Váratlan látogatók | Jonathan Flanery

Fontos cikk az üstökösök, nóvák és meteorrajok asztrológiai jelentőségéről és értelmezéséről Deborah Houlding oktatóplaformjáról, a Skyskriptről. Hasznos támpontokat adhat a 2024 tavaszi 12P/Pons Brooks üstökös és az Északi Koronában feltűnő T CrB szupernóva üzeneteinek megfejtéséhez, meg persze az előző/ jövőbeli égi látogatókéhoz is. A hasonló cikkek megírása és lefordítása is igen munkaigényes, ezért kérlek, kizárólag a források megjelölésével oszd meg. Azaz: egyaránt tüntesd fel a blogomon elérhető fordítás linkjét, és a Skyscripten levő, angol nyelvű Jonathan Flanery – publikációét is.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Az üstökösök befolyásának elmélete

A történelem számos égi jelet tart számon, és az üstökösök ragyogó meteorrajokkal ajándékoznak meg bennünket. Sokat tudunk e jelenségek mögött meghúzódó fizikai és csillagászati adatokról, de asztrológiai és filozófiai jelentőségüket általában kevésbé ismerjük. Legtöbben csupán égi fényjátékot látnak bennük. Egyesek számára félelem és rettegés forrásai. Az asztrológusok számára közelgő változások és események hírnökei. Néhány időszakos üstököst és rendszeres meteorzáport leszámítva ezek a jelenségek váratlanok, így mi, asztrológusok legtöbbször nem tudjuk pontosan értelmezni őket, hacsak nem utólag.
Az ókori görögöknek volt módszerük arra, hogy belépésük alapján előrejelezzék hatásukat, és színük, formájuk alapján voltak elképzeléseik jelentőségükről, de az ő asztrológiájuk és csillagászatuk szabad szemmel végzett megfigyeléseken alapult, a miénkénél sokkal kevésbé szennyezett és éjszakai fényektől mentes viszonyok között. A légkör minden bizonnyal szerepet játszott megfigyeléseikben és értelmezéseikben. A görögök és a későbbi tradicionális középkori és reneszánsz asztrológusok teljesen rosszindulatúnak tartották őket. Ugyanezek az asztrológusok úgy vélték, hogy az üstökösök és más égi jelek a szublunáris szféra tünékeny jelenségei. A Föld és a Hold közötti térben megnyilvánuló Logosz idézi elő ezeket az eseményeket, hogy büntessen vagy (nagyon ritkán) segítsen bennünket. Az ő égi modelljükben a Hold szféráján túl nem történik változás, kivéve a bolygók mozgását. Az üstökösök hatásainak a periódusuk 1/8-áig kellett volna tartaniuk (a régiek számára valószínűleg ez lett volna a láthatóságuk ideje), és akkor kezdődtek el igazán, amikor a Nap vagy a Mars áthalad azon a ponton, ahol a legközelebb kerülnek a Naphoz (a perihéliumon). Megjelenésüket emberek, állatok és az időjárás zavarai jelezték. Az üstökösök ezután szétsugározták jó vagy rossz hatásukat – általában rosszat -, és gyakran egy-egy ágens felemelkedését jelezték. Ez az ügynök lehetett hadvezér, de az üstökös helyzetétől függően mutathatott vallási vezetőt, reformert vagy nagy kereskedőt is.A Kuiper-öv és az Oort – felhő, William Crochot, Wikimedia

A modern csillagászok szerint az üstökösök az alábbi három hely valamelyikéről érkeznek: 1) a Jupiter környékéről, 2) a Neptunusz pályája által határolt Kuiper-övből , vagy 3) az Oort-felhőnek  nevezett környező szférából. A Jupiter környékéről származó üstökösök többsége valójában a másik két régióból származik, és a Jupiter fogta be őket. Ezek újrahasznosított üzenetek. Pályájukat a Jupiter óriás rendszere módosította, és egy szűkebb Nap-Jupiter pályán stabilizálódtak. Ez fontos tulajdonság, mivel a Jupiter megvéd bennünket az intenzívebb bombázástól. Ily módon ő  valóban Nagy Jótevő, és ráadásul egy “majdnem – csillag”. Az üstökösök a gravitációs erő mintázatának zavara miatt záporoznak, vagyis inkább csepegnek a belső rendszer felé a származási régióikban. Természetesen e zavart keltő energia egy részét magukkal hozzák a belső rendszerbe. A közeledő üstökösökre jellemző zavarok tipikus mintázatai első látható megjelenésüktől a perihéliumig tartó időszakban jelentkeznek. Zavarok tapasztalhatók az emberek, állatok viselkedésében és az időjárásban. A látható megjelenésre kiszámított horoszkóp mutatja meg e zavarok természetét, a jegy pedig, amelyben feltűnnek, pedig azt, hogy hol keressük őket.
A modern csillagászatból származó másik információ hogy az üstökösök, különösen a Plútón túli Oort-felhőben lévők, olyan anyagot tartalmaznak, amely a Naprendszer kialakulásakor is jelen volt, és közvetlenebbül ki vannak téve az állócsillagok fényének. A Kuiper-öv egy korong alakú régió, amely 30 és 1000 AU között húzódik (egy AU a Föld és a Nap közötti távolság, amelyet a fénynek 8 percbe telik áthaladni), a Jupiter körülbelül 5 AU-ra van a Naptól, az Oort-felhő pedig 6000 és 20 000 AU között húzódik egy Naprendszer körüli, nagyjából gömb alakú területen. A 200 éves vagy annál rövidebb keringési idejű üstökösöket “rövidperiódusúnak”  tekintjük, és a Kuiper-övből vagy közelebbről származnak, a 200 év[es keringési időnél] jóval hosszabb periódusú üstökösök pedig az Oort-felhőből érkeznek. Az ókori kínaiak az üstökösökről és más előjelekről azt tartották, hogy a hírnökök három osztályába sorolhatók. Az Oort-felhőből érkezők az állócsillagoktól, vagy ( megintcsak az ókori kínaiak elképzelése szerint) az égi hatalom székhelyeiről, a mennyei királyság fejedelemségeiből hoznak üzeneteket és rendelkezéseket. Sok ilyen üstökösnek van többezer éves periódusa. A Kuiper-övből származó, 200 évnél hosszabb, de 1000 évnél rövidebb időszakúak naprendszerünk láthatatlan bolygóitól hoznak üzeneteket: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó, valamint egy kis állócsillag-hatást is. A nagyon rövid periódusú üstökösök a Jupiter által befogott, újrahasznosított üzenetek, amelyek a Jupiter-rendszer befolyásának egy részét hordozzák, bármilyen eredeti információt tartalmaztak is.

Az üzenet csak akkor ér célba, amikor az üstökös a legközelebb kerül a Naphoz. Ekkor az üzenetet asszimilálja a rendszer. A modern csillagászat szerint a Nap a rendszer létrehozója, a hagyomány szerint pedig királya és uralkodója. Ezeket az új rendeleteket perihélionkor hirdetik ki. A perihélion érzékeny momentum, amelyre az üstökös hatásának vizsgálatakor oda kell figyelni, ugyanis ez az üzenet. Az üzenet megváltoztatja a kereskedelmi és politikai megállapodásokat és új mintázatokba rendezi a szövetségeket – új kapcsolatokat hoz létre.A Kohoutek-üstökös, Wikipedia

A legjobb példa erre a közelmúltbeli Kohoutek üstökös  , amelynek érkezése egybeesett az olajkartell megalakulásával és számos ehhez kapcsolódó válsággal. Ahogyan egy jelentős, a Nyilasban lévő (1973 decemberében 27:42-kor volt a perihélium – ford megj: december 28) üstököstől várható volt, a Kahoutek a nagyvállalatokra, különösen az autóiparra és a nemzetközi kereskedelemre is hatással volt. A Kohoutek az Oort-felhőből érkező látogató volt, és jóllehet nem volt látványos jelenség, látható volt, és befolyása nagyon hosszú ideig érvényesült. Egy nagyon hosszú keringési időszak nyolcada meglehetősen hosszú idő.
Amikor a Mars vagy a Nap áthalad a perihélion helyén, a hatások erőteljesen érződni kezdenek, a rendeleteket végrehajtják, a megállapodások gyökeresen megváltoznak.

Az üstökösök kereskedelmi, pénzügyi és politikai egyezmények átrendeződését jelzik, amelyeket a rendszerben támadt zavar előz meg. Később, a beizzítást követően, amely nem más, mint a Nap vagy a Mars tranzitja, a nyertesek és a vesztesek beazonosíthatókká válnak. Ennek ellenére a hatásokkal még egy ideig számolni kell, a perihélion helye ugyanis még sok éven, időnként évszázadon keresztül érzékeny pont marad. A perihéliumfokot ezt követően érzékeny pontként tartják számon, és a későbbi képleteknél figyelembe veszik. Egy horari vagy születési képlet szignifikátorához kapcsolódó üstökösök mindig jelentősek. Ha fényes üstökös jelenik meg a születési évben, mindenképpen figyelembe kell venni a képlet elemzésekor, és mundánképletekben is mindig hasznosak. Lényegében új kapcsolatokat és új lehetőségeket hozó töréseket jeleznek. Egyesek profitálnak befolyásukból, mások szenvednek tőlük, és vannak, akik szinte észre sem veszik őket ( attól függően, milyen hatással vannak a szignifikátoraikra).

Az üstökösök hatásai először azokon a helyeken és vállalkozásokon jelentkeznek, amelyeket a perihéliumuk jele ural; ezután keressünk hatásokat a négyességekben is. Például a Kohoutek üstökös a Nyilasban érte el perihéliumát. Chile ehhez a jegyhez tartozik, és meg is szenvedte, törvényesen megválasztott kormányának puccsa és elnöke meggyilkolása formájában. Az autóipar megsínylette az üzemanyaghiányt. A Szaúd-Arábia (szintén Nyilas) által vezetett olajkartell tagjai jól jártak. A hatások nem sokkal később a többi változó jegyet is érintették, majd általánosan elterjedtek.

Az ókori görögök előrejelezhetőnek tartották ezeket az ómeneket. Ha egy évben a Mars konjunkciót képezett egy tőle távolabbi bolygóval (a tradicionalisták ezt a Jupiterre és a Szaturnuszra korlátoznák, mások a három láthatatlan planétákkal való együttállásokat is ide sorolnák), és a Mars a tavaszi napéjegyenlőségképlet aszcendensének ura, valamiféle fényes előjelre számíthatunk az égbolton. Ez lokális jóslat, hiszen az ingressz- aszcendens a helyszín függvényében változik, de azért van miből kiindulni. Megfigyeléseim szerint valószínűbb, de nem biztos.
A meteorok  halott üstökösök. A Naprendszerben keringő és a légkörünkbe ütköző maradványaik időszakos fényshowkat rendeznek, és nemegyszer valamilyen helyi árucikk helyi hiányát jelzik. A nóvák  áttöréseket és néha globális paradigmaváltásokat jeleznek. Ilyen például a tudomány és a felfedezés fellendülését jelző 1572-es Nóva, vagy legutóbb a Nóva 1987a, amely egybeesett az internet születésével és a hidegháború végével.
Ne feledjük, hogy a legeredményesebb mundán előrejelzésekhez az előjeleket az érvényben lévő mundánképletekkel összefüggésben kell vizsgálni, például a jelenlegi ingresszel és a jelenlegi Jupiter/Szaturnusz együttállással. Egy példa: 1975 nyarán a Cygnus csillagképben, a Halak 7. fokán feltűnt egy fényes, négy napon keresztül megfigyelhető nóva. Egy nóva esetében a láthatóság egy napját egy évnyi hatásnak feleltetik meg (az 1572-es és 1604-es nóvák még mindig érvényben vannak!). Portugália a Halakhoz tartozik. Belépésekor a Kohoutek perihéliuma az MC-re esett, és a nóva az aszcendens közelében volt. Portugália elvesztett egy 10 éves gyarmati háborút Afrikában, és ezután jött a szocialista forradalom. A Kohouteknek 1973-ban volt a perihéliuma, de a hatására a költségek növekedése és a háború külföldi támogatásának csökkenése, valamint a jelzett politikai átrendeződések miatt összeomlott a kormány és véget ért a háború. Ugyanebben az időszakban az Ikrek Egyesült Államok ( megjegyzendő még, hogy politikai horoszkópjának aszcendense Nyilas) lezárta 10 éves háborúját Délkelet-Ázsiában. A nóvának más hozadékai is voltak, de itt arról van szó, hogy egy hosszú távú üstökös, kiegészítve a nóva áttörő energiájával, véget vetett a gyarmati háborúknak, és gyökeresen átrendezte a politikai viszonyokat. Érdemes felidézni az előző, 1960-as Bak Jupiter/Szaturnusz együttállást is, amely közvetlenül e konfliktusok kirobbanása előtt jött létre, és amely az a pont lett volna, ahol a folytatásukról szóló fontos politikai döntések születtek volna.
E cikkben bemutatott példáim hétköznapi események és trendek voltak. Ezek könnyen észrevehetők, és könnyen összevethetők az adott időpontban érvényesülő egyéb hatásokkal. A tradicionális módszerek vagy André Barbault francia asztrológus metódusának (aki a szinódikus ciklusokat alkotó aspektus-sorozatok megjelenítőinek tekinti a mundán eseményeket) kiegészítése az előjelekkel igen gyümölcsöző lehet az elemzések és előrejelzések tekintetében. Rámutat a szinódikus ciklusok – ld itt és itt – dialektikus tulajdonságának fontosságára is. Vagyis egy konjunkcióval kezdődnek (amely a tézis vagy a jelenlegi állapot), majd az aspektusokon keresztül folytatódnak (amelyek ellentétes erőt, az antitézist hozzák létre), és ezt követően ismét aspektusok sorozatán keresztül kerülnek kölcsönhatásba, hogy egy új szintézist alkossanak, amely a konjunkcióban az új tézissé válik. Mundán-eseményeknél ez a folyamat a Jupiter / Szaturnusz szinódus- vagy konjunkciós ciklus gazdasági és politikai trendjei esetében a legszembetűnőbb. Az időjárás és bizonyos társadalmi kérdések a Neptunusz/Uránusz szinódusban jelennek meg. Vallási és természetfeletti témák a Neptunusz/Plútó szinódusban figyelhetők meg. Vannak még mások is, és nem katalogizáltam részletesen a hatásokat, de egyértelmű, hogy a mundánasztrológia gerincét a szinódikus konjunkciók képezik. Az üstökösök e minták megnyilvánulási módjának megváltozását jelzik oly módon, hogy módosítják a bennük lévő kapcsolatokat és együttállásokat, időnként megváltoztatva azok irányát és hangsúlyait. A személyi horoszkópokban vagy születési ábrákban az üstökösök hasonló funkciót töltenek be, de nem érdemelnek különösebb figyelmet, hacsak nem állnak együtt vagy nem képeznek aspektust egy szignifikátorral, vagy nem a születési évben jelennek meg.

Elnézést a szegényes hivatkozásokért. Bár a tanulmányozott példák önmagukért beszélnek, a görögöknél és a kínaiaknál vannak olyan hivatkozások, amelyek nagyon hasznosak voltak a kezdéshez, bár ezek másodkézből, más forrásokból származnak. Ramus : a nagy üstökösök efemeridája 1402-1948 (Ramus – Ephemeris of the Great Comets 1402-1948 ) is nagyon jól jön. Nyugaton létezik néhány hivatkozás Cardanustól  és néhány más tradicionális asztrológustól, és van pár, almanachokból és próféciákból származó előrejelzés, de nem láttam átfogó feldolgozást. Tycho Brahe  a Sybilline próféciákat és az 1572-es Nova-t használta fel a svéd Gusztáv Adolf  születésének megjövendöléséhez, és más tradicionális asztrológusok is közzé tettek néhány, az üstökösök hatásaival kapcsolatos várakozásaikra vonatkozó információt jegyek szerint.
Az üstökösök és a kvantumfizika kapcsolata olyan téma, amelyet az üstökösök elméletének és alkalmazási lehetőségeinek mérlegelése apropójából érdemes megemlíteni. Jóllehet bizonyos mértékig kiszámíthatóak, többé-kevésbé szabályos pályájuk, és a belépési jelek alapján az üstökösök egyszerre hírnökök és kozmikus dzsókerek. Ők képviselik legerőteljesebben a véletlen működését a dolgok kozmikus rendszerében. Sok tekintetben ők a Heisenberg-féle bizonytalansági elv égi megnyilvánulásai. Vannak dolgok, amelyeket nem tudhatunk róluk biztosan, amíg meg nem érkeznek. Schrödinger macskájához  hasonlóan, vajon halottak-e (szétesés vagy láthatatlanság miatt nincs befolyásuk) vagy élők (láthatóak és kommunikálnak a Nappal, és ezáltal hatással vannak ránk)? És mindig van némi bizonytalanság azt illetően mikor térnek vissza, vagy egyáltalán visszatérnek-e. Tudhatjuk, hogy egy adott időpontban hol vannak, de nem mindig tudjuk pontosan, hol lesznek, vagy egyáltalán, ott lesznek-e még.

A meteorzáporok a szétesett üstökösök maradványai, a Jupiter közelében keringő rövid periódusú üstökösök pedig olyan újrahasznosított üstökösök, amelyek eredetileg távolabbról indultak, de a gázóriás és védelmező befogta őket. A sugárzók testekre és az év azon időszakaira vonatkozó információkkal párosítva, amikor meteorok ragyogják be az égboltot, ez elgondolkodtató.
 Az eredeti cikk : Unexpected Visitors: The Theory of the Influence of Comets ( Jonathan Flanery, 2005  november)

Design és szerkesztés: Deborah Houlding, frissítve 2024 áprilisában.

A bejegyzés illusztrációja:  Augsburgi csodarajzkönyv   , 52. fólió , ijesztő üstökös, 1300, forr: Wikimedia 

A szerzőről : Jonathan Flanery (1950 – 2023) több mint 50 éven át tanulmányozta az asztrológiát. Statisztikából diplomázott, és asztrológiai érdeklődése mellett adószakértőként és élelmiszerboltban pénztárosként dolgozott. Számos utazást követően végül szülőhelyén, az Ohio állambeli Daytonban telepedett le. Születési évében egy halvány nóva állt a 10. házában, a Vízöntőben. Asztrológia iránti tartós érdeklődése és gyakorlása szerinte ennek volt betudható.

Kapcsolódó

Blogomon

Az üstökösök asztrológiai jelentősége (Kim Farnell)

A Neowise-üstökös (The Astrology Junkie)

A Neowise -üstökös (Astrology King)
Skyskript

Asteroids & Comets: Their Composition & role in Astrology (David McCann, Skyskript)

Hale Bopp: Harbinger of Government Flop (Deborah Houlding, Skyskript)

Comets in Astrology (Rod Chang, SkySkript)

Más platformok

Kohoutek üstökös 1973

A Kohoutek üstökös megérkezését fokozott várakozás előzte meg. A sajtó hamar az évszázad üstökösének kiáltotta ki. A felfokozott várakozások azonban nem igazolódtak, a látványosság elmaradt. Ennek ellenére sok emlékérem készült.

*

1973-74-ben a Kohoutek-üstökös a Yom Kippur háborút hozta magával, amikor Egyiptom és Szíria megtámadta Izraelt. Ezzel egy időben a feltörekvő OPEC országok olajembargót hirdettek, ami egészen 1974-ig tartott. Az olaj ára néhány hónap leforgása alatt megnégyszereződött, tőzsdei összeomlást okozva abban a két évben. Az üstökös 1974. januári távozása után hét hónappal Richard Nixon lemondott hivataláról a Watergate-botrány miatt. (24.hu)

Comet Kohoutek (Wikipedia, ang)

12P/ Pons Brooks (az Ördög Üstököse); perihélionja a wikipedia szerint 2021 április 21, California 03h16′, Budapestre átszámítva 12h16

*

T Coronae Borealis – TCrB (Wikipedia, ang)

*

Csillagkitörés a Corona Borealis rendszerben

Szabad szemmel is látható lesz, amikor bekövetkezik a nóva-kitörés, ami olyan lesz, mintha egy új csillag tűnne fel az égbolton

A csillagkitörés a Corona Borealis rendszerben történik, amely 3000 fényévnyire van a Földtől. A nóva tehát az Északi Korona csillagképben lesz látható, nagyjából egy vonalban a Lant csillagképpel és annak legfényesebb csillagával, a Vegával, attól jobbra. Becslések szerint a csillagkitörés szeptemberig bezárólag be fog következni – vagy már be is következett, csak még nem látjuk, mert nem ért ide a fénye ilyen távolságból. Amikor azonban szabad szemmel is láthatóvá válik majd, akkor olyan fényes lesz az éjszakai égbolton, mint a Sarkcsillag. Onnantól legfeljebb egy hetünk lesz arra, hogy gyönyörködhessünk benne, mielőtt ismét elhalványulna. (Metropol)

*

Nyolcvan éve nem látott esemény közeleg. Hatalmas szupernóva-robbanás történt tőlünk 3000 fényévre, a robbanás fénye egészen szeptemberig látható lesz az éjszakai égbolton, az északi féltekén szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.

*

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!