Vénusz a Mérlegben: október 14 – november 8

Október 14-én a Mérlegbe lépett a Vénusz, ahol november 8-ig időzik. A Vénusz az asztrológiában többek között a szeretet és a szerelem, a vonzalom, a harmónia, a szépség, művészi érzék, a társas kapcsolatok, társasági élet, a kellemes és a szép dolgok, pl. művészet, zene, tánc, a finom szórakozások, pénzügyek jelölője.

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába.

Mindenek előtt tisztázzuk, hogy amikor a „szépség” fogalmát a Mérleghez társítom, a szépségnek nem arról a fajta művi, lélektelen változatáról beszélek, amit a média és a közösségi fórumok igyekeznek belénk sulykolni. A levegő elem uralma alatt álló, kardinális Mérleg számára, a szépség mindenek előtt egy mentális tapasztalás, az olyan örök és romolhatatlan eszményeknek, alapelveknek az elegye, mint a harmónia, nyugalom, méltányosság.

A hazaérkező Vénusz hatására felismerhetjük, hogy létezik egy egyetemes igény arra, hogy egy olyan biztonságos zugot alakítsunk ki, ahol egyeztetéseket, béketárgyalásokat folytathatunk, a kapcsolatok bármilyen típusáról legyen is szó, őszinte párbeszédbe elegyedjünk a másikkal. A bolygó és a jegy békés, kulturált kombinációt képez, amelynek hatására felerősödnek a kedves, kulturált emberi érintkezés iránti igényeink.Csakhogy október 22-én a harcias természetű Mars is belép ugyanebbe a jegybe, az erőpróbáló Plútó-és Uránusz hatások pedig szintén arra utalnak, hogy a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok vagy legalábbis feszültségek révén lehetséges. Mivel a Vénusz gyorsabban mozog a Marsnál és ő lép be előbb a Mérlegbe, a két bolygó nem képez egymással együttállást. Ennek ellenére a késztetés (Mars) és a vágy (Vénusz) felerősíti egymást, közös célpontra talál, így tehát a Mérleg témák: párkapcsolat, romantika, társulások kiemelkedő szerepet kapnak ebben a időszakban.

Hogy hogyan állítjuk össze a diplomácia és a konfrontáció kozmikus táncának azt a koreográfiáját, amely segít tartalmasabbá tenni életünket, a bennünk lakozó Mérleg– princípiumon múlik. Ebbéli törekvéseinkben segíthet, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy a Mérleg alapvető igényének, a társas ösztönnek magasabb célja az, hogy másokon keresztül tapasztaljuk meg magasabb rendű énünket. Ebben az értelemben az esetleges konfrontációk, akárcsak a feszültségek réseket nyithatnak, melyeken keresztül jobban ráláthatunk társas viszonyaink és szerelmi kapcsolataink forgatókönyveiben betöltött szerepünkre és felelősségünkre.

Ez különösen azokban a napokban válik szembetűnővé, amikor a Mérleg Vénusz a Bak Plútóval képezett kvadrátja felé halad. A két bolygó fényszöge október 27-én pontosul be, az ezt megelőző és követő néhány nap alatt pedig bepillantást nyerhetünk a Mérleg– minőség olyan árnyoldalaiba, mint a kivetítés, sznobizmus, megfelelési kényszer, kétértelműség, döntésképtelenség és a társfüggőség. Ugyanis a Plútónak az a hajlama, hogy képes mélyen leásni a mocsokba, hogy felszínre hozza a lehető legkényelmetlenebb igazságokat, élesen ütközik a Vénusz könnyed önkifejezési módjával, amellyel kikozmetikázza a kellemetlen igazságokat és fenntartja a látszatokat. Ennek a kvadrátnak az energiája segíthet eltüntetnünk életünkből ezeket a disszonanciákat és összhangba hozni őket belső igazságainkkal.
A november 4-én bepontosuló Vénusz- Uránusz szembenállás gondoskodik majd róla, hogy még világosabban lássuk mindazt, ami az előző napokban felszínre került. Sor kerülhet a párkapcsolatainkban és más társulásainkban betöltött szerepeink újratárgyalására, amennyiben beleragadtunk egy karakterünkkel ellentétes szereposztásba, fel is lázadhatunk, ennek eredményeképpen pedig az is szükségessé válhat, hogy kiigazításokat eszközöljünk kapcsolataink dinamikájában.

A Plútó/Uránusz – -féle pofonok arra sarkallnak, hogy becsületesen, tárgyilagosan nézzünk szembe a párkapcsolatunkban és más társas viszonyainkban felmerülő kérdésekkel. Átélhetünk veszteségeket (Plútó), megszakadásokat (Uránusz), ezek azonban egyszersmind ahhoz is hozzásegítenek, hogy eldobjuk a poggyászt, amely megakadályozta, hogy hitelesen éljük életünket. Az előző napon, november 3 -án egzakttá váló Vénusz – Szaturnusz szextil arra is esélyt ad, hogy a hullámvasutazás közepette megtartsuk az egyensúlyt, drámamentesen, az elviselhetőség határán belül, a hasznos, tápláló elemeket megtartva eszközöljünk változásokat.

 

Kapcsolódó :

Októberi előrejelzés
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!