Az üstökösök asztrológiai jelentősége | Kim Farnell

Az üstökösök értelmezését illetően többféle megközelítésmód létezik, bár abban minden kompetens asztrológus egyetért, hogy nem tekinthetők kedvező előjelnek. A nóvákhoz (időszakos csillagok) hasonlóan egy speciális fejezetét képviselik a mundánasztrológiának. Mai, a modernebb irányzatokat képviselő átlag-asztrológus, beleértve jómagamat is, nem sokat foglalkozik velük, míg szembe nem találja magát eggyel. Kim Farnell The Little Book of Comets and Astrology című könyvecskéje jó kiindulópont lehet azoknak, akik el akarnak mélyülni benne. Blogomon az asztrológiai értelmezésükkel foglalkozó rész fordítása érhető el, de a történelmi-kultúrtörténeti témájú fejezet is fontos, ezért érdemes beszerezni. Kindle formátumban nagyon olcsón, 2023 januárjában, a bejegyzés közzétételekor kb 4 dollárért vehető meg. Magyarul tudtommal nincsenek részletes szövegek az üstökösök asztrológiai értelmezéséről. Ezt a hiányt szerettem volna pótolni. Amennyiben használod, kedves kolléga, kérlek tüntesd fel jól láthatóan posztom linkjét, oldalam elérhetőségét, a szerző nevét valamint az én nevemet fordítóként, illetve a Kindle és a papírkönyv elérhetőségét. Ezzel tanúsítod korrektségedet és különbözteted meg magad oldalam számos, tartalomlenyúlásra specializálódott parazitájától.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Az üstökösök már az ókortól kezdve lenyűgözték az embereket, akkoriban ugyanis a jövőbeli események előjeleinek tekintették őket. Ha a Vénusz vagy a Jupiter irányába mutattak, jót is jelenthettek, de gyakrabban voltak rosszindulatúak, és a Marshoz vagy a Szaturnuszhoz kapcsolódtak. Nicole Oresme azonban a tizennegyedik században megkérdőjelezte, hogy az üstökösök feltétlenül rosszat hoznak.

Isz. a második században Ptolemaiosz görög csillagász azt írta Tetrabiblosz című művében, hogy az üstökösök mindent magukban foglalnak, ami egy részletes előrejelzéshez szükséges, feltéve, hogy az ember tudja, hogyan kell olvasni a jeleket:

“A zodiákus azon részein keresztül, ahol a fejük megjelenik, és azon irányokon keresztül, amerre a kómájuk mutat, megmutatják azokat a területeket, amelyekre szerencsétlenségek leselkednek. A fejük formája révén jelzik az esemény fajtáját és azt az osztályt, amelyre a szerencsétlenség hatni fog; láthatóságuk időtartamán keresztül az események időtartamát; a Naphoz viszonyított helyzetük révén pedig a kezdetüket”.

Úgy vélték, hogy az üstökösök hatása az élettartamuk egynyolcadáig tart (valószínűleg a láthatósági idejük alapján), és akkor kezdődik meg igazán, amikor a Nap vagy a Mars legközelebb tranzitál napközelségük helyéhez.

Sokszor vélték úgy, hogy az üstökösök egy hírnök felemelkedését jelzik. Ez a gyakran “királyként” definiált szereplő lehetett hadvezér, de lehetett (az üstököstől függően) vallási vezető, reformer vagy kereskedő is. Az üstökösök a kereskedelmi, pénzügyi és politikai megállapodások átrendeződését jelzik, kezdeti zavart okozva a rendszerben.
Bede, a tiszteletreméltó a hetedik században azt állította, hogy: “Az üstökösök a királyságok forradalma, dögvész, háború, szél vagy hőség előjelei”.

Claudius római író pedig komoran állapította meg, hogy: “üstököst soha nem láttak az égen anélkül, hogy az ne jelzett volna valamilyen szörnyű eseményt”.

Vergilius költő “a véres üstökösök baljós ragyogásáról” és “az égen lángoló rettentő üstökösökről” mesélt.

A históriák, az ókori írók és a régebbi korok általános tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy ezek az égi jelek vagy az üstökösök megjelenése a föld terméketlenségének, dögvésznek, éhínségnek, háborúnak, királyságok, államok és birodalmak, törvények és szokások változásának, szeleknek, földrengéseknek, áradásoknak, rendkívüli hőségnek és szárazságnak, súlyos betegségeknek és fogyatékosságoknak és hasonló szörnyű bajoknak a biztos előjelei.

Az irány (vagy irányok), amely(ek) felé a kóma mutat, gyakran arra az irányra utal, ahol a dolgok történnek. Ha az állatöv valamelyik jegyére mutat, akkor az általa képviselt ország is érintett lehet.

Johannes Hervelius Miles üstökös; fa alatt nagydolgát végző férfi

 

ALAK
Arisztotelész szerint kétféle üstökös van, hajas (üstökös) és szakállas (pogónia); ha az anyag mindenütt ég, üstökösnek nevezzük, ha a láng hosszan elnyúlik, pogóniának. Az üstökösök mögött megjelenő farok hosszúkás; a szakáll pedig lefelé mutat. Az üstökös hajas, ha középen sűrűbb anyagból áll, és oldalt ritkásabb. Középen tömörebbnek tűnik.
Az asztrológiai szövegekben leggyakrabban használt osztályozások Plinius Természethistóriájának (Naturalis Historia) második kötetéből származnak, és alább tekinthetők meg. (Ford megj: a modern korban ez a tipologizálás kissé idegen, ahogy az üstökösábrázolások alapján sem mindig könnyű beazonosítani az égi vándorokat. Nekem legalábbis még nem. De kísérletezni érdemes 🙂 )

Veru (dárda): Egy nyársra vagy dárdára hasonlít. A föld és a fák gyümölcsének fogyatkozását jelzi; változásokat az egyházban és az állammal kapcsolatban, súlyos mészárlásokat, valamint királyok és nemesek halálát.

Tenaculum: Majdnem vörös, alatta egy sugárszerű hamupárával. Megjelenése hiányt jelez, bár nem túlzó módon, nem éhínséget. Harcokat is jelent.

Pertica (sügér): Néha könnyebb és sűrűbb sugárnyalábot vet. Nagy farka van, és hiányt, szárazságot és éhínséget hoz. Ha valamelyik bolygóval együtt áll, jelentése változik: a Vénusszal nagy árvíz, a Merkúrral fiatalok és tudósok halála, a Holddal köznépé, a Szaturnusszal rosszabb lesz a hatása, ha a Marssal több háború és kard általi halál, ha a Jupiterrel, bármit jelentsen is, valami királyokról és gazdagokról. Mars jellegű üstökös, és sok háborút és kard általi halált, vérontást és tüzet jelez.

Miles (katona): Akkora, mint a Hold, sok haja van, és a tizenkét jegyet átszelve hátrafelé ontja a sugarait. Amikor ragyog, rosszindulatú a hatalmon lévők számára, és a törvények megváltoztatására és új kormányok létrehozására vágyó embereket hoz. Jelzi továbbá a háborút, a szokások megváltozását, a nők bántalmazását és megkárosítását, a termés szűkösségét és a földrengéseket. A szarvasmarhákat járványok sújtják, és éhínség lesz, ha a Miles üstökös halvány, de ha egyenletesen nagyon halvány, akkor inkább polgárháborúkat jelez, semmint nemzetek elleni háborúkat. Ha a Tejútrendszerben jelenik meg (ez az üstökös hét napnál tovább nem ragyoghat keleten), akkor hosszú szerencsétlenségeket, ha rövid ideig, akkor rövid ideig tartó szerencsétlenségeket jelez. A Miles Vénuszi természetű.

Dominus Aschone (cerusleus): Kék vagy azúrkék, és a Merkúrhoz társítják. Királyok és uralkodók halálát jelzi, főként azokon a területeken, amelyek felé a sugarai terjeszkednek. Háborút, csapásokat, dögvészeket és éhínséget, pusztulást, nyomorúságot, valamint aggodalmat, bajt és szomorúságot jelez azok számára, akikre a Merkúr erős befolyással van. Hatása alatt a köd károsítja a szőlőültetvényeket, és ebből a ködből rovarok, valamint rágcsálók sarjadznak. Nagymértékű károkat okoz majd.

Aurora (matituna, matula): Vörös, hosszú farka van (de nem olyan hosszú, mint a Dominus Aschone), és marsikus temperamentummal rendelkezik. Amikor keleten tűnik fel, fejjel lefelé, szárazságot, éhínséget, tüzeket és háborúkat hoz. Azt jelenti, hogy nem lesz olyan bőség, mint eddig, de éhínség sem.

Argentum (argento; ezüst): Fényes és ezüstfehér farka van, túl fényes ahhoz, hogy hosszabb ideig bámulni lehessen. Ez a legfényesebb és legtisztább az üstökösök közül. Ahol megjelenik, termékeny éveket hoz, különösen, ha a Jupiter vízjegyben áll. Ha megjelenésekor a Jupiter a Rák vagy a Halak jegyében áll, bőséges kukorica- és gyümölcstermést ígér ott, ahol felbukkan. Ha a Jupiter a Skorpióban áll, nem ilyen kedvező a helyzet.

Rosa: Nagy és kerek, emberi arca van, színe pedig az arannyal kevert ezüsthöz hasonlít. Uralkodók és gazdagok számára halált jelez, és kedvező változásokat.

Nigra (Niger; fekete): Szaturnuszi vérmérsékletű, de színe inkább világoskék, mint fekete. Ha megjelenik, halált és lefejezéseket hoz.Hervelius Aurora típusú üstökös

Egyéb kategóriák:

Acontiae: (lonchites; dárda vagy gerely): Hosszúkás, szorosan összenyomott fej és hosszúkás farok.

Argyrocomus (Argenticomus): Káprázatos fehér fényű, szinte túl fényes ahhoz, hogy ránézzünk.

Cerastias (Kerastes; szarvas csillag, trombita): Néha szakállas, néha farokkal, amely felfelé vagy lefelé hajolhat. Néhányan úgy néznek ki, mint egy félhold.

Columna pendens (függő oszlop).

Üstökösök (kometes; üstökös): Széles alakú és ezüst fürtöket vonszol.

Crinitum crinitae (hosszú hajú csillag): Bozontos, véres fürtökkel, és hajszerű sörtékkel körülvéve.

Cyparissia (ciprusfa).

Diceus (“kockacsillag”): borostyánszínű, csak a széléről bocsát ki néhány sugarat. Tányér vagy lemez alakú. Legjelentősebb fajtája a Rosa sive Chryseus (Ilythia), amely fényesen csillogó, ezüstszínű, arany- vagy borostyánszínnel keverve. Igazságot, mészárlást, a kormányzat jobbra fordulását és a bebörtönzöttek szabadon bocsátását hirdeti. Néhány ilyen üstökös pajzsra hasonlít, és Clypei-Formák néven ismert. A Szaturnusznak felel meg.

Hippeus (ippías, equinus ellipticus; lócsillag): Úgy néz ki, mint egy ló sörénye. Nagyon gyors mozgású, olyan, mint egy önmaga körül forgó kör. Ferde sugarakat szór szét, és nehezen észlelhető.

Hirei (hircus; kecske üstökös): Durvának és szőrösnek tűnő sörénye van. Néha kerek, farok nélkül.

Lampadias (lampas, fax; lámpa, fáklya): Egy hordó alakú, domborúnak tűnő, füstös fényt kibocsátó henger. Lángja néha kardként csap felfelé, néha kettős vagy hármas hegyű. Keletről azt hirdeti, hogy azokat a részeket elboríthatja a köd, és hogy terméseiket megrontja a borús levegő; délről azt, hogy Afrikát aszály és kígyók gyötörhetik; nyugatról azt, hogy Olaszországot folyamatos áradás fogja sújtani; északon pedig éhínséget jelent.

Pitheus doliorum (pitheus sive doli-formis, pithos; kád, hordó, korsó): Hordóra hasonlít. Lehet ovális és függőleges, vagy felfelé állított. Némelyik bokros vagy farka van.

Pogoniæ (szakállas csillag): Az alsó részükről hosszú szakállhoz hasonló sörény lóg le.

Tetragonias seu quadratus: A feje többnyire négyszögletes. Hosszú farka van.

Trabs (gerenda vagy deszka).

Typhon (forgószél; tekercs): Nagy, alaktalan és lassú mozgású. A kómát maga mögött hordozza, és általában az Északi-sark szélső határán követi a Napot. Vörös színű, nem olyan, mint a vas, hanem mint a vér. Korongja kicsi és égő, kómája pedig keskeny fényként jelenik meg, Vékony fürtöket sugároz.

Xiphias (kard): Rövid és hegyes. Halványsárga, sugarak nélküli. A feje markolatszerűen formált, a farka pedig hosszú, egyenes és hegyes. Néha handzsárként hajlik. Máskor tőrhöz vagy késhez hasonlít.

Veru seu Pertica: Hasonló a xiphiashoz, de a feje kerekebb, a farka pedig hosszabb és hegyesebb. Jacques Gaffarel XVII. századi francia asztrológus 1629-ben megjelent Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et lecture des estoiles (Hallatlan érdekességek a perzsák talizmánszobrászatáról, a pátriárkák horoszkópjáról és a csillagfejtésről) című könyvében számos alakzatot írt le:

“Oszlophoz vagy pillérhez hasonló alakúak; valamilyen fejedelem, vagy nagy szent, vagy pedig valamilyen nép, vagy nemzet állhatatosságát jelképezik.

Kerek, tiszta, világos, fényes, és egyáltalán nem szürkés… valamilyen nagy fejedelem születését jelezheti.

Ha piramis alakúak, akkor nagy veszteségeket fogunk elszenvedni tűz által, és… valami zsarnokság közeledik.

Ha… hullámzóak és szétszórtak… víz alakjában, akkor a nép lázadását jelzik.

Ha szarv alakúak, ami a hatalom hieroglifája… akkor egy uralkodó nagy erejét és abszolút hatalmát jelzik.

Ha kard alakúak, akkor pusztulást jeleznek.

Ha az üstökös trombitaszerűen van megformálva; akkor szintén háborúkat jelez előre.

Ha dárda vagy nyíl, esetleg gerely alakja van, akkor háborút és dögvészt jelez.

A fáklya alakja a tűzre utal, a seprűé pedig a tisztátalan szellemek kisöprésére a földről”.

Hervelius, Veru -üstökös

SZÍN

Az üstökösök színe alapján történő előrejelzés rendkívül régi hagyomány. Arisztotelész nyomán úgy vélték, hogy az üstökösök a Föld fémes és ásványi gőzökkel teli párolgásaiból keletkeznek, amelyeket az égitestek által kibocsátott hő von ki a Földből. A színüket a párolgások kivonásáért felelős bolygótól kapták.

Ha a szín az egész testre kiterjed, akkor a hozzá kapcsolódó események az adott üstököshöz kapcsolódó egész térségben bekövetkeznek. Ha csak az üstökös egy részén, akkor az adott rész által jelzett területen. (Ford megj: mivel középkori, vagy ókori hivatkozásokat használtak, csak a hét klasszikus bolygó alapján osztályoznak.)

Nap: Sárga vagy arany. Pompás megjelenésű.

Hold: Ezüst.

Merkúr: Változó, sokszínű.

Vénusz: A ragyogó ezüsttől az átlátszóig.

Mars: élénkvörös.

Jupiter: Pompás, ragyogó, tiszta fehér.

Szaturnusz: Szürkés, ólmos, halvány, zöldes, fekete.

Hervelius, Argentum-üstökös

KONJUNKCIÓK

Amikor egy üstökös egy bolygóhoz vagy állócsillaghoz csatlakozik, átveszi az adott bolygó (vagy csillag) témáját. Általában csak a konjunkciókat szokták jegyezni, bár egyes asztrológusok a múltban kvadrátokat és trigonokat is emlegettek.

Konjunkció a Nappal: Királyok és kormányok halála és megsemmisülése. A hatalmasok bukása.

Konjunkció a Holddal: Baj és szégyen a lakosság egészére nézve. Vagyonvesztés. Konjunkció a Merkúrral: Nagyfokú vagyonvesztés, szégyennel és hírhedtséggel, közlekedési problémák.

Konjunkció a Vénusszal: Jeles nők halála és a nőkkel kapcsolatos dolgok romlása.

Konjunkció a Marssal: Súlyos és szörnyű betegségek, háború, mészárlás, vérontás és királyságokban bekövetkező változások.

Konjunkció a Jupiterrel: Harag és pusztulás a királyok és a hatalommal rendelkezők számára. Kiváltságos személyek bukása. Paloták pusztulása.

Konjunkció a Szaturnusszal: A föld gyümölcseinek elpusztítása, hiány vagy éhínség. Makacs és hosszan tartó betegségek.

Hold csomópontjaival: Egy üstökös a Hold valamelyik csomópontja közelében járványt és fertőzéseket hoz.

Hervelius, Kerék

ÁLLATÖVI JEGY

Egy üstökös minden olyan országot veszélyeztet, amely az üstökössel azonos állatövi jegyhez tartozik. Például a Bak uralja Észak-Skóciát, így egy, a jegyben álló üstökös (az 1066-os üstököshöz hasonló) ott lázadást okozna. Az események jellege az üstökös természetétől függ.

Gyakran használták annak a csillagképnek az ikonográfiáját, amelyben az üstökös megjelent. Ha például egy a Szűz gabonakévét tartó karján vágott át egy üstökös, az a termésben bekövetkező veszteségeket jelentett.

Figyelmet fordítottak a jegy által hagyományosan uralt ügyekre is. A föld jegyek a szárazság, a vizes túlzott eső és a dögvész miatti terméketlenséget, a levegő jegyek szeleket, lázadást és dögvészt, a tűz jegyek pedig háborúkat, lázadást és általában a felfordulást jeleznek.

Kos: Jövőbeli fegyveres összecsapások; háborús előkészületek; vérontás és hatalmas emberek halála; nagy szárazság;, a szem és a fej gyakori betegségei és fertőzései; a jószágok, különösen a juhok járványos betegségei; fontos emberek eltávolítása; egy jeles személy halála; egy rossz ember felemelkedése vagy előléptetése; a szegények felemelése; eső és árvíz. Ha az ég keleti részén jelenik meg, gyorsabban kezd hatni.

Bika: Fontos személy halála; fogságok; sérülések; gonoszságok eltűrése; nagyobb jószágok károsodása; szelek; gyümölcsök romlása; kukorica pusztulása; télen nagy hideg; földrengések; heves betegségek; száraz, hámlásos betegségek, mint a rüh és az ótvar; malária; pénzügyi veszteségek; hideg tél; élelmiszerhiány; (malária); ha nyugaton áll, nagy esőzéseket jelent.

Ikrek: Feslettség; vérfertőzés; paráznaság; kicsapongó életmód; becsületes emberek kiiktatása; veszekedések; háborúk; és széthúzás; betegség; gyermekek és fiatalok halála; vetélés; madarak lemészárlása; éhínség; mennydörgés és villámlás; erős, a fákat és házakat elpusztító és leromboló szél; nyugaton börtönt és esőt jelent; ha keleten [tűnik fel] jeles emberek veszítik el rangjukat.

Rák: rengeteg sáska, hernyó és kártevő, amelyek elpusztítják a termést; háborúk; viszályok; valamilyen jeles személy halála; nemi erőszak; rablás; éhínség; dögvész; vízbe fulladás; nyugaton az uralkodók közötti harcokat jelenti, majd ezt követően békekötést.

Oroszlán: Előítélet; vadállatok; az élelmet elpusztító kártevők és élősködők; kártevőkkel fertőzött ételek; a hatalmon lévőkre nézve hátrányos; uralkodók közötti háború; keleten vérontás; szemfájdalom; idegenkezűség; kutyák veszettsége; ha keleten, veszekedések és szárazság; ha nyugaton, betegségek.
Szűz: A hatalmon lévőkhöz tartozó alkalmazottak elbocsátása; munkahely elvesztése; veszteség a kereskedelemben; becsületes emberek zaklatása; önuralom hiánya; vetélések; láz fájdalommal és reszketéssel; fekélyek és pattanások.

Mérleg: Lopás; rablás; szegénység; igazságtalanság; szenvedés a hideg miatt; egy jeles ember halála; mészárlás; titkos összeesküvések; árulás; a vásárlók és a vevők veszteséget szenvednek a szerződések miatt; gabonahiány; esőhiány; aszály; szélviharok; földrengések.

Skorpió: Háború; lázadás az uralkodók ellen; hátrány és kár a katonáknak, a munkásoknak és az utazásokon; viták a hatalom képviselői között; veszély; egy jeles ember halála; vízhiány; terhességi problémák; terméshiány; herék és hólyag fájdalmai.

Nyilas: A nemesség hanyatlása; a nagy és nemes emberek és a tudósok elnyomása; vetélések; csőcselék.

Bak: Paráznaság; házasságtörés; pimaszság; háború; csapás; szerencsétlenség; veszekedés; rablás; jeles személy halála; a vallás és a vallásos emberek megvetése; a vallásosak üldözése; kemény tél; éhínség és dögvész fenyeget.

Vízöntő: Hosszú ideig tartó háború; mészárlás; jeles személy halála keleten; gyilkosság és harc nyugaton; járvány; mennydörgés és villámlás; dögvész; illusztris személyek és a köznép halála; madár- és halhiány; magas árucikkárak.

Halak: Háború a szövetségesek között; lázadás; mészárlás; hitbeli kérdéseket, kiváltságokat és szokásokat érintő viták a vallásban és az ősi hagyományokban; veszélyes hajózás; folyók áradása.

Johannes Hervelius

MUNDÁN HÁZAK

Az asztrológusok az üstökös születésére, valamint az élettartamának legfontosabb eseményeire is készítettek horoszkópokat.

Tycho Brahe például az 1585-ös üstökösről készített horoszkópját az újholdra és arra az időpontra számította ki, amikor az üstökös átlépte az ekliptikát.

Ha az üstökös tizenegy jegynyire volt a Naptól, az egy hatalmon lévő fejedelem halálát jelezte. Egy következő házban a királyság virágzik, de új kormányzóval. A hanyatló házak betegséget és hirtelen halált jeleznek.

A következő házakba eső üstökösökre különösen oda kell figyelni.

  1. ház: Halál.
  2. ház: Vallási botrány, jogi vita, új szekták.
  3. ház: Királyok halála.
  4. ház: Nemesek lemészárlása, pusztulása.

A HATÁS IDŐTARTAMA

Az asztrológiában csak a[szabad szemmel] látható üstökösöket használják. Láthatósági idejük mutatja a hatásuk időtartamát, a Naphoz viszonyított helyzetük pedig ennek kezdetének időszakát. Egy üstökös, amely először reggel jelenik meg, az események korai kezdetére utal. Egy olyan, amelyik este jelenik meg először, késői, esetleg jóval későbbi kezdetre utal.

Az első látható megjelenéstől a perihéliumig terjedő időszak az, amikor a közeledő üstökösökhöz társított jellegzetes zavarok mintázata észlelhető. Az emberek, az állatok és az időjárás is zavart szenved. Az első látható megjelenés idejére készített horoszkóp e zavarok természetét írja le, és az a jegy, amelyben az üstökös megjelenik, jelzi a helyet.

Az üstökösök hatásainak a periódusuk egy nyolcadáig kellett tartaniuk (az első láthatóvá válásuktól kezdve), és akkor kezdődtek el igazán, amikor a Nap vagy a Mars áthaladt a napközelségük helyén.

William Lilly az üstökös megfigyelhetőségének minden egyes napjára egy évnyi katasztrófát számolt. Egy másik gyakori mértékegység fél év volt.

EGYÉB TÉNYEZŐK

A farok iránya

A hosszú csóva fontos emberek halálát és háborúkat jelez azokon a helyeken, ahová a csóva mutat (a jegyek szerint társítva).

Mozgás

A Nap felé: Jeles személyeket érint.

Nyugatról keletre: Idegen invázió.

Álló és mozdulatlan: Belföldi ellenség és lázadás.

Gyors mozgás: Birodalmak átalakulása.

Retrográd: Ritka események.

Hasonlóság a múltbeli üstökösökkel

Ha egy üstökös egy korábbi üstököshöz hasonló pályát követ, ez hasonló események bekövetkezésére utal.

A mag helye

A fölötte lévő magnak ugyanaz a hatása, mint a csóva irányának.

EGY ÜSTÖKÖS HOROSZKÓPJÁNAK FELÁLLÍTÁSA

A Ptolemaiosz módszerét követő horoszkópértelmezés az üstökös felbukkanását megelőző, legutóbbi újhold-képlet alapján történik. Tycho Brahe ezzel a módszerrel állított fel egy horoszkópot az 1572-es üstökösre, és mivel az üstökös a nyolcadik házba esett, több ezer ember halálát okozó katasztrófát jósolt. Ezt a módszert azért alkalmazzák, mert Ptolemaiosz szerint a szüzügia egyfajta fő ok, amely sok másodlagos okot tartalmaz – ebben az esetben az üstökös észlelését.

Egy alternatív módszer az éves revolúciós horoszkóp (a tavaszi ingressz –horoszkóp – ford megj: a Nap Kosba lépésének időpontjára kiszámított horoszkóp) használata. Egyes asztrológusok kiegészítésképpen az egyes negyedévek horoszkópját (kvartálhoroszkópok) használták, vagy a Nap jegyváltása előtti utolsó újhold horoszkópját vették figyelembe.

William Lilly az üstökös láthatóvá válása előtti utolsó telihold horoszkópjának használatát ajánlotta. Haly az üstökös láthatóvá válását követő első újhold – horoszkóp használatát javasolta.
Ahol befolyással bír

Ez egy felfedezési horoszkóp jegyeiből és házaiból levezetett irányokon alapszik. (Ford megj: az irányokat illetően két fő iskola létezik; az egyikük elemek, a másik évszak szerint vezeti le őket. Az eltérő olvasatok sok vitára adnak alkalmat. Szakkönyvek olvasásakor jó tisztában lenni azzal, hogy melyik szerző melyik rendszert használta. William Lilly pl elemek, Jean –Baptiste Morin évszakok szerint osztályozott.)

Tűz jegyek: Kelet

Levegő jegyek: Nyugat

Vízjegyek: Észak

Föld jegyek: Dél

Kos: Kelet (Kos)

Bika: Dél-Kelet

Ikrek: délről nyugatra

Rák: Észak

Oroszlán: Észak-Kelet

Szűz: nyugatról délre

Mérleg: Nyugat

Skorpió: északról keletre

Nyilas: keletről délre

Bak: Dél

Vízöntő: nyugatról északra

Halak: északról nyugatra

A házak a következő irányokat képviselik

1 : Kelet

2 : K-É-K

3 : É-É-K

4 : Észak

5: É-É-NY

6 : NY-É-NY

7 : Nyugat

8 : NY-DNY

9 : D-D-NY

10: Dél

11 : D-D-K

12 : K-D-K

Johannes Hervelius: Üstökösök könyve, 1587

ÜSTÖKÖS A HOROSZKÓPBAN

Jerome Cardanus (Gerolamo Cardano ) szerint a születési képletben az üstökös a napfogyatkozáshoz hasonlóan értelmezhető. Ráadásul, ha a hyleg vagy az aszcendens valahol, az üstököshöz társított bolygó által uralt helyen van, életveszélyre utal. Az MC esetében pedig, a hely és a születési hely természetének megfelelően, néha lerombolja, máskor pedig megszilárdítja a méltóságát és a helyzetét.

Akik az üstökössel az aszcendensükön születnek, vagy nem maradnak életben, vagy ha mégis, tényleg egészen különlegesek lesznek. Hasonlóképpen, ha valaki radixában az üstökös együttállást képez az MC-vel, több lesz, mint kiemelkedő. A sorsuk változása mindig egyenletes és boldog lesz. Akiknek az üstökös az MC-jükön áll, nem emiatt fognak meghalni, hanem más okból.

Hasonlóképpen, ha egy üstökös egy alapítási- vagy hasonló horoszkóp aszcendensén, vagy a profektált jegyben, vagy egy visszatérési képlet aszcendensén, vagy egy direkciós fokon jelenik meg, akkor az aszcendens és annak jegye által jelzett dolgok halálát vagy lerombolásátt jelenti. Ha az MC jegyében jelenik meg, akkor veszélyt hoz azokra, akiket a megtiszteltetésből előléptettek. Ugyanez vonatkozik a horary és az elekciós horoszkópokra is.

Bármely horoszkóp esetén kiemelt jelentőségük van a szignifikátorként szereplő üstökösöknek. Mundán horoszkópokban új kapcsolatokat és új lehetőségeket hozó szakadásokat jelentenek.

Hervelius, Scutella

AZ ÜSTÖKÖSÖK PLANETÁRIS TERMÉSZETE

Az üstökösök nem feltétlenül jelentenek valami rosszat. A Vénusz vagy a Jupiter természetűek pozitív eseményeket is előre vetíthetnek. A Mars és a Szaturnusz üstökösök általában rosszat jelentenek. A Merkúr-üstökösök igen változékonyak, és hatásuk attól függ, hogy melyik bolygóval kombinálódnak. (Ford. megj: mivel ókori-középkori szövegekről van szó, az Uránuszt, Neptunuszt, Plútót nem veszik figyelembe)

Nap-üstökösök: Gyengeségek; veszélyek, különösen a autoritás figuráira nézve; aszályok; zavargások; lázadás.

Hold-üstökösök: Közembereket és nőket érintő ügyek; szokások és törvények megváltoztatása; gyávaság; katarzis; bénulás; epilepszia; meddőség, törvények és viták megváltoztatása és csekély jelentőségű háborúk.

Merkúr-üstökösök: Erős szelek; éhínség; háború; járvány; valamilyen nagy ember halála; őrület; letargia; epilepszia; árulás; betegség; élelmiszerhiány; rossz a kereskedelemnek.

Vénusz üstökösök: Női problémák; áradások; állam- és törvénymódosítások.

Mars üstökösök: Szárazság; aszály; viharok; hajótörések; harcok; lázadások; erőszak; zavargások; vérhas; láz; túlzott forróság; a mezőgazdasági termékek fogyatkoznak; tolvajok, rablók és kalózok támadják meg a földet és a partokat; háborúk; veszekedések; mészárlások; kormányváltás.

Jupiter üstökösök: Eső; vallási ügyek, törvények és privilégiumok körüli harcok; bőséges és termékeny időszak, időszakos szelek és záporok.

Szaturnusz üstökösök: Éhínség; pestis; száműzetés; nyomor; bánat; baj; félelem; terrorizmus; krónikus betegségek; rák; túlzott hideg időjárás télen; erős és erős szelek; hajótörések; halpusztulás; a gyümölcsök pusztulása hernyók, sáskák és hasonló kártevők által; a Szaturnusz uralma alatt álló nemzetek szenvednek és a pusztulás veszélye fenyegeti őket.

 

Fordította: Kiss Katalin

 

FORRÁSOK

E könyv összeállításához számos forrást használtunk fel, a legfontosabbak az alábbiakban találhatók.

Jacques Gaffarel, Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et lecture des estoiles (Unheard-of Curiosities concerning Talismanical Sculpture of the Persians, the horoscope of the Patriarchs, and the reading of the Stars). Published in French in 1629 and translated into English in 1650, by Edmund Chilmead.

John Gadbury, De cometis, London, 1665

William Knight, Vox Stellarum, 1678

Manilius, The sphere of Marcus Manilius made an English poem with annotations and an astronomical appendix by Edward Sherburne, Esquire Pliny, Natural History Volume 2

Ptolemy, Tetrabiblos, ; magyarul itt ; tr. J.M. Ashmand [1822]

“Az általános viszonyok megfigyelésekor hasonlóképpen ügyelni kell az üstökösökre, úgy a fogyatkozásoknál, mint akkor, amikor egy tetszőleges időpontban felragyognak, hogy aszerint ahogyan ábrázoltuk, sáv formájúak, hajlítottak mint egy szarv, vagy olyan a felépítésük, mint egy hordóé, vagy akár más alakúak. Nekik ugyanis azok az események felelnek meg, amelyeket a Mars okoz, vagy a Merkúr, mint a háborúk, hőség periódusok, nagy viharok, és minden, amire a hasonló hatásokból szokás szerint következtethetünk. Végül a helyeket, melyeket az eseményeik fenyegetnek és megterhelnek, a zodiákus fokai mutatják meg, amelyekben első fokban az ilyenek megfoghatók, amelyekben a mag maga felragyogott és másodsorban amelyeket a farka érintett. Az egész lángoló megjelenés tekintetéből vagy formájából válik nyilvánvalóvá a hatás fajtája és tárgya, melyet magával hoz. Fellángolásának időtartama tanítja nekünk az esemény erejét vagy múlását, hasonlóképpen a Nap helyzete ezek kezdetéről, amikor először rászakad az emberiségre. Ha a Naphoz viszonyítva reggeli irányban jelennek meg és szabadon izzanak a nappali égbolton, akkor gyorsan bekövetkező eseményeket hoznak, ha este izzanak, lassabbat jelölnek”. Tetrabiblos, 40 old, ford dr Szepesi János

William Ramesey, Astrology Restored, 1676. Lucia (Ford megj: A szerző jegyzeteivel ellátott 2014-es kiadásba érdemes beruházni, a Book Depositoryn a legolcsóbb; a Libriston , a Magyar Posta f@sságai miatt a legbiztonságosabb.)
Bellizia, ‘Of long-haired stars

Kapcsolódó

Kim Farnell: The Little Book of Comets and Astrology (Kindle , nyomtatott könyv )

Üstökösök – Wikipédia

Az illusztrációk Johannes Hevelius – Kometenbuch, 1587 című könyvéből származnak

Johannes Heveliusról bővebben a Wikipédián

Oldalamon

A Neowise –üstökös (The Astrology Junkie)

A Neowise-üstökös – 2020 július (Astrology King)

 

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!