Újhold a Mérlegben : a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai az október 19-i Mérleg újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, november 18-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, november 4-én tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (október 27) hátralevő napok.

1.  Kiindulópont: A Csillag

Jó rálátást szereztünk ügyeinkre. Mint a szeptemberi előrejelzésekben és az azt követő bejegyzésekben (elsősorban a szeptember 20-i Szűz újholdról és az ehhez kapcsolódó kártyavetésben írtakban) is szó volt róla, az elmúlt hetek jó lehetőségeket adtak különböző projektek elindítására. Ez nem mindig volt könnyű, de aki meg tudta különböztetni a lényeges feladatokat a pótcselekvésektől, hajlandó volt az érdemi erőkifejtésre, az az akadályok ellenére is tudott haladni. Akik így tettek, most kedvezőbb pozícióban vannak, mint egy hónappal ezelőtt. Arról is volt szó, hogy a Skorpió Jupiterrel (az újholdképletben is) együtt álló Merkúrnak köszönhetően az ösztön, az intuíció szerencsésen kombinálódik az intellektussal, így jó érzékkel lépünk rá a fejlődésünket szolgáló utakra. (Ezzel párhuzamosan, a zsákutcákat elkerüljük, vagy, ha neadj’ Isten már betévedtünk egybe, sürgősen irányt váltunk és kikeveredünk belőle.) A Nap – Jupiter október 26 – i együttállása még nagyobb rálátást, ösztönzőerőt adhat2. Mi nem javallott most : A Főpap

Furcsának tűnhet, hogy a nem javallott hozzáállást egy olyan pozitív kártya, mint a Főpap jelképezi. Torzult formájában azonban ez a lap álszenteskedést, dogmatizmust, a látszat, a külsőségek mindenáron való fenntartását, az általános elvárásoknak megfelelő cselekvést is jelezheti. Ilyenkor az uralkodó normák keretei korlátoznak abban, hogy önmagunk lehessünk, ráérezzünk személyes igazságainkra, utunkra. Mindez megrekedést eredményezhet a közeljövőben. A Nyilas Szaturnusz problémakörére tökéletesen illenek az ilyen élethelyzetek, az október 22-én száműzetése jelébe, a Mérlegbe lépő Mars pedig a szokásosnál is hajlamosabbá tehet, hogy a remélt jutalomfalatokért cserében önszántunkból adjuk fel egyéniségünket. (Mondani sem kell, hogy ilyen esetekben a jutalomfalatok mennyisége és minőségben sem áll arányban az elszivárgó életerővel – és a lélekvesztést követő zsákutcákkal, Torony -szerű összeomlásokkal.)
3.  Ehelyett ez a fontos : A Főpapnő

A Mágus női megfelelőjeként Főpapnő lapja a tudattalan teremtő erőit, a test, a zsigerek bölcsességét, a psziché női oldalát jelképezi. Alakja Persephoné, Artemis és Hekaté görög istennőkét egyesíti. Persephoné naiv, elkényeztetett lánykából lett az alvilág királynője, miután Hádész, az alvilág ura elrabolta és erőszakkal feleségévé tette. Artemis, a szűz Holdistennő vidám nimfacsapattal vadászott, a fiatal lányok és anyák, az erdők és állatok védelmezője volt, Hekaté pedig, a bölcs, öreg Holdistennő a jó és a rossz, sötét és világos titkok ismerője. A három ókori istenalak által megszemélyesített őserők ma is ott szunnyadnak minden nő lelke mélyén. A kártya kapcsolatban áll a titkos, ezoterikus sőt okkult tudással, megérzésekkel, megnyilvánulatlan, talán fel sem ismert képességeinkkel, készségeinkkel, a logikus gondolkodással nem megközelíthető de annál mélyebb igazságokkal.

Jelen pozíciójában a Főpapnő lapja arra szólít fel, hogy:

  • Tartózkodjunk a cselekvéstől: nem ártsuk bele magunkat a dolgokba, nem avatkozzunk közbe, várjunk ki türelmesen, nyugalomban, fogékonyan, nyitottan, a háttérből követve az eseményeket. Tekintetbe véve, hogy a Mars Mérlegbe lépése a kontrollt vesztett folyamatok újabb, veszélyes időszakát jelzi, ez a figyelmeztetés teljesen indokolt. (Emlékezzünk vissza a 2015-ös november 13 -i párizsi terrorakcióra és 2014 elő felének fejleményeire, amikor a Mérlegben haladó Mars erőpróbáló fényszögeket képezett a Plútóval és az Uránusszal).
  • Vegyük fel a kapcsolatot tudattalanunkkal: hagyatkozzunk intuícióinkra, vegyük fel a kapcsolatot belső vezetőnkkel, nyíljunk meg belső képeinkre, pl. tanuljunk meg dolgozni álmainkkal, ébredjünk tudatára pszichénk erejének, elfogadjuk árnyékunkat.
  • Ismerjük fel a (rejtett) lehetőségeket: akárcsak Michelangelo, meglátjuk a kődarabban a szobrot, megnyílunk a pillanatnak, szunnyadó készségek, képességek felismerése, teret engedünk a spontán fejlődésnek

Fentebbi hozzáállás teljes összhangban van a novemberben bepontosuló Jupiter – Neptun trigon pozitív megélési módjával. Ily módon a novemberi – decemberi bolygóállások által jelzett zűrzavarban is kapcsolatban maradhatunk belső erőforrásainkkal, megmagyarázhatatlan, de mélyen gyökerező bizonyosság van bennünk a dolgok valódi állásáról, belelátunk másokba, és azzal is tisztába jövünk, milyen utakon haladjunk tovább.4. Ide vezet : Botok 2

Ellentmondásos jelentéstartalmú lap, így több lehetőséget is nyitva hagy. Ezek a potenciálok a különböző típusú embereknél különböző módon valósulhatnak meg képleteik adottságai, szabad akarattal hozott döntéseik és tudatossági szintjüktől függően. Hajo Banzhaf megfigyelései szerint, melyeket a saját kártyavetéseim is alátámasztanak, a Mérleg Marssal áll kapcsolatban – így, ebben a kontextusban vonatkozik az általa jelzett időszakra is.

Kedvező forgatókönyvek: Jelezheti, hogy még semmi sem dőlt el, a dolgok kimenetele a saját hozzáállásunkon is múlik. És valóban, bármilyen jól teljesítettünk is az elmúlt időszakban, a haladást számos akadály, bizonytalanság fékezte, így jócskán maradhattak elvarratlan szálak. Ahhoz, hogy eljuthassunk a következő szintre, ezeket módszeresen, alaposan el kell varrni. Eddigi és a következő 28 nap folyamán produkált teljesítményünkkel ily módon kedvező pozíciót érhetünk el, ebből pedig további lehetőségek bontakozhatnak ki. De tartsuk szem előtt, hogy ez egyelőre még csak potenciál. Az elérhető jó eredmény az, hogy az ajtók akkor is nyitva maradhatnak, amikor máshol, mások számára bezárulnak. A célok, tervek, álmok – megvalósításához további, konkrét erőfeszítések szükségesek.

Kedvezőtlen forgatókönyvek: A lap a bennünk munkáló, ellentétes hatású, dinamikájú erőket, tendenciákat is jelképezi. Bizonyos fokú nyughatatlanságot, elvágyódást is sugall, ezért konkrét utazási tervekre is utalhat, átvitt értelemben pedig a nézőpont váltás szükségességére. A gyakorlati megvalósítás azonban nem a Mérleg Mars erőssége, különösen, hogy november folyamán Plútóval és Uránusszal képezett erőpróbáló fényszögei is próbára teszik akaratát. A szintén Mérlegben haladó Vénusz már előbb kapcsolatba kerül a két bolygóval, ami érzelmi -pénzügyi hullámvasutazásokat valószínűsít. Ily módon az események többször is felülírhatják az eredeti szándékokat, az eredmény pedig erősen kétséges. Ha az erők egyesítése nem sikerül, az ellentétes hatások semlegesítik vagy egyenesen tönkre tehetik egymást. Az eredmény energiátlanság, apátia, egyfajta állóvíz, unalom, döntésképtelenség, szélsőséges esetben betegség.
 

 

Kapcsolódó:

 

Októberi előrejelzés

Újhold a Mérlegben (asztrológia)

Így hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Merkúr – Jupiter együttállás a Skorpióban

Jupiter a Skorpióban és a pénzügyek : kidurrannak a lufik vagy dőlni fog a lé ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!