Telihold a Bakban, július 9: legmélyebb titkaink

A július 9-i telihold bp. idő szerint reggel 6:06 -kor született meg a Bak 17°09′-en. Mint többször szó volt róla, a teliholdak az újholdnál elkezdődött folyamatok betetőzéseit, valamilyen folyamat csúcspontját, kiteljesedését jelképezik az asztrológiában. Mivel a jelenlegi a nyári napforduló utáni első telihold, jelzi azt az útszakaszt is, aminek a tavaszi napéjegyenlőség óta eltelt három hónap alatt a végére értünk, egyszersmind megvilágítja előttünk a lehetséges fejlődés ösvényeit is. 2017 első, az Uránusz – Plútó – Jupiter kardinális T- kvadrátja által uralt negyede sokunk számára a drámai váltások időszaka volt akkor is, ha csak korábbi mulasztásaink, hibás döntéseink bosszulták meg magukat. Most újabb leltárt készíthetünk: sikerült-e újjáépítkezni a romok felett, mi módon és mennyire pótoltuk veszteségeinket, és miben vallottunk kudarcot, mi az, amit végleg el kell engednünk, milyen elavult struktúrák várnak még porig rombolásra, és melyek a követésre érdemes, életképes irányok.

A számvetést jelentős érzelmi hullámvasutazás kísérheti, hiszen a teliholdak egyszersmind emocionálisan túlfűtött időszakok is. Fokozottan igaz ez a jelenlegire, a telihold-képletben ugyanis az idei év második kardinális T – kvadrátjában résztvevő bolygóké mellett más erőpróbáló fényszögek is érvényesülnek. A Hold együtt áll a Plútóval, a Nap és a Mars konjunkciója pedig jóllehet csak július 26-án, a július 23-i újholdat követően pontosul be, máris erőteljesen érezhető. Értelemszerű, hogy a marsikus hatásoktól a Hold is sérül, és valamennyi említett bolygó kvadrátot képez a Jupiterrel. A teliholdképletben az Uránusz destabilizáló hatásai is érvényesülnek. Mindez intenzív, szenvedélyes, nehezen kontrollálható energiaáramlást jelez. (A most felmerült témák – más formában – a július 23-i újholddal kezdődő ciklus folyamán is terítékre kerülnek)

A Nap – Hold szembenállások (teliholdak) az életünkben ható ellentétpárokra is ráirányítják a figyelmet (pl. értelem és érzelem, tudat és tudattalan, a tényleges igények és a vágyak, hivatás és család, stb.) A belső feszültség és a külső nyomás robbanásveszélyes elegyet képez ilyenkor, amely könnyen eredményezhet konfliktusokat a külvilágban. A tudatosság azonban hozzásegíthet, hogy tárgyilagos és kiegyensúlyozottabb képet kapjunk társulásainkról – ez pedig megkímél attól, hogy a csatakép részeivé váljunk. Most jobban tudatára ébredhetünk a kapcsolatainkban ható dinamikáknak és azoknak az érzelmeknek, eltérő igényeknek, amelyek borulást okoznak. Bár képleteink más és más területein fejti ki hatását, mivel a szembenállás a Bak – Rák tengely mentén jön létre, valamilyen értelemben e princípiumok analógiái kerülnek terítékre. (Bak: karrier, hivatás, egzisztencia, autonómia, autoritás, kompetencia, Rák: otthon, család, érzelmek, múlt, emlékek, stb).

A Hold (érzelmi szféra, érzelmi viszonyulásaink mikéntje, hangulatok, család, anya, gyerekkor, idősebb nők, múlt, stb) együttállást képez a Plútóval. A lélek mélységei, a titkos és tabuk, beleértve a szexualitáshoz fűződőket is, a hatalom gyakorlásának közvetlen és közvetett formái, a szó fizikai értelmében vett és a szimbolikus halál, a túlvilág Hádész birodalmába tartoznak. Mint már többször szó volt róla, plútói princípium megújulást hoz, de csak az után, hogy válságba taszított és porig rombolt. A plútói folyamatok erőteljesek és intenzívek, így ez a telihold (és a következő napok) is annak ígérkeznek. A Plútó – Hold találkozásai olyan mély és intenzív érzéseket hozhatnak felszínre, hogy azok teljesen hatalmukba keríthetnek. Az álmokra ezúttal is érdemes odafigyelni, hiszen jóllehet szokatlanok, felkavarók lehetnek, megszívlelendő igazságokra hívják fel a figyelmet. Belső képeink olyan intenzitással törhetnek napvilágra, hogy nem csupán hangulatunkra lehetnek hatással, hanem akár a külső eseményekre is. Megérzéseink sokkal pontosabban működhetnek, mint általában, egyszersmind azonban rögeszmésekké és paranoiásakká is válhatunk. Ezért minden esetben fontos, hogy benyomásainkat alávessük a valóság próbájának

Ezekben a napokban annak is tudatára ébredhetünk, hogyan érzünk valójában ezzel vagy azzal a témával/ személlyel kapcsolatban, egyszersmind az is kiderülhet, milyen érzéseket táplálnak mások irányunkban. Mivel a Hold és a Plútó a Nappal és a Marssal szembenállást, a Mérleg Jupiterrel pedig kvadrátot képez, ezek a felfedezések meglehetősen felkavarók lehetnek, különösen, ha mi vagy környezetünk görcsösen igyekeztünk megőrizni a látszatot.

Születésnap, részlet a filmból

A család, a múlt, az otthonról hozott minták, elfojtások, titkok és tabuk érintettsége miatt gondosan, akár generációkon át rejtegetett csontvázak is előgurulhatnak a szekrényből. Ilyesmikre főleg az olyan családi összejövetelek, ünnepségek adnak lehetőséget, ahol az idilli látszatok mögött súlyos titkok rejtőznek, a légkört pedig műmosolyok és  álszentség uralja. Tipikusan ilyen jellegű történetet mutat be Thomas Vinterberg Születésnap című filmje. Bár 1998-as alkotásról van szó, a probléma örök. A mozi a hollywoodi filmkészítéssel nyíltan és bátran szembeforduló Dogma mozgalom egyik emblematikus darabja, amely olyan témákat helyezett a középpontba, amikről nem merünk, nem szoktunk beszélni. Megtekintését mindenkinek szívből ajánlom, (ezen a linken érhető el) aki pontos képet akar kapni arról, hogy milyen típusú családi dinamikákat írnak le a teliholdképletben szereplő a formációk.

„Egy, a család tulajdonában lévő hotelben ünnepli hatvanadik születésnapját Helge, a szerető apa szerepében tetszelgő vagyonos üzletember. Sorra érkeznek a rokonok, családtagok, köztük Helge lánya, Helene, s fiai, Michael és Christian. Viszonylag hamar megtudjuk azt is, hogy Christian ikertestvére, Linda nem is olyan rég követett el öngyilkosságot az ünneplés helyszínéül szolgáló hotel egyik szobájában. A kezdeti idill ettől függetlenül elég sokáig kitart, persze pont úgy, ahogy a (nagy)családi összejövetelekről mindannyian ismerjük. A feszengés, az erőltetett mosolygás, s a már felnőtt gyerekek újbóli gyerekké változása mindenki számára ismerősek, ettől aztán úgy érezzük, akár mi is részesei lehetnénk az ünnepségnek.

Ez az érzés aztán elillan, mikor tudomást szerzünk a családi titokról, arról, hogy valójában milyen családfő a nagy tiszteletben tartott Helge. Az igazság egy pohárköszöntő során hangzik el fia, Christian szájából, Helge pedig mindaddig tagadja a súlyos vádakat, míg Helene fel nem olvassa a társaságnak az öngyilkosságba menekülő Linda búcsúlevelét. A vendégek megdöbbennek, a közvetlen családtagok összetörnek, másnap viszont minden megy tovább a maga rendjén, valahogy úgy, ahogy a valóságban is történne.” (Corn and Soda : Kötelező filmek – Születésnap / Festen, 1998)

Természetesen a Születésnapban bemutatottakhoz hasonló, rendkívül traumatikus átélések nem kötelező velejárói a július 9-i teliholdnak. Minél inkább ráhangolódunk a Plútó női archetípusai csoportjához tartozó istennők,  pl. Hekaté, Káli, Selket energiatartományaira, annál nagyobb eséllyel kerüljük el a tragikus tapasztalásokat és tanulunk meg biztonsággal közlekedni mélységeink ösvényein. Sajnálatos módon azonban a keresztény kultúrkörből ezek a sötét/ alvilági istennők kiszorultak vagy „gonosz” címkét kaptak, így egészséges, harmonikus megélésük nem zajlik automatikusan. Az általuk képviselt archetípusok kimunkálása, integrációja komoly és tudatos elméleti felkészülést (mitológia, antropológia, kultúrtörténet, pszichológia ), valamint gyakorlati erőfeszítéseket követel.

Hekaté, a varázslás, a sötétség és az éjszaka istennője. Egyik kedvenc medálom.

Ha eddig elmulasztottuk volna, a július 9 -i telihold kiváló alkalom a tanulás elkezdésére. A folyamatot apróbb külsőségek is segíthetik. Hekaté * energiatartományai irányába pl. a Nagy Istennőt ábrázoló ezüstmedál,  csontékszerek, sötét színek (fekete, méregzöld, sötétkék) viselése, a kommunikációs tevékenységek, társasági élet szüneteltetése, stb. révén nyithatunk  – de ezek természetesen semmiképp nem helyettesítik a belső munkát. A Keresztutak istennője, aki életünk minden elágazásánál ott áll, készen arra, hogy végigkalauzoljon a veszélyes útszakaszokon ha őszinte odaadással fordulunk felé, hókuszpókusz helyett többre értékeli a tényleges erőfeszítéseket. Ez egyébként valamennyi plútói és szaturnikus istenség közös vonása.

Tehát, mint minden Plútó – fényszögnél, az önvizsgálat, az őszinte hajlandóság a saját tudattalan tartalmainkkal való szembesülésre és belső munkára, életfeladatunk tudatos felvállalására, a külső és belső nagytakarítás, rendrakás megváltottabb megélési szintek felé nyit kaput. A méregtelenítés fizikai síkon történhet 1– 3 napos léböjt, gyümölcsnap, zöldségnap formájában (Utóbbi esetekben is bőségesen fogyasszunk folyadékot, lehetőleg gyógyteákat.) A meditáció, jóga, tai chi szintén ideális tevékenységek, ezeknél intenzívebb fizikai mozgás (amennyiben nem böjtölünk) pedig azért ajánlott, mert a Nappal laza együttállást képező Mars olyan energiatöltetet jelez, amelyet ajánlott valamilyen tudatos erőkifejtéssel levezetni, ha meg akarjuk előzni a robbanást. (Eközben természetesen legyünk tekintettel arra is, hogy a Nap/Mars/Plútó erőpróbáló fényszögek rendkívül balesetveszélyesek is. Ebben az esetben ez fokozottan igaz, hiszen a Jupiterrel képezett kvadrátjaik miatt sokkal könnyebb túlzásokba esni, a közelben levő Uránusz pedig még nehezebben ellenőrizhetővé teszi a folyamatokat.

Mivel oppozíciókról van szó, a belső ellentéteket a külvilágba vetítve, társas kapcsolatainkon keresztül tapasztalhatjuk meg. Nagyfokú óvatosság javallott, ugyanis mi is, környezetünk is hajlamos indulatosan reagálni. Ártalmatlan ügyekből is lehetnek nagy, akár fizikai erőszakig fajuló konfliktusok, támadásra dühödt visszavágás a reakció – így nem biztos, hogy ezek a napok a legalkalmasabbak a vitás kérdések tisztázására. Az erőszakos bűncselekmények, súlyos balesetek, természeti katasztrófák is gyakoribbak, mint általában. A nagyvilágban is erőszakhullám söpörhet végig: terrorakciók, merényletek, sok áldozatot követelő hadműveletek, az erődemonstrációk különböző formái -így külső kihívások keresése helyett inkább belső labirintusjárással töltsük a következő napokat.

 

Kapcsolódó:

 

Július 10: Nap – Plútó szembenállás. Mi és az árnyékunk

Júliusi előrejelzés

Viharos napok jönnek (újabb kardinális T kvadrát a Rákban haladó Merkúr, Mars, Nap, a Bak Plútó és a Mérleg Jupiter között)

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? ( Mérleg Jupiter, Bak Plútó, Kos Uránusz közötti kardinális T- kvadrát, 2016 vége, 2017 első negyede)

2017: Káli istennő éve ?

A Plútó archetípusa

A Rák jegy és az agresszió (Dívány)

 

 

Könyvajánló

 

A keresztény kultúrkörből kiszorult női archetípusokról – és ennek a kollektív és az egyéni női pszichére gyakorolt romboló hatásáról ld:

Clarissa Pinkola Estées: Farkasokkal futó asszonyok

Eric Neumann: A Nagy Anya

Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők

Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő idősödő istennők

 

Megj:

Hekaté * : természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ha azokat az ókori analógiákat nézzük, amelyek az újhold, telihold, fogyó hold aspektusának egy egy istennőt feleltettek meg, Hekaté a fogyó holdéhoz tartozik és egy “öreg” női energiaformát képvisel. Jelen helyzetben azonban, az erőteljes plútói és szaturnuszi befolyás miatt a telihold ellenére is kézenfekvő az analógia.

Cikk:  Hekaté, a mágia istennője

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!