Nap – Plútó szembenállás tranzitként

Nap – Plútó szembenállás: mi és az árnyékunk

A Nap – Plútó szembenállás tranzithatásként évről- évre arra szólít fel bennünket, hogy belső erőforrásainkra, tartalékainkra hagyatkozva válaszoljunk egy, a külvilágból érkező hatásra. Valamilyen módon a hatalom, autoritás, akaratunk érvényesítése, erőszak, manipuláció, akár övön aluli támadások, élethalálharc témáival kerülhetünk szembe. (A cikkben írtak személyi horoszkópok Nap – Plútó szembenállásaira is érvényesek, csak ott állandó tényezőként kell figyelembe venni őket, míg tranzit esetén időszakos hatásról van szó).

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ellenfelünk kísértetiesen hasonlíthat ránk. Olyan, mintha saját torz tükörképünk lenne: talán ezért is annyira tenyérbemászó? Természetesen ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül neki van igaza, de még ha foggal – körömmel meg is kell védelmeznünk pozíciónkat vele szemben (mert ez gyakran előfordulhat, Plútó nem a „tartsd oda a másik orcádat is” típusú, a gyakorlatban teljesen működésképtelen frázisok híve), tanácsos eltöprengenünk miért pont most és miért pont vele hozott össze a sors? Egyáltalán, mit jelképeznek a hozzá hasonló alakok életünkben?

Az árnyék * és a projekció** (l. meghatározásukat lentebb) kérdése egyébként valamennyi Plútó/Szaturnusz -tranzit folyamán felmerül, különösen ha ezek valamelyik személyi bolygóval kerülnek szembenállásba. Az oppozíciós fényszögeket ugyanis, mint már többször szó volt róla, általában másokkal, a külvilággal való interakciók formájában tapasztalhatjuk meg. (Személyi horoszkópban természetesen állandó hatásként értelmezendők, és folyamatos éberség-gyakorlatot jelentenek a képlet- tulajdonosa számára. Ugyanis, ha ezt elmulasztja, a magasabb tudatossági szint elérése helyett folyamatosan olyan interakciókba keveredhet élete során, amelyekben az áldozat és az agresszor szerepei váltogatják egymást. )

E tranzitok során tehát az emberek a szokásosnál is hajlamosabbak lehetnek másokra vetíteni árnyékukat. Olyasmiket projektálhatnak ránk, amikről titokban tudják, hogy rájuk is legalább ugyanennyire jellemző, csak vonakodnak – vagy egyáltalán nem is hajlandók ezt beismerni. Mondani sem kell, a jelenlegi projekciók első számú alanyai azok, akiknek a képletében a Plútó/Skorpió, Bak/Szaturnusz princípiuma hangsúlyos. Persze, ugyanők a kivetítések bajnokai is lehetnek, amennyiben tudatos beállítottságuk gyökeresen különbözik a plútói/ Skorpió/Bak princípium hatása alatt álló személyiségrészeiktől. (Pl. Oroszlán/Vízöntő Nap – Skorpió Hold/Plútó, de rengeteg más kombináció létezik. Ismét nagyon sarkított példa, hiszen ilyenkor mindig meg kell vizsgálni, hogyan viszonyul a képlet egészéhez a kiragadott bolygókapcsolat. Ez pedig kizárólag egy mélyreható elemzésből derül ki.) Ilyenkor majdnem biztos, hogy belső munka helyett ők fognak a külvilágban bűnbakokra vadászni. Ezek az alkatok csak akkor hajlandók introspekcióra – és az ezt követő integrációs munkára – ha azt valamilyen súlyos sorskrízis kényszeríti ki.

Ilyen hatásoknál további kihívást jelenthet  újra meg újra felépíteni önbecsülésünket, helyreállítani lelki egyensúlyunkat a zavaros külső viszonyok közepette, megtalálni saját utunkat, önfegyelemmel, elmélyülten felkutatni új, saját irányainkat. Ezek a válságok azonban nem feltétlenül rosszak, hiszen az eddigi hozzáállás felülvizsgálatára, átértékelésére kényszerítenek, ez pedig a fejlődés új ösvényeire terelhet. Az erőpróbáló Plútó – kapcsolatok által jelzett helyzetek egyszersmind arra is alkalmasak, hogy tudatára ébredjünk erőnknek, problémamegoldó képességünknek és ezáltal szilárdabb alapokra helyezzük önértékelésünket.

Ettől függetlenül a folyamat nem túl kellemes, a harcteret pedig ezúttal is tanácsos alaposan megválogatni ( már amennyiben feltétlenül muszáj részévé válnunk a csataképnek). A külső konfrontációk (vagy az ilyen lehetőségeket hordozó helyzetek) keresése helyett most sokkal jobban tesszük, ha saját árnyéktartományainkba teszünk kirándulást. Mint minden Plútó – fényszögnél, az önvizsgálat, az őszinte hajlandóság a saját tudattalan tartalmainkkal való szembesülésre és belső munkára, a külső és belső nagytakarítás, rendrakás ezúttal is megváltottabb megélési szintek felé nyit kaputJohn Partridge, a blogjaimon már többször idézett ausztráliai asztrológus így foglalja össze a Nap- Plútó tranzitok leglényegesebb tanulságait: (Astrology King blog)

„A Nap – Plútó szembenállás tranzitban önértékelési, párkapcsolati vagy valamilyen esemény által kiváltott krízist jelezhet. Ez valamilyen önromboló jellemvonásra (pl. szenvedélybetegség, makacsság, ellenőrzési kényszer) vezethető vissza. Társulásaidban manipuláció, féltékenység, dominanciaharc, kémkedés áldozatává válhatsz vagy pedig te magad vagy az elkövető. A tranzit tárgyak tönkremenetelével (pl. autó lerobbanása), lopással, rablással, erőszakkal is összefüggésben lehet, a tulajdonban emberek vagy természeti katasztrófák tehetnek károkat.

Ehhez hasonló tapasztalatok esetén lényeges, hogy ne akard túl erőszakosan visszaszerezni a kontrollt. Az egoizmus, a változással szembeni ellenállás is ronthat a helyzeten. Ilyesfajta eseményeket ugyanis sokkal nagyobb eséllyel vonzasz be, ha makacsul ellenállsz a változásnak vagy olyan szokás rabja vagy, amellyel magadat is rombolod és másoknak is ártasz.

Az ilyen helyzetek, amikor úgy érzed, elveszted az ellenőrzést a dolgok fölött, a maguk módján segítségedre is lehetnek, hogy felismerd: nincs szükséged arra, hogy teljes ellenőrzést gyakorolj embertársaid és környezeted fölött. Ha egód meg is sérül egy ilyen tranzit alatt, amennyiben nyitott vagy a változásra, jó eséllyel fordíthatod a javadra.

A változást a sors is kikényszerítheti, de sokkal jobban teszed, ha önként vállalkozol rá. Ez sokat szelídíthet a tranzit energiáin. A cél ezúttal is a magasabb fejlődési szint elérése, hogy életed minősége jobb legyen és több beteljesülést találj . A változásra ösztönző hatások legtöbbször egy szoros kapcsolat révén érkeznek (pl. családtag, közeli barát, partner).”

 

Kapcsolódó:

 

A Plútó archetípusa

Ami az asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

Nap – Plútó fényszögek : a természet elemi ereje

Nap és Plútó : a trauma

Plútó – Nap tranzitok (Howard Sasportas)

A tranzitáló Plútó jelentősége (Robert Hand)
 

Terminológia: 

 

Árnyék * :

“A személyiség alsóbbrendű része. Minden olyan személyes és kollektív pszichikus diszpozíció összegzése, amelyet nem élünk meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan választott életformával, és amelyek – ellenkező tendenciával – viszonylag autonóm árnyékszemélyiséggé szerveződnek egybe a tudattalanban. Az árnyék kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért egyaránt lehet negatív vagy pozitív.(…)

Mint a személyes tudattalan része, az árnyék az énhez tartozik, de mint az “ellenlábas”archetípusa, a kollektív tudattalannak a része. Az árnyék tudatosításával kezdődik az analízis munkája. Ha figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják az árnyékot, vagy akár identifikálják az énnel, az egyaránt veszélyes disszociációkhoz vezethet. Mivel az árnyék igen közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül folyamatosan figyelembe kell venni.

– Az árnyék-alak megszemélyesít mindent, amit a szubjektum nem ismer el, és ami mégis újra meg újra, közvetlenül vagy közvetve – feltolakszik benne, így például az alacsonyabb rendű jellemvonások és más összeférhetetlen tendenciák.

– Az árnyék az a leplezett, elfojtott, többnyire kisebbrendű és vétkes személyiség. amelynek végső hullámverése egészen az állati ősök birodalmáig nyúlik vissza és ilyen módon átfogja a tudattalan teljes történelmi aspektusát…

-Ha eddig úgy vélekedtek, hogy az emberi árnyékszemélyiség minden baj forrása, közelebbi vizsgálódások során most már fölfedezhető, hogy a tudattalan ember, vagyis tulajdonképpen az árnyék nemcsak morálisan elvetendő tendenciákból áll, hanem meglehetősen sok jó tulajdonság is kimutatható róla, többek között például normális ösztönök, célszerű reakciók, valósághű észlelések, alkotó impulzusok.” (G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok)

 

Projekció ** :

A projekció (kivetítés) tulajdonképpen egy elhárítási mechanizmus, amikor is minden olyan tulajdonságunkat, gondolatunkat, érzéseinket, amilyenek nem akarunk lenni, amit magunkban nem akarunk meglátni és elfogadni, azt kivetítjük a másikra.
Az általunk negatívnak ítélt, önmagunkban el nem fogadott tulajdonságokat felnagyítva látjuk másokban, és hevesen bíráljuk, kritizáljuk őket miattuk. Indulataink hevessége jól tükrözi, hogy mennyire küzdünk önmagunkkal, hogy kizárjuk, elfojtsuk az adott tulajdonságot, vágyat.
A kivetítés a valóság téves felméréséhez vezet, és szubjektívvá tesz, lehetetlenné teszi a problémák gyökerének felismerését, így akadályozza az önismeretet, a fejlődést”  (Miért szúr úgy a másik szálkája? )

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!