Erőpróbáló Nap – Plútó fényszögek: a trauma

Az erőpróbáló Nap – Plútó aspektusok által jelzett sérülések rendszerint az énnel állnak kapcsolatban. Ilyen esetekben a könnyed, szoláris önkifejezésmódnak integrálnia kell a sötét, plútói energiákat és a hatalommal, erővel, halállal, szexualitással, újjászületéssel és megújulással kapcsolatos témákat. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A szülött talán komplex és fájdalmas viszonyban van az apjával. Megfigyelések szerint gyakori, hogy meg kellett tapasztalnia az élet árnyékos tartományait. Jelenlétében van valami dominanciára és ellenőrzésre törekvő, így a szülött intenzíven érzi ezt az energiát. A Nap – Plútó fényszög által hordozott mély seb jelezheti az apa halálát vagy valamilyen, az ellenőrzés tartományain kívül eső sorseseményt. Bármi legyen is a helyzet, az apa nagy hatást gyakorolt, és a Nap – Plútó fényszög tulajdonosát mélyen befolyásolta jelenléte vagy hiánya.

Egy bizonyos ponton mindenki elveszti az apját, de ilyen esetekben a szülöttet ez az átlagosnál mélyebben érinti és nagyon megsínyli a veszteséget. Bizonyos esetekben úgy tűnhet, mintha a Nap – Plútó fényszög arra kényszerítene, hogy nézzünk szembe az élet mélyebb témáival, konfrontálódjunk létünk árnyékos tartományaival. Néha úgy tűnik, mintha az élet szövetében úgy fonódnának össze, olyan mintázatokba rendeződnének a szálak, amelyek olyan külső eseményeket vonzanak az ember életébe, amelyek nyomást gyakorolnak a lélekre és kikényszerítik, hogy a szülött tudatosan foglalkozzon az eltemetett érzésekkel. Általában az autoritásfigurákkal való hatalmi harcok, az önszabotázs, életveszélyes helyzetek témái is felmerülnek. Jeane Avery szerint ezek az aspektusok rendszerint kipukkasztják az ego – lufikat és arra kényszerítik a szülöttet, hogy kifejlessze belső erejét és ezáltal nagyobb lelki állóképességre tegyen szert, átalakuljon.
Jeff Green* : Pluto, a lélek evolúciós utazása című könyvének I. kötetében ( Pluto: The Evolutionary Journey of the Soul, Volume 1; Llewellyn Modern Astrology Library  ) lényegében azt írja, hogy ezek a leckék a szülött erejével és hatalmával kapcsolatosak. A seb hatással van az identitásra és a szülött úgy érezheti, hogy odabent, a mélyben egy fekete lyuk tátong. Az öngyűlölet is áthathatja. Ahol a Plútó szerepet kap, rendszerint adott egy mély és intenzív kötődés is valamihez és valamilyen módon a szülött élete összekapcsolódik egy személlyel vagy egy eseménnyel, aki/amely rendkívül fontos szerepet játszik benne. Egy kapcsolatot vagy valami mást meg kell változtatni, így jelen van a halál de egy új születés érzete is. A sors kezének jelenléte igen markánsan érződik ilyenkor, és erőteljes a mély önkifejezés iránti igény is. Mivel a „sors” vagy a „végzet” fontos tényezőnek tűnik ilyenkor, azt tartják, hogy időről-időre „rejtélyes események” történnek, véletlenszerű és sorsformáló találkozásokra kerül sor ilyenkor.

Ford megj: Jeff Green– el csak óvatosan, NAGYON ÓVATOSAN !!!! nagy ritkán van néhány jó meglátása, főleg amikor éppen a nála sokkal felkészültebb kollégái munkáiból lopkod, nem pedig a vele egy szinten levő new ages “asztrológusoktól”. Könyvei megvásárlását csak annak ajánlom, aki tényleg semmi de semmi hasznosabbra nem tudja költeni pénzét. Viselt dolgairól és szakmai “színvonaláról” bővebben: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata. Nála nagyságrendekkel felkészültebb asztrológusoknak is vannak könyvei a Plútóról 🙂 Ami minőséget képvisel Jeff Green könyveiben, pl az itt idézett részeket is – azt tőlük lopta 🙂 Így rengeteg rizsát spórol meg az ember, ha mondjuk inkább  rögtön Stephen Arroyo, Liz Greene, Bil Tierney munkáiból tájékozódik 🙂

Stephen Arroyo asztrológus, az Asztrológia, karma és átalakulás : a születési képlet belső dimenziói című könyv szerzője szerint a Nap – Plútó fényszögek nehezebben kezelhetők női képletekben, mert a szülött apjához való viszonya ilyenkor igen problémás lehet, ez pedig áttevődhet intim kapcsolataiba.

Úgy tűnik, női képletekben gyakrabban nehezebb kezelni ezeket a fényszögeket, mint férfiak esetén, noha a fentebb említett sajátosságok többsége mindkét esetre érvényes. Női képletekben azonban ismételten azt tapasztaltam, hogy ezek a fényszögek nagyon problémás kapcsolatra utalnak az apával és rendszerint más férfiakkal is. Apai részről gyakori a figyelem és a valódi kommunikáció hiánya, ez pedig sérülést okoz a szülöttnek, aki úgy érzi, megfosztották a szeretettől. Többek között talán emiatt választanak maguknak ezek a nők gyakran erős férjet (akár kíméletlen, bűnöző típust is) aki (fantáziáikban) azt az ígéretet hordozza, hogy az erő és szeretet hiteles forrása lesz életükben. Ezek az emberek azonban maguk is hihetetlenül követelődzők és időnként személytelenül részvétlenek, akár oly mértékig is, hogy elüldözik maguktól az oly mélyen sóvárgott szeretetet. Ezek az aspektusok, mindkét nem esetén meglehetősen gyakran hajlamosítanak önteltségre, az alázat pedig ritkán tartozik erényeik közé. Ezért természetesen azoknak, akiknél e planéták dinamikus fényszögben állnak egymással ritkán harmonikusak a közeli kapcsolataik, hacsak nem dolgoznak rajtuk teljes erejükből (…)

Ezeknek az aspektusoknak és az apával való kapcsolat közötti összefüggéshez érdemes még egy megjegyzést fűzni. Ismételten úgy találtam, hogy nem csupán a Nap – Plútó fényszögek, de a Nap 8. házas(a Plútó háza) radixhelyzete is gyakran jelez mély lelki sérüléseket okozó elválást az apától. Ez az elválás lehet fizikai (amikor egyszerűen nincs jelen, mert elment, meghalt, vagy – meglepően sok esetben – egyszerűen nyomtalanul eltűnt) vagy lelki természetű, amikor is az apa fizikailag jelen volt ugyan, de nagyon távolságtartóan, közömbösen viselkedett a gyerekkel. Néhány esetben ez az apakomplexus az apa idealizálásában és bálványozásában, az irányában táplált irreálisan pozitív érzelmekben nyilvánul meg. Bármelyik esetről legyen is szó, az egyén kényszeresen „csüng” az apján, ami a későbbiekben megnehezíti a jól körülhatárolt, független személyiség kialakítását.”

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Amennyiben egy lehengerlő apafigura próbálja alakítani a szülött egyéniségét, a folyamat során kiolthatja annak belső fényét. Sue Tompkins : Fényszögek az asztrológiában – útmutató a horoszkóp bolygókapcsolatainak megértéséhez (Sue Tompkins Aspects in Astrology: A Guide to Understanding Planetary Relationships in the Horoscope ) című könyvében egy elnyelő, féltékeny apától való mélyen gyökeredző félelemként ír erről a fajta „apakomplexusról”. Ez az apakép sötét árnyékot vet a szülött éntudatára, céljaira, identitására.

További fontos szempont, hogy a Nap – Plútó típus úgy érzi, hogy vágyai és ereje súlyosan sérülnek. Ez végül intenzív frusztrációt kelt és konfrontációkba vagy drámai jelenetekbe torkoll – írja Jeff Green*. A Plútó, a lélek evolúciós utazása című könyv szerint meglehetősen gyakori, hogy az apával/ autoritásfigurával kapcsolatos sorshelyzetek valamilyen értelemben vett harcra utalnak, amelynek eredményeképpen a képlet tulajdonosa messze túlszárnyalja a szülőt vagy az drámai módon megváltozik. Közben a szülött is átalakul és céljai, sorsa tudatára ébred. (Ford megj: 

Jeff Greene olyan pozitív példákat is felsorol, amikor a Nap – Plútó fényszög tulajdonosát teljes mértékben támogatta, folyamatos megerősítésekben részesítette. Egy másik érdekes megfigyelése szerint azonban az egyik szülő ilyenkor az első (az elnyomó), a másik pedig a második ( a megerősítő, támogató) szerepet tölt be. Ilyenkor úgy tűnik, hogy az egyik szülő dominanciára tör, ellenőrizni akarja a szülöttet, a másik szülő csak útmutatásokat ad és egyengeti fia vagy lánya sorsát. E fényszögeknél az a legfontosabb, hogy a szülöttnek mindenfajta korlátozó helyzettől, személytől, körülménytől meg kell szabadulnia, és életre kell keltenie a személyisége mélyén lakozó belső erőt.

Az egyik legnagyobb seb az énképen tátonghat ilyenkor. Nap – Plútó fényszögek gyakran fordulnak elő olyanok képletében, akik életében, úgy tűnik, valamilyen „végzetszerű” befolyás alatt áll, és az egyén tudatára kell ébredjen erejének. Akaratát azonban el is nyomhatták és manipulálhatták is. Mint Sue Tomkins írja a Fényszögek az asztrológiában című könyvében, a szülött intenzív én- tudatossága paranoiába is átcsaphat. Ezek az aspektusok számos olyan élményre is utalhatnak, amikor a seb valamely társadalmi tabuval áll kapcsolatban (pl. szexuális bántalmazás, erőszak, bűnözés, elmebetegség.) Mint valamennyi plútói sérülés esetén, e fényszögeket is az élet árnyoldalaival való találkozásra való felkészülés bizonyos fokú hiánya jellemezheti. Ilyenkor úgy tűnik, mintha az egyéniség egy sötét, súlyos kő nyomása alatt sínylődne, és rendkívüli erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy felragyogjon.
Forrás :  The Astrology Place Membership

* Jeff Greene– nek nagy ritkán van néhány jó meglátása, főleg amikor éppen a nála sokkal felkészültebb kollégái munkáiból lopkod, nem pedig a vele egy szinten levő new ages “asztrológusoktól”. Mint szerzőt csak annak ajánlom, aki tényleg semmi de semmi hasznosabbra nem tudja költeni pénzét. Viselt dolgairól és szakmai “színvonaláról” bővebben: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata. Nála nagyságrendekkel felkészültebb asztrológusoknak is vannak könyvei a Plútóról 🙂 Ami minőséget képvisel Jeff Greene könyveiben, azt tőlük lopta – így rengeteg rizsát spórol meg az ember, ha mondjuk inkább Stephen Arroyo, Liz Greene, Bil Tierney munkáiból tájékozódik 🙂

Kapcsolódó

Nap – Plútó fényszögek : a természet elemi ereje

Nap – Plútó fényszögek : az apa halála

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

A Plútó archetípusa

A Nap ereje

Könyvajánló

Liz Greene : The Astrology of Fate

Bil Tierney : Békességben a Plútóval

Stephen Arroyo : Asztrológia, karma és átalakulás

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!