Jupiter és Szaturnusz | Liz Greene

Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadása 1981 júliusában, a Berkeleyben tartott Jupiter – Szaturnusz konferencián hangzott el. A két bolygó 20 évenként ismétlődő  együttállásával kezdődő ciklusok  jelentős hatással vannak a világ sorsára. A legrégebbi időktől kezdve jegyezték őket az asztrológusok.  Legközelebbi találkozójukra 2020 december 21-én kerül sor a Vízöntő 0°29′-en, de egész évben, már a Bakban is közel lesznek egymáshoz. A kortárs asztrológusok gyakran hivatkoznak Greene-nek erre a munkájára a Nagy Konjunkció kapcsán; magyarul most először olvashatók belőle részletek a blogomon. A jobb áttekinthetőség kedvéért négy részre osztottam.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Jupiter – Szaturnusz együttállásokkal kapcsolatos általános tudnivalókkal külön bejegyzés foglalkozik. Találkozóikra 20 évente kerül sor, amelyek ugyanazon elemi minőségben, triplicitásban következnek be. Nagyjából 220 – 240 évenként azonban elemváltásra kerül sor; az ilyen elemváltásokkor bekövetkezett együttállások jelentősebbek. A két ún kronokrátornak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Ezek a ciklusok képezik ugyanis az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Ez a régi és az új összecsapása formájában is megvalósulhat, ami valamilyen értelemben vett reformokat kényszerít ki .

1802 óta a két bolygó konjunkcióira föld elemben került sor. (Legutóbbiakat illetően kivételt képez az 1821 június 19-i Jupiter – Szaturnusz együttállás a Kos 24°39′-en, ill az 1980 -’81 -ben, a Mérleg elején létrejöttek. Az ezt követő együttállás ismét föld elemben, 2000 május 28-án, a Bika 22°43′-en jött létre. A Mérlegben, egy levegős jegyben kialakult konjunkció tehát különlegességnek számított, melynek apropójából konferenciát is tartottak. A Jupiter – Szaturnusz együttállás először 1980 december 31-én, Mérleg 9°30 -án (mindkét bolygó direktben haladt), másodszor 1981 március 4-én, a Mérleg 8°06′-án (mindkét bolygó tolatott), harmadszorra pedig 1981 július 24-én, a Mérleg 4°56′-án pontosult be.

Akkoriban a Plútó is a Mérlegben tartózkodott; a Jupiter 1981 őszén, október – novemberben, a Szaturnusz 1982 őszén ill ’83 bizonyos időszakaiban képezett együttállást vele. Ebből a szempontból az időszak hasonlít 2020-hoz, amikor a három bolygó szintén egy kardinális jegyben, a Bakban tartózkodik, bár nem egyszerre kerülnek együttállásba egymással. 2020 tavaszán ill. 2020 végén, a Jupiter és a Szaturnusz jegyváltása előtt azonban meglehetősen közel állnak egymáshoz. (Bővebben : Jupiter a Bakban) . A másik lényeges hasonlóság, hogy a 80/ 81-es Jupiter – Szaturnusz együttállás éppen úgy levegő elemben jön létre, mint a 2020 december 21-i a Vízöntő 0°29′-en; tehát egy új elemi minőséggel fémjelzett korszak kezdődik. 2159 -ig a többi Jupiter – Szaturnusz találkozóra is levegős jegyekben kerül sor.

Liz Greene nem annyira mundán asztrológiai szempontból vizsgálja a konjunkció hatását, hanem inkább azt boncolgatja, hogy a társadalmi változásokkal egy időben milyen folyamatok zajlanak az emberi pszichében.
I. Meghalt a király- éljen a király !

A Jupiter – Szaturnusz együttállások gyakran kapcsolódnak össze értékrend-és szemléletváltással. A középkori és a reneszánsz asztrológiában a Jupiter – Szaturnusz együttállásokról azt tartották, hogy uralkodóváltást jeleznek: a király halálát, a trón megüresedését követő káoszét, majd az új király megjelenését. A szűkebb és tágabb környezetben mindig nagy nehézségeket jeleztek, de az öreg király halála és az új király megszületése volt a fő téma. Ennek megfelelője gyakran az emberi pszichében is lezajlik: egy uralkodóelv aktualitását veszti és fokozatosan új váltja fel. Azt az átmeneti időszakot, amikor a régi már meghalt, az új még nem született meg, általában szorongás, depresszió, csalódás, illúziók elvesztése, változékony érzelmi állapotok és a zavarodottság érzései kísérik. A kétségbeesés érzése mellett valószínűleg ilyen kérdések merülnek fel : „ki vagyok én ? Mit csinálok ? Mit akarok valójában ? Merre tartok ?” Természetesen ezek az érzések más fajta átmenetek, pl első és második Szaturnusz-visszatérés, élet dele -időszakaiban is jelen vannak. Nagy konjunkciók idején azonban kollektív szinten, életkortól függetlenül is megjelenhetnek, különösen ha ezek más, jelentősebb bolygóhatásokkal is kombinálódnak. Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadásának I része.
II. Jupiter-és Szaturnusz: egymást kiegészítő őselvek. Mit jelent, hogy egy levegős jegyben találkoznak ?

A Jupiter és a Szaturnusz egy párost alkotnak a születési képletekben. Természetesen rengeteg értelmezési módjuk áll rendelkezésünkre, de nem hiszem, hogy csak egyetlenegy lenne helyes ezek közül a magyarázatok közül. De a sokféle szempont közül, melyek szerint vizsgálhatod őket, az egyik az, amely szerint a Jupiter a szamár előtt rángatott répa, a Szaturnusz pedig a pálca, amely hátulról csapkodja. Mindkét bolygó a fejlődéssel, a mozgással és a jelentéssel hozható összefüggésbe. Egyik sem teljesen személyes vagy transzperszonális. Ők képezik az egyéni szükségleteinkkel kapcsolatba hozható belső, és a kollektív mélyén zajló folyamatokkal összefüggő külső bolygók közötti határvonalat. A Jupiter és a Szaturnusz képezi az egyéni életfilozófia, világkép tartópilléreit. Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadásának II. része.

III. Amikor az öreg királyt megfőzik….A Jupiter – Szaturnusz együttállás alkímiai analógiái

E konjunkciók kezdetén a lehetőségek a föld alól szárba szökkenő búza módjára tűnnek fel. Azt a benyomást keltik, mintha majd minden magától elrendeződne, aztán nem történik semmi, vagy nem úgy alakulnak, ahogy az egyén szerint alakulniuk kellett volna. Vagy a vártnál sokkal hosszabb időt vesznek igénybe. A kivárásra való képesség tehát fontos témának tűnik, és a várakozás fájdalmas, hiszen a Jupiter annyira türelmetlen planéta ! Amikor pedig összepakolod a Szaturnusszal, még türelmetlenebb lesz, így az illető éppen abban a pillanatban érzi a legsürgetőbb késztetéseket, amikor meg kellene próbálnia nyugodtan kivárni. A várakozás problematikája az alkímia egyik témája. Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadásának III. része.
IV. Gyilkossági kísérletek, államfők, politikusok, prominens személyiségek halála ?

A Jupiter – Szaturnusz együttállásokat gyakran hozzák kapcsolatba államfők, politikusok, prominens személyiségek halálával, bukásával vagy éppenséggel felemelkedésével. Érdekes véletlen: a Jupiter – Szaturnusz együttállások idején megválasztott amerikai elnökök általában a hivatalukban halnak meg. Ez a helyzet rendszeresen megismétlődik Abraham Lincoln óta. Az 1981-es Jupiter – Szaturnusz együttállás idején hivatalba lépett Ronald Reagan elnökre 1981 márciusában rálőttek, de nem halt meg. 2020 végén újra elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban; jó kérdés, folytatódik-e a különös széria. Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadásának IV. része.
A könyvről

Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadása 1981 júliusában, a Berkeleyben tartott Jupiter – Szaturnusz konferencián hangzott el.

A maga műfajában egyedülálló rendezvényre a Jupiter – Szaturnusz együttállás bepontosulása apropójából került sor, 137 asztrológus részvételével. Közülük tizenhatan tartottak előadásokat; Liz Greene és Stephen Arroyo prezentációit a Jupiter- Szaturnusz konferencia előadásai címmel 1984-ben könyv formájában is kiadták.

A nyolc előadást tartalmazó könyvből két fejezet foglalkozik kimondottan a Nagy Konjunkció témájával; Stephen Arroyo Informal Comments on the Jupiter – Saturn Conjunction elsősorban az Egyesült Államok történelmének összefüggéseiben tárgyalja. Jövővel kapcsolatos fejtegetései nem bizonyultak különösebben találónak. (Érdekes módon, Arroyo járatosabb volt a klasszikus asztrológiában, mint Liz Greene, de mégis az utóbbi értelmezte pontosabban a jövő trendjeit. Ez nem a jelen kötetbeli előadásaiból, hanem más munkáiból, pl The Outer Planets and their Cycles, The Astrological Neptune and the Quest for Redemption, The Dark of the Soul, stb derül ki.)

A kortárs asztrológusok gyakran hivatkoznak Liz Greene Jupiter & Saturn című munkájára a Nagy Konjunkció kapcsán; magyarul most először olvashatók belőle részletek a blogomon. Az előadást teljes egészében lefordítottam, az azt követő kérdésekből azonban csak a kimondottan a témához kapcsolódókat. A fordítást a jobb áttekinthetőség kedvéért négy részre osztottam.

A másik hat előadás is érdekes, de ezek a témák a szerzők érettebb korban írt műveiben sokkal kiforrottabb formában jelennek meg. Arroyo magyarul is elérhető Párkapcsolat a horoszkópban: a szerelem, a szex és az összeillőség energiái című könyve pl a Person -to – Person Astrology: Summary of Results of On-going Relationship Research című előadásából nőtte ki magát, Liz Greene The Myth of Individual Journey című előadásának témáit a The Astrology of Fate, The Mythic Journey című könyvei sokkal igényesebben járják körül. Greene árnyékról szóló Light and Shadow című munkája ugyan jó bevezető lehet, de aki komolyabban akar elmélyülni a témában, mégis inkább C.G. Jung és tanítványai munkáit olvassa. (pl C.G. Jung és tanítványai: Az ember és szimbólumai, Az archetípusok és a kollektív tudattalan, Marie – Louise von Franz Az árnyék és a gonosz a mesékben, Projection and re -collection in Jungian Psychology, Puer Aeternus, stb)

Kapcsolódó

Jupiter – Szaturnusz együttállás – általános tudnivalók

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Stephen Arroyo)

Erőpróbálú Jupiter – Szaturnusz fényszögek a horoszkópban

Jupiter a Bakban

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz – Plútó együttállás – tematikus oldal

A Nyilas ( Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

Külső  bolygók történelemformáló ciklusai, I részII rész

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!