenységprincípum, Demeter gabonaistennő állata, másfelől pedig Perszephonéé, a halottak, az alvilág úrnőjéé, ami éjszakai aspektusát domborítja ki.

A kelták szemében féktelensége, erőszakossága miatt elejtése igazi hőstettnek számított, de jósképességet is tulajdonítottak neki, Indiában a ksatriják, azaz a harcosok kasztjának a szimbóluma volt, míg a buddhizmusban a tudatlanság jelképe, mely  azon tulajdonságok egyike, amik a lét forgatagához láncolnak.

Általában véve elmondható, hogy a természet ősi erejének a jelképe, koca minőségben a kirobbanó életenergia, a szenvedélyes, erőteljes, temperamentumos nőiség szimbóluma. Keleten pl. inkább bóknak számít semmint sértésnek, ha egy hölgyet nőstény vaddisznóhoz hasonlítanak.

Ez azonban egyszersmind félelmetes rombolóerő is, amint azt a kalüdóniai vadkan története is szemlélteti. Ezt a csapást Artemisz istennő, akiről még lesz szó a későbbiekben – szabadította Kalüdón városára, amiért lakói nem áldoztak neki. Az állat borzalmas pusztítást vitt véghez a településen, és csak Meleagrosz és társai voltak képesek legyőzni. Héraklésznak, ötödik munkájaként szintén végeznie kellett egy vadkannal: hőstettére a Skorpió havában került sor.

Az analógia nem véletlen. Miközben az asztrológiai hagyomány a Mars uralma alá helyezi a vaddisznót, félholdszerű agyarai lunáris állattá teszik, s ezzel az éjszaka, a víz birodalmával is kapcsolatba kerül. Ezek után nem meglepő, hogy  a vaddisznó Kos, Skorpió holdú nők álmaiban is gyakori motívum. Felbukkanása mindannyiszor felszólítás arra, hogy az általa jelképezett energiatartományt, témákat tudatosan kezelniük kell. (Hiszen Artemisz  – Diána, aki holdistennő, de Mars és Kos hatásokat is mutat – haragját is az vonta magára, hogy a neki járó áldozatokat elmulasztották, azaz elhanyagolták a princípiumot.)Együtt élni a vaddisznóval

Ez a feladat azonban  pusztán intellektus szintjén nem oldható meg. Az maximum annak a belátásáig terjed, hogy a gyakorlatban is kezdeni kell valamit a helyzettel. Nemegyszer azonban éppenséggel a túlzott agyalás miatt sérül az ösztönszféra,  az intellektus által hozott látszatmegoldások pedig tovább mélyithetik a tudatos tartományok és a Mars/ Plútó mélyebb rétegei közötti szakadékot.

Ezeknek az energiáknak a karakterüknek megfelelő, egészséges mederbe terelése nem valósítható meg  fizikai igénybevétel nélkül, az eredményekért pedig testi szinten is keményen meg kell dolgozni. Ennek egyik legkézenfekvőbb formája a sport (ami szintén a Mars és a Kos principium uralma alá tartozik), de még alkalmasabbak azok a  mozgásrendszerek, melyek a testen keresztül a szellemre, a képlet tulajdonosának energiamezőire is hatnak – pl. a különböző keleti harcművészetek, a tai chi, valamint a harcművészeti elemeket tartalmazó indiai templomi tánc, Ezeknek a mélyebb szinteknek már több közük van a Plútóhoz és a Skorpió elvéhez (ld. A Plútó archetípusa c cikk), mint a Marshoz

De a fentebbi módszerek sem oldják meg véglegesen a problémát: az eredményeket nem jelentkeznek egyik napról a másikra, ha pedig tartósítani akarjuk, rendszeresen és folyamatosan kell gyakorolnunk. Bármennyire kézenfekvőnek tűnik hát megoldás, valójában nem az.

Egy ún. problémás, azaz legátolt (pl. Szaturnusz hatások miatt) vagy éppenséggel túlpörgetett (Uránusz -ld együttállás, kvadrát, Plútó hatás) , a legrosszabb esetben pedig egyszerre mindkét tendenciától egyaránt szenvedő Mars esetében ugyanis se nem veszélytelen se nem egyszerű megbolygatni ezt a komplexumot.

Egyes esetekben valóban segít a karakternek megfelelő, dinamikus mozgásforma kiválasztása, de komoly sérüléseket is szerezhet az, aki nincs megfelelő fizikai állapotban, ill. túl gyorsan akar eredményeket elérni. A Kálinál tárgyalt érzelmi – indulati robbanások is reális veszélyt jelentenek, ha túl korán, amikor még nem vagyunk érettek a következmények elviselésére -égetjük fel hídjainkat. Balesetek, váratlan akadályok is meghiúsíthatják az ígéretes projekteket.

Ilyen esetekben rendkívül kényes helyzetek is kialakulhatnak, hiszen ha semmit nem teszünk, a katasztrófa szinte borítékolható (pl. betegség, érzelmi, szakmai, egzisztenciális összeomlás, baleset), de  a túl hirtelen, túl dinamikusan, vagy egyszerűen csak nem a megfelelő helyen és időben kezdeményezett változások is hasonló eredményekhez vezethetnek. (A jelenlegi, meg a közelebbi – távolabbi jövőben esedékes konstellációk úgy személyes, mint társadalmi szinten melegágyai az olyan helyzeteknek, amelyekben azonnal közbe kell avatkozni, időhúzásra nincs idő, de megjósolhatatlan, hogy tragédiába vagy happy endbe torkoll-e a dolog.)

Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy az intellektus , az akarati erőfeszítés önmagéban édeskevés ilyenkor, kielégítő megoldás csak mélyebb személyiségrétegek bevonásával lehetséges. Ezek meditációval és valamilyen kreatív, művészi tevékenység révén aktiválhatók. (Nekem pl. gyakran segített, ha ilyen sorshelyzetekben megfestettem egy – egy, témáimhoz kapcsolódó Durga képet, majd napokig, hetekig, amint a szituáció kívánta, meditáltam rajta. E bekezdés Vadzsravarahi – illusztrációi is ilyen nyomás alatt születtek)

Nem kimondott anya-típus

Ha csak más archetípus erőteljes jelenléte nem utal az ellenkezőjére (pl. Jean Shinoda Bolen tipológiája szerint Demeter, az asztrológia nyelvén hangsúlyos Hold-állás, erős Rák, Bika, Halak -hatás vagy a képlet más tényezői) a Mars-és Plútó elv hatása alatt álló nők nem tekintik a gyerekvállalást életük központi kérdésének. Gyakran kimondottan idegenkednek is tőle.

Ezzel nincs is semmi baj, ha tudatában vannak ösztönös diszpozíciójuknak (a mitológia, pszichológia és az asztrológia együttes tanulmányozása az ilyen önismereti folyamatokban rengeteget segíthet), környezetük elfogadja döntésüket és nem akar rájuk nyomást gyakorolni.

Csakhogy a kollektív elvárásrendszer nagyon megnehezíti az ilyen, a maguk műfajában egyébként teljesen egészséges, de a keresztény és az iszlám kultúrkörből kiszorult női archetípusok megélését – felmérhetetlen rombolást okozva a velük rezonáló nők pszichéjében. ( Ilyen, nem kimondottan anya-típusú „istennőkkel” foglalkozik A boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető c. bejegyzés is, de az ott tárgyaltakon kívül számos más is van. Ezekről további bejegyzésekben lesz szó; magyarul Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők, Bennünk élő idősödő istennők, Erich Neumann: A Nagy Anya, Klaus Riemann: Mély forrás c. könyveiben lehet olvasni.)

Ebben az esetben tehát nem az archetípus uralma alatt álló nőkkel van az igazi probléma, hanem azzal, ahogy szűkebb – tágabb környezetük viszonyul hozzájuk. A társadalmi kondicionálásnak „köszönhetően” ugyanis e nők úgy érzik, valami komoly gond van velük, ha pl. családalapítás helyett inkább karrierjüknek, sportnak, valamilyen szellemi ösvénynek akarják szentelni magukat, párkapcsolatukat pedig teljesnek találják gyerekvállalás nélkül is. Környezetük legintimebb szférájukba hatoló, legszemélyesebb döntéseiket befolyásolni akaró elvárásai azonban oly mértékben összezavarják őket, akkora nyomást gyakorolnak rájuk, hogy sokszor összekeverik őket saját ösztönös igényeikkel. A kettő megkülönböztetésének szükségessége legégetőbben általában az élet nagy sorsfordulóin, az első Szaturnusz visszatérés környékén ill. az élet delelőjének éveiben (kb. 37 – 44 éves kor) merül fel.

Sajnálatos módon az életvezetési tanácsadók egy része, beleértve akár asztrológusokat is – még tetézik is a bajt oly módon, hogy ahelyett hogy segítenének beazonosítani az ilyen hölgyekben munkáló domináns archetípusokat és bemutatnák ügyfeleiknek azok egészséges megélési modelljeit, még fokozzák is a hozzájuk segítségért fordulók zavarodottságát és bűntudatát olyan kijelentéseket téve, hogy az illető nőiségével vannak problémák, “önző”, “felelőtlen”, stb.

Ilyen helyzetekben azonban az igazi gond az, hogy vagy a tanácsadó tárgyi tudása hiányos -így nem képes helyesen beazonosítani az adott nőre jellemző archetípusos mintát/ asztrológiai karaktert. A másik, sokkal megbocsáthatóbb variáns, ha egyébként nagy tudású, jó szakember az illető, de patriarchális előítéletei, vagy saját, más irányultságú animája  (a férfi psziché tudattalan női oldala), hölgy esetén nőisége oly mértékben szűkíti be látókörét, hogy képtelen tárgyilagos, a tanácskérő realitásaira alkalmazható útmutatást adni.

Pedig létfontosságú lenne érdemleges választ adni erre a kérdésre, mert sok „terméketlenségnek”, spontán vetélésnek és szándékos abortusznak, szülési komplikációnak, szülő és gyereke számára egyaránt traumatikusan megélt anyaságnak, derékba tört önmegvalósítási útnak éppenséggel az a háttere, hogy az illetőnek nem az a feladata, hogy anyává legyen, ez a szerep esetleg nincs is összhangban a „benne élő istennők karakterével”. (Nyilván, ha már van gyereke, lévén hogy a szülő – gyerek kapocs az egyik legerőteljesebb karmikus kötelék, annak vesézése fel sem merül, hogy az illetőnek feladata-e a gyerekvállalás, vagy nem, hiszen a helyzet adott. Előtte azonban, különösen ha az illető ambivalens a kérdést illetően, az őszinte tisztázás létfontosságú lehet.)

Az anyaság útja azonban sok esetben  még akkor is rögösebb az átlagosnál, ha az illető nő tudatosan, szeretetteljes várakozással készül erre a szerepre. Ha azonban nem talál megfelelő kifutási terepet marsikus – plútói karakterének, abban a helyzetben találhatja magát, hogy erős, gondoskodó partner helyett magánál sokkal gyengébbet választott, esetleg egy olyan “örökifjú” – típust, aki mindenfajta felelősségvállalással hadilábon áll, így az apai feladatok elől is elmenekül. E tényre gyakran csak a szülést követően döbben rá. Ebben az esetben neki kell majd, gyerekét egyedül nevelő anyaként megbirkózni a kihívással. Képlete adottságaitól, tudatossági szintjétől függően vagy fokozatosan felnő a feladathoz , vagy  pedig saját maga és gyereke(i) életét is megkeserítő mártír-anya, felfaló anya – játszmákat kreál.  Marsikus/plútói energiái ilyenkor egészséges érdekérvényesítés  helyett érzelmi zsarolások, drámák, manipulációk formájában nyilvánulhatnak meg, amivel magának is, gyerekeinek is hatalmas károkat okoz.

Természetesen nem szükségszerű ilyen csapdákba esni: az archetípus bőven ad egészséges lehetőségeket is az anyaság megélésére. A mitológiai Durga  az elefántfejű Ganésa anyja,  az egyik legnépszerűbb hindu istenségé. Ganésa a bölcsesség istene költők és kereskedők védnöke, jóindulatú segítségével elhárulnak az alkotó, vállalkozásba kezdő ember előtt tornyosuló akadályok. Az istennő archetípusa alatt álló nőknek is gyakran vannak sikeres, jó képességű gyerekeik. Ebben az is szerepet játszik, hogy időben megtanítják őket kezelni a kihívásokat, jó érzékkel adottságaiknak leginkább megfelelő irányba terelik, önállóságra nevelik őket, egészséges követelményeket támasztanak irányukban. Olykor erélyes nevelési stílusuk ellenére sok szeretetet is árasztanak, így aztán csemetéik érzelmi szempontból is optimális környezetben fejlődhetnek.

Odaadó társ, aki önmagában is teljes

Az észak indiai kultúrkör Párvatit, az odaadó, a kapcsolatért minden áldozatot meghozó hitvest tiszteli elsősorban, a matriarchálisabb Dél Indiában az istennő harcos, félelem nélküli aspektusát hangsúlyozzák. Valójában Durga egyszerre odaadó feleség, aki mindennél jobban szereti férjét és önálló, független személyiség aki, ellentétben  a többi, leginkább csak férjük függvényeként jelen lévő istennővel, önmagában is teljes. Hívei szerint ugyanolyan erős, mindenható, mint a leghatalmasabb férfiistenek

A szűz archetípusa

Fentebbi minőségben egyike az ún. szűz istennőknek, akárcsak a görög – római kultúrkörből Artemisz, Athéné vagy Hesztia. Durga  az előző három istennő karakterét is egyesíti magában, egyszersmind boldog házasságban él meglehetősen ellentmondásos természetű férjével, Sivával, egészséges modellt kínálva az általa befolyásolt földi nőknek is, mi módon hangolhatják össze kapcsolat -orientált és individualista személyiségrészeiket.

A „szűz” jelző ugyanis itt nem anatómiai értelemben vett szüzességet jelent, hanem azt a lélekrészt, melyet egyetlen férfi sem vehet birtokába. Értékeit nem a partnerén keresztül ismeri fel, önbecsülése nem függ a külvilág elismerésétől. Ez az archetípus „egy önmagával”, azaz hű önmagához, erős én identitással rendelkezik. Elemi erejű késztetést érez arra, hogy belső értékeinek megfelelően éljen, azt tegye, ami a számára fontos, ami őt elégíti ki – függetlenül attól, hogy mások minderről hogyan vélekednek. Sem a társadalmi szerepelvárások sem az egyes férfiak által támasztott követelmények nem érintik ezt az autonómiát. (E tekintetben leginkább Artemisszel mutat rokon vonásokat, az archetípus részletes leírását ld. Bolen: Bennünk élő istennők)

Lehetséges problémák

Az előítéletekkel ellentétben a szűz archetípusa nem csupán agresszív feminizmusban jelenhet meg, hanem nők számára nem szokványos ambíciók, adottságok formájában is. (pl.a cikk elején említett szakmák iránti vonzalom, kreatív, művészi hajlamok) Ha azonban tudattalanul, más, kapcsolat- orientált vagy kimondottan függő személyiségrészekkel párhuzamosan munkál, komoly párkapcsolati problémákat okozhat.

Az ilyen, ellentétes hatások alatt álló nő viszonyai valamiképpen a távolságtartást, elszigetelődést hordozzák magukban, jóllehet tudatos álláspontja szerint semmire sem vágyik jobban, mint egy intim, romantikus, biztonságot adó kapcsolatra (pl. távkapcsolatok, szerelmi háromszögek, húzd meg – ereszd meg viszonyok, távolságtartó, szeretetképtelen vagy más okból kötődésképtelen partner, kérészéletű viszonyok, promiszkuitás). Az ilyen társ oldalán megélt kapcsolati drámák aztán kikényszerítik a nőből a tudattalan beállítottságának megfelelő önállóságot, asszertivitást, határozott fellépést, válságok kezelését, valamilyen önismereti út mellett való elköteleződést – egy szóval mindazt, amire magától sohase szánta volna rá magát. (Ilyen esetekben nem csak Mars-hatásokat kell keresni a születési képletben, hanem a Plútó, Szaturnusz, Uránusz kombinációkat is).  Ha sikerül beazonosítani az archetípust, már könnyebb karakterének megfelelő feladatokat találni neki, így pedig a párkapcsolati problémák is enyhülnek

(Bármennyire meglepő is, a Szűz archetípusát hordozó nők életvitele időnként sokmindennek nevezhető, csak épp szűziesnek nem. Durga archetípusának egy másik megnyilvánulási formája kicsapongásra, a partnerek váltogatására, a szexuális energiák nem megfelelő kezelésére is hajlamosíthat hiszen ne feledjük, hogy férjéhez, Sivához hasonlóan nem csupán a jógik, aszkéták patrónusa is, hanem az eksztatikus, esetenként orgiasztikus, sőt vérgőzös rítusok, energiatartományok istennője is. A jelenség pszichológiai szinten is magyarázható: a sok partner megóvja a nőt az elköteleződéstől, tehát lélekben tehát „szűz” maradhat. )

Összeszedettség, koncentráció

A szűz archetípus jellegzetessége egy sajátos tudati minőség: az élesre állított, „lézersugár- szerű” tudat (A fentebb bemutatott Vajrayoginiéhoz hasonló). Akik hozzájuk hasonlítanak, képesek arra, hogy teljes erővel a fontos dolgokra koncentráljanak és teljesen elmerüljenek valamilyen tevékenységben. Ezzel a fajta, „élesre állított” tudattal könnyebb megoldani egy problémát, hiszen a céltól sem saját, sem mások szükségletei nem térítenek el. Osztatlan figyelmet szentelünk annak, amivel épp foglalkozunk, bármi legyen is az.

Pl. mióta álmában Síva feleségeként látta magát, Parvatinak ébrenlétében is ez volt a leghőbb vágya. Törékeny alkata, előkelő származása ellenére erdei remeteségbe vonult. Tudatát ez az egyetlen cél töltötte ki, nem bátortalanította el az isten kezdeti elutasítása, szülei neheztelése, akik szalonképesebb vejet szerettek volna maguknak, sem a mostoha, erdei körülmények. Valamennyi igényét, szükségletét háttérbe szorította, energiáit erre az egyetlen célra összpontosítva. Mágikus akaratának, az áldozat erejének maga a jógik ura sem állhatott ellent – így az övénél kisebb fajsúlyú vállalkozásokhoz is sikeresen kölcsönözhetünk eszköztárából. Türelme, az az adomány, aminek révén képesek vagyunk elegendő időt szánni szándékunk megvalósítására, azt nyugalomban kiérlelni, ápolni, gondozni terveinket – szintén felbecsülhetetlen szövetségesünkké válhat.

„Erdei remeteségben”

Durga – Parvati – Káli karakterű nő, a római Hesztiához hasonlóan mély lelki életet él, intenzív kapcsolatban van a kollektív tudattalan tartományaival. Ez az adottsága, ha nem ismerik fel és nem terelik időben megfelelő mederbe, szintén okozhat beilleszkedési nehézségeket, az enyhe személyiségzavartól az ön- és közveszélyes pszichotikus állapotokig. A jógikat, mágusokat, aszkétákat és más szenteket védelmező istennő hatására azonban földi hasonmásai is vonzódnak a különféle meditációs technikákhoz, vallásos beállítottságúak, így valamilyen fajta spirituális, önismereti út egészséges alternatívát jelenthet számukra. (Immár tudományosan bizonyított tény, hogy a hatha jóga gyakorlatai, pszichoterápiás kezeléssel kiegészítve a szkizofrénia előrehaladott állapotaiból is kiutat jelenthetnek, megelőzhetik vagy feleslegessé teszik a gyógyszeres kezelést)

Bár az elszigetelődés hatására aktiválódott tudattalan tartományok felőrölhetik a tudatos személyiséget (ezért bírnak mai napig is elrettentő erővel a magánzárkák, tekintették boszorkánynak a középkorban az egyedül állókat, főleg  a nőket és övezik számos kultúrkörben mindmáig némi gyanakvással őket –  egy arab szólás szerint pl. „a sivatagban élő nők démonokkal hálnak”, félünk egyedül sötétedés után a temetőben, lakásban, stb.) a Durga védelmében állók hosszú időt is sértetlenül, komolyabb személyiségkárosodás nélkül   tölthetnek „erdei remeteségbe” vonulva. Akár a szó konkrét értelmében, akár szimbolikusan, gyakran pedig kimondottan igénylik a befelé fordulás hosszabb- rövidebb életszakaszait. (Ilyenkor nem annyira a Mars, mint inkább az introvertáltabb Plútó– hatások érvényesülnek. A jól pozícionált Plútó mellett a Szaturnusz ill. a Skorpió és a Bak jegy is hangsúlyos lehet.)

A remeteség „intézményének” Indiában évezredes hagyományai vannak, a tradíció pedig a mai napig is él. Az erdei élet nehézségei miatt többnyire férfiak választották ezt a szellemi utat, de nők számára sem volt tilos.

Más kultúrkörökben is találunk analógiákat – pl. a középkori, ferences szerzetesek, az erdei testvérek és nővérek, a belső ázsiai – pl. csukcs, burját- mongol vagy észak amerikai indián, eszkimó sámánok. Ezek az értékes  belső életet élő emberek a szabad természetbe vonulnak : őserdőbe, barlangokba, sivatagba, stb. hogy a kollektív, általánosan elfogadott vallási nézetek helyett rátaláljanak saját metafizikai igazságaikra. Itt gazdag, gyógyító spirituális tapasztalatokat szereznek, személyes kapcsolatot alakítanak tudattalanjukkal, a bennük levő istenivel. Magányuk lehet ideiglenes vagy akár egész életre szóló.

Az Indiában máig is élő hagyomány társadalmilag elfogadott kereteket ad azok számára is, akik nem véglegesen akarnak kivonulni a világból, csupán életük bizonyos sorsfordulóin van mélyebb introspekcióra van szükségük ahhoz, hogy átléphessenek egy új életszakaszba. (Megfigyeléseim szerint pl. a buddhista körökben Magyarországon is hozzáférhető 1 – 3 éves elvonulások résztvevőinek képletében egy- egy Szaturnusz hatás jelzi, hogy egy fejlődési szakasz véget ért. Az ember legszívesebben tovább lapozna ilyenkor – különösen ha fájdalmas volt a búcsú – de 2- 3 év is beletelhet, amíg  ígéretesebb távlatok bontakoznak előtte.

Ilyen életszakaszok a Szaturnusz visszatérései 28 – 30 majd 58 – 60 éves korban, önmagával képezett kvadrátjai és szembenállásai (pl a 36/37 éves kori, illetve az 50/52 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát, a 44 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás, áthaladásai személyi bolygóinkon – pl. Nap, Hold, Vénusz, Mars- vagy ezekkel és a képlet bizonyos pontjaival képezett feszült kapcsolata, vendégeskedése a „megpróbáltatások” életterületein, azaz a IV, 8, 12. házban. Kiegészítésképp egy ütősebb Plútó és/vagy Neptun -tranzit is esélyes lehet – az élet delén például mindenből van egy kicsi,  stb.).

Ezeket az életszakaszokat nagyfokú frusztráció jellemzi. Legszívesebben visszatérnénk korábbi szokásainkhoz, kapcsolatainkhoz, akár javunkat szolgálták, akár nem. A status quo visszaállítására tett kísérleteink azonban kudarcokhoz vezetnek, ha tovább folytatjuk a szélmalomharcot, energiáink kimerülnek, akár meg is betegedhetünk vagy baleseteket, különféle szerencsétlenségeket vonhatunk magunkra. Ha nem is áll módjában mindenkinek visszavonulni, ezekben az életszakaszokban legszerencsésebb valamilyen értelemben, szokásos körülményeinket – pl. lakás, munkahely, szűk baráti kör,stb. megtartva ugyan – átmenetileg feláldoznunk az aktív életünket, hogy önismeretünk elmélyüljön és előkészítsük a terepet a magasabb fejlődési szintek számára.

 

2012. április
 

A cikk illusztrációiról:

 

A képek egy része, amelyeken feltüntettem a dátumot, saját festményeim, melyeket az eredeti ábrázolások alapján, az ikonográfia, színösszeállítás (utóbbi esetén amennyire a kereskedelemben kapható akril – festékek lehetővé tették) szabályainak betartásával készítettem. Festményeimet azok a Durga – képek inspirálták, amelyek olyan erős hatással voltak rám, hogy hosszú évek óta rendszeresen felbukkannak álmaimban.

 

 

 

Bibliográfia:

 

Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők, Bennünk élő idősödő istennők, Bennünk élő istenek

Marie Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz a mesében, Női mesealakok

Mohás Lívia: Az animusz, az androgün és a kreatív nő

Harriet G.Lerner: A harag tánca

Clarissa Pinkola Estées: Farkasokkal futó asszonyok

Eric Neumann: A Nagy Anya

Mircea Eliade: Jóga

Jeanne Ruland: Az állatok ereje

Nicholas J. Saunders: Állatszellemek

Szimbólumtár

Jelképtár

Rüdiger Dahlke: Az agresszió mint esély

 

 

 További Durga dalok

 

Top 10 Navratri bhajans (A legnépszerűbb 10 Navratri ének)

Ambe Amritwani

 

Kapcsolódó cikkeim linkjei:

 

A Plútó archetípusa

Nap és kreativitás női horoszkópban

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

Az archetipális Mars (Linda Reid)

A Skorpió (Liz Greene)

A nem is olyan ördögi Skorpió

A boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető : Vénusz a Skorpióban

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018-2021A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!