Bonyolult kombinációk : Oroszlán – Skorpió

Vérmérséklet, irányultság szempontjából az Oroszlán és a Skorpió típus képviselői annyira különböznek egymástól, mint a nappal és az éjszaka. A jegyek által jelképezett sajátosságokat egyazon személyiségen belül is nagy kihívás összehangolni…

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az alábbi leírások nem napjegyek szempontjából tárgyalják a karaktereket. Érvényesek lehetnek akkor is, ha nem a Nap, hanem más bolygók állnak ebben vagy abban a jegyben. Személyiségen belül ható, egymással harmonizáló vagy éppenséggel inkompatibilis erőkként is megnyilvánulhatnak. Ilyenkor az egyénben hol az egyik, hol a másik jegy által képviselt motivációk, reakciók és karaktervonások fognak dominálni, hol pedig a külvilágba vetítve, másokon keresztül fog találkozni a tudatos személyiségétől különböző minőséggel. A két megélési mód között sokféle átmenet létezik, a tudatosság növekedésével pedig a projekciók gyakorisága, intenzitása is csökken. Ebben az asztrológia tanulása is nagy segítséget nyújthat.

Általános tudnivalók

Az ilyen típusú összefoglalók akkor lehetnek igazán hasznosak, ha nem receptszerűen, hanem egy adott személyre és/ vagy kapcsolat dinamikájára vonatkozóan alkalmazzák őket. Működhetnek persze olyan, „klasszikus” esetekben is, amikor az egyik félnek bolygói vannak az Oroszlánban, a másiknak a Skorpióban. Ilyen találkozásoknál rendszerint a Skorpió -karakterben is lehet valami „oroszlános” (pl. Asc, bolygók az Oroszlánban, 5. házban) és az Oroszlán -félben is valami „skorpiós” ( pl. Asc, egy vagy több bolygó a Skorpióban, 8. házban, Plútó az Oroszlánban, esetleg együttállásban a Nappal, Marssal, stb. A kombinációk száma végtelen – jelen bejegyzés is csak néhány analógiát sorol fel, a teljesség igénye nélkül).

Mivel a két jegy egymással nehezen összeegyeztethető vonásokat képvisel, interakcióik  konfliktusok formájában is megnyilvánulhatnak. Amikor valaki folyton belebotlik a domináns jegyével kvadrátos minőséget képviselő személyekbe, holott a háta közepére se kívánja őket, igen valószínű, hogy saját személyiségében is megvannak azok a kombinációk, melyek ilyen típusú kapcsolatokat hoznak életébe. (Egy képletelemzés segíthet átlátni az ilyen összefüggéseket). Alacsonyabb tudatossági szinten azonban könnyebb a másikban észrevenni az integrálatlan elemet, mint önmagunkban. Minél kevésbé vagyunk tudatában ennek az oldalunknak és/ vagy minél kevésbé tudjuk kezelni, annál nehezebben kezelhető a kapcsolat is a külvilágban. Elsősorban tehát ezeket a személyiségen belüli ellentéteket kell egyensúlyba hozni, és csak ez után sikerülhet jobban kommunikálni egymással.

Akaratok háborúja

 

Az Oroszlán és a Skorpió egyaránt a fix minőséghez tartoznak. Közös vonásuk a kitartás, ragaszkodás a kitűzött célokhoz, következetesség és bizonyos fokú rugalmatlanság is. Mindkét típus önérzetes, büszke, makacs, erős akaratú. Mindketten jó szervezők és rendelkeznek azzal a képességgel is, hogy egy célra összpontosítsák figyelmüket és energiájukat. Emellett ki is tartanak mindaddig, amíg nem végeztek a feladattal. A két jegy hatása egyazon személyiségen belül is érvényesülhet, társas interakciók esetén pedig kölcsönösen vonzódhatnak a másik fél erejéhez és kisugárzásához. Valamilyen módon rivalizálhatnak is egymással, ami adott esetben izgalmas is lehet és növeli egymáshoz való vonzódásukat, hosszú távon azonban árthat a kapcsolatnak. Személyiségen belül ez a kombináció olyan helyzetekben is versengésre késztetheti az illetőt, amikor erre semmi szükség, illetve veszélyes és értelmetlen kockázatkeresésre is sarkallhatja. Ugyanez vonatkozik erős akaratukra is – a diszharmonikus interakciókat ezért valószínűleg hatalmi harcok, az akaratok háborúja jellemzi.

Fentebb leírtaknak persze a születési képletben is megvannak az előfeltételei: egy Oroszlán Nappal, Skorpió Marssal rendelkező személy pl. „véletlenül” mágnese az ilyen megmérettetéseket tartogató helyzeteknek. Ha ráadásul a Plútó is egyik vagy a másik jegyben tartózkodik, a tendencia fokozottan érvényesül. Mindkét jegy képviselői rugalmatlanok (fix minőség), így nehezen hoznak mindkettőjük számára elfogadható döntéseket, és mindketten makacsul tiltakoznak a kompromisszumok ellen olyan esetekben, amikor egymástól nagyon eltérő dolgokat szeretnének. Személyiségen belül ez úgy fordítható le, hogy a szülött egyszerre akar két, egymással nehezen összeegyeztethető irányba menni, végül pedig megreked, mert az egyidejűleg ható tendenciák leblokkolják vagy pedig végletek között csapong.Az éjszaka meg a nappal

Vérmérsékletet szempontjából a két jegy annyira különbözik egymástól, mint a nappal és az éjszaka. Az Oroszlán alapvetően derűs, nyílt, melegszívű, szereti a mókát és nem sok időt veszteget az introspekcióra vagy a komolyabb önelemzésre. Vele ellentétben a Skorpió nagyon zárkózott, érzelmei mélyek, komplexek és nem túl könnyű kiismerni. A Skorpió sokkal gyanakvóbb és óvatosabb lélek, mint az Oroszlán. Lelke mélyén sokkal érzékenyebb is és érzelmei sokkal intenzívebbek. Nem sokra becsüli a felületes látszatot, mindig a dolgok mögöttes értelmét keresi, az emberekben pedig a mélyebb motivációkat vagy hátsó szándékot kutatja. Ez persze a típus sérült változatánál odáig fajulhat, hogy folyamatosan a múltban vájkál és a kákán is csomót talál.

A Skorpió ösztönösen vonzódik a mélységhez, a sötét és rejtélyes dolgokhoz, míg az Oroszlán figyelme inkább kifelé irányul és az élet könnyed, napos oldalát részesíti előnyben. Az Oroszlánnak pl. szüksége van az emberekre, élvezi társaságukat, sokkal inkább társaságkedvelő és szeret szórakozni. Vele ellentétben a Skorpió a mélyebb és tartalmasabb interakciókat kedveli, így leginkább szerelme vagy a szívéhez legközelebb álló néhány ember társaságában szereti tölteni idejét. Egyedül is kitűnően elvan. Akkor vagy különböző spirituális gyakorlatok, kreatív tevékenységek révén elmerül belső világába, vagy hobbiival, munkájával foglalkozik. (Ez a tulajdonsága már kisgyerekként is megmutatkozhat, amikor óvodás társai helyett „képzeletbeli barátokkal” társalog, vagy álmait rajzolgatja órákon át. Ha extrovertált beállítottságú, vele asztrológiai szempontból sem túl kompatibilis szülőkkel verte meg a sors, akik betegesnek tartják viselkedését és mindenáron “normális” társasági embert akarnak faragni belőle, hosszú időre, ha nem egy életre szigetelhetik el kreatív forrásaitól. Ilyenkor a viselkedési zavarok forrása nem annyira a gyerek alkatában, mint inkább a „nevelési” módszerekben és a „nevelőkben” keresendő – de ez már egy másik téma.)

Az Oroszlán sokkal készségesebben fogadja el a dolgokat olyannak, amilyenek (vagy amilyennek látszanak), és úgy találja, hogy a Skorpió sok felesleges problémát okoz  azzal a szokásával, hogy magát is másokat is folyamatosan próbára tesz . De az az igazság, hogy az Oroszlán nem szívesen vesz tudomást az élet árnyoldalairól, és azt szeretné, ha a külvilág folyamatosan jólétben látná tündökölni – így minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy se magában sem udvartartásában ne kelljen észrevennie semmit, ami nem annyira csodálatos. Amennyiben erőteljes Skorpió vonásokkal is rendelkezik, amelyeket nem tud személyiségébe integrálni, az árnyék – tartalmakat egészen groteszk módon képes kivetíteni környezetére.

Ismertem pl. egy Oroszlán stelliummal, Skorpió Marssal rendelkező hölgyet, aki életvezetési tanácsadó volt. Sajnálatos módon a hiteles önismereti utak helyett a new ages ezogagyit részesítette előnyben. Folyamatosan angyalkákról, tündérekről, fénylényekről posztolt cukormázas minthabölcsességeket. Ezzel egy időben “negatívnak”, „félelemkeltőnek” címkézett minden olyan szerzőt és publikációt, amelyek több, igényesebb önvizsgálatra szólítottak fel és nevükön nevezték a dolgokat. Természetesen a jelentős idő- és energiabefektetést feltételező belső munka helyett inkább a varázspraktikák, „gondolkodj pozitívan”, „kérd és megadatik” típusú instant-spiri megoldásokban bízott -és erre biztatott másokat is. Egyébként teljesen jóhiszemű, jóindulatú ember volt, másokat csupán annyira vezetett félre, amennyire saját magát is.

Azonban tipikusan azok közé a segítők közé tartozott, akik feltehetően azért választották ezt a hivatást, hogy addig se kelljen szembenézni személyes problémáikkal. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy segítő foglalkozásúnak ne lehetnének ilyenjei, akár nagyon komoly válságokon is keresztül mehet, ez szinte nélkülözhetetlen tartozéka a plútói önismereti utaknak, de hitelességének ismérve éppenséggel az, hogy őszintén szembenéz velük, kikeveredik belőlük és csak ezt követően akar utat mutatni másoknak is. Velük ellentétben a hölgy még halála előtti napon (súlyos betegségéből egyébként szintén valóságshowt csinált a Facebookon) is arról posztolt, hogy napról – napra jobban érzi magát, minden a lehető legcsodálatosabban alakul, és már csak kicsi hiányzik gyógyulásához….

A paranoia, a különböző komteók, a külső ellenség keresése szintén annak a jele, hogy a Skorpió személyiségrészek integrálása még sok kívánnivalót hagy maga után. Hozzá kell tenni persze azt is, hogy a Skorpiónak van egy irigy, túlságosan bizalmatlan, manipulatív, alattomos árnyékrésze is, amellyel az Oroszlán, aki alapvetően nyílt és egyenes, nem igazán tud mit kezdeni. Az Oroszlánt kiboríthatja a Skorpió folyamatos gyanakvása – pedig lehet, hogy amaz sokkal jobb emberismerő nála. (Egy személyiségen belül csak hosszan tartó önmegfigyelés, az intuíciók, álmok összevetése a valóságos eseményekkel döntheti el, van-e valóságalapjuk a különböző sejtelmeknek vagy sem. Sajnálatos módon, ha a két személyiségrész konfliktusban van egymással, a szülött pont erre hajlamos a legkevésbé -és ez társas viszonyaiban is zavarokat fog okozni.)Kontroll és szervezettség

Adott esetben a Skorpió is, az Oroszlán kitartó és nagyon megbízható munkaerő (csak más és más a motiváció). Ez azonban nem feltétlenül alkalmazotti viszonyra igaz. Már csak azért sem, mert az Oroszlán nem alkalmazott -típus és a Skorpió is csak addig a pontig az, amíg munkáltatója/ munkája jellege tiszteletben tartja egyéni ritmusait és ciklusait, privát szféráját, érvényesítheti akaratát és nem kényszerül számára elviselhetetlen kompromisszumokra. Cégtulajdonosként, közép-vagy felső vezetőként a két jegy képviselői azért hajlamosak túlterhelni magukat, mert meggyőződésük: náluk jobban senki nem tudná megcsinálni (ez gyakran így is van), ill. át akarják látni és kontroll alatt akarják tartani a folyamatokat. Így aztán csak úgy roskadoznak mindama munka alatt, amelyet senki más nem akar/ nem képes elvégezni rajtuk kívül. (Ha egy radixban kombinálódnak Oroszlánban és Skorpióban levő bolygók, az egyén még inkább hajlamos lehet túlvállalni magát). A rendszeresség és az alaposság mindkét jegyre jellemző, bár az Oroszlánban több a spontaneitás, improvizációs készség. Ha a dolgok túlságosan macerásakká vagy monotonná válnak, ő lesz az, aki hamarabb feladja; a Skorpió, ha céljai úgy kívánják, nagyságrendekkel jobban tűri a stresszt és frusztrációt. (Néha még tudatosan/ tudattalanul elő is idézi, ha úgy találja, hogy élete túlságosan komplikációmentes).

Dionüszoszi extázis

A fentebb írtak ellenére mindkét jegynek van egy féktelenebb oldala is. Az Oroszlán is és a Skorpió is meglehetősen öntörvényű és a túlzások sem idegenek tőlük. Szerencsés kombináció esetén (akár személyiségen belül, akár társulásokban), az Oroszlán arra biztatja a Skorpiót, hogy legyen játékosabb, vegye észre az élet naposabb oldalát is, és egyszerűen csak élvezze, ahelyett, hogy lelkizne rajta. A Skorpió cserében mélységet ad az Oroszlán személyiségének, jobb emberismerővé, fogékonyabbá, empatikusabbá teszi, megláttatja és elfogadtatja vele személyisége és ezzel együtt az élet árnyékosabb oldalait is. Ily módon önismerete is mélyülhet. Kevésbé szerencsés, amikor a szülöttet hol az Oroszlánra jellemző, túláradó optimizmus és a valóságalapot nélkülöző remények, hol pedig a Skorpió diszharmonikus változatát jellemző depresszió, cinizmus, destruktivitás keríti hatalmába. (Egyik vagy másik viselkedési szélsőség a külvilágból is bevonzhatja a megfelelő ellenpólust)

Az olyan feldobott állapotokban, amikor az Oroszlán-rész kerekedik felül, a szülött hajlamos lehet túlzásba vinni az aranyéletet, túl sokat költeni luxuscikkekre, vakációkra, kifinomult, de mulandó örömökre. Szórakozni akar, élvezni az életet – de ha ezt a késztetést nem tartja józan keretek között, végül meg kell adnia az árát. A számlát a sötétebb, skorpió/plútói oldal szokta benyújtani. Az itt leírtak természetesen nem csak egy személyiségen belül, hanem társas interakciókban, pl. párkapcsolatban is végbemehetnek.Viharos viszonyok

A Skorpió és Oroszlán típusok közötti párkapcsolatot is sajátos hullámhegyek és hullámvölgyek jellemzik. Egymás társaságát vagy elviselhetetlennek vagy ellenállhatatlannak találják. Utóbbi esetben annyira hatalmába kerítheti őket a vágy, hogy egyszer csak ágyban találhatják magukat még azelőtt, hogy érdemlegeset tudnának egymásról. Ez a szexuális vonzalom azonban ugyanolyan váratlanul és rejtélyes módon el is tűnhet, mint ahogy felébredt. Azaz, az alkati különbségeket és az ebből adódó játszmákat figyelembe véve nem is olyan rejtélyesen. Arról nem is beszélve, hogy jóllehet mindkét jegy számára fontosak a testi élvezetek, a Skorpió számára ez a misztikus egyesülés, a világok közötti utazás, rosszabb esetben a dominanciaszerzés egyik módja, az Oroszlán számára pedig csupán egyike a földi élet örömeinek.

Hosszabb távon a féltékenység, a nem egyforma intenzitású kötődés további problémákat jelenthet. Szerelmi kapcsolatokban a Skorpió nagyon intenzíven kötődik és inkább monogámiára hajlik. Az Oroszlán szintén lojális, de közel sem annyira intenzív, emocionális, mint a Skorpió, és ragaszkodása sem olyan megszállott jellegű. A hűséget általában csak a partnerre nézve tekinti kötelező érvényűnek, jómaga szórakozásból, trófeagyűjtés céljából több – kevesebb kalandot megenged magának. A Skorpió fél erre pusztító és önpusztító módon reagálhat, ha pedig revansot vesz, akkor általában szintén ilyen jelleggel teszi. (Ld. Megszállott szerelem, A boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető). Szerencsés esetben portyázásai közben talál magának vonzóbb társat, és akkor lekattan megszállottsága tárgyáról. Hogy az új kapcsolat egészségesebb lesz a korábbinál, vagy újabb önszabotázs- akciókhoz ad táptalajt, a képlet egyéni sajátosságaitól függ.

Persze, a fentebbi alkati eltérések nem kell szükségszerűen problémát okozzanak, ha a képletek más adottságai lehetőséget adnak az egyensúly megteremtésére. A vonzás és a taszítás, az elbűvöltség és a kiábrándulás váltakozó időszakai azonban még ilyenkor is folyamatos hullámvasutazássá tehetik a kapcsolatot. Sokat segít az is, ha a két fél tudatosan törekszik arra, hogy megértse és elfogadja a másik beállítottságát.

Ebbe természetesen a saját, másik félre kivetített árnyékrészének beazonosítása is beletartozik. Így ahelyett, hogy csak a másikra mutogatna, tárgyilagosan ki tudja azt is mondani : „a Skorpió bennem”, az „Oroszlán bennem”. A képletek összevetése a kompatibilitás elbírálása mellett ilyen összefüggésekre is rávilágíthat. (Pl. egy férfi Oroszlán Nappal, Skorpió Holddal tudatos szándékai ellenére is olyan nőket vonzat, akiknek intenzitását, szenvedélyességét vonzónak találhatja, de féltékenykedésüket, komplexusait mindig telibe találó fullánkos megjegyzéseiket már kevésbé. Ugyanez a formáció női képletben olyan karizmatikus, erős egyéniségű partnereket hozhat, akik vadász -szenvedélye, despotizmusa folyamatos megpróbáltatásokat jelenthet a képlet tulajdonosa számára. Ez persze nagyon leegyszerűsített példa, a valóság ebben az esetben is bonyolultabb). 

Kapcsolódó

Illik hozzám a párom?

A Nap ereje

A Plútó archetípusa

Mars a Skorpióban : mélységeink ösvényein

Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Vénusz az Oroszlánban

Megszállott szerelem: Medeától Don Joséig

A víz elem és a vizes típus

A vizes jegyek és az agresszió

A tűz elem és a tüzes típus

A tüzes jegyek és az agresszió

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!