Az Oroszlán Vénusz

Általában véve az Oroszlán Vénusszal rendelkező személyek, meleg szívű, szeretetteljes, kreatív, karizmatikus egyéniségek. Ez a jegyhelyzet alapvetően életigenlő, örömelvű, lehetőség szerint a napos oldalon járó, játékos, spontán beállítottságra utal, de megvannak az árnyoldalai is. A teljesség igénye nélkül néhány analógia:

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Vénusz az asztrológiában egyebek mellett olyan fogalmakat jelöl, mint a szépség, a művészet, az egyensúly, a szerelem, gyönyör, vágy, méltányosság, arányérzék, diplomácia, pénzügyek, tulajdon, értékek. Annak a többféle szinten és módon is megnyilvánuló, alapvető emberi igénynek is jelölője, hogy kapcsolatba kerüljünk másokkal (pl. szerelem, barátság, üzleti, a társas érintkezés más formái). A Vénusz a születési képletben többek között arra utal, hogyan lépünk kapcsolatba másokkal és azok hogyan reagálnak ránk, mennyire vagyunk társas lények, milyen érzelmi igényeink vannak, stb. Jelöli továbbá a fiatal nőket, férfi képletben az erotikusan vonzó nő típusát, női képletben azt, hogyan fejezi ki a tulajdonos szexualitását, hogyan vonzza magához a másik nemet, stb.
Oroszlán Vénusz a radixban

Az Oroszlán jegyét a Nap uralja, ezért épp olyan életteli és sugárzó, mint bolygórendszerünk központja. A férfias, fix jegyet a tűz elem energiája hatja át, ezért a női bolygó is aktívabbá, válik benne.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy működik a Vénusz ebben a jegyben, érdemes szem előtt tartani, hogy az ókori Kelet gyakran nőstény oroszlán formájában vagy oroszlánháton lovagolva ábrázolt szerelem-istennői egyszersmind a háború istennői is voltak (pl. a babilóniai Istár a szerelem és a háború istennője volt, Bastetet, az öröm, a zene, az élvezetek, a termékenység egyiptomi istennőjét békés alakban macskaként vagy oroszlánfejjel ábrázolták, Szekhmet aspektusában, Ré Fenyegető Szemeként azonban a perzselő nap oroszlánfejű istennője, az anyák oltalmazója, a háború, gyűlölet és halál úrnője volt. Ő volt a járványok felelőse és terjesztője is, betegségdémonok álltak szolgálatában, ugyanakkor gyógyító istennő is, az orvos – papok védelmezője és segítője. Durga istennőhöz még most is számosan fohászkodnak, és nemcsak Indiában, hiszen harci oroszlánjával még azokat a démonokat is könnyen legyőzte, akikkel a legbefolyásosabb férfi- istenségek sem boldogultak. Bővebben: Az oroszlán szimbolikája)

Oroszlános istennők: Szekhmet, Durga, Lilith/Istár

Fentebbiekről magyarázható, hogy jóllehet életigenlő, örömelvű, lehetőség szerint a napos oldalon járó beállítottságról van szó, harcias megnyilvánulásai sem ritkák. Ennek, típustól és a képlet adottságaitól függően meglehetnek a harmonikus és diszharmonikus kifejeződési módjai is.

Alapvető igények

Általában véve az Oroszlán Vénusszal rendelkező személyek, meleg szívű, szeretetteljes, kreatív, játékos, spontán, karizmatikus, fejlett önbecsüléssel jellemezhető egyéniségek. Férfiknak és nőknek egyaránt nagyon magasak az elvárásaik. Elsősorban figyelemre, elismerésre sóvárognak, de ugyanennyire igénylik a szenvedélyt, érzelmeket is. (Nem olyan értelemben, mint a Skorpió Vénusz, ahol a mélységek, az alvilágjárás szintén részét képezi gazdag tapasztalási tartományuknak. Az Oroszlán Vénusz ilyesmiről hallani sem akar, legjobban annak örülne, ha az élet egy meghosszabbított nyári vakáció lenne, tele rajongókkal, izgalmas partikkal, nagyvonalú ajándékokkal, pompásabbnál pompásabb szórakozási lehetőségekkel.) A játékosság, kreatív önkifejezés lehetősége, vidámság, önállóság szintén alapvető igényeik közé tartoznak. Jóllehet fix jegyként érzelmi stabilitásra vágynak, az állóvíz-szerű, túlságosan egyhangú kapcsolatban úgy érzik, tüzük kialszik, így előbb – utóbb külső izgalmakat kereshetnek. Lehűtheti őket a másik fél közömbös, vagy személytelen viselkedése is.

Jóllehet erős szexualitással rendelkeznek, ugyanennyire vágynak a szerelemre, romantikára is. Ha a képlet más adottságai nem utalnak az ellenkezőjére, a kettőt nehezen tudják elválasztani egymástól. Így, bár nem zárkóznak el a kalandoktól (főleg, ha hódolóik ebben a formában kívánják leróni csodálatukat) és tartós kapcsolataik egyhangúságát több-kevesebb félrelépéssel enyhíthetik, a pusztán testiségre alapozott viszonyaik se nem tartósak se nem kielégítők számukra. Amellett, hogy folyamatosan igénylik partnerük figyelmét, tiszteletét és elismerését, arra is szükségük van, hogy ők is büszkélkedhessenek társukkal. Az ajándékok (ha nem is minden esetben luxuscikkek, de legalább egyénre szabott figyelmességek), a közös hobbik, a játékosság, a közös alkotótevékenység szintén részei kell legyenek a kapcsolatnak.A külcsín és a belbecs

Az Oroszlán Vénusszal rendelkező személyeknek nagyon fontos, hogy kiemelkedjenek a tömegből. Személyes stílusukkal meg is tesznek minden tőlük telhetőt ennek érdekében. Egyéniségüket előszeretettel fejezik ki frizurájukkal, öltözködésükkel. Hajviseletükre különös gondot fordítanak: ha a képlet más tényezői nem utalnak az ellenkezőjére, hajuk dús, erős szálú, sörényszerű. Hajkoronájuk ápolására különös figyelmet fordítanak, és nagyon büszkék rá. A divat is intenzíven foglalkoztatja őket, de nem majmolják szolgai módon, hanem egyéniségükhöz igazítják. Ehhez kimondottan jó érzékük lehet. (Akiknek kreatív hajlamai kézügyességgel párosulnak – pl. azért, mert más bolygóik a Rákban, Szűzben állnak – maguk szabják- varrják holmiikat. A tehetősebbeknek saját szabójukkal, varrónőjükkel készíttetik el ruhakölteményeiket.) Egyszerre hízeleg hiúságuknak és bosszantja őket, ha valaki lekoppintja stílusukat. Ösztönös érzékük van ahhoz, hogy trendeket diktáljanak – nem csak a divat területén.

Esetleges öltözködésbeli melléfogásaik általában egyéniségük túlzott hangsúlyozásából, a feltűnéskeltésből, vagy az önkritika hiányából adódnak. (A típus diszharmonikus változatai pl, ha jelentős súlyfölöslegük van, azzal nyugtatgathatják magukat, hogy csak nagy felületen szépek vagy a tükör gonosz, így a legelőnytelenebb – mondjuk vízszintesen csíkozott holmikat is képesek magukra ölteni. Az öregedés gondolatával nehezen megbarátkozó tüzes jegy azt sem mindig képes elfogadni, hogy eljárt felette az idő, így ötven-hatvan évesen is megpróbál huszonévesnek látszani. Ezt annyira túltolhatja, hogy akár önmaga karikatúrájává is válhat. A dolognak köze nincs ahhoz az adottsághoz, amikor valaki középkorúan, vagy kimondottan idősen is megőrzi fiatalosságát. Az erre való képesség egyenes arányban van az egyén szellemi fejlettségével. A megöregedni nem tudás, a biológiai folyamatokkal, természetes életciklusokkal és azok speciális feladataival való szembe-menés éppen ennek az ellenkezőjéről tanúskodik, és nagyon gyakori csapdája a diszharmonikus Oroszlán, Mérleg karaktereknek. (Természetesen a képlet más tényezői is utalhatnak rá). Az önreflexió ilyen fokú hiányának persze nem csak az öltözködés területén lehetnek tragikomikus következményei.

Madonna túltolta…:-) Az 58 esztendős sztár beégése a 2015 áprilisi Coachella fesztiválon bejárta a világsajtót. Madonna még mindig igyekszik úgy élni, mintha a húszas éveiben járna, de azért sokaknak feltűnik, hogy már nem hamvasan fiatal. Legalábbis Drake-nek egészen furcsa élményei voltak ezzel kapcsolatban, amint azt felvételek is bizonyítják. (Femina)

Noha rengeteg eszközük van önbizalmuk felturbózására, az Oroszlán Vénusszal rendelkezők folyamatosan igénylik a külső megerősítést: személyiségük ellenállhatatlan. (Ez, hacsak a képlet más tényezői nem utalnak az ellenkezőjére, férfiak esetében is így van). Gyakran nagyon fotogének, jó előadói képességgel, színészi adottságokkal rendelkeznek, ezért a színpadon, mozivásznon is megállják helyüket.

Szó szerint (majdnem) mindenre képesek, hogy a figyelem központjába kerüljenek és tetszést arassanak. Jó esetben ezt tehetségükkel, eredetiségükkel, minőségi teljesítményükkel vívják ki, kevésbé szerencsés, ha sztárallűrjeik, arrogáns, pazarló életstílusuk miatt kerülnek folyamatosan a vezérhírekbe. ( A szintén Oroszlán Vénusszal rendelkező Madonna, akinek más bolygói is ebben a jegyben állnak a kettő sajátos keveréke. Esetében annak is tanúi lehetünk, hogyan megy a ripacskodás, feltűnési viszketegség, megöregedni nem tudás az egyébként figyelemreméltó alkotói életmű rovására.)

Az anyagiak

Mivel biztos abban, hogy alanyi jogon a leges-legjobb jár neki, az Oroszlán Vénusz tulajdonosnak ösztönös érzéke van ahhoz, hogy ezt be is vonzza a külvilágból. De nem csupán saját magát halmozza el minden földi jóval, hanem azokat is, akiket szeret, akik lojálisak hozzá, folyamatosan biztosítják nagyszerűségéről, illetve gondoskodnak arról, hogy jól érezze magát. Általában nagyon nagyvonalú. Ha körülményei megengedik, bőkezű mecénás, aki oktatási, kulturális célokat támogat, illetve minden más olyan projektet, amely szívügye. Ő az, aki busás borravalókat hagy olyan helyeken, ahol első osztályú kiszolgálásban részesült, tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok önmegvalósítását segíti, egyszersmind azonban szórakozásra, szerencsejátékokra is vagyonokat herdálhat el.

Harmonikus változatánál a jólétre, függetlenségre való igénye kreatív hajlamokkal, vállalkozószellemmel, egészséges kockázatvállalási kedvvel is párosul, így sok vállalkozót, szabadúszót találhatunk körükben. Sokan közülük saját alkotásaikat, vagy szolgáltatásaikat (pl. tánciskola, színitanoda, design, reklám – ügynökség, stúdió, showműsorok, rendezvények programjai, stb.) értékesítik. Ez a képességük már egész fiatalon megmutatkozhat.

A típus diszharmonikus változatainál korántsem annyira magától értetődő, hogy a nagy elvárásokért cserében nyújtaniuk is kellene valamit. És míg a szintén a jegy uralma alatt álló macskáknál kimondottan cuki, amint egész viselkedésükkel azt kommunikálják, „érezd megtiszteltetésnek, hogy kiszolgálhatsz”, ha szívszerelmednél vagy valamelyik barátodnál, szülődnél, csemetédnél, testvérednél, főnöködnél tapasztalsz ilyen viselkedést, egész más asszociációid támadnak.

Hogy finoman fogalmazzunk, az Oroszlán Vénusz nem kimondottan takarékos típus. Harmonikus változata alkotó tevékenységből, vállalkozásából finanszírozza költségeit. Kevésbé jó a helyzet, amikor imádja a luxuscikkeket, no meg saját magát is, így ha valami megtetszik neki, inkább anyagi lehetőségeit meghaladó adósságokba bonyolódik, semhogy le kelljen mondania a megkívánt holmiról.

Mint a tüzes jegyeknek általában, neki is fontos a becsület, az őszinteség, viszont túláradó önbizalmában hajlamos lehet feltételezni: neki sokkal több jár, mint másoknak. Ezért nem kell megszorulnia, elég ha csak épp szüksége van valamire, amire pillanatnyilag nem futja költségvetéséből,  könnyen kér kölcsön akár nagy tételeket is. Szentül meg van róla ugyanis győződve, hogy hamarosan úgyis megadja, sőt rövidesen akár a sokszorosát is megkeresheti az eltapsolt összegeknek. Jó esetben ez sikerül is, ha azonban nem válnak be számításai, nagy slamasztikába kerülhet. További problémák forrása lehet, ha kitűnő anyagi helyzete rossz emberismerettel párosul. Ilyenkor szélhámosok áldozatává válhat – különösen a talpnyaló udvaroncok okozhatnak sok kárt neki.Az Oroszlán Vénusz tranzitként

Az extrovertált és társaságkedvelő Oroszlán Vénusz a külvilág pozitív visszajelzéseiből meríti önbizalmát, így hatása alatt mindannyian jobban sóvárgunk a sikerre és elismerésre, mint általában. A dicséretek, az elismerés, a szenvedélyes érzelemnyilvánítások ebben az időszakban nélkülözhetetlenek önbecsülésünkhöz. A szokásosnál nagyobb igényünk van a romantikára (nem baj, ha drámai elemekkel fűszerezve), szórakozásra, nyilvános tevékenységekre, kreatív önkifejezésre.

Ha egyidejűleg erőpróbáló bolygóhatások is érvényesülnek, a Vénusz Oroszlánban haladásának időszaka viharos románcok mellett harcokat és viszályokat is tartogathat. Ezek sokféleképpen megnyilvánulhatnak: a szerelmi vetélytársak közötti, esetenként akár tettlegességig is fajuló nézeteltérések, a presztízsharc (az egészséges önérzet és a hiúság ugyanarról a tőről fakad) különböző formái, harc az irányítás, a dominancia megtartásáért vagy annak átvételéért akár állami, nagyvállalati szinteken is, vagy olyan kegyetlen vérfürdők, amelyekből eddig is túlságosan sokat láttunk.

E tranzit során, jó esetben kapcsolataink, társasági életünk, hobbiink, alkotó -és művészi tevékenységek révén, szórakozás, a bennünk élő gyermek táplálása, belső tüzünknek megfelelő kifejeződési formákat találva mélyíthetjük önismeretünket és visszaállíthatjuk önbecsülésünket, szívünk igazságainak megfelelően alakítjuk át életünket, kellemes flörtökbe bonyolódhatunk.

Kevésbé szerencsés, ha mások színjátékának statisztájává válunk, felesleges érzelmi tűzijátékokkal aprózzuk el kreatív energiáinkat (az Oroszlán túl is dramatizálhatja a dolgokat és rögeszmésen egocentrikussá is válhat), elfecséreljük tartalékainkat. A szóba jöhető sokféle forgatókönyv közös vonása, hogy az anyagiak felelőtlen kezelésének nagyon komoly következményei lehetnek, ha egyidejűleg tartós erőpróbáló bolygóhatások is érvényesülnek (pl. Szaturnusz, Uránusz, Neptun, Plútó – fényszögek).
 

Kapcsolódó

Valóban szereted magad?

A tűz elem és a tüzes típus

Nap és kreativitás a horoszkópban

Az Oroszlán (Liz Greene)

Az oroszlán szimbolikája

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!