Július – 2018

Júliust az egyensúlyt felborító és a fogódzókat, lehetőségeket teremtő erők összjátéka alakítja. Jóllehet a retrográd bolygók hatására úgy tűnik, mintha ólomlábakon vánszorogna az idő, a hónap bizonyos szakaszai nagyon kiszámíthatatlanok és mozgalmasak is lehetnek.

Július első hetében a Rák Nap, Skorpió Jupiter, Halak Neptun közötti nagy víztrigon oldja a feszültséget. Befolyása 5- től 8-ig a legintenzívebb, de lényegében 2- től 11-ig érződik. A nyár elején ez a formáció már kétszer összeállt: május 27 – június 6 között a Rák Vénusz, június 17 – 22 között pedig a Rák Merkúr részvételével. A víz elem hangsúlyos jelenléte felerősítette az intuíciót, alkotói folyamatokat, így könnyebb volt ráhangolódni a követendő irányokra. Az érzelmek túlsúlya, a túlságosan lekerekített élek azonban a valóság megszépítését -így pedig hibás helyzetértékelést is eredményezhettek. Ennek következményeivel a következő hetek erőpróbáló fényszögei szembesítenek.

A nagy víztrigonnal egy időben hat egy fix T kvadrát is a tolató Vízöntő Mars, Oroszlán Merkúr, Skorpió Jupiter között. Ezzel a formációval a Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár és a Nehezen összehangolható ellentétek című bejegyzések foglalkoztak részletesebben. Mint utóbbiban szó volt róla, a T-kvadrátoknak, az a lényegük, hogy az egyensúly felborul, de ez egyszersmind cselekvésre is sarkall. A dolgokat nem lehet annyiban hagyni, feltétlenül kezdeni kell valamit a helyzettel, vonakodás esetén pedig az élet állít kész tények elé, amelyekre tetszik vagy nem tetszik, reagálnunk kell.

A (leszálló holdcsomópont közelében, majd 20-án  azzal újra együttállást képező) tolató Mars, a hónap végén hátraarcot vágó Merkúr és a retrográd szakasza végén járó Jupiter együttese arra is utalhat, hogy megoldatlan múltbéli ügyek akadályozzák az előrelépést, a múlt visszaránt. Az új fejezet elkezdéséhez a régieket le kell zárni, de ez nem is olyan könnyű feladat – akkor sem, ha szívünk szerint pillanatok alatt letudnánk őket.

Mivel egyidejűleg a Nap – Jupiter – Neptun közötti nagy víztrigon kedvező hatása is érvényesül, van lehetőség arra is, hogy jó dolgokat hozzunk ki a kezdeti felfordulásból. Jelen esetben a megérzések, empátiás-készség, a szív igazságainak tekintetbe vétele siethet segítségünkre. A zsákutcákból és patthelyzetekből az álmok is kiutat mutathatnak.

Ha ugyanaznap, vagy néhány nap eltéréssel pontosulnak be, az alábbiakban bemutatott fényszögek hatása egyidejűleg érvényesül és összeadódik, ill. átfed. Természetesen személyes szinten a képletek egyéni sajátossága szerint érvényesül; jelen bejegyzésben csak általános kiindulópontokat van lehetőség felsorolni.

Július 5 : Nap – Jupiter trigon, Merkúr – Mars szembenállás

Az Oroszlán Merkúr – és a Vízöntő Mars közötti szembenállás július 5-én pontosul be. Ez a fényszög megnöveli a vitatkozókedvet, ingerlékennyé tesz és az elhamarkodott véleményalkotásra is hajlamosíthat. Mivel mindkét bolygó fix jegyben áll, a szócsatába bonyolódó felek a szokásosnál is merevebben ragaszkodhatnak álláspontjukhoz- ami persze tovább mélyíti az ellentéteket. (Bővebben: Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár).

Fontos megjegyezni azt is, hogy nemsokára, július 26-án a Merkúr is elkezdi tolatását, a Mars pedig június 26- án vágott hátraarcot. Ha a nyár folyamán nem is pontosul be újra a fényszög, retrográd időszakuk egybeesik és szemben álló jegyekből néznek majd farkasszemet egymással. A most kezdődő viták, különböző természetű ellentétek, patthelyzetek tehát egész nyáron feladatot adhatnak, a függőben maradó helyzetek csak augusztus vége felé mozdulnak ki a holtpontról. A kirobbanó konfliktusok állóháborúba torkollhatnak. Ez szó szerint és átvitt értelemben is igaz.

A Nap és a Jupiter trigon is ugyanazon a napon válik egzakttá. Ez a fényszög hatalmas injekciót ad önbecsülésünknek. (Ez abban az esetben okoz problémát, ha még elvakultabban ragaszkodunk álláspontunkhoz egy, a Merkúr – Mars szembenállás hatására kiéleződő szóváltás esetén. Jó esetben azonban bízunk annyira ítélőkészségünkben, hogy okosabb enged jelszóval engedjük legurulni az asztalról azokat a pingponglabdákat, amelyeket nem lenne jó ötlet visszapasszolni.) A kedvező alkalmakat és lehetőségeket világosabban látjuk, mint általában és könnyebben is ragadjuk meg őket. A kreativitás, vállalkozószellem, hosszú távban gondolkodás, optimizmus, inspiráció, szabadságvágy további növelik a siker esélyét. Gond csak akkor lehet, ha túlzásokba esünk (a Jupiter köztudottan mindent felnagyít), annyira beleéljük magunkat vízióinkba, hogy megvalósításukról már meg is feledkezünk, ill. sokkal szívesebben beszélünk róluk semmint érdemi erőfeszítéseket tennénk gyakorlatba ültetésükért.

Július 7-én a Merkúr retrográd árnyékba lép. Ez egyszersmind az a fok, amelyen a január 30-i holdfogyatkozás létrejött. Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ? című régebbi bejegyzésben szó volt arról, hogy az ugyanabban a jegyben létrejött nap-és holdfogyatkozásokhoz köthető események között számos összefüggés fedezhető fel.  Most valamilyen, a január 30-i eklipsszel kapcsolatos témát illetően kaphatunk híreket, merülhetnek fel elakadások, problémás helyzetek. Ezek természetes egyéntől függően változik. Mindez kapcsolatban lesz a Merkúr idei tolatásának témáival is.

Július 8 : Nap- Neptun trigon

Július 8-án, a nagy víztrigon részeként a Nap és Neptun 120°-os fényszöge válik egzakttá. Hatására korábban ismeretlen tartományok felé nyílhatunk meg s akár a kollektív tudattalan eddig számunkra hozzáférhetetlen rétegeinek, akár idegen világoknak nevezzük őket, csak profitálhatunk, ha művészi formába öntjük benyomásainkat. Mindeközben azonban egy percre sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ha a Neptunusz túlságosan összemossa az álmok és a valóság közötti határokat, keserves lehet az ébredés. A realitást nélkülöző döntésekhez semmiféle tudatmódosító szert nem kell fogyasztanunk: tartózkodjunk hát a túl könnyelmű ígéretektől. Sajnos, akkor is nehéz rászánnunk magunkat a cselekvésre, ha a legtutibb sikerreceptek peregtek le belső vetítővásznunkon. Az egyidejűleg ható Merkúr – Jupiter – Mars közötti fix T- kvadrát által jelzett kihívásokra is hajlamosak lehetünk struccpolitikával reagálni – ami persze csak ront a helyzeten. Kedvező esetben azonban épp intuíciónk, álmaink, belső képeink vezethetnek rá a megoldásra.

Július 9 : Merkúr – Jupiter kvadrát

A Merkúr és a Jupiter július 9-én bepontosuló 90°-os fényszöge Marssal képezett T-kvadrátjuk része. (Bár utóbbi formáció nem egzakt, mint a Nehezen összehangolható ellentétek című bejegyzésben már szó volt róla, jelentős destabilizáló erőt képvisel. A Skorpió Jupiter, a T – kvadrát fókuszpontjaként kiemelt figyelmet érdemel.) A Merkúr és a Jupiter közötti erőpróbáló fényszög nem csak tudásbeli hiányosságainkra irányíthatja rá a figyelmet, hanem arra is, hogy hiedelmeink sem állnak olyan szilárd talajon, mint hittük. Kiderülhet az is, hogy jóllehet biztosak voltunk abban, hogy tökéletesen értjük a dolgokat, halvány fogalmunk nincs az igazságról. Ötleteink és szavaink gyakran kevésnek bizonyulnak látomásaink kifejezéséhez, vagy utóbbiak köszönőviszonyban sincsenek a tényekkel. Így persze nehéz másokat is meggyőznünk álláspontunkról. Ez természetesen nem mindig konkrét belátás formájában csapódik le. Éppen ellenkezőleg. Amennyiben fenntartásokkal fogadják mondanivalónkat, túljátszott magabiztossággal, lelkesedéssel, hittel kompenzálhatjuk túl hiányosságainkat. Az ilyen megnyilvánulásokra jellemző túlbeszélés, agresszív, a többiek szempontjait semmibe vevő, tekintélyelvű bizonygatás, ideges csapongás sem a megértés folyamatát erősíti. (Természetesen mi is tapasztalhatunk környezetünk részéről hasonlót. E bolygóállások természetesen a nagyvilágban is kedveznek a demagóg, hordószónoki, bűnbakkereső megnyilvánulásnak, politikai és gazdasági blöfföléseknek. A kvadrát fentebb bemutatott sajátosságaira most még a Vízöntőben tolató Mars is rátesz egy lapáttal). Jogi ügyek, iratokkal, utazásokkal kapcsolatos témák is okozhatnak feszültséget.

Ez a fényszög egyébként háromszor áll össze: 10-én (Merkúr direkt, Jupiter direkt stacionáriusba váltás előtt), augusztus 11 (Jupiter direkt, Merkúr direkt stacionáriusba váltás előtt) és augusztus 28 -án (mindkét bolygó direkt, a Mars előző nap hagyta abba tolatását). A következő két hónap alatt tehát bőven lesz alkalom személyes és kollektív szinten is megtapasztalni, mi az üzenete ennek a bolygókapcsolatnak.

Július 10 : a Jupiter direkt stacionáriusba vált

A következő nap újabb fontos mérföldkő: a Jupiter abbahagyja március 9 óta tartó tolatását és a Skorpió 13°20′-en direkt stacionáriusba vált. Amennyiben sikeresen feleltünk meg az azóta eltelt időszak követelményeknek, a Jupiter direktbe fordulását követően a szerencse is szövetségesünkké szegődik. Eddig vontatottan haladó ügyeink most egycsapásra felgyorsulhatnak (főleg tanulmányokkal, utazásokkal, hosszabb távú tervekkel kapcsolatosak). Ez valószínűleg az anyagiakra is kedvező hatással lesz. Azonban, ha a tolatás ideje lazsálással telt, álmaink túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól, túlságosan mohók, gátlástalanok voltunk, a direktbe fordulást követően a számlát is törleszteni kell. A mulasztások és hiányosságok következményei különösen abban az időszakban lehetnek zavarók, amíg a Jupiter a retrográd árnyékban halad.

Július 10: Vénusz a Szűzbe lép

Ugyanezen a napon vált jegyet a Vénusz is: a Szűzbe lép, ahol augusztus 7-ig időzik. A hagyományok szerint a szépség, a szerelem és a társulások princípiuma nem érzi magát valami jól ebben a szerény, puritán, óvatos jegyben. Ez különösen arra az esetre igaz, ha Oroszlánban való tartózkodása idején túlzásokba estünk, túlléptük kereteinket, életünk egy valóság-showra vagy egy nagyszabású kerti partyra emlékeztetett. Az effajta dőzsölés időszaka most valóban véget ér, a következő időszakban pedig annak kell kiderülnie, mennyire állják ki társulásaink a hétköznapok próbáját. A Szűz Vénusz érdemeit azonban oktalanság lenne lebecsülni, hiszen a belső ritmusaira, ciklusaira, tápláléka minőségére oly fogékony jegyet a túlzásoktól is megkímélheti. Hatására például, az egyidejűleg érvényesülő destabilizáló befolyások ellenére is könnyebb ráérezni az egészséges megoldásokra és ezek mellett kitartani. (Idei,Uránusszal és Szaturnusszal képezett kedvező fényszögei, amelyek egy nagy földtrigonná állnak össze, különösen nagy hasznunkra lehetnek a felfordulásban.)

Július 11 : Vénusz – Uránusz trigon

A másnap bepontosuló Vénusz – Uránusz trigon kedvez a váratlan, kellemes találkozásoknak, flörtöknek, a vidám társasági összejöveteleknek, partiknak, rendezvényeknek, alkotótevékenységnek, váratlan bevételi lehetőségeknek. Mivel mindkét bolygó föld jegyben áll, az egyébként impulzív költekezésre, meggondolatlan kalandokra is hajlamosító bolygókapcsolat most sokkal visszafogottabban nyilvánul meg. De azért vigyázat: nem biztos, hogy hosszabb távon is építeni lehet ezekre a lehetőségekre – vagy ha mégis, a részleteket alaposan ki kell dolgozni, sok energiát kell befektetni, az eredmény pedig csak később mutatkozik meg (Szaturnusz – Uránusz – Vénusz trigon)

Július 13: újhold és részleges napfogyatkozás a Rákban

Az újhold július 13-án, magyarországi idő szerint hajnali 4:47 – kor születik meg a Rák 20°40′ -en. Egyszersmind részleges napfogyatkozás is, amely Magyarországon nem látható, csak a Csendes Óceán és Ausztrália déli részéről. Hatása mégis intenzívebb lesz, mint egy átlagos újholdé.

Részleges napfogyatkozás a Rákban , 2018 július 13, Bp. 4:47′

Az újholdképlet meghatározó formációja a két fővilágítónak a Plútóval képezett szembenállása. Mint a régebbi bejegyzésekben már szó volt róla (Mi és az árnyékunk, Ami a karma és átalakulásból kimaradt), a Nap és a Plútó erőpróbáló fényszögei hatalmi harcokat, különböző túlkapásokat, kríziseket, összeomlásokat jeleznek. A válság nem feltétlenül rossz, hiszen az eddigi hozzáállás felülvizsgálatára, átértékelésére kényszerít, ez pedig a fejlődés új ösvényeire terelhet. Ettől függetlenül a folyamat nem túl kellemes, a harcteret pedig ezúttal is tanácsos alaposan megválogatni ( már amennyiben feltétlenül muszáj részévé válnunk a csataképnek). Az ilyenkor szükséges introspekcióra nem mindig önszántunkból, hanem külső kényszer hatására kerülhet sor.

Egyszersmind a Hold (érzelmi szféra, érzelmi viszonyulásaink mikéntje, hangulatok, család, anya, gyerekkor, idősebb nők, múlt, stb) is szembenállást képez a Plútóval. A lélek mélységei, a titkos és tabuk, beleértve a szexualitáshoz fűződőket is, a hatalom gyakorlásának közvetlen és közvetett formái, a szó fizikai értelmében vett és a szimbolikus halál, a túlvilág Hádész birodalmába tartoznak. Mint már többször szó volt róla, plútói princípium megújulást hoz, de csak az után, hogy válságba taszított és porig rombolt. A fővilágítók jegyhelyzetéből adódóan, a jelenlegi válságokhoz az otthon, a család, a múlttal, gyökerekkel való kapcsolat szolgáltathat témákat.

Az egyidejűleg ható nagy trigonok ( Szűz Vénusz – Bak Szaturnusz – Bika Uránusz kialakuló földtrigonja, Rák újhold, Halak Neptun, Skorpió Jupiter víztrigonja) tompíthatnak a szélsőségeken, és a pozitív kimenetelt is lehetővé teszik.

Ettől függetlenül az újholdképletben érvényesülő erőpróbáló bolygóhatások komoly, akár az erőszakig fajuló kapcsolati problémákat, drámai elválásokat, hatalmi harcokat jelezhetnek. A nagyvilágban is erőszakhullám söpörhet végig: terrorakciók, merényletek, sok áldozatot követelő hadműveletek, az erődemonstrációk különböző formái.

Július 14: Vénusz – Szaturnusz trigon

A július 14-én egzakttá váló Vénusz – Szaturnusz trigon újabb biztos pont a felfordulásban. Ez a fényszög stabilizálóan hat érzelmi -és pénzügyeinkre. Bár nem tagadjuk meg magunktól az élet örömeit, mértékletességet gyakorlunk, megfontoltan költekezünk. Gondosabban választjuk meg érzelmi és üzleti befektetéseinket, munkát fektetünk ötleteink megvalósításába, megdolgozunk a sikerért, elkötelezzük magunkat céljaink és kapcsolataink mellett, egészséges önbecsüléssel rendelkezünk

Július 22: Vénusz – Jupiter szextil

További kapaszkodót jelenthet a 22-én egzakttá váló Vénusz – Jupiter szextil is.

Mint már többször szó volt róla, e fényszög segítő energiái nem automatikusan, maguktól értetődő módon állnak rendelkezésünkre, hanem bizonyos erőfeszítéseket is tennünk kell ahhoz, hogy kihasználjuk őket. Jelen esetben a fényszög a kis -és nagy szerencse jelölője között jön létre, és társulásainkban, üzleti területeken egyaránt profitálhatunk belőle. Jóllehet az új kezdeteket jelző újhold után vagyunk, a tolató Mars és a nemsokára hátraarcot vágó Merkúr miatt a bolygókapcsolat energiái alkalmasabbak a meglévő dolgok megszilárdítására, mint új projektek indítására.

Július 23: a Nap az Oroszlánba lép

Amikor a Nap a saját jegyében halad, az otthon, család, lelki élet, múlt helyett a figyelem immár a szórakozás, társasági élet, kreatív önkifejezés, szerelem, hobbik területeire irányul. Ez általában tökéletesen rendben van, a jelenlegi időszakban azonban a túl nagy pörgés (vagy ennek mindenáron való erőltetése) problémák forrásává válhat. Ez persze nem tűnik fel azonnal.

Július 24: Vénusz – Neptun szembenállás

A másnap bepontosuló Vénusz – Neptun szembenállás ugyanis légvárépítésekre hajlamosíthat. A látszólag nagyon romantikus bolygópáros befolyására az alkatunkhoz illő, hús-vér partnerek helyett hajlamosak lehetünk megfoghatatlan ideálokat kergetni. A Neptunusz párkapcsolatokra gyakorolt hatásaival a Neptunusz szövevényes ösvényein c. cikksorozat foglalkozik bővebben. A másik szándékának a félreértése is gyakori lehet ilyenkor, de saját motivációinkon sem könnyű kiigazodni. Pénzügyi tranzakciókat, üzleti tárgyalásokat sem jó ötlet ezekben a napokban bonyolítani, de más fontos döntésekkel is tanácsosabb várni. (Ez a hónap többi, hátralevő napjára is érvényes, hiszen a többi, július végére kialakuló fényszög is inkább a zűrzavar irányába hat.)

Július 25: Nap – Uránusz kvadrát

Jóllehet csak másnap pontosul be, a Nap és Uránusz erőpróbáló fényszöge az előző és következő 3 – 4 nap történéseiben is fontos szerepet játszik. Hatása a július 27-i holdfogyatkozás képletben is jelentős. A két bolygó közötti tranzitok általában kiragadnak bennünket a szokásos kerékvágásból és váratlan helyzetekkel kell foglalkoznunk. Talán, valamilyen értelemben szeretnénk is egy kicsit kilógni a sorból, napunk nem egészen úgy alakul, ahogy elterveztük. Nagyobb szabadságra törekszünk, ki szeretnénk törni egy helyzetből vagy kapcsolatból. Esetenként valaminek a váratlan végét is jelzik vagy mi lépünk ki egyik pillanatról a másikra egy történetből. Ily módon nagyobb szabadságra is szert tehetünk, de az is kiderülhet: sem lelkileg sem érzelmileg nem állunk még készen arra, hogy becsapjuk magunk mögött az ajtót. A döntést azonban rendszerint már nem lehet visszacsinálni.

E bolygók közötti feszültség szeszélyessé, kiszámíthatatlanná, ingerlékennyé tehet bennünket is, környezetünket is. A vészhelyzetet, nyomást rosszabbul tűrjük, a kritikát nehezen viseljük. Az újdonság igénye excentrikus magatartássá fajulhat: befejezetlen ügyek sokaságát hagyva maga után. A magnetikus vonzerő uralkodási vággyá torzulhat, sokan belső bizonytalanságukból fakadóan élvezik a mások felett gyakorolt hatalmat, vagy kényszeresen lázadoznak minden fajta autoritás ellen.

Július 26: a Merkúr retrográd stacionáriusba vált

A Merkúr a felfordulás kellős közepén, július 26-án, az Oroszlán 23°20′-án vált retrográd stacionáriusba és kezdi meg augusztus 19-ig tartó tolatását. Mint a jelenségről írt bejegyzésben részletesen szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. (A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik. )

Július 27 : telihold és teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben

A július 27-i telihold (Vízöntő 4°) egyszersmind teljes holdfogyatkozás is. Az évszázad leghosszabb holdfogyatkozásának időtartama 1h 23′ lesz, a teljesség fázisa helyi idő szerint 22:20 – kor következik be. Az eklipsz Dél Amerikából, Európából – így Magyarországról is, Afrikából, Ázsiából és Ausztráliából látható. (Témáról írt cikkek: Leslie Hale, Jamie Partridge, Nadia Gilchrist blogjairól)

teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben, 2018 július 27, Bp. 22:20

Mint a nap és holdfogyatkozások tematikus oldalán elérhető írásokban részletesen szó volt róla (Sorsfordulók hírnökei, Holdfogyatkozások: érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók) az eklipszek hosszabb távon is komoly próbatételeket, megfelelő bolygóállásokkal kombinálódva egyéni és kollektív szintű sorsfordulókat jeleznek.

A jelenlegi, a képletben levő fix T- kvadrát miatt (Vízöntő Hold/Mars, Oroszlán Nap, Bika Uránusz) különösen borulékonynak ígérkezik. Bővebben: Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár, Nehezen összehangolható ellentétek. A stabilitást a változásban a Vénusz Plútóval képezett trigonja képviseli. Ez a fényszög lehetővé teszi, hogy belső erőforrásainkból merítve gyakorlatiasan, higgadtan, nagy lélekjelenléttel kezeljük a felmerülő helyzeteket, a tartalékokat okosan beosztva átvészeljük a nehezen kezelő időszakot. Személyes szinten elsősorban azokat érinti, akiknek a fix jegyek (Oroszlán, Vízöntő, Bika, Skorpió) elején állnak bolygóik, de természetesen mindenkire hat azokon az életterületeken, amelyekkel kapcsolatba kerül képletében. A társadalmi forrongások, természeti katasztrófák, időjárás szélsőségei kollektív hozadékok lehetnek.

T kvadrát esetén arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vele kapcsolatba hozható helyzetek, leginkább a Tarot Botok 5 lapja által jelzettekre emlékeztetnek. A Botok 5 típusú szituk idegesítő eseménysorozatokkal kezdődnek, de aztán annál biztatóbban folytatódnak. Hogy végül jóra fordulnak-e a dolgok, saját hozzáállásunk dönti el. Ezek a vizsgahelyzetek ugyanis csak azok számára teljesíthetők sikeresen, akik ténylegesen birtokában adott készségeknek és ismereteknek. Ez menet közben egész biztos kiderül. A lényeg: felvenni a kesztyűt, sportszerű eszközökkel harcolni, akkor is vállalni a feladatot, ha nem lehet egycsapásra megoldani, hajlandónak lenni olyan lépések megtételére is, amelyek (jó értelemben) felrobbantják eddigi tapasztalataink korlátait, aktívan küzdeni a probléma megoldásáért.
Fontosabb bolygóállások:

július 5 : Nap – Jupiter trigon, Merkúr – Mars szembenállás

július 6 utolsó holdnegyed Kos 14 °

július 8 Nap- Neptun trigon

július 9 Merkúr – Jupiter kvadrát

július 10 Jupiter direkt

július 10 Vénusz a Szűzbe lép

július 11 Vénusz – Uránusz trigon

július 13 részleges napfogyatkozás a Rákban (20°), Nap – Plútó szembenállás

július 14 Vénusz – Szaturnusz trigon

július 19 első holdnegyed : Oroszlán 27 °

július 20 Mars együtt áll Déli holdcsomóponttal

július 22 Vénusz – Jupiter szextil

július 23 a Nap az Oroszlánba lép
július 24 Vénusz – Neptun szembenállás

július 25 Nap – Uránusz kvadrát

július 26 Merkúr R – aug 19 -ig (Oroszlán 11° – 23°)

július 27 teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben (4°), Vénusz – Plútó trigon, Nap – Mars együttállás

július 28 Nap együtt áll Északi holdcsomópont
 

Kapcsolódó

Vontatott, lassú nyár (retrográd bolygók)

Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár (Vízöntő Mars szembenállása az Oroszlánban haladó bolygókkal)

Nehezen összehangolható ellentétek (2018 nyár)

A Mars tolatása a Vízöntőben – 2018 nyár

Mars – Uránusz kvadrát – 2018 nyár

Nap és holdfogyatkozások tematikus oldala

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé? (Jupiter a Skorpióban)

Mélységeink kincsei : Jupiter – Neptun trigon

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!