Viharos napok jönnek: újabb kardinális T -kvadrát

Június végén – július elején újra aktiválódik régi ismerősünk, a kardinális T -kvadrát. A téli hónapokhoz képest új elemekkel gazdagodik a kép: a Rák jegy érintettsége miatt a családdal, otthonnal, szülőfölddel, hagyományokkal, emlékekkel kapcsolatos témák kavarják fel az eddig sem csendes vizeket. A paletta változatos: az ilyenkor szokásos költözésektől, lakásfelújítástól, nyári nagytakarítástól kezdve a családot érintő erőszakos eseményeken át ( szélsőséges esetekben akár tettlegességig is fajuló veszekedés, az otthon elvesztése, stb) egészen a tömegek életterét pusztulással fenyegető háborúkig sok minden belefér. Nagy nyári viharok a szó konkrét értelmében is lehetségesek.

Hogy ki milyen formában éli át az eseményeket a személyi horoszkóp adottságai mellett ezúttal is nagymértékben függ a tudatossági szinttől. A kardinális jegyek képviselői (Rák, Bak, Kos, Mérleg), különösen azok, akiknek a jegyek 14 – 20 °- án állnak bolygók, másoknál intenzívebben élik meg ezeket a tranzitokat. (Természetesen mindenki más is érintenek, hiszen a Kos, Rák, Mérleg és Bak – hatások minden horoszkópban érvényesülnek valamilyen életterületen (házban). Az események a 2013 nyarán átéltekre emlékeztethetnek. Ezekben a napokban a nagyvilág is felbolydul, és a Rák újhold idején aktuálissá vált témák ilyen vagy olyan formában egész nyáron terítéken lesznek, hiszen július 6-tól a hónap közepéig a Nap is T-kvadrát szereplőjévé válik, a Vénusz vesszőfutása pedig egybeesik az augusztusi eklipszekkel.)

T kvadrát nagyon erős, két kvadrátból és egy szembenállásból álló formáció, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk. Mivel a bolygók kardinális jegyekben állnak, (Mars, Merkúr a Rákban, Plútó a Bakban, Jupiter a Mérlegben) mely minőség a kezdetekkel, kezdeményezéssel hozható összefüggésbe. Így tehát valószínűsíthető, hogy nagyon dinamikus folyamatokról van szó; a változások és irányváltások stresszesen, nagy nyomás hatására, olykor egyik napról a másikra történnek.

Jó esetben ily módon idővel új, kedvező megoldásokra találunk, komoly fejlődésen megyünk keresztül, eredményesen hajtjuk végre azt a bizonyos régóta esedékes nagy ugrást. Kedvezőtlenebb helyzetben az ellentétes irányú késztetések hatására hol ezt akarjuk elemi erővel hol azt, így végül semmit sem csinálunk végig, a dolgok kicsúsznak a kezeink közül és annyira elfajulnak, hogy csak kapkodjuk a fejünket: hogy is jutottunk el idáig.

Ezekben a napokban még a legjobb forgatókönyvek esetén is sok stresszre, súrlódásra lehet számítani. Ha épp most kell konfrontálódnunk másokkal, jó ha felkészülünk az erőteljes (és érzelmektől átszínezett visszavágásokra). A racionális érveknél, gyakorlati szempontoknál az álmokkal, belső képekkel való munka (pl. ilyen jellegű kreatív tevékenység) most hatékonyabban oldja a feszültséget.

Az eddig sem túl békés légkör tovább forrósodik június 28 -án, amikor a Merkúr a Rák 15°-án együttállást képez a Marssal. A Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak – már amennyiben az ingerültség, düh nem veszi át az irányítást. Ez a formáció nem csupán vitatkozókedvűvé tesz, hanem a balesetek veszélyét is megnöveli.

Ezekben a napokban a cselekvést erőteljes érzelmi motivációk színezik át, mi is, környezetünk is hajlamos az irracionális, elfogult reakciókra. Ha eddig racionális megfontolásokból úgy is láttuk, jobb megtartanunk magunknak mondanivalónkat, most sokkal nehezebb lakatot tennünk a szánkra. Szerencsés esetben intuíciónknak köszönhetően kristálytisztán érzékeljük milyen is a helyzet valójában – bajban vagyunk azonban, ha szempontjainkat racionális indokokkal kell alátámasztanunk. A zsigeri impulzusok hatására sokkal jobb döntéseket is hozhatunk, mint ha túlagyalnák a dolgokat, az érzelmi hullámvasutazás azonban több hónap vagy év fáradozását is romba döntheti. A hangulatok és az energiaállapotok változása miatt szintén nem könnyű következetesnek maradni.

Az otthon tűzfészekké válhat, kísérteni kezdhet a múlt: egy családtag/ emlék felbukkanása fájdalmas gyerekkori élményeket hozhat felszínre. Ez jó esetben az otthoni minták tudatosítását vonja maga után, amely egyszersmind átalakításuk kezdetét is jelentheti. Szélsőséges esetben a destruktív hozzátartozókkal (akár a legközelebbiekkel is, pl. szülők, testvérek) való végleges szakítás és a tartós térbeli eltávolodás (pl. költözés, minél messzebb, annál jobb, akár más városba, országba is) az egyetlen egészséges megoldás. A rágódás, újabb, sehova nem vezető interakciókba bonyolódni „mérgező” (bővebben Susan Forward: Mérgező szülők, Mérgező anyósok és apósok) családtagokkal a kevésbé szerencsés forgatókönyvek közé tartozik.

Más jellegű kapcsolatokban is sokféle elfojtott düh, frusztráció kerülhet felszínre. Az ilyen intenzív reakciók valós igényekre és szükségletekre irányítják rá a figyelmet, más kérdés azonban, hogy milyen formában kezeljük őket. Néhány nap kivárás, mérlegelés, a legalkalmasabb megélési forma keresése rengeteg sérüléstől ment meg bennünket is, környezetünket is.

A feszültség tovább fokozódik június 29-én, amikor a Merkúr farkasszemet néz a Plútóval. Ez a tranzit a szokásosnál szokásosnál jobban kiszolgáltat környezetünk rögeszméinek, de nekünk is lehetnek megszállott pillanataink. A mindent elárasztó propaganda hatására nehéz eldönteni, melyik félnek van igaza. Valószínűleg valamennyi érintett manipulál az információval: a klasszikus „ jó hősök – negatív hősök” szereposztás már réges – régóta nem működik.

Ahelyett tehát, hogy megnyerhetetlen világnézeti és ideológiai csatákba bonyolódnánk, sokkal messzebbre vezet, ha saját belső igazságaink keresésére indulunk. Ez a tranzit ugyanis lélekbúvárkodásra is ideális: ha elkerüljük a terméketlen önmarcangolás csapdáit és ehelyett őszintén szembenézünk magunkkal, sok mindent megtudhatunk mélyebb motivációinkról, a kapcsolatainkat működtető mintákról. Intuíciónk felerősödik, így könnyebben ráérezhetünk, mit várhatunk környezetünktől, mi a következő lépés, hogy kezeljük ezt vagy azt a szitut vagy életünk adott szereplőit. Álmaink is értékes információval szolgálhatnak e témákkal kapcsolatban. A fényszög, legpozitívabb megnyilvánulási formájában arra sarkallhat, hogy górcső alá vegyük társulásainkat (párunkkal, hozzátartozóinkkal, kollégákkal, felettesekkel való viszonyok elsősorban). A felszín alatti folyamatok felismerése mélyreható, pozitív átalakulásokat eredményezhet. Persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszadalmas, gyakran kimondottan fájdalmas és ijesztő belső munka eredményeként, amihez talán szakember segítsége is szükséges.

Sok esetben jelenthet problémát, hogyan kapcsoljuk össze a tényekkel a megérzéseinket. Hiszen meglehet, valóban paranoid képzetek áldozatául estünk (főleg, ha érzelmi feszültségünket túlevéssel, alkohollal, drogokkal, vagy más kémiai módszerekkel tompítjuk), de ugyanennyire jól érzékelhetjük azt is, ha a valóság legvadabb elképzeléseinket is felülmúlja. S ilyenkor, akár akarjuk, akár nem, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csontvázak kiguruljanak a szekrényből.

Július 2-án, amikor a Mars is egzakt szembenállást képez a Plútóval, a feszültségek eszkalálódhatnak.  A bemutatott fényszögek befolyása ezúttal sem elszigetelten, hanem egyidejűleg érvényesül június utolsó- és július első napjaiban. Jelen esetben tehát egy hármas hatást kell figyelembe venni. A kommunikáció (Merkúr) és a harc (Mars) princípiumának találkozása már önmagában is puskaporossá teszi a légkört, heves szócsatákra, elhamarkodott reakciókra ugyanúgy hajlamosíthat, mint jó időzítésű, gyors és hatékony megoldásokra. A Plútó, az alvilág ura tovább fokozza az ellentéteket és az intenzitást. A már eddig sem könnyen kezelhető konfliktushelyzetek kiéleződnek, a győztes mindent visz, a vesztes mindent elveszít.

A Rákban álló bolygókat érintő feszült Uránusz ( a Merkúr – Uránusz kvadrát július 5-én, a Mars – Uránusz kvadrát pedig július 28-án pontosul be) és Plútó hatások arra is utalhatnak, hogy nem szokványos kapcsolati problémákról van szó. Olyan helyzetek is felmerülhetnek, amikor egy talán fizikailag is bántalmazó/ manipulatív kapcsolatból kell kiutat találni, egy ilyen szitu kellős közepén eltöprengeni – különösen, ha ismétlődő élethelyzetről van szó – miért is vonzzuk ezt be újra meg újra. Pl.  egy különösen fájdalmas szakításból próbálunk regenerálódni, családi erőszak áldozatai vagyunk vagy ilyet tapasztalunk a környezetünkben – így pedig sürgősen közbe kell lépnünk. Az elügyetlenkedett beavatkozás azonban magunkat, másokat is bajba sodorhat, a segítő szándék pedig többet árt mint használ, ha a probléma megoldása helyett még nagyobb indulatokat kelt)

Mars – Merkúr- Plútó trió jelezte szócsaták során ugyanis a partnerek egymás legérzékenyebb pontjait találják telibe, manipulációval, a zsarolás, megfélemlítés különféle formáival , a pszichológiai hadviselés eszközeivel érik el céljukat. Kiélezett helyzetben egyszer csak ráeszmélünk, magunkra maradtunk, a küzdelmet túlerővel szemben, fegyvertelenül, eszköztelenül kell megvívni. Attól függően, hogy hogy áll a Plútó a horoszkópunkban, hol több, hol kevesebb sikerrel. (l. A Plútó archetípusaPróbatételek életre- halálra)


Helyesen kezelve ez a robbanékony energiát, a heves viták építő jelleget ölthetnek , az érdekellentétek pedig egy magasabb szinten egyenlítődnek ki. Erre azonban jelen bolygóállások mellett meglehetősen kevés az esély: a tárgyalások defenzíven, a gyanakvás légkörétől áthatva zajlanak, a felek pedig nyomás gyakorlással, egymás sakkban tartásával igyekeznek eredményeket elérni.

 

Kapcsolódó:

 

Júniusi előrejelzés

Mit mond a Tarot a Rák újholdról ?

 Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? (2017 kardinális T -kvadrát,  január – április, Jupiter – Plútó – Uránusz)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!