A Neowise – üstökös | The Astrology Junkie

Az asztrológiai hagyomány értelmében az üstökösök, ezek a látványos égi vándorok, a középkorban “szakállas” vagy „hajas” csillagok háborúkkal, uralkodók bukásával, járványok kitörésével és más szerencsétlenségekkel állnak kapcsolatban. Minden szépsége ellenére a Neowise üstökös is meglehetősen baljós jelentésű. Az Astrology Junkie blog szerzője  a hellenisztikus- tradicionális asztrológia képviselője. Én a klasszikus asztrológiát művelem, nem mozgok otthonosan ezen a szintén hiteles a területen. Ennek ellenére jó ötletnek találtam lefordítani, mert az ezo-platformokat elárasztó széplelkű ömlengések helyett laikusok számára is használható támpontokat ad a Neowise – jelenség értelmezéséhez. A klasszikus asztrológia egyébként szintén nem tartja jó ómennek az üstökösök felbukkanását; ha lesz időm, a közeljövőben írok/ fordítok még ebben a témában bejegyzéseket.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

 

A Neowise – üstökös és Guido Bonatti modern kontextusban |  Comet NEOWISE and Guido Bonatti in the Modern Context

 

Bevezető

Az elmúlt hónapok nagy izgalommal töltötték el az égbolt-figyelőket, ugyanis arra vártak, hogy az Atlas és a Swan üstökösök elhaladnak majd a Föld mellett. Fogadásokat kötöttek azt illetően is, hogy Naphoz való közeledtükkor mennyire fog ragyogni a csóvájuk. Sajnos azonban ezek az üstökösök nem bizonyultak életképesnek és Nap felé vezető útjuk közben elpárologtak. 2020 március 27-én azonban felpörögtek az események: a NASA Neowise nevű infravörös hullámhosszú csillagászati űrteleszkópja egy C/2020 F3 – as üstökösről adott hírt [1]. A tudósok később Neowisenak nevezték át az üstököst, felfedezője, az űrteleszkóp tiszteletére.

1. kép : A Neowise üstökös; (C/2020 F3)
Bonatti* az üstökösökről

A Neowise üstökös szerencsére túlélte utazását és hajnali égboltjaink látványosságává vált. Az áhítatos csodálat ellenére, amellyel látványa eltölt, az ősi asztrológusok szörnyű dolgok előhírnökeinek tartják az üstökösöket. Azt mondták, hogy az üstökösök csóvája megmérgezi az eget, és romlást hoz. Ebben a cikkben azt fogom kutatni, vajon mit jelezhet a Neowise üstökös a mundán-asztrológia összefüggéseiben. Guido Bonattit használom referenciaként. A 2. ábra a Star Walk 2 app egyik, 2020 július 3-i, az üstökös útvonaláról készült képernyőfelvételét mutatja be, amelyen egyre jobban közeledik perihéliumához.

2 kép. a perihéliumához közeledő Neowise üstökös

Asztrológiai szempontból kulcsfontosságúnak tartom az üstökös perihéliumát hatásainak kiértékelésekor, hiszen ilyenkor ragyog a legfényesebben. Mint fentebb elmagyaráztam, minél közelebb kerül egy üstökös a Naphoz, annál hosszabb és fényesebb lesz a csóvája, már amennyiben megmarad.

Guido Bonatti szerint az üstökös alakjából és színéből lehet következtetni arra, hogy mit hoz .( Ford megj: nem csupán Guido Bonatti gondolta ezt; ilyen jellegű csoportosításokat már Arisztotelész , Plinius, és Ptolemaiosz is készített. Erről talán egy későbbi bejegyzésben lesz szó.) Ő az üstökösök kilenc típusát különböztette meg és színük, alakjuk vagy mindkettő alapján nevezte el őket: Gerely (Javelin), Sebhorog (Tenaculum), Mérőrúd ( Measuring-Rod), Katona (Miles. Ford megj: a latin szónak nincs angol megfelelője, Dykes másik olvasatában olyan nőt is jelenthet, aki először szült. Tekintettel az üstükös vénuszi jellegére, ez is beleférhet az analógialáncba), Ascona (?, ford megj: Benjamin N Dykes többféle fordítási lehetőséget ad, ezek egyike a meteor), Reggeli vagy Hajnali Üstökös, Ezüstszínű (Silver), Rózsaszín (Rosy) és Fekete (Black) [2]
A marsikus befolyás

A felsorolt üstökösök közül színe alapján a Neowise a rózsás típusra hasonlít, fizikai sajátosságait illetően pedig a Reggeli vagy Hajnali típusok közé sorolható. A Skyandtelescope.org [3] szerint az üstökös sárga színű; árnyalata hasonlít a Bonatti által leírt rózsaszín típusra. Közvetlenül tőle idézve, ez az alábbi tulajdonságokkal és jelentéstartalommal bír:

„És valóban, azon, amelyiket rózsásnak nevezzük, nagy és kerek, emberi arc figyelhető meg, színe átmenetet képvisel az arany és az ezüst között, és ahol megjelenik, királyok és főurak, gazdagok és nemesek halálát jelzi, és azokét, akik uralkodásra alkalmasak, és nagy fontosságú eseményt, és maguknak az ilyen dolgoknak a felbukkanását is, és ezek régi dolgokban gyökeredznek, de jó irányban fognak változni.” (Szabad fordítás tőlem)

Forr: Guido Bonatti : Asztrológiai értekezések könyve, 8.1 & 10: Konjunkciók, revolúciók és az időjárás. Ford. Benjamin N Dykes PHD, 984 – 987 old. (Bonatti on Mundane Astrology; Guido Bonatti’s Book of Astronomy Treatises 4, 8.1 & 10 ; Conjunctions, Revolutions, Weather)

Amint láthatjuk, a fotók többsége kora reggel készült, az üstökös feje a horizont irányába mutat és a Bonatti által Reggeli vagy Hajnali típusra hasonlít. Első kézből idézve.

„A reggelinek vagy hajnalinak nevezett piros. És hosszú farka van, de nem annyira hosszú, mint a meteorok uráé. És Mars természetű, mert az ő sajátosságait hordozza; tehát ha kelet irányából bukkan fel, és a feje alatta van, csatákat és tüzet, és pestisjárványt és éhínséget jelez Babilon földjén, és az arabok és a phormatik (? Phormati) földjén, szárazságot Egyiptomban és vízhiányt, és ez kiterjed Nyugat irányába”. (Szabad fordítás tőlem)

Forr : Guido Bonatti : Asztrológiai értekezések könyve, 8.1 & 10: Konjunkciók, revolúciók és az időjárás. Ford. Benjamin N Dykes PHD, 986 old. (Bonatti on Mundane Astrology; Guido Bonatti’s Book of Astronomy Treatises 4, 8.1 & 10 ; Conjunctions, Revolutions, Weather)
Modern kontextusban Guido Bonatti rózsás üstökös-értelmezése szerint pénzügyi és hatalmi átrendeződések közelednek, és jóllehet a hatalmon lévők és a gazdagok nehezen kezelik majd ezeket a változásokat, hosszú távon javunkra válnak. Bonatti másik érdekes megjegyzése : „nagy dolgok, és a régi dolgok okai”. Az utóbbi időben a fősodrú és a közösségi média is szokatlan, ha nem egyenesen szomorú hírekkel árasztott el.

A Pentagon UFO-k ról készült felvételeket tett közzé (Forbes.com  ) és földönkívűliek létezésére célzott. Ha ez igaz, valószínűleg átírja majd a történelmet és sokmindenre magyarázatot kapunk (Ford megj: azért mielőtt túlságosan elszállnánk a repülő csészelajakkal, érdemes C.G . Jung Titokzatos jelek az égen  című könyvét elolvasni. Abban részletesen szó van az „UFO”-észlelésekként számon tartott kollektív projekciókról. Ezek főleg krízishelyzetek esetén gyakoriak. Nem állítom, hogy a Jungé lenne az egyetlen lehetséges magyarázat, de érdemes megszívlelni ). A vallásos szemléletűek Jézus második eljöveteléről és a végítéletről elmélkednek. Az üzlet és a politika világában rég eltemetett és elfelejtettnek vélt témák kerülnek elő, hogy az elkövetőket kísértsék. Ezek jelentősen megváltoztathatják a dolgok menetét.

A Reggeli vagy Hajnali Üstökös tekintetében Guido Bonatti nem sokat kertel. A Közel -Keleten valószínűleg eszkalálódnak a feszültségek, ez éhínséget eredményez és hatásai Nyugatra is átgyűrűznek. A vízhiány miatt erős aszályt is jelezhet.

Az áthaladó Neowise a Rák 12°-on került napközelbe. Mivel nem tudtam kideríteni a pontos időt, amikor napközelbe került, először a holdházakat néztem meg, amelyeken áthalad, aztán az állócsillagokat, amelyek befolyást gyakorolnak rá, majd a hozzá legközelebb álló bolygókat és fényszögeit. [ Ford megj: a szerző a tradicionális – hellenisztikus asztrológia művelője; a holdházak egy régi asztrológiai rendszer alapját képviselik; háromféle sorozatukat örököltük az araboktól, Indiából és Kínából . A klasszikus asztrológia nem dolgozik holdházakkal]

A Középkori asztrológiai kalauz (Medieval Astrology Guide) [4] szerint a Rák 12°-án álló Nap a nyolcadik holdházhoz, az Al Nathrához  tartozik, amelynek jelentése „ A hatalmas égi oroszlán orra hegye.” Ez a holdház a Rák 0°00′ – 12°51′- ig terjed. Kérlek, tartsátok szem előtt, hogy a régiek arra használták a holdházakat, hogy időpontokat válasszanak segítségükkel valamilyen célt szolgáló talizmánok készítésére. Az Al Nathra holdház alatt készült talizmánok győzelemre segítettek háborúk idején vagy az ellenségek legyőzésére szolgáltak. Így az üstökösnek ezen a házon való áthaladása közelgő háború előhírnöke. A Betelgeuse jelenléte az üstökös perihéliumánál megerősíti a Neowise harcias jelentéstartalmát. A szerzők [5] maradéktalanul egyetértenek abban, hogy ez az állócsillag Mars jellegű. Az is érdekes, hogy az üstökös kvadrátot képez a Kosban otthonában levő és erős Marssal.
Következtetés

Alakja és színe alapján, a holdházon, amelyen áthalad és szoros aspektusaiból kiindulva a Neowise üstökös valószínűleg marsikus témákat hoz fókuszba. A hadsereg, a katonaság, a kiemelkedő katonák és tengerészek a Mars uralma alá tartoznak. További analógiák: háborúk, terrortámadások, munkaügyi jogviták, sztájkok, konfliktusok. Ellenzéki erők. Tűzesetek, tűzoltók, gyújtogatás, bújtogatás. Július 23-től, amikor az üstökös elrepül a föld mellett, valószínűleg elkezdjük megtapasztalni, mit is jelez .
Forrás:

The Astrology Junkie

Guido Bonatti *

Guido Bonatti, XVIII századi metszet, ismeretlen szerző, forr wikipedia

Guido Bonatti (1296 és 1300 között halt meg) a 13. század leghíresebb asztrológusa volt. Egyszersmind, az akkori idők szokása szerint matematikával és csillagászattal is foglalkozott. II. Frigyes német – római császár  , III. Ezzelino da Romano  , Guido Novello da Polenta  és I Guido da Montefeltro tanácsadója volt. Emellett Firenze, Siena és Forlì közösségi kormányait is szolgálta. Megbízói mind Ghibellinek (a Szent Római Császár támogatói) voltak, akik konfliktusban álltak a Guelph-kel (a pápa támogatói), és előbb-utóbb mindegyiküket kiátkozták. Bonatti asztrológusi tevékenységét Dante isteni színjátéka is bírálta, eszerint pokolban kellett bűnhődnie szakmája miatt

Leghíresebb munkája 1277 körül írt Liber Astronomiae vagy a „Csillagászat könyve”. Ez két évszázadig klasszikus asztrológiai tankönyv maradt; tanításai ma reneszánszukat élik. Könyveit Benjamin N Dykes tradicionális asztrológus fordította le angolra.

Források

Walk, S. (2020, July 07). Meet Comet NEOWISE (С/2020 F3). Retrieved July 11, 2020,

Bonatti, G., & Dykes, B. N. (2010). On Comets. p. 984. Bonatti on mundane astrology: Guido Bonatti’s Book of Astronomy, Treatise 4, 8.1, 10: conjunctions, revolutions, weather. Minneapolis, MN: Cazimi Press.

Comet NEOWISE Delights at Dawn. (2020, July 12). Retrieved July 12, 2020,

Butler, Rhyan (n.d.). Lunar Mansions. Retrieved July 11, 2020, from
Partridge, J. (2020, June 04). Fixed Star Betelgeuse. Retrieved July 11, 2020,

Houlding, D. (n.d.). Mars. Ingresses, an Introduction to Mundane Astrology. Retrieved July 12, 2020
Walk, S. (2020, July 07). Meet Comet NEOWISE (С/2020 F3). Retrieved July 11

Kiemelt képek forrása: A NEOWISE üstökös csóvája július 11-én, a Nagy Tavak (USA) vidékéről fotózva. (Kép: Bob King), Csillagvizsgáló.hu ,   Ancient Origins

Constellation Zodiac Image Source: Screen Shot from Star Walk 2 App

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!