Plútó – Nap tranzitok | Howard Sasportas

“A Plútó – Nap tranzitok gyökeresen megváltoztatják identitásérzetünket. Régi önmagunk és létezési módjaink ilyenkorra már nem életképesek többé. Különösen személyiségünk hamis vagy elavult oldalaitól kell búcsút venni és megváltoztatni őket”. Részlet Howard Sasportas magyarul szintén nem elérhető The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai című könyvéből. A szerző észrevételei elsősorban a személyi horoszkóp Napját érő Plútó – tranzitokra vonatkoznak, de más jellegűekre is alkalmazhatók.  Hogy kire mi módon, milyen életterületen hat, ezúttal is a horoszkóp egyéni adottságaitól függ.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A PlútóNap tranzitok * gyökeresen megváltoztatják identitásérzetünket. Régi önmagunk és létezési módjaink ilyenkorra már nem életképesek többé. Különösen személyiségünk hamis vagy elavult oldalaitól kell búcsút venni és megváltoztatni őket

E tranzitok szorosabb kapcsolatba hoznak bennünket a Napunk által jelképezett minőségekkel. Ha valami okból kifolyólag nem éltük meg a Napunkra jellemző sajátosságokat, e tulajdonságok kifejlesztésére kényszerülünk. Vegyük például Cristopher esetét, akinek tizenegyes házas Bika Napja van, de a víz elem hatása is erős képletében (Vénusz – Jupiter együttállás a Halakban az MC-jén, Rák aszcendensével együtt álló Hold, kvadrátban a Neptunnal. Élete első 34 éve folyamán főleg vizes, neptuni oldalával azonosult és annak hatása alatt állt. Változékony hangulatember volt, aki folyamatosan váltogatta munkahelyeit, és azt követően, hogy 22 évesen elköltözött családi házukból, sehol sem lakott tovább néhány hónapnál. Aztán a tranzitáló Plútó a Skorpióba lépett és szembenállásba került a Bika elején álló Napjával. (A könyv 1989-ben jelent meg, amikor a Plútó a Skorpióban járt – ford megj) Egy, ebben az időszakban kezdődött új kapcsolatának köszönhetően érdeklődni kezdett a pszichológia iránt és beiratkozott egy három éves pszichoterapeuta- képzőbe. Ez a képzés rengeteg, egyénileg és csoportosan végzett belső munkával járt (tartsuk szem előtt, hogy a tranzit Plútó az ötös házán, a szerelem életterületén haladt keresztül és szembenállást képezett tizenegyes házában, a csoportok életterületán álló Napjával – aktiválva azt). A képzés egyik hozadékaként tudatára ébredt annak a mély vágyának, hogy gyökereket verjen, tartósabb struktúrákat építsen életének és tisztes megélhetésre tegyen szert. Ily módon a tranzitáló Plútó felébresztette Bika Napját, lehetővé téve számára, hogy mélyebben megismerje identitása központi aspektusát.

Azonban, ha már elég szoros kapcsolatban vagyunk napjegyünkkel, a Napunkat tranzitban érintő Plútó e jegy eddig még megéletlen aspektusainak feltárására szólíthat fel. Például egy nő, akinek Nyilasban állt a Napja és már rengeteget utazott, amikor a Plútó kvadrátot képezett Napjával, a jegy más szintjeire irányította figyelmét és filozófiai és vallási tanulmányokba kezdett. Egy Halak Napú férfi, aki alkohol-és kábítószerfüggőként éveken át a Halak áldozat- aspektusát élte meg, felismerte, hogy a Skorpióban tranzitáló Plútó, amely trigont képezett Halak Napjával, elegendő erőt ad neki ahhoz, hogy megszabaduljon e függőségektől. Jelenleg drogproblémákkal küszködők tanácsadójaként tevékenykedik: a Plútó- tranzit segített neki szintet váltani: az áldozat – típusú Halakból a gyógyító Halak szintjére lépett.

Más esetekben a Napot érő Plútó tranzit azt eredményezheti, hogy a szülött túlzásokba esve fejezze ki Nap- tulajdonságait. A Plútó szélsőségekben utazik, így a legjobbat vagy a legrosszabbat is kihozhatja abból a bolygóból, amellyel tranzitja folyamán kapcsolatba kerül. Néhányan, akiknek a Plútó együttállásba került Skorpió Napjával, úgy érezhetik, teljesen hatalmukba kerítik őket korábban a felszín alá száműzött szexuális vágyaik, vagy olyan intenzív harag vagy gyűlölet szállja meg őket, amelyek létéről eddig fogalmuk sem volt. Egy Vízöntő Nappal kvadrátot képező (Skorpió) Plútó olyan szintig fokozhatja fel a szülött eszméit és meggyőződéseit, hogy minden eszközt bevet politikai vagy társadalmi céljai megvalósításáért. Egy Oroszlán radix Nappal tranzitot képező Plútó a hatalomvágyat korbácsolhatja fel, vagy az illető arra való igényét, hogy különleges legyen. Jóllehet az ilyen tudatállapotok szélsőségesek, veszélyesek vagy kellemetlenek, a Plútó azon dolgozik, hogy felszínre hozza azokat a tulajdonságainkat, amelyeket jobban meg kell értenünk, amelyekkel dolgoznunk kell vagy amelyeket meg kell gyógyítanunk. Plútó – tranzitok idején a szélsőségek szinte biztos, hogy bukáshoz vezetnek; azonban az ilyen tapasztalatokból is lehet tanulni. Mire összeszedjük magunkat, már valószínűleg kissé bölcsebbekké és kiegyensúlyozottabbakká válunk.Női horoszkópban a Nap a hatalom, önérvényesítés, önkifejezés animus – elveit képviseli. Bármely női képletet érő Nap – Plútó tranzit esélyt ad a nőnek arra, hogy jobban tudatára ébredjen azon igényének, hogy szüksége van egy saját, különálló identitásra is ahelyett, hogy kizárólag a hozzá közelállókon keresztül határozná meg magát. Ha túl sokáig engedte meg, hogy mások uralkodjanak föltötte és meghatározzák, a Napját érintő Plútó- tranzit annyira felfokozza majd boldogtalanságát és frusztrációját, hogy nem marad más lehetősége, mint elengedni ezt a mintázatot. Ez a folyamat sokszor drámai és sorsdöntő módon zajlik. Ez olyan fajta tranzit, amely arra készteti a nőt, hogy elhagyja férjét és időnként még gyerekeit is annak érdekében, hogy felfedezze, ki is ő valójában. Azonban nem helyénvaló azt feltételezni, hogy egy női horoszkóp Napját érintő Plútó – tranzitok kizárólag arra való igényét jelzik, hogy kapcsolatba kerüljön erejével és önrévényesítő képességével. Általánosabban megfogalmazva, a Plútó úgy működik, hogy megváltoztassa azt a módot, ahogy meghatároztuk magunkat. Ha az illető például mindig azt hangoztatta, hogy soha nem fog férjhez menni, soha nem lesznek gyerekei és soha nem állapodik meg, azon kaphatja magát e tranzitok idején, hogy pontosan ezeket a dolgokat teszi.

Más nők esetében a Napjukkal tranzit fényszögeket képező Plútó (és ez tranzit- trigonokra és szextilekre is vonatkozik), azokat a változásokat vagy nehézségeket is leírhatja, amelyekben a nő életében szereplő férfiak keresztülmennek. Sok ilyen tranzitot átélő nővel találkoztam, akiknek férjei mentek át kríziseken. Ezek üzleti vagy pénzügyi mélypontok, egészségi problémák formájában jelentkeztek vagy olyan sorsfordulókként, mint egy elbocsátás, nyugdíjazás vagy az egyik szülő halála. Ezekben az esetekben a nő közvetett módon, a férfin keresztül találkozik a Plútóval, és – annak tapasztalatai révén ilyen vagy olyan értelemben megváltozik.

Egy Plútó – Nap tranzit egy olyan, plútói vagy Skorpió karakterű férfivel (esetenként nővel) való találkozás formájában is konkretizálódhat egy nő esetében, aki átalakítja életét. Ez az új ismerős erőteljes, szinte mágikus hatással van rá, és sem ő sem más nem tehet túl sokat azért, hogy e vonzalomnak gátat szabjon. Az új személy azokat a tulajdonságokat fogja tükrözni, vagy segít neki [saját pszichéjében] kapcsolatot teremtenie velük, amelyek ebben az időszakban készek a tudatosodásra.
Egy férfi, akinek Napjával a Plútó fényszögeket képez, a hatalom, az identitás és önérvényesítés témáival fog szembesülni. Ha még nem fejlesztette ki vagy nem juttatta kifejezésre erejét és autoritását, e tranzitok hozzá fogják segíteni. (Ford megj: ne legyünk naívak, a Plútóról van szó ! Tehát ebben az esetben is igaz: a “segítség” gyakran érkezik egy embert faragsz magadból vagy meghalsz – típusú válság formájában). Egyes képleteknél, ahol ez volt a helyzet, a Plútó – Nap tranzit olyan alkalmakat teremtett, amikor a szülött munkahelyi szituációkban több hatalmat gyakorolhatott vagy nagyobb asszertivitásról tehetett tanúságot, mintha csak a külvilág arra bátorította volna, hogy ebben az időszakban felfedezze természetének ezt az oldalát. Újonnan felfedezett erejét eleinte talán nem kezeli megfelelő módon, de csak akkor fogja megtanulni, hogyan sáfárkodhat vele bölcsebben, ha ez a hatalom rendelkezésére áll. Azonban, ha az illető férfi hozzászokott a hatalommal és kontrollal járó pozíciókhoz, és hivatalbeli élete határozta meg identitását, a Napját érő Plútó tranzitnak teljesen más hatása is lehet. Más szavakkal: ha egyszer már felért a csúcsra és saját maga meg a világ előtt is bizonyosságot tett erejéről, elérkezhetett számára az irányváltás ideje.Talán egész más területekre akarja majd terelni energiáit, az egyik szakmai területről egy másikra vált. Vagy teljesen visszavonulhat hatalommal és felelősséggel járó pozícióiból azért, hogy személyisége más részeinek is teret adjon, vagy magánéletének, vagy eddig kiaknázatlan művészi, kreatív késztetései fejlesztésének szentelheti figyelmét.
E két ellentétes példa alapján – a férfiéból, aki katapultálta magát, hogy tapasztalatokat szerezzen erejéről és önállóságáról, illetve annak a már hatalommal rendelkező férfiéból, aki szükséget érez az irányváltásra – felderíthetjük, mi módon működik bármely Plútó – tranzit a felszín alatt. Amikor a tranzit – Plútó valamely bolygóval fényszöget képez, háromféleképpen nyilvánulhat meg a bolygóelv által jelképezett élettémákat illetően:

  1.  Ha elvesztettük a kapcsolatot azon bolygó által jelképezett élettémával, amellyel a tranzit – Plútó fényszöget képez, most lehetőségünk adódik újra kapcsolatot teremteni vele és kifejleszteni személyiségünknek ezt az oldalát. A Nap esetén ez erőnk, hatalmunk, autoritásunk továbbfejlesztését jelenti.
  2.  Ha már valamennyire kapcsolatban vagyunk annak a bolygónak a témáival, amellyel a tranzit – Plútó fényszöget képez, ez az az időszak, amikor finomítanunk, mélyítenünk vagy javítanunk kell az adott elvvel való kapcsolatunkat, vagy kifejezésre juttatnunk azt. A Nap esetében ez azt jelenti, hogy megtanuljuk, miként használhatjuk bölcsebben, ügyesebben erőnket és hatalmunkat.
  3.  Ha túlságosan azonosultunk annak a bolygónak az élettémáival, amellyel a Plútó tranzitfényszöget képez, a Plútó azt kéri majd, hogy ahelyett hogy az eddig követett irányhoz ragaszkodnánk, valami más módon fejlesszük magunkat. A Plútó döntések (mi döntünk úgy, hogy változtatunk) formájában is hozhat változásokat, de ki is kényszerítheti őket ( a külvilág dönt helyettünk). Mindkét esetben itt az ideje, hogy a tranzit-Plútóval fényszögbe kerülő bolygó -képviselte elvnek más szintjeit vagy dimenzióit is tanulmányozzuk. A Nap esetén például, ahelyett hogy a karrier területén gyakorolnánk autoritásunkat, önmagunk meghatározásának és az önkifejezésnek más módjait kell megtalálnunk.
Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Az apával való kapcsolat mindkét nem esetén fókuszba kerülhet ilyenkor. Egy ilyen tranzit időszakában egy gyerek vagy fiatal személy különböző, apjával kapcsolatos problémákat élhet át: hatalmi harcokba bocsátkozhatnak, erőszak áldozatává válhat, a felszín alatt incesztuózus áramlatok hatják át kapcsolatukat, az apa elköltözhet családjától és bizonyos esetekben meg is halhat. E témák bármelyike az élet későbbi szakaszait is befolyásoló mély hatást gyakorol a gyermek jellemére és identitására . Az ebből az időszakból származó kezeletlen sebek mély forradásokat hagynak a pszichén : nehéz Nap – Plútó tranzitok időszakában tehát a fiatalnak megkülönböztetett figyelmere, segítségre és megértésre van szüksége.

Életkortól függetlenül, ha túlságosan azonosultunk az apával, túlságosan kötődünk hozzá vagy túlságosan kontrollál bennünket, ez a tranzit arra utal, hogy el kell szakítanunk ezt a szálat és fel kell szabadítanunk magunkat dominanciája alól, hogy felfedezhessük, kik vagyunk valójában. Az apával való harcok előfordulhatnak ilyenkor. Ő azt akarhatja, hogy egy bizonyos irányban haladjunk, de mi egy másikat látunk szükségesnek. Ő egy dologban hisz, de mi egy más fajta felfogásnak adunk hangot. E hatalmi harcokra azért lehet szükség, hogy egyértelműbb határokat vonkunk  apánk és saját személyiségünk között, és hogy nagyobb fokú önállóságra és függetlenségre tegyünk szert. Bizonyos esetekben e tranzit az apával való kötelék meglehetősen radikális elvágását jelzi, egy olyan érzést, hogy fel kell égetnünk a hidakat magunk mögött. E tranzit elmúltával aztán meggondolhatjuk magunkat és megpróbálhatjuk elsimítani az ellentéteket.

A Napot érő Plútó tranzit az apával való teljes szakítás formájában is megnyilvánulhat. E tranzitoknál azonban az ellenkezője is lehetséges. Bármelyik elvvel kerül is érintkezésbe, a Plútó, megváltoztatja vele való kapcsolatunkat. Ha már jó ideje problémáink voltak apánkkal, egy Plútó – Nap tranzit változtathat a helyzeten. Lehetőségünk adódik rá, hogy a felszínre hozzuk ezeket a régi problémákat apánkkal és dolgozni kezdjünk velük. Így kapcsolatunk is javulhat. A Plútó időnként felfokozza a problémákat, egyszersmind lehetőséget is ad a meglévő minták – még a nagyon régiek – megváltoztatására is.

A Plútó – Nap tranzitok időnként arra is utalhatnak, hogy maga az apa él át problémás időszakot, amikor a dolgok széteshetnek körülötte. Ilyen lehet egy betegség, a nyugdíjazás, vagy a különféle érzelmi – lelki krízisek. E tranzitok időnként az apa halálával is egybe eshetnek, mely esemény elkerülhetetlenül mély hatást gyakorol ránk. Amikor egy szülő meghal, valamennyi, a szülővel kapcsolatos régi probléma és konfliktus a felszínre kerül. Nem csak az apa meggyászolásához kell idő ilyenkor, hanem annak az elveszett esélyéhez is, hogy még életében megoldjuk vele néhány problémánkat, illetve hogy tettekkel is kimutassuk neki szeretetünket és hálánkat, amit eddig elmulasztottunk. Az apával kapcsolatban a düh, a neheztelés és a bűntudat érzései is újra felszínre kerülhetnek, és létfontosságú, hogy időt, teret adjunk magunknak arra, hogy foglalkozzunk ezekkel az érzelmekkel. Healing Pluto Problems **( A Plútó – problémák gyógyítása) című könyvében Donna Cunningham azt sugallja, hogy még a szülők halála után is lehetséges szembesülni és foglalkozni velük kapcsolatos feldolgozatlan érzelmi problémáinkkal. Ebben gyászterápia segíthet, vagy bizonyos esetekben kompetens látó vagy médium***. Megfelelő gyászmunka esetén az apa halála felszabadíthat bennünket, lehetővé téve, hogy oly módon fejezzük ki magunkat, ami életében nem volt lehetséges.

Jóllehet a gyászmunkát semmi nem helyettesítheti, a lélek halhatatlanságába vetett hit jelentős vigaszt nyújthat ilyenkor. A spiritiszták a „túloldalt” emlegetik, azt a létsíkot, ahol lelkünk a halál után tartózkodik. Úgy tartják, hogy miután az elhunytak megtalálták helyüket a túloldalon, képesek követni a földi sík eseményeit, és még meg is próbálhatnak kapcsolatba kerülni velünk és üzenni nekünk. Ezek az üzenetek álmokon vagy médiumokon keresztül érkezhetnek. Egy apa, aki már megszabadult a fizikai test terheitől és korlátaitól, képes lehet oly módon szeretni, támogatni és megérteni bennünket, ahogy életében nem volt képes.

A Plútó lerombolja a formákat, de újakat is létrehozhat. Plútó tranzitok időszakaiban ugyanolyan gyakran kerül sor születésekre, mint halálesetekre. Amikor a tranzit-Plútó fényszöget képez egy férfihoroszkóp Napjával, szülővé is válhat, talán életében először. Ilyenkor fiúként meghal és apaként születik újjá.

(Forrás: Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto, 256 – 261 old)

Bejegyzés illusztrációja: “Napfejű kígyó” – saját festmény (2007), egy Nap – Plútó karakterű, nagyon pozitív álomalakról
Megjegyzések:

*E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Plútó lassú mozgású bolygó, kb egy éven és 8 hónapon belül háromszor pontosul be tranzitfényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő 2 -3 év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 4 – 5 éven keresztül, vagy akár tovább is érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.

**A szerző által idézett Healing Pluto Problems című könyv számos , főként amerikai asztrológusra volt hatással. Szó köztünk maradjon azonban, elég vegyes minőségű – akárcsak Donna Cunningham (1942 július 5 – 2017. július 5) teljes munkássága. Az egyébként népszerű, és időnként minőséget is produkáló szerzővel több gond is van. Írom ezt annak ellenére, hogy több bejegyzés is olvasható tőle a blogon és még tervezek is fordítani.

A legnagyobb az, hogy  úgy tesz, mint ha nem ismerné a klasszikus asztrológia szabályait -és ez meg is látszik munkáin. Ebből kifolyólag egyes tankönyvnek szánt publikációi a botrányosan rossz kategóriába esnek – bár még mindig egy minőséget képviselnek az őt követő legmodernebb amerikai asztrológus – generációk „szellemi” termékeihez képest. (Tisztelet a kivételnek). Szerencsére jó az intuíciója, így elemzések, asztroportrék, trendek vázolása esetén ezek nélkül is rátapint a lényegre – kivéve amikor nem 🙂 Szociológusi, pszichológusi végzettsége szintén segítségére van abban, hogy viszonylag jó találati arányai legyenek, de ha csak asztrológiai ismereteire hagyatkozna, olvasói nagyon rosszul járnának.

A másik nagy probléma vele, hogy a sz@rkenegető „konzultáció” műfajának egyik csúcsrajáratója, aki a technikát más asztrológusok számára is normává tette. Vagyis: probléma esetén minél kevesebb konkrétat, semmi negatívat nem mondani, hogy kíméljük az ügyfelet. ( Üzenet dekódolva: valakinek a vágyteljesítő fantáziáit visszhangozni, a valóságelhárításban megerősíteni üzleti szempontból sokkal kifizetődőbb, mint nevén nevezni a gyereket 🙂 Az én nézőpontom szerint azonban hosszú távon az ilyen stratégiák 99%-ban visszafelé sülnek el. Ha valaki nem képes elviselni az igazságot, el sem szabad vállalni. Ez a tisztességesebb. Az asztrológiai tanácsadás nem minden esetben és nem mindenki számára megfelelő megoldás, ld Mikor értelmetlen és mikor hasznos egy asztrológust felkeresni ? )

A Healing Pluto Problems esetén, a Plútó jellegéből kifolyólag e bűvészmutatványok nem alkalmazhatók oly játszi könnyedséggel, mint más témáknál. Így aztán vannak a könyvnek nagyon jól sikerült részei is, ezekből majd alkalomadtán fordítok, de kb 30-40 %-a igazi, 24 karátos ezogagyi 🙂  Csak azoknak javaslom beszerzését, akiknek már megbízható ismeretei vannak a klasszikus és a pszichológiai asztrológia területén, így ki tudják szűrni az érdemi információkat. Egész biztos azonban, hogy nem az a könyv, amiért Robert Hand, Arroyo, Liz Greene, Bil Tierney munkái után érdemes lenne pénzt kiadni. Scribd – tagok a 10 dolláros havi tagdíj ellenében hozzáférhetnek, ahogy több ezer más könyvhöz is. Kizárólag ebben a formában éri meg.

***Tekintettel a sok visszaélésre a „médiumokat”, „reinkarnációs utaztatókat” meg a többi szélhámost ajánlatosabb kerülni és helyettük kompetens pszichoterapeutához fordulni, aki szakszerűen vezetett gyászmunka révén segítheti a leválás folyamatát. Az álmok e tekintetben is hitelesebbek, Marie Louise von Franz jungiánus pszichológus igen részletesen foglalkozik a témával On Dreams and Death című könyvében. A blogon éppen a szerző egyik, elhunyt apjáról szóló álmának fordítása olvasható. Ebből a részletből egyébként az is kiderül, miért egészségesebb békén hagyni a halottakat.

A szerzőről

Az asztrológiát tanulók, gyakorló asztrológusok számára egyaránt fontos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Howard Sasportas (1948, április 2 , 01:46, Hartford, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok – 1991 május 16, 17:12, London, Egyesült Királyság) 1973-ban a New York-i Antioch Universityn szerzett mesterfokozatot humanisztikus pszichológiából, aztán Londonba költözött, hogy, a C.E.O Carter által alapított Asztrológiai Karon ( Faculty of Astrological Studies ) képezze tovább magát. 1979-ben megkapta az egyik legrégebbi kortárs asztrológusképző intézmény arany kitüntetését. 1983-ban, a blogon sokszor idézett Liz Greene-el megalapította a Pszichológiai Asztrológia Központot (Centre for Psychological Astrology ), amely a világ egyik legbefolyásosabb asztrológia iskolája lett. Rendkívül népszerű tanár és termékeny szerző volt. (Többek között: a magyarul oly sok más fontos asztrológiakönyvhöz hasonlóan szintén nem elérhető The Twelve Houses – A tizenkét ház és a The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai) Közérthető, egyszersmind mélyreható írásai mitológiai, kultúrtörténeti szempontból is hiánypótlók: igen behatóan foglalkozik pl a görög mítoszokkal. Az 1980-as évek folyamán a klasszikus műveltségű szerző Liz Greene-el együtt sokat tett az asztrológiával szembeni előítéletek eloszlatása érdekében.

Élete utolsó éveit súlyos betegen, kerekesszékhez kötötten töltötte. Még így is sok szemináriumon és kongresszuson vett részt. A változás, a fájdalom és a krízis isteneit ímmár halálos betegségen és a rendelkezésére álló rövidsége tudatában írta. Így aztán, ha munkássága kezdetén valóságérzékelését itt-ott el is torzította a new- ages szemlélet, a transzperszonális bolygók tranzitjairól írt könyve már érett asztrológusra vall. Sasportas nem csupán szembenézett a halállal és elfogadta sorsát, hanem, mint jelen könyve is tanúsítja igyekezett a tőle telhető legértékesebb módon tölteni élete utolsó szakaszát.

Kapcsolódó

A Nap ereje

A Plútó archetípusa

Nap – Plútó fényszögek (AstroArena 12)

Nap – Plútó fényszögek :az apa halála (AstroArena 12)

Erőpróbáló Nap – Plútó fényszögek : a trauma (Astrology Place Membership)

Nap – Plútó szembenállás ( horoszkópban és tranzitként)

Ami az asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

Ezért kell elengedni a halottakat (Marie Louise von Franz : On Dreams and Death)

További részek a könyvből

Uránusz – Vénusz tranzitok, Howard Sasportas

Mars – Uránusz tranzitok (Howard Sasportas)

Plútó – Plútó tranzitok , Howard Sasportas

Más blogokról

Animus, a lelkünkben élő férfi

Könyvajánló

Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto

Liz Greene : The Astrology of Fate

Bil Tierney : Békességben a Plútóval

Stephen Arroyo : Asztrológia, karma és átalakulás

Marie Louise von Franz : On Dreams and Death

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!