Külső – belső méregtelenítés, találkozás a belső guruval

A Jupiter retrográd időszaka: 2018 március 9 – 2018 július 10

A Jupiter március 9-én váltott retrográd stacionáriusba a Skorpió 23°-án és július 10 -én, a Skorpió 13°20′-on hagyja abba tolatását. Ha tisztában vagyunk a retrográd ciklusok dinamikájával, befelé építkezve sokat haladhatunk. Az eredmények később a külvilágban is érzékelhetők lesznek.

A Jupiter a növekedés, fejlődés, terjeszkedés planétája. Lényünknek azt a részét jelképezi, aki a távlatokat, a dolgok értelmét, az életben betöltendő „küldetésünket kutatja. Kapcsolatban áll világképünkkel, életfilozófiánkkal, a bennünk élő istenképpel. A bolygók látszólagos tolatásának időszakában lelassulhatnak vagy le is állhatnak az analógialáncukba tartozó folyamatok, akadályokkal, különböző típusú frusztrációkkal szembesülhetünk.

A Jupiter retrográd szakaszában tehát tapasztalhatunk némi lelassulást nagyszabású (esetleg túlzottan is az), jövővel kapcsolatos projektjeinkben. Úgy érezhetjük, fejlődésünk megrekedt, különböző típusú akadályokba ütközünk, nehézségekkel szembesülünk ( főleg a bolygó és a jegy analógialáncába tartozó területeken. Pl. Jupiter: nagyobb utazások, jogi ügyek, felső fokú tanulmányok, világnézettel, szellemi úttal, szellemi gyakorlatokkal kapcsolatos. Skorpió: különböző önismereti utak, hagyaték, halál, válságok, befektetések, szexualitással, titkokkal, tabukkal kapcsolatos témák. Persze, ezek nagyon durva általánosítások, helyes megállapítások csak a teljes születési képlet ismeretében tehetők). A szóba jöhető analógiák közül ez a bejegyzés a külső – belső méregtelenítés és spirituális igazságaink felkutatása témáival foglalkozik.

A Skorpió és a Plútó analógiái

A feladatok megértéséhez figyelembe kell vennünk, hogy a bolygó a Skorpióban tolat. A jegy a Plútó hatása alatt áll, a következő négy hónap során pedig a két bolygó kedvező fényszöget, szextilt képez egymással. A korábbi bejegyzések részletesen tárgyalták ezeket az analógiákat: Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !, A Plútó archetípusa, Jupiter – Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa. Most csak néhány emlékeztető kulcsszó: a Skorpió a misztériumok feltárásának mélyreható, ősi igényével, az élet végtelen átalakulási ciklusaival áll kapcsolatban : nemzés (szexualitás), leépülés/ felbomlás (halál/ transzformáció), regeneráció (újjászületés). Kultúrkörünkben ezek a sötétben, a felszín alatt zajló folyamatok, témák tabunak számítanak. Ez azonban nem feltétlenül negatív tapasztalás. Ha tisztában vagyunk a retrográd ciklusok dinamikájával, befelé építkezve sokat haladhatunk. Az eredmények később a külvilágban is érzékelhetők lesznek. A jelenlegi időszak feladata: szembenézni ezekkel Skorpió témákkal, mélyükre hatolni. Behatolva lelkünk mélységeibe – beleértve a legsötétebb bugyrokat is – önismeretünk – és ezzel párhuzamosan emberismeretünk is – jelentős fejlődésen mehet keresztül.Külső – belső méregtelenítés

A Jupiter tolatása a filozófiai és spirituális introspekció és reflexió időszaka. A retrográd Jupiter idei ciklusának központi témája a megszabadulás azoktól az értékrendektől és morális nézetektől, amelyek oly toxikusak, hogy már fizikai egészségünkre is károsak. A bolygó irányváltása egyszersmind felszólítás is, hogy külső – belső méregtelenítésbe kezdjünk. Jamie Partridge cikkének részlete egy, a tranzit általában nem túl gyakran tárgyalt egészségi vonatkozására hívja fel a figyelmet:

A Jupiter két állócsillag között vált retrográd stacionáriusba

Skorpió 22°19′ Unukalhai állócsillag

Skorpió 23°13′ Jupiter retrográd stacionárius

Skorpió 24°02 Agena állócsillag

Jóllehet az Agena valamelyest közelebb van a Jupiterhez, az Unukalhai fejti ki az erősebb hatást. A Jupiter ugyanis már áthaladt efelett a csillag felett, így az Unukalhai potenciálja már teljesen kibontakozott, míg az Agenáét csak ez után fogja a Jupiter aktiválni. Kár, mert az Agena szeretetreméltó Jupiter/Vénusz karakterű csillag, amely barátsággal, erkölcsi érzékkel. Egészséggel, becsülettel ajándékoz meg.

Az Unukalhai kellemetlen, Szaturnusz/Mars karakterű állócsillag, amelyet erkölcstelenséggel, balesetekkel, erőszakkal, mérgezés veszélyével hoznak összefüggésbe. Robson szerint egy Jupiter-Unukalhai együttállás álszentséget, megcsalást, csalódást, száműzetést, fogságot jelezhet. Az orvosi asztrológiában az Unukalhai a vastagbél felső egy negyed részét uralja.

Ebertin szerint az Unukalhai ‘gyakran valóban veszélyes és destruktív. Jelezhet krónikus, nehezen diagnosztizálható betegségeket, amelyek legyengítik a szervezetet és műtéteket tesznek szükségessé. Baleseteket is jelezhet.’

A Jupiter 2018 – as tolatása tehát még fontosabbá teszi a megtisztulás folyamatát, mivel máj e bolygó uralma alatt áll, a vastagbél pedig az Unukalhaié alatt – és a méregtelenítésben e két szerv játssza a legfontosabb szerepet. Ugyanez a téma fontos szerepet játszott a Szűz telihold képletben is – és mivel a Jupiter irányváltása a március 2-i telihold és a március 17-i újhold közé esik, a feladat aktuális is marad.”A belső guru felkeresése

A Jupiter tolatásának időszaka sokak számára együtt járhat egy tanítóba/ szellemi útba vetett hit megingásával. Ez a folyamat egyébként a Szaturnusz Nyilasban haladására is jellemző volt, mely jegy szintén a Jupiter uralma alatt áll. A Skorpióban azonban elmélyülhet a válság, az előzők helyettesítése újabb spirituális pótszerekkel és megmondóemberekkel pedig már nem hoz megkönnyebbülést. Még tüneti kezelés szintjén sem. Ilyesfajta csalódások különösen akkor valószínűek, ha az illető hozzáállását korábban kritikátlan vakhit és csodavárás jellemezte. A spirituális, világnézeti talajt vesztés azonban egy valódi, saját, hiteles tapasztalatokon alapuló szellemi út kezdete lehet. Az ilyenfajta transzcendencia-élmények első kézből származnak majd, és nem holmi -izmusokon, gurukon, megvilágosodás-tanfolyamokon keresztül érkeznek. Jóllehet a Dalai Láma kimondottan a tibeti buddhizmus összefüggéseiben beszélt, szavai minden más vallásra, spirituális irányzatra és az ezeket képviselő tanítókra is kiterjeszthetők. Tenzin Gyatsonak ( 1935 július 6, 04:38 , Tengster falu, Tibet) egyébként szintén a Skorpióban áll és retrográd a Jupitere :

„Nem szabad ezt mondogatnod magadnak: ‘Ez az én gurum. És mindenben követnem kell a gurum tanításait.’ Ez óriási tévedés ! Maga Buddha is a következőt hangsúlyozta: ‘Meg kell vizsgálnod tanításaimat.’ Hasonlóképpen, ha valamelyik láma mond valamit, meg kell vizsgálnod, összhangban van-e Buddha tanításaival vagy a társadalmi realitásokkal. És csak ez után követheted. Ha a láma mond valamit, te megvizsgálod és rájössz, helytelen, nem szabad követned a láma tanításait. Még a Dalai Lámáét sem.

Ugyanebben a beszédében a Dalai Láma kiváló tesztet javasolta a leendő tanítványoknak azt a mestert illetően aki állítólag már felülemelkedett a kötődéseken és az önmagasztalás kísértésein. Amennyiben egy darab ürüléket ugyanolyan egykedvűen képes elfogyasztani, mint bármilyen más élelmet, biztosak lehetnek megvalósítási szintjében. Amikor azonban megkérdezték tőle, mely tibeti mesterek érték el ezt a fejlettségi fokot, Őszentsége ezt válaszolta nekik: ‘egyik sem.’”
 

Kapcsolódó

Márciusi előrejelzés

Telihold a Szűzben: testi -lelki méregtelenítés

A Jupiter általános jelentéstartalma

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

A Plútó archetípusa

Jupiter – Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!