Külső bolygók történelemformáló ciklusai – 2

Mint annyi minden a világon, az asztrológia is különféle ciklusok ismétlődéséből áll; az előrejelzéseket ezek természetének és ritmusának ismerete teszi lehetővé egyéni és kollektív szinten is. E sorozat első két része Charles Harvey, Michael Baigent és Nicholas Campion világhírű, Mundane Astrology című könyve alapján készült, és a mundán asztrológiában fontos szerepet játszó nagyobb bolygóciklusokról szól. Az áttekintés nem csupán a közelebbi és a távolabbi múlt eseményeinek perspektívába helyezéséhez hasznos, hanem annak megértéséhez is, miért jelez olyan jelentős, hosszú távú változásokat a 2020-as év három nagy együttállása.  A 2020 januári Szaturnusz – Plútó együttállást ugyanis áprilisban egy Jupiter – Plútó találkozó, 2020 decemberében pedig a Jupiter és a Szaturnusz nagy konjunkciója követte; 2021 – 2023 között pedig a Szaturnusz – Uránusz kvadrát dönti romba a megmaradt struktúrákat. Hogy a 2022 – 2032-es tranzitok és ciklusok világégést hoznak-e vagy magasabb szintű kollektív tudatosságot, szintén nagyon jó kérdés. (Szó köztünk maradjon, a kollektív elhülyülés fénysebességgel gyorsuló tempóját figyelembe véve, az első forgatókönyv sokkal valószínűbb…)

E második rész a tíz történelemformáló bolygóciklus jellegét mutatja be, illetve felsorol néhány hozzájuk tartozó eseményt is, a teljesség igénye nélkül. Értelemszerű, hogy egyetlen bolygóciklus sem érvényesül tisztán, hanem – mint a bemutatott példákból is látható, másokkal kombinálódik és határozza meg a korszellemet; az időszakot formáló gazdasági, politikai, kulturális áramlatokat.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
Motto:   “Vannak emberek, akik sosem alkottak semmit, de örömüket lelik abban, hogy tönkretegyék azokat, akik valamit létrehoztak.” Karikó Katalin

mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerinti) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Az öt külső bolygó sajátosságairól- dióhéjban

A bolygópárok ciklusainak bemutatása előtt foglaljuk össze röviden az öt külső bolygó lényegi sajátosságait a társadalompszichológia tükrében:

Jupiter :
a laza liberalizmus, tolerancia, jóakarat, mérséklet tendenciái, egyszersmind azonban bizonyos fokú merev erkölcsiségre és vallási intoleranciára is hajlamos. Az Isten szerepének alakítására való hajlam a paternalizmust, egy autoritás részéről tanúsított jóindulatot támogatja. Noblesse oblige. Lényegében expanzív, optimista, jogalkotásra ösztönöz, vagy negatív módon kifejeződve jogi huzavonákban és vitákban, a túlzott nacionalizmus, „imperializmus” formájában nyilvánul meg.

Szaturnusz
társadalmi rendre, struktúrákra, tervszerűségre, szabályozásra, ellenőrzésre, a bölcsőtől a sírig tartó anyagi és szociális biztonságra törekszik. Törvényeket szab, rendet rak és megerősíti ezeket. Lehet a vaskezű fegyelmezés híve is, intoleráns, szélsőséges, protekcionizmusra hajlamos, az elszigetelődési politika híve, hajlamos lehet „vasfüggönyöket” építeni.

Uránusz
Individualista, független, magabiztos, a szabad vállalkozást támogatja, egyszersmind autonómiára törekszik, lázadozásra, forradalom szítására hajlamos. Jobboldali nézetek felé hajlik, de ugyanilyen vonzónak találhatja a baloldali fasizmus különböző formáit is. Ha egyszer hatalomra jut, autokratává és totalitaristává válhat.

Neptun
egyetemes és utópisztikus tendenciák, kollektív értékek, kommunális, kommunista, kollektivista, pluralista, baloldali. Politikai irrealizmusra hajlamos, a dolgok könnyebbik végét fogja meg, kerüli a konfrontációt. Ezzel a fondorlatos, alattomos, felforgató taktikákat támogatja, pl a szalámi-taktikákat és az „ötödik hadoszlop”  típusú módszereket.

Plútó
A tömegek ereje, totalitárius, tömeges rögeszmék nyomása, az elimináció, regeneráció és feltámadás erői. Születő nemzetekkel, egy újjászülető vagy újraépülőben levő állam nemzeteivel is összefüggésbe hozható. Egyszersmind kapcsolatban van a fanatizmussal, a személytelennel, a kollektív eszmék és eszményképek általi megszállottsággal. Utalhat a politikai testületek régi, mélyen gyökeredző problémáktól való megtisztításának igényére is. Egy vezetőben konstellálódva a hatalom és a dominancia megszerzésére irányuló rögeszmés ösztönkésztetéseket ébreszthet.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást ÉS csatold a cikkemre mutató linket !!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).
Neptun – Plútó

A különböző szerzők, Barbaultot, Doolardot, Jaynet és Rudhyart is beleértve rámutattak, hogy e ciklus fontos szerepet játszott a civilizáció főbb korszakaiban . Mindkét bolygó a kollektív tudattalan mély rétegeivel és tudatfölöttivel, a magasabb, transzcendens eszmék és ideálok irányában való nyitottsággal van kapcsolatban. Meglátásunk szerint bizonyos értelemben a kor magasabb eszméivel és ideáljaival, valamint a manifesztálódni készülő, nagyobb spirituális, kozmikus és humanitárius célokkal vannak összefühggésben. Mint szó volt róla, e ciklus adja meg az időszak felszín alatti és kényszerítő erejű aspirációinak az alaphangulatát. A jelenlegi, hosszú távú, 60°-os fázis , amely nagyjából 1941 – 2035 között hatókörön belül marad, olyan időszaknak tekinthető, amikor a valóságos eszmék és ideálok egyre nagyobb erővel kezdenek munkálkodni a világban. Rudhyar és Rael szerint egy nagyobb, 2500 éves periódus öt ilyen ciklust ölel fel, és az új ciklus i.e 579-ben vette kezdetét ( a külső bolygók pályájával kapcsolatos tévedések miatt a megadott dátumok erős fenntartással kezelendők). Kétségtelen azonban, hogy ez az Uránusz – Plútó együttállás ( i.e 577 december 21- i.e 576 február 1) és Uránusz -Neptun együttállás ( i.sz 576 július 10 – október 18 és i.e 575 április 3) által is megtámogatott időszak a legtermékenyebbek és legkreatívabbak egyike volt történelemben. Püthagorász, Deutero Izajás (Második Ézsajás), Buddha, Lao Ce egyszer csak mind megjelentek a világban, világosságot gyújtva ebben az időszakban, új látomásokat és spirituális éberséget hozva a világba.

Azok számára akik a fő szinódushoz társítható további összefüggéseken szeretnének gondolkodni, a következő konjunkcióra kb i.e 85 július 9 és október 14, ill i.e 84 április 7 körül került sor. A következő i.sz április 30-án állt össze, és egybeesett a 410-es Uránusz – Plútó kvadráttal ( bepontosulások: január 9, szeptember 11, november 11) és ezekhez egy Jupiter – Szaturnusz együttállás is társult ( Háromszor pontosult be, isz. 411 augusztus 29 és november 3-án, majd 412 március 12-én) . Ugyanekkor hóditotta meg Rómát I Alarik király i.sz 410 augusztusában és egybeesett a Római birodalom általános összeomlásával is. A következőre i.sz 904 július 19 – október 29 között , ill 905 április 18 -án került sor. A XIV század végén a századfordulós érzelmeket valószínűleg az 1398 június 11, 1399 január 13, február 26 -i együttállás is fokozta. Erre az időszakra tehető a középkor utolsó virágzása. A legújabb konjunkciók 1891-2-ben álltak össze az Ikrek 8°-9°-án, és sokak szerint ebben az időszakban ültetődtek el a globális kultúra irányába mutató, egyre gyorsabb folyamatok magvai.

Uránusz – Neptun

 

Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey : Mundane Astrology: E 172 éves ciklusnak a civilizációk kibontakozásában játszott szerepét hangsúlyozva Jane megjegyzi, hogy 21 konjunkciót követően, vagyis 3600 év múlva az Uránusz – Neptun együttállás 6°orbisz eltéréssel visszatér a sorozat első konjunkciójához. Ha ezt a ciklust hat, egyenként 600 éves alperiódusra osztjuk, megkapjuk a nagy káldeus Naros ciklust. De Vore ezt írja erről a 600 éves ciklusról: “az alábbi történelmi események jelzik a Naros mérföldköveit: i. e. 576 Buddha (buddhizmus), Mahavira (dzsainizmus), Püthagorász születése és Lao- Ce tevékenysége (taoizmus), i.sz 25 Krisztus küldetése ( kereszténység), isz. 625 Mohamed hidzsrája; 1225 Szent Ferenc ( a katolicizmus szempontjából nagyon fontos); 1825 Bab és Baha’u’llah, (a bahaizmus alapítóinak) és Mary Bakker Eddy (Christian Science) születése”. [ Ford megj: Természetesen a szerzők tisztában vannak azzal, hogy a nagy monoteisztikus világvallások – a júdaizmus, kereszténység, iszlám- létrejöttét több hagyomány Jupiter- Szaturnusz együttállásokhoz társítja. Nicholas Campion, a könyv egyik társszerzője, részletesen foglalkozik is a témával Astrology and Cosmology in the World’s Religions (Asztrológia és kozmológia a világ vallásaiban) című munkájában. Ez nem mond ellent más, a transz-szaturnikus bolygók felfedezése előtt nem ismert ciklusok egyidejű jelenlétének.]

A legutóbbi Uránusz – Neptun konjunkciók 1308 novemberében, aztán 1478/9 folyamán háromszor, 1650-ben és 1821-ben jöttek létre. A következő 1992 folyamán kezd összeállni, a két bolygó 2° orbisz távolságra lesz egymástól az év legnagyobb részében, és 1993 február 2-án, a Bak 19°33-án pontosul be ( ford megj: ne feledjük, a könyv első kiadása 1984-ben jelent meg; a’93 as együttállással kezdődött ciklushoz köthető eseményekkel más bejegyzések foglalkoznak). Rael Rudhyar Cheryl Martint idézi e ciklussal kapcsolatban, aki szerint a legutóbbi Uránusz – Neptun ciklusok szoros kapcsolatban működnek a Neptun- Plútó ciklusokkal. Tőlük teljesen függetlenül Barbault is erre a következtetésre jutott. Martin így az 1398/9-es Neptun – Plútó ciklus első fázisának tekinti az 1478/9 – 1650 -es Uránusz – Neptun ciklust, és Amerika felfedezlésével, az első odaérkező telepesekkel, a humanizmus, a reneszánsz és a reformáció európai kultúrában való megjelenésével hozza összefüggésbe az interakciók e kombinációját. Azt is megjegyzi, hogy az ottomán törökök mogul birodalma és az indiai mogul birodalom a XVI században élte fénykorát. Az Uránusz – Neptun ciklus második, 1650-1821 es fázisa Martin szerint a felvilágosodás és a klasszicizmus korához kapcsolódik. Nagy Britanniában az első ciklus I Károly 1649 január 30-i kivégzésével ért véget, az új pedig Cromwell uralma alatt, az Államközösség  létrejöttével kezdődött. Ez a ciklus magába foglalta az amerikai függetlenségi háborút, a francia forradalmat és 1821-ben, Napóleon halálával, Spanyolország függetlenné válásával és Portugália egykori dél-és középamerikai gyarmatainak felszabadulásával, valamint az ipari forradalom felgyorsulásával ért véget. A harmadik fázis, amelyben még mindig benne vagyunk Martin az ipari társadalomból egy poszt indusztriális társadalomba való átmenet korának tartja. (…)

Jose de Pablos e ciklusról írt jelentős történelmi elemzésében, amely i. e. 918-tól napjainkig vizsgálja az eseményeket, úgy látja, hogy szoros kapcsolatban van az új vallások, és gazdasági-társadalmi, politikai hiedelemrendszerek megjelenésével. Az i.sz 622-es együttállás tipikus hozadéka az iszlám megjelenése.. Véleménye szerint az 1993 együttállás az Európai közösségen belül a világ egy jelentős gazdasági társadalmi fejlődési modelljének megjelenéséhez teremt alapokat.

Európai vonatkozásokban, empirikus szemszögből Barbault az 1821-es, ugyanabban az évben kezdődött Uránusz – Neptun szinódust a kapitalizmus fejlődésével és a tőke (Uránusz) és a munkásosztály (Neptun), az autoritás / konzervativizmus és a liberalizmus erői, a kapitalizmus és a kommunizmus ( magát a kommunizmus fejlődését a Szaturnusz – Neptunusz ciklusokkal hozza összefüggésbe) közötti interakciókkal, a nyugati világban egyre gyorsabb tempójú iparpspdási folyamattal társítja. Ez egybecseng H.S.Green meglátásaival is, aki a XX. század elején ezt írta (Mundane or National Astrology) : „ a jó” fényszögek harmóniát jeleznek az uralkodók és alattvalók között, támogatják a reformokat és változásokat a nemzet életében” míg a „rossz” fényszögek társadalmi konfliktusokat eredményeznek. [Ford megj: A tőke és az Uránusz analógiát illetően nem értek egyet Barbaulttal, hiszen a materializmus, felhalmozás nem különösebben jellemző az Uránuszra, a profitorientáltság is csak abban az esetben, ha egyáltalán, amennyiben egy nagyobb közösség érdekét szolgálja. Azonban a szerző nagyon jó asztrológus, nem hinném, hogy épp az alapanalógiákkal ne lett volna tisztában, én pedig nem ismerem eléggé a munkásságát ahhoz, hogy állást tudjak foglalni ]

Barbaulthoz visszatérve, végigtanulmányozva az Uránusz – Neptun ciklusokat úgy látta, hogy valamennyi fő fázis összefüggésbe hozható a karakterének megfelelő interakciókkal e különböző érdekek, csoportok és eszmék között. Az 1821 utáni első évtized folyamán például a gépek és az ipari proletariátus megjelenése óriási hatást gyakorolt. Ez a réteg nagyon különbözött a szintén növekedésnek indult polgárság és üzletemberek osztályától. 1847-ben, az Uránusz – Neptun félkvadrát (45°) időszakában, a két osztály közötti hasadás tudatosodása a Kommunista kiáltvány megjelenésében kifejezésre jutott. 1867-70 között, a kvadrát -fázisban (90°) az európai liberális és konzervatív elemek közötti ellentét a francia-porosz háborúban és a Német Császárság létrejöttében tetőzött. 1883-ban, a trigon időszakában a kedélyek megnyugodtak Európában és a tőkések és a munkások közötti feszültség átmenetileg enyhült, kapcsolatukat általában együttműködés jellemezte, javuló szociális jogszabályokkal. Ez azonban nem tartott sokáig; az 1907-es szembenállás (180°) fázisa időszakában Európa újra polarizálódott, a liberális irányultságú orosz-angol-francia szövetség és Németország-Ausztria- Olaszország központi hatalmai közötti ellentét formájában. Az első világháború kitörésekor, amikor a Jupiter csatlakozott a visszatérő fázis felé tartó Uránuszhoz, e polarizáltság újra aktiválódott. Az 1939 – 1942 -es évek csökkenő fázisának trigonja (120°) idején a meglepő enyhülés következett be a Hitler – Sztálin paktum ( ismertebb nevén Molotov- Ribbentropp paktum  ) formájában . Ez azonban csupán 1941-ig tartott, hogy egy ugyanennyire valószerűtlen társulás váltsa fel az oroszok és a Szövetséges Hatalmak között (ford megj: a Szovjetunió 1941 június 22-én csatlakozott  ) az 1952-55-ös évek kvadrátja (90°) egybeesett Moszkva és Washington polarizációjával, a hidegháború elmérgesedésével, az Egyesült Államokban pedig a Mccarthysta  boszorkányüldözésekkel). Az 1965 -67-es befelé tartó szextil (60°) időszakában aztán újra a kelet-nyugati feszültség enyhülésének és a növekvő együttműködésnek lehettünk tanúi. Ennek alapján a három 1993-as konjunkciót talán a „New Age gazdasága” – amelynek valódi kezdetét jelző indikátornak is tekinthetjük.

Megjegyzéseim:

A legutóbbi Uránusz – Neptun ciklus :

1993 – 2165; az együttállás 1993 február 2-án pontosult be a Bak 20°-án

A Bakban létrejött együttálláshoz (1989 – 1997) kapcsolódó események :

 • 1991-ben felbomlott a Szovjetúnió, „a forradalom szétesés révén”,
 • a Bak Szaturnusz – Rák Jupiter szembenállás időszka a marxizmus végét jelentette Európában
 • az internet és a közösségi hálózatok fejlődése

Első kvadrát (2036 – 2044) – Uránusz a Rákban/Oroszlánban, Neptun a Kosban/Bikában

Szembenállás (2074 – 2086) – Uránusz a Bakban/Vízöntőben, Neptun a Rákban/Oroszlánban

Uránusz – Plútó
Úgy tűnik, hogy ennek a 127 éves ciklusnak a fontossága abban rejlik, hogy radikális módon struktúrálja át az embereket és a nemzeteket. Ebertin a „régi romjain való újraépítkezés”-ként jellemzi. Nem szükségszerű, hogy a folyamat rögtön olyan drasztikus formát öltsön, mint feltételeznénk. De korábban ( a könyv előző részeiben – ford megj) láttuk, hogy e ciklus főfényszögek által fémjelzett felépülő fázisai igen precíz módon jeleztek néhány fontos destruktív és újraépítkezési szakaszt Németországban 1938 -1955 között, valamint a vietnámi és a délkelet-ázsiai átalakulások főbb szakaszait, amelyek végül, a legutóbbi ilyen konjunkció idején, 1965 /66-ban krízisbe torkolltak. Barbault szoros kapcsolatot fedezett fel e ciklus és Japán megjelenése között is.

Tudományos vagy intellektuális síkon a Szűzben létrejött 1965/66-os konjunkció szoros összefüggésben van az elektronikai-, a számítógép-és mikroprocesszor-ipar megjelenésével. Ez talán arra is utalhat, hogy a következő Uránusz – Plútó ciklus inkább az intellektuális forradalmakra fókuszál majd semmint a fizikai jellegűekre. Az asztrológiában nem járatos megfigyelők is 1965 előtti és utáni generációkról beszélnek, vagyis azokról, akiktől lényegében idegen a számítógépek világa és azokról, akik úgy nőttek fel, hogy az elektronikus varázsketyerék természetes környezetük részét képezték. Kétségtelen, hogy ez az Uránusz – Plútó nemzedék olyan rendszerekkel, lingvisztikai elemzőkkel és logikával foglalkozó tudósokkal fog megajándékozni, akik kifejlesztik a mesterséges intelligenciát, újabb technológiai forradalmat visznek véghez, illetve mindazt, amit ez az emberiség fejlődése szempontjából jelent.

Az előző Uránusz – Plútó együttállások 1598/9-ben, 1710/11-ben és 1850/1-ben jöttek létre.

Kapcsolódó : Uránusz – Plútó kvadrát, 2010 – 2017, tematikus oldal

 

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

 

Szaturnusz – Uránusz

A Szaturnusz – Uránusz ciklusok 45 évente ismétlődnek, valamennyi ciklus az előző eseményeire épül. Valamennyi, a cikluson belül létrejött aspektus hatása nagyjából két éven keresztül érvényesül, hol erősebben hol gyengébben, a bepontosulástól számított hatókörüktől függően.

A legnyilvánvalóbb történelmi szinkronicitások a ciklus elején, a konjunkciókor következnek be, illetve amikor akét bolygó erőpróbáló aspektusokat, kvadrátokat képez egymással, és oppozíciójukkor érik el a csúcspontot.

Más blogbejegyzésekben-ld Szaturnusz – Uránusz ciklusok tematikus oldala– már sok szó esett arról,, hogy a Szaturnusz és az Uránusz nem jönnek ki egymással. Ellentétesnek tűnő energiákat képviselnek, de a modern asztrológiában (tehát nem a tradicionális asztrológiában) mindketten a Vízöntő urai. A két bolygó közötti aspektusok a régi és az új összecsapását vagy találkozását jelképezik – olyan időszakot, amikor a változás elkerülhetetlenné válik.

Az Uránusz káoszt és bizonytalanságot keltve változást és forradalmat sürget, míg a Szaturnusz kontrollt gyakorolva igyekszik fenntartani a rendet és a stabilitást. Ez egyéni szinten és a társadalomban is óriási feszültségeket és krízist gerjeszthet. Hogy miként fog ez a gyakorlatban megnyilvánulni, attól függ, melyik bolygó az erősebb: a Szaturnusz rendet és stabilitást is hozhat, akárcsak elnyomást és korlátozást; az Uránusz töréseket idézhet elő, de fel is ébreszthet és fel is szabadíthat.

A Szaturnusz – Uránusz aspektusok a forradalom és a politikai felfordulás időszakaival esnek egybe. Társadalmi reformokhoz vezető váratlan áttöréseket és /vagy összeomlásokat jeleznek. Krónikus problémákra derül fény – időnként az olyan rendszerek váratlan összeomlása hatására, amelyek reformokat és strukturális változásokat igényelnek. A forradalmi eszméknek új struktúrákat lehet találni, a technológiai újítások pedig megteremtik a fejlődés és a status quo megváltoztatásának lehetőségét.

E kapcsolatok leggyakoribb megnyilvánulási formái:

 • Váratlan pénzügyi és gazdasági összeomlás
 • forradalmak, tóntetések, polgári engedetlenség
 • Repülőgépekkel, repüléssel kapcsolatos ipari balesetek és incidensek
 • Technológiai áttörések vagy kudarcok
 • Politikai és társadalmi változások -új rendszerek kialakulása
 • Emberi jogok, szabadság elnyerése (vagy elvesztése)

Harmonikus aspektusok (trigon vagy szextil) esetén könnyebb megtalálni az egyensúlyt a régi és az új között és kevésbé valószínű, hogy a gyereket is kiöntöd a kád vízzel. A nehéz fényszögek több kihívást tartogathatnak, az Uránusz időnként túl messzire megy, olyan változásokat követelve, amelyek összeroppantják a rendszert.

De ugyanígy, ha a Szaturnusz megpróbálja elfojtani a változásokra való igényt, az Uránusz robbanásokat és erőszakos sokkokat idézhet elő a rendszerben. Ezek váratlanul következnek be, az eseményekre adott aránytalan reakciók formájában, a törvény és a rend szétzúzásában valamint olyan helyzetek formájában nyilvánulnak meg, amelyek rendkívül pusztító módon szaladnak ki a kontroll alól.

A Szaturnusz és az Uránusz energiái gyakran kiszámíthatatlan módon kombinálódnak. A társadalmi reformok jó szándékkal kezdődnek, de autoriterré vagy totalitáriussá torzuló ideológiákká torzulhatnak. Forradalmi felkelésekre kerülhet sor, amelyeket levernek, és megtorlás, elnyomás követi őket. De fordítva is történhet: az autoriter kontroll vált ki felkelést és ellenállást, vagy a kettő kombinációja.

45 éves ciklusok, amelyekben:

 • az excentrikus, nonkionvencionális uránuszi eszmék formát öltenek, a gyakorlatban is kifejeződnek
 • válságot generálnak, amely ráirányítja a figyelmet a meglévő rendszer hiányosságaira, a változtatásra szoruló elavult elemekre
 • változások a szervezeti struktúrákban, fFolyamatokban, a rendszer vezetési stílusában
 • társadalmi, politikai látomások; jó esetben realisták, praktikusak, de nem túl konvencionálisak. Kevésbé szerencsés, ha a megbízhatóan működő, realitásokon alapuló struktúrákat utópisztikus ideológiák mentén forgatják fel. Az uránuszi lázadó- újító szellem ilyenkor rendkívül destruktívvá válhat.
 • A fennálló rend (társadalmi struktúrák, államformák, kormányok, geopolitikai viszonyok, stb) megváltoztatását célzó lázadások és forradalmak; hatalmi hierarchiák változása akár világviszonylatban is
 • zavargások, felkelések
 • az előző évszázadok ciklusaiból kitűnik (ld későbbi bejegyzések) hogyan próbálták az egyes országok kiterjeszteni uralmukat másokra a történelem folyamán, pl Franciaország nagy Britanniával szembeni ambíciói, Napóleon, Hitler; hogyan jutottak uralomra és buktak meg autoriter, totalitárius rezsimek, stb

Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey : Mundane Astrology :
Az 1625-től a jelekorig eltelt éveket tanulmányozva Barbault jobboldali és lényegében konzervatív/autoriter folyamatokkal azonosította ezt a 45 éves ciklust, amelynek időszakaiban a rend politikáján van a hangsúly. Meglátásai szerint szoros összefüggésben vannak az „imeprialista” tendenciákkal és a kapitalizmussal. Ez egybecseng azokkal gazdaságot vizsgáló asztrológiai elemzésekkel amelyek szerint e ciklus kulcsszerepet játszik a nehézipari beruházások és termelés hullámhegyeiben és hullámvölgyeiben – amelynek már hosszú ideje domináns szerepe van az Egyesült Államokban. Tágabb értelemben a zseniális eszmék, felismerések, találmányok, reformok, stb gyakorlatban való alkalmazásával is összefüggésben van. Így például, mint később a Jupiter – Uránusz ciklusoknál látni fogjuk, az első Szputnyik elindítása egy majdnem pontos Szaturnusz- Uránusz trigonnal (120°) esett egybe. Hasonlóképpen az Apolló XI egy Szaturnusz – Uránusz bikvintil (144°), Jupiter – Uránusz együttállás idején landolt a holdon . (Egy Szaturnusz – Plútó sesquikvadrát – 135°- is hatott akkoriban)

E ciklus nagyon fontos kapcsolatban van a közel- keleti eseményekkel is. Izrael eszméje például egy Szaturnusz – Uránusz együttállás idején fogant meg ( ford megj 1896 februárjában), a Balfour nyilatkozat (1917 november 2) , Allenby bevonulása Jeruzsálembe és a Palesztin mandátum az oppozíciós fázishoz köthető, az utóbbi két nap különbséggel. Izrael egy egzakt Szaturnusz – Uránusz szeptil idején született meg. Az ország kríziseinek nagy része e ciklus kritikus szakaszai környékén és/ vagy az életében szintén domináns szerepet játszó Szaturnusz – Plútó ciklus fázisainak idején következett be.

Egyiptom története szintén szoros kapcsolatban van ezzel a ciklussal. Az 1922-ben, a ciklus visszatérő fázisában kikiáltott köztársaság (1922 március 15, Kairo, 12:43) képletében a Szaturnusz az MC-n áll, triszeptilben az Uránusszal, az 1953 -as Köztársaságot (1953 június 19, Kairó 01: 30, más források  szerint 1953 június 18, Kairó 11:30) a ciklus kilépő (felépülő) szakaszában, a kvadrát fázisában alapítotték, Amwar Sadat egyiptomi elnöknek Szaturnusz – Uránusz szembenállás volt a képletében, és öt nappal a Szaturnusz – Uránusz félkvadrát bepontosulását követően, a ciklus hanyatló fázisában gyilkolták meg. Az utolsó, 1942 május 3-i Szaturnusz – Uránusz együttállás (13:15 GMT) Kairóra felállított képete még mindig fontos szerepet játszik e terület eseményei megítélésében.
Megjegyzéseim:

A könyv megjelenése óta, 1988- ban a Nyilasban még létrejött egy Szaturnusz- Uránusz együttállás. Bepontosulásai: február 13, június 26, október 18. A Szaturnusz – Uránusz ciklus a későbbiekben is fontos szerepet játszott a Közel- Keleten – gondoljunk a 2011-es, Szaturnusz – Uránusz szembenállás, Jupiter – Uránusz együttállás által fémjelzett arab tavasz eseményeire. Ezekben, mint a blogon is szó volt róla, a 2010- 2017 közötti Uránusz – Plútó kvadrát is jelentős szerepet játszott. A 2011 januári nagyszabású egyiptomi tüntetésekről ld az Astrology King bejegyzését

A legutóbbi Szaturnusz – Uránusz ciklus 1988 – 2032

Az első együttállás : 1988 február 13 , Nyilas 28°

Kapcsolódó események: 

 • A hidegháború és a Szovjetunió utolsó évei (A Szovjetunió 1991-ben oszlott fel hivatalosan)
 • Az 1989-es forradalomhullám (ekkor már mindkét bolygó a Bakban volt) eltörölte a szovjet-típusú kommunista rezsimeket Lengyelországban, Magyarországon, Kelet – Németországban, Bulgáriában, az egykori Csehszlovákiában, Romániában

Nyitó kvadrát : 1999 – 2000, Bika Szaturnusz – Vízöntő Uránusz ; 1999 július 17 – Bika-Vízöntő 15°36, 1999 november 14 Bika – Vízöntő 13°04, 2000 május 13 Bika – Vízöntő 20°45

Szembenállás : 2008 – 2010 Szaturnusz Szűz/Mérleg – Uránusz Halak/Kos : 2008 november 4 Szűz – Halak 18°57, 2009 február 5 Szűz – Halak 20°39, 2009 szeptember 15 Szűz – Halak 24°42, 2010 április 26 Szűz – Halak 28°46, 2010 július 26 Mérleg 0°24 – Kos 0°24

Technikailag 2007 – 2011 közötti időszak, bár a bepontosulásokra 2008 – 2010 között került sor. Ld: Szaturnusz – Uránusz szembenállás tematikus oldal

Események:

 • 2008 november 4 – elnökválasztások napja az Egyesült Államokban, Barack Obama megválasztása
 • 2007 – 2012 : az 1930-as évek nagy gazdasági válsága óta a legnagyobb globális világválság. Jelentős pénzügyi intézmények, a tőzsde mélyrepülése, a munkanélküliség növekedése kapcsolódik hozzá. A poszt-kommunista államok nagy részében kiderül, hogy a kapitalizmus az 1989-ben elképzelt formájában nem valósítható meg számukra.
 • arab tavasz

Záró kvadrát : 2020 – 2021 Szaturnusz a Vízöntőben, Urán usz a Bikában
Bepontosulások: 2021 február 17 Vízöntő – Bika 7°13, június 14 Vízöntő – Bika 13°06, december 24 Vízöntő – Bika 11°05

Szaturnusz – Neptunusz

H.S. Greene úgy látta, hogy ez a szinódus jótékony hatással van a demokráciára, a politikai változásokra és a reformokra. Barbault a szocializmus/ kommunizmus fejlődésével kapcsolatos legfontosabb ciklusnak tartotta. Rámutatott, hogy a Kommunista kiáltvány  az 1846-os Szaturnusz – Neptunusz együttállás és az 1847-es Uránusz – Neptunusz félkvadrátot követően jelent meg, és hogy e ciklus fontos fázisaihoz köthető a legfontosabb európai szocialista pártok fejlődése és megszilárdulása az 1882-es Szaturnusz – Neptun együttállás időszakában, aztán, rögtön a következő Szaturnusz – Neptun együttállást követően az 1917-es októberi orosz forradalom . Sztálin a következő, 1952/3-as Szaturnusz – Neptunusz együttálláskor halt meg, és a szovjet kommunisták ekkor kezdték kiterjeszteni befolyásukat Afrikára és a harmadik világra. Oroszország a ciklus befelé irányuló szakaszában, 1979 decemberében, a Szaturnusz – Neptunusz kvadrát idején avatkozott be Afghanisztánban (szerepvállalása az orosz Vietnamként ismeretes újabban), nem sokkal az után, hogy a Nap együttállásba került a Neptunnal, a lengyelországi válság pedig ugyanezen aspektus által fémjelzett időszakban robbant ki, amikor a Nap szembenállásba került (180°) a Neptunnal, a Szaturnusszal pedig kvadrátot (90°) képezett. Gierek (Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt főtitkára, Lengyelország de facto vezetője 1970 december 20 – 1980 szeptember 6 között  ) végül kénytelen volt lemondani. A közelmúltban az 1982 október 14 -én bepontosult Szaturnusz – Neptun szextil részét képezte a Brezsnyev halálával összefüggésbe hozható asztrológiai tényezők mintázatának. Az 1984-január 10-én bepontosult Szaturnusz – Neptun félkvadrátot (45°) egy január 19 -én egzakttá váló Jupiter – Neptun együttállás követte (egy másik „szocialista ciklus”) . Ezek valószínűleg újabb, néhány hónapig tartó nagyon kritikus időszakot jeleznek a Szovjetunió számára. Az ez utáni, a Bakban létrejövő három konjunkció valószínűleg ismét egy kiemelkedő és kulcsfontosságú szakaszt jelez majd az emberiség társadalmi fejlődésében. ( Ford megj :Mint említettem, a könyv 1984-ben jelent meg először. Az azóta történtek a szerzőket igazolják. Liz Greene The Outer Planets and their Cycles – A külső bolygók és ciklusaik című, 1983-ban megjelent könyvében egyébként félelmetes pontossággal jelzi előre a peresztrojkát és a Szovjetunió 1989 -1991-es összeomlását )

Nagyon érdekes megfigyelés, hogy – legalábbis az elmúlt évszázad folyamán – az angol királyi család nagyon erőteljesen reagált ugyanerre a ciklusra. Ez talán önfeláldozásukhoz és magasabb eszmények irányában való elköteleződésükre utal. Leyla Rael Rudhyar így ír erről a szinódusról : „E két bolygó ciklusa a szó legpozitívabb értelmében utal minden negatív módon kikristályosodott (Szaturnusz) dolog feloldódására (Neptunusz).” Utal a [ciklus] marxizmussal való kapcsolatára, és arra is felhívja a figyelmet, hogy a Baha’i mozgalmat is az 1846-os együttállás időszakában alapították, és ennek központi vízióját egy kinyilatkoztatásokon (Neptun) alapuló globális világrend (Szaturnusz) képezi. Az 1952/3-ban kezdődött ciklusról ezt írja: „ a politikai, gazdasági, társadalmi fejlődést irányító paternalisztikus materializmus (Szaturnusz) „vallására” utalhat…egybeesett a második világháborút követő békeszerződések hivatalos megkötésével, az első hidrogénbomba felrobbantásával, Josef Sztálin halálával”. A fentebbi megjegyzés fényében ehhez még hozzátehetnénk, hogy egybeesett VI György brit király  halálával (1952 február 6) és II Erzsébet királynő  trónra lépésével ( 1953 június 2-án koronázták meg, de uralkodása György király halála után kezdődött – ford megj) , valamint egy, a brit monarchia fejlődése szempontjából fontos szakasz kezdetével is.

Szaturnusz – Plútó

Amikor e sorokat írom, egy új Szaturnusz – Plútó ciklus elejéhez közeledünk, amely 1982 november 8-án kezdődött. E 33 éves ciklus úgy tűnik, fontos szerepet játszik az új nemzetek megjelenésében, rendkívül mélyreható társadalmi átalakulásokban, megtisztulásokban és „feltámadásokban”. E tekintetben Barbault XX századbeli hatását a dekolonializációval és a kulturális struktúrák fejlődésével hozza összefüggésbe. Figyelemreméltó tény, hogy India és Pakisztán mindössze néhány nappal az 1947 augusztus 11-i Szaturnusz – Plútó együttállást követően nyerte el függetlenségét. Jelen helyzetben arról van szó, hogy ősi népek (Szaturnusz) a mély tisztulás szakaszába lépnek (Plútó). Függetlensége elnyerésével az indiai szubkontinens zavargások, vérontás, polgárháborúk, szekták közötti erőszak megdöbbentő  időszakába süllyedt. Ez szoros párhuzamba állítható azzal, ahogy Izrael ősi (Szaturnusz) népe egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét 1948-ban, [ az állam horoszkópjában  ] a tízes házas, Hold és a Mars által közrefogott Szaturnusz – Plútó együttállással és azonnal egy nyílt háborúban találták magukat arab szomszédaikkal. Izrael története azóta is szoros kapcsolatban van e ciklus további fázisaival, ld a legutóbbi együttálláshoz (1982/3 köthető libanoni háborút. Hasonlóképpen, a maoista Kína szintén e konjunkció idején kezdett előbukkanni, jóllehet a köztársaságot csak 1949 októberében kiáltották ki, amikor a Szaturnusz már elhagyta az együttállás orbiszát.

Leyla Rael Rudhyar arra hívja fel a figyelmet, hogy az előző, az 1914-15-ös, Rák elején létrejött Szaturnusz – Plútó együttállás és az 1947-es köti össze egymással a két világháborút. Arra is rámutat, hogy „néhány történész összevonja, és együttesen második harmincéves háborúként emlegeti őket”. Az első harmincéves háború 1618 – 1648 között zajlott Európában egy 1617-től 1648-ig tartó Szaturnusz – Plútó ciklus alatt. De azzal folytatja, hogy ezek az együttállások nem mindig jeleznek háborút. Azonban láthatjuk. Hogy a Szaturnusz – Plútó kombinációk rendkívül kemény, purgatív jellege olyan időszakokat jelez, amikor valamilyen értelemben „vissza kell térni az alapokhoz”, a dolgok kezdeti „vázaihoz”. Az ilyen kritikus Szaturnusz – Plútó fázisok fekete- fehér látásmódot eredményeznek, amelynek tükrében csak valamilyen fajta drasztikus cselekvés bizonyulhat elégségesnek. Mivel eddig úgy tűnik, hogy a Plútó a kollektív hatalommal van kapcsolatban, úgy tűnik, hogy a Szaturnusz – Plútó ciklusok egy kollektív, kényszeres karhatalom parancsba adott gyakorlásával és adminisztrációjával vagy másokra kényszerítésével lehetnek összefüggésben. Barbault megfigyelései szerint úgy tűnik, hogy a ciklus kvadrátos (90°) időszakai a hatalom kríziseivel vannak összefüggésben.) Figyelemreméltó érdekesség, hogy a Brezsnyev -korszaknak majdnem pontosan a Szaturnusz – Plútó együttállás 1982 november 8-i egzakttá válásakor ért véget, amely röviddel az október 14-i Szaturnusz – Neptun szextil – a kommunista világban zajló átalakulási folyamatok másik indikátora – bepontosulását követően jött létre.

Bővebben : Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala; Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelemJupiter – Szaturnusz

Erről a konjunkciótól konjunkcióig majdnem pontosan húsz évet felölelő ciklust mindigis a legjelentősebb történelemformáló erőnek tekintették.(Ld Nagy Konjunkció tematikus oldala) E két bolygót Nagy Kronokrátorokként vagyis a korszakok uraiként ismerték. Ciklusuk képezi a ciklusok képezik az emberi fejlődés alapját: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek (Jupiter) konkrét formát öltenek az anyagi világban (Szaturnusz) (Vö. a Szaturnusz – Neptun ciklussal, amely ugyanilyen folyamatokkal hozható összefüggésbe, magasabb szinten) Mint az együttállás értelmezésénél már szó volt róla, e páros jelentős szerepet játszik a társadalmi struktúrák és a kollektív nemzeti identitás érzetének fejlődésében és evolúciójában. Barbault meggyőző példákkal illusztrálja milyen jelentős szerepet játszott ez a ciklus az európai történelemben: viszonylagos rövidsége ellenére úgy tűnik, hogy e ciklus valamennyi fázisa a fejlődés egy viszonylag világos mintáját jelzi évről- évre.

Természetes, hogy az ősi ciklikus történelemelméletnek a Jupiter – Szaturnusz ciklus képezte az alapját. Noha önmagukban véve aránylag rövid ciklusoknak tekinthetők, a Jupiter- Szaturnusz együttállásokkal kezdődő sorozatok érdekes mintázatba rendeződnek, ugyanis 240 éven keresztül a konjunkció ugyanazon elemi minőségben jön létre, így teljes állatövi ciklusuk 960 évet ölel fel. Húszéves szinódusukat Minima vagy Specialis, a 240 évest ciklust Media vagy Trigonalis teljes ciklusukat pedig Maxima vagy Climacteria szakkifejezéssel illették. A konjunkció egyik elemi minőségből a másikba való átmenete, a mutációs konjunkció mindigis kiemelkedő jelentőséggel bírt, ugyanis jelentős irányváltást és a hangsúlyok megváltozását jelezte a nagyvilágban. Az 1608 december 8-án a Nyilas 8°-án létrejött együttállás, egyszersmind a tűz elembe történő Nagy Mutáció például Amerika ez után következő gyarmatosításával hozható összefüggésbe a vallási (Nyilas) elnyomás (van Norstrand : Precepts in Mundane Astrology) miatt. Az 1842 január 26-i Nagy Mutációt (GMT 5:21) , amikor a konjunkció földjegyekbe vándorolt, gyakran hozzák összefüggésbe a materializmus fejlődésével, és ezt követően az emberiség egyre nagyobb befolyásával az anyagi világ felett. Az 1981 -es levegő jegyben bekövetkezett „kakukktojás”- együttállása ellenére úgy tartják hogy ez a 2020 decemberi levegő elembe történő Nagy Mutációig fog tartani.

E ciklus kapcsán említést kell tennünk az egyik leghíresebb egybeesésről, az amerikai elnökök halálciklusáról. Tény, hogy 1840 óta valamennyi, a Jupiter – Szaturnusz együttállás évében megválasztott amerikai elnök hivatali ideje alatt húnyt el. Ennek jelentőségére már Abraham Lincoln meggyilkolásakor felhívta a figyelmet egy Dr L.D. Broughton nevű asztrológus, aki állítólag, felfigyelve arra, hogy ( az 1840 -ben megválasztott) William Henry Harrison és (az 1860-ban megválasztott) Lincoln hivatali ideje alatt hunyt el, azt jövendölte, hogy 1960-ig bezárólag valamennyi 0-val végződő évben megválasztott amerikai elnök hivatali ideje alatt fog meghalni. Ezt az igen profétikus jellegű előrejelzést azzal indokolta, hogy 1960-ig bezárólag föld jegyekben kerül sor a Jupiter – Szaturnusz együttállásokra.

Bővebben : Nagy Konjunkció a Vízöntőben – 2020, tematikus oldal  ; Jupiter – Szaturnusz együttállások – általános tudnivalók; Liz Greene: Jupiter és Szaturnusz

Jupiter – Uránusz

Úgy tűnik, hogy ez a nagyjából 14 éves ciklus szoros kapcsolatban van az ember tudatra ébredésével és e tudatosság növekedésével, a távlatok tudatos kitágításával és transzcendálásával. Az aspirációt és az erőfeszítéseket ötvözve az ember fejlődési lehetőségeivel áll összefüggésben, és ezeket segíti elő. Bátorítja a mélyebben rejtőző lehetőségek felismerését, kérdéseket vet fel, új utakat nyit meg. Ösztönzően hat a prométheuszi forradalmi szellemre, önfejűvé tesz, egyéni-és kollektív szinten is vállalkozókedvet, optimizmust ad. Úgy tűnik, hogy ez a szabad piacgazdaság egyik kulcsfontosságú ciklusa és a gazdaság felvirágzásával áll kapcsolatban. Barbault emiatt olyan ciklusnak tekinti, amely elsősorban a kapitalizmusnak kedvez. Egyszersmind azonban azt tartja, hogy a status quo elleni lázadásban is fontos szerepet játszik, bármi legyen is ez adott idősztakban. A konjunkció fázisáról ezt írja: „ Hatalomra juttat, ambiciózussá, vakmerővé, kockázatvállalóvá tesz, túlzottan szélsőséges viselkedésre hajlamosít. Konstruktív megnyilvánulási formájában a változás és a fejlődés legfontosabb katalizátora. Krízishelyzetben levő társadalomban azonban rendkívül ingatag helyzeteket idézhet elő egyik pillanatról a másikra, minden előzetes figyelmeztetés nélkül, amikor is a légkört óriási feszültség hatja át. Ilyen helyzetekben különösen veszélyes háborús potenciált hordoz”.

Megjegyzéseim :

Legutóbb 2010 -2011-ben került sor Jupiter – Uránusz együttállásokra, a Halak legvégén – Kos legelején. A konjunkció először 2010 június 8-án pontosult be a Kos 0°-on, másodszor 2010 szeptember 22-én, harmadszorra pedig 2011 január 2-án.

Az Arab Tavasz e három együttálláshoz kötődő egyik legfontosabb esemény. Az egyidejűleg érvénysülő Szaturnusz – Uránusz szembenállás, Szaturnusz – Plútó kvadrát, majd az Uránusz – Plútó kvadrát révén a konjunkció destruktív aspektusa került előtérbe)
Jupiter – Neptun

E ciklust nagyfokú idealizmus, humanitárius és ideológiai elköteleződés jellemzi. Úgy tűnik, az idealista és vallásos hiedelemrendszerek kibontakozásával van kapcsolatban, így a nehéz aspektusok gyakran jeleznek szekták közötti viszályokat, politikai nézeteltéréseket és vallásháborúkat. Különösen a 90°-os fázis hajlamosít valamilyen eszméért folytatott harcra, pl a Franco vezette felkelés Spanyolországban, az utolsó portugál forradalom, Atatürk Törökországa. Egyaránt jelezhet virágzó gazdagságot, optimizmust, de ha nincs jól leföldelve, a sült galambra váró magatartást, a valóságtól lerugaszkodott terveket, tomboló inflációt is.

Barbault főleg a Keleti blokk szocialista gazdaságaihoz társította ezt a ciklust, és, specifikusan Franciaország sorsához, amely, úgy tűnik már több ciklus óta van kapcsolatban ezzel a szinódussal. Így az 1945-ös konjunkció idején született a Negyedik Köztársaság , a választások pedig jelentős baloldali túlsúlyt eredményeztek. Az 1947-es félkvadrát idején De Gaulle  tábornok kísérletet tett a politikai paletta átformálására, kommunizmus-ellenes szavazatokért kampányolva, ami kettéosztotta és polarizálta a szavazókat. A helyzetet a rossz termés és egy sztrájkhullám súlyosbította. Az 1948-as szextil időszakában megjelenő Harmadik Erő középutat képviselt és rövid időre stabilizálta a gazdaságot. Az 1949-es kvadrát (90°) fázis újabb gazdasági válságot hozott és Qeuille elnök lemondott. Az 1950 -es trigon (120°) időszakában Franciaország és Németország újra közeledni kezdett egymáshoz, az Amerikai Egyesült Államok pedig kétmilliárd dollár segélyt ígért. Az 1951 -52 -es szembenállás (180°) idején a konzervatívok felülkerekedtek a kommunistákon, a a sorozatos lemondások és a Tunéziábanés Marokkóban elharapozódó terrorista erőszak újabb krízishelyzetet teremtett. A május- júniusi 135°-os szakaszt államigazgatási krízis és lakossági forrongások jellemezték. Az 1953 -54-es trigon idején a gazdaság kezdett talpraállni, Mendés – France  pedig véget vetett az indokínai háborúnak. Az 1954 közepétől 1955 közepéig tartó kvadrát (90°) a lázadások és instabilitás időszaka volt Francia Észak – Afrikában, ami kormányválsághoz és Mendés France lemondásához vezetett. Az 1955-ös szextil (60°) időszakában helyreállt a béke Marokkóban és egy viszonylag stabil kormány alakult. De az 1956 őszi félkvadrát idején a kormány kettészakadt és a Szuezi válság is problémákat okozott. A végső krízis az 1958-as együttállás idején, az algíri puccsal  köszöntött be. De Gaulle tábornok miniszterelnökként átvette a hatalmat, szeptember 28-án elfogadták az Ötödik Köztársaság ) alkotmányát, amely október 5-én, az új Jjupiter – Neptun egyuttálláskor lépett hatályba !

Rá kell mutatnunk hogy e ciklus jelentőségének és a Nap – Jupiter ciklus [Franciaország életében] játszott szerepének felismerésével Barbault gyakran néhány nap különbséggel tudta prognosztizálni a Negyedik Köztársaság  időszakában bekövetkezett változásokat és a egyértelműen képes volt előrejelezni a végső krízist a ciklus végén. Hasonlóképpen, ismerve a Szaturnusz – Neptun ciklusnak a Szovjetunió életében játszott jelentőségét, magabiztosan képes volt előrejelezni a Sztálin halálával a Szovjetunióra köszöntő válságot.
Jupiter – Plútó

 

Barbault a nemzetközi terrorizmus fokozódásával hozza összefüggésbe ezt atizenkét -éves ciklust. A plutokrácia politikai hatalomként való fejlődésével is összefüggésbe hozható. Crawford bizonyítékokat sorol fel a gazdasági ciklusokra gyakorolt hatására. (Crawford Perspectives, 1981) Ebertin mindenfajta – fizikai, anyagi, mentális, spirituális természetű- hatalom megszerzésével kapcsolatba hozza. A múlt századi együttállások létrejöttének évei: 1894, 1918, 1931, 1943, 1955/56, 1968, 1981, 1994, 2007, 2020

Megjegyzéseim

A Jupiter – Plútó ciklusok általános jellemzői:

 • az expanzió háború révén történhet
 • rendkívül erős érdekcsoportok bukkanhatnak fel vagy vehetik át a hatalmat
 • kulisszák mögötti pénzügyi manipulációk, feketepiac, feketegazdaság
 • terrorizmus

A 2007 decemberétől 2020 áprilisáig tartó ciklus sajátosságai :
A Nyilas 28°-on létrejött együttállás a globális terrorizmus, vallásháborúk, erőszakos ideológiák terjedése jellemezte. A Plútó Nyilasban való vendégeskedése (1995 -2008 ) egyébként is fokozta a jegy expanziós törekvéseit; a pazarlás, nagy lábon élés, könnyű hitelek a Bakba lépését követően bukóspirált eredményeztek. A rongyrázás, fenn az ernyő, nincsen kas – mentalitás éppenséggel a Jupiter – Plútó együttállás időszakában, 2007 végén érte el a csúcsot, aztán csakhamar meg is lett a böjtje. Nyilván ehhez más bolygóciklusok befolyása is kellett.

Első együttállás: 2007 december 12, Nyilas 28°23
Első kvadrát 2010/2011, Kos /Bak: 2010 július 24- Kos-Bak 3°23; 2010 augusztus 3 Kos – Bak 3°12, 2011 február 25 Kos – Bak 7°02 (Itt egyidejűleg érvényesül a Szaturnusz – Plútó kvadrát, Szaturnusz – Uránusz szembenállás, Jupiter – Szaturnusz szembenállás, Uránusz – Plútó kvadrát hatása is)
Szembenállás : 2013 – 2014 Rák/Bak; 2013 augusztus 7 – Rák-Bak 9°26; 2014 január 31 Rák – Bak 12°17, 2014 április 20 Rák – Bak 13°34 (Egyidejűleg az Uránusz – Plútó kvadrát, a 2014 első felében a Mérlegben tolató Mars, aRák Jupiter, Kos Uránusz, Bak Plútó részvételével kialakult kardinális nagy kertesztet is figyelembe kell venni)
Második kvadrát : 2016 – 2017 Mérleg/ Bak; 2016 november 24 Mérleg-Bak 15°46, 2017 március 30 Mérleg – Bak 19°17, 2017 augusztus 4 Mérleg – Bak 17°31 (Itt a 2016-os  Jupiter – Szaturnusz kvadrát, Szaturnusz – Neptun kvadrát együttesen változó T kvadrát – 2017-ben a Mérleg Jupiter, Bak Plútó, Kos Uránusz közötti kardinális T kvadrát hatása együttesen érvényesült)
Új ciklus: Jupiter – Plútó együttállás a Bakban 2020 ; 2020 április 4 Bak 24°53, június 30 Bak 24°06, november 12 Bak 22°51 (Egyidejűleg érvényesül a Szaturnusz – Plútó együttállás, az alakuló Jupiter – Szaturnusz együttállás hatása is, 2020 márciusában négyes találkozó a Bakban: Mars, Jupiter, Szaturnusz, Plútó

Forrás : Részletek  Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey: Mundane Astrology c könyvéből, (The Aquarian Press 1984, 1992) 175 -188 old

Kapcsolódó

Külső bolygók történelemformáló ciklusai – 1

Big Aspects by Planetary Pairs (nagyon hasznos oldal a lassú mozgású bolygók fontosabb fényszögeinek bepontosulásáról)

A közelebbi múlt Jupiter – Plútó együttállásai (1943 -2007)

Egy szép, új világ hajnalán : Jupiter – Szaturnusz Nagy Konjunkció a Vízöntőben

Közelgő asztrológiai ciklusok és tranzitok 2022 – 2032 (Jessica Davidson)

Miért lett ilyen a világ ? – mundánasztrológiai bejegyzések tematikus oldala

Kiemelt illusztráció : Buzzfeed – The Most Impressive Star Trail Photographs

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!