Az Uránusz | Liz Greene

Az egyik legjobb, magyarul is elérhető könyv az Uránuszról.  Praktizáló asztrológusoknak is többször illik elolvasni. Kedvcsinálónak részlet az első fejezetből:

Liz Greene: Az Uránusz a horoszkópban (részlet)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben:Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Rendhagyó és individuális

Minden külső planéta értelmezése nehéz feladat elé állít bennünket, mivel itt kutatásainkat nem támasztják elá régi asztrológiai hagyományok. Elóször azt szeretném taglalni, hogy nézetem szerint mit nem jelent az Uránusz. Az asztrológiai szimbólumok lefordítása során nagyon gondosan kell megválogatni szavainkat. Az asztrológiai elvek pontos megfogalmazásának óriási jelentősége van, akár szakemberekkel beszélgetünk, akár egy tanácskérővel. A hanyag vagy ködös megfogalmazás félreértésekhez vezethet. Gyakran hallottam, hogy az asztrológusok az Uránuszt az „individualitás” planétájának nevezik. Az individualitás egy individuumra vonatkozik, tehát Önre vagy énrám, mint egyedi, jól megkülönböztethető személyiségre – olyanra, aki senki máshoz nem hasonlítható, és belső fejlődési tervéből adódóan mindenki mástól különbözik.
Az Uránusz lassú bolygó. Mivel a külső planéták a kollektív pszichében végbemenő folyamatokat tükrözik – vagyis amiben mindannyian részt veszünk – az Uránusz nem az individuális fejlődéssel foglalkozik. Sőt, még ellenségesen is viselkedhet az egyéni értékrendszerrel és az érzelmi szükségletekkel szemben. Az Uránusz kollektív természetét abból a puszta tényből is leszűrhetjük, hogy társuralkodója annak a jegynek, amely szemben áll a Nap által uralt állatövi jeggyel: a Szaturnusszal együtt uralkodik a Vízöntőben, amely az Oroszlánnal szemben áll. Ez már önmagában is azt jelenti, hogy az Uránusz nem az individuális (szoláris) kifejeződését szimbolizálja, mivel itt a csoport az individuum felett áll.

Lehet, hogy egy olyan ember, akit nagyon uránikusnak nevezhetünk, szoláris értelemben egyáltalán nem individualista. Az ilyen embernek gyakran nincs saját értékrendszere, és alig van tudatában személyes identitásának. Az Uránusz hajlamos madártávlatból szemlélni a világot. Eközben a mindennapi élet dolgait könnyen szem elől téveszti, vagy lényegtelennek tekinti. Egy uránikus ember valószínűleg lázadni fog a fennálló struktúrák vagy viszonyok ellen, vagy elutasít egy általa elavultnak tartott világnézetet. Szoros kapcsolatban állhat olyan progresszív eszmékkel vagy inspirációkkal, amelyek messze megelőzik korukat. Így az uránikus ember nagyon rendhagyó lehet, de ezt nem jelenti azt, hogy individuális.

Látta valaki Monty Python Brian élete című filmjét? [ a linken a teljes film elérhető] Talán emlékeznek arra a jelenetre, ahol több száz felszabadulni vágyó New Age – hívő áll a kiválasztott megváltó ajtaja előtt és kórusban mondják: „Mi mind egyéniségek vagyunk!” a rendhagyó lehet ilyen hihetetlenül szokványos. Néha meglepően nem individuális az ilyen viselkedés, bár ezt az uránikus beállítottságú személyek ritkán ismerik fel. A lázadás ugyanis azt jelenti, hogy a lázadót láthatatlanul behálózza pontosan az a dolog, amit elutasít. Ez nem az individualitás kifejeződése, mert az belülről jön és nem az a vágy irányítja, hogy egy külvilágban észlelt dolog ellentétét tegye. Ezért kérem, próbáljanak elszakadni az „Uránusz = individualitás” elképzeléstől, mert ha egy horoszkóp értelmezésénél ehhez ragaszkodnak, akkor könnyen tévedhetnek.

Sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy az uránikusan érintett személy nem képes individuális önkifejezésre. Előfordulhat, hogy egy kollektív világnézet vagy kinyilatkoztatás uralja és vezérli a tudatát. Lehet ez egy forradalmi eszme vagy egy transzformáló világnézet, akkor is általános. Ezért az uránikus gondolatok általában készen érik el a tudatot, személyes kikristályosodás vagy tapasztalat nélkül. Ha valaki fogékony a kollektív tartalmakra, és nincsen individuális szűrője, akkor elveszítheti a kapcsolatot saját belső, teremtő, tápláló világával és elnyomhatja egyéni élete fontos aspektusait.

Ilyenkor azt kell mondani: „Na, várjunk csak egy kicsit! Ez egy csodálatos, inspiráló jövőbe mutató eszme, de vajon alkalmazható-e abban a világban, ahol most élek ? Tapasztalataim alapján és az emberi természet szerint egyáltalán életképes ez? Szívvel- lélekkel hiszek benne, vagy csak az eszemmel? Van valódi értelme ennek az eszmének? Mennyi időre van szükség hozzá ? Hozzájárulhatok-e valamivel személyesen is, hogy ez a dolog sikerüljön?”

Ilyen szemlélet nélkül az Uránusz kiolthatja az egyéni érték-és hiedelemrendszert, csak a polémiát hagyva meg. Ez pedig a legrosszabb esetben terrorizmus vagy egy olyan tömegmozgalom, amely szét akar zúzni egy olyan berendezést vagy struktúrát, amelynek radikális megváltoztatását elengedhetetlennek tartja. A változtatás szükségességének felismerése helyénvaló lehet, de ez sokszor egyéni megítélésű, ugyanúgy, mint a szépség.

Az Uránusz nem ismeri fel az idő értékét és lényegét, ugyanúgy a lassú fejlődés vagy egy kompromisszum jelentőségét sem, mint ahogyan az egyéni emberi érzékelés realitását sem. A jövőre vonatkozó elképzeléseit azonnal meg akarja valósítani, és úgy gondolja, hogy szét kell zúznia – vagy legalábbis át kell alakítania mindent, ami az útjában áll. Ez mind az egyénnek, mind a közösségnek hatalmas fájdalmakat okozhat. Az Uránusz alapvető filozófiája: ha rántottát akarok csinálni, akkor fel kell törnöm a tojásokat. A probléma az, hogy a „tojások” gyakran emberi érzésekre és ösztönös szükségletekre vonatkoznak. A forradalmak mindig a kontroll elvesztésével járnak.Ha mindez dühíti az uránikus felszabadító front embereit, az teljesen rendben van. A tanfolyam ideje alatt Önöknek joguk van kifejezni az érzéseiket. Nem gondolom azonban, hogy az Uránusz csak a bajt hozza ránk. Szerintem az asztrológiában felruháztuk őt némi varázserővel, mivel azt mondjuk, hogy a változás mindig jó. Ez gyakran így is van; de abban nincsen semmi alkotó, ha csak a változtatás kedvéért akarunk változtatni. Az a döntő, milyen módon változtatunk, és az Uránusz nem éppen tapintatosan és tisztelettudóan jelzi a változtatás szükségét az indidviduumnak. Az uránikus személyek gyakran hangoztatják a „jogokat”, de az egyén mély, belső jogairól kevés elképzelésük van az Uránusz elvont eszméi miatt. Remélem, hogy a tanfolyam további részében rá fognak jönni, hogy miért szemlélem így az Uránuszt.

Életemben az egyik leguránikusabb személlyel néhány évvel ezelőtt találkoztam, egy horoszkóp kifejtése során. A hölgy napja a Vízöntőben állt, trigonban az Ikrekben lévő Uránusszal. Elmesélte az életét, a családja történetét, és így tovább. Amikor egy eseményt, egy érzékelést vagy egy véleményt említett meg, mindig azt mondta, „mi”. „Mi vidékre akarunk költözni”, „érdeklődünk az asztrológia iránt”, „nehéz időket éltünk meg az utóbbi két évben”, „nem értünk egyet a kormány egészségügyi politikájával”. Amikor megkérdeztem tőle, hogy ki az a „mi”, akkor azt válaszolta, hogy a férje, a három kutyájuk, a két gyerekük és a velük élő édesanyja. Többször próbáltam kicsikarni belőle egy személyes megnyilvánulást, próbáltam rábírni, hogy legalább egy „én”-t mondjon a sok általánosság között, ezért ismételten rákérdeztem: „De mit gondol erről Ön?” Ő pedig így válaszolt: „igen, igen, szerintünk…” Egyszerűen nem tudta azt mondani: „én”. Ijesztő volt. Semmilyen érzéssel nem kapcsolódott önmagához, mint önálló lényhez. Valóban nagyon excentrikus és rendhagyó volt. De individuális? Az nem.

Liz Greene: Az Uránusz a horoszkópban. Prométheusz és az égi tűz, 9 – 11. old, Bioenergetic könyvkiadó, 2006. Ford. Szabó Judit. Legolcsóbban a kiadótól szerezhető be, ld link

A könyv egy 1996 január 20-án tartott londoni tanfolyam hangfelvételeiből készült. A foglalkozás a Centre for Psychological Astrology programjába tartozott.

 

Kapcsolódó

A Vízöntő (Liz Greene)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!