A tranzitáló Plútó jelentősége | Planets in Transit

A Plútó természete hasonlít a teremtő és a romboló Siva istenéhez. A Plútó rendszerint egy struktúra lerombolásával kezdi, aztán újat hoz létre a helyében. A halál, rombolás, megújulás teljes ciklusa folyamán hatalmas erők hatnak, ugyanis a Plútó nem valami szelíd, de még csak nem is kimondottan finom bolygóhatás. Hatásait mindig igen világosan láthatod: a lerobbanó- és generáljavítást igénylő gépektől kezdve a minden szinten végbemenő rombolásig és a pusztulásig. Az egyik vagy másik szinten tapasztalható hanyatlás, amelyet követően a régi formákból új élet sarjad, tipikusan plútói folyamat. (Robert Hand : Planets in Transit)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jellemző módon a plútói emberek azok, akik arra törekszenek, hogy mindent megváltoztassanak, átalakítsanak és ellenőrzésük alá vonjanak maguk körül. Egy Plútó – tranzit gyakran jelezheti, hogy egy olyan személy lép életedbe, aki jó vagy rossz értelemben gyökeresen átalakítja azt. De jelezhet ugyanilyen hatású eseményeket vagy körülményeket is.

A Plútó uralma alatt állnak azok a bensődben munkáló energiák is, amelyek feltartóztathatatlan változásokhoz vezetnek. Az én halálát és regenerációját jelképezi, a folyamatot, amelynek során életed régi aspektusai elmúlnak, hogy átadják helyüket azoknak az újaknak, amelyek egyébként nem születhettek volna meg. A Plútó nem jelent szó szoros értelemben vett halált; metaforikus értelemben vett elmúlásra utal, amikor valami megszűnik létezni.

Annak a bolygónak az energiái, amellyel a tranzit – Plútó aspektusokat képez, az életedben zajló változások és átalakulások forrásaivá válnak. Komoly hatalmi harcokba bonyolódhatsz másokkal életednek adott bolygóhoz társítható témáit és területeit illetően.
A házaidon áthaladó Plútó jelzi életed gyökeres változásoknak kitett területeit. Életednek azon házhoz tartozó területein, amelyen a Plútó végighalad, olyan struktúrák épültek fel, amelyek mostanra már eljutottak arra a szintre, ahol már nem toldozgathatók- foldozgathatók többé. Eljött a teljes körű újraépítés ideje, amelyet szükség esetén a régi, változásnak ellenálló struktúrák lerombolása előz meg.

Rendkívül fontos felismerned a plútói változás elkerülhetetlen mivoltát. Ez szerves részét képezi a dolgok alapszerkezetének és semmilyen módon nem kerülhető el. És nem is szabad elkerülésével próbálkoznod, mert fejlődésed szükséges állomását képviseli. Mindössze annyit érsz el, hogy az erőszakkal elfojtott energiák robbanásveszélyes mennyiségben halmozódnak fel. Az elkerülhetetlen változások ilyenkor katasztrofális formában köszöntenek rád.

A plútói rombolás energiáival nem csupán abban a formában kell együttműködnöd, hogy elengeded mindazt, amitől búcsút kell venned, hanem az azt követő újraépítési folyamatban is részt kell venned. Ez ugyanis szintén elkerülhetetlen következménye a plútói összeomlásnak.

Nem teljesen ismert okoból kifolyólag a Plútó a titkos és felforgató társadalmi elemekkel is kapcsolatban áll, pl forradalmár-csoportokkal, a szervezett bűnözéssel, stb. Egy Plútó – tranzit ilyen elemeket is hozhat életedbe, noha egy Plutó- tranzit idején meglehetősen veszélyes, hogy ilyen emberek irányába nyiss.
Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket” fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

 
Kapcsolódó

Ajánlott szerzők : Robert Hand

A Plútó archetípusa

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!