Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz együttállás a Bakban

Akik 1989-ben születtek: Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz együttállás a Bakban

1989-ben születtél? Ha igen, egy nagyon különleges nemzedék része vagy. Azoké, akiknél a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptun együttállást képez a Bakban. Csak az ebben az évben születettek rendelkeznek ezzel a sajátos, hármas együttállással. A Szaturnusz ugyanis, jóllehet 1990-ben is a Bakban tartózkodott, abban az évben már túlságosan eltávolodott az Uránusztól, semhogy együttállásról lehessen beszélni. De 1989-ben, az egész év folyamán együttállást képezett ez a három planéta. (Wayman Stewart | Astroarena12)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Igen, ez a stellium az én születési képletemnek is része; a Szaturnusz és a Neptun a 12 házamba esik. De horoszkópod bármelyik házába kerül is a Szaturnusz- Uránusz – Neptun együttállás, e stellium témái igen erőteljesen, célirányos módon fognak megnyilvánulni az adott életterületen. Nos 1989-ben született barátaim, még van néhány évünk a Szaturnusz – visszatérésünkig. Jobb mielőbb megtanulnunk ezeket e leckéket.

[ A szerző, Wayman Stewart 2014-ben, 25 évesen írta ezt a bejegyzést, korához képest döbbenetes tisztánlátással és tárgyi tudással. Erről a stelliumról kevés cikk érhető el magyarul – a jelenleginek az is különlegessége, hogy egy olyan fiatal asztrológus értelmezi kortársait, aki szintén ehhez a generációhoz tartozik. Amit életkorából adódóan még nem lát át, hogy a húszas éveket záró Szaturnusz – visszatérés csak egyik, de nem az utolsó fontos szakasza az emberi életútnak. A 37 – 46 éves kor között esedékes életközepi átmenet még túlságosan távol van tőle időben ahhoz, hogy élményanyaga lehessen róla, a későbbi szakaszokról már nem is beszélve. Így ezek egyelőre- és még valószínűleg jó darabig – kívül esnek érdeklődési körén. Ez azonban nem kisebbíti a cikk értékét.

Megállapításai elsősorban az 1989-ben születettekre érvényesek, de a Szaturnusz 1991 február elejéig tartózkodott a Bakban. 2017 december – 2020 december közötti újabb látogatásakor végighalad az akkor születettek Szaturnusza, Uránusza és Neptunja fölött. Ez jelentős külső- belső változásokkal egybekötött érési folyamatokat jelez, hiszen egyszersmind az első Szaturnusz visszatérés is. Akiknél a három bolygó együttállást képez, egy időben különböző jellegű befolyások érvényesülnek- ld cikk. Akiknél nem pontos a konjunkció, szintén jelentkezni fognak ezek a hatások, de a hangsúlyok eltolódnak. Hogy kinél mi módon, a születési képlet egyéni adottságaitól, tudatossági szinttől, eddigi döntésektől függ, általános receptek nincsenek. A folyamat megértéséhez és tudatosabb kezeléséhez a születési képlet megbeszélése  adhat hasznos támpontokat. – ford megj]

 

Mindenek előtt a Szaturnuszt a Bakban kell tanulmányoznunk. E jegyben igen erősen fejti ki hatását, hiszen a Bak uralkodója. De ahogy Charles Dickenset idézve mondogatni szoktam, az uralmi helyzetek nemcsak jó, hanem nehéz időket is jelezhetnek. Nekik köszönhetően lehet, hogy nagyon ügyesen kezeled a bolygó által jelzett témákat, de az is megtörténhet, hogy túlzott, szélsőséges formában fejezed ki a bolygó jelentéstartalmát. Bak Szaturnusz utalhat rendkívül érett személyre is, de olyanra is, aki könnyen stresszelhető. Az az érzésem, hogy a velem egy idős Bak – Szaturnusz szülötteket mintha egyenesen arra teremtették volna, hogy nyomás alá kerüljenek. A sors úgy rendezte, hogy mindannyian akkor kezdtünk felnőtté válni és kimenni a való világba, amikor a Plútó a Bakba lépett. Ez alaposan megpakolta hátizsákokat. A Plútó Bakba lépését a karrierek bizonytalanságával kapcsolatos drámák, munkanélküliség, növekvő adósságok, túlterhelt munkaerőpiacok fémjelezték. Így fogadja tehát a való világ az én nemzedékemet: kíméletlen őszinteséggel tárja fel előttünk, mennyire borzalmas és stressztől terhelt is lehet.

De felesleges elhamarkodottan vádaskodnunk, hiszen semmi mást nem tesz, mint kihangsúlyozza pesszimizmusra való képességünket. Hiszen még a legoptimistább Bak Szaturnusz –  szülötteknek is van egy titkos, zsémbes személyiségrészük, aki már alig várja, hogy egy mély, nehéz sóhaj hagyja el a száját. A Szaturnusz egyebek mellett azokra a dolgokra is utal, amelyek miatt aggódunk. És Bak Szaturnusz esetén ezek öngerjesztő aggályok is lehetnek. Minél nagyobb szerepet kap a Szaturnusz a képletedben, annál inkább érvényes ez a megállapítás. Az én esetemben pl, mivel a Szaturnusz annyira hangsúlyos a képletemben, a végtelenségig gyűrűzhetne ez a kör- ha hagynám. És többi, szintén 1989-ben született társamnál is megfigyeltem, hogy bármilyen jó időket éljenek is, lelkük mélyén arra készülnek, hogy a fejükre esik egy tégla. Ez a fatalista, „az életem egy darab sz@r”- mentalitás végül oda vezethet, hogy a felnőtt – lét igen nyomasztónak tűnik számunkra. Ez vagy azt eredményezi, hogy agyonhajszolod magad, mert túl sok felelősséget vállalsz, vagy pedig hajlamos lehetsz mindenfajta felelősség elől elmenekülni, ugyanis az az érzésed: így is, úgy is megszívod.

Végső soron a Bak Szaturnusz emberek nem maradéktalanul felelősségteljesek. És azt hiszem, egyetlen Szaturnusz – pozíció sem az. Mint saját magamnál is tapasztaltam, egy Bak Szaturnusz bizonyos szempontokból nagyon is felelősségteljes lehet – azért hogy más jellegű felelősségeket elkerüljön. Sok barátomnál is megfigyeltem ezt az ellentmondást: bizonyos értelemben nagyon felnőttek, de van egy igen regresszív, éretlen oldaluk is. Úgy tűnik, mintha a Bak Szaturnusz nagyon is tisztában volna azzal, milyen nehéz az élet. Ezért úgy dönt, hogy ahelyett, hogy az összes terhet magára akarná venni, kiválasztja melyek legyenek azok. Egyesek pl. remekül értenek ahhoz, hogy pontosan fizessék számláikat, megtartsanak egy stabil munkahelyet, pénzügyeiket felelősségteljesen kezeljék. De iszonyú rosszul kezelik a depressziót vagy amikor teljes felelősséget kell vállalniuk az életben hozott döntéseiket. Ismét mások csodálatra méltó belső érettségről és tudatosságról tesznek tanúságot, de elméjükön és pszichéjükön hatékonyabban munkálkodnak, mint karrierjükön. Lehetnek nagyon öreg lelkek, de hatalmas nehézséget okoz számukra, hogy a társadalom gyakorlatias, köztiszteletben álló tagjaivá váljanak.

Közelgő Szaturnusz – visszatérésünk meg fogja mutatni tehát nekünk, milyen szempontból, milyen területeken vagyunk érettek és milyen szempontból és területeken nem. Az 1989-ben születettek valamikor 2018- ban élik át első Szaturnusz – visszatérésüket. Ez lesz az az időszak, amikor kiderül, mennyire voltak hatékonyak eddigi döntéseid. A Bak Szaturnusz-tulajdonosok sokkal jobban el vannak foglalva azzal, hogy a külvilágban keressék az akadályokat és a hátráltató erőket, semhogy saját magukban fedeznék fel őket. Így tehát, ha te egy való-világ típusú Bak Szaturnusz tulajdonos vagy, olyan dolgokkal szembesülsz, amelyek a depresszió, a szorongás, a reménytelenség érzéseit fogják felszínre hozni benned. És belső értettségre kell szert tenned ahhoz, hogy rájöjj: mi módon alakíthatod át gondolkodási struktúráidat, tudatos álláspontodat oly módon, hogy több beleszólásod legyen életedbe. Ha olyan Bak- Szaturnusz alkat vagy, akinek inkább belső világa a fontos, a külvilág fog próbatételek elé állítani. Persze, lehet, hogy nagyszerűen rálátsz a dolgokra és bölcs vagy, de hogyan tudod ezt odakint, a társadalomban kamatoztatni, amikor lépést kell tartanod a többi emberrel? Vajon felhasználod-e belső tartalékaidat ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban, a lehető legjobban kézben tartva éld az életedet ? Fel kell hagynod azzal, hogy olyan embernek tekintsd magad, akit mások folyton csak kihasználnak, eltaposnak. Minden tőled telhetőt meg kell tenned a siker érdekében.

Ha azonban nem foglalkoztál érdemben velük a Szaturnusz visszatérés előtt, a kudarccal kapcsolatos témák mindkét esetben fel fognak merülni. A Bak Szaturnusz valóban retteg a bukástól, különösen, ha a Szaturnusz hatása erős a születési képletben. És ez végső soron önbeteljesító, önpusztító dolog. Nem sokat segít, hogy lényegében mi vagyunk az első olyan nemzedék, aki a Facebook korában vált felnőtté. Köztudott, hogy a Facebookon az emberek szebbnek láttathatják életüket, mint amilyen az valójában. De az 1989-ben született Bak Szaturnusz tulajdonosokra nagy hatással van ez a kivetített imázs, és folyamatosan azzal a képpel hasonlítják össze magukat, amelyet a többiek sugallnak életükről. Ha azért érzed magad csődtömegnek, mert a Facebook- posztok alapján úgy tűnik, mindenki más élete csupa buli és vigasság, és ha lelked mélyén depressziós vagy amiatt, mert ennyire felnőtt módra élsz, és úgy érzed, egy helyben toporogsz és jelentéktelen vagy, akkor pontosan ezekkel a témákkal kell foglalkoznod. Egy Bak Szaturnusz számára fontos megérteni: az igazi kudarc az, ha meg sem próbálja.Emellett mindannyian rendelkezünk egy Bak Uránusz – Szaturnusz együttállással is. Ez a kudarctól való félelem tehát abból is táplálkozhat, hogy kívülállóként tekintünk magunkra. A Szaturnusz – Uránusz együttállás ugyanis nagy félelmeket gerjeszthet; a szülött  attól retteg, hogy csodabogár és mindenki különcnek fogja tartani. Bak Szaturnusz konjunkció esetén ez a félelem a lehető legváltozatosabb formákban és intenzitással jelenhet meg, és kortársaid teljes csoportját és a társadalmat is érinti. E generációnak minden tagja sokat foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róluk mások, de néhányan ki akarunk törni ebből. A Facebookra visszatérve, a velem egykorúak nevetségesen nagy hűhót csapnak a lájkok és a Facebook- barátok száma körül. Ez olyan, mintha hozzászoktunk volna, hogy bármit mondunk vagy teszünk, mások jóváhagyásának vagy elutasításának tárgyává válhat. És a visszautasítás majdnem minden területet és témát illetően bénító lehet.

És ez megint csak két külön csoportra oszthat bennünket. Lehetnek e generációnak olyan képviselői, akik annyira meg vannak győződve róla, hogy bármit tesznek is, a többiek nem fogják elfogadni őket, hogy még csak meg se próbálnak beilleszkedni. A Szaturnusz- Uránusz együttállás ily formán azt is jelezheti, hogy ezek az emberek azért viselkednek éretlenül, felelőtlenül, hogy demonstrálják: nem éreznek igényt a beilleszkedésre. Ez valóban provokatívvá, vagy a szó rossz értelemében dacossá, akaratossá teheti magatartásukat, így csoportszituációkban nehezebb lesz kezelni őket (És ők is nehezen kezelik az ilyen helyzeteket). Ez végül korlátozza majd esélyüket a sikerre (Bak).

De találni olyan Szaturnusz- Uránusz együttállással rendelkező személyeket is, akik túlságosan is készségesen igyekeznek beállni a sorba. Akár szabadabb szellemű impulzusaik rovására is. Ők kínosan ügyelnek arra, hogy állig begombolkozva és élire vasalt nadrágban járjanak, de az elfojtott Uránusz hátba támadja őket. Ők maguk sem tartják különösebben inspirálónak, hogy ily módon éljenek, ráadásul merev, prűd viselkedésük egy csomó ötlettől és lehetőségtől is elzárja őket. Így pedig kevesebbet érnek el és nem annyira sikeresek. Ráadásul személyiségük őrült és vad uránuszi része folyamatosan talál magának réseket, amelyeken kitörhet a világba.

A Szaturnusz – Uránusz együttállás lényegében képessé tesz bennünket, 1989-ben születetteket arra, hogy felelősségteljesen (Szaturnusz) kísérletezzünk (Uránusz) a különböző célok megvalósításával (Szaturnusz). Egy bámulatra méltó nyitottságot is észrevettem kortársaimban. Egyetlen látomás, egyetlen cél sem túl őrült, túl távoli ahhoz, hogy elérjük mindaddig, amíg rendelkezünk az ehhez szükséges eszközökkel. És emiatt alapból lázadozunk mindaz ellen, amit eddig megvalósítottak – különösen, ha ezt a szüleink tették. Mi nem az a csoport vagyunk, aki különösebben hallgatna a szüleire – főleg ha még egy belső bolygó is fényszöget képez az Uránusszal. Persze, ez nem minden fiatalra vonatkozik, de azért elég sokra. Az ő tanácsaik ugyanis már kitaposott ösvényekre vonatkoznak. Csakhogy a Bak Szaturnusz- Uránusz nemzedék célja nagyon keményen (Szaturnusz) dolgozni azon, hogy valami újat, mást (Uránusz) hozzon létre a világban. A lázadozás így felnőttkorunk része.

Azonban, hogy ezt megtehessük, érettebb szemmel kell tanulmányoznunk a csoportdinamikákat. Szaturnusz – visszatérésünk leteszteli, mennyire vagyunk képesek egyensúlyt teremteni az individualizmus és az együttműködés közé. A Szaturnusz – Uránusz együttállás a Bakban azt jelenti, hogy sokat és keményen kell önállóan dolgoznunk annak érdekében, hogy egyéni jövő- víziókkal rukkoljunk elő, egyszersmind azonban készek kell lennünk másokkal is együttműködni. Itt csapatmunkáról van szó, nem öncélú lázadozásról. De ha szükséges, készek kell lennünk hangot adni ellenvéleményünknek is és vitákba bocsátkoznunk, ahelyett hogy csupán bégetve ügetnénk a nyájjal. Ez fogja ugyanis lehetővé tenni, hogy hatékonyabban haladjunk előre újításainkkal. Hiszek benne, hogy egy olyan csoport része vagyok, amely képes megváltoztatni a világot. Annyira a technológián nevelkedtünk, így a mi feladatunk megmutatni az embereknek azokat a lehetőségeket, amikor ez a fejlődés eszközévé válik.

A Bak Szaturnusz mindnyájunk születési képletében együtt áll a Neptunnal is. Ez nagyon empatikus, nagyon spirituális nemzedékké tesz bennünket. Ez a csoport azonban nagyon könnyen meg is feledkezhet a magasabb szintű tudatosságról. Sokkal könnyebbnek tűnhet egyszerűen csak alkalmazkodni egy kegyetlen, önző, fantáziaszegény világhoz. De ebből a döntésből mély bűntudat és a világon túli dolgok utáni sóvárgás fakad.

Nagyon ellentmondásos fényszög, hiszen a Szaturnusz a határokról, korlátokról szól, a Neptunusz pedig nem ismeri ezeket a fogalmakat. A korombelieknél tehát az alábbi megélési lehetőségek tűntek fel. A Szaturnusz – Neptunusz együttállás hatására egyesek túlságosan unalmas, egyhangú, túlzottan realista életre korlátozzák magukat (főleg, hogy Bakban álló bolygókról van szó). E fényszöggel rengeteg fantázia, kreativitás, inspiráció lehet bennük, de ezt egyesek mégis engedik elsorvadni azáltal, hogy megrekednek abban a szűk kis skatulyában, amit a „való világ” szánt nekik. És, miközben azt teszik, amit elvárnak tőlük, egyre zavarodottabbá, egyre betegebbé válnak. És ott vannak azok is, akik úgy tűnik, nem ismernek semmiféle határt. De nincs sok realitásérzékük, ezért oly módon követik céljaikat, hogy az szükségszerűen nagy csalódásokat és tévutakat (Neptun) eredményez. Bármennyire inspirált is ez az ösvény, könnyen céltalanná és csüggesztővé válik, ha nincs rajta semmi konkrét fogódzó.

Bak Szaturnusz – Neptun együtt állással tehát az a feladatunk, hogy fantáziáinkat valóra váltva érjünk be. Ez nem csupán azt jelenti, hogy értelmes, gyakorlatias módon valósítsuk meg álmainkat, hanem azt is, hogy lássuk meg az értelmet álmainkban, vegyük észre, hogyan vonatkoznak gyakorlati életünkre. Ez a kombináció olyan nemzedéket hoz létre, aki hisz abban, hogy bármi megvalósítható. Nem számít, mi akarsz lenni: ha el tudod képzelni, képes vagy megcsinálni is. Így tehát meg kell szabadulnunk azoktól a belső hangoktól, amelyek lebénítanak bennünket, mert azt suttogják: álmaink buta fantáziálások, amelyeket semmi esetre sem szabad komolyan venni. A Neptunnal együtt álló Szaturnusz, különösen a Bakban, arra szólít fel, hogy igenis, vedd komolyan fantáziáidat. És ha eddig nem tanultad meg, hogyan csináld, Szaturnusz- visszatérésünk kikényszeríti majd, hogy szembenézz az ebből fakadó boldogtalansággal.

Ezt a célt gyakran valamilyen művészi tevékenység révén érik el, pl. színészi, írói, énekesi, stb pályára mennek. Ez remek módszer arra, hogy valami valóságosat hozz létre fantáziáidból. A Szaturnusz – Neptun együttállással rendelkező személyek busásan profitálnak abból is, ha odafigyelnek álmaikra, hiszen ezek nem csupán kósza képek kavalkádjából állnak, hanem fontos üzeneteket hordoznak. Bölcsebb leszel, ha meghallgatod őket. Az a feladatunk, hogy egyre mélyebbre hatoljunk létünk és magának a világegyetemnek is a rejtelmeibe. Ez persze egyesek számára rendkívül félelmetes lehet. E formáció tulajdonosai közül néhányan komolyan rettegnek és aggódnak amiatt, hogy megőrülnek. De ez csak még neurotikusabbá teszi őket.

Velem egy korú barátaimnál észrevettem – akárcsak jómagamon is – hogy lehetnek itt olyan fóbiák, viszolygások és szokások, amelyek teljesen eluralkodnak rajtunk és időről- időre felbukkannak. Ez annyira kiszámíthatatlan és irracionális módon történik, hogy néha azt a benyomást kelted, hogy ha nem drótoznak össze, szétesel. De azok a tudattalan részeink, amelyeket kontrollálni igyekszünk, végül úgyis felszínre bukkannak. A legjobb módszer, ha nem harcolsz ellene, hanem megengeded e személyiségrészeidnek, hogy gazdagítsanak és jobb emberré tegyenek. (Természetesen itt szó nincs arról, hogy egy problémás tudattalant csak úgy vaktában szabadon kellene engedni. Megvannak erre azok a keretek– pl. valamilyen lelki gyakorlat, meditáció, aktív imagináció, ezekkel egybekötött kreatív tevékenységek, stb, amelyek révén ez biztonságos, egészséges, a szülött és környezete számára egyaránt értékes formában valósítható meg – ford. megj)

Az empátiás készség fejlesztése és kifejezése komoly feladat ennél a bolygókapcsolatnál. Olyan apróságokban is megnyilvánulhat, hogy együttérzően hallgatod meg barátaidat. De ölthet kézzelfoghatóbb, strukturáltabb formát is – pl. valamilyen segítő tevékenység, önkéntes munka révén. Ez nagyszerű lehetőség a Szaturnusz – Neptun együttállással rendelkezők számára, hiszen mederbe tereli, határokat szab az empátiának. Az állatmenhelyeken, kórházakban, hajléktalanszállókban vagy bármely olyan helyen, ahol mások javára tevékenykedhetsz – végzett munka segítheti felnőtté válásodat. Hiszen úgyis folyamatos lelkiismeret-furdalás gyötör amiatt, amit nem teszel meg a világért. Nos, az ilyen önzetlen cselekedetek a legalkalmasabb módszerek e problémák leküzdéséhez.

Mint láthatjátok, a Bak Szaturnusz- Uránusz – Neptunusz együttállással rendelkező generációhoz tartozni igen különleges dolog. Ezt nem azért mondom, mert én is tagja vagyok . A stellium, amellyel születtünk, nagyon ritka esemény volt, és meggyőződésem, hogy kortársaimnak e csoportja nagy dolgokat adhat a világnak. Azt hiszem, most még csak töprengünk rajta, mi lehet ez, de ha rájövünk, remélhetőleg nem kell nagyon megszenvednünk közelgő Szaturnusz- visszatérésünket. Csak learatjuk azokat a pozitívumokat, amelynek magvait elvetettünk.A szerzőről

Wayman Stewart egyike a legtehetségesebb fiatal amerikai asztrológusoknak. 1989 augusztus 8 -án született Little Rockban (Arizona, Egyesült Államok) Kamaszkora óta érdekli az asztrológia, komolyan 2008 -ban, 19 évesen kezdett foglalkozni vele. Astroarena12 című blogját 2012-ben, 23 évesen indította. Fiatal kora ellenére cikkei figyelemre méltó tárgyi tudásról, koraérettségről és kreativitásról tanúskodnak. Az esetleges hiányosságok a még viszonylag csekély élettapasztalatnak tudhatók be, de valószínűleg Szaturnusz – visszatérését követően ez változni fog. A blogon így is sok értékes cikk érhető el. Asztrológiát tanulóknak, akik értenek angolul, nagyon ajánlom. Néhány bejegyzése magyarul is olvasható az oldalamon.

 

Kapcsolódó

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz – visszatérések tematikus oldala

Első Szaturnusz – visszatérés

Első Szaturnusz visszatérés a Bakban

Életünk állomásai

Álmok – tematikus oldal

Párbeszéd álmainkkal

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!