Beigazolódott kortárs mundán-előrejelzések : André Barbault, Liz Greene

A kortárs asztrológia pszichologizáló irányzatainak gyakran róják fel az előrejelzésekre való képtelenséget. Ebben sok igazság is van olyankor, amikor a teljes hagyományos eszköztárat sutba dobva (vagy nem is ismerve) halandzsáznak, vagy kizárólag a belső megélésekre összpontosítanak. A klasszikus módszerekkel többé-kevésbé tisztában levő asztrológusok azonban olyan prognózisokat is készíthetnek, amelyek találó mivolta nem szorul utólagos, erőltetett belemagyarázásokra.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

André Barbault, a 2019-ben elhunyt francia mundánasztrológus például 2014-ben megjelent könyvében, a 2015-2016-os közel-keleti menekülthullám és az Iszlám Állam európai nagyvárosokban elkövetett terrorakciói, a 2020-21-es koronavírusjárvány előtt nevezte meg ezeket a problémákat, egy harmadik világháború lehetőségét sem zárva ki. Liz Greene egy, 1980-ban, a külső bolygók ciklusairól tartott szemináriumsorozatban pontosan előrejelezte Leonyid Iljics Brezsnyev halálát, illetve a Szovjetunió 1987 – 1992 közötti felbomlását. A hagyományosabb irányzatok -pl hellenisztikus, középkori asztrológia – jelenlegi művelőinél nem találkoztam ilyen precizitású prognózisokkal – vagy elkerülték a figyelmemet. Ettől függetlenül a modernebb megközelítésmódokat kedvelőknek is fontos ismerniük őket, csak arra szeretnék rámutatni, hogy egyetlen módszer sem mindenható, egyetlen asztrológiai iskola sem tesz tévedhetetlenné. (Robert Hand egy magyarul is elérhető cikkben 2020 tavaszán kifejtette, hogy csak utólag belegondolva jött rá, hogy 2020-2021 forgatókönyvében egy pándémia is benne lehet, míg Barbault már 2014-ben konkrétan felhívta rá a figyelmet.)

André Barbault Les cycles planétaries Astrologie mondiale című könyve 2014-ben jelent meg, angol fordítását 2016-ban adta ki a londoni The Astrological Association (Planetary Cycles – Mundane Astrology). Könyvei elsősorban franciául és olaszul érhetők el, angolra talán kettő van lefordítva. A bolygóciklusok részletesebb kidolgozása Barbault nevéhez fűződik. A Jupiter-Szaturnusz, Mars-Szaturnusz, Mars-Jupiter ciklusok a transz-szaturnikus bolygók felfedezése előtt is jelentős szerepet játszottak, az Uránusz, Neptun és Plútó hozzájuk kapcsolása azonban fontos árnyalatokkal gazdagította a képet. A számítógép évszázadokra – évezredekre visszamenőleg lehetővé tette e ciklusok pontos nyomon követését. (Bővebben: Külső bolygók történelemformáló ciklusai, I.rész, II rész)
A lefordított részletben Barbault a Szaturnusz-Plútó ciklusokról ír, a könyv más részleteire is visszautalva. A 2020-as Jupiter-Szaturnusz-Plútó együttállást, illetve a Vízöntő Jupiter-Szaturnusz együttállást, Szaturnusz-Uránusz kvadrátot, Plútó Vízöntőbe lépését felölelő 2020-2023 közötti időszakot az emberiség történetének egyik kritikus állomásaként értékelte. A Közel-Keletről érkező menekülthullám és a terrorakciók a 2015 – 16-os Nyilas Szaturnusz-Halak Neptun kvadráttal, a Szűz Jupiter – Halak Neptun szembenállással és a három bolygó T-kvadrátjával hozhatók összefüggésbe, bár a történet még korántsem befejezett. A Vízöntőbe lépő Plútó 2023 májusában közelíti meg először a 2020 decemberi Nagy Konjunkció fokát, május 21-én pedig fix T kvadrátot képez az éppen akkor Oroszlánba lépő Marssal és a Bika 0°58’-on levő Jupiterrel. Sejtéseim szerint elementáris gazdasági összeomlás lesz az egyik hozadék, persze nem derült égből érkező villámcsapásként, hanem a közelmúltban, jelenben, közeljövőben gyökerező előzményekkel.

Hozzám 2020 nyarán jutott el a könyv – amikor már javában tombolt a koronavírus-járvány, de csak 2021-ben tudtam időt szakítani elolvasására. E visszapillantótükörből még döbbenetesebb volt az előrejelzés pontossága. Természetesen, az asztrológiai prognózisok jellegéből adódik, hogy tűpontosan bekövetkező, konkrét eseményeket sem a múltban, sem jelenleg nem lehet 100%-os bizonyossággal megjósolni. Erről volt (pl itt, itt és itt) és még lesz is szó. Annak eltalálása, hogy a lehetséges analógiák közül éppen melyik konkretizálódik, az asztrológus intuíciójától is függ. (Már persze ha a módszerekkel és az analógiákkal meg egyéb szakmai részletekkel tisztában van).Jupiter,Szaturnusz, Uránusz, Neptun, Plútó – a könyv illusztrációja

„A történések eme sokasága korántsem jelenti, hogy a gonoszság, a gyűlölet és más emberi barbárságok vagy pusztító események csakis a Szaturnusz-Plútó-ciklus kiváltságai vagy kizárólagos jellemzői lennének. Vajon az ókorban nem vetettek-e be az emberek ugyanolyan szörnyű és pusztító eszközöket, mint amilyeneket ma látunk? Igaz, hogy ez csak a társadalomra jellemző, de maga a természet is dúskál a vendégeivel való cudar bánásmód eszközeiben, anélkül, hogy előre láthatnánk, honnan jön majd a valamivel rosszabb.

Elegendő csupán egy pillantást vetni ezekre a természeti csapásokra és különös tekintettel a járványokra, például egy rendkívüli, 1347-es stelliumra, amikor a Szaturnusz csatlakozott a Jupiter-Uránusz-Plútó együttálláshoz, és kitört a történelem legszörnyűbb járványa: a “fekete halál”, amely kevesebb mint két év alatt az európaiak egyharmadát tizedelte meg. (Ford megj: ennek van kortárs asztrológiai irodalma is,  természetesen az akkor ismert  hagyományos hét bolygóra támaszkodva). 

Különösen kellemetlenül éreztem magam, amikor az 1981-’83-as bolygótömörülésekre vonatkozó előrejelzési táblázatokat, köztük a Jupiter-Szaturnusz-Plútó hármasságot nézegettem, és rájöttem, hogy a harmadik világháború rémképét idéztem meg, bár ezt a fenyegetést minden alkalommal az alábbi zárójeles megjegyzésekkel egészítettem ki: ’Világjárvány vagy pusztító invázió híján…’
Valójában nagyjából az első évben, amikor felhívtam rá a figyelmet, a Párizsi Orvosi Akadémia egyik szaktekintélye éppen nyilvánosan kijelentette, hogy mostantól kezdve soha többé nem lesz olyan járvány a világon, amitől tartani kellene. Így minden ilyen jellegű kockázatot ki kellett zárnom. Ami azt illeti, egy Róma vagy Konstantinápoly elestéhez hasonló, valóban pusztító erejű invázió vagy hasonló, manapság már  nem képzelhető el a mi civilizált bolygónkon. Mindazonáltal a színfalak mögött bevándorlók áradata érkezik kontinensünkre. A nemzetek integrációs erőfeszítéseit meghaladó, jobb életet kereső, szegénységtől sújtott külföldiek természetes exodusa. Az asszimiláció Európa egységét fenyegető problémát jelent, mert rosszul integrálódott, túlzsúfolt közösségben élnek.

A jövendő 2020-2023-as Jupiter-Szaturnusz-Plútó hármas együttállás, amelyhez egy disszonáns Uránusz-Neptunusz félkvadrát is társul, az általános társadalmi kiegyensúlyozatlanság új konstellációjának ígérkezik. Hogy pontosan mi fog történni, egyelőre bizonytalan, de fennáll az általános káosz veszélye. Az orvosok által oktalanul elbagatellizált világjárványra visszatérve, azért idézzük fel, hogy ugyanennek az asztrális triónak a Skorpióban bekövetkezett, korábbi, 1982-1983-as együttállásakor jelent meg először az AIDS, egy szexuális úton terjedő betegség, amely világszerte több tízmillió áldozatot követelt, és így világháborúhoz fogható csapássá nőtte ki magát. 

Végül vissza kell kanyarodnunk a harmadik világháború első hipotéziséhez. Ha megmenekültünk egy ilyen katasztrófától, nem kell-e mégis szem előtt tartanunk, hogy az 1983-1984-es Jupiter-Uránusz együttállás kellős közepén a kambodzsai népirtás mellett a Perzsa -öbölben egy arab lázadás kimondatlan háborút eredményezett, a Hormuzi-szoros olajartériája közelében hét olajszállító hajót lebombáztak és felgyújtottak, egy bejrúti támadásnak 239 amerikai és 62 francia (egyszerű békefenntartó erők) áldozata lett. Emellett természetesen ott volt a veszéy is, hiszen a Kelet-Európában állomásozó Euro-rakétákat szembeállították a Pershing -SS-20-assal: éppen csak sikerült elkerülni egy nukleáris kataklizmát. Kétségtelen, hogy a terrorizmus ragályként terjed, de ez lesz az a pont, ahol globális méreteket ölthet”.

 Francia eredeti, 2014 Les cycles planétaries Astrologie mondiale, első angol nyelvű kiadása 2016-ban: Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association, 110-112 old*

Liz Greene The Outer Planets and Their Cycles. The Astrology and the Collective című könyvének ötödik fejezete egy, a volt Szovjetunió horoszkópjáról szóló előadást tartalmaz A szerző Nicholas Campion The Book of World Horoscopes című könyvében elérhető egyik képletet használta, a bolsevik forradalom győzelme és Lenin hatalomra jutásának időpontjáét (1917 november 7, Leningrád, 22:52). Mint maga is megjegyezte, a pontos aszcendenst nem garantálhatta, hiszen senki sem állt ott stopperórával az esemény időpontjában. A képletet érő tranzitok ismeretében azonban meglehetősen találó előrejelzést készített. 1980-ban, amikor az előadás elhangzott, nagyon kevés realitásuk volt az ilyen prognózisoknak, akárcsak 1983-ban, a könyv első megjelenésekor. A nekem meglévő, 1996-os kiadásban már a visszaigazoló jegyzetek is megtalálhatók.

Liz Greene előadása azért is érdekes, mert a konkrét prognózis mellett a kollektív pszichés hátteret is bemutatja, máig is találó megállapításokat téve az orosz néplélekről. Itt csak egy rövid részlet található belőle, egy másik bejegyzésben viszont továbbiak is elérhetők, ugyanis az akkori meglátások a jelenlegi események szempontjából is tanulságosak.  Akárcsak a volt Szovjetuniónak, a jelenlegi Oroszországnak is több horoszkópja van, Nicholas Campion The Book of World Horoscopes című munkájában valamennyi megtalálható, a 862 szeptember 20-i novgorodi „államalapítástól” az 1991 december 25-i moszkvai zászlófelvonásig. A fontosabb események horoszkójai szintén fellelhetők benne.A Szovjetunió horoszkópja, 1917 november 7, Leningrád 22:52, forr: Nicholas Campion, The Book of World Horoscopes, a könyv illusztrációja, 116 old – The Outer Planets and Their Cycles

“Remélem, hogy a Nap, Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz, Merkúr e konfigurációjából már kezdhetnek ráérezni a nemzeti pszichére. A mérhetetlen idealizmusnak kéz a kézben kell járnia a politikai ideológia által megtagadott vallásos buzgalommal, és az abszolút ellenőrzés és az autokrácia iránti igénynek meg kell küzdenie az egyéni szabadságba vetett őszinte hittel. Ha ez egy személy [horoszkópja] lenne, azonnal analízisbe küldeném. Oroszország oly módon birkózik meg a rettenetes feszültséggel és nyomással, hogy más országokat száll meg, és a szabad társadalom álcája alatt rendőrállamot működtet, ahol az emberek örökké menekülnek és megpróbálnak eltűnni, és ahol cenzúrázni kell minden olyan kommunikációt, amely felfedhetné az igazságot. (Ford megj: azóta részben a vallásos buzgalom vált a szerző által pontosan azonosított hatalmi mechanizmus és ideológia egyik alapelemévé. Az inga az egyik szélsőségből a másikba lendült. Jóóótudom, laposföld hívőink és a ruszki konteókat kajáló többi egyszerű elme, vagy szimplán opportunista gazember terjesztőik szerint Oroszország a Vízöntő-kor Messiása. Reálisabb értékelések szerint azonban inkább a Rómát elpusztító barbár hordák modernkori megfelelője, a muszlim oszágokból érkezők mellett. Orkfanok és pszichopata társaik beröfögéseit jelentéssel és tiltással díjazom, az oldalamról lehet eltakarodni! ) Ez nagyon szomorú, mert az Uránusz és a Neptunusz álma valószínűleg nagyon is valóságos a nemzeti pszichében. Az Oroszlánban álló Szaturnusz autokratikus minősége belső háborút folytat az Uránusz liberális ideológiája ellen, és mindkettő aláássa a Nap által képviselt stabil identitástudatot.
Az e képletet érintő tranzitok a nemzeti horoszkópok eleven mivoltát tükrözik. Minden alkalommal, amikor a Szaturnusz áthaladt a radix Nap felett, az orosz vezető meghalt vagy eltávolították hivatalából. Ez történt, amikor Sztálin átvette a hatalmat Lenintől, amikor Hruscsov átvette a hatalmat Sztálintól, és amikor Brezsnyev átvette a hatalmat Hruscsovtól. Brezsnyev természetesen hamarosan sorra kerül, mert a Szaturnusz néhány éven belül a Skorpióban lesz. [ Szerk. megjegyzés: Brezsnyev 1982 novemberében halt meg. A tranzit Szaturnusz még csak a Mérleg végén járt, de a tranzit Uránusz a Nyilas 3°-án kvadrátot képezett a Szovjetunió horoszkópjának Marsával (2° 56′ Szűz).] Ez nem valami eget rengető jóslat, mert öregkorára kissé megroggyant. Ha a tranzit- Szaturnusz egy egyén horoszkópjában közelíti meg a Napot, a pontos tranzitot megelőző év általában rengeteg önvizsgálattal és belső értelemmel telik, az öreg király meghal, és az új értékek megjelenését zűrzavaros, olykor depressziós időszak előzi meg. Oroszországban az történt, hogy közvetlenül a tranzit előtt a régi vezető meghal vagy leváltják, és hatalmi harc folyik, amely addig tart, amíg valaki fel nem kerül a csúcsra. Az ország természetesen nem dönthet szavazással az uralkodóról, mint egy demokratikus rendszerben, így aztán önvizsgálatra és reflexióra sincs esély.
Oroszország azonban még nem élte meg a Plútó közelgő tranzitját a Skorpióban. A jelenlegi politikai entitás még túl fiatal ahhoz, hogy korábban már megtapasztalta volna ezt a tranzitot. Valóban nagyon kíváncsi leszek, mi sül ki belőle. Ha a Szaturnusz megbuktatja a kormányfőt, mit tesz majd a Plútó? Talán az egész struktúra megváltozik. A Plútó mindig mélyreható változásokat hoz, és megszabadítja az embert azoktól a dolgoktól, amelyeken túlnőtt. Ez egyfajta sorsszerűség. Ha az illető nem képes megfelelni a változás kihívásának, akkor összeomlik. Oroszországban nagy valószínűséggel ez fog bekövetkezni, mert nem sok hajlandóság mutatkozik a rendszer bármiféle megváltoztatására, kivéve annak szigorítását. A Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz az évtized vége felé esedékes együttállása a Bakban konjunkcciót képez majd Oroszország képletének ötös házas Vénuszával és szembe kerül a 11-es házas radix Plútóval. Ez nagyjából egybeesik a tranzit Plútó radix Naphoz való megérkezésével.
Mármost, egyéni horoszkópokban a Vénusz a kapcsolatokkal és a társulásokkal áll összefüggésben, és az ilyen átvonulások óriási nyomást gyakorolnak az élet eme területére. Gyakran láthatjuk, hogy a házasságok felbomlanak, amikor külső bolygók vonulnak át a Vénuszon. Oroszország sok különböző nemzet konglomerátuma, és nem mindegyikük ment bele a házasságba valami szívesen. Lengyelország és Csehszlovákia és Magyarország váláson gondolkodhat. Én ezeket a tranzitokat részben úgy értelmezném, hogy a Szovjetuniót alkotó, egymáshoz kapcsolódó országok valamilyen módon szétválnak, amit természetesen csak a központi kormányzat összeomlása esetén tudnának megtenni. Ellenkező esetben egyszerűen újra eltipornák őket, ahogyan a múltban is tették. Leegyszerűsítve azt mondanám, hogy a kollektív [tudattalan] hatalmas kitörése várható, talán belső forradalom kezdődik, és ugyanakkor a központi hatalom nem lesz abban a helyzetben, hogy megakadályozhassa azt. Ezután következne a felbomlás időszaka, és egy újjászületés lehetősége. Ha egy egyénről lenne szó, akkor többféle segítséget is kérhetne, hogy a változások ideje alatt megőrizhessen némi egó-folytonosságot. De egy ország nem kaphat ilyen jellegű segítséget. Egy Nap-Szaturnusz ország pedig amúgy sem kérne belőle. Így lehetséges, hogy a Plútó a halál szó szerinti értelmében vállal szerepet, és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége nem lesz többé szövetség. [Szerk. megjegyzés. Ez az 1980-as jóslat a Szovjetunió 1991. augusztusi felbomlásával teljesedett be. A tranzit Plútó 1989 és 1990 között többször is áthaladt a Szovjetunió radix Napja (14° Skorpió) felett. A központi kormányzat drámai felbomlásának idején a tranzit stacionárius Plútó a radix Merkúrral képezett konjunkciót a Skorpió 17°-on ]”

118-120 old , Liz Greene: The Outer Planets and Their Cycles. The Astrology and the Collective, CRCS Publications

Kapcsolódó

Járványok a mundán-asztrológiában
Külső bolygók történelemformáló ciklusai, I.rész, II rész
Liz Greene : Jupiter-Szaturnusz konjunkció
Ajánlott szerzők: Nicholas Campion

Liz Greene 1980-ban a Szovjetunió felbomlásáról

Más blogokról

Robert Hand :  Szaturnusz – Plútó és a koronavírus (AstroNovum, ford.Velencei Móni)

Könyvajánló

Nicholas Campion The Book of World Horoscopes
Liz Greene: The Outer Planets and Their Cycles. The Astrology and the Collective
André Barbault : Planetary Cycles – Mundane Astrology

A bejegyzés illusztrációja: 1445-ös szicíliai freskó a pestisről

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!