Nehezen összehangolható ellentétek – 2018 nyár

Újabb T – kvadrátok, ezúttal fix jegyekben

Idén nyáron újabb T-kvadrátok borogatják az egyensúlyt. A felfordulás kreatív megoldásokra ösztönözhet, de a formáció zabolátlan energiáit nem könnyű a megfelelő mederbe terelni. 2011, 20132017 folyamán tapasztalatokat szerezhettünk arról, hogyan fejti ki hatását kardinális jelekben a T kvadrát, 2016 nyarát pedig egy változó T tette feledhetetlenné. 2018 nyarán egy fix jegyekben levő bolygók – a Vízöntő Mars), Oroszlán (Vénusz, Merkúr) és a Skorpió (Jupiter), majd az Oroszlán (Nap), Mars (Vízöntő), Bika (Uránusz) között kialakuló T kvadrát gondoskodik arról, hogy csak a bizonytalanság legyen a biztos.

Dióhéjban a T-kvadrátról

A T kvadrát nagyon erős, két kvadrátból és egy oppozícióból álló formáció, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni; T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk.

A bolygók egy derékszögű háromszöget képeznek egymással (nem tévesztendő össze a kvadráttal épp ellentétes hatású trigonnal, amelynek résztvevői egymásól 120°-os távolságra vannak). A szemben álló bolygók energiája a háromszög csúcsában összpontosul, az ott levő bolygó (ún. tengelybolygó) témái kerülnek a figyelem középpontjába.

Jó esetben a T kvadrát oly módon zökkent ki a komfortzónából, hogy idővel új, kedvező megoldásokra találjunk, komoly fejlődésen menjünk keresztül, eredményesen hajtsuk végre azt a bizonyos régóta esedékes nagy ugrást. Kedvezőtlenebb helyzetben az ellentétes irányú késztetések hatására hol ezt akarjuk elemi erővel hol azt, így végül semmit sem csinálunk végig, a dolgok kicsúsznak a kezeink közül és annyira elfajulnak, hogy csak kapkodjuk a fejünket: hogy is jutottunk el idáig.T kvadrát az Oroszlánban, Vízöntőben és Skorpióban haladó bolygók között; gyújtópontban a Jupiter

A nyár folyamán az Oroszlánban és Vízöntőben levő bolygók közötti szembenállást nagyon részletesen mutatta be a Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár című bejegyzés. Az Oroszlán Vénuszról, Merkúrról, a tolató Vízöntő Marsról, Skorpió Jupiterről (Hozd ki a legjobbat a Skorpió Jupiter tranzitból, Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé ?) szintén külön cikkek érhetők el a blogon. Ez a bejegyzés azt járja körül, milyen kihívásokat és fejlődési lehetőségeket tartogat a Jupiter abban az esetben, amikor egy fix T-kvadrát középpontjában áll. Itt csak általánosságban foglalom össze a jellemzőket, az egyéni megélési szintek a képlet sajátosságaitól függően változnak.

(Ez a formáció nem lesz egzakt idén nyáron a Mars tolatása miatt. A Vénusz – Jupiter kvadrát június 25-én pontosul be, a Jupiter a Marssal csak ősszel képez egzakt fényszöget, viszont a T kvadrát hatása így is érezhető. Hasonló a helyzet a július elei Oroszlán Merkúr, Vízöntő Mars, Skorpió Jupiter T kvadráttal is)

A T kvadrát fókuszpontjaként a Jupiter arra utal, hogy aktívan keressük az élet értelmét és igyekszünk filozofikus nézőpontból megközelíteni a meg a világ dolgait. Ez a pozíció, főleg vizes jelben egyszersmind igen szubjektív módon kérdőjelezheti meg a társadalmi morál, vallás, etika, politikai elméletek irányában tanúsított kortárs hozzáállásformákat. Az erőpróbáló fényszög természetéből adódóan az érintettek túl harsányan és igen rámenősen is népszerűsíthetik a számukra fontos ügyeket. Eközben az ítélőképesség és a józan ész hiányáról is tanúságot tehetnek és hajlamosak lehetnek az indokolatlan felfuvalkodottságra is. Jóllehet a fix minőségnek köszönhetően ennél a pozíciónál hiányzik a kardinális T kvadrát Jupiterének misszionárius hevessége, a vitatkozó felek következetesen – rosszabb esetben rögeszmésen ragaszkodnak álláspontjukhoz. Mások szempontjainak jogosságát ugyanilyen vehemenciával és eltökéltséggel utasítják el.

Ez az időszak inspirálóan hat az önkéntes erkölcs-csőszökre, hordószónokokra, prédikátorokra és demagógokra. Jóllehet elsősorban saját életük javítása és gazdagítása érdekli őket, úgy tesznek, mintha másokat is igyekeznének felemelni és megvilágosítani. (Vannak olyan esetek is, amikor nagyon is komolyan gondolják küldetésüket és hisznek is benne, de a részletek elnagyoltsága, szubjektivitás, lehengerlő stílus ilyenkor is gondot okozhat. ) A most reflektorfénybe kerülő figuráknak különleges képességük van arra, hogy nagyobb tömegek előtt is meggyőzően vázolják fel, milyenek lehetnének a dolgok. Hogy a társadalmi látomásoknak mennyi közük van az aktuális realitásokhoz, már kevésbé fontos számukra. Megbűvölt hallgatóságuk szintén elsiklik az ilyen apróságok fölött.

Akár egy szűkebb közösség megmondóembereiről van szó, akár tömegek által ismert közéleti, politikai, vallási szereplőkről, ritkán cselekszik azt, amit prédikálnak. A Jupiter ugyanis könnyen beazonosítja az ideális társadalmi modellt, de általában túlságosan fegyelmezetlen ahhoz, hogy ennek az idealizált modellnek az élő példája lehessen. Függetlenül attól, hogy összhangban élnek -e fennen hangoztatott nézeteikkel vagy vizet prédikálnak és bort isznak, a T-kvadrát által ösztökélt hangadók ellenállhatatlan kényszert éreznek arra, hogy minél népesebb hallgatóság előtt nyilatkoztassák ki bölcsességeiket, tekintet nélkül saját személyes gyarlóságaira.

Ez az aspektus, különösen az Oroszlán élethabzsolásával és a Skorpió végletességével kombinálódva mértéktelenségre, pazarlásra is hajlamosíthat. Általában az elvárások is túlzottak ilyenkor ( pl. túl sokat akarunk a jóból és kevés késztetést érzünk arra, hogy visszafogjuk magunkat). Ez az életenergia és az anyagi tartalékok elfecsérléséhez vezethet, aminek később súlyos következményei lehetnek. Mivel a Vénusz fix jegyben áll, a Jupiter tolat és a Mars is hamarosan hátraarcot vág, a dínomdánom eredményeként mostanában felszaladt kilókat nagyon nehéz lesz leadni.
 

T kvadrát az Oroszlánban, Vízöntőben és Bikában haladó bolygók között; gyújtópontban az Uránusz

Az Uránusz a július 27-i teljes holdfogyatkozás környékén kerül a T – kvadrát gyújtópontjába. Hatása azonban már előbb is érezhető, hiszen a Vízöntő Mars nem távolodott el túlságosan a vele képezett kvadráttól, tolatása során pedig újra visszakerül a robbanékony fényszög hatókörébe. Ezzel a sajátos Uránusz -pozícióval több cikk is foglalkozott a blogon (Beharangozó, Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében, Földrengések, vulkánkitörések, árvizek)

2013 nyarán az akkor Kosban haladó Uránusz már volt egy olyan, kardinális T kvadrát gyújtópontja, amelynek másik két eleme a Rák Jupiter, és a Bak Plútó volt. A fix minőség valamelyest visszafogja az Uránusz robbanékonyságát és lehetővé teszi számára, hogy kevésbé szeszélyes és destabilizáló módon fejeződjenek ki energiái. A Bika Uránusz tehát már nem abban a dinamikus, sürgető stílusban kezdeményezni a  változásokat. Ellenállása azonban sokkal stabilabb, eltökéltebb, konszolidáltabb külső körülményeket biztosít magának  mindaddig, amíg pozícióját meg nem erősíti ahhoz, hogy véghezvigye azokat a reformokat, amelyeket szükségesnek tart. Egy kardinális T kvadrátnál hosszabb időn keresztül is képes fenntartani a feszültséget, míg aztán, a lehető legváratlanabb pillanatban, egy rendkívül erőteljes robbanás formájában szabadul meg tőle. Ilyenkor, ha „igazságvíziója” nincs összhangban a valósággal vagy nem elég kiforrott, összeomolhat és teljes mértékben elvesztheti struktúráit. Ez egyéni és közösségi szinten is igaz.

Mivel T kvadrátról van szó, elég valószínű, hogy az újító törekvések igen nehezen egyeztethetők össze a meglévő társadalmi struktúrákkal, a többség értékrendjével és az általánosan elfogadott normákkal . A fényszög által aktivált Uránusz – játékosok szentül meg vannak győződve afelől, hogy ők a kollektív reformok és általában a társadalmi haladás katalizátorai. Gyakran éreznek erőteljes késztetést, hogy váratlan és radikális változást kezdeményezzenek a jelenlegi status quoban. A társadalmi ébredést azonban az ő értelmezésüknek megfelelően óhajtják előmozdítani, nehezen kezelhető szélsőségek vagy más szempontból robbanékony megnyilvánulások formájában. Így aztán, ha az általuk szorgalmazott változásoknak vannak is hasznos és időszerű elemei, a mód, ahogy mások elé tárják törekvéseiket, inkább nyugtalanságot és szorongás kelt semmint rokonszenvet. Környezetük fenntartásait nyílt provokációként értelmezik, ami olvasatukban feljogosítja őket, hogy kitörjenek és mindent leromboljanak, ami megakadályozza zseniális(nak vélt) ötleteik és aspirációik kivitelezését. (A Szaturnusz egyidejűleg érvényesülő föld – trigonja remélhetőleg ad elegendő józanságot és gyakorlati érzéket, hogy a hasznos elemeket megkülönböztessék a fantazmagóriáktól, és csak az előbbieket valósítsák meg, a fokozatosság elvét és a társadalom tűrőképességét is szem előtt tartva.)

Ennél a pozíciónál, egyéni és közösségi szinten egyaránt érdemes minél több olyan, értelmes levezetési módot találni, ami egyszerre jelent szellemi és gyakorlati kihívást. Ez megakadályozhatja, hogy az uránikus energiák destruktív irányban robbanjanak.
 

Kapcsolódó

T – kvadrátok a horoszkópban (Bill Tierney)

Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár: a Vízöntő Mars szembenállása az Oroszlánban haladó bolygókkal

A Mars tolatása a Vízöntőben

Mars – Uránusz kvadrát, 2018

Vénusz az Oroszlánban

Merkúr az Oroszlánban

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter- tranzitból !

Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé? (Jupiter a Skorpióban)

Retrográd Jupiter a Skorpióban

Uránusz a Bikában – beharangozó

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Uránusz a Bikában: árvizek, vulkánkitörések

Vontatott, lassú nyár

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!