Erőpróbáló fényszögek: kvadrát, oppozíció

Azok a bizonyos „rossz” fényszögek …

A saját megjegyzéseimmel kiegészített Astrology Place Membership – cikk az erőpróbáló fényszögek közül a kvadrátokat és szembenállásokat tárgyalja. Szükségszerűen a teljesség igénye nélkül: az én blogomon és más asztro-oldalakon található további bejegyzések más szempontokból vizsgálják a témát. Aki még jobban el akar mélyedni benne, a cikk végén szereplő könyvajánlóból teheti meg. Az itt írtak elsősorban a személyi horoszkóp fényszögeire vonatkoznak, de időszakos hatások esetén is  jól alkalmazhatók.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A születési képlet egészéből kiragadva a nehéz fényszögeket soha nem szabadna jóként vagy rosszként megítélni. (Ez egyébként minden más horoszkópelemre is igaz.) A horoszkóp e stressztényezői oly módon segítik elő a jellem fejlődését, hogy kihívások elé állítanak. Tudatosan elfogadva ezeket, dinamikussá és érdekessé válhat életünk. Hozzá kell tenni azonban, hogy a horoszkóp problémás bolygókombinációi: bizonyos típusú együttállások, kvadrátok, oppozíciók – gyakran jeleznek traumatikus külső eseményeket is. De ezzel csupán arra utalnak, hogy valami annyira intenzíven zajlik odabent, hogy a külvilágban is megjelenik életünkben. A jungiánus pszichológia álláspontja szerint, amikor a pszichében ellentétes irányultságú energiák ütköznek, az egyik kiszorul a tudatból. Ezért ezt megtagadják, lehasítják, elfojtják. Ez az a dinamika, amiről Jung így írt: „Lélektani szabály, hogy amennyiben egy belső helyzet nem tudatosul, kívülről esik meg, sorsként.” Erőpróbáló fényszögeknél a tudatosság kulcsfontosságú: természetünknek azon elemei, amelyek túlzott vagy torzult formában nyilvánulnak meg, általában csak egy sor erőfeszítés révén vagy több lépésben alakíthatók át. Hasonlóképpen, az általuk képviselt nehézségek is csak fokozatosan nőhetők ki.

A kvadrát

„A kvadrát (90°-os fényszög) olyan helyzetet ír le, amikor két elv feszültségben van egymással vagy súrlódás van közöttük. Mindkettő magához akarja ragadni a hatalmat. Egyikük sem óhajt kompromisszumot kötni – így kitör a harc. Amikor két princípium konfliktusba kerül,az energiaáramlás folyamatossága megszakad. Ez igen kényelmetlen, így erőfeszítésekre, cselekvésre sarkall. Tehát ‘történik valami’, valami új próbál meg a felszínre törni. Ez a konfliktus feloldása. Egy kvadrát esetén erőfeszítésekre és cselekvésre van szükség ahhoz, hogy az energia felszabaduljon. A két elv hadakozása közepette egy ‘harmadik’ dolog, egy újfajta látásmód igyekszik kibontakozni. Legmélyebb értelmében tehát a kvadrát a teremtés aspektusa. Új életet hoz létre. Ennek ellenére sokszor reagálunk rosszul a kvadrátokra, ugyanis az ego nem szereti a konfliktust és nehezére esik elviselni a paradoxonokat. Nem kezeljük túl jól, ha két, egymástól teljesen különböző dolog egyidejűleg érvényes. Amikor két, egymással háborúzó elvvel szembesülünk, úgy érezzük, választanunk kell közöttük. Az egyiknek igaznak, a másiknak hamisnak kell lennie. Nehezünkre esik elviselni a konfliktust mindaddig, míg ez a harc egy új, ‘harmadik’ dolgot nem hoz létre. Gyakran reagálunk defenzív módon a kvadrátokra, kivetítve vagy elfojtva az egyik oldalt. Ezért okoznak időnként annyi problémát és szenvedést. Valamit meg kell változtatni és új kifejezésmódot kell találni neki”. Liz Greene
Megj: Jómagam, tapasztalataim alapján inkább Liz Greene meglátásaival értek egyet. De a Stargazer’s szempontjai sem teljesen elvetendők. Legalábbis egy kvadrát a gyakorlatban sokszor így élődik meg. Hogy hogyan lehet mondjuk egy Mars – Uránusz kvadráttal kedvesen túlzásokba esni, miközben hol az egyik- hol a másik szélsőséget járatja csúcsra az illető, fogalmam sincs, de lehet csak a fantáziám szegényes 🙂

„Azt mondják, [a kvadrátok] önrombolók… Amennyiben „ők” azok, akik folyamatosan követnek bennünket az árnyékos utcákon, előkukucskálnak a sarkokból, kémkednek utánunk, a markukba nevetnek – igazuk van. A kvadrátok ugyanis paranoiddá tesznek. Megpróbálod összenyomni az egyik bolygót a másik rovására: folyton -folyvást elfojtod, elfojtod, elfojtod ! Mindkét, a kvadrátban részt vevő bolygót túlzott formában fejezed ki, amivel mindenkit kiborítasz. Nem érdekel, pedig kellene, ugyanis valahányszor így teszel, saját magad fogod hátba szúrni mindaddig, amíg meg nem tanulod kifinomultabban, nem pedig ilyen nyers formában használni ezeket az aspektusokat. Nem akarod belátni, mennyire kegyetlen vagy ilyenkor másokhoz és magadhoz. Ne próbáld elegyíteni őket! Éld meg egyszer az egyiket, aztán a másikat. Egy kvadrát esetén reménytelen dolog elkerülni a túlzásokat : járasd tehát csúcsra őket! De kedvesen tedd”. Debbi Kempton Smith: Secrets From A Stargazer’s Notebook

„Azt tartják, hogy a kvadrát, ez a 90°-os fényszög a legdominánsabb fényszög a sikeres sikeres emberek horoszkópjában. Ezek az emberek hatalmas kihívásokkal szembesülnek. Az teszi őket sikeressé, hogy képesek szembenézni ezekkel a kihívásokkal és képesek legyőzni az akadályokat. Ez annak köszönhető, hogy nem csak ülnek a babérjaikon, arra várva, történjék valami, hanem eltökélten és határozottan cselekszenek. Természetesen az az asztrológiai álláspont is igaz, mely szerint a túl sok kvadrát blokkolóan hat; az ilyen képletek tulajdonosai nehezebben jutnak egyről kettőre. Így tehát, miközben bizonyos szintű nyomás, feszültség, korlát kimondottan javunkra válik, ha túl sok jut belőlük, ha újra meg újra atomjainkból kell összeraknunk magunkat, pszichés tartalékaink kimerülnek. Amint Pat Geistler írja: “ha túléljük, amint fiatal korunkban a kvadrátok össze – vissza püfölnek bennünket, az évek múltával annyira megedzenek, hogy jobb életstílust alakíthatunk ki. Szembenézünk az élet kihívásaival és győzünk, az univerzum pedig felfigyel ránk és megjegyez bennünket magának. Jutalmul 60 év felett úgy tűnik, a kvadrátok inkább trigonokként viselkednek, és magabiztosan haladunk azon stresszelő tényezők ellenére is, amelyek huszonévesen sírba tettek volna”.

Megj: Ebben az állításban sok igazság van, de a helyzet azért nem ilyen rózsás. A modern asztrológia elszálltabb képviselői előszeretettel kerekítik le az éleket, bagatellizálják el a problémákat és túlozzák el a pozitívumokat. A kvadrát vagy a szembenállás soha nem lesz trigon vagy szextil, éppen úgy, ahogy a +25°C és – 25°C közötti különbség sem eufemizálható a meleg viszonylagos hiányaként. Aki nem hiszi, töltsön egy- egy órát fürdőruhában mindkét hőmérsékleten 🙂 Ettől függetlenül a tudatosság, a kihívások vállalása sokat javít az összképen, ahogy az is tény, hogy az ún. nehéz fényszögek nélkülözhetetlenek a sikerhez.

Liz Greene azt hangsúlyozza, hogy a boldogság nem a képlet „könnyűségének” függvénye

„Egyes horoszkópok nyilvánvalóan nehezebbek másoknál. Az évek során egy gyakorló asztrológus az emberi sors számos változatával ismerkedik meg. „Micsoda kemény horoszkóp” – gondolhatjuk néha szomorúan. Vagy „Milyen jó egyeseknek”- irigykedhetünk. Ostobaság lenne úgy tenni, mintha könnyűség vagy nehézség tekintetében minden horoszkóp egyenlő lenne. Az istenek nem kommunisták, így nem osztottak mindannyiunknak egyforma lapokat, De a beteljesülés nem a könnyű fényszögek függvénye, ahogy az értékes élet sem.(…) Minden horoszkópban van olyasmi, ami nem különösebben szép. Persze siránkozhatunk: ‘itt ez a kvadrátom, micsoda rohadt fényszög! Olyan boldog lennék, ha nem lenne’. Egyik szinten ez igaz lehet. De ha a maga teljességében nézzük ez a születési képletet, megvan a saját harmóniája akkor is, ha ennek semmi köze a tökéletesség vagy az örökké tartó boldogság gyermeteg ideáljához.”
A szembenállás

A szembenállás (oppozíció) két egymástól 180˙távolságra levő bolygó vagy más horoszkópelem között jön létre. Ez a fényszög a hozzá társítható kétségek, vacillálás, bizonytalanság révén vált hírhedtté. Az oppozíció akkor válik problémássá, amikor egymástól gyökeresen különböző tárgyra irányuló vágyak ütközését jelzi. A IV és X házak közötti oppozíció jó példa erre, hiszen mindig jelez bizonyos fokú stresszt az illető karrierje és a családi igények között. Azoknak, akiknél mindkét életterület hangsúlyos a születési képletében, igen nehéz kiegyensúlyozniuk őket. Az egyetlen lehetőség e szemben álló életterületek kiegyensúlyozására, ha az illető megtalálja a módját, hogyan élhetné meg mindkettőt. Csak akkor leszünk elégedettek, ha kifejezzük az oppozícióban részt vevő mindkét (vagy több) bolygót, jegyet és házat.

A szemben álló erők személyiségünk két olyan részét jelképezik, amelyek két, teljesen ellentétes irányba húznak bennünket. E belső kötélhúzás következtében úgy érezzük, kettészakítanak bennünket és cselekvésképtelenekké válunk. Egyik oldal sem adja fel mindaddig, amíg meg nem kapja amit akar. Így aztán hosszabb – rövidebb időre holtpontra jutunk, míg egyik részünk meg nem nyeri a háborút. Egy bizonyos ponton azonban a másik részünk erősebben és keményebben vág majd vissza, hogy felülkerekedhessen. Az a tény, hogy az oppozíciók igen gyakoriak és a legkülönbözőbb típusú születési képletekben előfordulnak, arra utal, hogy rengetegen kell ugyanolyan típusú küzdelmeket megvívniuk nap mint nap. Egyik nap ebbe az irányba húznak bennünket, másik nap a másikba, és gyakran egyszerre mindkét irányba ! Biztos hallottad, amint az emberek – vagy éppen te magad is- ezt mondogatják. „Egyfelől ezt érzem…másrészt meg azt.” Olyan, mintha különböző részeink lennének. És e részek kötélhúzást folytatnak, konfliktusban vannak ahelyett hogy együttműködnének. Ez ellentmondásos viselkedést eredményez. Ha nem tudjuk őket integrálni felváltva fejezzük ki egyik vagy másik oldalt mindaddig, míg olyan emberekkel, témákkal vagy élményekkel nem kerülünk szembe, amelyek a másik oldal elfogadására kényszerítenek. Debbi Kempton Smith: Secrets From A Stargazer’s Notebook
A kvadrát és a szembenállás kicsit olyan, mint egy párkapcsolat: időnként csodálatos, időnként vannak kellemetlen percek, időnként pedig összeveszünk. De minden esetben értékelhetjük, hogy többet tanulunk magunkról – akár kellemesnek akár fájdalmasnak találjuk is ezt a folyamatot. Jóllehet a nehéz fényszögek (még) nem olyan tökéletesek, mint a trigonjaink, a kvadrátok és az oppozíciók adnak valamit, amivel meg kell birkóznunk. Cselekvésre, aktivitásra, mozgásra szólítanak fel: a trigonokkal ellentétben ők semmivel nem ajándékoznak meg ha csak passzívan ücsörgünk. A nehéz aspektusaink által tartogatott jutalmakat ki kell érdemelnünk: akkor kapjuk meg őket, ha aktív szerepet vállalunk és bizonyos negatív tapasztalatokat is elfogadunk- Egyesek gyűlölik azt a folyamatot amelynek révén el kell jutniuk a megoldásig, így az erőpróbáló fényszögek által jelképezett témák között mindig van valami túlzás, ellenállás, konfliktus.

Arthur Dione szerint „Isten azért találta ki a fényszögeket, hogy még bonyolultabbá tegye az asztrológiát. A bolygók a horoszkópban csak igen ritkán cselekszenek kizárólag aszerint a jegy vagy ház szerint, amelyben állnak. A történet cselekményét a fényszög – kombinációk írják. A harmonikus, könnyed fényszögekkel rögtön összebarátkozunk. Ezért nem kell semmiféle erőfeszítést tennünk, az egyesülés, a kommunikáció és a kifejeződésmód is könnyű. A nehéz fényszögek azonban (kvadrátok és szembenállások) életünk legnagyobb részében munkát adnak nekünk. Az új magatartásminták, reagálásmódok kifejlesztése évekbe telik, akárcsak az, hogy mélyebb megértés birtokába jussunk. A feszült fényszögek általában bizonyos nemkívánatos elemek jelenlétére utalnak, amelyekkel folyamatosan dolgoznunk kell ahhoz, hogy kezelni tudjuk őket”.

Stephen Arroyo így ír: „a régi viselkedésmintáktól való szabadulás egyetlen módja az, ha valami jobbhoz kezdünk ragaszkodni.” Általában eszünk ágában sincs megváltozni mindaddig, amíg aktuális helyzetünk tarthatatlanná nem válik. E ponton következik be a mágikus átalakulás: ekkor sarkall arra valami, hogy valami jobbat érjünk el vagy abbahagyjuk negatív energiamintáink, régi, beidegződött reflex- válaszaink ismétlését és addig fejlődjünk, hogy az aspektus magasabb rezgésű formáját éljük meg.

És végül, de nem utolsó sorban…

„Semmi sem csodálatosabb, mint újra meg újabb meg újabb bizonyosságot szerezni arról, hogy a horoszkópok legrosszabb fényszögei is a legjobb tulajdonságokká nemesíthetők. Ez persze nem mindenkinek sikerül, hiszen egyáltalán nem könnyű. De ha sikerül csillaggá változtatnod a sebhelyet, másoknak is utat mutathatsz vele – és ezt éppenséggel nehéz fényszögeid teszik lehetővé. Ha eléggé akarod- elérheted”. Debbi Kempton Smith: Secrets From A Stargazer’s Notebook

Kapcsolódó

A T- kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Nagy kereszt a horoszkópban ( Bil Tierney)

A félkvadrát

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Tanulj asztrológiát (majdnem) ingyen !

Könyvajánló:

Magyarul

Baktay Ervin A csillagfejtés könyve

Dubravszky László A tradicionális asztrológia tankönyve

dr Balogh Endre: Az ég nyílt titkai

Friedrich Schwikert: Asztrológiai szintézis

Takács Tibor: A fejlődés iskolája

Kordován Vid (Horváth László) : Önismeret és párkapcsolat a horoszkópban (Nagyon-nagyon jó leírások vannak benne a fényszögekről)

Stephen Arroyo: A horoszkóp értelmezése

Angolul:

Bil Tierney: A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis)

Liz Greene : The Horoscope in Manifestation

Dane Rudhyar: An Astrological Study of Psychological Complexes (Ingyenesen elérhető, de csekély adománnyal illik hozzájárulni az oldal fenntartásához)

C.E.O Carter : The Astrological Aspects (Ingyenesen elérhető, de csekély adománnyal illik hozzájárulni az oldal fenntartásához)

C.E.O. Carter : The Principles of Astrology

C.E.O. Carter : Some Principles of Horoscopic Delineation

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!