Szaturnusz és Plútó: az ember árnyéka

A Szaturnusz és Plútó két olyan bolygó, amelyet gyakran hoznak kapcsolatba árnyékanyagunkkal. Születési képleteinkben elfoglalt helyzetük sokat árul el arról, mit fojtunk el, mit nyomunk el magunkban, mit titkolunk és mi van lebénítva bennünk. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Liz Greene azt vallja, hogy mindennek van árnyéka, ami fényt vet. A Szaturnuszt és a Plútót egyaránt összefüggésbe hozzák a halállal, depresszióval, önrombolással, veszteségekkel. Természetesen az olyan fogalmak, mint az árnyékanyag*, ego, mély-én (Self) a jungiánus pszichológia terminológia tárába tartoznak. A jungiánus asztrológia és a pszichológiai asztrológia nagyon más szemszögből tekint a horoszkópra. [Ez valóban így van, de a házat sem a tetejétől építjük. A klasszikus asztrológia ismerete nélkül nem lehet érdemben „pszichológiai asztrológiával” foglalkozni. Sajnos, ezt a new ages ezogagyi hívei nem látják be. Így egy néhány hónapos gyorstalpaló és megfelelő szoftverek birtokában olyanok is az irányzat képviselői lehetnek, akiknél már az asztrológiai alapismeretek is hiányosak. Bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? – ford megj] Az emberi lényeknek megvan az a képességük, hogy különböző személyiségrészeiket külső környezetükre vetítsék. A projekció fogalma azokat az energiákat írja le, amelyeket nem mindig ismerünk fel magunkban.

A Szaturnuszt gyakran hozzák összefüggésbe a „balszerencsével”, a jövőtől való félelemmel. Hatására semmiféle „kockázatot” nem akarunk vállalni életünkben, és emiatt igen megalázó helyzetekbe kerülhetünk. Mi asztrológusok cuki közhelyekhez folyamodunk, amikor a Szaturnuszról beszélünk. „Nagy tanítóként”, „feladatosztóként”, „öreg bölcsként” emlegetjük. Azt mondjuk, az évek múltával „belenövünk Szaturnuszunkba” és azzá a tanítóvá válik számunkra, akit a leginkább tisztelünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy a legjobban szeretjük is. A Szaturnusz strukturálja életünket és nála van valódi szabadságérzetünk kulcsa is. A Szaturnusz és a Plútó retteghet a jövőtől, és néhányan valóban annyira szoronganak [hatásukra], hogy ez jelenüket is megfojtja.

Az árnyékanyag* tartalmazza mindazt, amit az ego nem hajlandó fejleszteni. Robert Bly sokat ír erről Kis könyv az emberi árnyékról ( A Little Book on the Human Shadow ) című könyvében. Ő az árnyékot egy olyan táskának tekinti, amelyet folyamatosan magunkkal hordozunk és amit teletömtünk mindama személyiségrészeinkkel, amelyeket szüleink és nevelőink nemkívánatosnak és elfogadhatatlannak tartottak. Bly szerint csak 35 -40 éves korunktól kezdjük előszedegetni ezeket a holmikat a táskából.(Ez az akkor kezdődő élet dele – időszak egyik legfontosabb feladata – ford. megj). Árnyékunk képviseli azon személyiségrészeinket , amelyet túlságosan csúnyának, kínosnak, kiforratlannak érzünk ahhoz, hogy megmutassuk a világnak, ezért egy sötét szekrénybe zárjuk.

Árnyékunk nagyon különös valami, és hajlamosak vagyunk a kompenzálására. A Szaturnusz az asztrológiában életünknek azt a részét, területét (házhelyzete) jelképezi, ahol különösen nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy alkalmasságunkat bizonyítsuk, megmutassuk, milyen magabiztosak vagyunk – akkor is, ha odabent nem tudunk szabadulni az alkalmatlanság kellemetlen érzésétől.

A személyi horoszkóp Szaturnuszát a projekciókkal összefüggésben is vizsgálhatjuk. Vegyük pl. a Szaturnusz elemi és házhelyzetét egy születési képletben. A Szaturnusz levegős jelekben/házakban arra utalhat, hogy a szülött nem bízik szellemi képességeiben. E félelmeket aztán másokra vetítheti ki, így komoly ellenérzéseket táplálhat az értelmes emberekkel – vagy épp ellenkezőleg, a kelekótyákkal szemben. Tüzes jegyekben/házakban álló Szaturnusszal rendelkezők közül néhányan önbizalomhiánnyal küzdhetnek és elnyomhatják egyéniségüket. Őket a túlságosan „harsány” vagy magamutogató emberek taszítják, vagy azok, akiknek semmi nehézséget nem okoz önmaguk lenni. (Több erről: Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban, Bioenergetic 2004)A Plútót általában a növekedéshez, változáshoz – és átalakuláshoz társítjuk. A transzformáció azonban túlságosan súlyos kifejezés ahhoz, semhogy könnyedén dobálózzunk vele. Személyes tapasztalataim szerint nagyon nehéz elérni és nem olyasmi, ami egyik naprol a másikra megtörténik. A Plútó amellett, hogy a változásokat jelöli születési képletünkben, utalhat blokkolt személyiségrészeinkre is. A Plútó horoszkópbeli helyzete sok mindent elárul arról, hol félünk dolgokat elengedni és hol rettegünk valami, ehhez az életterülethez tartozó téma vagy személy elvesztésétől. A Plútóhoz társítható félelmek legősibbike az elhagyástól való félelem.

A Plútó a nagy takarító az asztrológiában – és meglehetősen kíméletlen, amikor ki kell söpörnie életünkből mindazt, aminek mennie kell. Liz Greene így ír A sors asztrológiája (The Astrology of Fate) című könyvében: „E bolygó abszolút tudással rendelkezik arról, mire van szükségünk egyéniségünk fejlődéséhez.” Persze ez nem olyasmi, amit örömmel választunk életünk folyamán. A Plútó lényege mindent magában foglal, ami láthatatlan, rejtett és saját sötétségünk, látszólagos destruktivitásunk tudatosítását – amivel ijesztő szembesülni – feltételezi.

Az árnyék kezelésének megvannak a pozitív és negatív formái. Az egyik ember ily módon a világ leggondoskodóbb, legcsodálatosabb személyiségévé válik, a másiknál olyan jellemvonások kerülnek előtérbe, amelyek az emberi természet legsötétebb bugyraiba nyújtanak betekintést. A Szaturnusz és a Plútó végső soron a fejlődésünket szolgáló fájdalmakat képviselik, és életünk legnagyobb küzdelmeit is szimbolizálhatják.

 

Forrás: The Astrology Place Membership

Kép : Árnyék – képek
Kapcsolódó

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Plútó archetípusa

Nap – Plútó fényszögek ( AstroArena12)

Nap – Plútó szembenállás: mi és az árnyékunk

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról (Erin Sullivan)

Szaturnusz – tranzitok
Könyvajánló

Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban, Bioenergetic 2004

Liz Greene : The Astrology of Fate

Robert Bly A Little Book on the Human Shadow

C. G. Jung és tanítványai : Az ember és szimbólumai

Terminológia: 

Árnyék * :

“A személyiség alsóbbrendű része. Minden olyan személyes és kollektív pszichikus diszpozíció összegzése, amelyet nem élünk meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan választott életformával, és amelyek – ellenkező tendenciával – viszonylag autonóm árnyékszemélyiséggé szerveződnek egybe a tudattalanban. Az árnyék kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért egyaránt lehet negatív vagy pozitív.(…)

Mint a személyes tudattalan része, az árnyék az énhez tartozik, de mint az “ellenlábas”archetípusa, a kollektív tudattalannak a része. Az árnyék tudatosításával kezdődik az analízis munkája. Ha figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják az árnyékot, vagy akár identifikálják az énnel, az egyaránt veszélyes disszociációkhoz vezethet. Mivel az árnyék igen közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül folyamatosan figyelembe kell venni.

– Az árnyék-alak megszemélyesít mindent, amit a szubjektum nem ismer el, és ami mégis újra meg újra, közvetlenül vagy közvetve – feltolakszik benne, így például az alacsonyabb rendű jellemvonások és más összeférhetetlen tendenciák.

– Az árnyék az a leplezett, elfojtott, többnyire kisebbrendű és vétkes személyiség. amelynek végső hullámverése egészen az állati ősök birodalmáig nyúlik vissza és ilyen módon átfogja a tudattalan teljes történelmi aspektusát…

-Ha eddig úgy vélekedtek, hogy az emberi árnyékszemélyiség minden baj forrása, közelebbi vizsgálódások során most már fölfedezhető, hogy a tudattalan ember, vagyis tulajdonképpen az árnyék nemcsak morálisan elvetendő tendenciákból áll, hanem meglehetősen sok jó tulajdonság is kimutatható róla, többek között például normális ösztönök, célszerű reakciók, valósághű észlelések, alkotó impulzusok.” (G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok)

 

Projekció ** :

A projekció (kivetítés) tulajdonképpen egy elhárítási mechanizmus, amikor is minden olyan tulajdonságunkat, gondolatunkat, érzéseinket, amilyenek nem akarunk lenni, amit magunkban nem akarunk meglátni és elfogadni, azt kivetítjük a másikra.
Az általunk negatívnak ítélt, önmagunkban el nem fogadott tulajdonságokat felnagyítva látjuk másokban, és hevesen bíráljuk, kritizáljuk őket miattuk. Indulataink hevessége jól tükrözi, hogy mennyire küzdünk önmagunkkal, hogy kizárjuk, elfojtsuk az adott tulajdonságot, vágyat.
A kivetítés a valóság téves felméréséhez vezet, és szubjektívvá tesz, lehetetlenné teszi a problémák gyökerének felismerését, így akadályozza az önismeretet, a fejlődést”  (Miért szúr úgy a másik szálkája? )

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!