Újhold az Ikrekben 2018

Képlékeny helyzetek

 

A június 13 -i újhold az Ikrek 22°44′ -án születik meg, helyi idő szerint 21 h 43′ – kor. Az Ikrek egyebek mellett a tanulás, tájékozódás, információcsere, a kommunikáció különböző formáinak a jegye. A benne uralkodó bolygóhoz, a Merkúrhoz hasonlóan kapcsolatban állhat utazásokkal, kereskedelemmel, az ismeretszerzés különböző típusaival, a társas érintkezés formáival is. Egy Ikrekben létrejövő újhold új kezdeteket jelezhet ezeken a területeken, ezeket a témákat illetően. (Az újholdképlet más tényezői ill. az elmúlt hetek eseményei arra utalnak, hogy ezek a késztetések valamilyen nyomás hatására jelentkezhetnek.)

A jelenlegi újhold sokféle hatást ötvöz magában. Az Ikrek egyébként is váltakozó álláspontokat képvisel, a Hold érzelmi változékonysága pedig szintén közismert. Az ellentétes irányultságú tendenciákat vagy sikerül összehangolni, megteremtve az előttünk álló időszak kezeléséhez nélkülözhetetlen, dinamikus egyensúlyt, vagy pedig az energia szétforgácsolódása, zsákutcák fenyegetnek. Ezekre a lehetőségekre és kockázatokra az újholdképlet több eleme is utal. A jó hír, hogy ennél a holdhelyzetnél viszonylag könnyen érzékelhető, mi van a levegőben és képesek lehetünk alkalmazkodni a változásokhoz.

Az újhold az ekliptika csillagokban leggazdagabb részén jön létre, nyolc állócsillaggal képezve együttállást (Ikrek 21°11′- Bellatrix (Orion), Ikrek 22°06′ – Capella (Auriga), Ikrek 22°24′ – Phact (Galamb), Ikrek 22°39′ Mintaka (Orion -öv), Ikrek 22°49′ El Nath (Bika), Ikrek 23°13′, Ensis (Orion -öv), Ikrek 23°42′ Alnilam (Orion – öv),Ikrek 25°01′ Al Hecka (Bika). Ezek közül a Capella és az El – Nath hatása érvényesül a legerősebben.

A Capella 1-es méretű fehér csillag az Auriga kezében levő kecske testében. Ptolemaios szerint Mars és Merkúr, Alvidas szerint Merkúr és Hold, mások szerint Merkúr Jupiter és Mars természetű. A régi idők asztrológusai becsületet, barátok támogatását, szerencsés utazásokat, tudásszomjat társítottak ehhez az állócsillaghoz, véleményük szerint azonban alacsonyabb tudatossági szinten a az információéhség szenzációhajhász kíváncsisággá torzul. Az újholddal együtt álló Capella azonban nyughatatlanná, veszekedőssé, változékonnyá is tehet. (Vivianne Robson : Állócsillagok, 104 old).

Az El Nath 2-es méretű, fehér sugárzó és halványszürke kettős csillag a Bika északi szarvának a csúcsán. Mars és Merkúr természetű. Alapvetően jótékony hatású állócsillagnak tekintik, amely „szerencsét hoz, hírnevet, pártatlanságot a jó és rossz iránt”, árnyoldalai azonban veszekedések, viták formájában mutatkozhatnak meg. (Vivianne Robson : Állócsillagok 113 old.)

Bár nem egzakt, az újhold és a Neptun közötti távolodó kvadrát fokozhatja  a zűrzavarra, félreértésekre utaló tendenciákat. (bővebben: Álom és valóság összehangolása)

A fantázia meglódul, a gondolkodási folyamatok csapongóvá válhatnak. Az élénk képzelet és a gyors váltásra való képesség jól jöhet, hiszen többféle stratégiát kell összehangolni. Persze, az Ikreknek része a trükkmester archetípusa is, ezért a sötét ikertestvér is felszínre bukkanhat kétszínű és trükkös magatartásformák, csalók, hazudozók, tolvajok alakjában. Ha azonban megőrizzük éberségünket és nekünk is ugyanolyan gyorsan jár az eszünk, mint nekik, nem fognak kifogni rajtunk. (Ugyanez a magatartásforma segít kezelni saját önáltató, valóságelhárító mintáinkat is).

A legnagyobb problémát az okozza, hogy komoly döntéshelyzetek, sorsfordulók előtt állunk, miközben lehetőségek kavalkádja tűnik fel a láthatáron. Ezek között vannak helyes irányok és zsákutcák is – a különbség azonban nem vehető azonnal észre. És még az életképes alternatívák között sem könnyű eligazodni. Nem csak azért, mert mindegyik hagy némi kívánnivalót maga után, hanem azért is, mert a túl sok párhuzamos projekt elindítása több lábon állás helyett az erők szétforgácsolását eredményezheti.

A május 25-én bepontosult, de egész nyáron át ható Neptun – Jupiter trigon segíthet ráérezni a helyes arányokra és ösvényekre. A helyzetet bonyolítja, hogy hosszú távra berendezkedni, előre kalkulálni nem lehet: a váratlan, anyagilag, érzelmileg egyaránt kihívást jelentő változások, az ezekre való érdemi reagálás korlátozott lehetősége az egész nyárra jellemző lehet. Saját túlzásaink ugyanannyi fejfájást okozhatnak, mint a környezetünkből érkező szélsőséges reakciók. ( Mars, Uránusz, Vénusz erőpróbáló kapcsolatai).Az újhold Bak Plútóval képezett kvinkunxa szintén nem egzakt, de befolyása nem elhanyagolható. Az Ikrek és a Bak minőség összehangolása komoly feladvány, de nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz. A Bak sokkal módszeresebben, tervszerűbben, türelmesebben közelíti meg a dolgokat, mint az Ikrek. Világos stratégiát alkalmaz és akár hosszú éveken át képes keményen dolgozni azért, hogy kitűzött céljait megvalósítsa. Az Ikrek kíváncsisága, rugalmassága, alkalmazkodóképessége és kommunikációs készségei révén érvényesül. A Bakkal ellentétben nem tart ki a nehéz időszakokban. Ha úgy érzi, megrekedt, tovalibben, hogy érdekesebb, könnyedebb témákat keressen. Ez általában sikerül neki, a jelenlegi időszakban azonban – a teljes nyarat beleértve – „stratégiája” még nagyobb energiaveszteséget, még több bonyodalmat eredményezhet. A jegyre jellemző felelőtlenség, felületesség, figyelmetlenség tovább fokozhatja a problémát.

Más természetű, de legalább ilyen súlyos gondokat okozhat a Bak rugalmatlansága, túlbiztosítási kényszere, az életszerűtlen szabályokhoz való ragaszkodása is. Az Ikrek típusú könnyedség, irányváltásra való hajlandóság, a tekintélyelvűséget egészséges módon való megkérdőjelező hajlam nagy áldás lehet ilyenkor, akárcsak a humorérzék.

A szóba jöhető lehetőségek közül kiválasztani a legjobb alternatívákat, megvalósítani őket a gyakorlatban, szilárd struktúrákat kialakítani, egyszersmind nyitottnak lenni a változásokra, az időt álló értékek megőrzésére törekedni, egyszersmind tudatában lenni, hogy ez nem a hosszú távra tervezés ideje, az újhold- képlet által jelzett nagy kihívások közé tartoznak.

 

kapcsolódó

 

Júniusi előrejelzés

Vontatott, lassú nyár

Álom és valóság összehangolása

Tévedni emberi dolog, de nem muszáj

A hazugság testnyelve

Mars- Uránusz kvadrát

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!