Merkúr a Skorpióban: pozitívumok és árnyoldalak

Merkúr a Skorpióban tranzitként  és a radixban

A gondolkodási folyamatokkal, beszéddel és a kommunikáció és információcsere más formáival, utazással, kereskedelemmel kapcsolatban álló bolygó a Skorpió fix minőségű, vizes jegyében a Plútó uralma alatt áll.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Merkúr a Skorpióban tranzithatásként

Tranzitként e jelben tartózkodásának hetei alkalmasak arra, hogy a titkok mélyére bányásszunk és felfedező útra induljunk az árnyék birodalmába. (C.G. Jung ezzel a kifejezéssel illette azokat a tudattalan személyiségrészeket, amelyekkel nem akarunk szembesülni, vagy nem tudjuk, hogyan fogjunk hozzá.) Ez nagyszerű alkalmat nyújt önszabotázs -akcióink felderítésére, önsorsrontó mintáink korrigálására, és így a gyógyulásra is, a lelki-érzelmi stabilitás megteremtésére vagy visszanyerésére is. Egyszersmind azonban mások manipulálására, a (kommunikációs) helyzetek fölötti kontroll megszerzésére is hajlamosíthat. Ugyanezt megtapasztalhatjuk mások részéről is, és a tendenciák a környezetünkben zajló interakciókban is tetten érhetők.

Fogékonyabbakká válhatunk a felszín alatti áramlatok érzékelésére, vagy éppenséggel, szándékosan vagy akaratlanul, mi magunk kavarhatjuk fel ezeket. Ily módon intenzív érzelmi reakciókat válthatunk ki környezetünkből. Ez a tranzit egyfelől lehetőséget ad arra, hogy a kommunikációs dinamikák mélyére hatoljunk, megértsük saját-és tárgyalópartnereink rejtett mozgatórugóit. Az ilyen jellegű tanulmányok -pl. a testnyelv, különféle kommunikációs stratégiák, stb – révén hatékonyabban, célratörőbben leszünk képesek kifejezni mondanivalónkat, megértjük a szavak mögötti üzeneteket -így magánéletben, szakmai, üzleti területeken is eredményesebbek lehetünk. Gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk a szavak gyógyító vagy mérgező voltáról is.Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Skorpió Merkúr a radixban

A Skorpió Merkúrral rendelkező szülöttek örök keresésben vannak, és arra törekszenek, hogy a dolgok lényegéig hatoljanak. Ez gondolkodásmódjukon, kommunikációs stílusukon is meglátszik. Akkor sem száll inukba a bátorságuk, amikor azoknak a témáknak a mélyére kell hatolniuk, amelyeknek senki sem akar, vagy fel sem merül benne, hogy kutatni kellene őket. A Skorpió Merkúr azonban (ha a képlet más elemei is megerősítik), ilyenkor képes és hajlandó is feltárni a probléma gyökerét, nem tágít addig, amíg mélységeiben át nem látja az összefüggéseket, el nem sajátította a téma megértéséhez szükséges ismereteket.

Rendkívül jó megfigyelők: egy biztonsági kamera pontosságával rögzítik a részleteket (memóriájuk vizuális jellegű), ezért sokszor azt a benyomást keltik, mintha mindent tudnának. Sok olyasmit is észrevesznek, ami másoknak fel sem tűnik, pedig lényeges elemeket ad az összképhez. Néha úgy tűnik, túl sötéten látják a dolgokat, de a visszásságokra, ellentmondásos információkra azért összpontosítanak, hogy kiderítsék az igazságot. Gyűlölik a felületességet – feltéve, ha a képlet más elemei is megerősítik ezt. Egy, pl. Mérleg vagy egy Nyilas Nappal kombinálódó Skorpió Merkúr gyakran okozhat csalódást, hiszen pontosan ráérez, hogyan álcázhatja mélyenszántó gondolatoknak a legócskább közhelyeket és frázisokat a hatáskeltés kedvéért. Ez persze nem mindig tudatos, és természetesen nem is minden ilyen kombinációra igaz.

 

Az örökké napos oldalon járó valóságelhárítók számára a Skorpió Merkúr túlságosan gyanakvóknak tűnhet, és őrületbe kergetheti őket, mert szerintük mindig a legrosszabbra gondol. (Más, a képletben előforduló kedvezőtlen bolygókombinációk mellett csakugyan fennállhat a paranoia és a rögeszmésség veszélye. Ennek többféle oka lehet, az egyik az, hogy nem tudják helyesen értelmezni a tudattalanból érkező információkat, ill. ha kényszeresen kivetítik a külvilágra ezeket a tartalmakat.) A „vád”valóságalapja egyébként, hogy ezek a szülöttek tényleg bizalmatlanok, és ha az túlzás is, hogy először mindig a rosszra számítanak, tény, hogy a worst case scenariokkal is az első perctől kezdve tisztában vannak. Imádják a rejtélyt, az intrikát, a rejtett motivációkat. Ha azonban nem találnak maguknak megfelelő fajsúlyú szellemi kihívásokat, hiányosak az elméleti ismereteik, benyomásaikat nem ellenőrzik külső tényekkel (ez nagyon fontos, hiszen a pontos intuíciót gyakran színezik át olyan emóciók, mint a szorongások, rokon-és ellenszenvek, remények -és félelmek) végül saját maguk fognak ilyeneket kreálni. Így születnek az összeesküvés- elméletek.

Videó: új, kényelmesebb terráriumot kap egy császárskorpió  , amelyet először meglehetősen bizalmatlanul tanulmányoz. Bár ez a fajta szeret fürödni, a tálkájába töltött vízbe sem veti bele magát azonnal, hanem előbb alaposan leteszteli: egymás után mártogatja bele, majd húzza ki lábait.

A Skorpió Merkúrral rendelkező személyek, ha a képlet más elemei is megerősítik ezt, tántoríthatatlan eltökéltséggel állnak ki a számukra fontos személyek és ügyek mellett. Mindaddig, amíg nem csalódnak bennük, rögeszmésen, a valósággal szembe menve is védelmezik ezeket. Még a legnagyobb mélyponton is képesek lelket önteni azokba, akiket kedvelnek. Rendkívül hatékony motivátorok. A beszédükből áradó energia (vagy a puszta intenzitás) is motiváló. Szavaik magukkal ragadnak, szuggesztív erővel bírnak. Szenvedélyesen kommunikálnak, magával ragadó előadásokat tartanak. (Megint csak, a születési képlet más elemeinek is alá kell ezt támasztani, hiszen egy 8.-as vagy 12. házas Skorpió Merkúrból, főleg ha mondjuk együtt áll a Szaturnusszal, harapófogóval kell kihuzigálni a szavakat, míg egy 3-as, VII.-es házas valóban kitűnő előadó lehet.)Lényeglátásuknak, alaposságuknak és jó megérzéseiknek köszönhetően ezek az emberek kitűnő tanácsadók, remek stratégák. Ha csak a képlet más sajátosságai ellent nem mondanak, tippjeik jól használhatók a gyakorlatban is, főleg vészhelyzetek kezelésére. Világosan gondolkoznak, jó ítélőképességgel rendelkeznek – de szerencsésebb olyan ügyekben kikérni véleményüket, ahol nem érintettek érzelmileg. Intenzív emócióik ugyanis elfogultakká is tehetik őket.

Intelligenciájuk teljes mértékben ösztönös, intuitív. Kiváló pszichológiai érzékkel tapintanak rá mások komplexusaira, Achilles – pontjaira, a titkokra és tabu- témákra. Ráéreznek a motivációkra, a reményekre, félelmekre, titkos sóvárgásokra és ezzel zsonglőröznek – nem is mindig tudatosan. A képlet egészétől függően ily módon szavaik gyógyíthatnak, megragadják a lényeget, hatékonyan feltárnak egy problémát, vagy méregként bénítanak. Szókimondásuk, csipkelődő, provokatív stílusuk miatt sokszor még építőnek szánt kritikájukat is destruktív bírálatként értelmezhetik.

A Skorpió Merkúr tulajdonosaival folytatott viták nagyon nehezen nyerhetők meg. Mindenáron győzni akarnak, és nem is mindig azért, hogy szellemi képességeiket fitogtassák, hanem azért, mert kontrollálni akarják a kommunikációs helyzetet. Ilyenkor az övön aluli húzásoktól sem riadnak vissza. Bámulatos gyorsasággal térképezik fel az ellenfél gyengéit és ezt ki is játsszák ellene. Szavaiknak azért van gyilkos erejük, mert sok igazságot tartalmaznak, de ezt olyan csúsztatásokkal, átcsoportosítássokkal adják elő, hogy a másik teljesen leblokkol. Az ajkait harapdálja, érzi, nem teljesen úgy vannak a dolgok, ahogy tálalták őket, azonban megcáfolni is nehezen tudja a hallottakat. Ha szükséges, legintimebb titkait is kiteregetik (miután sikeresen kinyomozták), intrikálnak, hihető rágalmakat eszelnek ki, fondorlatos -és ördögien hatékony terveket agyalnak ki a másik ellehetetlenítésére. Erre nem sajnálják sem az időt sem az energiát. Ellenségeikről nem szállnak le, hanem módszeresen szedik ízekre őket. A lélektani hadviselés mesterei, otthonosan használják a bullying, mobbing (közösségi pszichoterror) eszköztárát.  A karaktergyilkosságok szakértői.
 

Kapcsolódó:

A Plútó archetípusa

Mire jók, egyáltalán jók-e valamire az asztrológiai receptek ?

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!