Teljes napfogyatkozás a Kosban és az Ördög Üstököse

Néhány általános szempont

Az április 8-i Kos újhold egyszersmind teljes napfogyatkozás is, amely a Csendes-óceán partjainál kezdődik, majd végigvonul Mexikón, az Egyesült Államokon és Kanadán. Azokon a helyeken, ahonnan látszik, a 2017 augusztusi nagy amerikai eklipszhez hasonló felhajtás kíséri. Állítólag, a 12P/Pons -Brooks üstökössel karöltve békét, szerencsét, bőséget, kreatív áttöréseket, krisztusi tudatosságot, meg ezerféle más jót hoz. Van hát minek örülni, csupán az a kár, hogy mindez nem csupán az eklipszek és az üstökösök hagyományos jelentéstartalmának mond ellent, hanem a napfogyatkozás/újhold idején érvényesülő befolyásoknak is. A teljesség igénye nélkül jöjjön néhány józanabb értékelési szempont, földrajzi helytől függetlenul. Más posztokban remélhetőleg az érintett helyszínek egy részéről is szó lesz.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Részleges napfogyatkozásként Norvégiában, Izlandon, Írországban, Nagy-Britannia nyugati részén, Spanyolország és Portugália északnyugati részén, az Azori-szigeteken és a Kanári-szigeteken, valamint Közép-Amerika valamennyi országában és Kolumbia északi részén figyelhető meg az április 8-i eklipsz, így hatása elsősorban ezeken a területeken érvényesül.

Fentebbieken kívül fokozottan hat a Koshoz rendelt országokban, vagyis Anglia, Németországban, Dániában, egyesek szerint Franciaországban, (bár én inkább azokkal értek egyet, akik az Oroszlánhoz sorolják), Felső-Sziléziában, Nyugat-Lengyelországban, Szíriában, a régi Palesztinában és Júdeában. (Előbbivel kapcsolatban, aki kicsit is járatos a történelemben képben van azzal a ténnyel, hogy ezt a hódító rómaiak adták 135-ben Erec Jiszráélnek. Izrael Állam 1948-as megalakulásáig a „palesztinokra” való hivatkozások a Palesztinában élő zsidókat jelentették, nem az arabokat  ; a „palesztin” zsidót jelentett. A történelmi Izrael területén állítólag „őslakos” arab „palesztin”  nép a KGB kitalációja. A Palesztin Hatóság  Ciszjordánia fantázianéven bitorolja).

Tapasztalataim szerint azonban a fogyatkozások hatása kisebb- nagyobb mértékben ott is érvényesül, ahol nem látszanak, a szokásosnál intenzívebb újholdak és teliholdak formájában. Még jelentősebb a befolyás, ha a napéjegyenlőség/napfordulóképletek vagy az adott települések (fővárosok) horoszkópjainak jelentős pontjait érintik. Ugyanez személyi horoszkópokról, szolár-és direkciósképletekről is elmondható.


Oldalamon gyakran és részletesen szó volt arról, hogy a nap-és holdfogyatkozások, a modern asztrológiai irányzatok álláspontjával ellentétben, nem sok jót hoznak. A legrégebbi időktől kezdve természeti katasztrófákat (földrengések, vulkánkitörések, árvizek, időjárás szélsőségei), háborúkat, járványokat, éhínséget társítottak hozzájuk. Blogom eklipszeknek szentelt tematikus oldalán 2011-től végigkövethetők az elmúlt évek nap-és holdfogyatkozásai; a bejegyzések egy részében a hozzájuk kapcsolódó eseményeket is feltüntettem.

 A hagyományok a tüzes jegyekben létrejött fogyatkozásokról „azt mondják, hogy felkavarják az emberek elméjét, és szenzációs nyilvános eseményeket, zavargásokat, vitákat, gyilkosságokat, néha háborús veszélyt és hadseregek mozgását; királyok, nemesek vagy nagy emberek halálát; túlzott hőséget, esőhiányt; pénzköltést, adóemeléseket idéznek elő”.(…) „a szarvasmarhák és juhok elpusztításával, király vagy tekintélyes személy, illetve nagy uralkodó száműzésével, bebörtönzésével vagy meggyilkolásával fenyegetnek. Nagyfokú elégedetlenség és széthúzás a nép körében. Seregek mozgása, harcok, tűzesetek, láz, dögvész és a föld gyümölcseinek szűkössége, különösen a napfogyatkozás által érintett vidékeken.” Greene, Raphael Mundane Astrology


Jelenleg, földrajzi helytől függetlenül, az újholdképletek más tényezői sem ígérnek sok jót.

Az egyik legbaljósabb indikáció, hogy a fővilágítók ura, a Mars együtt áll a Szaturnusszal, konjunkciójuk április 10-én pontosul be a Halak 14°40’-en. Mint az alábbi bejegyzésekben részletesen szó volt róla, a Kis-és Nagy Rossztevő találkozói egyén és kollektív szinten is igen problémásak. (Bővebben: Mars-Szaturnusz együttállás – áttörés vagy összeomlás; Mars-Szaturnusz együttállás tranzitként, Erőpróbáló Mars-Szaturnusz kapcsolatok).

A kb kétéves Mars-Szaturnusz ciklusokat a mundán asztrológia is számon tartja; szinódusaik „mindig a fennálló rend megzavarását, az erőszak kitörését, rendszerint vérontást jeleznek. Sok függ attól, milyen jegyben jönnek létre; Tűz jegyekben sok általában sok tűzvészt, Víz trigonban áradásokat, Föld jegyekben heves földrengéseket és robbanásokat, Levegősekben viharokat, néha járványokat hoznak.” Frederic van Norstrand: Precepts in Mundane Astrology/ 84 old


A Nap a Kosban erőben van, és, mint fentebb szó volt róla, egy problémás Mars az ura. A fogyatkozás épp a jegy egzaltációs fokán, 19°-en következik be, ami önmagában is túlfokozottságot, szélsőségeket jelezhet.

A fővilágítók közelében levő Merkúr duplán sérült: a Nap elégeti, és retrográd. Ráadásul ura, a Mars, a Szaturnusszal áll együtt. A vele kapcsolatba hozható életterületeken ( abban a házban, amelyben található, és amelyeket ural) tehát nem fognak valami olajozottan működni a dolgok – és most nagyon enyhén fogalmaztam.

A szintén a Kosban tartózkodó Vénusz még a Nap sugarai alatt van, sub radiis, ráadásul száműzetésben. Személyi horoszkópban a Kos Vénusz lehet nagyon cuki és spontán, ebben a képletben aligha. Arról nem is beszélve, hogy a Bika Jupiter és Uránusz a Vénusz uralma alatt állnak.


Az április 21-én bepontosuló Jupiter-Uránusz együttállás gyakorlatilag már egzakt; hatása egész hónapban, így az eklipszképletben is erőteljesen érvényesül. Szintén volt már szó róla, ld itt, itt és itt, az új, 14 éves ciklusokat nyitó Jupiter-Uránusz konjunkciók lehetnek innovatívak, jelezhetnek ugrásszerű fejlődést, ugyanakkor a forradalmak, háborúk is benne lehetnek a pakliban. (Gondoljunk a 2011-es találkozójuk idején kirobbant Arab Tavaszra  .)

Az Ördög Üstököse

Eklipsz környékén, vagy éppenséggel közben feltűnik az Ördög Üstökösének becézett 12P/Pons – Brooks. (Arról hogy mikor, hol, mennyire, megoszlanak a vélemények, a vitát értelmetlennek tartom. Annyi bizonyos, hogy hozzátartozott a tavaszi napéjegyenlőség/ március vége/április témáihoz.) Az üstökösök, szintén szó volt róla, 90%-ban baljós jelentésűek az asztrológiában. Ld Kim Farnell: Az üstökösök az asztrológiában. Az elmúlt évek üstököseihez társítható szinkronicitások teljes összhangban voltak a régi megfigyelésekkel: 2020 Neowise-Covid – ld itt és itt, 2022 Leonard: orosz – ukrán háború, 2023 ZTF – Magyarországon súlyos madárinfluenza, meglévő válságok mélyülése, Nishimura -üstökös 2023 szeptember közepén – a HAMÁSZ október 7-i terrorakciója, és az iszlamista terror új lendülete  ezt követően. Tycho Brahe az 1585-ös üstökös horoszkópját újholdra számította ki; a jelenlegi újhold maga az eklipsz. William Lilly az üstökösök előtti teliholdképletet vette alapul; idén az egy holdfogyatkozás volt. A tavaszi napéjegyenlőségképlet is figyelembe vesszük.

Április 20-ig a Kos csillagképben tartózkodik a 12P/Pons Brooks; a nyugati asztrológiában használt tropikus állatövben az eklipsz időpontjában valahol a Bika közepén lehet, az eklipsz idején 13 -15°körül, a Jupiter közelében. A Nagy Jótevővel való együttállásról ez olvasható Kim Farnell összeállításában: „Harag és pusztulás a királyok és a hatalommal rendelkezők számára. Kiváltságos személyek bukása. Paloták pusztulása.”

Zöldes üstökösként a 12P/Pons-Brooks merkúri jellegű: a merkúri természetűek királynők, nemesek, tudósok és fiatal emberek halálát [hozzák] háborúval együtt.” (Vivian Robson: Állócsillagok, 154 old, Szindbád kiadó). „ Erős szelek; éhínség; háború; járvány; valamilyen nagy ember halála; őrület; letargia; epilepszia; árulás; betegség; élelmiszerhiány; rossz a kereskedelemnek.” (Kim Farnell). A Mars uralma alatt álló Merkúr pedig halmozottan hátrányos helyzetben van: elégetett és retrográd. Ezért még annyi jó sem sülhet ki a történeteiből, amennyit jobb állapotban jelezhetne.

Kim Farnell összeállításban többek között ez található a Koshoz és a Bikához társítható üstökösökről:

„Kos: Jövőbeli fegyveres összecsapások; háborús előkészületek; vérontás és hatalmas emberek halála; nagy szárazság; a szem és a fej gyakori betegségei és fertőzései; a jószágok, különösen a juhok járványos betegségei; fontos emberek eltávolítása; egy jeles személy halála; egy rossz ember felemelkedése vagy előléptetése; a szegények felemelése; eső és árvíz.

Bika: Fontos személy halála; fogságok; sérülések; gonoszságok eltűrése; nagyobb jószágok károsodása; szelek; gyümölcsök romlása; kukorica pusztulása; télen nagy hideg; földrengések; heves betegségek; száraz, hámlásos betegségek, mint a rüh és az ótvar; malária; pénzügyi veszteségek; hideg tél; élelmiszerhiány; (malária); ha nyugaton áll, nagy esőzéseket jelent.”


Bolygótömörüléseknek kvartál-és eklipszképletekben általában negatív jelentésük van. Itt van egy négyes Kos stellium, a Merkúr és a Vénusz, ld fentebb, nem túl jó helyzetben. (Öt azok számára, akik a Chiront is figyelembe veszik, amely egzakt együttállást képez a Nappal. A Chiron pedig fájdalmas tapasztalatokat jelez, bármennyit is lehessen tanulni belőlük.)

A bolygók egymáshoz való kapcsolódása – pontosabban, nem-kapcsolódása : a távolodó Vénusz-Plútó szextilt leszámítva tulajdonképpen csak együttállások vannak. A Nap és a Hold a Merkúrral a Kosban, a Mars a Szaturnusszal a Halakban, a Jupiter az Uránusszal a Bikában. A Mars/Szaturnusz szextilje a Jupiter/Uránusszal nagyon tág; a Mars 19-20-án majd mindkét bolygóval 60°-os fényszöget képez. De pillanatnyilag olyan, mintha ez a három csapat önálló életet élne, a jobb kéz nem tudja mit csinál a bal, jelképezve a kollektív psziché disszociációját, mint a kollektív téboly egyik tünetét.

Több tényező is a kiszámíthatatlanság és a robbanékonyság irányába mutat. Maga a fogyatkozás ténye, a váratlan fordulatokat, irányváltásokat is jelző tolató Merkúr, a szintén kiszámíthatatlan és robbanékony Jupiter-Uránusz együttállás és az üstökös. Az, hogy a Merkúr elégetett, a Vénusz száműzetésben van, és a Szaturnusszal együtt álló Mars uralma alatt állnak, a Vénusz pedig a Jupiter és az Uránusz ura, több mint valószínű, hogy negatív eseményeket jelez. Ezek egy része lehet, hogy már az eklipsz idején (előtte/utána pár nappal) bekövetkezik; a kardinális jegyekben zajló fogyatkozások gyors folyamatokat is jelezhetnek; mások némi késéssel ( a Merkúr tolat, a Marsot a Szaturnusz fékezi).


Ezzel el is érkeztünk a „mikor” fontos kérdéséhez:

  • Természetesen érvényesül az eklipszeknél használt ptolemaioszi időkulcs; napfogyatkozásnál egy óra egy év; az eklipsz, helytől függően 3 – 5 órát tart; a későbbi nagy-tranzitok fényében a 3-5 éves időkeret is reális, főleg Amerikára vonatkoztatva, ahonnan teljes napfogyatkozásként látszik.
  • Ezen kívül tudjuk, hogy bolygók tranzitjai is aktiválják az eklipsz helyét, akár még hosszú évek múlva is. A közeljövőt illetően:
  • A Vénusz április 21-én, éppen a Jupiter-Uránusz együttállás idején éri el a Kos 19°24 -ot, ahol az eklipsz végbement
  • Az immár direktben haladó Merkúr május 5-én ér ugyanide
  • A Mars május 24 -25-én jut el a Kos 19°24-re, 2026-ban május 5-én éri el  a Kos 19°24’-ot. Az ott durvább lesz, mert a vérgőzös Kos Szaturnusz-Neptun együttállás aktiválását követően épp megérkezika Rák Jupiter kvadrátjához.
  • A Szaturnusz 2027 április 27-én ér el az eklipsz fokára; az az év világviszonylatban, így Magyarországon is húzós, így jó eséllyel állni fog a bál.
  • Az üstökös eklipszkor elfoglalt pozícióját, a Bika 14-15°-ot a Nap május 4-5-én, a Mars június végén éri el.

A fentebbiek helytől függetlenül mindenütt érvényesek, a világ különböző fővárosaira kiszámított képletekben persze más és más területek lesznek érintettek. Ennek alapján érvényesülnek a hagyományos szabályok, melyek szerint keleti üstökösök azonnali, nyugatiak későbbi eseményeket jeleznek.


Ami az eklipszet illeti:

„ahány órát találtunk, annyi éven át hat a napfogyatkozás, ezzel szemben annyi hónapig a holdfogyatkozás.

Egy ilyen periódus kezdetét és csúcspontját abból láthatjuk meg, hogyan viszonyul a fogyatkozás helyzete az égbolton a horoszkóp sarokházaihoz. Ha a fogyatkozás a keleti horizonton található, akkor a periódus kezdete a fogyatkozást követő négy hónapra esik. Az állapotok hevesebb fokozódása az egész időtartam első harmadában következik be.

Ha a fogyatkozás a Medium Coeliben következik be, akkor a periódus a fogyatkozást követő második négy hónapban veszi kezdetét és a hevesebb kifejlődést idő tartamának második harmadában tapasztaljuk.

Végül, ha a fogyatkozás helye a nyugati horizonton található, a periódus a fogyatkozást követ harmadik négy hónapban fog elkezdődni és erőteljesebb kifejeződése időtartamának harmadik harmadában történik. (Ptolemaiosz: Tetrabiblos)


Update

Április 13-ról 14-re virradóan Irán nagyszabású dróntámadást intézett Izrael ellen, amelyet nemzetközi segédlettel a zsidó állam hatékonyan visszavert. Az Egyesült Államok, bár kivette részét a támadás elhárításában, megakadályozta, hogy Izrael visszavágjon, ld beágyazott bejegyzés linkjei. Vagy lesz időm írni a témáról, vagy nem; addigis:  Iránnak Halakban van a Marsa; Izraelnél van egy Nyilas Jupiter-Ikrek Uránusz szembenállás; azzal pillanatnyilag T-kvadrátban a Halak Mars-Szaturnusz, az év második felének Ikrek Jupiter, Halak -Szaturnusz kvadrátja szintén súlyosan érinti. Mint a 2023 október 14-i napfogyatkozás alkalmából is írtam, a Bika Jupiter-Uránusz együttállása a 8-as házas Napja szomszédságában jön létre . Irán horoszkópja itt, Izrael horoszkópja itt.

A Teheránra kiszámított eklipsz-képlet:

Újhold és teljes napfogyatkozás a Kosban: 2024 ápr 8 Teherán 21h50 (Iránból nem látszott az eklipsz)

 

A Tel-Avivra kiszámított eklipsz-képlet

Újhold és teljes napfogyatkozás a Kos 2024 április 8 Tel Aviv 20h20 ; (Izraelből nem látszott az eklipsz).
Kapcsolódó

Eklipszek tematikus oldala

Sorsfordulók hírnökei: általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról

Teljes napfogyatkozás a Kosban 2024 : Amerikai Egyesült Államok

Az üstökösök asztrológiai jelentősége (Kim Farnell)

Külső bolygók történelemformáló ciklusai – 1 rész, 2 rész

Sárkányfej és Sárkányfarok: a holdcsomópontok ( P. James Clark)

A combustio az asztrológiában (Helena Avelar – Luis Riberio)


Más blogokról:

Asteroids & Comets: Their Composition & role in Astrology (David McCann )

Hale Bopp, Harbinger of Government Flop (Deborah Houlding)

Unexpected Visitors: The Theory of the Influence of Comets (Jonathan Flanery)

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!