T -kvadrát a horoszkópban

Az alábbi fordítás elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egy magyarul sajnos nem elérhető alaptankönyvből, Bil Tierney: A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című munkájából készült. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A T- kvadrát

(részlet)

Bil Tierney : A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis)

 

A T- kvadrát egy három bolygóból álló formáció; amelyben két égitest szemben áll egymással, a harmadik pedig 90° – 90°-os szöget képez mindkettőjükkel. A fényszögek T betűre emlékeztető alakzatot képeznek a képlet fölött. Tracy Marks a témában írt egyik legalaposabb, leginformatívabb könyv (How to Handle Your T-Square/ Hogy kezeld T kvadrátodat ?) szerzőjének becslései szerint a születési képletek mintegy 40%-ban fellelhető ez az alakzat. Semmiképpen sem tekinthető tehát olyan fényszögnek, amellyel csak ritkán találod szembe magad praxisod folyamán. Tulajdonképpen, több száz képlet tanulmányozásán alapuló tapasztalataim szerint ez a formáció kiemelkedő szerepet játszik a legtöbb olyan közismert személy horoszkópjában, akik valamilyen szempontból nagy hatással voltak a világra.

A szemben álló bolygókkal kvadrátot képező égitestet gyakran nevezik „tengely”- vagy fókusz bolygónak is. Lényegében fontos információkat szolgáltat az asztrológusnak arról a nagyon dinamikus elvről, amelyet az egyén általában nehezen integrál a szemben álló bolygók által jelképezett tudatosodási folyamatba anélkül, hogy ez ne idézne elő valamilyen belső diszharmóniát, egyensúlyvesztést vagy olyan feszültséget, amellyel az illető saját magát blokkolja. És ez végül az egyén kapcsolatain keresztül fejeződik ki. Egy ennyire erőteljes feszültség- minta nagyon kényelmetlen az egyén számára; a tengely- bolygó ugyanis folyamatosan megbillenti az egyensúlyt, felborítja a harmóniát. Megnehezíti a szembenállás által jelképezett ellentétek kiegyenlítődését is, amelyet pedig az illető ideálisnak tartana és meg szeretne teremteni. Ez a kulcsfontosságú harmadik bolygó alkalmas arra, hogy a két szemben álló planéta számára olyan irritációforrást teremtsen, hogy azok nem egymást kiegészítve, a kölcsönös energiacsere jegyében, hanem egymástól szeparáltan, konfliktusos módon nyilvánuljanak meg.

A tengelybolygó jegy-és házhelyzete utal arra, hol érezhető a legintenzívebben ez a feszültség. Úgy tűnik, hogy a T-kvadrát „üres lábaként” is ismert, a tengelybolygóval szemben álló jegy azonos foka és a szemben álló háznak nagyon fontos szerepe van abban, hogy rávezesse az egyént: mi módon kezelhetné a legjobban a T-kvadrát -jelképezte dilemmát. Az üres lábhoz tartozó jegyre jellemző magatartásformák és az adott házra jellemző élmények több rálátást adhatnak e komplex mintázat ideális feloldási módjára.

Egy T-kvadrát határozottan jobban energizál és motivál, mint egy nagy kereszt. Ez az üres láb által jelzett bizonytalanságnak és az általa előidézett feszültségnek tudható be. Ez arra utal, hogy egy olyan nyitott formációról van szó, amelyet nem könnyű kiegyensúlyozni. A nagy kereszt legalább szimmetrikus struktúrát képvisel, amely sokkal stabilabban képes fenntartani magát. Vele ellentétben a T-kvadrát nem kapcsolja össze teljesen azokat a minőségeket, amelyeket képvisel, így sokkal ingatagabb és borulékonyabb. Azonban zárt jellege miatt a nagy kereszt gyakran megtörhetetlen és folyamatos stresszmintázattá válik, amelyből hiányzik a kitörési irány. Az egyén ilyenkor az alakzat (jegy és házhelyzete) által jelzett feszültségforrások keretei fogságában vergődik, anélkül hogy valódi ösztönzést kapna arra, hogy vállalja a kihívást és túllépje korlátozó befolyásukat. Másfelől azonban a T- kvadrát egyszerűen túlságosan nyugtalanító, súrlódásokat generáló, kényszerítő erejű ahhoz, semhogy belső küzdelem nélkül el lehessen fogadni.

Az alakzatban szereplő szembenállás azt sugallja, hogy nagyobb fokú objektivitás kifejlesztésére van szükség és jobban oda kéne figyelni mások jogaira és szükségleteire. A tengelyplanéta, amely kvadrátot vet a szemben álló másik kettőre, kiélezheti ezeket a témákat és gyakran utal az egyénnek azokra a belső frusztrációira, blokkjaira, mélyen gyökeredző bizonytalanságaira és defenzív reakcióira, amelyek kikényszerítik, hogy ennyire tudatosan kezelje társas viszonyait. Ha szemlátomást nem képes megbirkózni e konfiguráció sürgető kihívásaival, mások idegeire mehet és saját (gyakran fel sem ismert) ellentmondásos, énközpontú reakcióinak köszönhetően problémás helyzeteket fog bevonzani a külvilágból. Ha a tengelybolygót nem kezelik megfelelőképpen, az egymással szemben álló bolygók a lehető legnegatívabb módon fognak kivetülni egymásra. A szemben álló bolygók közötti konfliktus azonban ritkán juthat olyan holtpontra, mit egy átlagos oppozíció esetén, ugyanis a tengelybolygó folyamatosan oly módon aktiválja őket, hogy gyakran egyértelműen ráirányítja a figyelmet a köztük lévő potenciális súrlódásokra. Ez az egyik oka a T – kvadrátra jellemző dinamikus működésnek. Egyetlen késztetés sem maradhat itt látens vagy közvetett. Természetesen ugyanez a kvadrátot vető bolygó további nyugtalanság forrásává válhat, mert felesleges stresszt pakol a szemben álló planétákra; annyit, amennyire általában nem lenne szükség konfliktusuk megoldásához. Más szavakkal, a szemben állókkal kvadrátot képező planéta folyamatosan képes kibillenteni egyensúlyából a másik kettőt, így amazok folyamatosan elszigeteltnek érezhetik magukat és újra meg újra kiesnek a ritmusból. Jól kezelve azonban ugyanez a kvadrátot vető bolygó az oly szükséges közvetítő szerepét is játszhatja, amely nem engedi, hogy a szemben álló bolygók problémája megoldatlan maradjon. Konstruktív módon felhasználva az erőteljes T – kvadrát által aktivált valamennyi fölös energia gyakran igen provokatívvé válik, az eltökélt és céltudatos egyént egy jól meghatározott irányba tereli, egyszersmind arra kényszeríti, hogy szembenézzen és legyőzze az útjába kerülő akadályokat. Ez valószínűleg azért van így, mert a tengelybolygó arra ösztönzi az egyént, hogy egyértelmű külső cselekvés formájában élje meg a szembenállás feszültségét. Ez a fajta ösztönzőerő hiányzik a nagy trigonból, nagy szextilből és a nagy keresztből is.

 

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A kardinális T- kvadrát

Egy ilyen dinamikus konfigurációval rendelkező egyén számos, a fejlődését serkentő leckében részesül olyan életterületeken, amelyek személyes energia-felhasználásával, olyan vállalkozásaival , amelyek révén előtérbe helyezi személyiségét, valamint az itt és mostban jelentős célokra irányított figyelmével állnak kapcsolatban. Ez a T-kvadrát hatalmas vitalitást, hajtóerőt, asszertív impulzusokat kölcsönöz a szülöttnek. De cselekvés-szintén folyamatos, őrült tempóban való száguldásra sarkallhatja a képlet tulajdonosát, aki abbeli igyekezetében, hogy túl sok mindent érjen el túl rövid idő alatt, hajlamos lehet túlzásokba esni. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha egy T- kvadrát sarokházakba esik (főleg, ha a Mars és / vagy a Jupiter is részét képezi.)

Általában véve a [ T-kvadrátok közül] a kardinális T-kvadrátnak van a legnagyobb felrázó ereje és ez a legextrovertáltabb is. Tulajdonosát arra ösztönzi, hogy olyan izgalmas tettekre vállalkozzon, amelyek nagyfokú agresszivitást, bátorságot, egyenességet, egyértelműséget, aktív személyes erőfeszítéseket követelnek. Kerülhet ilyen események középpontjába is. E nagy hajtóerővel rendelkező konfiguráció tulajdonosainak élete egymást érő egzisztenciális válságok sorozatának tűnhet. És jóllehet az ilyen egyének gyakran alig várják, hogy látványos hatást gyakorolhassanak környezetükre – vagy legalábbis készen állnak erre, nem mindig hajlandók a dolgokat az általánosan elfogadott normákhoz igazodva csinálni. Amennyiben sikerre akarja vinni projektjeit, a szülöttnek nagyobb önfegyelmet, időzítésre való képességet, türelmes külső magatartást kell tanulnia személyes életében és általános értelemben is nagyobb fokú alaposságra, szervezettségre kell szert tennie. Mivel a tervezés általában nem tartozik erősségei közé, tudatosan kell elemeznie impulzusai gyakorlati vonatkozásait, hogy eldönthesse: tényleg segítik -e ezek céljai valóra váltásában? Élete folyamán olyan, jelentőségteljes konfrontációkban lesz része, amelyek arra kényszerítik, hogy felvegye a kesztyűt. Ennek ellenére azonban önneveléssel megtanulhatja, hogy mérlegeljen, mielőtt új tevékenységekbe veti magát. Így sokkal kevésbé lesz hajlamos arra, hogy meggondolatlanul fecsérelje életenergiáit. Különösen akkor fontos, hogy a szülött az élete lehető legkorábbi szakaszában megtanulja fegyelmezni magát és felismerje, mennyire hasznos dolog, ha tekintettel van személyes korlátaira, ha a Mars, a Jupiter vagy az Uránusz is része ennek a T-kvadrátnak (és még inkább így van, ha e bolygók valamelyike a tengelyen helyezkedik el). Mivel e formációnál a fizikai tevékenység gyakran kap kiemelkedő jelentőséget, olyan életet kell élnie, amely állandóan mozgásban tartja, és folyamatosan készen áll a gyors változtatások eszközlésére. Természetesen minél tudatosabbá válik, annál célirányosabbak lesznek ezek a változások.

( Hírességek kardinális T-kvadráttal: Cromwell Oliver, Francisco Goya, Marie Antoinette, Bonnie Parker.)

 

A fix T- kvadrát

Az ilyen konfigurációval rendelkező szülöttnek valószínűleg számos intenzív leckében lesz része olyan területeken, amelyeken kitartó vágyainak kifejeződése, akaratosságtól áthatott érzelmei és személyes ragaszkodása mindahhoz, amit értékesnek tart próbatételekkel szembesülnek. A vágy, hogy megtartson magának mindent, amit birtokol, nagyon erőteljes. Mások értékrendjének és tulajdonának elfogadása és tiszteletben tartása állandó karmikus téma lehet. Ez az ember a rögeszmésségig kitarthat az őt mélyen foglalkoztató témák mellett. Ennek ellenére gyakran kerül bemerevedett patthelyzetekbe, ugyanis megátalkodott makacsságot tanúsít azokkal az emberekkel szemben, akiket egyébként könnyen magához vonz. Követelődzően, rögeszmés módon érvényesített igényei ugyanis hajlamosak teljesen leblokkolni a másokét. Arra való veleszületett képessége miatt, hogy kitartóan ragaszkodjon álláspontjához és ne engedjen nyomás hatására sem úgy tűnik, mintha teljesen immunis lenne a külső befolyásra. Nem lepne meg, ha kiderülne, hogy a fix T- kvadráttal rendelkező személyek nagyon ellenállónak bizonyulnának a vírusokkal és baktériumokkal szemben ( különösen olyan törzsek esetén, amelyek akut, rövid időtartamú tüneteket okoznak.) Jóllehet ez a T-kvadrát ritkán annyira aktív, mint a kardinális T- kvadrát, hatalmas energiatartalékai és állhatatos érzelmei lehetővé teszik az egyén számára, hogy elviseljen minden visszahúzóerőt és akadályt anélkül, hogy megbicsaklana a térde, feladná vagy szem elől tévesztené célját. Az egyén erős késztetést érez arra, hogy valami szilárdat, biztonságosat, tartósat hozzon létre magának ebben az életében. A belső nyomás segíthet megszilárdítani akaratát és arra készteti, hogy elszántan, minden áron sikerre vigye elképzeléseit. Fejlett céltudatossága, következetes, összeszedett megközelítésmódja, amelyekkel terveit kezeli, gátlástalanságnak tűnhet időnként. A tengelybolygó gyakran váratlan (így érzelmileg igen felkavaró) katalizátorként működhet, ami segít neki oly módon szabadjára engedni megrekedt érzelmeit és vágyait, hogy azok kikényszerítik belőle a változást. A külső változásokhoz való alkalmazkodóképessége főleg abban a házban hagy sok kívánnivalót maga után, amelyben a tengelybolygó áll, és itt kényszerül a legtöbb, akarata ellenére való alkalmazkodásra is. A szülött mélyen gyökeredző vágya arra, hogy másokat irányítson olyan helyzetekbe sodorhatja, amelyekben hatalmi harcokba keveredik azokkal, akik fölött megpróbál dominanciát szerezni. Könnyen belátható milyen nehezen kezelhető ez a fajta T- kvadrát, főleg ha a tengelybolygó szerepét olyan kontroll- orientált planéták töltik be, mint a Plútó vagy a Szaturnusz.

A nem megfelelően kezelt fix T- kvadrát egyik veszélye, hogy felhalmozza és összesűríti a negatív érzelmeket mindaddig, amíg a nyomás annyira megnő, hogy váratlan, erőszakos cselekedetek formájában törjön ki. Ezen a ponton a szülött viselkedése annyira irracionálissá válhat amely másokra és saját magára egyaránt veszélyes lehet. Az ilyen szintű elfojtásra hajlamos egyéneknek megfelelő, konstruktív levezetési módokat kell találniuk (főleg az átlagosnál sokkal intenzívebb érzelmeik számára. ) Általában véve azonban az élet megtanítja majd arra, hogy objektívebben, kevesebb kötődéssel kezelje igényeit és vágyait.

( Hírességek fix T-kvadráttal: Napoleon, Leo Trockij, Mussolini, II.Erzsébet királynő, II. vilmos császár, Dylan Thomas)

 

A változó T – kvadrát

Egy ilyen ösztönző, nagy szellemi kihívást jelentő konfigurációval rendelkező egyének legjobban oly módon terelhetik egészséges mederbe a feszültséget, ha aktív szerepet vállalnak a gondolkodás, oktatás, kommunikáció dinamikus területein. A formáció mentális – mozgékony természete miatt az utazás is jót tehet nekik. A változó T- kvadrát által generált stressz jellemző módon az idegrendszert terheli meg (általában túlingerlés révén) vagy töréseket jelez a gondolkodási folyamatokban. Ha a szülött valami tartósat és jelentőségteljeset akar létrehozni valaha az életben, mindenek előtt folyamatos nyughatatlanságán, és azon az unalmon kell úrrá lennie, amely előbb-utóbb minden élethelyzetben eltölti. Hajlamos lehet egyik pillanatról a másikra élni, nem szeret előre tervezni és általában nem is valami céltudatos. Ez a T-kvadrát olyan kapcsolatokat vonzhat az egyén életébe, amelyek központi konfliktusai az egymással ütköző eszmék és életfelfogások köré összpontosulnak. Ez azonban általában energetizálóan hat a szülöttre, a változó jelek ugyanis szeretnek ismereteket gyűjteni, aztán ezeket megosztani másokkal. Ilyformán ez a T-kvadrát gyakran kényszerül arra, hogy intenzív tanulmányokat követelő szellemi kihívások keresésével vezesse le idegfeszültségét. Ez az egyén késztetést érezhet arra, hogy az oktatás különböző formái révén világosítsa fel a társadalmat, amelyben él. De szellemi álláspontja általában folyamatosan változik, ami vacillálást eredményez és haladási irányát sem tudja eldönteni. Mindaddig, amíg meg nem tanulja fegyelmezni és strukturálni magát, e minőségnek tulajdoníthatóan másokkal való kapcsolataiban bizonytalan, elkötelezetlen marad. Ha valaha is stabilizálni akarja kapcsolatait, meg kell határoznia ezek céljait. Hajlamos lehet arra is, hogy szétforgácsolja magát, ugyanis túl sok mindenbe kap bele egyszerre és hagyja abba őket, mielőtt akár egyben is jártasságot szerezne. Jóllehet ez a formáció nagyfokú rugalmasságra és sokoldalúságra utal, egyszersmind az energia és az erőfeszítések következetes kifejtésének és gyakorlatban való alkalmazásának hiányát is jelzi. A szülöttet ritkán képes olyan hosszú távon lekötni valamilyen cél, hogy ezt végül sikeresen elérje. Akárcsak a változó nagy keresztnél, a rugalmasság problémává is válhat, ugyanis arra ösztönözheti, hogy túl készségesen alkalmazkodjon a változó körülményekhez ahelyett, hogy szilárdan állna és stabilitást teremtene. Az élet megtanítja majd arra, hogy nagyobb eltökéltséggel nézzen szembe a kihívásokkal (hajlamos ugyanis elsomfordálni, ha a dolgok kényelmetlenné válnak). Ahhoz, hogy e T-kvadrát produktív erőforrássá váljon, a mentális kihívások minden esetben nagyon fontosak.

(Hírességek változó T-kvadráttal: I. Erzsébet királynő, Friedrich Nietzche, Hermann Hesse, Erich Fromm, Manly P. Hall) 

Disszociált T- kvadrát

Amikor a T-kvadrát három bolygója közül egyik más minőségű jelbe esik, mint a másik kettő, a létrejövő konfigurációt disszociált T-kvadrátnak nevezzük. Jóllehet valamennyi bolygó lehet más jegyminőségben. Legnagyobb jelentősége a „disszociált” tengely bolygónak van. Ilyen esetekben a háttérben, pszichológiai szinten a szextil és a trigon befolyása is érvényesül az egyén életében, jóllehet konkrét helyzetekben az ilyen T kvadrát is T-kvadrátként fog működni. Noha a szextil és a trigon közvetett hatása enyhíti a belső nyomást és valamivel több kitérőt enged meg az egyénnek, valamint szabadabban döntheti el azt is, milyen belső reakciót ad a kihívásra, arra is utalhat, hogy pszichológiai alkatának nehézséget okoz, hogy a T-kvadrát által megkövetelt intenzitással reagáljon a helyzetre a külvilágban. Így aztán kevésbé motivált arra, hogy elegendő energiát fektessen be ahhoz, hogy legyőzze az elé tornyosuló akadályokat. Sok minden függ a formációban szereplő bolygók természetétől, különösen a tengelybolygóétól. Egy Szaturnusz a tengelyponton pl. arra ösztönzi a szülöttet, hogy hatalmas erőfeszítésekkel, kitartással és türelemmel szálljon szembe a felmerülő akadályokkal, egy Neptun azonban nem. Így tehát e Szaturnusz késztetéseit még egy disszociált T-kvadrát sem fogja annyira meggyengíteni, a Neptunt ellenben arra csábíthatja, hogy reménykedjen: segítség érkezik a külvilágból, amely azonnal megszabadítja a stresszes kihívásoktól. Jóllehet a disszociált T- kvadrát olyan erőfeszítéseket tesz szükségessé, melyek révén a szülött belső hozzáállása összhangba hozható a külső realitásokkal, az asztrológusoknak nem kell szükségszerűen azt feltételezniük, hogy ez „gyengébb” T – kvadrátként fog megnyilvánulni (ugyanez vonatkozik valamennyi disszociált konfigurációra).

(…)A tengelybolygó

Mivel a tengelybolygó határozza meg, hogy a szülött lényegében mire irányítja majd a T- kvadrát energiáját, kiemelkedő szerepet játszik a képletben. Esetenként a teljes horoszkóp alaphangulatára is utalhat. A tengelybolygó írja le, mi módon fejeződik ki a T-kvadrát feszültsége és hogyan oldódik meg végül a dilemma. Ez az erőteljes bolygó utal a T – kvadrát dinamikáját ábrázoló hajtóerőre. Egy magasabb oktávú bolygó [ Uránusz , Neptun, Plútó – ford. megj] a tengelyponton sajátos karmikus feladatra utalhat. Az ilyen konfigurációval született individuumok erős késztetést éreznek arra, hogy oly módon nyilvánuljanak meg, amely kihívást jelent a társadalom meglévő struktúráira. Ez sokszor túlságosan nagy reformáló erőt képvisel (és így túlságosan zavaró) ahhoz, hogy az autoritások és társadalmi intézmények megértsék és elfogadják. Ez főleg akkor van így, ha a T-kvadrát kizárólag sarokházakat köt össze, lehetővé téve az egyén számára, hogy jó vagy rossz értelemben jelentősebb hatást gyakoroljon környezetére. Egy olyan egyén, akinek magasabb oktávú bolygó áll T-kvadrátja tengelypontjában, akkor is jelentős mértékben hozzájárulhat a világ gyarapodásához és oly időszerű fejlődőséhez, ha ő maga személy szerint távolságot tart a hétköznapi világi tevékenységektől, nem kötődik ezekhez vagy kifejezetten idegenek tőle. Azok azonban, akiknél alacsonyabb szinten nyilvánulnak meg e kísérletező kedvű T- kvadrátok, nehezen illeszkednek be a társadalomba és általában véve is kiegyensúlyozatlanok társas viszonyaik. Valószínűleg nem könnyű ráhangolódniuk másokra és mindenünnen kilógnak a sorból. De minden esetre igaz, hogy minél tudatosabb az egyén, valószínű, hogy annál biztonságosabb és emberségesebb módon fejeződnek majd ki ezek a speciális T- kvadrát konfigurációk.

Gyakran érdemes megfigyelni, hogy ha egy másik személy radix – vagy progressziós bolygója együtt áll a szülött T- kvadrátjának tengelybolygójával vagy az „üres láb” fokán található, ez a konfiguráció aktív módon nyilvánulhat meg egy kapcsolatban. Ez a másik személy nagyon ösztönző, egyszersmind nagy kihívást jelentő interakcióba bonyolódhat a szülöttel, sok karmikus lecke feldolgozásához segítve hozzá. De ha nem sikerül konstruktív szinten tartani, ez a kapcsolat nagyobb konfliktusokat is gerjeszthet, amelyek nehéz karmikus mintázatokat alapoznak meg a következő inkarnációk számára. (legalábbis elméletileg.) Ennek az energiának a helytelen kezelése akár mindkét fél számára is végzetes lehet ebben az életben.

Hasznos lehet megfigyelni azt is, hogyan hatnak a T-kvadrátra a szülött saját progressziós vagy tranzitáló bolygói, amikor áthaladnak a tengelybolygón vagy az „üres láb” fokára kerülnek. Amikor pl. egy tranzitbolygó áthalad a tengelybolygó fölött (én innentől kezdve a Jupiter példájára szorítkozom), először valamilyen belső zavar formájában közvetíti neki üzenetét. A belső konfliktus aztán megmutatkozhat egy, a velük ellentétes házban (életterületen) jelentkező, a fényszögben résztvevő bolygók természete szerinti kihívásban. Ha a T-kvadrát valamelyik másik két bolygója fölött halad át, az impulzus szintén tovább terjed a tengelybolygóra és az érzi meg először a feszültséget. A tengelybolygó ily módon az egész T-kvadrátot beizzítja. Mielőtt a teljes oppozíció aktiválódna, lehet egy kis késés, különösen, ha a Szaturnusz, valamelyik transzcendens bolygó vagy egy retrográd bolygó tranzitjáról van szó. Az én elméleti feltételezéseim szerint a T-kvadrát bármelyik pontján halad is át a tranzitáló bolygó, az energiák először a tengelybolygóval kerülnek kölcsönhatásba és csak ezt követően jön mozgásba az egész konfiguráció. Ezért kell tehát minden tőlünk telhetőt megtennünk, hogy amilyen gyorsan csak módunkban áll, beazonosítsuk, mi lenne a legpozitívabb megnyilvánulási módja életünkben. Így aztán, amikor T-kvadrátunk aktiválódik, igyekezhetünk olyan mederbe terelni, hogy ez inkább produktív, ösztönző módon történjen, semmint kaotikus, szervezetlen formában.

Amikor egy tranzitáló bolygó együttállásba kerül az „üres láb” fokával vagy pedig a két szemben álló bolygó felezőpontjával, egy nagy kereszt léphet működésbe. Az „üres lábat” kitöltő bolygó átmenetileg nagy keresztet képez, amely megint csak a tengelybolygó természetének megfelelően és a tranzitáló vagy progressziós bolygó motivációinak megfelelően lendül akcióba. És mivel még egy ideiglenes nagy kereszt sem rendelkezik fejlett összpontosító erővel ( ellentétben a T-kvadráttal, amely mindig bizonyos irányvonalakat mutat nekünk és adott életterületeken cselekvésre kényszerít), a szülött igen problémás életszakaszként élheti meg ezt az időszakot, amikor is szinte lehetetlennek tűnik tartós megoldásokat eszközölni. Egy ilyen kritikus életszakaszban levő egyén arra kényszerül majd, hogy megtanuljon elengedni, fejlessze a lelki egyensúly megteremtésére és a nagyobb tudatosság elérésére való képességét. Ez a próbatételek időszakának tekinthető. Konstruktív irányba terelve, a két szembenállás által képviselt ingerek olyan tapasztalásokat vonzhatnak be, amelyek révén az egyén tudatosabban, mélyebben, nagyobb rálátással érzékeljük, érettebben kezeli azokat az élettémákat, amelyekkel most foglalkozni kényszerül. Hogy mennyire súlyosan érzékeli belső diszharmóniája hatását külső életére az egyén, attól függ, sikeresen integrálta-e tudatába a tengelybolygó pozitív értékeit vagy kudarcot vallott vele.

Az alábbi összefoglalók azt tárgyalják, hogyan viselkednek a T-kvadrát tengelypontjaként a radix bolygók, de nem foglalkoznak azzal, miként színezi át ezt bolygók ház- és jegy helyzete, valamint a másik két szemben álló bolygó. (A terjedelmes „recepttár” tanjegyzet formájában lesz hozzáférhető. A teljes könyv lefordítását is tervezem – ford. megj.)

 

ford: Kiss Katalin

Megjegyzés:

A jelenlegi részlet apropóját a 2018 július végén újra összeálló fix – T kvadrát adja, amely, mivel a július 27-i teljes holdfogyatkozás – képletben is szerepel, hosszabb távon is hatást gyakorol. Ezzel a formációval a blog több cikke is foglalkozott, legrészletesebben a Nehezen összehangolható ellentétek, amely egyszerre taglalta a június végi és a jelenlegi formációkat. Mint ott már szó volt róla, a T kvadrát nagyon erős, két kvadrátból és egy oppozícióból álló alakzat, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni; T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk.

A T-kvadrátok az előző években, tranzithatásokként borogatták az egyensúlyt. A felfordulás kreatív megoldásokra ösztönözhet, de a formáció zabolátlan energiáit nem könnyű a megfelelő mederbe terelni. 2011, 2013, 2017 folyamán tapasztalatokat szerezhettünk arról, hogyan fejti ki hatását kardinális jelekben a T kvadrát, 2016 nyarát pedig egy változó T tette feledhetetlenné. 2018 nyarán egy fix jegyekben levő bolygók – a Vízöntő Mars), Oroszlán (Vénusz, Merkúr) és a Skorpió (Jupiter), majd az Oroszlán (Nap), Mars (Vízöntő), Bika (Uránusz) között kialakuló T kvadrát gondoskodik arról, hogy csak a bizonytalanság legyen a biztos

Ilyen alakzatok természetesen születési képletekben is létrejöhetnek, méghozzá meglehetős gyakorisággal. Ilyenkor nem időszakos hatásként, hanem a személyiség, életút állandó elemeként foglalkozunk velük. Az alábbi könyv -részlet segíthet megérteni, hogyan működik, milyen kihívások elé állít ez a formáció, amikor kardinális (Kos, Rák, Mérleg, Bak), fix (Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő) illetve változó (Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak) jegyek között alakul ki. Jóllehet radix-képletekre vonatkozik, segíthet megérteni a tranzithatások dinamikáját is (akár párhuzamot vonva az évekkel ezelőttiekkel). Mivel tapasztalataim szerint egy olyan erőteljes, tranzitként működő T- kvadrát formáció, mint a jelenlegi, vagy a 2011, 2013, 2016, 2017 -esek, az egyéni horoszkópokban meglévő, ilyen formációkat is aktiválhatja (hogy miként, ez képletenként változik, és nem kommentben felvetendő kérdés), segítséget nyújthat a saját T-kvadrát jobb megértéséhez, tudatosabb kezeléséhez is. Persze, a képlet megbeszélése révén teljesebb kép nyerhető, asztrológiát tanulók esetén pedig ezúttal is az hoz mélyebb megértést, ha az illetők a saját/hozzátartozóik/barátaik,stb. radixain tesztelik le az elméleti anyagot.
 

Kapcsolódó

Nagy kereszt a horoszkópban (Bil Tierney)

Nehezen összehangolható ellentétek – fix T- kvadrát, 2018 nyár

Újra üzemel a nagyágyú – kardinális T kvadrát 2011 nyár

Esélyek és veszélyek nyara – 2013 (kardinális T-kvadrátok, kardinális nagy keresztek, nagy víztrigonok)

Változó T- kvadrát, változó nagy kereszt – 2016 tavasz, nyár

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? 2017 (kardinális T- kvadrát, Szaturnusz – Uránusz trigon, Szaturnusz – Jupiter szextil)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!